2.-3.  Lucrări  de  plan  aflate  în  lucru

Lucrări  de  plan  care  se  continuă  în 2010

și lucrări de plan  nou propuse

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  I

Denumirea:      IZVOARE DOCUMENTARE PRIVITOARE LA ISTORIA ROMÂNIEI, CU REFERIRE LA CEA A TRANSILVANIEI

  

Proiectul de cercetare I/1:

a) Denumire: Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVI, (1381-1385).

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Susana Andea (coordonator), C.S.II dr. Lidia Gross, C.S.III dr. Dincă Adinel-Ciprian

            c) Volum de muncă : 200 p.

           

Proiectul de cercetare I/2

            a) Denumire: Conscripția fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol. IV

b) Colectivul de cercetare:  C.S. I dr. Gyémánt Ladislau (coordonator), C.S. I dr. Remus Câmpeanu, C.S. II dr. Dörner Anton

c) Volum de muncă: Pregătirea pentru înaintare la tipar a vol. II și transcrierea a cca 375 p.

           

Proiectul de cercetare I/3A

a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XI, Comitatele Cluj-Solnoc

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Gyémánt Ladislau (coordonator) ½ normă, C.S. I dr.  Remus Câmpeanu, C.S. II dr. Dörner Anton

c) Volum de muncă: Depistare de documente, selecție, transcriere, traducere, cca 90 pag.

           

Proiectul de cercetare I/3B

a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative, vol. IV . Broșuri. Ziare

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr., m.c., Nicolae Edroiu (1/2 normă) 

c) Volum de muncă: Depistare de documente, selecție, transcriere, traducere, cca 30 p.

 

            Proiectul de cercetare I/4

a) Denumirea: Documente privind Revoluția de la 1848-1849 în Tările Române. Seria C.Transilvania, vol. IX (iulie 1848)

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Gelu Neamțu (coordonator); C.S.II dr. Mihaela Cosma,  C. S. dr. Varga Attila, C.S. dr. Marin Balog, C.S. III Bodor Marghiola (colaborator)

c) Volum de muncă: Depistări în arhive, transcrieri, traduceri, adnotări, colaționări – cca 300 p.

           

Proiectul de cercetare I/5

a) Denumire: De la Inochentie Micu-Klein la Memorandum. Moștenirea Școlii Ardelene în texte antologice

b) Colectivul de cercetare: Acad. Camil Mureșanu ( C.S. I 1/2 normă, coordonator), CSIII dr. Remus Birț, CSIII dr. Daniela Deteșan.

            c) Volum de muncă : Transcrieri, adnotări – cca 100 pag.

           

Proiectul de cercetare I/6

a) Denumirea: Mișcarea  națională a românilor din Transilvania (1849-1918). Documente, vol. VI (26 sept. 1862 – 15 iulie 1863)

b) Colectivul de cercetare:  C.S.I dr. Dumitru Suciu coordonator, C.S.III dr. Mirela Andrei, C.S. III dr. Daniela Deteșan, C.S.III dr. Mádly Lajos-Loránd

            c) Volum de muncă: – cca 260 p.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  II

Denumirea:      TRANSILVANIA MEDIEVALĂ ÎNTRE VOIEVODAT ȘI PRINCIPAT (SECOLELE XIII-XVII)

           

Proiectul de cercetare II/1

a) Denumire: Structuri instituționale ale Transilvaniei (sec. XIII-XVI). Adunările de stări

            b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Susana Andea

c) Volum de muncă: documentare în arhive și biblioteci, redactarea unui material de cca 50 p.

           

Proiectul de cercetare II/2

            a) Denumire: Bresle și confrerii în Transilvania medievală (sec. XIV-XVI)

            b) Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Lidia Gross

c) Volum de muncă: Documentare în biblioteci, arhive, redactarea unui material de cca 40 p.

           

Proiectul de cercetare II/3

            a) Denumire: Carte și bibliotecă în Transilvania medievală (sec. XIV-XV)

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Adinel Dincă

            c) Volum de muncă: Documentare, fișare, redactarea unui material de cca 40 p.

           

Proiectul de cercetare II/4 - renunțare

           

Proiectul de cercetare II/5

            a) Denumire: Transilvania între Otomani și Habsburgi

            b) Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Anton Dörner

            c) Volum de muncă: Documentare, fișare, redactarea unui material de cca 20 p.

