I. DARE DE SEAMĂ A ACTIVITĂȚII INSTITUTULUI DE ISTORIE „GEORGE BARIȚIU” DIN CLUJ-NAPOCA

PE ANUL 2009

 

A.   DATE GLOBALE PE INSTITUT

 

1. Lucrări din  plan realizate

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  I.

Denumirea:      IZVOARE DOCUMENTARE PRIVITOARE LA ISTORIA ROMÂNIEI, CU REFERIRE LA CEA A TRANSILVANIEI

 

Proiectul de cercetare I/1:

a) Denumire: Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVI,

(1381-1385).

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Susana Andea (coordonator), C.S.II dr. Lidia Gross, C.S.III dr.  Adinel-Ciprian Dincă

Depistare material inedit, dezlegare de date, transcriere, traducere, colaționare cu originalul, identificare de localități, note critice, aparat bibliografic, regestare, fișare pentru indice onomastic, toponimic și de materii.

            c) Volum de muncă: 200 pag. (parțial introdus pe calculator, parțial mss)

            Proiectul de cercetare I/2:

            a) Denumire: Conscripția fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol. I-III

b) Colectivul de cercetare:  C.S. I dr. Gyémánt Ladislau (coordonator) ½ normă, C.S. II dr. Dörner Anton, C.S. II dr. Remus Câmpeanu. 

c) Volum de muncă: cca 2550 pag., pregătire pentru tipar, redactare studiu introductiv - 300 p. și revizia traducerilor din lb. latină C.S.I dr. Ladislau  Gyémánt;  pregătire pentru tipar, colaționări - 250 p.: C.S.I dr. Remus Câmpeanu și C.S.II dr. A.Dörner:     

           

Proiectul de cercetare I/3A:

a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XI

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Ladislau Gyémánt (coordonator) ½ normă, C.S. I dr.  Remus Câmpeanu, C.S. II dr. Anton Dörner,.

c) Volum de muncă: 110 pag. pregătire pentru tipar

 

Proiectul de cercetare I/3B:

a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative, vol. IV. Presă. Broșuri. 1784-1790

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Nicolae Edroiu (coordonator) ½ normă

c) Volum de muncă: 50 p. mss (copiere, colaționare, traducere, note, aparat bibliografic)

 

           Proiectul de cercetare I/4 :

a) Denumirea: Documente privind Revolutia de la 1848-1849 în Tările Române. Seria C.Transilvania, vol. IX (1-5 iulie 1848

a) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Gelu Neamțu (pînă la 31.03.2009) – coordonator; C.S.II dr. Mihaela Cosma,  C.S. III Marghiola Bodor (1/2 normă), C.S. dr. Marin Balog, C.S. dr. Attila Varga.

b) Volum de muncă : 270 p. (revizia traducerilor – G. Neamțu), 320 p. Mihaela Cosma, transcriere, traducere – CSIII Marghiola Bodor, CS Marin Balog, C.S. Attila Varga

 

Proiectul de cercetare I/5a :

a) Denumire: De la Inochentie Micu-Klein la Memorandum. Moștenirea Școlii Ardelene în texte antologice 

b) Colectivul de cercetare: Acad. Camil Mureșanu (C.S. I -1/2 normă), CSI dr. ½ normă Nicolae Edroiu, CSIII dr. Daniela Deteșan, CSIII dr. Remus Birț

            c) Volum de muncă : 200 pag. 

           

Proiectul de cercetare I/6 :

a) Denumirea: Problema natională a românilor din Imperiul habsburgic (1849-1918). Documente, vol.V (19 sept. 1861 – 25 apr. 1862)

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr.  Simion Retegan - coordonator, C.S. I dr. Dumitru Suciu, C.S. III dr. Mirela Andrei, C.S.III dr. Lajos-Loránd Mádly., C.S.III dr. Daniela Deteșan

c) Volum de muncă: 260 pag. (depistare, transcriere, colaționare, indici etc., pregătire pentru tipar)

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  II.

