Cladirea Institutului de Istorie, Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 11

DARE DE SEAMĂ PE ANUL 2008
 

 

 

SCURTĂ   INFORMARE asupra structurii și activității Institutului de Istorie „George Barițiu

            A.    DATE GLOBALE PE INSTITUT

                    Lucrări din  plan realizate

                    Lucrări  de  plan  aflate  în  lucru & lucrări  de  plan  care  se  continuă  în 2009

                    Tipărituri: cărți, studii, articole științifice

                    Organizări și participări la manifestări științifice interne

                    Deplasări peste hotare pentru participări științifice, conferințe, documentare în biblioteci, arhive

                    Alte activități

 

 B.    DATE PERSONALE

                    Date personale ale membrilor Institutului de Istorie „George Barițiu pe anul 2008

 

C.    PROGRAME ȘI PROIECTE  

                     Programe și proiecte pe anul 2009

                    Sinteza programe și proiecte comune pe anul 2009