4. TIPĂRITURI

 

 

Cărți apărute în Editura Academiei Române sau într-o editură clasificată din țară

 

a. carte de autor

b. volum colectiv

c. ediții critice

d. ediții critice ale unor texte inedite cu probleme de paleografie, note

e. volum de izvoare 

f. instrumente de lucru

g. traduceri lucrări de specialitate

 

Articole apărute în reviste străine recunoscute de comunitatea științifică de specialitate (a) , capitole din cărți apărute peste hotare (b)

a. în reviste

b. capitole din cărți

 

Articole apărute în reviste ale Academiei Române (a) sau capitole din cărți publicate de Editura Academiei Române (b)

a. în reviste

b. capitole din cărți

 

Articole apărute

a. în alte reviste de specialitate clasificate

b. capitole din cărți publicate la alte edituri recunoscute

Articole publicate în reviste de cultură

 

Alte materiale publicate: recenzii, note bibliografice, prefețe

Recenzii

 
Rezumate ale comunicărilor științifice publicate în volum (cu ISBN)

   

Traduceri de studii de specialitate

 

Editări/îngrijire de texte de specialitate