 

Proiectul de cercetare II/6

a) Denumire: Glosar de termeni și expresii din documentele latine privind istoria medie a României, vol. II, lit D-H (p. nou)

b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Vasile Rus (1/2 normă)

c) Volum de muncă: documentare, fișare, redactare – 50 voci

  

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  III

Denumirea:      ASPECTE ALE VIEȚII POLITICE, ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA MODERNĂ (SECOLELE XIX-XX)

 

            Proiectul de cercetare III/1 :

a)  Denumirea: Biografii pașoptiste. Culegere de studii, vol. III (proiect nou)

b) Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Mihaela Cosma (coordonator), C. S. dr. Varga Attila, C. S. dr. Marin Balog

            c) Volum de muncă: Documentare și redactarea unui material de cca 100 p.

           

Proiectul de cercetare III/2 – proiect finalizat (III/2/A) 

 

Proiectul de cercetare III/2/B (proiect nou* 2010-2012 - 250 pag.)

a) Denumirea: Studii privind mișcarea națională a românilor din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Dumitru Suciu

            c) Volum de muncă: documentare și redactarea unui material de cca 80 pag./2010

           

Proiectul de cercetare III/3

a)  Denumirea: Raporturile dintre sași și români pe Pământul Crăiesc în deceniul neoabsolutist

            b) Colectivul de cercetare: C.S. dr. Loránd Mádly.

            c) Volum de muncă: Documentare, redactarea unui material de cca 40 p.    

           

Proiectul de cercetare III/4 – suspendat provizoriu

 

Proiectul de cercetare III/5

a) Denumirea: Paternuri ale mortalității rurale și urbane din Transilvania (1850-1900). Studiu de caz: comitatul Cluj

b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Daniela Deteșan

            c) Volum de muncă: documentare și redactarea unui material de cca 30 pag.

 

Proiectul de cercetare III/6

a) Denumirea: Investițiile austriece în economia Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Rolul și efectele lor în modernizare  

b) Colectivul de cercetare: C.S. dr. Marin Balog

            c) Volum de muncă: documentare și redactarea unui material de cca 30 pag.

           

Proiectul de cercetare III/7 (proiect nou 2010-2012, 150 pag.)

a) Denumirea: Spațiul economic românesc în viziunea cercurilor diplomatice din România și Germania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (1866-1890)           

b) Colectivul de cercetare: C.S. dr. Marin Balog

            c) Volum de muncă: documentare și redactarea unui material de cca 50 pag./2010

 

Proiectul de cercetare III/8 (proiect nou 2010 - 50 pag.)

a) Denumirea: Revoluția săsească de la 1848-1849 – o reparație istorică /Die siebenbürgisch-sächsische Revolution von 1848-1849 – eine geschichtliche Instandsetzung

b) Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Mihaela Cosma

            c) Volum de muncă: documentare și redactarea unui material de cca 50 pag./2010

 

 

 PROGRAMUL DE CERCETARE  IV

Denumirea:      STUDII PRIVIND EVOLUȚIA SOCIAL-ECONOMICĂ ȘI POLITICĂ A ROMÂNIEI. 1918-1968, VOL. II

 

Proiectul de cercetare IV/1 :

a) Denumire : Omul politic și de cultură Valeriu Braniște (1869-1928). Monografie

b) Colectivul de cercetare: CSI dr. Gheorghe Iancu 

c) Volum de muncă : 60 pag. (documentare și cercetare în arhive și biblioteci, fișare, redactări parțiale)

 

Proiectul de cercetare IV/2:

a) Denumirea: Regimul antonescian și politica față de minoritățile naționale. Studiu de caz.  Germanii

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmar Trașcă

c) Volum de muncă: Documentare, redactarea unui material de cca 30 pag.

 

Proiectul de cercetare IV/3:

a) Denumirea: Mișcarea legionară și exilul din Germania

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmar Trașcă

c) Volum de muncă: Documentare, redactarea unui material de cca 45 pag.

 

            Proiectul de cercetare IV/4

a)  Denumirea: Relațiile dintre serviciile secrete românești și cele străine (1939-1943)

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmar Trașcă

            c) Volum de muncă: Documentare și redactarea unui material de cca 30 pag.         

 

Proiectul de cercetare IV/5

a) Denumirea: Stat și confesiune în România între 1947-1990. Cazul Bisericii Unite Române     

b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Mircea-Remus Birț

            c) Volum de muncă: Documentare, redactarea unui material de cca 30 p.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  V.

