6. DEPLASĂRI PESTE HOTARE.

    DOCUMENTARE ÎN BIBLIOTECI, ARHIVE

 

 

1.      Susana Andea, 25 mai – 7 iunie 2008, Budapesta, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2007 (cercetări la Arhivele Naționale Maghiare în colecțiile de documente și colecțiile de microfilme pentru proiectul de cercetare I/1 Documenta Romania Historica, Series C. Transilvania)

2.      Adinel Dincă, 17 iunie – 30 iunie 2008, Budapesta, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice, cercetări în Arhivele Naționale Maghiare și în biblioteci documentare (Biblioteca Academiei, Biblioteca Szechenyi)

3.      Ladislau Gyémánt, 16-23 noiembrie 2008, Roma, Universitatea La Sapienza și Academia di Romania Nicolae Edroiu, Bratislava, 29 mai 2008,  Cea de a VIII-a Reuniune a Comisiei Mixte Româno-Slovace de Istorie

4.      Nicolae Edroiu, Novi Sad (Voivodina – Serbia), 31 octombrie – 2 noiembrie 2008 Consiliul Executiv al P.A. Voivodina, Muzeul Voivodinei, Universitatea „Eftimie Murgu” Reșița, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române

5.      Anton Dörner, Budapesta, 25 mai – 7 iunie 2008, stagiu de documentare în cadrul schimbului interacademic (cercetări la Arhivele Naționale Maghiare, privind Conscripția fiscală a Transilvaniei din 1750 și Răscoala lui Horea reflectată în Arhiva Comisiei Jankovich)

6.      Remus Câmpeanu, Budapesta (Ungaria), 6-12 iulie 2008, stagiu interacademic de documentare la Magyar Országos Levéltár (Arhivele Naționale Maghiare) și la Széchényi Nemzeti Könyvtár (Biblioteca Națională a Ungariei) din Budapesta (cercetări privind conscripția fiscală a Transilvaniei din 1750, răscoala lui Horea reflectată în Arhiva Comisiei Jankovich

7.      Remus Câmpeanu, Budapesta  și Viena, 22-28 iulie 2008, stagiu de documentare la Arhivele Naționale Maghiare), la Biblioteca Națională Szecsényi a Ungariei din Budapesta și la Arhivele Naționale ale Austriei din Viena (cercetări privind istoria învățământului din Transilvania epocii moderne, legate de derularea grantului CNCSIS nr. 1254).

8.      Remus Câmpeanu, Budapesta, Viena și Roma, 16-27 septembrie 2008, stagiu de documentare la Arhivele Naționale Maghiare, la Biblioteca Națională a Ungariei din Budapesta, la Arhivele Naționale ale Austriei din Viena și la Biblioteca Vaticanului din Roma (cercetări de arhivă și documentare bibliografică privind dezvoltarea rețelei școlare din Transilvania veacului al XVIII-lea și achiziționarea de material de arhivă necesar derulării grantului CNCSIS nr. 1254)

9.      Marghiola Bodor, 22 iunie – 5 iulie 2008, Budapesta, stagiu de documentare la Arhivele Naționale Maghiare și Biblioteca Széchényi, în cadrul schimbului interacademic pe anul 2008 (depistare material documentar pentru proiectul de cercetare I/4 Revoluția de la 1848-1849 în Transilvania)

10.  Marin Balog, Budapesta, 22 iunie- 5 iulie 2008, Stagiu de cercetare-documentare în Arhivene Naționale Maghiare, în cadrul programului de schimburi interacademice pentru proiectul de cercetare I/4 Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. IX, 30 iunie- 5 iulie 1848

11.  Marin Iosif Balog, 4-6 decembrie 2008, Viena, Institut für den Donauraum und Mitteleuropa

12.  Attila Varga, Budapesta, 2 septembrie – 15 septembrie 2008, stagiu de documentare în interesul grantului 1254 (director grant C.S.II dr. Remus Câmpeanu)

13.  Attila Varga, 31 octombrie – 2 noiembrie 2008, Novi Sad (Voivodina – Serbia), Consiliul Executiv al P.A. Voivodina, Muzeul Voivodinei, Universitatea „Eftimie Murgu” Reșița, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române

14.  Loránd Mádly, 5-18 octombrie 2008, Budapesta, stagiu de documentare la Arhivele Naționale Maghiare, în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2007 (depistarea și completarea documentelor incluse în vol. VI din proiectul de cercetare I/6).

