S    I    N    T    E    Z    A

PROGRAMELOR DE CERCETARE ALE INSTITUTULUI DE ISTORIE “GEORGE BARIȚIU”

 PE ANUL 2009

 

 

Indicativ program

Titlul

Programului de cercetare/coordonator program

Titlul

proiectelor de cercetare

Coordonator

proiecte de cercetare

I*

Izvoare documentare privitoare la istoria României, cu referire la cea a Transilvaniei

 

(program de cercetare prioritar)

 

Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu

 

 

§         I/1. Documenta Romaniae Historica, Series C. Transilvania, vol. XVI (1381-1385)

§         I/2. Conscripția fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol. IV, Scaunele Arieș, Ciuc, Odorhei, Mureș, Trei Scaune

§         I/3A. Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol.XI, Comitatele Cluj-Solnoc (p.nou)

§         I/3B. Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative, vol. IV

§         I/4. Documente privind Revoluția de la 1848-1849 în Țările Române. Seria C. Transilvania, vol. IX

§         I/5. De la Inochentie Micu-Klein la Memorandum. Moștenirea Școlii Ardelene în texte antolog ice

§          I/6. Mișcarea  națională a românilor din Transilvania. Documente, vol. VI (26 sept. 1862 – 15 iulie 1863)

 

 

C.S.I dr. Susana Andea (I/1)

 

C.S.I ½ n. dr.Ladislau Gyémánt (I/2)

 

 

C.S.I ½ n.dr.Ladislau Gyémánt        

                                             (I/3A)

 

Prof.univ. ½ n. dr. Nicolae Edroiu,

                                             (I/3B)

C.S.I dr. Gelu Neamțu* (I/4)

 

 

 

Acad. Camil Mureșanu*

 

 

C.S.I dr. Simion Retegan* (I/6)

 

 

II.

 

Transilvania medievală între voievodat și principat (secolele XIII-XVII)

 

 

C. S. I dr. Susana Andea

 

 

 

 

 

 

§         II/1.  Structuri instituționale ale  Transilvaniei (XIII-XVI). Adunările de stări

§         II/2. Bresle și confrerii în Transilvania medievală (sec. XIV-XVI)

§         II/3. Carte și bibliotecă în Transilvania medievală (sec. XIV-XV)

§         II/4. Relațiile comerciale ale Transilvaniei cu Peninsula Balcanică și Moldova (sec. XV-XVII)

§         II/5. Transilvania între Otomani și Habsburgi

§         II/6 Glosar de termeni și expresii din documentele latine privind istoria medie a României, vol. II, lit D-H (p. nou)

 

 

C.S.I dr. Susana Andea (II/1)

 

C.S.II dr. Lidia Gross (II/2)

 

C.S.III dr. Adinel Dincă (II/3)

 

 

C.S. Simon Zsolt (II/4)

 

C.S.II dr. Anton Dörner (II/5)

 

C.S.III dr. Vasile Rus (II/6)

Viorica Pervain (II/6)

III.

Aspecte ale vieții politice, economice și sociale în Transilvania modernă (secolele XIX-XX)

 

 

C. S. I dr. Dumitru Suciu

§      III/1. Biografii pașoptiste. Culegere de studii. Vol. III (p. nou)

Gelu Neamțu         –  Simion Balint

Dumitru Suciu       –  Ilie Măcelariu (1822-1891)

Ela Cosma              –  Jozef Trausch

Marghiola Bodor – Deputați ai Clujului la prima Dietă de la

                                Pesta din 1848                                      

Varga Attila         – Vukovics Sebő

Marin Balog         – Axente Sever

§      III/2. Realități sociale și implicare politică în Transilvania între 1848-1867. Studii

