Daniela DETEȘAN

 

POSTUL OCUPAT

Cercetător ştiinţific principal II

 

DOMENIUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Istorie modernă

 

STUDII

Liceale

Colegiul Naţional Pedagogic "Gheorghe Lazăr", secţia învăţători, Cluj-Napoca, 1990-1995, anul susţinerii bacalaureatului: 1995.

Universitare

Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Secţia Istorie, 1996-2000, anul susţinerii licenţei: 2000.

Postuniversitare

Masterat "Socioantropologie istorică" la Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, 2000-2002.

Doctorale

Doctorat cu frecvenţă la Institutul de Istorie "George Bariţ" din Cluj-Napoca al Academiei Române; Domeniul: Istorie; Specialitatea: Istoria culturii; Anii urmaţi: 2003-2007; Anul susţinerii doctoratului: 2007; Titlul tezei de doctorat: Procesul lemenian - fenomen cultural din Transilvania prepaşoptistă.

 

SPECIALIZĂRI ÎN ţară şi STRĂINĂTATE

 

Cercetări ştiinţifice externe

 

cercetări ştiinţifice interne

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Engleză - Foarte bine

Franceză - Foarte bine

 

EXPERIENŢA ŞTIINŢIFICĂ ŞI PROFESIONALĂ

Evoluţia profesională

TEME ŞTIINŢIFICE DE PLAN

Mişcarea naţională a românilor din Transilvania, 1849-1918. Documente

Realităţi sociale şi implicare politică în Transilvania între 1848-1867.George Bariţ şi contemporanii săi

 

Domenii de interes

Mişcarea naţională a românilor din Transilvania (1849-1918)

Evoluţia demografică a comitatului Cluj (1850-1914)

Realităţi etno-antropologice transilvănene; înrudirea spirituală şi sistemul de denominaţie

Biserică şi şcoală în Transilvania sub influenţa ideilor europene (1754-1868)

Procesul lemenian, fenomen socio-cultural din Transilvania prepaşoptistă

Familia românească din Transilvania între constrângerile bisericii şi cele ale statului. De la tradiţie spre modernizare (1850-1900).

 

MEMBRU AL ACADEMIILOR, ASOCIAŢIILOR/SOCIETĂŢILOR ŞTIINŢIFICE DIN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE

 

ACTIVITĂŢI DOCTORALE

 

GRANTURI

 

ALTE ACTIVITĂȚI

2017:

 

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE

Cărţi | Ediţii de documenteEdiţii de lucrări ştiinţifice
Studii în reviste de specialitate după anul 2000Studii în volum după anul 2000
Bibliografii | Traduceri | Lucrări coordonate

I. CĂRŢI

II. EDIŢII DE DOCUMENTE

III. EDIŢII DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

IV. STUDII ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2010

V. STUDII ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM DUPĂ ANUL 2010

VI. BIBLIOGRAFII

VII. TRADUCERI

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE:

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE: 4

X. NUMĂRUL CRONICILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE:

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ: 2

XII. NUMĂRUL PREFEŢELOR PUBLICATE: 9

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

Internaţionale | Interne

INTERNAŢIONALE

INTERNE