Mircea-Gheorghe ABRUDAN

 

 

POSTUL OCUPAT

Cercetător ştiinţific III

 

DOMENIUL  DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Istorie modernă

 

STUDII

Liceale

Colegiul Național „George Coșbuc”, Cluj-Napoca, 2001-2005, anul susținerii bacalaureatului: 2005.

Universitare

Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Istorie și Filosofie, specializarea istorie, linia de studiu germană 2005-2008

Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea teologie pastorală 2005-2009

Postuniversitare

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca și „Karl-Franzens Universität” Graz/Austria, Master of arts „Istoria Europei de Sud-Est”, 2008-2010

Doctorale

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, Școala doctorală Istorie. Civilizație. Cultură, 2010-2013, anul susținerii doctoratului: 2013; titlul tezei de doctorat: „Ortodoxie și Luteranism în Transilvania între anii 1848-1918, evoluție istorică și relații confesionale”

 

Specializări în țară și străinătate

 

CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE EXTERNE

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Germană - foarte bine

Engleză - foarte bine

 

EXPERIENŢA ŞTIINŢIFICĂ ŞI PROFESIONALĂ

Evoluţie profesională

 

TEMELE ŞTIINŢIFICE DE PLAN

Izvoarele răscoalei lui Horea.

 

Domeniu de interes

Istoria Imperiului Habsburgic în secolele XVIII-XIX.

Istoria Bisericii Ortodoxe din Transilvania, Banat și Bucovina în secolele XVIII-XIX.

Istoria graniței militare din Transilvania și Banat.

Răscoala lui Horea.

Oltenia sub stăpânire austriacă.

Memorialistica Primului Război Mondial.

 

DISTINCŢII, PREMII OBŢINUTE

 

MEMBRU AL ACADEMIILOR, ASOCIAŢIILOR/SOCIETĂŢILOR ŞTIINŢIFICE DIN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE

 

MEMBRU AL REDACŢIILOR/COLEGIILOR REVISTELOR DE SPECIALITATE

 

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE

Cărţi | Ediţii de documenteEdiţii de lucrări ştiinţifice
 Studii în reviste de specialitate după anul 2000 Studii în volum după anul 2000
Bibliografii | Traduceri |Lucrări coordonate

I. CĂRŢI

II. EDIŢII DE DOCUMENTE

III. EDIŢII DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

IV. STUDII ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2010

V. STUDII ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM  DUPĂ ANUL 2010

VI. BIBLIOGRAFII

VII. TRADUCERI

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE:

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE: 89

X. NUMĂRUL CRONICILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE: 1

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ: 36

XII. NUMĂRUL PREFEŢELOR PUBLICATE:

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI  ŞTIINŢIFICE

Internaţionale | Interne

INTERNAŢIONALE

Interne