15.  Loránd Mádly, Novi Sad, 31 octombrie-2 noiembrie 2008, Consiliul Executiv al P.A. Voivodina, Muzeul Voivodinei, Universitatea „Eftimie Murgu” Reșița, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române

16.  Mirela Andrei-Popa, Budapesta, 5 – 18 octombrie 2008, Arhivele Naționale Maghiare, schimb interacademic; scop: documentare și cercetare; identificarea, transcrierea și fotografierea unor piese documentare necesare pentru vol. VI din Mișcarea națională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente;

17.  Mirela Andrei-Popa, Budapesta, 22 octombrie – 7 noiembrie 2008, Arhivele Naționale Maghiare, deplasare în scop documentării, cu finanțare din grantul CNCSIS 1254 („Structuri europene din Transilvania în timpul reformismului habsburgic”)

18.  Daniela Deteșan, Amsterdam, 28 martie – 13 aprilie 2008, stagiu de documentare la International Institute of Social History, cu tema Familia românească din Transilvania între constrângerile bisericii și cele ale statului. De la tradiție spre modernizare (1850 – 1900) (pentru grantul PNCDI/134/2007–2010, dir. grant prof. univ. dr. Ioan Bolovan)

19.  Daniela Deteșan, Moscova, 2 – 28 septembrie 2008, stagiu de cercetare și documentare științifică, în cadrul Acordului de cooperare științifică dintre Academia Română și Academia Rusă de Științe, la Moscova, la Institutul de Slavistică și Balcanistică al Academiei Ruse de Științe, cu proiectul intitulat Mișcări naționale în spațiul est-european în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Problema Transilvaniei între Imperiul Habsburgic și Imperiul Rus.

20.  Daniela Deteșan, Londra, Cambridge, 26 octombrie – 23 noiembrie 2008, stagiu de documentare la Cambridge Group for the History of Population and Social Structure, cu tema Familia românească din Transilvania între constrângerile bisericii și cele ale statului. De la tradiție spre modernizare (1850–1900), pentru grantul PNCDI/134/2007–2010, dir. grant prof. univ. dr. Ioan Bolovan.

21.  Gheorghe Iancu, Londra (Marea Britanie), 7 – 21 iulie 2008, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice pentru tema privind problematica minorităților naționale

22.  Lucian Nastasă, Moscova (Rusia), 23 iunie – 14 iulie 2008, în cadrul schimburilor interacademice. S-a cercetat Arhiva Universității Lomonosov pentru identificarea și digitalizarea documentelor relative la studenții din spațiul românesc ce au studiat aici între 1860-1918.

23.  Lucian Nastasă, Budapesta, 1 - 9 septembrie 2008, Central European University (CEU). Documentare în Biblioteca instituției și pregătirea strategiei pentru derularea unui proiect european pe tema: „Culturally Composite Elites, Regime Changes and Social Crises in Multi-Ethnic and Multi-Confessional Eastern Europe. (The Carpathian Basin and the Baltics in Comparison - cc. 1900-1950)”.

24.  Lucian Nastasă, Viena, 10-20 septembrie 2008, Stipendiu parțial din partea Academiei Austriece de Științe și a Ministerului Federal Austriac pentru Cercetare și Știință pentru a cerceta Arhiva Universității din Viena.

