Remus CÂMPEANU

Lucrări disponibile "online"

Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale membrilor Institutului de Istorie din Cluj. 1920-2005

 

POSTUL OCUPAT

cercetător ştiinţific I

 

DOMENIUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Istorie modernă

 

FUNCŢIA

şef de sector Istorie modernă

membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca

 

STUDII

Liceale

Liceul "George Coşbuc", Cluj-Napoca - 1975-1979, anul susţinerii bacalaureatului: 1979

Universitare

Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filosofie - 1980-1984 - anul susţinerii licenţei: 1984, specialitatea: istorie

Doctorale

Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filosofie, denumirea specialităţii: Istorie modernă universală, anii urmaţi: 1992-1999, anul susţinerii doctoratului: 1999, titlul tezei de doctorat: Intelectualitatea română din Transilvania în veacul al XVIII-lea. A obţinut distincţia summa cum laude, acordată de Facultatea de Istorie-Filosofie a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca.

 

SPECIALIZĂRI ÎN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE

 

CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE EXTERNE

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Foarte bine - engleză, maghiară

Bine - franceză, latină

 

EXPERIENŢA ŞTIINŢIFICĂ ŞI PROFESIONALĂ

Evoluţie profesională

Activitate didactică

 

TEMELE ŞTIINŢIFICE DE PLAN

Conscripţia fiscală a Transilvaniei din anul 1750

Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria - coordonator proiect

 

Domeniu de interes

Istoria modernă a Europei

Istoriografie modernă şi contemporană

Istoria Bisericii şi istoria socială în epoca modernă

Istoria elitelor şi istoria intelectualităţii în epoca modernă

Istoria modernă a SUA

 

DISTINCŢII, PREMII OBŢINUTE

 

MEMBRU AL ACADEMIILOR, ASOCIAŢIILOR/SOCIETĂŢILOR ŞTIINŢIFICE DIN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE:

 

MEMBRU AL REDACŢIILOR/COLEGIILOR REVISTELOR DE SPECIALITATE:

 

ACTIVITĂŢI DOCTORALE

 

GRANTURI

 

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE

Cărţi | Ediţii de documente | Ediţii de lucrări ştiinţifice
Studii în reviste de specialitate după anul 2000Studii în volum după anul 2000
Bibliografii | Traduceri | Lucrări coordonate

I. CĂRŢI

Cărţi de autor:

Cărţi de prim autor:

Volume colective

Capitole din cărţi

II. EDIŢII DE DOCUMENTE

III. EDIŢII DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

IV. STUDII ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2010

V.STUDII ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM  DUPĂ ANUL 2010

VI. BIBLIOGRAFII

VII. TRADUCERI

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE: 34

X. NUMĂRUL CRONICILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE: 3

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ: 17

XII. NUMĂRUL PREFEŢELOR PUBLICATE: 2

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

Internaţionale | Interne

INTERNAŢIONALE

INTERNE

 

Lucrări disponibile "on line":


Din biblioteca disponibilă pe internet a Institutului de Istorie "George Bariţ"
David Prodan despre Unirea religioasă a românilor ardeleni Format:PDF (363 KB)
Românii şi ordinele catolice în Clujul veacului al XVIII-lea Format:PDF(398 KB)
INTELECTUALITATEAROMÂNA DIN TRANSILVANIAÎN VEACUL AL XVIII-LEA Format:PDF (870 KB)
BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ între istorie şi istoriografie Format:PDF (2356 KB)
În pragul Europei. Instituţiile Transilvane în Epoca Reformistă Format:PDF (2 231KB)
În spiritul europei moderne. Administraţia şi confesiunile din Transilvania în perioada reformismului terezian şi iosefin (1740-1790) Format:PDF (1 750 kb)