Denumirea:      CULTURĂ, ȘTIINȚĂ ȘI INFORMARE ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ

 

Proiectul de cercetare V/1:

            a) Denumirea: Bibliografia istorică a României, vol. XIII (2009-2010)

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Stelian Mândrut (coordonator),  C.S.III

drd. Ottmár Trașcă, C.S. dr. Attila Varga + alți colaboratori benevoli, interni și externi

            c) Volum de muncă: fișare titluri carte și periodice

 

Proiectul de cercetare V/2:

a) Denumirea: Cultura și dinamica modernizării în România sec. XX. Cercetare asupra ponderii, naturii și efectelor investițiilor simbolice

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Lucian Nastasă, C.S.I dr. Stelian Mândruț, C.S.I dr. Remus Câmpeanu, C.S.III dr. Veronica Turcuș

c) Volum de muncă: Documentare în arhivele interne, externe, fișarea și întocmirea unor studii de cca 350 p.

V/2A. Lucian Nastasă              – Intimitatea amfiteatrelor. Ipostaze din  viața privată a universitarilor ”literari” (1864-1948)  - cca 200 p. – finalizare  proiect

V/2B. Stelian Mândruț             – Monografia Institutului de Istorie Națională din Cluj  - 100 p. (final proiect)

V/2/C. Veronica Turcuș           – Prezențe livrești românești în edituri  italiene în perioada interbelică  – cca 30 p. (final proiect)

V/2D. Remus Câmpeanu         – Problematica miturilor în istoriografia română contemporană. Analiză comparativă în raport cu istoriografia europeană și american㠖 100 p. (final proiect)

V/2/E. Veronica Turcuș          – Elevii Școlii Române din Roma în perioada interbelică: programe de studii și viață internă (p. nou). Pentru anul 2010 – 50 pag.  

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VI

Denumirea:      ROMÂNIA ȘI INTEGRAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

 

Proiectul de cercetare VI/1:

a) Denumirea: România și procesul de aderare la Uniunea Europeană

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. ½ n. Vasile Pușcaș

            c) Volum de muncă: documentare și redactare

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VII.

Denumirea:      FACTORI PSIHOSOCIALI IMPLICAȚI ÎN DEZVOLTAREA MORALĂ  ȘI ESTETICĂ  A PERSONALITĂȚII, ÎN CONDIȚIILE SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI ACTUALE.

 

Proiectul de cercetare VII/1 

 a) Denumirea: Factori psiho-sociali implicați în dezvoltarea morală  a personalității, în condițiile societății românești actuale.

b) Colectivul de cercetare: CS III drd. Marius Florea (coordonator), CS I dr. Monica Albu CS III dr. Lucia Faiciuc, CS III dr. Elena Geangu, AC Carina Herbei.

c) Volum de muncă: aplicarea unor chestionare și teste pentru investigarea diverselor aspecte ale dezvoltării morale; elaborarea de rapoarte de cercetare/studii de sinteză (aproximativ 80 de pagini); elaborarea  și publicarea a cinci studii/articole referitoare la rezultatele obținute în cercetare în anul 2010; susținerea a opt comunicări la manifestări științifice naționale și internaționale; expuneri, dezbateri și mese rotunde pe teme referitoare la problema cercetată.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VIII.

Denumirea:     LOCAL VERSUS GLOBAL ÎN ESTUL EUROPEI.
POST-COMUNISM ȘI POST-MODERNISM ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC

 

Proiectul de cercetare VIII/1:

a) Denumirea: Realități și disfuncționalități sociale în micro-regiunea Huedin.

b) Colectivul de cercetare: CS dr. Florența Lozinsky.

c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare de 50 de pagini, ce va cuprinde o analiză comparativă a comunităților investigate cu privire la strategiile de dezvoltare comunitară promovate de autoritățile locale; elaborare a două studii în vederea publicării; susținerea a 2 comunicări la manifestări științifice.

 

Proiectul de cercetare VIII/2:

a) Denumirea: Ambivalențe ale proceselor socio-culturale din „a doua modernitate” românească.

b) Colectivul de cercetare: CS II dr. Silviu G. Totelecan (coordonator), CS I dr. Virgil Ciomoș (1/2 normă), CS III drd. Adrian Sîrbu.

c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare de 170 de pagini (text și bibliografie), privind: modalitățile în care triada etic-politic-juridic este gândită și practicată în diferite regiuni strategice ale lumii (V. Ciomoș – 40 pag.), investigarea formelor prin care modernitatea noastră postcomunistă își construiește și reconstruiește propriile „tradiții”, în funcție de cunoașterea tacită sau sistematică sau de regulile (in)formale ale relaționării și trăirii sociale (S.G. Totelecan – 70 pag.), critica (elucidarea) filosofică a ambiguităților figurilor istorice și socio-culturale sub care se dă postcomunismul și „metodologia” acesteia: condiții de posibilitate și strategii de abordare (A.T. Sîrbu – 60 pag.); predarea spre publicare a unui volum colectiv; organizarea și participarea cu șase comunicări la manifestări științifice interne și internaționale; elaborarea a șase studii/articole în vederea publicării.