Denumirea :     TRANSILVANIA MEDIEVALĂ ÎNTRE VOIEVODAT ȘI PRINCIPAT (SEC. XIII-XVII)

           

Proiectul de cercetare II/1

a) Denumire: Transilvania. Sec. XIII-XVII, coordonator  C.S.I dr. Susana Andea

            Subproiecte:

            1. C.S.I dr. Susana Andea, Structuri instituționale ale Transilvaniei (XIII-XVI)

Volum de muncă : documentare în arhive, biblioteci, elaborarea unui  studiu preliminar de   cca 50 pag.    

2. C.S.II dr. Lidia Gross, Bresele și confrerii în Transilvania medievală (XIV-XVI)

                        Volum de muncă: documentare, fișări de documente, redactare studiu – cca 40 pag.)

3. C.S.III drd. Adinel Dincă, Carte și bibliotecă în Transivlania medievală. Sec. XIV-XV

Volum de muncă: documentare, întocmirea unei bibliografii – cca 140 de titluri, redactare studiu – cca 40 pag.

            4. C.S. Simon Zsolt, Relațiile comerciale ale Transilvaniei cu Peninsula Balcanică și Moldova (sec. XV-XVII)

Volum de muncă : documentare, transcriere, prelucrarea unor registre vamale, redactare cca 25 pag.

            5. C.S.III dr. Anton Dörner, Transilvania între Otomani și Habsburgi (sec. XVII-XVIII)

Volum de muncă: parcurgerea bibliografiei de specialitate și redactare  – cca 25 pag.

 

Proiectul de cercetare II/2

a) Denumire: Glosar de termeni și expresii din documentele latine privind istoria medie a României, vol. II, lit D-H (p. nou)

b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Vasile Rus (1/2 normă)

c) Volum de muncă: documentare, fișare, redactare – 50 voci

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE III

Denumirea :     ASPECTE ALE VIEȚII POLITICE, ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA MODERNĂ (SECOLELE XIX-XX)

 

Proiectul de cercetare III/1 :

a)      Denumire : Biografii pașoptiste. Culegere de studii, vol. III, coordonator C.S.I dr. Gelu Neamțu

b)      Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Gelu Neamțu, C.S.II dr. Mihaela Cosma, C.S.III Marghiola Bodor, C.S. dr. Attila Varga, A.C. dr. Marin Balog

c)      Volum de muncă : cca 185 pag.

Documentare și redactare:

Gelu Neamțu                      –         Simion Balint (35 pag.)

Ela Cosma                         –         Jozef Trausch (30 pag.)

Marghiola Bodor               –          Deputați ai Clujului la prima Dietă de la Pesta din 1848 (20 pag.)

Varga Attila                      –           Vukovics Sebő (50 pag.)

Marin Balog                      –          Axente Sever (50 pag.)

 

Proiectul de cercetare III/2 :

a) Denumire : Realități sociale și implicare politică în Transilvania între 1848-1867. Studii, coordonator C.S.I dr. Dumitru Suciu

 

b)      Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Simion Retegan, C.S.I dr. Dumitru Suciu, C.S.III dr. Mirela Andrei, C.S. dr. Lorand Mádly    

c)      Volum de muncă : 370 pag.

C.S.I dr. Simion  Retegan, Structura socială a elitei românești din Transilvania între1849-1867- documentare în biblioteci și arhive din țar㠖 40 pag.

C.S.I dr. Dumitru  Suciu –  Evoluții programatice și alternative tactice ale mișcării naționale românești din Transilvania între 1849-1869 – documentare în arhivele din țară și Budapesta   - 100 pag.

C.S.III dr. Mirela  Andrei – Solidarizare și desolidarizare în raporturile dintre clerul ortodox și greco-catolic român la nivelul acțiunii politice (1860-1867)- documentare în arhive interne, parcurgere de bibliografie – 40 pag. 