25.  Stelian Mândruț, Chișinău, 23-28 iunie 2008, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2008, la Institutul de Istorie, Stat și Drept - documentare la Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” și la Biblioteca Națională a Moldovei pentru proiectul de cercetare Bibliografia Istorică a României, vol. XII, 2006-2008.

26.  Stelian Mândruț, 4-5 decembrie 2008, Budapesta, Institutul de Istorie al Academiei   Maghiare de Științe

27.  Ottmar Trașcă, Berlin, 26 octombrie - 8 noiembrie 2008, cercetare și documentare în Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes Berlin, Bundesarchiv Berlin, respectiv Bundesbeauftragten für die Stasi Unterlagen (BStU) Berlin.

28.  Ottmar Trașcă, Chișinău, 22-29 iunie 2008, Chișinău, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice (identificare a 3 fondurilor documentare de interes pentru cercetarea istorică românească referitoare la cel de-al doilea război mondial

29.  Ottmar Trașcă, Budapesta, 17-29 noiembrie 2008, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice, investigarea fondurilor existente în Arhivele Naționale Maghiare.

30.  Veronica Turcuș, 2-30 iunie 2008, Roma-Milano – activitate de documentare științifică în cadrul schimburilor interacademice dintre Academia Română și Accademia Nazionale dei Lincei pentru tema de cercetare din cadrul Institutului de Istorie “George Barițiu” relativă la directorii Școlii Române din Roma în perioada interbelică

31.  Virgil Ciomoș, Schimb interuniversitar cu Universitatea din Poitiers, Departamentul de Filosofie, 17-22 martie 2008.

32.  Codruța Cuceu, Sankt Petersburg, 7-20 iulie 2008, Școala de vară  „Aspects of identity and culture”, Universitatea din Glasgow în colaborare cu Center for Independent Social Science Research din St. Petersburg,

33.  Mihaela Gligor, 29.01.- 21.02.2008, stagiu de cercetare la Biblioteca The Ramakrishna Mission Institute of Culture Kolkata, India și la The Asiatic Society, Kolkata, India. Subiectul cercetării: Rabindranath Tagore.

34.  Mihaela Gligor, 12.05.2008 - 19.05.2008, stagiu de cercetare și audierea unor cursuri de specialitate la Universitatea din Brescia, Italia. Subiectul cercetării, cursurilor: Modalități de atragere a fondurilor europene în cercetarea științifică. Managementul Granturilor, Management performant.

35.  Elena Geangu, Grantul, 1.09.2008 – 31.08.2009, bursă postdoctorală  la Departamentul de Psihologie al Universității Francis Xavier din Antigonish_Nova Scotia, Canada, finanșată de National Sciences and Engineering Research of Canada (NSERC).

 

 

ALTE ACTIVITĂȚI 

 

Date privitoare la activitățile de doctorat din cadrul institutului ca ICA/IOD

 

·        În cadrul Institutului de Istorie „George Barițiu” activează 11 cercetători/profesori având calitatea de conducător de doctorat, coordonând activitatea a  64 de doctoranzi (58 doctoranzi la forma fără frecvență și 6 doctoranzi la forma cu frecvență), aflați în diverse stadii de pregătire a tezelor de doctorat (program de pregătire, elaborare teză, sustinere publică fixată), incluzându-se aici și cei 16 doctoranzi (14 la forma fără frecvență și 2 la forma cu frecvență), admiși în urma colocviului de admitere la doctorat organizat de Institut în 7-9 octombrie 2008. În anul 2008 la Institutul de Istorie „George Barițiu” s-au înregistrat 150 prezențe ale membrilor Institutului în comisii de examene și referate (67).

·        În anul 2008 în cadrul Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca au avut loc 2 susțineri publice ale tezelor de doctorat elaborate de doctoranzii Institutului sub coordonarea conducătorilor de doctorat, membri ai Institutului.

 

 

 

Numele

Drd.

