S    I    N    T    E    Z    A

PROGRAMELOR DE CERCETARE ALE INSTITUTULUI DE ISTORIE "GEORGE BARIȚIU"

 PE ANUL 2010

 

Indicativ program

Titlul Programului de cercetare/coordonator program

Titlul

proiectelor de cercetare

Coordonator

proiecte de cercetare

I*

Izvoare documentare privitoare la istoria României, cu referire la cea a Transilvaniei

 

(program de cercetare prioritar)

 

Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu

 •  I/1. Documenta Romaniae Historica, Series C. Transilvania, vol. XVI (1381-1385)

 • I/2. Conscripția fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol. V, Tabele statistice - Comitatele Alba de Sus, Alba de Jos, Cluj, Dăbîca

 • I/3A. Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol.XI, Comitatele Cluj-Solnoc

 • I/3B. Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative, vol. IV

 • I/4. Documente privind Revoluția de la 1848-1849 în Țările Române. Seria C. Transilvania, vol. IX  1-5 iulie 1848

 • I/5. De la Inochentie Micu-Klein la Memorandum. Moștenirea Școlii Ardelene în texte antolog ice

 •  I/6. Mișcarea  națională a românilor din Transilvania. Documente, vol. VI (26 sept. 1862 - 15 iulie 1863)

 C.S.I dr. Susana Andea (I/1)

 

 

 

C.S.I ½ n. dr.Ladislau Gyémánt (I/2)

 

 

 

 

 C.S.I ½ n.dr.Ladislau Gyémánt (I/3A)

 

 

Prof.univ. ½ n. dr. Nicolae Edroiu (I/3B)

 

 

C.S.II dr. Mihaela Cosma (I/4)

 

 

 

 

 Acad. Camil Mureșanu (I/5)

 

 

 

C.S.I dr. Dumitru Suciu (I/6)

 

II.

Transilvania medievală între voievodat și principat (secolele XIII-XVII)

 

 

C. S. I dr. Susana Andea

 

 

 

 

 • II/1.  Structuri instituționale ale  Transilvaniei (XIII-XVI). Adunările de stări

 • II/2. Bresle și confrerii în Transilvania medievală (sec. XIV-XVI)

 • II/3. Carte și bibliotecă în Transilvania medievală (sec. XIV-XV)

 • II/4. renunțare

 •  II/5Transilvania între Habsburgi și Otomani

 • II/6 Glosar de termeni și expresii din documentele latine privind istoria medie a României, vol. II, lit D-H

C.S.I dr. Susana Andea (II/1)

 

 

 

C.S.II dr. Lidia Gross (II/2)

 

 

C.S.III dr. Adinel Dincă (II/3)

 

 

 

  C.S.II dr. Anton Dörner (II/4)

 

 

 C.S.III dr. Vasile Rus (II/6)

 

III.

Aspecte ale vieții politice, economice și sociale în Transilvania modernă (secolele XIX-XX)

 

 

C. S. I dr. Dumitru Suciu

 • III/1. Biografii pașoptiste. Culegere de studii. Vol. III

Ela Cosma -  Jozef Trausch

Marghiola Bodor  - Deputați ai Clujului la prima Dietă de la Pesta din 1848

Varga Attila - Vukovics Sebő

Marin Balog - Axente Sever  

 • III/2.A - finalizat 2009

 • III/2.B - Studii privind mișcarea națională a românilor din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (p. nou)

 • III/3. Raporturile dintre sași și români pe pământul crăiesc în deceniul neoabsolutist

 • III/4. - suspendat provizoriu

 • III/5. Paternuri ale mortalității rurale și urbane din Transilvania (1850-1900). Studiu de caz: comitatul Cluj

 • III/6. Investițiile austriece în economia Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Rolul și efectele lor în modernizare

 • III/7. Spațiul economic românesc în viziunea cercurilor diplomatice din România și Gernania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (1866-1890) (p. nou)

 • III/8. Revoluția săsească de la 1848-1849 - o reparație istorică/ Die siebenbürgisch-sächsische Revolution von 1848-1849 - eine geschichtliche Instandsetzung (p. nou)

 • III/9. Studii privind mișcarea națională a românilor din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (p. nou)

C.S.II dr. Mihaela Cosma (III/1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.S.I dr. Dumitru Suciu

 

 

 

 

 C.S. dr. Mádly Lajos-Loránd (III/3)

 

 

C.S.III dr. Mirela  Popa-Andrei (III/4)

 

C.S.III dr. Daniela Deteșan (III/5)

 

 

 

C.S. dr. Marin Balog (III/6)

 

 

 

 

 

 

 C.S. dr. Marin Balog (III/7)

 

 

 

 

 

 

 

 

C.S. II dr. Mihaela Cosma (III/8)

 

  

 

 

 

 

 

C.S. I dr. Dumitru Suciu (III/9)

IV.

