Cladirea Institutului de Istorie, Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 11

PROGRAME DE CERCETARE

2002

 

Proiecte realizate în anul 2002

 

1.     Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania (sec. XI-XV)

 Colectivul de cercetare: cerc.pr.II Susana Andea (coordonator), cerc.pr.III Lidia Gross; asist.cerc. Adinel-Ciprian Dincă.

2.     Glosar de termeni şi expresii din documentele latine privind istoria medie  a României

Colectivul de cercetare: cerc.pr.III Aurel Răduţiu (1/2 normă) şi cerc.pr.III Vasile Rus (1/2 normă).

3.     Transilvania în secolele XIV-XVII. Culegere de studii

Colectivul de cercetare: cerc.pr.II Susana Andea (coordonator), cerc.pr.III Lidia Gross, asist.cerc. Adinel-Ciprian Dincă.

4.     Izvoarele Răscoalei lui Horea. Actele comisiei de anchetă Jankovich

 Colectivul de cercetare: cerc.pr.I Ladislau Gyémánt (1/2 normă – coordonator), cerc.pr. II Anton Dörner, cerc.pr.II Remus Câmpeanu.

5.     Conscripţia fiscală a Transilvaniei din anul 1750 vol. ... comitatele...

Colectivul de cercetare: cerc.pr.I Ladislau Gyémánt (1/2 normă – coordonator), cerc.pr.II Anton Dörner, cerc.pr.II Remus Câmpeanu.

6.     Documente si studii privind Revolutia de la 1848-1849 în Tarile Române. Seria C.Transilvania, vol. VIII

Colectivul de cercetare: cerc.pr.I Gelu Neamţu – coordonator, cerc.pr.I Ioan Chindriş, cerc.pr. II Stelian Mândruţ, cerc.pr.III Marghiola Bodor, cerc.pr.III Mihaela Cosma.

7.     Documentele Anchetei Kozma din Munţii Apuseni (1848)

Colectivul de cercetare: cerc.pr.I Gelu Neamţu (coordonator), cerc.pr. I Ioan Chindriş; cerc.pr.II Stelian Mândruţ, cerc.pr.III Marghiola Bodor, cerc.pr.III Mihaela Cosma.

8.     Documente privind mişcarea naţională a românilor din Imperiul Habsburgic

Colectivul de cercetare: cerc.pr.I Simion Retegan, cerc.pr.I Dumitru Suciu, asist.cerc.stg. Lajos-Lorand Mádly.

9.     România între 1918-1989. Structuri socio-economice, politice şi etno-confesionale. Relaţii internaţionale

 Colectivul de cercetare: cerc.pr.I Gheorghe Iancu – coordoantor, cerc.pr.I Ludovic Báthory, cerc.pr.I Lucian Nastasă, cerc.pr.III Ottmar Traşcă.

10. Contribuţii la istoria războiului rece. Relaţii politice româno-iugoslave în perioada 1948-1953

Colectivul de cercetare: cerc.pr.I Miodrag Milin

11. Bibliografia istorică a României, vol. X (1999-2004).

Colectivul de cercetare: cerc.pr.III Gheorghe Hristodol (1/2 normă) – coordonator; cerc.pr.II Stelian Mândurţ, cerc.pr.III Ottmar Traşcă, asist.cerc.Veronica Turcuş, bibl. Magdalena Tampa, bibl. Felicia Hristodol.

 

 

 

Proiecte aflate în derulare

 

1.     Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania (sec. XI-XV)

Colectivul de cercetare: cerc.pr.II Susana Andea (coordonator), cerc.pr.III Lidia Gross; asist.cerc. Adinel-Ciprian Dincă.

2.     Glosar de termeni şi expresii din documentele latine privind istoria medie  a României

Colectivul de cercetare: cerc.pr.III Aurel Răduţiu (1/2 normă) şi cerc.pr.III Vasile Rus (1/2 normă).

3.     Transilvania în secolele XIV-XVII. Culegere de studii

Colectivul de cercetare: cerc.pr.II Susana Andea (coordonator), cerc.pr.III Lidia Gross, assist.cerc. Adinel-Ciprian Dincă.

4.     Izvoarele Răscoalei lui Horea. Actele comisiei de anchetă Jankovich

Colectivul de cercetare: cerc.pr.I Ladislau Gyémánt (1/2 normă – coordonator), cerc.pr. II Anton Dörner, cerc.pr.II Remus Câmpeanu.

5.     Conscripţia fiscală a Transilvaniei din anul 1750 vol. ... comitatele...

Colectivul de cercetare: cerc.pr.I Ladislau Gyémánt (1/2 normă – coordonator), cerc.pr.II Anton Dörner, cerc.pr.II Remus Câmpeanu.

6.     Documente si studii privind Revoluţia de la 1848-1849 în Ţările Române. Seria C.Transilvania

Colectivul de cercetare: cerc.pr.I Gelu Neamţu – coordonator, cerc.pr.I Ioan Chindriş, cerc.pr. II Stelian Mândruţ, cerc.pr.III Marghiola Bodor, cerc.pr.III Mihaela Cosma.

7.     Documentele Anchetei Kozma din Munţii Apuseni (1848)

 Colectivul de cercetare: cerc.pr.I Gelu Neamţu (coordonator), cerc.pr. I Ioan Chindriş; cerc.pr.II Stelian Mândruţ, cerc.pr.III Marghiola bodor, cerc.pr.III Mihaela Cosma.

8.     Documente privind mişcarea naţională a românilor din Imperiul Habsburgic

Colectivul de cercetare: cerc.pr.I Simion Retegan, cerc.pr.I Dumitru Suciu, asist.cerc.stg. Lajos-Lorand Mádly.

9.     România între 1918-1989. Structuri socio-economice, politice şi etnoconfesionale. Relaţii internaţionale

Colectivul de cercetare: cerc.pr.I Gheorghe Iancu – coordoantor, cerc.pr.I Ludovic Báthory, cerc.pr.I Lucian Năstasă, cerc.pr.III Ottmar Traşcă.

10.        Contribuţii la istoria războiului rece. Relaţii politice româno-iugoslave în perioada 1948-1953

Colectivul de cercetare: cerc.pr.I Miodrag Milin

11.         Bibliografia istorică a României, vol. X (1999-2004).

 Colectivul de cercetare: cerc.pr.III Gheorghe Hristodol (1/2 normă) – coordonator; cerc.pr.II Stelian Mândurţ, cerc.pr.III Ottmar Traşcă, asist.cerc.Veronica Turcuş, bibl. Magdalena Tampa, bibl. Felicia Hristodol.

12.          Valorificarea operelor Şcolii Ardelene. Etapa I. Biblia lui Petru Pavel Aron (1760-1761). Ediţie princeps după manuscris inedit 

 Colectivul de cercetare: acad. Camil Mureşanu (coordonator), cerc.pr.I Ioan Chindriş (coordonator), cerc.pr. III Eugen Pavel (coordonator filologic – extern), lect. Univ.dr. Aurelia Ardeleanu (extern), bibl. Florica Nuţiu (extern), bibl. Maria Mihu (extern).