GRANTUL CNCSIS PD_485

ANTROPO-TOPONIMIA DIN TRANSILVANIA ÎN SECOLELE XI-XIV

Date generale

Descrierea proiectului

Planul de realizare a proiectului


Date generale

 

Proiect finanțat de către CNCSIS, cod CNCSIS: PD 485

Director de grant: Victor V. Vizauer

Durata proiectului: 2010-2012

 

Descrierea proiectului

Proiectul intitulat ANTROPO-TOPONIMIA DIN TRANSILVANIA IN SECOLELE XI-XIV abordează o temă mai puțin avută în vedere de către istoriografia românească, mult mai fecundă însă în cea europeană. În ciuda poziției sale oarecum periferice în contextul geografiei politice medievale, Transilvania a suferit influențele revoluției antroponimice și toponimice din secolul al XII-lea. Modelele antroponimice și toponimice transilvane, datorită faptului că regiunea în discuție are un însemnat caracter plurietnic și implicit pluricultural, sunt extrem de relevante pentru istoria acestei zone a Europei, iar analiza lor ar acoperi un gol din istoriografia noastră. Proiectul își propune recenzarea statistică, studierea și evaluarea tuturor numelor de localități provenite din nume de persoane, aparținând patrimoniului onomastic latin, român, maghiar, slav, grec, turcic și turanic, cu scopul de a elucida, prin intermediul toponimiei, segmente ale evoluției istorice încă insuficient explorate. Cercetarea își propune să evidențieze modul în care numele unor persoane (cu o anumită importanță socială, politică, militară sau religioasă pentru o anumită comunitate)  a fost adoptat ca nume al unei localități din spațiul transilvan. Va fi analizat modul în care diversitatea etnico-lingvistică a Transilvaniei este reflectată prin denumirile de localități și cum anume antropo-toponimia elucidează anumite raporturi de interschimburi între elementele constitutive ale societății transilvănene. Se va urmări rolul și impactul Bisericii în raționalizarea onomastică și adoptarea numelor de factură creștină în defavoarea numelor de inspirație păgână, ca efort concret de uniformizare culturală și confesională a societății europene și implicit a celei transilvănene. Va fi evidențiată, în măsura în care va fi posibil, legătura dintre evoluția antroponimică și cea toponimă, precum și rolul antroponimiei în definirea a ceea ce putem numi patrimoniul toponimic medieval transilvan.

 

Planul de realizare a proiectului
 

 An

Etapa

Obiective

Activități

Categorii de buget[1]

(Valoare lei)

Termen de decontare

Rezultate livrate pe etapă

2010

Unică

1. Alcatuirea unei baze teoretice si metodologice pentru demararea acestei cercetari pluridisciplinare

1.1. Evaluarea si identificarea literaturii de specialitate in limba romana si limbi de circulatie internationala

Cheltuieli de personal: 12000 ron

15.12.2010

 

1.2 Constituirea unei baze bibliografice esentiale pentru demararea proiectului

1.3. Identificarea si stabilirea metodologiei specifice temei proiectului

Cheltuieli de personal: 18000 ron

Cheltuieli indirecte-regie: 3333 ron

Publicarea unui articol intr-o revista de specialitate din tara sau strainatate.

2.

2.1.

 

 

2.2.

 

 

3.

3.1.

 

 

3.2.

 

 

Total etapa

33333

 

 

An

Etapa

Obiective

Activități

Categorii de buget[2]

(Valoare lei)

Termen de decontare

Rezultate livrate pe etapă

2011

Unică

1. Identificarea surselor documentare edite relevante pentru antropo-toponimia transilvaneana in secolele XI-XIV

1.1. Identificarea si recenzarea surselor documentare edite aflate in Biblioteca Universitara Centrala Lucian Blaga din Cluj-Napoca si in Biblioteca Institutului de Istorie George Barit din Cluj-Napoca

Cheltuieli de personal: 12000 ron

10.12.2011

 

1.2 Identificarea si recenzarea surselor documentare edite aflate in Biblioteca Academiei Romane filiala Cluj si a Muzeului Ardelean.

1.3 Completarea infrastructurii necesare in vederea desfasurarii in termeni optimi a cercetarii.

Cheltuieli de personal: 12000 ron

 

2. Recenzarea sistematica a numelor de localitati din documentele referitoare la  Transilvania secolelor XI-XIV

2.1. Stagii de cercetare in bibliotecile din Alba-Iulia si Sibiu in vederea identificarii si recenzarii documentelor ce contin nume de localitati derivate din nume de persoane

Cheltuieli de personal: 12000 ron

 

2.2. Stagii de cercetare bibliotecile din Oradea si Arad in vederea identificarii si recenzarii documentelor ce contin nume de localitati derivate din nume de persoane.

2.3 Elaborarea unui modul statistic relativ la consistenta numerica si proportiile numelor de localitati provenite din nume personale non-latine din Transilvania medievala.

Cheltuieli de personal: 12000 ron

 

3. Evaluarea cantitativa si calitativa a rezultatelor statistice primare

3.1. Stabilirea constantelor in denumirea localitatilor

Cheltuieli de personal: 12000 ron

 

3.2. Punctarea momentelor care marcheaza rupturi sau discontinuitati in privinta numelor unor localitati.

3.3 Publicarea unui articol intr-o revista de specialitate din tara sau strainatate.

Cheltuieli de personal: 12000 ron

Cheltuieli indirecte-regie: 8000 ron

Publicarea unui articol intr-o revista de specialitate din tara sau strainatate.

Total etapa

80000

 

 

   An

Etapa

Obiective

Activități

Categorii de buget[3]

(Valoare lei)

Termen de decontare

Rezultate livrate pe etapă

2012

Unică

1. Identificarea surselor documentare inedite (nu la modul exhaustiv)  si relevante pentru antropo-toponimia transilvaneana din secolele XI-XIV

1.1. Identificarea si recenzarea surselor documentare aflate in Arhivele Nationale si in Arhivele judetene din Transilvania

Cheltuieli de personal: 6000 ron

 

15.07.2012

 

1.2 Stagii de cercetare in arhivele din Cluj, Oradea, Arad in vederea recenzarii documentelor cu privire la antropo-toponimia din Transilvania.

1.3. Stagii de cercetare in arhivele din Cluj, Alba Iulia si Sibiu in vederea recenzarii documentelor cu privire la antropo-toponimia din Transilvania

Cheltuieli de personal: 12000 ron

Cheltuieli indirecte-regie: 5111 ron

 

2. Analiza si interpretarea aspectului antropo-toponimic al Transilvaniei in secolele XI-XIV

2.1. Numele romanesti si potentialul lor de a deveni nume de localitati

Cheltuieli de personal: 12000 ron

 

 

2.2. Influenta maghiara si germana in transformarea antropo-toponimiei voievodatului transilvan.

2.3. Publicarea unei carti pe baza datelor obtinute in urma cercetarii.

Cheltuieli de personal: 12000 ron

Cheltuieli de logistica: 4000 ron

Publicarea unui volum pe baza datelor obtinute in urma cercetarii.

3.

3.1.

 

 

3.2.

 

 

Total etapa

51111

 


[1] Se vor inscrie toate cheluielile necesare realizarii obiectivului/activitatii (inclusiv denumire echipament)

[2] Se vor inscrie toate cheluielile necesare realizarii obiectivului/activitatii (inclusiv denumire echipament)

[3] Se vor inscrie toate cheluielile necesare realizarii obiectivului/activitatii (inclusiv denumire echipament)