C U P R I N S

 

 

Acad. CAMIL MUREŞANU, Gândirea politică a lui Mihai Eminescu

 

 

STUDII  ŞI  ARTICOLE

 

VERONICA TURCUŞ, Influsso dell’architettura cistercense sull’edilizia non-appartenente all’ordine. Il caso italiano

SUSANA ANDEA, Oficialităţile ardelene, Constantin Brâncoveanu şi mişcarea lui Pintea(1699)

EUGEN GLÜCK, Mişcarea lui Petru Seghedinaţ din zona Mureşului de Jos

MIHAELA COSMA, Iluminism şi masonerie la saşi. Proiectul primului cabinet de lectură din Transilvania 1789

GELU NEAMŢU, Unele aspecte privind imaginea lui Kossuth Lajos din perioada emigraţiei, reflectate în presa românească ardeleană

DUMITRU GAROAFĂ, Refugiaţi transilvăneni în judeţul Vîlcea în timpul Revoluţiei de la 1848-1849

SIMION RETEGAN,  Conferinţa naţională românească de la Sibiu din 1863

ANTON DÖRNER, Administraţia Transilvaniei din perioada anilor 1867-1876

LIVIU BOTEZAN, Începutul activităţii politice a lui Vasile Lucaciu

SIMION COSTEA, Reacţia Germaniei la planul Briand de uniune europeană

OTTMAR TRAŞCĂ, Impactul problemei Transilvaniei asupra colaborării militare româno-germane, 1941-1944

ŞERBAN TURCUŞ, I romeni nella dimensione ecclesiologica della Santa Sede

GHEORGHE IANCU, Aspecte din procesul colectivizării agriculturii în România (1949-1960)

IONUŢ ISAC, Aspecte ale istoriei filosofiei moderne şi contemporane în viziunea lui Constantin Micu

 

 

 

DOCUMENTAR. MISCELLANEA

 

DANIELA MÂRZA,   Imaginea învăţătorului bănăţean reflectată în circularele şcolare. Studiu de caz: protocol de circulare al satului Moraviţa (Banat), 1819-1859 

IOAN CHINDRIŞ, VASILE RUS, Raportul cancelariei Aulice a Transilvaniei despre Adunarea Naţională de la 3/15 mai  1848

GELU NEAMŢU - Persecuţii şi abuzuri împotriva unor preoţi ortodocşi din Transilvania în vara anului 1848

MIHAELA COSMA, Refugiaţii transilvani în Muntenia la 1849

STELIAN MÂNDRUŢ, Receptarea alterităţii în dialogul epistolar dintre istoricii Ioan Lupaş, Gyula Szekfű şi Dávid Angyal (1914-1918)

LIVIU ŢÂRĂU, Iuliu Maniu şi Constantin I.C. Brătianu (comemoraţi la Istanbul în ianuarie 1956)

 

 

OPINII. DISCUŢII

 

IOAN-AUREL POP, Europa Centrală – între hegemonii şi rivalităţi

AUREL RĂDUŢIU, Diplome maramureşene. Consideraţii la o sută de ani de la editare

LIDIA GROSS, Dicţionarul istoric – reflexie a „rigorii şi maturităţii unei istoriografii

MIHÁLY FÜLÖP, Une mémoire éclipsée par la Guerre froide: le réglement de paix en Europe