 

Proiectul de cercetare VIII/3:

a) Denumirea: Procese psiho-socio-culturale și repere ale bunăstării în postcomunismul românesc.

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Corina Benea.

c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare de 60 de pag., care va conține: analiza și interpretarea reperelor subiective și obiective ale bunăstării în sens larg, din perspectiva patternurilor acționale psiho-socio-culturale care s-au configurat în perioada postcomunistă, bazat pe o abordare teoretică integrativă  trans-disciplinară, dezvoltând liniile ideatice convergente din cadrul Teoriei Culturale, Teoriei Acțiunii și Constructivismului; elaborarea a două  de studii și a două comunicări științifice.

 

Proiectul de cercetare VIII/4:

a) Denumirea: Continuitate și discontinuitate în cadrul relațiilor preferențiale. Strategii adaptative la influențele socio-culturale globale.

b) Colectivul de cercetare: CS III drd. Salánki Zoltán.

c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare de 60 de pag., care va conține: analiza teoretică a conceptelor utilizate și descrierea atitudinilor și comportamentelor dominante care jalonează relaționarea diadică;  elaborarea a două studii în vederea publicării; susținerea a două comunicări la manifestări științifice.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  IX.

Denumirea:      PIEȚELE CA REȚELE: CATEGORII, MECANISME DE CONSTITUIRE ȘI FUNCȚIONARE

 

Proiectul de cercetare IX/1:

a) Denumirea: Reglementări actuale ale diferitelor categorii de piețe din România.

b) Colectivul de cercetare: CS Narcisa Cozea.

c) Volum de muncă: sistematizarea rezultatelor într-un raport de cercetare (cca. 50 de pagini) care va conține analiza sintetică a conceptului de piață bursieră, bursă de valori, istoric, reglementare juridică, mecanismele de constituire și funcționare, obiect de activitate și scop; elaborarea a două studii și prezentarea a două comunicări științifice.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE nr. X

Denumirea:      VALORIFICAREA GÂNDIRII SOCIOLOGICE ȘI FILOSOFICE DIN TRANSILVANIA

 

Proiectul de cercetare nr. X/1

a) Denumirea: Editarea tezei de doctorat a lui Dumitru Isac, Frumosul la Socrate, Platon și Aristotel, susținută la Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în anul 1971.

b) Colectivul de cercetare: CS I Dr. Ionuț-Constantin ISAC; CS Dr. Attila Varga, colectivul de istorie modernă.

c) Volum de muncă: culegere și tehnoredactare computerizată a textului lucrării (200 de pagini – câte 100 pentru fiecare participant la proiect); înaintarea pentru publicare la finele anului 2010 a tezei de doctorat a lui Dumitru Isac, Frumosul la Socrate, Platon și Aristotel; prezentarea unei comunicări științifice

 

Proiectul de cercetare nr. X/2

a) Denumirea:  Eugeniu Sperantia. Excurs biobibliografic. 

b) Colectivul de cercetare: CS III Dr. Mihaela GLIGOR

g) Volum de muncă: tehnoredactarea computerizată a 100 de pagini în vederea realizării unei lucrări dedicate personalității lui E. Sperantia și domeniilor în care acesta a activat (poezie, filosofie, sociologie, teoria dreptului); publicarea rezultatului cercetării într-un volum colectiv; prezentarea unei comunicări științifice

 

Proiectul de cercetare nr. X/3

a) Denumirea:  Perspective asupra filosofiei religiei și filosofiei valorilor în opera lui Eugeniu Speranția.

b) Colectivul de cercetare: CS drd. Codruța Cuceu

c) Volum de muncă: tehnoredactarea computerizată a 100 de pagini aferente lucrărilor lui E. Sperantia Contribuțiuni la Filosofia Magiei. Studiu introductiv în Filosofia Religiunii (1916) și Mic tratat despre valori. Valoarea ca gest de convergență vitală (1942), în vederea reeditării/ publicării celor două lucrări sub forma unui/ unor volum(e); prezentarea unei comunicări științifice

 

Proiectul de cercetare nr. X/4

a) Denumirea: George Em. Marica, Conducerea la copii. Studiu psihosocio-logic, Editura Universității din Cluj la Sibiu, 1942, 216 p. (Reeditare).

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Andrei Negru.

c) Volum de muncă: culegere și tehnoredactare computerizată a textului lucrării (circa 200 pagini); pregătirea pentru publicare a lucrării mai sus menționate; 2) susținerea unei comunicări științifice.

  

* în condițiile acordării prelungirii de activitate pentru titularul proiectului