Cladirea Institutului de Istorie, Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 11

PROGRAMELE ȘI PROIECTELE DE CERCETARE PE ANUL 2007

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  I

(program de cercetare prioritar)

 

Denumirea: IZVOARE DOCUMENTARE REFERITOARE LA ISTORIA ROMÂNIEI, CU REFERIRE LA CEA A TRANSILVANIEI

 

Coordonator: Acad. Camil Mureșanu

 

 

Proiectul de cercetare I/1 : Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVI, (1381-1385)

C.S. I dr. Susana Andea (coordonator), C.S.II dr. Lidia Gross, A.C. drd. Dincă Adinel-Ciprian

 

Proiectul de cercetare I/2 : Conscripția fiscală a Transilvaniei din anul 1750

C.S. I dr. Ladislau Gyémánt (coordonator), C.S. II dr. Anton Dörner, C.S. II dr. Remus Câmpeanu.

 

Proiectul de cercetare I/3A : Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, Actele comisiei Jankovich (II)

C.S. I dr. Ladislau Gyémánt (coordonator), C.S. II dr. Anton Dörner, C.S. II dr.  Remus Câmpeanu.

 

Proiectul de cercetare I/3B : Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria B.  Izvoare narative

prof. univ. dr. Nicolae Edroiu (coordonator) 

 

Proiectul de cercetare I/4 : Documente privind Revolutia de la 1848-1849 în Tările Române. Seria C.Transilvania, vol. IX

acad. Camil Mureșanu, C.S..I dr. Gelu Neamțu (coordonatori); CSI dr. Ioan Chindriș, C.S.II dr. Mihaela Cosma,  C.S. III Bodor Marghiola, CSIII dr. Daniela Gui, A.C. dr. Varga Attila.

 

Proiectul de cercetare I/5 : Biblia lui Timotei Cipariu. Ediție princeps după manuscrisul inedit Etapa II

Acad. Camil Mureșanu, C.S. I dr. Ioan Chindriș (coordonatori)

 

Proiectul de cercetare I/6 : Problema natională a românilor din Imperiul Habsburgic (1849-1918). Documente, vol.V (19 sept. 1861 – 25 apr. 1862)

C.S. I dr.  Simion Retegan (coordonator), C.S. I dr. Dumitru Suciu, C.S.III dr. Mirela-Fica Andrei, A.C. drd. Mádly Lajos-Loránd.

 

Proiectul de cercetare I/7 : Filosofia românească din Transilvania în texte inedite. I. Epoca modernă. Simion Bărnuțiu, Filosofia dreptului, ediție critică după manuscris inedit

C.S. I dr. Ionuț ISAC (coordonator); Florica-Elisabeta NUȚIU, șef serviciu Biblioteca Centrală a Universității de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș

           

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  II

  

Denumirea: TRANSILVANIA MEDIEVALĂ ÎNTRE VOIEVODAT ȘI PRINCIPAT (SECOLELE XIII-XVII)

Coordonator: Acad. Camil Mureșanu

 

 

Proiectul de cercetare II/1 : Glossarium mediae latinitatis actorum historiam Transylvaniae illustrantium (Glosar de termeni și expresii din documentele latine privind istoria medie a României), vol. I, fasc. 2 (litera C).

C.S. III Vasile Rus, Aurel Răduțiu (coordonatori), C.S. I dr. Susana Andea, C.S. II dr. Lidia Gross, C.S. III Viorica Pervain, A.C. drd. Adinel Dincă

 

Proiectul de cercetare II/2 : Transilvania. Secolele XIII-XVII

C.S.I dr. Susana Andea (coordonator), CSII Anton Dörner, CSII dr. Lidia Gross, A.C. Adinel Dincă, Simon Zsolt.

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  III

  

Denumirea: ASPECTE ALE VIEȚII POLITICE, ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA MODERNĂ (XIX-XX)

Coordonator: C.S.I dr. Gelu Neamțu

 

 

Proiectul de cercetare III/1 – Biografii pașoptiste. Culegere de studii, vol. II

C.S.I dr. Gelu Neamțu (coordonator), C.S.I dr. Ioan Chindriș, C.S.II dr. Mihaela Cosma, C.S.III Bodor Marghiola, C.S.III dr.Daniela Gui, A.C. Varga Attila.

 

Proiectul de cercetare III/2 – Realități sociale și implicare politică în Transilvania între 1848-1867. Studii

C. S. I dr. Dumitru Suciu (coordonator), C. S. I dr. Simion Retegan, Dumitru Suciu, C. S. III dr. Mirela Andrei, C. S. drd. Mádly Loránd

 

Proiectul de cercetare III/3 – Raporturile dintre sași și români pe pământul crăiesc în deceniul neoabsolutist

C. S. drd. Mádly Loránd (coordonator)

 

Proiectul de cercetare III/4Sfântul Scaun și raporturile catolicism- ortodoxie în spațiul românesc între 1880-1914

C.S. III dr. Mirela-Fica Andrei (coordonator)

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE   IV

                                      

Denumirea: STUDII PRIVIND EVOLUȚIA SOCIAL-ECONOMICĂ ȘI POLITICĂ A ROMÂNIEI. 1918-1968, Partea II

Coordonator: C.S. I  dr. Gheorghe Iancu

 

Proiectul IV/1 – Gh. Iancu - Problematica minorităților naționale din România reflectată în  ziarul Patria” din Cluj. 1919- 1926

C.S.I dr. Gheorghe Iancu (coordonator)

 

Proiectul IV/2 – Instituții academice europene și formarea elitei intelectuale din România în perioada de după anul 1918

CS I dr. Lucian Nastasă (coordonator)

 

Proiectul IV/3 – Industria carboniferă românească în contextul industriei miniere din Europa Centrală. 1919-1929

CS II dr. Ludovic Báthory

 

Proiectul IV/4 – Problema evreiască în România în timpul  regimului antonescian. 1940-1944

CS III dr. Ottmar Trașcă

 

Proiectul IV/5 – Relațiile politice și militare dintre România și Germania. 1940-1944

CS III dr. Ottmar Trașcă

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  V

  

Denumirea: CULTURĂ, ȘTIINȚĂ ȘI INFORMARE ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ

Coordonator: C.S.I dr. Gheorghe Iancu

 

 Proiectul de cercetare V/1Bibliografia istorică a României, vol. XI  (2004-2006)

C.S. I Stelian Mândrut (coordonator),  C.S.III Ottmár Trașcă, A.C. Veronica Turcuș, A.C. Varga Attila, bibl. Mihaela Bedecean

 

 Proiectul de cercetare V/2Cultura și dinamica modernizării în România veacului XX. Cercetare asupra ponderii, naturii și efectelor investițiilor simbolice

CSI dr. Lucian Nastasă (coordonator)