C.S.III dr. Lorand  Mádly – Mentalități politice și implicare în viața  publică a sașilor din Transilvania în perioada neo-absolutistă și primii ani ai perioadei liberale” – documentare în arhivele interne și externe (Budapesta și Viena) – 80 pag.

C.S. III dr. D. Deteșan – Românii din orașele Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea  (cca 80 p.)

Drd. C.Rigman – Statutul social al învățătorilor greco-catolici la mijlocul secolului al XIX-lea (cca 30 p.)

 

Proiectul de cercetare III/3 :

a) Denumire : Raporturile dintre sași și români pe pământul crăiesc în deceniul neoabsolutist

b)  Colectivul de cercetare: C.S. drd. Lorand Mádly           

c)  Volum de muncă : documentare și cercetare în arhivele externe (Budapesta, Viena)

 

Proiectul de cercetare III/4:

a) Denumire : Sfântul Scaun și raporturile catolicism-ortodoxie în spațiul românesc între 1850-1914

b)  Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Mirela Andrei, colab. externi          

c)  Volum de muncă : documentare în arhive și biblioteci din țară

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE IV

Denumirea :     STUDII PRIVIND EVOLUȚIA SOCIAL-ECONOMICĂ ȘI POLITICĂ A ROMÂNIEI. 1918-1968, partea a III-a

 

Proiectul de cercetare IV/1a :

a) Denumire : Omul politic și de cultură Valeriu Braniște (1869-1928). Monografie

b) Colectivul de cercetare: CSI dr. Gheorghe Iancu 

c) Volum de muncă : 80 pag. (documentare și cercetare în arhive și biblioteci, fișare, redactări parțiale)

           

Proiectul de cercetare IV/2

a) Denumirea: Regimul antonescian și politica față de minoritățile naționale. Studiu de caz : germanii și evreii

      b) Colectivul de cercetare : C.S.III drd. Ottmar Trașcă

            c) Volum de muncă: 70 p. (documentare, redactare)

 

            Proiectul de cercetare IV/3

            a)  Denumirea: Mișcarea legionară din exilul din Germania

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmar Trașcă

            c) Volum de muncă: 45 pag.   (documentare, redactare)       

           

Proiectul de cercetare IV/4

a) Denumirea: Relațiile dintre serviciile secrete românești și cele străine (1939-1945) americane, britanice, germane, sovietice     

b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmár Trașcă

            c) Volum de muncă: documentare, redactare

 

      Proiectul de cercetare IV/5

a)  Denumirea: Stat și confesiune în România (1947-1990). Cazul Bisericii Unite cu Roma

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Mircea-Remus Birț

            c) Volum de muncă: documentare în biblioteci și arhive

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE V

Denumirea :     CULTURĂ, ȘTIINȚĂ ȘI INFORMARE ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ

 

Proiectul de cercetare V/1:

a) Denumirea: Bibliografia istorică a României, vol. XII, Bibliografie selectivă. Partea I (2007-2008)

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Stelian Mândrut (coordonator),  C.S.III drd. Ottmár Trașcă, C.S.III dr. Mircea-Remus Birț, C. S. dr. Varga Attila, drd. Mihaela Bedecean + colaboratori benevoli de la Biblioteca Centrală Universitar㠄Lucian Blaga” din Cluj-Napoca

c) Volum de muncă: cca 17000 fișe

 

Proiectul de cercetare V/2:

a) Denumirea: Cultura și dinamica modernizării în România veacului XX. Cercetare asupra ponderii, naturii și efectelor investițiilor simbolice

 

Lucian Nastas㠖       Intimitatea amfiteatrelor. Ipostaze din viața privată a universitarilor ”literari” (1864-1948) Pentru anul 2009 – 150 p.

Stelian Mândruț –      Monografia Institutului de Istorie Națională din Cluj  (1920-1948) Pentru anul 2009 - 100 p.

