7.  ALTE ACTIVITĂȚI 

 

 

A. Date privitoare la activitățile de doctorat din cadrul institutului ca ICA/IOD

 

  

 Nr.crt.

Numele și prenumele

drd.

Numele conducătorului de doctorat

Anul înmatr./

Anul susținerii publice

Titlul tezei de doctorat

1.

Urs I. Otilia Adela

Dr. Ioan Chindriș

2004/2009

Diaconu Coresi. Monografie și antologie de texte

2.

Bărbănțan I. Gheorghe

CSI dr. Gelu Neamțu

2003/2009

Comerțul prin porturile dunărene (zona Vârciorova-Calafat) între anii 1829-1918

3.

Opaiț S. (Libidov) Ancaa

Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu

2004/2009

Manuscrisele slavone de la Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române. Studiu monografic și antologie de texte

4.

Gecse D. Desideriu

Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu

2006/2009

Istoricul comunităților cehe din România (așezare, evoluție etno-demografică, socio-economică și cultural-confesională)

 

            Cercetătorii științifici gr. I și II din cadrul Institutului au fost cooptați ca și referenți oficiali în numeroase comisii de evaluare a tezelor de doctorat nu numai în cadrul Institutului, ci și la diverse universități de stat din țară (Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, Universitatea din București, Universitatea din Sibiu, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din Oradea).

 

B. Date privitoare la implicarea în granturi (interne și internaționale)

 

 1. C.S.III dr. Adinel Dincă - Membru în grantul CNCSIS. Idei. Proiecte exploratorii, cu tema Antroponimia în Transilvania medievală: evaluare statistică, evoluție, semnificații (director grant:  conf. univ. Șerban Turcuș, rulat prin Universitatea "Babeș-Bolyai")

 2. C.S. I dr. Remus Câmpeanu - Colaborator în cadrul grantului extern (fonduri private), 2001-2011, intitulat Unirea religioasă a românilor din Ardeal, coordonat de Fundația Pro Oriente din Viena (prof. Ernst Cristoph Suttner). 

 3. Acad. Camil Mureșanu -  Colaborator la grantul CEEX 2007/2009, intitulat Geografii simbolice răsăritene; Instituții colaboratoare: Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității "Babeș-Bolyai", Institutul de Istorie "George Barițiu", Muzeul de Istorie a Transilvaniei (dir. grant  prof.univ.dr. Sorin Mitu); rulat prin Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca și Institutul de Istorie "George Barițiu" Cluj-Napoca.

 4. C.S.III dr. Daniela Deteșan - Membru al grantului CNCSIS - PNCDI/134/2007-2010, intitulat Familiile românești din Transilvania între constrângerile bisericii și cele ale statului. De la tradiție spre modernizare (1850-1900) (director grant conf.univ.dr. Ioan Bolovan); rulat prin Universitatea "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca

 5. C.S. dr. Attila Varga - Membru al grantului CEEX /2007-2009, intitulat Geografii simbolice răsăritene; Instituții colaboratoare: Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității "Babeș-Bolyai", Institutul de Istorie "George Barițiu", Muzeul de Istorie a Transilvaniei (dir. grant prof.univ.dr. Sorin Mitu); rulat prin Universitatea "Babeș-Bolyai" și prin Institutul de Istorie "George Barițiu", Cluj-Napoca.

 6. C. S. dr. Attila Varga - Membru al grantului Formarea elitelor în bazinul carpatic și țările baltice - Director de proiect Prof. Univ. Dr. Viktor Karády - Universitatea Central Europeană din Budapesta

 7. C.S. dr. Marin Balog - Membru al grantului cod CNCSIS 2405 (2009-2011) intitulat Relația rural-urban în procesul modernizării din Transilvania 1850-1914, valoare grant propusă spre finanțare  960.000 Ron, director de grant prof. Dr. Ioan Lumperdean, responsabil de proiect dr. Iosif Marin Balog.(rulat prin UBB) Detalii la:

http://www.cncsis.ro/PNCDI%20II/Idei/2008/Exploratorie/Prop_finantare/Proiecte_propuse_spre_finantare_domeniul_14_3C.html

 1. C.S. I dr. Lucian Nastasă - Director proiect de cercetare exploratorie CNCSIS (2008-2010) - rulat prin Institut -  pe tema: Politici de integrare intelectuală a românilor din spațiul transilvan în Europa secolelor XIX-XX. (Analiză socio-istorică asupra logicii, surselor și mecanismelor transferurilorculturale). (http://www.cncsis.ro/PNCDI%20II/Idei/2008/Exploratorie/Prop_finantare/Proiecte_propuse_spre_finantare_domeniul_14_3C.html)

 2. C.S.I dr. Lucian Nastasă - Colaborator al grantului extern (fonduri publice) intitulat Etudiants sans frontiere. Migrations universitaires en Europe avant 1945; Instituții colaboratoare: Luther Universitat State (și finanțatoare), Wittenberg, Université de  Geneve, EHESS, CNRS și Central European University) (dir. Hartmut Rüdiger Peter); cont propriu.

