7. ALTE ACTIVITĂŢI 
 

Date privitoare la activităţile de doctorat din cadrul institutului ca ICA/IOD

 

Numele
Drd.

Anul înmatr./
Anul susţinerii publice

Numele
Conducătorului de doctorat/instituţia

1

Camil Petrescu

2001/2008

CSI dr.
Gheorghe Iancu

2

Adrian Onofrei

2002/2008

CSI dr.
Simion Retegan

            Cercetătorii ştiinţifici gr. I şi II din cadrul Institutului au fost cooptaţi ca şi referenţi oficiali în numeroase comisii de evaluare a tezelor de doctorat nu numai în cadrul Institutului, ci şi la diverse universităţi de stat din ţară (Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Universitatea din Bucureşti, Universitatea din Sibiu, Universitatea de Vest din Timişoara). 

Date privitoare la implicarea în granturi (interne şi internaţionale)

 1.      C.S.III dr. Mirela Andrei - Membră a grantului CNCSIS  A/1254/2007-2008, intitulat Structuri europene în Transilvania în timpul reformismului habsburgic (dir. grant C.S.II dr. Remus Câmpeanu; rulat prin Institutul de Istorie "George Bariţiu" Cluj-Napoca

2.      C.S.III dr. Adinel Dincă - Colaborator grant CNCSIS Tip A  Nr. 1480/2007-2008, cu titlul Syllogimeorum ecclesiae Transylvaniae libri septem de Rudolphus Bzensky - ediţie critică (director grant Vasile Rus); rulat prin Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca.

3.      C.S.III dr. Adinel Dincă - Membru în grantul CNCSIS. Idei. Proiecte exploratorii, cu tema Antroponimia în Transilvania medievală: evaluare statistică, evoluţie, semnificaţii (director grant:  conf. univ. Şerban Turcuş, rulat prin Universitatea "Babeş-Bolyai") 

4.      C.S.II dr. Anton Dörner - Membru în grantul CNCSIS  1254/2007-2008, pe tema Administraţia, şcoala şi biserica în Transilvania în perioada reformismului austriac, (director grant Remus Câmpeanu); rulat prin Institutul de Istorie "George Bariţiu" Cluj-Napoca.

5.      C.S.II dr. Remus Câmpeanu - Director al grantului CNCSIS 1254/2007-2008, intitulat Structuri europene în Transilvania în timpul reformismului habsburgic; rulat prin Institutul de Istorie "George Bariţiu" Cluj-Napoca

6.      Acad. Camil Mureșanu - Director al grantului GAR / 2007-2008, intitulat Bibliographia Historica Romaniae; rulat prin Institutul de Istorie "George Bariţiu" Cluj-Napoca.

7.      Acad. Camil Mureşanu -  Colaborator la grantul CEEX 2007/2009, intitulat Geografii simbolice răsăritene; Instituţii colaboratoare: Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii "Babeş-Bolyai", Institutul de Istorie "George Bariţiu", Muzeul de Istorie a Transilvaniei (dir. grant  prof.univ.dr. Sorin Mitu); rulat prin Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca şi Institutul de Istorie "George Bariţiu" Cluj-Napoca.

8.      C.S.I dr. Stelian Mândruț - Membru al grantului GAR/2007-2008, intitulat Bibliographia Historica Romaniae (dir. grant acad. Camil Mureşanu); rulat prin Institutul de Istorie "George Bariţiu" Cluj-Napoca

9.      C.S.III dr. Daniela Deteşan - Membru al grantului CNCSIS - PNCDI/134/2007-2010, intitulat Familiile româneşti din Transilvania între constrângerile bisericii şi cele ale statului. De la tradiţie spre modernizare (1850-1900) (director grant conf.univ.dr. Ioan Bolovan); rulat prin Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca

10.  C.S.III dr. Mircea Birţ - Colaborator al grantului GAR/2007-2008, intitulat Bibliographia Historica Romaniae (dir. grant acad. Camil Mureşanu); rulat prin Institutul de Istorie "George Bariţiu", Cluj-Napoca.