Anul înmatr./

Anul susținerii publice

Numele

Conducătorului de doctorat/instituția

1

Camil Petrescu

2001/2008

CSI dr.

Gheorghe Iancu

2

Adrian Onofrei

2002/2008

CSI dr.

Simion Retegan

 

 

            Cercetătorii științifici gr. I și II din cadrul Institutului au fost cooptați ca și referenți oficiali în numeroase comisii de evaluare a tezelor de doctorat nu numai în cadrul Institutului, ci și la diverse universități de stat din țară (Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea din București, Universitatea din Sibiu, Universitatea de Vest din Timișoara).

 

Date privitoare la implicarea în granturi (interne și internaționale)

 

1.      C.S.III dr. Mirela Andrei – Membră a grantului CNCSIS  A/1254/2007-2008, intitulat Structuri europene în Transilvania în timpul reformismului habsburgic (dir. grant C.S.II dr. Remus Câmpeanu; rulat prin Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca

2.      C.S.III dr. Adinel Dincă – Colaborator grant CNCSIS Tip A  Nr. 1480/2007-2008, cu titlul Syllogimeorum ecclesiae Transylvaniae libri septem de Rudolphus Bzensky – ediție critică (director grant Vasile Rus); rulat prin Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca.

3.      C.S.III dr. Adinel Dincă – Membru în grantul CNCSIS. Idei. Proiecte exploratorii, cu tema Antroponimia în Transilvania medievală: evaluare statistică, evoluție, semnificații (director grant:  conf. univ. Șerban Turcuș, rulat prin Universitatea „Babeș-Bolyai”) 

4.      C.S.II dr. Anton Dörner – Membru în grantul CNCSIS  1254/2007-2008, pe tema Administrația, școala și biserica în Transilvania în perioada reformismului austriac, (director grant Remus Câmpeanu); rulat prin Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca.

5.      C.S.II dr. Remus Câmpeanu – Director al grantului CNCSIS 1254/2007-2008, intitulat Structuri europene în Transilvania în timpul reformismului habsburgic; rulat prin Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca

6.      Acad. Camil Mureșanu – Director al grantului GAR / 2007-2008, intitulat Bibliographia Historica Romaniae; rulat prin Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca.

7.      Acad. Camil Mureșanu  Colaborator la grantul CEEX 2007/2009, intitulat Geografii simbolice răsăritene; Instituții colaboratoare: Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității „Babeș-Bolyai”, Institutul de Istorie „George Barițiu”, Muzeul de Istorie a Transilvaniei (dir. grant  prof.univ.dr. Sorin Mitu); rulat prin Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca și Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca.

8.      C.S.I dr. Stelian Mândruț – Membru al grantului GAR/2007-2008, intitulat Bibliographia Historica Romaniae (dir. grant acad. Camil Mureșanu); rulat prin Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca

9.      C.S.III dr. Daniela Deteșan – Membru al grantului CNCSIS – PNCDI/134/2007-2010, intitulat Familiile românești din Transilvania între constrângerile bisericii și cele ale statului. De la tradiție spre modernizare (1850-1900) (director grant conf.univ.dr. Ioan Bolovan); rulat prin Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

10.  C.S.III dr. Mircea Birț – Colaborator al grantului GAR/2007-2008, intitulat Bibliographia Historica Romaniae (dir. grant acad. Camil Mureșanu); rulat prin Institutul de Istorie „George Barițiu”, Cluj-Napoca.

11.  C.S.III drd. Ottmar Trașcă – Colaborator al grantului GAR/2007-2008, intitulat Bibliographia Historica Romaniae (dir. grant acad. Camil Mureșanu); rulat prin Institutul de Istorie „George Barițiu”, Cluj-Napoca

12.  C.S.IIII dr. Veronica Turcuș – Director al grantului GAR /8/2007-2008, intitulat Școala Română din Roma (1922-1947). Patronaj științific și instituțional; rulat prin Institutul de Istorie „George Barițiu”, Cluj-Napoca.

