5. ORGANIZĂRI ȘI PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE INTERNE

 

 

ORGANIZĂRI de manifestări științifice:

 

I.

A.Comisia Mixtă de Istorie Româno-Slovace, 

Bratislava, 26-30 mai 2008

            Președintele părții române - prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române

Tema dezbaterii Încercări de reformare a Blocului Răsăritean din anul 1968. Condiții și urmări

 

B. Comisia Mixtă a Istoricilor Români și Maghiari,

București, 13-17 octombrie 2008

Președinte - Acad. Camil Mureșanu

Secretar al părții române - C. S. I dr. Stelian Mândruț

Tema dezbaterii Religie, Societate, Stat în Europa Centrală și Sud-Estică  

 

II. Sesiuni organizate de Institutul de Istorie "George Barițiu"

 

 1. Sesiunea internațională de comunicări  Realități sociale și implicare politică în Transilvania între 1848-1867

Manifestarea s-a desfășurat la Cluj-Napoca, în perioada 10-11 iunie 2008, în cadrul Zilelor Academice Clujene, fiind dedicată împlinirii a 160 de ani de la Revoluția română din Transilvania din anul 1848. Participanți cu comunicări din Serbia, Austria, Ungaria, S.U.A, Marea Britanie, Republica Moldova și, desigur, din Institutul de Istorie "George Barițiu" al Academiei Române ;

 1. Simpozion  internațional Știința genealogiei azi - cerințe metodologice și perspective ale cercetării

Manifestarea s-a desfășurat la Cluj-Napoca, în data de 11 iunie 2008, în cadrul Zilelor Academice Clujene.

Participanți cu comunicări din Institutul de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca și invitați din Republica Moldova și din Slovacia.

 1. Masă rotundă, 22 octombrie 2008, Cluj-Napoca, cu participarea cercetătorilor din Institutul de Istorie și a invitaților de la Universitatea "Babeș-Bolyai", prilejuită de lansarea publicațiilor proprii: Anuarul Institutului de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca. Seria Historica, XLVI/2007, XLVII/2008, Anuarul Institutului de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca. Seria Humanistica, v/2007, VI/2008, Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, 16/2007, 17/2008. Cu acest prilej s-au purtat discuții referitoare la lucrările lansate și cu deosebire asupra perspectivelor acestora.

 2. Simpozionul: Semantica realității sociale, 10 iunie 2008.

 3. Simpozionul: Actualităti în cercetarea psihologică clujeană, 10 iunie.

 4. Simpozionul: Probleme actuale în dreptul intern și internațional, 13 iunie 2008.

 5. Simpozionul: Din istoria științelor și tehnicii, 14 iunie 2008.

 6. Masă rotundă: Actualităti în cercetarea psihologică clujeană, 10 iunie 2008.

 7. Masă rotundă: Paradigme ale cercetării filosofice contemporane, 12 iunie 2008,

toate în cadrul Zilelor Academice Clujene.

 1. Sesiunea științifică anuală cu participare națională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca, ediția a XVII-a, 17-18 octombrie 2008, Cluj-Napoca, cu următoarele secțiuni: drept, economie, filosofie, psihologie-pedagogie și sociologie-antropologie.

Au participat cercetători, cadre didactice, practicieni și studenți din centrele universitare Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Târgu Mureș, Alba Iulia și Sibiu, precum și trei cercetători din Republica Moldova. Manifestarea s-a bucurat de aprecierea unanimă a participanților. Rezumatele comunicărilor au fost publicate în volumul Sesiunea științifică anuală, 17-18 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 78 pagini (în limba engleză).

 

III. Sesiuni interne și internaționale la care Institutul de Istorie  "George Barițiu" a fost coorganizator:

 

 1. Sesiunea științifică Istorie și civilizație în nord-vestul României, Zalău, Bocșa, 9-10 octombrie, în colaborare cu Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău. Sesiunea a fost dedicată împlinirii a 160 de ani de la revoluția din 1848 și împlinirii a 200 de ani de la nașterea lui Simion Bărnuțiu.

 2. Conferința internațională Matthias Corvinus and his Time, Cluj-Napoca, 23-26 octombrie 2008, în colaborare cu Universitatea "Babeș-Bolyai", cu Centrul de Studii Transilvane, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, dedicată împlinirii a 550 de ani de la urcarea pe tronul Ungariei (1458) a regelui Matei Corvin și a 565 de ani de la nașterea sa în orașul Cluj (1443); Participanți din 14 țări, cu 120 de comunicări.

 3. Simpozion internațional (a XIII-a ediție) Punți trainice între românii de pretutindeni "Banatul - Trecut istoric și cultural, Novi Sad (Voivodina-Serbia), 31 octombrie - 2 noiembrie 2008, simpozion organizat de Societatea Română de Etnografie și Folclor Voivodina, Muzeul Voivodinei, Universitatea "Eftimie Murgu" Reșița, Institutul de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane din Cluj-Napoca, Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca.

 

PARTICIPĂRI la manifestări științifice

 

A. Participări la manifestări științifice interne

 

1.      Susana Andea, Avram Andea, 9-10 octombrie 2008, Zalău, Primăria Municipiului Zalău, Muzeul de Istorie și Artă din Zalău, Institutul de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca, simpozion "Istorie și civilizație în nord-vestul României", comunicarea Dreptul popoarelor în concepția kantiană a lui Simion Bărnuțiu

2.      Adinel Dincă, 12 iunie 2008, Cluj-Napoca, Zilele Academice Clujene, Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, sesiune de comunicări "Biblioteca - trecut și viitor", comunicarea Codices latini XV și XVI din colecțiile Bibliotecii Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române

3.      Nicolae Edroiu, 7 iulie 2008, București, Academia Română, Secția de Științe Istorice și Arheologie, sesiune științifică consacrată împlinirii a "160 de ani de la Revoluția din 1848", comunicarea De la Horea la 1848. Programe. Acțiuni.

4.      Nicolae Edroiu, 16 august 2008, Ciceu-Giurgești, simpozion "Serbările domeniului cetății Ciceului: 180 de ani de la sfințirea Bisericii Ortodoxe și a iconostasului parohiei ortodoxe din Ciceu-Giurgești" organizat de Consiliul Județean de Cultură Bistrița-Năsăud, comunicarea Domeniul cetății Ciceu în secolele XIV-XV

5.      Nicolae Edroiu, 25 noiembrie 2008, București, Academia Română, sesiune aniversativă "200 de ani de la naștere" comunicarea Personalitatea lui Andrei Șaguna în istoriografia română

6.      Nicolae Edroiu, 28 noiembrie 2008, București, sesiune științifică aniversativă "90 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România" organizată de Academia Română, comunicarea Etapele Unirii Transilvaniei cu România

7.      Remus Câmpeanu, 29-30 mai 2008, Alba Iulia, Catedra de istorie a Facultății de Istorie și Filologie din cadrul Universității "1 Decembrie 1918", sesiunea de comunicări științifice Repere și perspective în istoriografia contemporană, comunicarea Considerații privind evoluția istoriografiei americane.

8.      Remus Câmpeanu, 20-21 iunie 2008, Oradea, Asociația "Episcop Vasile Aftenie", Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Oradea și Primăria Municipiului Oradea, simpozionul național Școala Ardeleană (ediția a III-a), comunicarea Istoriografii în oglindă.

9.      Remus Câmpeanu, 25-26 octombrie 2008, Corund (jud. Mureș), Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureș, sesiunea științifică Mecanisme de formare, selecție și promovare a elitelor intelectuale, comunicarea Elitele istoriei americane sub presiunea discursului istoriografic postmodernist.

10.  Camil Mureșanu, aprilie 2008, București, Academia Română, comunicarea O lectură în subsolul unor cronici moldovene

11.  Camil Mureșanu, 9-10 octombrie 2008, Zalău, Primăria Municipiului Zalău, Muzeul de Istorie și Artă din Zalău, Institutul de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca, sesiune științifică "Istorie și civilizație în nord-vestul României", comunicarea Adunarea Națională de la Blaj. Relatări din presa vremii

12.  Camil Mureșanu, 1 decembrie 2008, Cluj-Napoca, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Sesiune aniversativă cu prilejul împlinirii a 90 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România, comunicarea Semnificații istorice ale Marii Uniri

13.  Gelu Neamțu, 27 iunie 2008,  Sf. Gheorghe, Zilele Andrei Șaguna, ed. a VII-a, Liga Cultural-Creșină "Andrei Șaguna", comunicarea Episcopul Andrei Șaguna, promotor al tendințelor de unitate confesională în timpul revoluției de la 1848.

14.  Gelu Neamțu, 29 septembrie 2008, Miercurea Ciuc, sesiunea națională de comunicări științifice "Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie, cultură, civilizație", ed. a XIV-a, Ministerul Culturii și Cultelor, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, comunicarea Trupe secuiești la Mihalț și Luna în vara și toamna anului 1848.

15.  Gelu Neamțu, 9-10 octombrie 2008, Zalău, Primăria Municipiului Zalău, Muzeul de Istorie și Artă din Zalău, Institutul de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca, sesiune științifică "Istorie și civilizație în nord-vestul României", comunicarea Unitatea religioasă văzută de Simion Bărnuțiu ca parte integrantă a unității naționale

16.  Gelu Neamțu, 27 noiembrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "George Barițiu", simpozion "90 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România", comunicarea Un nou fotograf al Adunării Naționale de la 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia - 4 poze inedite ale Adunării

17.  Gelu Neamțu, 28-29 noiembrie 2008, Satu Mare, Consiliul Județean, Muzeul Județean și Biblioteca Județeană din Satu Mare, simpozion "Marea Unire din 1918 și Sătmarul", comunicarea Reprezentanți ai Sătmarului la Alba Iulia în 1 Decembrie 1918

18.  Gelu Neamțu, 29 noiembrie 2008, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, simpozion "90 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia", comunicare Noi imagini de la Marea Adunare din Alba Iulia, 1 decembrie 1918 - 4 fotografii inedite

19.  Ela Cosma, 13 martie 2008, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, sesiune științifică "Silviu Dragomir - 120 ani de la naștere", comunicarea Vlahii negri. Silviu Dragomir despre identitatea morlacilor

20.  Ela Cosma, 9-10 octombrie 2008, Zalău, Primăria Municipiului Zalău, Muzeul de Istorie și Artă din Zalău, Institutul de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca, simpozion "Istorie și civilizație în nord-vestul României", comunicarea Simion Bărnuțiu în istoriografia străină

21.  Marin Iosif Balog, 7-8 mai 2008, Brașov, Muzeul Mureșenilor, Consiliul Județean Brașov, sesiune de comunicări științifice "Țara Bîrsei", ediția a VII-a, comunicarea Rolul publicisticii în conturarea unui discurs despre modernizare în Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea

22.  Attila Varga, 31 martie 2008, Cluj-Napoca, Casa Municipală de Cultură din Cluj-Napoca - Conferința publică din seria "Masoneria în Transilvania", prelegerea  Loja "Unio" din Cluj (1886-1918)

23.  Loránd Mádly, 8-9 mai 2008, Brașov, Muzeul "Casa Mureșenilor" Brașov, sesiunea științifică națională "Țara Bârsei", ediția a VII-a ("Publicistică centrală și publicistică provincială în secolele XIX-XX"), cu comunicarea Între cler, politică și poezie: Franz Obert (1828-1908)

24.  Mirela Andrei-Popa, 8-9 mai 2008, Brașov, sesiune de comunicări științifice "Țara Bârsei. Publicistică centrală, publicistică provincială în spațiul românesc în secolele XIX-XX", ediția a VII-a, comunicarea Repere ale publicisticii românești provinciale în perioada interbelică: Arhiva Someșană și Țara Bârsei. Analiză comparativă,

25.  Daniela Deteșan, 20-21 iunie 2008, Oradea, Simpozionul "Școala Ardeleană", comunicarea Coordonate iluministe în creația lui Ioan Barac.

26.  Daniela Deteșan, 27-29 iunie 2008, Lugoj, Sesiunea Jubiliară "Spațiile alterității XII. Revoluția de la 1848 și Banatul - 160 de ani", comunicarea Foști alumni blăjeni - participanți la revoluția pașoptistă.

27.  Daniela Deteșan, 9-10 octombrie 2008, Zalău, Primăria Municipiului Zalău, Muzeul de Istorie și Artă din Zalău, Institutul de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca, sesiune științifică "Istorie și civilizație în nord vestul Transilvaniei", dedicată celor 200 de ani de la nașterea lui Simion Bărnuțiu, comunicarea Între procesul lemenian și revoluția pașoptistă. Rolul lui Simion Bărnuțiu și al generației 1842-1848

28.  Simion Retegan, 9-10 octombrie 2008, Zalău, Primăria Municipiului Zalău, Muzeul de Istorie și Artă din Zalău, Institutul de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca, sesiune științifică "Istorie și civilizație în nord vestul Transilvaniei", comunicarea Satul de naștere al lui Simion Bărnuțiu la mijlocul secolului al XIX-lea.

29.  Dumitru Suciu, februarie 2008,  Satu Mare, Muzeul de Istorie Satu Mare, Direcția Județeană Satu Mare a Arhivelor Naționale,  comunicarea Programele politice românești din Monarhia Habsburgică de la 1848-1851.

30.  Dumitru Suciu, 27 noiembrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca, Simpozion "90 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România", (coord. D. Suciu), comunicarea  Anul 1918 în Europa Centrală și răsăriteană și unirea Transilvaniei cu România. Priviri comparative

31.  Dumitru Suciu, 28-29 noiembrie 2008, Satu Mare, Consiliul Județean, Muzeul Județean și Biblioteca Județeană din Satu Mare, Simpozion "Marea Unire din 1918 și Sătmarul", comunicarea Unirea Transilvaniei cu România și Sistemul de la Versailles

32.  Gheorghe Iancu, 15 mai 2008, Satu Mare, Muzeul Județean Satu Mare,  consiliul Județean Satu Mare, Simpozion "160 de ani de la revoluția pașoptistă", comunicarea Revoluția romînă de la 1848-1849 parte componentă a procesului de emancipare națională a românilor din dubla Monarhie (1848-1918)

33.  Gheorghe Iancu, 20 noiembrie 2008, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, Universitatea "Babeș-Bolyai", Facultatea de Teologie Ortodoxă, simpozionul "Transilvania în toamna anului 1918 și Unirea cu România. Realități interne și context internațional", comunicarea Valeriu Braniște, reprezentant de seamă al generației Marii Uniri. Perioadele de detenție.

34.  Gheorghe Iancu, 27 noiembrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "George Barițiu", simpozion "90 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România", comunicarea Contextul intern și extern al Marii Uniri

35.  Gheorghe Iancu, 28-29 noiembrie 2008, Satu Mare, Muzeul Județean Satu Mare, Consiliul Județean Satu Mare, Simpozion "Marea Unire din 1918 și Sătmarul", comunicarea Geneza și semnificațiile Hotărârii de la 1 Decembrie 1918

36.  Stelian Mândruț, Cluj-Napoca, 13 martie 2008, Universitatea "Babeș-Bolyai", Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie, Geografie și Relații internaționale, Centrul de Studii Transilvane, Simpozionul "Silviu Dragomir, 120 de ani de la naștere", comunicarea  Fritz Valjavec și Silviu Dragomir despre cercetarea ariei sud-est europene (1936-1939).

37.  Monica Albu, 10-13 aprilie 2008, Cluj-Napoca, Conferința Națională de Psihologie Industrială și Organizațională Alexandru Roșca,  comunicarea Validarea Chestionarului de Personalitate cu 5 Factori (CP5F).

38.  T. A. Văcărelu, M. Porumb, Monica Albu, G. Vișu-Petra, 23-25 mai 2008, Timișoara, Conferința Națională de Psihologie Dialog pentru diversitate,  comunicarea Testul de Comutare a Atenției: date preliminare de validare.

39.  A. Ciucă, M. Miclea, Monica Albu, 23-25 mai 2008, Timișoara,  Conferința Națională de Psihologie Dialog pentru diversitate,  comunicarea Evaluarea multidimensională a anxietății − scalele EMAS .

40.  Monica Albu, 23-25 mai 2008, Timișoara, Conferința Națională de Psihologie Dialog pentru diversitate, comunicarea CP5F: un nou chestionar pentru evaluarea suprafactorilor modelului Big Five.

41.  Monica Albu, 10 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "G. Barițiu", D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, Simpozionul Actualități în cercetarea psihologică clujeană,  comunicarea Observații asupra scalelor evenimentelor de viață și participare la Masa Rotundă.

42.  Monica Albu, 13 iunie 2008, Iași, Universitatea "Petre Andrei", Zilele "Petre Andrei", A XVI-a sesiune anuală de comunicări științifice Dezvoltare psiho-socială și reconfigurare comunitară. Fundalul românesc al sincronizării europene, comunicarea Validarea scalei de evaluare a autonomiei personale din Chestionarul CP5F.

43.  Ramona Maria Vușcan, Monica Albu, 13 iunie 2008, Iași, Universitatea "Petre Andrei", Zilele "Petre Andrei", A XVI-a sesiune anuală de comunicări științifice Dezvoltare psiho-socială și reconfigurare comunitară. Fundalul românesc al sincronizării europene, comunicarea Optimism și performanță la adolescenți.

44.  Monica Albu, Ioan Berar, 17 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "G. Barițiu" din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea științifică anuală, comunicarea Copiatul în școală, ca fenomen de transgresiune morală.

45.  Carmen Văsar, Claudia Kubik, Monica Albu,  17 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "G. Barițiu" din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea științifică anuală, comunicarea Surse de stres pentru români. Comparație între Banat și Transilvania.

46.  Monica Albu, 24 octombrie 2008, Timișoara, Universitatea "Tibiscus", Simpozionul național Cercetări și aplicații în psihologie, Ediția a XVII-a, comunicarea O nouă scală pentru evaluarea nivelului de stres.

47.  Carmen Văsar, Claudia Kubik, Monica Albu, 24 octombrie 2008, Timișoara, Universitatea "Tibiscus", Simpozionul național Cercetări și aplicații în psihologie, Ediția a XVII-a, comunicarea Principalele surse de stres pentru români.

48.  Corina Benea, 23 mai 2008, Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca a Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" București, Sesiunea științifică Probleme actuale ale gândirii, științei și practicii economico-sociale,  comunicarea Patternuri  acționale și implicațiile lor economice.

49.  Corina Benea, 10 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "G. Barițiu", D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, Simpozionul Semantica realității sociale, comunicarea Aspecte ale reconversiei capitalului social în postcomunism.

50.  Corina Benea, 17 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "G. Barițiu" din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea științifică anuală, comunicarea Teoria Culturală și tipurile acționale.

51.  Ioan Berar, 10 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "G. Barițiu", D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, Simpozionul Actualități în cercetarea psihologică clujeană, comunicarea Rolul modelului parental în structurarea autonomiei personale și participare la Masa rotundă.

52.  Narcisa Cozea, 23-24 mai 2008, Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca a Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" București, Sesiunea științifică Probleme actuale ale gândirii, științei și practicii economico-sociale,  comunicarea Drepturile părților interesate în cadrul procedurii de acordare a ajutoarelor de stat, la nivel comunitar.

53.  Narcisa Cozea, Adrian Man, 13 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "G. Barițiu", D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, Simpozionul Probleme actuale în dreptul intern și internațional, comunicarea  Procedura de restituire a ajutoarelor de stat ilegale sau utilizate abuziv.

54.  Narcisa Cozea, Adrian Man, 17 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "G. Barițiu" din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea științifică anuală, comunicarea Politica în domeniul concurenței a uniunii europene. Studiu de caz.

55.  Virgil Ciomoș, 12 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, CRIFST, Institutul de Istorie "G. Barițiu", D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, participare la Masa rotundă Paradigme ale cercetării filosofice contemporane.

56.  Horațiu Crișan, 12 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, CRIFST, Institutul de Istorie "G. Barițiu", D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, participare la Masa rotundă Paradigme ale cercetării filosofice contemporane.

57.  Codruța Cuceu, 12 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, CRIFST, Institutul de Istorie "G. Barițiu", D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, participare la Masa rotundă Paradigme ale cercetării filosofice contemporane.

58.  Codruța Cuceu, 17 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "G. Barițiu" din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea științifică anuală, comunicarea Înțelepciune populară și etica bunei viețuiri în proverbele românești.

58.  Lucia Faiciuc, 10 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "G. Barițiu", D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, Simpozionul Actualități în cercetarea psihologică clujeană, comunicarea Raționament cognitiv și raționament moral.

59.  Lucia Faiciuc, 17 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "G. Barițiu" din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea științifică anuală, comunicarea Dezvoltarea reprezentărilor mintale ca factor explicativ pentru relația dintre dezvoltarea cognitivă și cea afectivă.

60.  Marius Florea, 10 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "G. Barițiu", D.C.S.U.,  Zilele Academice Clujene, Simpozionul Actualități în cercetarea psihologică clujeană,  comunicarea Atitudini și valori morale la vârsta adolescenței și participare la Masa rotundă.

61.  Marius Florea, 28 noiembrie 2008, Cluj-Napoca, Universitatea "Babeș - Bolyai", Facultatea de Litere, Catedra de Limba și Literatura Franceză, Colocviul "Henri Jacquier", comunicarea Insulta - formă de manifestare a agresiunii verbale. Tipuri de insulte utilizate de către adolescenți.

62.  Elena Geangu, 10 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "G. Barițiu", D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, Simpozionul Actualități în cercetarea psihologică clujeană,  comunicarea Aspecte ale dezvoltării socio-emoționale.

63.  Mihaela Gligor, 30 mai 2008, Cluj-Napoca, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Filosofie, Conferința Națională de Logică  Paradoxes, comunicarea Paradoxuri ale logicii contemporane.

64.  Mihaela Gligor, 12 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, CRIFST, Institutul de Istorie "G. Barițiu", D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, participare la Masa rotundă Paradigme ale cercetării filosofice contemporane.

65.  Mihaela Gligor, 17 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "G. Barițiu" din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea științifică anuală, comunicarea Considerații asupra "problemei evreiești" în România interbelică.

66.  Mihaela Gligor, 17 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Filosofie, participare la Masa rotundă Logica și disputa realism - antirealism.

67.  Ionuț Isac, 13 martie 2008, București, Academia Română, Grupul de Cercetări Interdisciplinare (GCI) al Comitetului Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST), Workshop-ul "Societatea conștiinței" - patru tipuri de nuclee filosofice, comunicarea Semnificația lucrării "Societatea conștiinței" în ansamblul operei Acad. Mihai Drăgănescu.;

68.  Ionuț Isac, 20 mai 2008, Cluj-Napoca, Universitatea "Babeș-Bolyai" Școala doctorală a Facultății de Studii Europene, comunicarea O paralelă între "orizonturile de realitate" la Ferdinand Gonseth și "nivelurile de realitate" la Basarab Nicolescu.

69.  Ionuț Isac, 12 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, CRIFST, Institutul de Istorie "G. Barițiu", D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, participare la Masa rotundă Paradigme ale cercetării filosofice contemporane.

70.  Ionuț Isac, 14 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, CRIFST, Institutul de Istorie "G. Barițiu", D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, Simpozionul Din istoria științelor și tehnicii,  comunicarea Istoria unui dialog ratat: Ferdinand Gonseth și Ștefan Lupașcu.

71.  Ionuț Isac, 24 septembrie 2008, Iași, Academia Română - Filiala Iași, Institutul de Cercetări Sociale și Economice "Gh. Zane", Zilele Academice Ieșene, comunicarea Mitologie politică și axiologie în post-comunism: intelectualii și valorile.

72.  Ionuț Isac, 9-10 octombrie 2008, Zalău și Bocșa, Muzeul Județean de Istorie și Artă - Zalău, sub egida Consiliului Județean Sălaj, în colaborare cu Academia Română, Institutul de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca, Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Oradea și Primăria comunei Bocșa, județul Sălaj, Sesiunea științifică Istorie și civilizație în nord-vestul României, comunicarea  Stadiul publicării manuscriselor filosofice ale lui Simion Bărnuțiu.

73.  Ionuț Isac, 15 octombrie 2008, București, Academia Română, Sesiunea națională a Comitetului Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST), comunicarea Etica științei în Societatea Conștiinței.

74.  Ionuț Isac, 17 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "G. Barițiu" din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea științifică anuală, comunicarea Axiologie și mitologie în lucrarea "Filosofie românească" a lui Marin Ștefănescu.

75.  Florența Lozinsky, 23-24 mai 2008, Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca a Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" București, Sesiunea științifică Probleme actuale ale gândirii, științei și practicii economico-sociale, comunicarea Zona agricolă a Floreștiului în context metropolitan.

76.  Florența Lozinsky, 30-31 mai 2008, București, Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" București, a XVII-a Sesiune științifică națională- Prezent și perspective în dezvoltarea zonelor metropolitane din România, comunicarea  Probleme ale zonei metropolitane, reflectate în presa locală.

77.  Florența Lozinsky, 10 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "G. Barițiu", D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, Simpozionul Semantica realității sociale, comunicarea Urbanizarea - un factor de stres pentru mentalitățile tradiționale.

78.  Florența Lozinsky, 17 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "G. Barițiu" din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea științifică anuală, comunicarea Raportul spațiu -timp în societatea post modernă.

79.  Vasile Marian, 23-24 mai 2008, Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca a Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" București, Sesiunea științifică Probleme actuale ale gândirii, științei și practicii economico-sociale, comunicarea Teorie și practică în evaluarea pregătirii universitare.

80.  Vasile Marian, 10 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "G. Barițiu", D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, Simpozionul Semantica realității sociale, comunicarea Economie și economicitate.

81.  Vasile Marian, 17 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "G. Barițiu" din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea științifică anuală, comunicarea Considerații privind conținutul noțiunilor "troc", "barter" și "piață" și raportul dintre aceste noțiuni.

82.  Andrei Negru, 23 mai 2008, Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca a Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" București, Sesiunea științifică Probleme actuale ale gândirii, științei și practicii economico-sociale, comunicarea Noi modalități de utilizare a spațiului în zona periurbană.

83.  Andrei Negru, 14 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, CRIFST, Institutul de Istorie "G. Barițiu", D.C.S.U., Zilele Academice Clujene,  Simpozionul Din istoria științelor și tehnicii, comunicarea Revista "Viitorul Social" (1972-1989).

84.  Andrei Negru, 9-10 octombrie 2008, Zalău și Bocșa, Muzeul Județean de Istorie și Artă - Zalău, sub egida Consiliului Județean Sălaj, în colaborare cu Academia Română, Institutul de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca, Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Oradea și Primăria comunei Bocșa, județul Sălaj, Sesiunea științifică Istorie și civilizație în nord-vestul României, comunicarea Elemente de sociologia națiunii la S. Bărnuțiu.

85.  Andrei Negru, 17 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "G. Barițiu" din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea științifică anuală, comunicarea Etape socio-istorice ale modernizării societății românești.

86.  Marioara Petcu, 23 mai 2008, Cluj-Napoca, Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir", Facultatea de Drept, Sesiunea Științifică anuală, Simpozionul Probleme actuale ale statului și dreptului în contextul  integrării  în U.E., comunicarea Caracteristici ale pledoariei juridice.

87.  Marioara Petcu, 10 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "G. Barițiu", D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, Simpozionul Actualități în cercetarea psihologică clujeană,  comunicarea Elemente de retorică juridică.

88.  Marioara Petcu, 15-18 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Academia de Arte Vizuale și Design, Simpozionul Europa Artium - Arta în mișcare (Art on the move), participare la Masa Rotundă Arta în evoluție.

89.  Emil Pop,  23 mai 2008, Cluj-Napoca, Universitatea "Dimitrie Cantemir", Facultatea de Drept Cluj-Napoca, Sesiunea științifică anuală a cadrelor didactice și a cercurilor științifice studențești, comunicarea Valențe socio-juridice și etice în proverbe din spațiul românesc.

90.  Emil Pop,  10 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "G. Barițiu", D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, Simpozionul Semantica realității sociale, comunicarea Conviețuirea socială reflectată în proverbe.

91.  Emil Pop, 17 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "G. Barițiu" din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea științifică anuală, comunicarea Diferențierea socială reflectată în proverbe.

92.  Zoltán Salánki 10 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala ClujNapoca, Institutul de Istorie "G. Barițiu", D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, Simpozionul Semantica realității sociale, comunicarea Proverbele. O perspectivă sociologică.

93.  Zoltán Salánki, 17 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "G. Barițiu" din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea științifică anuală, comunicarea Repere simbolice ale transformărilor socio-culturale din spațiul rural.

94.  Adrian T. Sîrbu, 10 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "G. Barițiu", D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, Simpozionul Semantica realității sociale, comunicarea Esteticul ca ideologie. Analize contemporane.

95.  Adrian T. Sîrbu, 12 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, CRIFST, Institutul de Istorie "G. Barițiu", D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, participare la Masa rotundă Paradigme ale cercetării filosofice contemporane.

96.  Adrian T. Sîrbu, 17 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "G. Barițiu" din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea științifică anuală, comunicarea De la cultură "pentru mase" la industria culturală. Transformări și invariante ale "culturii de masă" a tranziției.

97.  Silviu G. Totelecan, 18 aprilie 2008, Cluj-Napoca, Universitatea "Bogdan Vodă", Simpozionul Economia și statul de drept din România - membră a Uniunii Europene, comunicarea Glocalizarea: "forma" (globalizată) și "conținutul" (localizat) celei de "a doua modernități".

98.  Silviu G. Totelecan, 9-10 mai 2008, Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca a Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" București, Sesiunea științifică Probleme actuale ale gândirii, științei și practicii economico-sociale, comunicarea Între naționalismul metodologic, dependența de cale și izomorfismul mondial.

99.  Silviu G. Totelecan, 10 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "G. Barițiu", D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, Simpozionul Semantica realității sociale,  comunicarea Polisemia integrării europene.

100.                      Silviu G. Totelecan, 12 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, CRIFST, Institutul de Istorie "G. Barițiu", D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, participare la Masa rotundă Paradigme ale cercetării filosofice contemporane.

101.                      Silviu G. Totelecan, 17 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "G. Barițiu" din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea științifică anuală, comunicarea Căutând certitudine sau cercetând incertitudine?

  

B. Participări la manifestări științifice internaționale

 

1.      Susana Andea, 10 - 11 iunie 2008, Cluj-Napoca, Zilele Academice Clujene, Institutul de Istorie "George Barițiu", simpozion internațional "Știința Genealogiei azi - Cerințe metodologice și perspective ale cercetării", comunicarea Importanța cercetării fondurilor de arhivă create în sec. XVIII pentru cercetările genealogic

2.      Lidia Gross, 23-26 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Universitatea "Babeș-Bolyai", Centrul de Studii Transilvane, Institutul de Istorie "George Barițiu", conferință internațională "Matthias Corvinus and his Time", comunicarea Primele fraternități ale calfelor din Transilvania (1463-1484)

3.      Vasile Rus, Cluj-Napoca, 23-26 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Universitatea "Babeș-Bolyai", Centrul de Studii Transilvane, Institutul de Istorie "George Barițiu", conferință internațională "Matthias Corvinus and his Time", comunicarea Il monastero di Peri in Marmarusio e Giovanni Corvino

4.  Adinel Dincă, 2 febr. 2008, Cluj-Napoca, Centrul de Istoria Cărții și a Textelor (CODEX)", Universitatea "Babeș-Bolyai", Colocviu internațional Biblical and Liturgical Manuscripts in the Middle Ages, Liturgische Handschriften im deutschsprachigen Siebenbürgen.

5.  Adinel Dincă, 23-26 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Universitatea "Babeș-Bolyai", Centrul de Studii Transilvane, Institutul de Istorie "George Barițiu", conferință internațională "Matthias Corvinus and his Time", comunicarea Das Eindringen der humanistischen Schrift in Siebenbürgen in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts. Einleitende Betrachtungen. Studienfall: Die Kanzlei des glaubwürdigen Ortens von Weißenburg

6.      Ladislau Gyémánt, 28-30 octombrie 2008, Cluj-Napoca, conferință internațională Impactul lui Maimonides asupra culturii europene (organizator)

7.      Ladislau Gyémánt, 6-8 noiembrie 2008, Cluj-Napoca, simpozion internațional Comunicarea interculturală contemporană (organizator)

8.      Nicolae Edroiu, 29 mai 2008, Bratislava, participare la Ședința Comisiei Mixte Româno-Slovace de Istorie, la încheierea și semnarea protocolului de colaborare a comisiei interacademice de istorie pentru următorii doi ani, comunicare prezentată Istoriografia română în anii 2006-2008. Direcții ale cercetării. Rezultate.

9.      Nicolae Edroiu, 11 iunie 2008, Cluj-Napoca, Zilele Academice Clujene, Institutul de Istorie "George Barițiu", simpozion internațional "Știința Genealogiei azi - Cerințe metodologice și perspective ale cercetării", comunicarea Știința Genealogiei azi în România.

10.  Nicolae Edroiu, 1 noiembrie 2008, Novi-Sad (Voivodina-Serbia) Consiliul Executiv al P.A. Voivodina, Muzeul Voivodinei, Universitatea "Eftimie Murgu" Reșița, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca, sesiune științifică româno-sârbă "Interferențe politico-sociale și cultural-bisericești în Banat", comunicarea Banatul în timpul Răscoalei lui Horea (1784).

11.  Remus Câmpeanu, 24-26 aprilie 2008, Timișoara, CNCSIS în colaborare cu Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Comunicare Publică a Universității de Vest, workshop internațional, finanțat prin CNCSIS, grant PN II: Ideas - Exploratory workshops, comunicarea The problem of the myth in the American historiographical discourse.

12.  Remus Câmpeanu, 22-24 mai 2008, București, Romanian Association for American Studies și Comisia Fulbright din România, conferința internațională anuală Fulbright România, comunicarea The Development of the American Historiographical Myths.

13.  Remus Câmpeanu, 28-30 noiembrie 2008, Cluj-Napoca, Centrul de Analiză Politică al Universității "Babeș-Bolyai", conferința internațională Identitate românească în contextul identității europene, comunicarea Confesiunile românești din Transilvania și problema identității etnice în termenii modernității.

14.  Camil Mureșanu, Budapesta, iunie 2008, .Conferința Internațională cu privire la destrămarea monarhiei habsburgice, comunicarea Mișcări populare în Transilvania în toamna anului 1918.

15.  Camil Mureșanu, 13-17 octombrie 2008, București, Sesiunea Comisiei Mixte a Istoricilor Români și Maghiari, sub titlul "Religie, Societate, Stat în Europa Centrală și Sud-Estică", comunicarea Matia Corvinul în istoriografia română

16.  Camil Mureșanu, 28 noiembrie 2008, Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Politice și Administrative, Simpozionul "Identitate națională românească în context internațional", comunicarea Identitate și destin

17.  Gelu Neamțu, 10-11 iunie 2008, Cluj-Napoca, Zilele Academice Clujene, Institutul de Istorie "George Barițiu", sesiune internațională "Realități sociale și implicare politică în Transilvania (1848-1867), comunicarea Doi preoți blăjeni "turnători" la 1848

18.  Ela Cosma, 10-11 iunie 2008, Cluj-Napoca, Zilele Academice Clujene, Institutul de Istorie "George Barițiu", sesiune internațională "Realități sociale și implicare politică în Transilvania între anii 1848-1867", comunicarea Trei națiuni, trei revoluții în Transilvania la 1848.

19.  Ela Cosma, 11 iunie 2008, Cluj-Napoca, Zilele Academice Clujene, Institutul de Istorie "George Barițiu", simpozion internațional "Știința genealogiei azi - cerințe metodologice și perspective ale cercetării", comunicarea Biografii pașoptiste transilvănene în lumina noilor cercetări istorice.

20.  Marin Balog, 10-11 iunie 2008, Cluj-Napoca, Zilele Academice Clujene, Institutul de Istorie "George Barițiu" sesiune internațională "Realități sociale și implicare politică în Transilvania între anii 1848-1867", comunicarea Ioan Maiorescu sau ipostaza revoluționarului european la 1848.

21.  Marin Iosif Balog, 16-20 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Academia Română-Centrul de Studii Transilvane, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, Universitatea Karl Franzes, Graz, Austria, conferința internațională Demographic changes in the time of Industrialization 1750-1918. The Example of the Habsburg Monarchy, comunicarea Exportul de capital austriac în Transilvania în secolul al XIX-lea și efectele sale asupra industrializãrii: cazul Societãții Anonime de Mine și Furnale din Brașov (1856-1894). Detalii la:

http://www.centruldestudiitransilvane.ro/detaliu.aspx?eID=499&t=Manifestari20062008&cat=21

22.  Marin Iosif Balog, 4-6 decembrie 2008, Viena, Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, conferința internațională 1st Zoung Scientist Forum on Central and South East Europe System Changes of South East European Societies. Social, Political and Demographic Consequences, cu studiul From Community to Society. A Pattern of Modernization in Transylvania in European Context 1850-1918,

Detalii la www.idm.at/index.php?download=742.pdf

23.  Attila Varga, 10-11 iunie 2008, Cluj-Napoca, Zilele Academice Clujene, Institutul de Istorie "George Barițiu", simpozion internațional "Realități sociale și implicare politică în Transilvania între anii 1848-1867", comunicarea Fața nevăzută a mișcării conspirative prepașoptiste. Eftimie Murgu în corespondența diplomatică secretă

24.  Attila Varga, 31 octombrie - 2 noiembrie 2008, Novi Sad (Voivodina - Serbia), Consiliul Executiv al P.A. Voivodina, Muzeul Voivodinei, Universitatea "Eftimie Murgu" Reșița, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca al Academiei Române, Sesiunea științifică româno-sârbăcu titlul "Banatul - Trecut istoric și cultural", comunicarea Teodor V. Păcățian - Patriarhul bănățean al presei ardelene

25.  Loránd Mádly, 9-14 iunie 2008, Zilele Academice Clujene, Institutul de Istorie "George Barițiu", sesiune internațională "Realități sociale și implicare politică în Transilvania 1848-1867", comunicarea Sașii ardeleni ca factor politic în Transilvania în deceniul neoabsolutist

26.  Loránd Mádly, 23-26 octombrie 2008, Cluj-Napoca, conferința internațională "Matthias Corvinus and his Time", Academia Română și Universitatea "Babeș-Bolyai", comunicarea Matthias Corvinus und Siebenbürgen in der sächsischen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts

27.  Loránd Mádly, 28-30 noiembrie 2008, Cluj-Napoca, Universitatea "Babeș-Bolyai", conferință internațională "Identitate românească în context european", comunicarea Între discurs identitar și acțiune politică: românii și sașii din Transilvania în deceniul neoabsolutist

28.  Loránd Mádly, 31 octombrie - 2 noiembrie 2008, Novi-Sad, Consiliul Executiv al P.A. Voivodina, Muzeul Voivodinei, Universitatea "Eftimie Murgu" Reșița, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca al Academiei Române, comunicarea Un poet în formare: Lumea văzută de tânărul Teodor Manoiloviæ în corespondența acestuia cu Cornel Grofșoreanu.

29.  Mirela Andrei-Popa, Daniel Sularea, 14-17 noiembrie 2007, Cluj-Napoca, Universitatea "Babeș-Bolyai", simpozion științific internațional "Identități confesionale în Europa Central-Răsăriteană în secolele XVI-XX", comunicarea Politiche scolastiche nella monarchia asburgica e i loro effetti sull’insegnamento confessionale Greco-cattolico nel vicariato di Rodna (sec. XVIII-XIX) (neraportat în 2007)

30.  Mirela Andrei-Popa, 11-12 decembrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Universitatea "Babeș-Bolyai", Conferința internațională "140 de ani de legislație minoritară în Europa Centrală și de Est", comunicarea Impactul legii școlare 38 din 1868 asupra evoluției învățământului confesional din ținutul Năsăudului

31.  Daniela Deteșan, 10-11 iunie 2008, Cluj-Napoca, Zilele Academice Clujene, Institutul de Istorie "George Barițiu", sesiune internațională "Realități sociale și implicare politică în Transilvania între anii 1848-1867", comunicarea Donația împăratului Francisc Iosif I bisericii greco-catolice din Transilvania din anul 1852

32.  Simion Retegan, 15-20 octombrie 2008, Cluj-Napoca, conferință internațională "Transformări demografice în perioada industrializării. Exemplul Monarhiei Habsburgice (1750-1918), comunicarea Strategii matrimoniale în societatea rurală românească din Transilvania la mijlocul sec. al XIX-lea

33.  Simion Retegan, 11-12 decembrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Universitatea "Babeș-Bolyai", Conferința internațională "140 de ani de legislație minoritară în Europa Centrală și de Est", comunicarea Poliglotismul Transilvaniei în perioada 1860-1867. Normative și realități

34.  Dumitru Suciu, 10-11 iunie 2008, Cluj-Napoca, Zilele Academice Clujene, Institutul de Istorie "George Barițiu", sesiune internațională "Realități sociale și implicare politică în Transilvania între anii 1848-1867" (coord. D. Suciu), comunicările Continuitate și discontinuitate în evoluția programtică a mișcării naționale a românilor din Transilvania la începutul regimului semiliberal Rainer-Schmerling și comunicarea Biografii ale fruntașilor mișcării naționale românești în secolul
al XIX-lea

35.  Lucian Nastasă, 22-25 august 2008, Sighișoara, Festivalul Pro Etnica (sub egida Ambasadei Germaniei și a Guvernului României: Departamentul pentru Relații interetnice), 22-25 august 2008. Conferința: Un alt fel de conviețuire interetnică: majoritari și minoritari în temnițele comuniste (24 august).

36.  Lucian Nastasă, 13-15 noiembrie 2008, Sibiu, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (sub egida Guvernului României: Departamentul pentru Relații interetnice), 13-15 noiembrie 2008. Comunicarea: Comitetul Democrat Armean din România (1945-1953). Repere pentru o monografie.

37.  Lucian Nastasă, 10-12 septembrie 2008, Viena, 3rd International Conference of the European Society for the History of Science, comunicarea Patterns of ethnic and confessional recruitment of the physicians in Transylvania (1872-1918).

38.  Lucian Nastasă, iulie 2008, Moscova,  Deutschen Historischen Institut Moskau -  conferința: Prosopographies of educated elites via the study of collective biographies of students enrolled at Moskwa University (1860-1900).

39.  Stelian Mândruț, 10-11 iunie 2008, Cluj-Napoca, Zilele Academice Clujene, Institutul de Istorie "George Barițiu", sesiune internațională "Realități sociale și implicare politică în Transilvania între anii 1848-1867", comunicarea Începuturile Colectivului de documente 1848 de la Institutul de Istorie din Cluj( 1956-1962)

40.  Stelian Mândruț, 13-17 octombrie 2008, București, Academia Română, Academia Maghiară de Științe, Comisia Mixtă a Istoricilor Români și Maghiari reunită pe tema "Religie, Societate, Stat în Europa Centrală și Sud-Estică. Egyház, Társadalom, Állam Közép és Dél-Kelet Európában", secretariat științific, organizare și participare la discuții.

41.  Stelian Mândruț, 31 octombrie - 2 noiembrie 2008, Novi Sad, Serbia, Consiliul Executiv al P.A. Voivodina, Muzeul Voivodinei, Universitatea "Eftimie Murgu" Reșița, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca, simpozion internațional "Banat, trecut istoric și cultural", comunicarea  Fritz Valjavec și cercetarea istoriei sud-estului european (1935-1945)".

42.  Stelian Mândruț, 4-5 decembrie 2008, Budapesta, Institutul de Istorie al Academiei   Maghiare de Științe, conferința internațională "Turciansky Sväty Martin, Alba Iulia/Karlsburg und Budapest in 1918", comunicarea  Istoriografia română despre Unirea de la Alba Iulia

43.  Mircea Birț, 29-30 noiembrie 2008, Facultatea de Teologie Greco-Catolică a Universității "Babeș-Bolyai", Dieceza de Cluj-Gherla, simpozion internațional "1948-2008, 60 de ani de la suprimarea Bisericii Române Unite", comunicarea Din pregătirea pentru înfruntarea prigoanei. Cazul Pr. Victor Lazăr (1911-1978) din Arhidieceza Blajului.

44.  Ottmar Trașcă, 11-12 septembrie 2008, Cluj-Napoca, Centre for Baltic and East Eurpean Studies, CBEES, Södertörn University College; CEU-HESP Comparative History Project, History Department, Central European University; Department of Political, Administrative and Communicational Sciences and Department of Sociology and Social Work, Babeș-Bolyai University; Romanian Institute for the Study of National Minority Issues; conferința internațională "Shared/Entangled Histories: Comparative Perspectives on Hungary and Romania", comunicarea Rumänien und die Entwicklung der Frage Siebenbürgens vom Beginn der Operation "Barbarossa" bis zur Militärbesetzung Ungarns (Unternehmen "Margarethe").

45.  Ottmar Trașcă, 4 noiembrie 2008, Göttingen, Universitatea din  Göttingen, conferința Das Dritte Reich und die Judenfrage in Rumänien und Ungarn, 1940-1944.

46.  Ottmar Trașcă, 6 noiembrie 2008, Berlin, Collegium Hungaricum Berlin, conferința Das Dritte Reich und die Judenfrage in Rumänien und Ungarn, 1940-1944.

47.  Vasile Pușcaș, 28-30 noiembrie 2008, Cluj-Napoca, Universitatea "Babeș-Bolyai", Conferința internațională "Identitate românească în context european", comunicarea Problematica identitară în negocierile europene

48.  Vasile Pușcaș, 17 septembrie 2008, Gorizia (Italia), International University Institute for European Studies, "International Conference Models of Transborder planning the EGTC as a technology for the Mediterranean", comunicarea Building Euroregions in South Eastern Europe

49.  Monica Albu, 24 octombrie 2008, Timișoara, Universitatea "Tibiscus", Simpozionul internațional "Cercetări și aplicații în psihologie, Ediția a XVII-a, comunicarea O nouă scală pentru evaluarea nivelului de stres.

50.  Văsar, C., Kubik, C., Monica Albu, 24 octombrie 2008, Timișoara, Universitatea "Tibiscus", Simpozionul internațional "Cercetări și aplicații în psihologie, Ediția a XVII-a, comunicarea Principalele surse de stres pentru români.

51.  Virgil Ciomoș, 16-19 martie 2008, Paris, Seminar Special al Agence Universitaire de la Francophonie, comunicarea Norme morale, décision politique, obligation juridique.

52.  Virgil Ciomoș, 21-22 martie 2008, Poitiers, Universitatea din Poitiers, Seminar Special al Centrului de Cercetări asupra lui Hegel și Idealismului German (CRHIA), comunicarea Temps et liberté.

53.  Virgil Ciomoș, 6-8 iulie 2008, București, Ambasada Franței la București, Colocviul «Liberté associative et cohésion sociale», comunicarea Droits de l’Homme versus Droit à la survie.

54.  Virgil Ciomoș, 27 iulie - 4 august 2008, Nantes, Forumul Mondial al Drepturilor Omului, comunicarea Quelle Europe pour les droits de l’Homme. Quels droits de l’Homme pour l‘Europe.

55.  Virgil Ciomoș, 17 - 22 octombrie 2008, Cairo, Seminar internațional organizat de Agence Universitaire de la Francophonie, comunicarea Les enjeux topo-logiques des droits fondamentaux.

56.  Virgil Ciomoș, 28-30 noiembrie 2008, Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Centrul de Analiză Politică în parteneriat cu Academia Română, Societatea Română de Televiziune, Centrul Internațional Rațiu pentru Democrație, Centrul Cultural Italian, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Colocviul Internațional "Identitate Românească în context European",  comunicarea  Identitate, stare de sxcepție, secularizare.

57.  Horațiu Crișan, 11 martie 2008, Cluj-Napoca, Universitatea "Babeș-Bolyai", S.A.C.R.I. și Departamentul de Filosofie Sistematică, cu sprijinul Institutului pentru o Societate Deschisă, HESP-Re-SET, Workshop-ul Internațional Trends and Challenges in Religious Studies, participare la Masa rotundă Model of course syllabuses.

58.  Horațiu Crișan, 12 martie 2008, Cluj-Napoca, Universitatea "Babeș-Bolyai", S.A.C.R.I. și Departamentul de Filosofie Sistematică, cu sprijinul Institutului pentru o Societate Deschisă, HESP-Re-SET, Workshop-ul Internațional Trends and Challenges in Religious Studies, comunicarea Civil religion in America.

59.  Horațiu Crișan, 18 martie 2008, Cluj-Napoca, Universitatea "Babeș-Bolyai", Facultatea de Filosofie, Colocviul Internațional Life Turn: The Phenomenological Concept of Life, comunicarea Transcendental Phenomenology and Phenomenology of Life. 

60.  Codruța Cuceu, 11 martie 2008, Cluj-Napoca, Universitatea "Babeș-Bolyai", S.A.C.R.I. și Departamentul de Filosofie Sistematică, cu sprijinul Institutului pentru o Societate Deschisă, HESP-Re-SET, participare la Masa rotundă Model of course syllabuses.

61.  Codruța Cuceu, 12 martie 2008, Cluj-Napoca, Universitatea "Babeș-Bolyai", S.A.C.R.I. și Departamentul de Filosofie Sistematică, cu sprijinul Institutului pentru o Societate Deschisă, HESP-Re-SET, Workshop-ul internațional Trends and Challenges in Religious Studies,  comunicarea On Ideology. Questions regarding the notion of Ideology .

62.  Codruța Cuceu, 7 iulie 2008, Sankt Petersburg, Universitatea din Glasgow în colaborare cu Center for Independent Social Science Research din St. Petersburg, Școala de vară Aspects of identity and culture, participare la  masa rotundă Identity and culture: doing discourse analysis.

63.  Codruța Cuceu, 8 iulie 2008, Sankt Petersburg, Universitatea din Glasgow în colaborare cu Center for Independent Social Science Research din St. Petersburg, Școala de vară Aspects of identity and culture, participare la  masa rotundă Ethics and Research Practice.

64.  Codruța Cuceu, 18 iulie 2008, Sankt Petersburg, Universitatea din Glasgow în colaborare cu Center for Independent Social Science Research din St. Petersburg, Școala de vară  Aspects of identity and culture, Conferința Post-communist settings, comunicarea Transitional identities. Migrants in St. Petersburg’s Markets.

65.  Codruța Cuceu, 27 august 2008, Ljubljana, 10th Biennial Conference  of the European Association of Social Anthropologists, "Experiencing diversity and mutuality", 27 august, Workshop-ul Diverse and Shared Publics:Politics of Entitlement and Commemoration, comunicarea The Role of the Public Square in the Formation of the Public Sphere: The Case of Romania in Early Post-Communist Period.

66.  Elena Geangu, T. Striano, Oana Benga, martie 2008, Vancouver, Simpozionul XVIth International Conference on Infant Studies, posterul Contagious crying as an early precursor of empathy.  

67.  Elena Geangu, R. Heilman, Oana Benga, A. Miu, martie 2008, Vancouver, Simpozionul XVIth International Conference on Infant Studies, posterul Emotional Contagion and Individual Differences in Cardiac Autonomic Regulation in 9-Month-Old Infants.

68.  Elena Geangu, iunie 2008, Cluj-Napoca, Universitatea "Babeș-Bolyai", Simpozionul Stress and Cognition - Recent Approaches, comunicarea Effects of long-term separation in children of Romanian emigrants.

69.  Elena Geangu, T. Ionescu, Oana Benga, august 2008, Würzburg, Simpozionul Cross-cultural Comparisons of PreschoolersŽ Development of Emotion Knowledge: Romanian, Japanese, and US Studies, 20th Biennial ISSBD Meeting, prelegerea Development of Emotion Knowledge in Romanian Preschoolers.

70.  Mihaela Gligor, 12 - 15 februarie 2008, Kolkata, The Ramakrishna Mission Institute of Culture Kolkata, International Seminar on Religion and Science, comunicarea The History of Religions in Romania after Mircea Eliade.

71.  Mihaela Gligor, 18 februarie 2008, Kolkata, Jadavpur University, Centre of Advanced Study in Philosophy, Panel Discussion Religion in Globalised Society, comunicarea Religion in 21st Century.

72.  Mihaela Gligor, 26 - 29 noiembrie 2008, Craiova, Conferința internațională AnthropoEast: The Europenisation of Balkans - The Balkanisation of Europe, 3rd Edition, comunicarea Interpreting the Legend of Master Manole in Multicultural Europe.

73.  Ionuț Isac, 22-23 februarie 2008, Timișoara, Academia Română - Filiala Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara, SIF Banat-Crișana, Conferința Internațională România europeană, comunicarea Probleme ale implementării "Cartei cercetătorilor europeni" în sistemul cercetării academice din România.

74.  Ionuț Isac, 12 iunie 2008, Cluj-Napoca, Zilele Academice Clujene, Comitetului Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST), Institutul de Istorie "George Barițiu", Sesiunea Internațională de Comunicări Realități sociale și implicare politică în Transilvania între anii 1848-1867, comunicarea Istorie și cultură în manuscrisele filosofice ale lui Simion Bărnuțiu.

75.  Ionuț Isac, 16 iulie 2008, Bamberg, Universitatea Otto-Friedrich, Sesiunea Omagială Internațională dedicată retragerii din activitate a Profesorului Jost Reischmann, comunicarea Ein Wort zur Abschiedsvorlesung eines Andragogern.

76.  Vasile Marian, 22-23 februarie 2008, Timișoara, Academia Română - Filiala Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara, SIF Banat-Crișana, Conferința internațională România europeană, comunicarea Produsul intern și extern al unei comunități.

77.  Andrei Negru, 22-23 februarie 2008, Timișoara, Academia Română - Filiala Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara, SIF Banat-Crișana, Conferința internațională România europeană, comunicarea Satul în fața noilor "exigențe"  ale dezvoltării.

78.  Zoltán Salánki, 22-23 februarie 2008, Timișoara, Academia Română - Filiala Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara, SIF Banat-Crișana, Conferința internațională România europeană, comunicarea Principii europene și resurse autohtone în dezvoltarea rurală.

79.  Adrian T. Sîrbu, 21 mai 2008, Berlin, 5th Berlin Biennial for Contemporary Art, secțiunea dedicată intervențiilor teoretice ("Mes nuits sont plus belles que vos jours"), participare la discuția-panel Artă contemporană și teorie critică în România, intervenția Șansele unei culturi critice.

80.  Adrian T. Sîrbu, 23 octombrie 2008, Copenhaga, U-TURN Quadriennial for Contemporary Art, discuție-panel Presences of art (în cadrul proiectului cu finanțare UE Opening Hours), intervenția Contribuția practicilor artistice contemporane la reconstrucția spațiului public democratic în context postcomunist est-european.

81.  Adrian T. Sîrbu, 21 noiembrie 2008, Paris, Institut Nationalde l’Histoire de l’art, în cadrul manifestării « Forum européen de l’essai sur art »,  intervenție la Masa rotundă La critique d’art en Europe.

82.  Silviu G. Totelecan, 22-23 februarie 2008, Timișoara, Academia Română - Filiala Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara, SIF Banat-Crișana, Conferința internațională România europeană, comunicarea Colectivități vs. comunităti locale. Ambivalențe ale "ființării - în - comun".

83.  Silviu G. Totelecan, 5-7 iunie 2008, Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității "Babeș-Bolyai" și Research Station Agroscope Reckenholz-Tänikon Art, Elveția, International Workshop Trends in Farm Succession,  comunicarea Blocks and industrial plants - the new «crops» of Transylvanian rurbanity.

84.  Silviu G. Totelecan, 28-30 noiembrie 2008, Cluj-Napoca, Universitatea "Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Centrul de Analiză Politică în parteneriat cu Academia Română, Societatea Română de Televiziune, Centrul Internațional Rațiu pentru Democrație, Centrul Cultural Italian, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Colocviul Internațional Identitate Românească în context European, comunicarea The New Capitalist Culture and the Transformation of Identity.