Ela COSMA

 

Lucrări disponibile "online"

Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale membrilor Institutului de Istorie din Cluj. 1920-2005

 

POSTUL OCUPAT 

Cercetător ştiinţific I

 

DOMENIUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Istorie Modernă

 

STUDII

Liceale

Liceul "Alexandru Papiu-Ilarian", Târgu Mureş, 1982-1987, bacalaureat 1987

Universitare

Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj, Facultatea de Istorie şi Filosofie, 1987-1992, licenţiată în iunie 1992, secţia Istorie-Etnologie

Postuniversitare

Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj, Facultatea de Istorie şi Filosofie, specialitatea Istorie, 1992-1993<>

Doctorale

Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj, 1996-2000, doctorat în Filologie, specialitatea Folclor, cu teza Ideea de întemeiere în cultura tradiţională românească, 2000

Institutul de Istorie "George Bariţiu", Cluj, 2008-2012, doctorat în Istorie, specialitatea Istorie Modernă, cu teza Agenţiile consulare habsburgice şi revoluţiile paşoptiste în Principatele Dunărene (Moldova, Muntenia, Serbia)

 

SPECIALIZĂRI ÎN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE

 

CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE EXTERNE

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Foarte bine - germană, engleză

Bine - italiană

Satisfăcător - franceză, spaniolă, neogreacă, săseşte, maghiară

 

EXPERIENŢA ŞTIINŢIFICĂ ŞI PROFESIONALĂ

Evoluţie profesională

Activitate didactică

 

TEME ŞTIINŢIFICE DE PLAN

Program de cercetare prioritar: IZVOARE DOCUMENTARE PRIVITOARE LA ISTORIA ROMÂNIEI, CU REFERIRE LA CEA A TRANSILVANIEI

Proiect de cercetare:

Program de cercetare: III - ASPECTE ALE VIEŢII POLITICE, RELIGIOASE, ECONOMICE ŞI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA MODERNĂ (SECOLELE XVIII-XX)

Proiect de cercetare: III/15 - Mărginimea Sibiului - istorie și patrimoniu cultural (2019-2025) - coordonator proiect

Domenii de interes

Revoluţiile de la 1848

Istoria românilor sub trei imperii (sec. XVIII-XIX)

Istoria modernă a Europei Răsăritene și Centrale

Istoria modernă a Balcanilor

Izvoarele documentare și paleografiile epocii moderne

 

DISTINCŢII, PREMII OBŢINUTE

 

MEMBRU AL ACADEMIILOR, ASOCIAŢIILOR ŞTIINŢIFICE / SOCIETĂŢILOR ŞTIINŢIFICE DIN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE

 

MEMBRU AL REDACŢIILOR / COLEGIILOR REVISTELOR DE SPECIALITATE

 

ACTIVITĂŢI DOCTORALE

 

ALTE ACTIVITĂȚI

2018:

2017:

În 1990-1992, cercetare de teren (etnologie şi folclor) la Râşca (Munţii Apuseni) şi satul Şuri, raionul Drochia (Basarabia).

 

GRANTURI ACCESATE

 

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE

Cărţi | Ediţii de documenteEdiţii de lucrări ştiinţifice
Studii în reviste de specialitate după anul 2000 Studii în volum după anul 2000
Bibliografii | Traduceri | Lucrări coordonate

I. CĂRŢI

Coautor

II. EDIŢII DE DOCUMENTE

III. EDIŢII DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

IV. STUDII ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2010

V. STUDII ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM DUPĂ ANUL 2010

VI. BIBLIOGRAFII

VII. TRADUCERI

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE: 73

X. NUMĂRUL CRONICILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE: 2

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ: 15

XII. NUMĂRUL PREFEŢELOR PUBLICATE: 3

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

Internaţionale | Interne

INTERNAŢIONALE

INTERNE

 

Lucrări disponibile "on line":


Din biblioteca disponibilă pe internet a Institutului de Istorie "George Bariţ"
IDEEA DE ÎNTEMEIERE ÎN CULTURA POPULARĂ ROMÂNEASCĂ Format: PDF (3 MB)
PRESA SĂSEASCĂ ŞI REVOLUŢIA ÎN TRANSILVANIA ÎN (1848/1849) Format: PDF (2 MB)
REVOLUȚIA DE LA 1848 - UN CATALOG DE DOCUMENTE ŞI REGESTE. (Fondul Institutului de Istorie din Cluj) vol. I Format: PDF
REVOLUȚIA DE LA 1848 - UN CATALOG DE DOCUMENTE ŞI REGESTE. (Fondul Institutului de Istorie din Cluj) vol. II Format: PDF
FIGURI SĂSEȘTI ȘI AUSTRIECE DIN TRANSILVANIA (SECOLUL XIX ȘI REVOLUȚIA DE LA 1848) Format: PDF
Saşi, austrieci, slavi în Transilvania şi Banat. (Biografii de secol XIX şi din vremea revoluţiei paşoptiste) Format: PDF
Nouă luni în Transilvania (decembrie 1848 - august 1849). Generalul Józef Bem în corespondenţă, proclamaţii, documente Format: PDF