11.  C.S.III drd. Ottmar Traşcă - Colaborator al grantului GAR/2007-2008, intitulat Bibliographia Historica Romaniae (dir. grant acad. Camil Mureşanu); rulat prin Institutul de Istorie "George Bariţiu", Cluj-Napoca

12.  C.S.IIII dr. Veronica Turcuș - Director al grantului GAR /8/2007-2008, intitulat Şcoala Română din Roma (1922-1947). Patronaj ştiinţific şi instituţional; rulat prin Institutul de Istorie "George Bariţiu", Cluj-Napoca.

13.  C.S. dr. Attila Varga - Participant la grantul CNCSIS A/1254/2007-2008, intitulat Administraţia, şcoala şi biserica în Transilvania în perioada reformismului austriac (dir. grant Remus Câmpeanu); rulat prin Institutul de Istorie "George Bariţiu", Cluj-Napoca.

14.  C.S. dr. Attila Varga - Participant la grantul CNCSIS GAR/2007-2008, intitulat Bibliographia Historica Romaniae (dir. grant acad. Camil Mureşanu); rulat prin Institutul de Istorie "George Bariţiu", Cluj-Napoca.

15.  C.S. dr. Attila Varga - Membru al grantului CEEX /2007-2009, intitulat Geografii simbolice răsăritene; Instituţii colaboratoare: Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii "Babeş-Bolyai", Institutul de Istorie "George Bariţiu", Muzeul de Istorie a Transilvaniei (dir. grant prof.univ.dr. Sorin Mitu); rulat prin Universitatea "Babeş-Bolyai" şi prin Institutul de Istorie "George Bariţiu", Cluj-Napoca.

16.  C.S. dr. Marin Balog - Membru al grantului cod CNCSIS 2405 intitulat Relaţia rural-urban în procesul modernizării din Transilvania 1850-1914, valoare grant propusă spre finanţare  960.000 Ron, director de grant prof. Dr. Ioan Lumperdean, responsabil de proiect dr. Iosif Marin Balog.(rulat prin UBB) Detalii la:        

http://www.cncsis.ro/PNCDI%20II/Idei/2008/Exploratorie/Prop_finantare/Proiecte_propuse_spre_finantare_domeniul_14_3C.html

17.  C.S. I dr. Lucian Nastasă - Director proiect de cercetare exploratorie CNSIS (2008-2010) - rulat prin Institut -  pe tema: Politici de integrare intelectuală a românilor din spaţiul transilvan în Europa secolelor XIX-XX. (Analiză socio-istorică asupra logicii, surselor şi mecanismelor transferurilorculturale). (http://www.cncsis.ro/PNCDI%20II/Idei/2008/Exploratorie/Prop_finantare/Proiecte_propuse_spre_finantare_domeniul_14_3C.html)

18.  C.S.I dr. Lucian Nastasă - Colaborator al grantului extern (fonduri publice) intitulat Etudiants sans frontiere. Migrations universitaires en Europe avant 1945; Instituţii colaboratoare: Luther Universitat State (şi finanţatoare), Wittenberg, Université de  Geneve, EHESS, CNRS şi Central European University) (dir. Hartmut Rüdiger Peter); cont propriu.

19.  C.S.I dr. Lucian Nastasă - Coordonator (cu Victor Karady - CEU) al grantului extern (fonduri publice) intitulat Survey and Prosopography of Students of the University of Kolozsvár, 1867-1918; Instituţii colaboratoare Universitatea Central Europeană, Budapesta;

20.  C.S.I dr. Lucian Nastasă - Coordonator (pentru România) 2006-2008 al grantului extern (fonduri publice) intitulat La Révolution russe de 1905 dans ses interactions en Europe et en Asie: mémoires de revolutions, interactions politique et culturelles hors de Russie; Instituţii colaboratoare: Centre des Études de Mondes Russe, Caucasien et Centre-Européen (CERCES), Paris; cont propriu.

21.  C. S. I dr. Lucian Nastasă - Coordonator pentru România al grantului extern (fonduri publice) intitulat: Culturally Composite Elites, Regime Changes and Social Crises in Multi-Ethnic and Multi-Confessional Eastern Europe. (The Carpathian Basin and the Baltics in Comparison - cc. 1900-1950), finanţat de European Research Council, Bruxelles (http://erc.europa.eu/pdf/erc-evrules_en.pdf),pentru intervalul 2009-2011.

