Remus Mircea BIRTZ (BIRŢ)

 

Lucrări disponibile "online"

 

POSTUL OCUPAT

Cercetător ştiinţific principal III

 

DOMENIUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Istorie contemporană

 

STUDII

Universitare

1986-1990, 1999-2001 UMF Cluj-Napoca (Medicină Generală)

1990-1993: BA Teologie, Universitatea Pontificală "Angelicum" Roma

1993-1995: licenţa în Teologie (Istoria Bisericii, Istoria Spiritualităţii), in EADEM

1995-1998: doctor în Teologie la aceeaşi Universitate (Istoria Bisericii, interferenţe spirituale)

1996-1997: Diplomat al Sacrei Congregaţii pt. Canonizări de pe lângă Sfântul Scaun

1998-1999: BA în Arheologie creştină la Institutul Pontifical de Arheologie Creştină, Roma

Postuniversitare

1998-1999: BA în Arheologie creştină la Institutul Pontifical de Arheologie Creştină, Roma

Doctorale

1995-1998: doctor în Teologie la Universitatea Pontificală "Angelicum" Roma (Istoria Bisericii, interferenţe spirituale)

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

italiană, engleză, franceză, germană (slab), maghiară (slab)

 

EXPERIENŢA ŞTIINŢIFICĂŞI PROFESIONALĂ

Evoluţie profesională

Activitate didactică

 

CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE EXTERNE

 

Teme ştiinţifice de plan

Bibliografia istorică a României

Elite confesionale din România sec. XX. Interferenţe sociale şi politice - coordonator proiect

Stat şi confesiune în Europa Centrală

 

Domenii de interes

Istorie ecleziastică recentă, heraldică, ordine cavalereşti, Philosophia perennis

 

Distincţii, premii obţinute

 

ACTIVITĂŢI DOCTORALE

 

ALTE ACTIVITĂŢI

 

GRANTURI

 

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE

Cărţi | Ediţii de documente | Ediţii de lucrări ştiinţifice | Studii în reviste de specialitate după anul 2000 | Studii în volum după anul 2000 | Bibliografii | Traduceri | Lucrări coordonate

I. CĂRŢI

Volume colective

II.EDIŢII DE DOCUMENTE

III. EDIŢII DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

IV. STUDII ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2000

V. STUDII ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM  DUPĂ ANUL 2000

VI.BIBLIOGRAFII

VII. TRADUCERI

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE:

X. NUMĂRUL CRONICILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE:

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ:

XII. NUMĂRUL PREFEŢELOR PUBLICATE:

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

Internaţionale | Naţionale

Internaţionale

Naţionale

 

Lucrări disponibile "online":