Veronica Turcuș –     Prezențe livrești românești în editurile italiene în perioada interbelică. Pentru anul 2009 – 30 p.

Remus Câmpeanu –   Problematica miturilor în istoriografia română contemporană. Analiză comparativă în raport cu istoriografia europeană și americană - 400 pag. (2007-2010). Pentru anul 2009 – 100 p.

Veronica Turcuș –     Monografia directorilor Școlii Române din Roma (1922-1947) 150 pag. (2007-2009). Pentru anul 2009  50 p. – finalizare proiect

Daniela Gui       –      Artă și modernizare în societatea transilvană (1867-1918) – 150 pag. (2008-2010). Pentru anul 2009 – 50 p. – nerealizat și suspendat prin desfacerea contractului de muncă

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VI

Denumirea:      ROMÂNIA ȘI INTEGRAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Proiectul de cercetare V/1 (din august 2008, prin transfer de la Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale, București)

a) Denumirea: România și procesul de aderare la Uniunea Europeană

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. ½ n. Vasile Pușcaș

            c) Volum de muncă: documentare și redactare

  

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VII

Denumirea:      FACTORI PSIHOSOCIALI IMPLICAȚI ÎN DEZVOLTAREA MORALĂ  ȘI ESTETICĂ  A PERSONALITĂȚII, ÎN CONDIȚIILE SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI ACTUALE.

 

Proiectul de cercetare VII/1 

 a) Denumirea: Factori psiho-sociali implicați în dezvoltarea morală  a personalității, în condițiile societății românești actuale.

b) Colectivul de cercetare: CS III drd. Marius Florea (coordonator), CS I dr. Monica Albu, CS III drd. Lucia Faiciuc, CS III dr. Elena Geangu (începând cu 1 septembrie 2009), AC Carina Herbei,  Progr. IA   Petru Diaconu.

c) Volum de muncă: finalizarea bazei de date documentare; administrarea unor chestionare pentru evaluarea autonomiei personale și pentru evaluarea suprafactorilor modelului Big Five și prelucrarea statistică a răspunsurilor a 229 subiecți; continuarea  studiului calităților psihometrice ale „Chestionarului Reflecției Sociale” în forma sa adaptată pe un număr de 50 de elevi; finalizarea programului pentru cotarea testelor psihologice; realizarea unei cercetări experimentale pe 40 de participanți; elaborarea unui chestionar pe tema impactului violenței mass-media asupra comportamentului agresiv/deviant al adolescenților; elaborarea și aplicarea pe un eșantion de 90 de subiecți un chestionar pentru evidențierea tipurilor de insulte utilizate de adolescenți; publicarea a 4 cărți și 14 articole; prezentarea a 15 comunicări la manifestări științifice.

 

Proiectul de cercetare  VII/2

a) Denumire: Stimularea psihosocială a dezvoltării creației vizual-plastice la tineri prin art-terapie.

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Marioara Petcu (coordonator; ½ normă), CS III dr. Corina Benea; colaboratori neremunerați: Prof.dr. I. Sbârciu, Prof.dr. Al. Alămureanu, Prof.dr. D. Solovăstru, Conf.dr. R. Pulbere, Conf.dr.  R. Moraru și Conf.dr. Ioana Antoniu.

c) Volum de muncă: documentare bibliografică; proiectarea si realizarea unei baterii ipotetice  necesare desfășurării cercetării; urmărirea ipotezei de lucru la nivel de elaborare a instrumentarului psihologic; elaborarea unui studiu privind dezvoltarea creației vizual-plastice la tineri prin art-terapie; elaborarea și publicarea unui studiu de 8 pag.; unei cărți  de psihologia educației  in domeniul artelor plastice (350 pag); susținerea unei comunicări științifice pe tema implicării personalității în actul creator.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VIII.

