5. ORGANIZĂRI ȘI PARTICIPĂRI
la manifestări științifice

 

 

 

A. ORGANIZĂRI:

 

Opinii au fost prezentate, pe durata a 180 de minute, de prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, C.S.I dr. Susana Andea și prof.univ.dr. Ladislau Gyemant din partea  Institutului și de colaboratori ai Institutului din cadrul Facultății de Istorie-Filosofie a Universității "Babeș-Bolyai".  

Au participat cercetători, cadre didactice, practicieni și studenți din centrele universitare Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Târgu Mureș, Alba Iulia și Sibiu, precum și cercetători din Republica Moldova și Germania. Rezumatele comunicărilor au fost publicate în volumul Sesiunea științifică anuală, 20-21 noiembrie 2009, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 94 pagini ( în limba engleză).

În cadrul Sesiunii au fost organizate două Mese rotunde: Patru decenii de cercetare socio-umană multidisciplinară instituționalizată la Cluj (20 noiembrie 2009) și Modernizări trunchiate, modernități ambigue (21 noiembrie 2009). 

 

Institutul de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca a organizat, în cursul anului 2009,  lansări de carte, cu prezentarea aparițiilor editoriale ale membrilor institutului și ale publicațiilor sale periodice.

Astfel:

 

În 25 februarie 2009, orele 12,30 -  în Aula "Regele Ferdinand I" din clădirea Institutului, str. Napoca nr. 11, în cadrul lansării de cărți intitulată "Documentele istoriei contemporane", C.S. I dr. Lucian Nastasă, C.S. I dr. Ludovic Bathory, C.S.III drd. Ottmar Trașcă, C.S. I dr. Gheorghe Iancu au prezentat următoarele lucrări:

Participanți: membrii Institutului, cadre didactice și studenți ai Universității "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca.

 

În 6 martie 2009, orele 12,30, în Aula "Regele Ferdinand I" din clădirea Institutului de Istorie, str. Napoca nr. 11, a avut loc lansarea  lucrării Ștefan Sorin Mureșan - Discursurile Parlamentare ale unui Român Transilvănean la Viena între 1863-1865. George Barițiu. Deputat în Parlamentul Monarhiei Austriece. Prezentările de carte au fost rostite de prof.univ. dr. Nicolae Edroiu, prof.univ.dr. Nicolae Bocșan și C.S.I dr. Simion Retegan.

Participanți: membrii Institutului, cadre didactice de la Facultatea de Istorie-Filosofie a Universității "Babeș-Bolyai", invitați din Austria.

 

În 26 martie 2009, orele 12,30,  în Aula "Regele Ferdinand I", str. Napoca nr. 11, a avut loc lansările următoarelor lucrări:

Prezentările au fost rostite de Attila Varga, Dumitru Suciu, Marin  Balog și Ela Cosma.

Participanți: membrii Institutului, cadre didactice și studenți de la Facultatea de Istorie-Filosofie a Universității "Babeș-Bolyai"

 

În 7 aprilie 2009, orele 13, în Aula "Regele Ferdinand I", Institutul de Istorie, în colaborare cu Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, a organizat prezentarea lucrării Fülöp Mihály, Pacea neterminată, Iași, Institutul European, 2007, 336 p.. Au prezentat considerații pe marginea lucrării, din partea Institutului, acad. Camil Mureșanu, prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, Stelian Mândruț și Ottmar Trașcă.

 

În 8 aprilie 2009, orele 11, cu prilejul lansării lucrărilor colegilor de la Departamentul de cercetării socio-umane al Institutului, a fost prezentată și lucrarea istoricilor Liviu Botezan, Ela Cosma, Ionuț Isac, Attila Varga, Dicționar al personalităților revoluției de la 1848-1849 din Banat și Transilvania. Chipuri dintr-un an de neuitat.

Au participat membrii Institutului, istorici, sociologi.

 

În 23 aprilie 2009, orele 12,30, în Aula "Regele Ferdinand I", în colecția Biblioteca Institutului de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca. C.S.I dr. Lucian Nastasă și C.S. dr. Attila Varga au prezentat recentele apariții:

Participanți: membiri Institutului de Istorie "George Barițiu", cadre didactice și studenți ai Faculătții de Istorie-Filosofie din Universitatea "Babeș-Bolyai", istorici de la Muzeul de Istorie a Transilvaniei.

 

În 8 mai 2009, orele 11, Institutul de Istorie "George Barițiu", în colaborare cu Institutul de Studii Internaționale, a avut loc lansarea cărții Vasile Pușcaș - Teme Europene, Cluj-Napoca, Edit. Eikon, 2008.

            Participanți: public numeros, presă, televiziunea centrală și locală.

 

În 21 mai 2009, orele 12,30, Institutul de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca al Academiei Române a organizat lansarea următoarelor cărți:

Au prezentat considerații pe marginea acestora dr. Simion Retegan, dr. Attila Varga și dr. Marin Balog.

 

            În 21 octombrie 2009, orele 13, Institutul de Istorie "George Barițiu" al Academiei Române și Editura Enciclopedică au organizat lansarea lucrării Conscripția fiscală a Transilaniei. 1750. vol. 1, Partea I-II, București, Edit. Enciclopedică, 2009, 2549 pag., publicată de Ladislau Gyémánt, Remus Câmpeanu, Anton Dörner, Florin Mureșan și Adriana Bogdan. Prezentările de carte au fost rostite de prof.univ.dr. Nicolae Edroiu și C.S.I dr. Simion Retegan.

            Participanți: membrii Institutului, cadre didactice ale Facultății de Istorie-Filosofie din cadrul Universității "Babeș-Bolyai", membri ai Direcției Județene Cluj a Arhivelor Naționale, ai Muzeului de Istorie, ai Centrului de Studii Transilvane.

 

            În 26 octombrie 2009, orele 12, Institutul de Istorie "George Barițiu", în colaborare cu Universitatea "Babeș-Bolyai" și Ministerul Afacerilor Externe, a organizat lansarea volumului România - Republica Federală Germania, Vol. 1. Începutul relațiilor diplomatice 1966-1967, București, Edit. Enciclopedică, 2009,  498 p. Autori: Claudiu Florian, Dumitru Preda, Ottmar Trașcă. Din partea Institutului a prezentat prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române.

            Au participat membrii Institutului de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca.

 

            În 7 decembrie 2009, orele 12, în Aula "Regele Ferdinand I" , Centrul de Studii Transilvane și Institutul de Istorie "George Barițiu", sub egida Academiei Române, a avut loc lansarea volumului Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani. Prezentările au fost rostite de către prof.univ.dr. Camil Mureșanu, membru al Academiei Române, prof.univ.dr. Nicolae Bocșan, prof.univ.dr. Ioan-Aurel Pop, membru corespondent al Academiei Române și C.S.I dr. Susana Andea, din partea Institutului.

            Participanți: membrii Institutului, cadre didactice și studenți de la Facultatea de Istorie-Filosofie a Universității "Babeș-Blyai", ai Facultății de Teologie Ortodoxă, ai Facultății de Teologie greco-catolică, ai Centrului de Studii Transilvane, ai Muzeului de Istorie.

 

 

B. PARTICIPĂRI la manifestări științifice

a. interne

  

b. interne cu participare internațională