S. Retegan -  Structura socială a elitei românești din

                    Transilvania între 1849-1867

D. Suciu - Evoluții programatice și alternative tactice

                  ale mișcării naționale românești din

                  Transilvania între 1849-1869

M. Andrei – Solidarizare și desolidarizare în

                  raporturile dintre clerul ortodox și greco-

                  catolic român la nivelul acțiunii politice

                 (1860-1867)

L. Mádly – Mentalități politice și implicare în viața

                    publică a sașilor din Transilvania în perioada

                   neo-absolutistă și primii ani ai perioadei liberale

D.Deteșan – Românii din orașele Transilvaniei la mijlocul

                    secolului al XIX-lea

      

§      III/3. Raporturile dintre sași și români pe pământul crăiesc în deceniul neoabsolutist

 

§      III/4. Sfântul Scaun și raporturile catolicism-ortodoxie în spațiul românesc între 1850-1918

 

§      III/5. Paternuri ale mortalității rurale și urbane din Transilvania (1850-1900). Studiu de caz: comitatul Cluj (p. nou)

 

§      III/6. Investițiile austriece în economia Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Rolul și efectele lor în modernizare (p. nou)

 

 

 

C.S.I dr. Gelu Neamțu* (III/1)

 

 

 

 

C.S.I dr. Dumitru Suciu* (III/2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.S. dr. Mádly Lajos-Loránd                      

                                             (III/3)

 

C.S.III dr. Mirela  Andrei-Popa

                                             (III/4)

 

C.S.III dr. Daniela Deteșan (III/5)

 

 

 

C.S. dr. Marin Balog (III/6)

 

 

IV.

Studii privind evoluția social-economică și politică a României. 1918-1968, Partea II

 

C. S. I dr. Lucian Nastasă-Kovács

 

 

§       IV/1. Omul politic și de cultură Valeriu Braniște (1869-1928). Monografie

§       IV/2. Regimul antonescian și politica față de minoritățile naționale. Studiu de caz : germanii și evreii

§       IV/3. Mișcarea legionară din exilul din Germania  

§      IV/4. Relațiile dintre serviciile secrete românești și cele străine. 1939-1945

§      IV/5. Stat și confesiune în România între 1947-1990. Cazul Bisericii Române Unite

 

 

C.S.I dr. Gheorghe Iancu* (IV/1)

 

 

C.S.III drd. Ottmar Trașcă (IV/2)

 

C.S.III drd. Ottmar Trașcă (IV/3)

 

C.S.III drd. Ottmar Trașcă (IV/4)

 

C.S.III dr. Mircea-Remus Birț

                                            (IV/5)

V

Cultură, știință și informare în epoca contemporană

 

C. S. I dr. Lucian Nastasă-Kovács

 

 • V/1. Bibliografia istorică a României, vol. XII (2006-2008)

 

 • V/2. Cultura și dinamica modernizării în România veacului XX. Cercetare asupra ponderii, naturii și efectelor investițiilor simbolice

 

 

A. Lucian Nastasă – Intimitatea amfiteatrelor. Ipostaze din

     viața privată a universitarilor ”literari” (1864-1948)

     (p. nou)

B. Stelian Mândruț - Monografia Institutului de Istorie

     Națională din Cluj  (1920-1948)

C. Veronica Turcuș – Prezențe livrești românești în editurile

     italiene în perioada interbelică (p.nou)

D. Remus Câmpeanu – Problematica miturilor în

     istoriografia română contemporană. Analiză comparativă

     în raport cu  istoriografia europeană și americană   

E. Veronica Turcuș – Monografia directorilor Școlii Române

     din Roma (1922-1947)

F. Daniela Gui – Artă și modernizare în societatea

     transilvană (1867-1918)

 

 

C.S.I dr. Stelian Mândruț (V/1)

 

 

C.S.I dr. Lucian Nastasă (V/2)

 

 

VI.

România și integrarea în Uniunea Europeană   (p.nou)

 

 • VI/1. România și procesul de aderare la

     Uniunea Europeană

C.S.I ½ n. dr. Vasile Pușcaș (VI/1)

 

VII.