Denumirea:      LOCAL VERSUS GLOBAL ÎN ESTUL EUROPEI. POST-COMUNISM ȘI POST-MODERNISM ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC

 

Proiectul de cercetare VIII/1:

a) Denumirea: Realități și disfuncționalități sociale în micro-regiunea Huedin.

b) Colectivul de cercetare: CS dr. Florența Lozinsky.

c) Volum de muncă: redactarea unui raport de cercetare privind proiectele de dezvoltare ale comunității investigate (50 pagini), din care se elaborează două studii în vederea publicării; prezentarea a două comunicări la manifestări științifice.

 

Proiectul de cercetare VIII/2:

a) Denumirea: Ambivalențe ale proceselor socio-culturale din „a doua modernitate” românească.

b) Colectivul de cercetare: CS II dr. Silviu G. Totelecan (coordonator), CS I dr. Virgil Ciomoș (1/2 normă), CS III drd. Adrian Sîrbu.

c) Volum de muncă:  redactarea unui raport de cercetare de 170 de pagini (text și bibliografie; 40 de pagini în limba franceză) din care se elaborează 4 studii în vederea publicării; coordonarea a două volume colective de studii, cu participare internațională, unul în limba română (334 pagini) și cel de-al doilea în engleză (342 pagini); publicarea a 6 studii (3 în limbă străină); susținerea a 13 comunicări științifice (2 la manifestări științifice internaționale, 3 cu participare internațională); organizarea a 5 manifestări științifice pe tema proiectului.

 

Proiectul de cercetare VIII/3:

a) Denumirea: Procese psiho-socio-culturale și repere ale bunăstării în postcomunismul românesc.

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Corina Benea.

c) Volum de muncă: redactarea unui raport de cercetare (60 de pagini, text, anexe și bibliografie) privind patternurile economice, culturale și acționale care pot fi puse în corespondență cu evoluțiile sociale din perioada postcomunistă în raport cu conceptul larg de bunăstare, din care se elaborează două studii în vederea publicării; susținerea a 2 comunicări științifice.

 

Proiectul de cercetare VIII/4:

a) Denumirea: Continuitate și discontinuitate în cadrul relațiilor preferențiale. Strategii adaptative la influențele socio-culturale globale.

b) Colectivul de cercetare: CS III drd. Salánki Zoltán.

c) Volum de muncă: redactarea unui raport de cercetare cu privire la reperele socio-culturale care jalonează continuitatea și discontinuitatea în cadrul relațiilor preferențiale (60 pagini) din care se elaborează un studiu în vederea publicării; prezentarea unei comunicări din problematica investigată.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  IX.

Denumirea:      PIEȚELE CA REȚELE: CATEGORII, MECANISME DE CONSTITUIRE ȘI FUNCȚIONARE

 

Proiectul de cercetare IX/1:

a) Denumirea: Piață și piețe: delimitări conceptuale în contextul recentelor mutații economico-financiare survenite în lume

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Vasile Marian (1/2 normă).

c) Volum de muncă: redactarea unui raport de cercetare (52 pagini); publicarea a două studii, unul cu rezultatele cercetării întreprinse în anul 2009, respectiv, cel de-al doilea cu rezultate ale cercetării întreprinse anterior.

 

Proiectul de cercetare IX/2:

a) Denumirea: Reglementări actuale ale diferitelor categorii de piețe din România.

b) Colectivul de cercetare: CS Narcisa Cozea.

c) Volum de muncă: redactarea unui raport de cercetare cu privire la reglementarea și funcționarea pieței de capital în România (54 pagini) din care se vor elabora două studii în vederea publicării; prezentarea a două comunicări la manifestări științifice.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  X

Denumirea:      VALORIFICAREA GÂNDIRII SOCIOLOGICE ȘI FILOSOFICE DIN TRANSILVANIA

 

Proiectul de cercetare nr. X/1

a) Denumirea: Reeditare Dumitru Isac, Aristotel, București, Editura Tineretului, 1959.