Studii privind evoluția social-economică și politică a României. 1918-1968, Partea II

 

C. S. I dr. Lucian Nastasă-Kovács

 • IV/1. - Omul politic și de cultură Valeriu Braniște (1869-1928). Monografie

 • IV/2. Regimul antonescian și politica față de minoritățile naționale. Studiu de caz : germanii și evreii

 • IV/3. Mișcarea legionară din exilul din Germania  

 • IV/4. Relațiile dintre serviciile secrete românești și cele străine. 1939-1945

 • IV/5. Stat și confesiune în România între 1947-1990. Cazul Bisericii Române Unite

C.S. I dr. Gheorghe Iancu

 

 

C.S.III drd. Ottmar Trașcă (IV/2)

 

 

 

 

 C.S.III drd. Ottmar Trașcă (IV/3)

 C.S.III drd. Ottmar Trașcă (IV/4)

 

 

C.S.III dr. Mircea-Remus Birț (IV/5)

V

Cultură, știință și informare în epoca contemporană

 

C. S. I dr. Lucian Nastasă-Kovács

 • V/1. Bibliografia istorică a României, vol. XIII (2009-2010)

 • V/2. Cultura și dinamica modernizării în România veacului XX. Cercetare asupra ponderii, naturii și efectelor investițiilor simbolice

A. Lucian Nastasă - Intimitatea amfiteatrelor. Ipostaze din viața privată a universitarilor "literari" (1864-1948)

B. Stelian Mândruț - Monografia Institutului de Istorie Națională din Cluj  (1920-1948)

C. Veronica Turcuș - Prezențe livrești românești în editurile italiene în perioada interbelică

D. Remus Câmpeanu - Problematica miturilor în istoriografia română contemporană. Analiză comparativă în raport cu  istoriografia europeană și americană   

E. Veronica Turcuș - Elevii Școlii Române din Roma în perioada interbelică: programe de studii și viață internă (p. nou)

 C.S.I dr. Stelian Mândruț (V/1)

  

 

C.S.I dr. Lucian Nastasă (V/2)

 

 

VI.

România și integrarea în Uniunea Europeană  

 

 • VI/1. România și procesul de aderare la Uniunea Europeană

 

C.S.I ½ n. dr. Vasile Pușcaș (VI/1)

  

 

 VII.

 

 

 

 

 Factori psiho-sociali implicați în dezvoltarea morală și estetică a personalității în condițiile societății românești actuale

 

C. S. I dr. Monica Albu 

 •  VII/1. Factori psiho-sociali implicați în dezvoltarea morală a personalității în condițiile societății românești actuale

 • VII/2. suspendat

 C.S.III drd. Marius Florea (VII/1)

 

   

 

 

 

VIII.

 Local versus global în estul Europei. Post-comunism și post-modernism în spațiul românesc

 

C.S.II dr. Silviu G. Totelecan

 • VIII/1.  Realități și disfuncționalități sociale în micro-regiunea Huedin VIII/2. Ambivalențe ale proceselor socio-culturale din "a doua modernitate" românească

 • VIII/3. Procese psiho-socio-culturale și repere ale bunăstării în postcomunismul românesc (p.nou)

 • VIII/4. Continuitate și discontinuitate în cadrul relațiilor preferențiale. Strategii adaptative la influențele socio-culturale globale (p. nou)

C.S. drd. Florența Lozinsky (VIII/1

 

 

C.S.II dr. Silviu G. Totelecan (VIII/2)

 

 

 

C.S.III dr. Corina Benea (VIII/3)

 

 

 

C. S.III drd. Zoltán Salánki (VIII/4)

IX.

Piețele ca rețele: categorii, mecanisme de constituire și funcționare

 C.S.II dr. Silviu Totelecan

 • IX/1. suspendat

 • IX.1.Reglementări actuale ale diferitelor categorii de piețe din România

 

 

 C. S. Narcisa Cozea (IX/2)

 

X.

Valorificarea gândirii sociologice și filosofice din Transilvania

 

C. S. I dr. Ionuț Isac

 • X.1. editare  D. Isac, Frumosul la Socrate, Platon și Aristotel (p. nou)

 • X.2. Eugeniu Sperantia. Excurs biobibliografic

 • X.3. Perspective asupra filosofiei religiei și filosofiei valorilor  în opera lui Eugeniu Speranția

 • X.4. reeditare G. Em. Marica, Conducerea la copii. Studiu psihosociologic, 1942, 216 p. (p. nou)

 • X.5. suspendat

 • X.6. finalizat

C. S. I dr. Ionuț Isac (X/1)

 

 

C.S.III dr. Mihaela Gligor (X/2)

 

C.S. Codruța Cuceu (X/3)

 

 

  C.S.I dr. Andrei Negru (X/4)

 

 

  

 

D I R E C T O R

Prof.univ.dr. Nicolae EDROIU