Susana ANDEA

 

Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale membrilor Institutului de Istorie din Cluj. 1920-2005

 

Postul ocupat

cercetător ştiinţific I

Funcţia

şef de sector Istorie Medievală

membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca

Domeniul de cercetare 

Istorie medievală şi premodernă

Studii

Liceale

Liceul "Unirea" din Tg. Mureş (1971-1975), bacalaureat 1975

Universitare

Facultatea de Istorie-Filosofie (1975-1979), licenţă 1979, specialitatea Istorie.

Postuniversitare

Curs de "Iniţiere în arhivistică", 1980-1983;

Curs de paleografie latină, 1981-1985;

Curs de paleografie maghiară, 1981-1985.

Doctorale

1996 - susţinerea doctoratului şi obţinerea titlului de Doctor în Istorie cu teza Transilvania, Ţara Românească şi Moldova. Legături politice (1656-1688), conducător prof. univ. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române.

 

Cercetări ştiinţifice externe

 

Limbi străine cunoscute

bine: maghiară, franceză, latină;

satisfăcător: engleză.

 

Experienţă ştiinţifică şi profesională

Evoluţie profesională

Activitate didactică

 

Teme ştiinţifice de plan

Documenta Romaniae Historica, Seria C. Transilvania - coordonator proiect;

Transilvania medievală între voievodat şi principat (secolele XIII-VII) - coordonator program;

Structuri instituţionale ale Transilvaniei. Adunările de stări (sec. XVI-XVII) - coordonator proiect.

 

Domeniul de interes

Istoria Transilvaniei voievodale şi princiare;

Organizare instituţională;

Legături politice dintre Ţările Române.

 

Distincţii

 

Membru al redacţiilor/ colegiilor revistelor de specialitate

 

Conducător de doctorat

 

Granturi

 

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE

Cărţi | Ediţii de documente | Ediţii de lucrări ştiinţifice | Studii în reviste de specialitate după anul 2000 | Studii în volum după anul 2000| Bibliografii | Traduceri | Lucrări coordonate

I. CĂRŢI 

II. EDIŢII DE DOCUMENTE

III. EDIŢII DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

STUDII ÎN REVISTE DE SPECIALITATE după anul 2010

V. STUDII ÎN VOLUM DUPĂ anul 2010

VI. BIBLIOGRAFII-

VII. TRADUCERI

VIII. Lucrări coordonat/ÎNGRIJITE

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE

X. NUMĂRUL CRONICILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE:

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ

XII. NUMĂRUL PREFEŢELOR PUBLICATE

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

Internaţionale | Interne

INTERNAŢIONALE

INTERNE