13.  C.S. dr. Attila Varga – Participant la grantul CNCSIS A/1254/2007-2008, intitulat Administrația, școala și biserica în Transilvania în perioada reformismului austriac (dir. grant Remus Câmpeanu); rulat prin Institutul de Istorie „George Barițiu”, Cluj-Napoca.

14.  C.S. dr. Attila Varga – Participant la grantul CNCSIS GAR/2007-2008, intitulat Bibliographia Historica Romaniae (dir. grant acad. Camil Mureșanu); rulat prin Institutul de Istorie „George Barițiu”, Cluj-Napoca.

15.  C.S. dr. Attila Varga – Membru al grantului CEEX /2007-2009, intitulat Geografii simbolice răsăritene; Instituții colaboratoare: Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității „Babeș-Bolyai”, Institutul de Istorie „George Barițiu”, Muzeul de Istorie a Transilvaniei (dir. grant prof.univ.dr. Sorin Mitu); rulat prin Universitatea „Babeș-Bolyai” și prin Institutul de Istorie „George Barițiu”, Cluj-Napoca.

16.  C.S. dr. Marin Balog – Membru al grantului cod CNCSIS 2405 intitulat Relația rural-urban în procesul modernizării din Transilvania 1850-1914, valoare grant propusă spre finanțare  960.000 Ron, director de grant prof. Dr. Ioan Lumperdean, responsabil de proiect dr. Iosif Marin Balog.(rulat prin UBB) Detalii la:        

http://www.cncsis.ro/PNCDI%20II/Idei/2008/Exploratorie/Prop_finantare/Proiecte_propuse_spre_finantare_domeniul_14_3C.html

17.  C.S. I dr. Lucian Nastasă - Director proiect de cercetare exploratorie CNSIS (2008-2010) – rulat prin Institut –  pe tema: Politici de integrare intelectuală a românilor din spațiul transilvan în Europa secolelor XIX-XX. (Analiză socio-istorică asupra logicii, surselor și mecanismelor transferurilorculturale). (http://www.cncsis.ro/PNCDI%20II/Idei/2008/Exploratorie/Prop_finantare/Proiecte_propuse_spre_finantare_domeniul_14_3C.html)

18.  C.S.I dr. Lucian Nastasă – Colaborator al grantului extern (fonduri publice) intitulat Etudiants sans frontiere. Migrations universitaires en Europe avant 1945; Instituții colaboratoare: Luther Universitat State (și finanțatoare), Wittenberg, Université de  Geneve, EHESS, CNRS și Central European University) (dir. Hartmut Rüdiger Peter); cont propriu.

19.  C.S.I dr. Lucian Nastasă – Coordonator (cu Victor Karady - CEU) al grantului extern (fonduri publice) intitulat Survey and Prosopography of Students of the University of Kolozsvár, 1867-1918; Instituții colaboratoare Universitatea Central Europeană, Budapesta;

20.  C.S.I dr. Lucian Nastasă – Coordonator (pentru România) 2006-2008 al grantului extern (fonduri publice) intitulat La Révolution russe de 1905 dans ses interactions en Europe et en Asie: mémoires de revolutions, interactions politique et culturelles hors de Russie; Instituții colaboratoare: Centre des Études de Mondes Russe, Caucasien et Centre-Européen (CERCES), Paris; cont propriu.

21.  C. S. I dr. Lucian Nastasă - Coordonator pentru România al grantului extern (fonduri publice) intitulat: Culturally Composite Elites, Regime Changes and Social Crises in Multi-Ethnic and Multi-Confessional Eastern Europe. (The Carpathian Basin and the Baltics in Comparison - cc. 1900-1950), finanțat de European Research Council, Bruxelles (http://erc.europa.eu/pdf/erc-evrules_en.pdf),pentru intervalul 2009-2011.