 

 

 

 

 

Factori psiho-sociali implicați în dezvoltarea morală și estetică a personalității în condițiile societății românești actuale

 

C. S. I dr. Monica Albu

 

 

 

 

§         VII/1. Factori psiho-sociali implicați în dezvoltarea morală a personalității în condițiile societății românești actuale

§         VII/2. Stimularea psiho-socială a dezvoltării creației vizual-plastice la tineri prin art-terapie

 

C.S.III drd. Marius Florea (VII/1)

 

 

C.S.I dr. Marioara Petcu* (VII/2)

 

 

 

 

VIII.

 

Local versus global în estul Europei. Post-comunism și post-modernism în spațiul românesc

 

C.S.II dr. Silviu G. Totelecan

 • VIII/1.  Realități și disfuncționalități sociale în micro-regiunea Huedin (p. nou)
 • VIII/2. Ambivalențe ale proceselor socio-culturale din „a doua modernitate” românească
 • VIII/3. Procese psiho-socio-culturale și repere ale bunăstării în postcomunismul românesc (p.nou)
 • VIII/4. Continuitate și discontinuitate în cadrul relațiilor preferențiale. Strategii adaptative la influențele socio-culturale globale (p. nou)

C.S. drd. Florența Lozinsky (VIII/1)

 

C.S.II dr. Silviu G. Totelecan

                                          (VII/2)

 

 

C.S.III dr. Corina Benea (VIII/3)

 

 

C. S.III drd. Zoltán Salánki (VIII/4)

IX.

Piețele ca rețele: categorii, mecanisme de constituire și funcționare (p. nou)

 

C.S.II dr. Silviu Totelecan

 • IX/1.Piață și piețe: delimitări conceptuale în contextul recentelor mutații economico-financiare survenite în lume (p. nou)
 • IX.2.Reglementări actuale ale diferitelor categorii de piețe din România (p. nou)

C.S. I ½ n. dr.Vasile Marian (IX/1)

 

 

 

C. S. Narcisa Cozea (IX/2)

 

X.

Valorificarea gândirii sociologice și filosofice din Transilvania (p. nou)

 

C. S. I dr. Ionuț Isac

 • X.1.reeditare D. Isac, Aristotel, București, Editura Tineretului, 1959. (p. nou)
 • X.2.Spațiul poetico-filosofic al gândirii lui Eugeniu Speranția (p. nou)
 • X.3.Perspective asupra filosofiei religiei și filosofiei morale în opera lui Eugeniu Speranția (p. nou)
 • X.4.reeditare G. Em. Marica, Problema culturii moderne în sociologia germană, București, Editura „Cartea Românească”, 1935 (p. nou)
 • X.5. Contribuții clujene la dezvoltarea sociologiei românești în perioada interbelică – Constantin Sudețeanu (p. nou)
 • X.6.Bibliografia lucrărilor științifice ale membrilor Departamentului de Cercetări Socio-Umane din cadrul Institutului de Istorie „G. Barițiu, Cluj-Napoca (p. nou)

C. S. I dr. Ionuț Isac (X/1)

 

C.S.III dr. Mihaela Gligor (X/2)

 

C.S. Codruța Cuceu (X/3)

 

 

 

C.S.I dr. Andrei Negru (X/4)

 

 

 

C.S. II ½ n. dr. Emil Pop (X/5)

 

 

C.S.I dr. Andrei Negru (X/5)

 

  

                                        DIRECTOR                                                                                                                            DIRECTOR ADJUNCT

 

                Prof.univ.dr. NICOLAE EDROIU                                                                                                             C.S.I dr. ANDREI NEGRU

 

 


* cercetători cu prelungire de activitate sau situația de cumul la pensie  pe anul 2008 ; situație în analiză pentru anul 2009. Modificările care se vor ivi vor fi comunicate ulterior.