Iosif Marin BALOG

POSTUL OCUPAT

Cercetător ştiinţific II

Funcţia

Secretarul Consiliului Ştiinţific

DOMENIUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Istorie modernă

STUDII

Liceale

1991-1995, Absolvent al Liceului teoretic "Miron Cristea" Subcetate-Mureş, jud. Harghita (sef de promoţie cu media 9,45).

Universitare

1996-2000, Absolvent al Facultăţii de Istorie şi Filosofie Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj, media de licenţă 10 (zece), media anilor de studii, 9,25

Postuniversitare

2000-2001, Absolvent al Masteratului de Istorie Modernă Comparată Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj, Facultatea de Istorie şi Filosofie, media 9 (nouă)

Doctorale

2001-2006, doctorand al Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Catedra de Istorie Modernă cu teza: Modernismul şi dinamica modernizării economice a Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea (1850-1875), coordonator ştiinţific, Prof. Univ. Dr. Teodor Pavel;

SPECIALIZĂRI ÎN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE

 

CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE EXTERNE

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Engleza - foarte bine

Germana - bine

Maghiara - (vorbit)

EXPERIENŢA ŞTIINŢIFICĂ ŞI PROFESIONALĂ

Evoluţie profesională

Activitate didactică

 

TEMELE ŞTIINŢIFICE DE PLAN

Documente privind revoluţia de la 1848-1849 în Transilvania

Biografii paşoptiste. Culegere de studii

Aspecte ale vieţii politice, economice şi sociale în Transilvania modernă (XIX-XX). George Bariţiu şi contemporanii săi

DOMENIU DE INTERES

Istoria modernă a Transilvaniei;

Revoluţia de la 1848;

istoria economică a spaţiului românesc şi central-european;

probleme privind trăsăturile social-economice ale perioadei neoabsolutiste, liberale şi dualiste în Transilvania;

aspecte generale privind metodologia istoriei economice.

DISTINCŢII, PREMII OBŢINUTE

MEMBRU AL ACADEMIILOR, ASOCIAŢIILOR/SOCIETĂŢILOR ŞTIINŢIFICE DIN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE

MEMBRU AL REDACŢIILOR/COLEGIILOR REVISTELOR DE SPECIALITATE

ACTIVITĂŢI DOCTORALE

GRANTURI

ALTE ACTIVITĂŢI

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE

Cărţi | Ediţii de documente | Ediţii de lucrări ştiinţifice | Studii în reviste de specialitate după anul 2000 | Studii în volum după anul 2000 | Bibliografii | Traduceri | Lucrări coordonate

I. CĂRŢI

II. EDIŢII DE DOCUMENTE

III. EDIŢII DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

IV. STUDII ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2010

V. STUDII ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM DUPĂ ANUL 2010

VI. BIBLIOGRAFII

VII. TRADUCERI

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE:

X. NUMĂRUL CRONICILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE: 4

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ: 6

XII. NUMĂRUL PREFEŢELOR PUBLICATE

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

Internaţionale | Naţionale

Internaţionale

Naţionale