22.  C. S. I dr. Lucian Nastasă - Coordonator al grantului extern (fonduri private) 2006-2009, intitulat Education and internal divisions of elites in modern Eastern Europe; Instituții colaboratoare: Swiss National Science Foundation SCOPES – Scientific cooperation with Eastern Europe, Geneva. Nr. IB7310-110815

(http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/int_scopes_institutes.pdf)

23.  C.S.III drd. Ottmar Trașcă – Colaborator al grantului extern (fonduri publice), 2004-2008, intitulat Șvabii sătmăreni în epoca interbelică; Instituții colaboratoare: Institut für donauschwabische Geschichte und Landeskunde, Tübingen (dir. Matthias Beer, Josef Wolf), Muzeul Județean Satu Mare; desfășurat prin Muzeul Județean Satu Mare.

24.  C.S. I dr. Stelian Mândruț - Colaborator al grantului extern (fonduri publice), 2004-2008, intitulat Șvabii sătmăreni în epoca interbelică; Instituții colaboratoare: Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen (dir. Matthias Beer, Josef Wolf), Muzeul Județean Satu Mare, 2004-2008.

25.  C.S. I dr. Gheorghe Iancu - Colaborator al grantului extern (fonduri publice), 2004-2008, intitulat Șvabii sătmăreni în epoca interbelică; Instituții colaboratoare: Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen (dir. Matthias Beer, Josef Wolf), Muzeul Județean Satu Mare, 2004-2008.

26.  C. S. dr. Attila Varga - Membru al grantului „Formarea elitelor în bazinul carpatic și țările baltice” – Director de proiect Prof. Univ. Dr. Viktor Karády – Universitatea Central Europeană din Budapesta

27.  Monica Albu, Proiectul Soluții de evaluare și intervenții în sănătate mintală la copii și adolescenți, Contract 241/3.10.2008 cu AMCSIT în cadrul Programului INOVARE, coordonator SC Cognitrom SRL, perioada 2008-2011 (colaborator).

28.  Monica Albu, Proiectul Soluții innovative de asistență psihologică a angajaților, Contract 74 cu AMCSIT în cadrul Programului INOVARE, coordonator SC Cognitrom SRL, perioada 2007-2010 (responsabil științific).

29.  Codruța Cuceu, Colaborator la grantul internațional Religious pluralism and fundamentalism. Interdisciplinary approaches of religious studies organizat de S.A.C.R.I. și Departamentul de Filosofie Sistematică, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj, cu sprijinul Institutului pentru o Societate Deschisă, HESP-Re-SET, (derulat între 1 iunie 2005 – 30 noiembrie 2008).

30.  Codruța Cuceu, Director al Grantului - Spațiu public si spațiu privat în comunismul românesc, grant CNCSIS, tip TD, nr. 433. Grantul nu privește colaborarea mai multor instituții. Valoarea grantului este de 33256 RON, (derulat între 1 octombrie 2007 – 31 martie 2009).

31.  Silviu G. Totelecan, Membru al Grupului Consultativ Regional al grantului internațional „New Sources of Employment to Promote the Wealth-Generating Capacity of Rural Communities” (RuralJobs), proiect de cercetare finanțat prin Programul Cadru 7 al UE (7th FP), aria de cercetare „New Sources of Employment in Rural Areas”: KBBE-2007-1-4-13 (1,4 mil. euro, grant nr. 211605), Instituții colaboratoare: Universitatea din Debrecen (Ungaria) – coord., Plymouth University (UK), Lietuvos Zemes Ukio Universitetas (Lituania), Institute of Agricultural Economics (Bulgaria), Consejeria de Agricultura y Pesca - Junta de Andalucia (Spania), Conseil Regional de Limousin (Franța), Istituto Nazionale Istruzione Professionale Agricola (Italia), Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca (România). Durata: 1.2.2008-31.7.2010.