22.  C. S. I dr. Lucian Nastasă - Coordonator al grantului extern (fonduri private) 2006-2009, intitulat Education and internal divisions of elites in modern Eastern Europe; Instituţii colaboratoare: Swiss National Science Foundation SCOPES - Scientific cooperation with Eastern Europe, Geneva. Nr. IB7310-110815

(http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/int_scopes_institutes.pdf)

23.  C.S.III drd. Ottmar Traşcă - Colaborator al grantului extern (fonduri publice), 2004-2008, intitulat Şvabii sătmăreni în epoca interbelică; Instituţii colaboratoare: Institut für donauschwabische Geschichte und Landeskunde, Tübingen (dir. Matthias Beer, Josef Wolf), Muzeul Judeţean Satu Mare; desfăşurat prin Muzeul Judeţean Satu Mare.

24.  C.S. I dr. Stelian Mândruţ - Colaborator al grantului extern (fonduri publice), 2004-2008, intitulat Şvabii sătmăreni în epoca interbelică; Instituţii colaboratoare: Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen (dir. Matthias Beer, Josef Wolf), Muzeul Judeţean Satu Mare, 2004-2008.

25.  C.S. I dr. Gheorghe Iancu - Colaborator al grantului extern (fonduri publice), 2004-2008, intitulat Şvabii sătmăreni în epoca interbelică; Instituţii colaboratoare: Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen (dir. Matthias Beer, Josef Wolf), Muzeul Judeţean Satu Mare, 2004-2008.

26.  C. S. dr. Attila Varga - Membru al grantului "Formarea elitelor în bazinul carpatic şi ţările baltice" - Director de proiect Prof. Univ. Dr. Viktor Karády - Universitatea Central Europeană din Budapesta

27.  Monica Albu, Proiectul Soluţii de evaluare şi intervenţii în sănătate mintală la copii şi adolescenţi, Contract 241/3.10.2008 cu AMCSIT în cadrul Programului INOVARE, coordonator SC Cognitrom SRL, perioada 2008-2011 (colaborator).

28.  Monica Albu, Proiectul Soluţii innovative de asistenţă psihologică a angajaţilor, Contract 74 cu AMCSIT în cadrul Programului INOVARE, coordonator SC Cognitrom SRL, perioada 2007-2010 (responsabil ştiinţific).

29.  Codruţa Cuceu, Colaborator la grantul internaţional Religious pluralism and fundamentalism. Interdisciplinary approaches of religious studies organizat de S.A.C.R.I. şi Departamentul de Filosofie Sistematică, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj, cu sprijinul Institutului pentru o Societate Deschisă, HESP-Re-SET, (derulat între 1 iunie 2005 - 30 noiembrie 2008).

30.  Codruţa Cuceu, Director al Grantului - Spaţiu public si spaţiu privat în comunismul românesc, grant CNCSIS, tip TD, nr. 433. Grantul nu priveşte colaborarea mai multor instituţii. Valoarea grantului este de 33256 RON, (derulat între 1 octombrie 2007 - 31 martie 2009).

31.  Silviu G. Totelecan, Membru al Grupului Consultativ Regional al grantului internaţional "New Sources of Employment to Promote the Wealth-Generating Capacity of Rural Communities" (RuralJobs), proiect de cercetare finanţat prin Programul Cadru 7 al UE (7th FP), aria de cercetare "New Sources of Employment in Rural Areas": KBBE-2007-1-4-13 (1,4 mil. euro, grant nr. 211605), Instituţii colaboratoare: Universitatea din Debrecen (Ungaria) - coord., Plymouth University (UK), Lietuvos Zemes Ukio Universitetas (Lituania), Institute of Agricultural Economics (Bulgaria), Consejeria de Agricultura y Pesca - Junta de Andalucia (Spania), Conseil Regional de Limousin (Franţa), Istituto Nazionale Istruzione Professionale Agricola (Italia), Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca (România). Durata: 1.2.2008-31.7.2010.