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Ionuț-Constantin Isac, CS dr. Attila Varga.

c) Volum de muncă: culegere și tenoredactare computerizată a textului lucrării;  publicarea monografiei Dumitru Isac, Aristotel, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2009, 210 p. (editori Ionuț Isac și Attila Varga); editarea a 2 studii pe tema de proiect; susținerea unei comunicări la sesiunea științifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane.

 

Proiectul de cercetare nr. X /2

a) Denumirea: Spațiul poetico-filosofic al gândirii lui Eugeniu Speranția.

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Mihaela Gligor.

c) Volum de muncă: alcătuirea bibliografiei lucrărilor majore, editate sub forma unor volume, ale lui Eugeniu Sperantia ;selectarea lucrările relevante pentru tematica cercetării, respectiv acele lucrări ale lui Eugeniu Speranția care vizau tematici din logică și filosofia științei; elaborarea unui studiu ce vizează contribuția lui E. Sperantia la logica și filosofia științei din perioada interbelica (100 pag.).

 

Proiectul de cercetare nr. X /3

a) Denumirea: Perspective asupra filosofiei religiei și filosofiei morale în opera lui Eugeniu Speranția.

b) Colectivul de cercetare: CS drd. Codruța Cuceu.

c) Volum de muncă: alcătuirea bibliografiei lui E. Speranția; selectarea lucrările relevante pentru tematica cercetării, respectiv acele lucrări ale lui E. Speranția care vizau tematici din filosofiei religiei și din filosofia moralei (Contribuțiuni la Filosofia Magiei. Studiu introductiv în Filosofia Religiunii, 1916; Mic tratat despre valori. Valoarea ca gest de convergență vitală,  1942); transcrierea și pregătirea pentru tipar a unei ediții critice a celor două texte (80 pag.); elaborarea unui studiu privind sensurile în care Speranția utilizează concepte proprii demersului filosofiei religiei și valorilor și popularizarea concepției sale asupra relației dintre magie, religie și știință.

 

Proiectul de cercetare nr. X /4

a) Denumirea: George Em. Marica, Problema culturii moderne în sociologia germană, București, Cartea Românească, 1935 (Reeditare).

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Andrei Negru.

c) Volum de muncă realizat: culegere și tehnoredactare computerizată a textului lucrării (141 pagini, format A5, font 12, la un rând);  pregătirea pentru tipar a noii ediții a lucrării, însoțită de un studiu introductiv, note și indice de nume; susținerea unei comunicări științifice.

 

Proiectul de cercetare nr.  X /5

a) Denumirea: Contribuții clujene la dezvoltarea sociologiei românești în perioada interbelică - Constantin SUDEȚEANU. 

b) Colectivul de cercetare:  C.S. II dr. Emil POP – ½ normă.

c) Volum de muncă: documentare teoretică:  cercetare bibliografică, investigații și studiu de arhivă; selectare și realizarea de fotocopii a unor documente ca anexe pentru pregătirea ediției; pregătirea pentru reeditare a lucrărilor „Opinia publică. Analiza condițiilor și aspectelor ei” și „Corelația aspectelor vieții sociale”, însoțite de un studiu introductiv și note 125 pag.; susținerea unei comunicări științifice și elaborarea unui studiu în vederea publicării.

 

Proiectul de cercetare nr. X /6

a) Denumirea: Bibliografia lucrărilor științifice ale membrilor Departamentului de Cercetări Socio-Umane din cadrul Institutului de Istorie „G. Barițiu” din Cluj-Napoca.

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Andrei Negru.

c) Volum de muncă realizat: elaborarea bibliografiei în format electronic; publicarea unui volum cu acest titlu la Editura Argonaut, 2009, 245 pagini; susținerea unei comunicări științifice.* în condițiile acordării prelungirii de activitate pentru titularul proiectului