 3. C.S.I dr. Lucian Nastasă - Coordonator (cu Victor Karady - CEU) al grantului extern (fonduri publice) intitulat Survey and Prosopography of Students of the University of Kolozsvár, 1867-1918; Instituții colaboratoare Universitatea Central Europeană, Budapesta;

 4. C. S. I dr. Lucian Nastasă - Coordonator pentru România al grantului extern (fonduri publice) intitulat: Culturally Composite Elites, Regime Changes and Social Crises in Multi-Ethnic and Multi-Confessional Eastern Europe. (The Carpathian Basin and the Baltics in Comparison - cc. 1900-1950), finanțat de European Research Council, Bruxelles (http://erc.europa.eu/pdf/erc-evrules_en.pdf),pentru intervalul 2009-2011.

 5. C. S. I dr. Lucian Nastasă - Coordonator al grantului extern (fonduri private) 2006-2009, intitulat Education and internal divisions of elites in modern Eastern Europe; Instituții colaboratoare: Swiss National Science Foundation SCOPES - Scientific cooperation with Eastern Europe, Geneva. Nr. IB7310-110815

(http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/int_scopes_institutes.pdf)

 1. C. S. III drd. Ottmar Trașcă - Colaborator al grantului extern (fonduri publice), 2004-2009, intitulat Șvabii sătmăreni în epoca interbelică; Instituții colaboratoare: Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen (dir. Matthias Beer, Josef Wolf), Muzeul Județean Satu Mare, 2004-2009

 2. C.S. I dr. Gheorghe Iancu - Colaborator al grantului extern (fonduri publice), 2004-2009, intitulat Șvabii sătmăreni în epoca interbelică; Instituții colaboratoare: Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen (dir. Matthias Beer, Josef Wolf), Muzeul Județean Satu Mare, 2004-2009

 3. C. S. I dr. Stelian Mândruț - Colaborator al grantului extern (fonduri publice), 2004-2009, intitulat Șvabii sătmăreni în epoca interbelică; Instituții colaboratoare: Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen (dir. Matthias Beer, Josef Wolf), Muzeul Județean Satu Mare, 2004-2009

 4. Monica Albu, Soluții de evaluare și intervenții în sănătate mintală la copii și adolescenți, Program Inovare, Contract 241/3.10.2008 cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, coordonator SC Cognitrom SRL, perioada 2008-2011 (rol în proiect: cercetător).

 5. Monica Albu, Soluții innovative de asistență psihologică a angajaților, Program Inovare, Contract 74 cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, coordonator SC Cognitrom SRL, perioada 2007-2009 (rol în proiect: cercetător).

 6. Monica Albu, Modernizarea și adaptarea educației preșcolare în vederea prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a școlii, Fonduri europene, nr. 7859, coordonator S.C. Cognitrom SRL, perioada 2009-2011 (rol în proiect: expert tip A).

 7. Monica Albu, Deprinderea secretelor bucătăriei − o șansă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din mediul rural, Proiect Phare 2006/018-147.04.02.01.01.601,  coordonat de Asociația pentru sprijinirea dezvoltării rurale - ASDR, Dezmir, în anul 2009 (expert statistician).

 8. Codruța Cuceu, Grant CNCSIS, tip TD, nr. 390/ 1.10 2007, cod 433. Titlul proiectului este: Spațiu public si spațiu privat în comunismul românesc. Grantul nu privește colaborarea mai multor instituții. Valoarea grantului este de 33256 RON, pe o durată de 18 luni.

 9. Silviu G. Totelecan, membru al Grupului Consultativ Regional al grantului internațional "New Sources of Employment to Promote the Wealth-Generating Capacity of Rural Communities" (RuralJobs), proiect de cercetare finanțat prin Programul Cadru 7 al UE (7th FP), aria de cercetare "New Sources of Employment in Rural Areas": KBBE-2007-1-4-13 (1,4 mil. euro, grant nr. 211605).