ACADEMIA ROMÂNĂ — FILIALA CLUJ-NAPOCA

INSTITUTUL DE ISTORIE „GEORGE BARIȚIU”

Str. Napoca nr. 11, 400088, Cluj-Napoca
Tel/Fax: 0264-598343, Tel: 0264-431842

gbarit@cluj.astral.ro , www.history-cluj.ro

 

II. S C U R T Ă   I N F O R M A R E

asupra structurii și activității Institutului de Istorie „George Barițiu”

 

Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca funcționează cu două departamente, unul de Istorie și altul de Științe Socio-Umane. În cadrul fiecărui departament, în funcție de specific, sunt organizate sectoare (istorie medievală, istorie premodernă, istorie modernă și cel de istorie contemporană și, respectiv, sectoare de filosofie, psihologie, sociologie și drept-economie.

            Structura personalului pe departamente este următoarea:

 

ISTORIE

Funcția

Nr. total

 

cu

 

cu

Observații

 

 

 

/funcție

normă întreagă

½ normă

pensionabili

cumul la pensie

cumul la salariu

Cercetător științific I

10

7

 

4

 

 

 

 

 

3

 

1

2

Cercetător științific II

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Cercetător științific III

9

7

(5 dr 3drd)

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

1

Cercetător științific

3

3 dr.

 

 

 

 

Asistent cercetare

 

 

 

 

 

 

Personal de cercetare

27

 

5

 

 

 

Personal auxiliar

5

5

 

 

 

 

 

CERCETĂRI

SOCIO-UMANE

Funcția

Nr. total

 

cu

 

cu

Observații

 

 

/funcție

normă întreagă

½ normă

pensionabili

cumul la pensie

cumul la salariu

Cercetător științific I

6

3

1 vacant

3

1/2 vacant

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Cercetător științific II

2

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

Cercetător științific III

7

7

(3 dr, 4drd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercetător științific

3

3

(3 drd.)

 

 

 

 

Asistent cercetare

1

 

 

 

 

 

Personal de cercetare

19

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

1 ½ CSI

vacant

 

 

 

Personal auxiliar

5

4

1

 

 

 

 

 

Realizări, lucrări de plan și extraplan
 

Proiectele de cercetare s-au realizat în circa 4625 de pagini plus alte forme de consemnare a rezultatelor cercetării (fișe, teste psihologice cu fișe de răspuns etc.)

Se consemnează apariția sau elaborarea în formă finală a 49 de volume, dintre care:

În ceea ce privește studiile și articolele, în anul 2008 se consemnează:

S-au susținut 82  de comunicări  la manifestări internaționale și 101 comunicări la manifestări interne; Institutul a organizat 15 sesiuni și simpozioane, dintre care 3 internaționale și 3 în calitate de coorganizator.

Se consemnează 8 granturi externe (la care colaborează 12 cercetători), 5 granturi interne derulate prin Institut (13 directori de grant și participanți din cadrul Institutului), plus 7 granturi interne derulate prin alte instituții (la care colaborează 5 cercetători).

S-au efectuat 35 stagii de documentare peste hotare.

 

În institut s-au susținut 67 de examene și referate de doctorat de către doctoranzii Institutului, aflați în diverse stadii de pregătire, coordonați de cei 10 conducători de doctorat existenți în cadrul Institutului.

 

 Lucrări mai valoroase

 

Cluj-Napoca, 23 decembrie 2008

 

D I R E C T O R

Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu