I. DARE DE SEAMĂ A ACTIVITĂŢII INSTITUTULUI DE ISTORIE "GEORGE BARIŢIU" DIN CLUJ-NAPOCA
PE ANUL 2008 

A.   DATE GLOBALE PE INSTITUT

4. TIPĂRITURI: cărţi, studii, articole ştiinţifice
 

Cărţi apărute în Editura Academiei Române sau într-o editură clasificată din ţară

a. carte de autor

1. Susana Andea, Avram Andea, Transilvania. Ierarhi şi monahi, Cluj-Napoca, Edit. Napoca Star,  2008, 201 p. (ISBN 978-973-647-633-4).

2. Remus Câmpeanu, În pragul Europei. Instituţiile transilvane în epoca prereformistă, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2008, 297 p. [prim autor, coautori: Varga Attila, Anton Dörner]

3. Anton Dörner, Structuri birocratice în Transilvania epocii prereformiste în contextul administrţiei habsburgice, în vol. În pragul Europei. Instituţiile transilvane în epoca prereformistă. Autori : Remus Câmpeanu,Varga Attila şi Anton Dörner, Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2008 p. 203 - 272

4. Remus Câmpeanu, Elitele româneşti din Transilvania în veacul al XVIII-lea [ediţia a II-a revăzută şi adăugită], Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2008, 470 p.

5. Nicolae Edroiu, Alexandru Moraru, Dorel Man, Veronica Turcuş, Ioan Lupaş (1880-1967) slujitor al Ştiinţelor Istorice, Învăţământului şi Bisericii (Cu repere cronologice şi o Bibliografie a operei), Cluj-Napoca, Edit.  Renaşterea, 2008, 242 p. (Centrul de Studii Istorice Comparate "Ioan Lupaş" Cluj-Napoca IX). (ISBN 978-973-1714-29-5)

6. Gelu Neamţu, Ion Mazere-Luneanu, Masacrul de la Luna - septembrie 1848, Bucureşti, Edit. Perfect, 2008, 224 p.

7. Gelu Neamţu, Nicolae Cordoş, Iuliu Coroianu în vâltoarea vremurilor, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, 270 p. (ISBN 978-973-014-6)

8. Gelu Neamţu, col. (r.) Vasile Tutula, Aspecte militare şi pagini memorialistice despre revoluţia şi războiul civil din Transilvania 1848-1849, Cluj-napoca, Edit. Argonaut, 2008, 300 p. (ISBN 978-973-109-112-9)

9. Gelu Neamţu, Români şi maghiari în faţa istoriei. Apropieri româno-maghiare, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 200 p. (ISBN 978-973-071-9)

10. Ela Cosma, Liviu Botezan, Ionuţ Isac, Varga Attila, Enciclopedia personalităţilor revoluţiei de la 1848-1849. Chipuri dintr-un an de neuitat, Bucureşti, Edit. Academiei Române,  2008 (ISBN 787-973-27-1629-8)

11. Ela Cosma, Saşi, austrieci, slavi în Transilvania şi Banat (Biografii de secol XIX şi din vremea revoluţiei paşoptiste), Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, 600 p.  (ISBN 978-973-271713-4)

12. Ela Cosma, Figuri săseşti şi austriece din Transilvania (secolul XIX şi revoluţia de la 1848), ediţie restrânsă, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, 300 p. (ISBN 978-973-109-111-2)

13. Varga Attila, Biserică, Stat şi Franc-Masonerie în Banat şi Ungaria (1848-1889), vol. I-II, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, 622 p., 313 p.

14. Varga Attila, Enciclopedia personalităţilor revoluţiei de la 1848-1849. Chipuri dintr-un an de neuitat, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, 500 p. coautori: Liviu Botezan, Ela Cosma, Ionuţ Isac (ISBN: 787-973-27-1629-8)

15. Varga Attila, Remus Câmpeanu, Anton Dörner, În pragul Europei. Instituţiile transilvane în epoca prereformistă, Cluj, Edit. Presa Universitară Clujeană, 2008, 297 p.

16. Daniela Deteşan, Procesul lemenian (1843-1846), Cluj-Napoca, 2008, Presa Universitară Clujeană, 300 pag.

17. Loránd Mádly, De la privilegiu la uniformizare. Saşii transilvăneni şi autorităţile austriece în deceniul neoabsolutist (1849-1860), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2008, 370 p. (teza de doctorat)

18. Veronica Turcuş, Gheorghe G. Mateescu (1892-1929) director al Şcolii Române din Roma. Viaţa şi opera, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, 252 p. (ISBN 978-973-27-1764-6)

19. Veronica Turcuş, Nicolae Edroiu, Alexandru Moraru, Dorel Man, Ioan Lupaş (1880-1967) slujitor al Ştiinţelor Istorice, Învăţământului şi Bisericii (Cu repere cronologice şi o Bibliografie a operei), Cluj-Napoca, Edit.  Renaşterea, 2008, 242 p. (Centrul de Studii Istorice Comparate "Ioan Lupaş" Cluj-Napoca IX). (ISBN 978-973-1714-29-5)

20. Vasile Puşcaş, România: De la preaderare la postaderare, Cluj-Napoca, Edit. Eikon, 2008, 355 p.

21. Virgil Ciomoş, Être(s) de passage, Bucureşti, Editura Zeta Books, 2008, 382 p.

22. Lucia Faiciuc, Abordarea dinamică a proceselor cognitive superioare, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, 500 p.   

23. Mihaela Gligor, Mac Linscott Ricketts, Professor Mircea Eliade. Reminiscences; Foreword by Mihaela Gligor, Preface by Mac Linscott Ricketts, Kolkata, India, Codex Publishing House, 2008, 277 p.

24. Ionuţ Isac, Enciclopedia personalităţilor revoluţiei de la 1848-1849. Chipuri dintr-un an de neuitat, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, 500 p. coautori: Liviu Botezan, Ela Cosma, Varga Attila (ISBN: 787-973-27-1629-8).
 

 b. volum colectiv

1.Nicolae Edroiu, Istoriografia română în anii 2004-2006 (Direcţii de cercetare şi principalele rezultate), în volumul: Academia Română - Academia Slovacă de Ştiinţe. Solidaritatea mişcărilor naţionale în Europa Centrală şi de Sud-Est. 1895-1906. Reuniunea a VII-a a Comisiei Mixte Româno-Slovace de Istorie (Arad-Nădlac, 22-26 mai 2006). Editori: Nicolae Edroiu, Milan Krajčovič, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, p. 175-184. (ISBN 978-973-109-100-6)

2. Academia Română - Academia Slovacă de Ştiinţe. Rolul Bisericii şi al vieţii religioase în istoria României şi a Slovaciei în contextul Europei Centrale şi de Sud-Est / The Role of Church and Religious Life in the History of Romania and Slovakia in the Context Central and South-Eastern Europe. Lucrările Reuniunii a V-a a Comisiei Mixte Româno-Slovace de Istorie (Alba Iulia, 11-12 septembrie 2002). Editori: Nicolae Edroiu, Milan Krajčovič, Cluj-Napoca, Edit.  Renaşterea, 2008, 206 p. (ISBN 978-973-171-435-6)

3. Academia Română - Academia Slovacă de Ştiinţe. Solidaritatea mişcărilor naţionale în Europa Centrală şi de Sud-Est. 1895-1906. Congresul naţionalităţilor din anul 1895 şi Clubul parlamentar al românilor, slovacilor şi sârbilor de la Budapesta, 1906. Reuniunea a VII-a a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Slovace de Istorie (Arad-Nădlac, 22-26 mai 2006). Editori: Nicolae Edroiu, Milan Krajčovič, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, 2008, 186 p. (ISBN 978-973-109-100-6)

4. Ladislau Gyémánt, Ioan Bolovan, Anton Dörner, Istoria Transilvaniei, vol. III, 2008, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane (ISBN 978-973-7784-35-3)

5. Ladislau Gyémánt, Ioan Bolovan, Anton Dörner, Istoria Transilvaniei, vol. III, 2008, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane (ISBN 978-973-7784-35-3)

6. Anton Dörner (coautor), Masoneria în Transilvania. Repere istorice, coordonatori: Tudor Sălăgean, Marius Eppel, Cluj-Napoca, International Book Access, 2007 (neraportat)

7. Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente, vol. V (19 septembrie 1861-25 septembrie 1862), coordonator Simion Retegan, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, LXXI + 710 pag. Coeditori: Simion Retegan, Dumitru Suciu, Lorand Madly, Mirela Andrei-Popa, Daniela Deteşan.

8. Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Historica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom XLVI, 2007, 551 p., (neraportat).

9. Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Historica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom XLVII, 2008, 724 p.

10. Monica Albu, (coord.). Incursiuni psihologice în cotidian, Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2008, 142 p.

11. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, 430 p.

12. Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, 486 p.

13. Pandectele Române. Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie. Supliment (Lucrările Sesiunii ştiinţifice anuale 2007 a D.C.S.U. al Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca), Bucureşti, Editura Wolters Kluwer, 2008, 202 p.

14. Rezumatele comuncărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală 17-18 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, 78 p.

 c. ediţii critice

1. Alexandru Lapedatu (1876-1950). Scrieri istorice. Ediţie îngrijită de acad. Camil Mureşanu şi prof. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Bucureşti, Edit.  Academiei Române, 2008, XXXII + 606 p. (ISBN 978-973-27-1693-9)

2. Alexandru Lapedatu (1876-1950). Scrieri istorice. Ediţie îngrijită de acad. Camil Mureşanu şi prof. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Bucureşti, Edit.  Academiei Române, 2008, p. VII-XXIII  (ISBN 978-973-27-1693-9)

3. Veronica Turcuş, Bibliografia operei lui Alexandru Lapedatu (1876-1950) în Alexandru Lapedatu (1876-1950). Scrieri istorice. Ediţie îngrijită de acad. Camil Mureşanu şi prof. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, p. 525-556

4. Veronica Turcuş, Referinţe bibliografice asupra activităţii şi operei lui Alexandru Lapedatu în Alexandru Lapedatu (1876-1950). Scrieri istorice. Ediţie îngrijită de acad. Camil Mureşanu şi prof. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, p. 557-564.

5. Ionuţ Isac, (editor la) Dumitru Isac, Studii, prelegeri şi note de curs de istoria filosofiei antice şi medievale, vol. II, Filosofia în Dacia, Grecia şi Roma. Orientul şi Occidentul medieval, Editura "Casa Cărţii de Ştiinţă", Cluj-Napoca, 2008.
 

 d. ediţii critice ale unor texte inedite cu probleme de paleografie

-

I.e. e. volum de izvoare
 

1. Vasile Rus, Episcopia greco-catolică de Munkacevo. Documente, vol. coordonat de Viorel Ciubotă, Mihai Delegan, Ovidiu Ghitta, Vasile Rus. Autori. Viorel Ciubotă, Mihai Delegan, Bujor Dulgău, Valentina Homin, Libua Horvat, Diana Iegar, Maria Ieremkina, Olena Kutasi, Satu Mare, Edit. Muzeului Sătmărean, 2007, 389 pag. (neraportat în 2007).

2. Vasile Rus, Operarii in Vinea domini. Misionarii iezuiţi în Transilvania, Banat şi partium (1579-1715), vol. II. Fontes, Cluj-Napoca, Edit. Presa Universitară Clujeană, 2008, 548 pag.

3. Gelu Neamţu, Mircea Vaida-Voevod, 1 Decembrie 1918. Mărturii ale participanţilor. Ioachim Crăciun. Documente la un sfert de veac de la Marea Unire, vol. II, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, 274 p.

4. Simion Retegan, În umbra clopotniţelor. Şcolile greco-catolice din episcopia Gherlei între 1875-1885. Mărturii documentare, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, 580 p. (ISBN 978-973-109-125-9).

5. Mirela Andrei-Popa, Aurelia-Mariana Dan, Şcoală şi Biserică. Circularele şcolare din vicariatul Rodnei 1850-1918, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, 284 p.

6. Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente, vol. V (19 septembrie 1861-25 septembrie 1862), coordonator Simion Retegan, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, LXXI + 710 pag. Coeditori: Simion Retegan, Dumitru Suciu, Lorand Madly, Mirela Andrei-Popa, Daniela Deteşan

7. Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente, vol. V (19 septembrie 1861-25 septembrie 1862), coordonator Simion Retegan, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, LXXI + 710 pag. Coeditori: Simion Retegan, Dumitru Suciu, Lorand Madly, Mirela Andrei-Popa, Daniela Deteşan

8. Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente, vol. V (19 septembrie 1861-25 septembrie 1862), coordonator Simion Retegan, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, LXXI + 710 pag. Coeditori: Simion Retegan, Dumitru Suciu, Lorand Madly, Mirela Andrei-Popa, Daniela Deteşan

9. Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente, vol. V (19 septembrie 1861-25 septembrie 1862), coordonator Simion Retegan, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, LXXI + 710 pag. Coeditori: Simion Retegan, Dumitru Suciu, Lorand Madly, Mirela Andrei-Popa, Daniela Deteşan

10. Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente, vol. V (19 septembrie 1861-25 septembrie 1862), coordonator Simion Retegan, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, LXXI + 710 pag. Coeditori: Simion Retegan, Dumitru Suciu, Lorand Madly, Mirela Andrei-Popa, Daniela Deteşan

11. Gheorghe Iancu, Documente interne şi externe privind problematica minorităţilor naţionale din România, 1919-1924, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, 396 p.

12. Armenii din nord-vestul Transilvaniei în anii instaurării comunismului (1945-1953). Mărturii documentare, ed. Lucian Nastasă, Cluj, Centrul pentru Resurse şi Diversitate Etnoculturală, 2008, 320 p.
 

 I. f. instrumente de lucru

1. Veronica Turcuş, Felicia Hristodol, Gheorghe Hristodol. Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale membrilor Institutului de Istorie din Cluj-Napoca. 1920-2005, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2008, 406 p. (coautor)

2.Monica Albu, P. Anucuţa, T. Anghel, Z.-M. Anghel, I. Berar, A. Marinca, H. Petrea, A. Petroiu, R. Răducan, G. Todea, C. Ţăran, A.O. Zamoştean, Evaluarea cunoştinţelor la  examenul de licenţă (Teste grilă pentru sesiunea de licenţă iulie 2008) (coordonatori: Z.-M. Anghel, C. Ţăran, A.O. Zamoşteanu), Timişoara, Editura Augusta, 2008,  format electronic - CD.

I.g. traduceri lucrări de specialitate

1. Varga Attila, Istorie antică universală, Budapesta, Edit. Naţională a Cărţii Didactice, 2008, 174 p. (carte tradusă în limba română) ISBN: 978-963-19-5944-1
 

  Articole apărute în reviste străine recunoscute de comunitatea ştiinţifică de specialitate, capitole din cărţi apărute peste hotare

 

1. Nicolae Edroiu, Historical Research in Romania in the Period 2001-2003. Directions. Bibliography, în "Historické Stúdie" (Bratislava), 2007, 45, p. 121-129 (apărut 2008).

2. Ladislau Gyémánt, Ethnische und soziale Aspekte im Siedlungsraum Siebenbürgen im Lichte zweier unveröffentlichter Sammeltabellen der Steuerkonskription von 1750, în Jahrbuch des Instituts fur die Deutschen in Ost Europa, Oldenburg, 2008 (sub tipar)

3. Gelu Neamţu, Cinnost Gustava Augustinyho ako novinara v Tribuna Poporului v Arade v rokoch 1898-1900. Jeho uloha v solidarizacii narodnych hnuti Rumunov a Slovakov , în "Historicke Studie", 45, Bratislava, 2007, p. 205-214.

4.  Lucian Nastasă, The Education of Romanian University Professors in Western Universities, în vol. Elite Formation in the Other Europe (19th-20th Century), ed. Victor Karady, Köln, Center for Historical Social Research, 2008, p.221-231. (Număr special din "Historical Social Research", vol.33, 2008, no.2).

5. Stelian Mândruţ, Kisebbségek. A "nemzeti kérdés" szakmai kutatása a mai Romániában, în "Klió", Debrecen, 16, 2008, nr. 2, p. 23-27.

6. Stelian Mândruţ, Annotationen. Neuerscheinungen aus Ostmitteleuropa. Ungarn,  Rumänien, în Berichte und Forschungen, Oldenburg, 15, 2007 [apărut în 2008], p. 392-415 ( în colaborare cu Dácz Enikő, Edina Zvara, Vitári Zsolt).

7. Ottmar Traşcă, Rumänien, Ungarn und die Minderheitenfrage zwischen Juli 1940 und August 1944. In vol. Zwangsmigrationen im mittleren und östlichen Europa. Völkerrecht-Konzeptionen-Praxis (1938-1950), herausgegeben von Ralph Melville, Jiří Pesek und Claus Scharf, Mainz, Verlag Philipp von Zabern, 2007, p. 259-308. (În colaborare cu Rudolf Gräf). (neraportat în 2007)

8. Ottmar Traşcă, Der 23. August 1944: das Ende der deutsch rumänischen <<Waffenbrüderschaft>> und der Kampf um Bukarest, în vol. Schlüsseljahr 1944, herausgegeben von der Bayerische Landeszentrale für politische Bildung, München, Bayerische Landeszentrale für politische Bildung, 2007, p. 173-215. (neraportat în 2007)

9. Ottmar Traşcă, Die rumänische Besetzung von Odessa und die Maßnahmen gegenüber der jüdischen Bevölkerung im Oktober 1941, în vol. The Odessa Connection, edited by Melanie Sully, Wien, Verlag Diplomatische Akademie Wien, 2008, p. 73-84.

10. Virgil Ciomoş, Trinité et sécularisation en orient chrétien, în Du trinitaire dans ses nouages, Editions de l'Ecole Psychanalytique du Centre-Ouest, Poitiers, 2007 (apărut în 2008), p. 129-143.

11. Virgil Ciomoş, Mystique et topologie dans la tradition chrétienne orientale, Editions de l'Ecole Psychanalytique du Centre-Ouest, Poitiers, 2007 (apărut în 2008), p. 179-189.

12.  Virgil Ciomoş, Philosophie, droit, religion. Entre l'Orient musulman et l'Occident chrétien, în "Aspects. Revue d'études francophones sur l'Etat de droit et la démocratie", nr. 1/ 2008, p. 171-177.

13. V.M. Reid, Elena Geangu, Research Methodology and Social Cognition. In T. Striano, & V.M. Reid (eds.) "Social cognition: Development, Neuroscience and Autism", Oxford: Blackwell, 2008, p. 17-34.

14. Mihaela Gligor, Mircea Eliade on the Legend of Master Manole, în Mihaela Gligor, Mac Linscott Ricketts, Professor Mircea Eliade. Reminiscences; Foreword by Mihaela Gligor, Preface by Mac Linscott Ricketts, Kolkata, India, Codex Publishing House, 2008, p. 101-110.

15. Ionuţ Isac, Mit şi manipulare în post-totalitarism. Tema mineriadelor vindicative, în (coord. Mihai Şleahtiţchi), Manipularea în posttotalitarism, Editura Gunivas, Chişinău, 2008, p. 337-348.

16. [ISI]Lucia Faiciuc, Are there Reasons to Challenge a Symbolic Computationalist Approach in Explaining Deductive Reasoning?, în "Integrative Psychological and Behavioral Science", vol. 42, nr.2/2008, p. 212-218.

 

Articole apărute în reviste ale Academiei Române sau capitole în cărţi publicate de Editura Academiei Române
 

a)      în reviste:

 

1. [B] Susana Andea, Aprecieri pe marginea actelor emise de cancelaria regală în Transilvania (1377), în "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Historica, XLVII, 2008, p. 17-29.

2. Susana Andea, Avram Andea, Mănăstirea Monor, citotrie a

episcopului Pahomie în secolul al XVIII-lea, în "Ars Transsilvaniae", tom XVIII, p. 171-180.

3. [B] Lidia Gross, Din începuturile unei colecţii: Documente privind istoria României. Seria C. Transilvania, în "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca", Series Historica, XLVI, 2007, p. 33-39.

4. [B] Adinel Dincă, Vicari generali ai episcopului Transilvaniei in secolul al XIV/lea. Consideratii generale, în "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Historica, XLVII, 2008  p. 29-42.

5. [] Nicolae Edroiu, Jacques-Pierre Brissot and the Transylvanian Romanians in 1784, în "Revue Roumaine d' Histoire", Tome XLVI, 2007, Nos 1-4, Janvier-Décembre,
p. 175-213. (apărut 2008).

6. [B] Camil Mureşanu, Câteva gânduri cu privire la istoria Academiilor, în "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Historica, XLVI, 2007, p. 27-32 (neraportat).

7. [B]Gelu Neamţu, Alexandru Roman şi Academia Română (1866-1897), în "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Historica, XLVI, 2007, p. 77-85 (neraportat)

8. [B] Gelu Neamţu, Şcolile Blajului după revoluţie (1849-1852), în "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Historica, XLVII, 2008, p. 159-164.

9. [B] Ela Cosma, Ferdinand Mayerhofer von Grünbühl, consulul austriac la Belgrad, şi revoluţia paşoptistă din Serbia, în "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Historica, XLVII, 2008, p. 61-93.

10. [B]Dumitru Suciu, Aspecte privind evoluţia şcolilor confesionale române şi problematica celor mixte din Transilvania în epoca lui Bach, în "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca", Series Historica, XLVII, 2008, p.  165-191.

11. [ISI] Iosif Marin Balog, The Agrarian Reforms Introduced at theMiddle of the 19th Century. Their Effects Upon the Modernization of Transylvanian Society 1850-1880, în "Transylvanian Review", 1, 2008, p. 12-27.

12. [B] Iosif Marin Balog, Înalta birocraţie austriacă din Transilvania şi rolul ei modernizator la mijlocul veacului al XIX-lea, în "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Historica", XLVII, Cluj-Napoca, 2008, p. 95-106.

13. [ISI]Loránd Mádly, Les Réformes concernant la division politico-administrative de la Transylvanie dans le décennie néo-absolutiste, în "Transylvanian Review", vol. XVII, No. 1, spring 2008, p. 79-89.

14. [B]Loránd Mádly, Mentalităţi şi percepţii politice reflectate în poezii, cântece şi pamflete ale saşilor ardeleni în perioada 1849-1860, în "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Historica, XLVI, 2007, p. 159-182 (neraportat în 2007).

15. [B]Loránd Mádly, Problema organizării Bisericii Evanghelice C.A. din Transilvania şi chestiunea "Constituţiei Bisericeşti" pentru evanghelicii saşi în perioada neoabsolutistă, în "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca", Series Historica,, XLVII, 2008, p. 45-59.

16. [B]Gheorghe Iancu, Ziua de 24 ianuarie 1954 sărbătorită la Bucureşti şi la Paris, în "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca", Series Historica, XLVII, 2008, p. 483-501

17. [B]Gheorghe Iancu, Membrii transilvăneni ai Academiei Române (sesiunea 1919), în "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Historica, XLVI, 2007, p. 65-76 (neraportat în 2007)

18. [B]Ottmar Traşcă, 23 august 1944. Sfârşitul <<camaraderiei de arme>> româno-germană, în "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca", Series Historica, XLV, 2006, p. 179-224. (neraportat în 2006 şi 2007)

19. [B]Ottmar Traşcă, Ocuparea oraşului Odessa de către Armata română şi măsurile adoptate faţă de populaţia evreiască, octombrie 1941-martie 1942, în "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Historica, XLVII, 2008, , p. 377-425.

20. [B] Veronica Turcuş, Vasile Pârvan şi contribuţia instituţională a Academiei Române la înfiinţarea Şcolii Române din Roma (1920-1922), în "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca", 2008, 47, p. 237-268

21. Monica Albu, Variaţii ale autonomiei personale în funcţie de vârstă, în "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008,  p. 87-104.

22. Ioan Berar, Evaluare iniţială şi diagnostic formativ, în "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 7-42.

23. Virgil Ciomoş, Phénoménologie et apophase, în "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008,   p. 239-252.

24. Codruţa Cuceu, Scientific discursiveness. Contemporary Perspectives in Social Epistemology, în "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 289-298.

25. Lucia Faiciuc, Factori explicativi pentru dificultatea silogismelor, în "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 105-113.

26. Mihaela Gligor, Mircea Eliade, Professor of Religions at University of Bucharest, în "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tomVI, 2008,  p. 409-414 .

27. Ionuţ Isac, (editor la) Dumitru Isac, Filosofia teoretică şi filosofia practică la Kant, în "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Humanistica, V, 2007, p. 357-383 (neraportat anterior);

28. Ionuţ Isac, Notes sur la complémentarité, la nature et la recherche du réel, în "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 227-238.

29. Ionuţ Isac, (editor la) Dumitru Isac, Conceptul de frumos la Socrate, Platon şi Aristotel (rezumatul tezei de doctorat, cu o prezentare de Ionuţ Isac), în "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Humanistica, VI, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008, p. 387-408.

30. [D] Ionuţ Isac, Note psiho-logice şi epistemo-logice la câteva idei ale profesorului Petre Botezatu, în "NOEMA", VII, 2008, p. 151-168.

31. [B] Ionuţ Isac, Re-thinking the History of Philosophy with and after Karl Popper, în "Revue Roumaine de Philosophie", tome 52, nr. 1-2, 2008, p. 165-172.

32. [B] Ionuţ Isac, Conferinţa internaţională: "Rethinking Popper", Praga, 10-14 septembrie 2007, în "Revista de filosofie", tom IV, nr. 1-2, 2008, p. 221-224.

33. [B] Ionuţ Isac, Asupra unor comentarii la Trilogia Cunoaşterii, în "Revista de filosofie", tom IV, nr. 3-4, 2008,
p. 287-301.

34. Vasile Marian, Reflecţii asupra conceptului de piaţă şi de marfă, în "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008,  p. 313-338.

35. Andrei Negru, Strategii de dezvoltare comunitară în ruralul clujean, în "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 115-132.

36. Marioara Petcu, Traseul expresivităţii personalităţii artistice în decodificarea mecanismelor psihologice cognitive, în "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008,  p. 69-86.

37. Silviu G. Totelecan, Localizări şi globalizări în a doua modernitate, în "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 159-172.

 

b) capitole în cărţi

 

38.    Nicolae Edroiu, Cercetarea ştiinţifică la Institutul de Istorie din Cluj între 1920 şi 2005. În volumul: Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale membrilor Institutului de Istorie din Cluj-Napoca. 1920-2005. Întocmită de Veronica Turcuş, Felicia Hristodol, Gheorghe Hristodol, Bucureşti, Edit.  Academiei Române, 2008, p. 377-402. (ISBN 978-973-27-1659-5)

39.    Nicolae Edroiu, Istoricul Alexandru Lapedatu. În volumul: Alexandru Lapedatu (1876-1950). Scrieri istorice. Ediţie îngrijită de acad. Camil Mureşanu şi prof. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Bucureşti, Edit.  Academiei Române, 2008, p. VII-XXIII (în colaborare cu acad. Camil Mureşanu) (ISBN 978-973-27-1693-9)

40.    Ladislau Gyémánt, Habitat şi evoluţie demografică, în Istoria Transilvaniei, vol. III, 2008, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2008, p. 47-70. (ISBN 978-973-7784-35-3)

41.    Ladislau Gyémánt, Cultura. Cultura maghiară (1711-1821),  în Istoria Transilvaniei, vol. III, 2008, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, p. 158-169.

42.    Ladislau Gyémánt, Politica Habsburgilor: absolutism, reformism şi liberalism, în Istoria Transilvaniei, vol. III, 2008, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, p. 205-228.

43.    Ladislau Gyémánt, Supplex Libellus Valachorum,  în Istoria Transilvaniei, vol. III, 2008, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, p. 242-257.

44.    Ladislau Gyémánt, epoca renaşterii naţionale,  în Istoria Transilvaniei, vol. III, 2008, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, p. 259-303.

45.    Ladislau Gyémánt, Naţionalităţile şi dualismul. Cazul evreilor,  în Istoria Transilvaniei, vol. III, 2008, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, p. 460-466.

46.    Anton Dörner, Statutul juridic al Transilvaniei, Evoluţii şi structuri administrative, Instituţii centrale şi locale, în Istoria Transilvaniei, vol. III, 2008, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2008, p. 15-46. (ISBN 978-973-7784-35-3)

47.    Anton Dörner, Ioan Bolovan, Evoluţia structurilor administrative şi a instituţiilor locale, în Istoria Transilvaniei, vol. III, 2008, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2008, p. 373-384.

48.    Iosif Marin Balog, Reformele agrare de la mijlocul secolului al XIX-lea şi efectele lor asupra modernizării în societatea transilvană (1850-1880), în vol. Schimbare şi devenire în istoria României. Lucrările Conferinţei Internaţionale "Modernizarea în România în secolele XIX-XXI", Cluj-Napoca, 21-24 mai 2007, coord. Ioan Bolovan, Sorina Bolovan, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2008, p. 159-190.

49.    Lucian Nastasă, Der deutsche akademische Raum und das Auftauchen einer rumänischen intellektuellen Elite (1864-1944), în vol. Naţiune şi europenitate. Studii istorice. In Honorem Magistri Camilli Mureşanu, îngrijit de Nicolae Edroiu, Susana Andea, Şerban Turcuş, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2007,
p.299-310 (neraportat în 2007)

 

Articole apărute

 A.     în reviste de specialitate din ţară

 

1. [C] Remus Câmpeanu, Debates around the Historiographical Myths in Transylvania: the Penetration of the Romanians to the Transylvania's Administrative Structures by the Greek-Catholic Religion's Way During the 18th Century, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Catholica", Cluj-Napoca, 52/2007, nr.3, p.109-123 (neraportat în 2007)

2. Iosif Marin Balog, Rolul publicisticii în conturarea unui discurs despre modernizare în Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea, în "Ţara Bârsei", nr. 7, 2008, p.37-46.

3. [B+]Dumitru Suciu, Date noi privind situaţia şcolilor române confesionale şi problematica celor mixte în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în "Acta Musei Napocensis", 2008

4. Daniela Deteşan, Mortality in rural comunities of Cluj county (1850-1910), în "Romanian Journal of Populations Studies", no 2, 2008, p. 72-97.

5. Stelian Mândruţ, Professori e borsisti della Scuola Romena di Roma nel periodi  interbellico, în "Anuarul Institutului Italo-Român de Studii Istorice", 3, 2006 [apărut în 2008], p. 141-158.

6. [ISI]Codruţa Cuceu, Identity Under (Re)construction: The Jewish Community from Transylvania before and after the Second World War în "Journal for the Study of Religions and Ideologies", volumul 7, 19, (Spring 2008), p. 30-43,  http://www.jsri.ro.

7. [ISI] Ionuţ Isac, Considerations on Some Historical and Contemporary Issues in Lucian Blaga's Metaphysics, în "Journal for the Study of Religions and Ideologies", 7, 19 (Spring 2008), p. 184-202,  http://www.jsri.ro.

8. Narcisa Cozea, Adrian Man, Principiile şi regulile ce guvernează procedura de acordare a ajutoarelor de stat,  în "Revista de Drept Comercial", Bucureşti, nr. 6, 2008, p. 20-32.

9. [B] Lucia Faiciuc, Temporally Stable Individual Differences in Performing a Free Number Generation Task, în "Cognitie, Creier, Comportament", Cluj-Napoca, vol. 12, nr. 3/2008, p. 327-336.

10. [B] Elena Geangu, Notes on self awareness development in early infancy, în "Cognitie, Creier, Comportament" (Cognition, Brain, Behavior), Cluj-Napoca, vol. 12 nr. 1, 2008, p. 103-113.

11. Mihaela Gligor, Ideology. The Problem în "International Journal on Humanistic Ideology", Vol. 1, No. 1, Spring-Summer 2008, Cluj-Napoca, Cluj University Press, 2008, p. 7-11.

12. Mihaela Gligor, The Ideology of the Archangel Michael Legion and Mircea Eliade's Political Views in Interwar Romania în "International Journal on Humanistic Ideology", Vol. 1, No. 1, Spring-Summer 2008, Cluj-Napoca, Cluj University Press,
p. 111-126.

13. Mihaela Gligor, Tagore-Einstein. Confluences of Minds în "Logos Architekton. Journal of Logic and Philosophy of Science", Vol. 2, No. 1, Spring-Summer 2008, Cluj University Press, 2008, p. 7-18.

14. Mihaela Gligor, Historicism and Multiculturalism. The Problem în "International Journal on Humanistic Ideology", Vol. 1, No. 2, Autumn-Winter 2008, Cluj-Napoca, Cluj University Press, 2008, p. 7-15.

15. [C] Florenţa Lozinsky, O perspectivă asupra dezvoltării rurale. Două studii de caz, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai", Seria Sociologie, Cluj-Napoca, an LII, nr.1, 2007, p. 67-78 (apărut în 2008 - neraportat)

 

B.     capitole din cărţi publicate de alte edituri

 

16.    Lidia Gross, Les premières "fraternités" des compagnons de Transylvanie /1463-1484/, în vol. Matthias Corvinus and his Time, Cluj-Napoca, 23-rd - 26th of October 2008. Edited by Tudor Sălăgean and Alexandru Simon, Cluj-Napoca, IDC Press, 2008, p. 105-106

17.    Vasile Rus, Plotino: metafisica della luce e l'ideale dell'impero universale eterno, în Orma, revista Centrului de Studii Antice şi Tardoantice, nr. 9/2008, p. 7-14.

18.    Vasile Rus, Giovanni Corvino ed il monastero di Peri in Marmarusio, în vol. Matthias Corvinus and his Time, Cluj-Napoca 23rd-26th of October 2008. Edited by Tudor Sălăgean and Alexandru Simon. Cluj-Napoca, IDC Press, 2008, p. 116-117.

19.    Adinel Dincă, Das Eindringen der humanistischen Schrift in Siebenbürgen in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts. Einleitende Betrachtungen. Studienfall: Die Kanzlei des glaubwürdigen Ortens von Weißenburg (Alba Iulia), în vol.  Matthias Corvinus and his Time, Cluj-Napoca 23rd-26th of October 2008. Edited by Tudor Sălăgean and Alexandru Simon. Cluj-Napoca, IDC Press, 2008, p. 88-89.

20.    Nicolae Edroiu, Semnificaţia stăpânirii de posesiuni în Transilvania de către Ştefan cel Mare şi Sfânt, domnul Moldovei (1457-1504). În volumul: Structura etnică şi confesională a Transilvaniei medievale (sec. IX-XIV. Sfântul Ştefan cel Mare. 500 de ani. Coordonator: Ioan Chirilă, Cluj-Napoca, Edit.  Renaşterea, 2007, p. 137-153. (apărut 2008).

21.    Camil Mureşanu, Rolul pregătirii teologice în formarea inteletualităţii româneşti din Transilvania, în vol. Rolul bisericii şi al vieţii religioase în istoria României şi a Slovaciei, Cluj-Napoca, Edit. Renaşterea, 2008, p. 48-53.

22.    Gelu Neamţu, Die tatigkeit als journalist bei der "Tribuna Poporului" - von Arad des Gustav Augustini zwischen 1898-1900. Seine rolle in der solidaritat zwischen der Rumanischen und Slowakischen nationalbewegung, în vol. Solidaritatea mişcărilor naţionale în Europa Centrală şi de Sud-Est. 1895-1906. Die solidaritat der nationalen bewegungen in Zentral und Südosteuropa. 1895-1906, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, p. 117-130.

23.    Gelu Neamţu, Maramureşeni la Alba Iulia de 1 Decembrie 1918 pentru a vota Marea Unire, în vol. Maramureş - vatră de istorie milenară, vol. VI, Cluj-Napoca, Edit. Dragoş Vodă, 2007, p 159-182 (apărut 2008, neraportat în 2007).

24.    Varga Attila, Dincolo de zidul suspiciunilor. Francmasoneria maghiară: trecut, prezent, viitor în vol. Masoneria în Transilvania. Repere istorice, coord. Tudor Sălăgean şi Marius Eppel, Cluj-Napoca, Edit. International Book Access, 2008, p. 33-62. (Ediţia a II-a)

25.    Loránd Mádly, Un episod din relaţiile saşilor ardeleni cu Viena: raporturile cu ministrul cultelor şi învăţământului Leo Thun, în "Biserică, Şcoală, Identitate. In Honorem Nicolae Bocşan", Cluj-Napoca, 2007, p. 297-304 (neraportat în 2007)

26.    Loránd Mádly, Braşovul şi activitatea politică a saşilor ardeleni în deceniul neoabsolutist, în "Ţara Bârsei. Revistă de cultură. Anul VI, Braşov, 2007, nr. 6, p. 61-65

27.    Loránd Mádly, La personalité de Jean Hunyadi reflétée dans l'historiographie transylvaine allemande du XIXe siècle, în "John Hunyadi and his Time", IDC Press, Cluj-Napoca, 2007(2008).

28.    Loránd Mádly, Reforma împărţirii politico-administrative a Transilvaniei în deceniul neoabsolutist, în "Schimbare şi devenire în istoria României" (coord. Ioan şi Sorina Bolovan), Cluj-Napoca, 2008, p. 117-128.

29.    Mirela Andrei-Popa, Repere ale publicisticii româneşti provinciale în perioada interbelică: Arhiva Someşană şi Ţara Bârsei. Analiză comparativă, în "Ţara Bârsei", nr. VII, 2008.

30.    Daniela Deteşan, Sistemul de denominaţie filean, în Perspective demografice, istorice, sociologice. Studii de populaţie, Coord. Ioan Bolovan, Cornelia Mureşan, Mihaela Hărăguş, Editura Presa Universitară Clujeană, 2008, p. 225-244

31.    Gheorghe Iancu, Unirea Transilvaniei cu România la a 90-a aniversare, în  vol. Pe drumul Marii Uniri, coord. Vasile Popeangă, Emil Arbonie, Arad, University Press, 2008, p. 125-130.

32.    Lucian Nastasă, Der universitäre Antisemitismus Rumäniens in der Zwischenkriegszeit, în vol. Spiritualitate şi cultură europeană. Volum dedicat profesorului Ladislau Gyémánt la împlinirea vârstei de 60 de ani, Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2007, p.147-166 (neraportat în 2007)

33.    Lucian Nastasă, Universităţile occidentale şi formarea elitei intelectuale româneşti. Repere asupra migraţiei studenţeşti şi a transferurilor culturale (1864-1948), în vol. Mobilitatea elitelor în România secolului XX, coord. Mihai Dinu Gheorghiu, Mihăiţă Lupu, Bucureşti, Edit. Paralela 45, 2008, p.60-108.

34.    Stelian Mândruţ, Die rumänisch-slowakische Zusammenarbeit im Budapester Parlament zwischen den Jahren 1906-1910, în vol. Solidaritatea mişcărilor naţionale în Europa Centrală şi de Sud-Est. 1895-1906. Die Solidarität der nationalen Bewegungen in Zentral und Südosteuropa. 1895-1906, coord. Nicolae Edroiu, Milan Krajcovic, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, p. 78-86.

35.    Stelian Mândruţ, Nicolae Iorga în istoriografia română şi străină. Bibliografie selectivă (1965-2005), în vol. Nicolae Iorga 1871-1940. Studii şi documente, vol. IV, coord. Constantin Buşe, Constantin Gaucan, Bucureşti, Edit. Universităţii din Bucureşti, 2007, p. 377-386  (neraportat în 2007)

36.    Stelian Mândruţ, Nicolae Iorga în istoriografia română şi străină.  Bibliografie selectivă (1965-2005), în vol. Nicolae Iorga. 1871-1940. Studii şi documente. V, coord. Constantin Buşe, Constantin Gaucan, Bucureşti, Edit. Universităţii, 2008, p. 415-482.

37.    Ottmar Traşcă, Situaţia politică şi economică a României în anii 1946-1947 văzută prin prisma rapoartelor diplomaţilor maghiari acreditaţi la Bucureşti" în vol. Alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946. De la memoria colectivă la cercetarea istorică, coordonatori: Robert Fürtös, Gheorghe Mihai Bârlea, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2007, p. 118-156. (neraportat în 2007)

38.    Ottmar Traşcă, România, Germania şi cel de-al doilea Arbitraj de la Viena din 30 August 1940, în vol. Arbitrajul de la Viena între documentele de arhivă şi memoria colectivă, Editori: Valentin Orga, Claudiu Porumbăceanu, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2007, p. 1-45.

39.    Monica Albu, Autonomie personală şi performanţă şcolară la adolescenţi, în "Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane", vol. 17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 9-18.

40.    Monica Albu,  O nouă scală pentru evaluarea nivelului de stres, în Volumul lucrărilor Simpozionului Naţional "Cercetări şi aplicaţii în psihologie", ediţia a XVII-a, 24 octombrie 2008, Timişoara, Editura Augusta, 2008, p. 5-13. 

41.    C. Văsar, C. Kubik, Monica Albu, Principalele surse de stres pentru români, în Volumul lucrărilor Simpozionului Naţional "Cercetări şi aplicaţii în psihologie", ediţia a XVII-a, 24 octombrie 2008, Timişoara, Editura Augusta, 2008, p. 121-130. 

42.    Monica Albu, Un nou chestionar de personalitate: CP5F. în: Incursiuni psihologice în cotidian (M. Albu - coord.), Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2008, p. 7-23.

43.    Monica Albu, Copiatul în şcoală: atitudini şi practici, în: Incursiuni psihologice în cotidian (M. Albu - coord.), Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2008, p. 24-37.

44.    C. Văsar, C. Kubik, Monica Albu, Surse de stres pentru români. Comparaţie între Banat şi Transilvania. în: Incursiuni psihologice în cotidian (M. Albu - coord.), Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2008, p. 131-141.

45.    Ioan Berar, Dotare superioară şi talent în domeniul artelor plastice, în "Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane", vol.17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 36-50.

46.    Adrian Man, Narcisa Cozea, Scurte consideraţii cu privire la impactul legislaţiei comunitare (TCE şi normele complementare) asupra cadrului normativ intern privitor la concurenţă, în Pandectele Române. Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie. Supliment (Lucrările Sesiunii ştiinţifice anuale 2007 a D.C.S.U. al Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca), Bucureşti, Editura Wolters Kluwer, 2008, p. 176-191.

47.    Horaţiu Crişan, Secularizare şi totalitarism. Dezbaterea Arendt-Voegelin, în "Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane", vol. 17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 286-296.

48.    Codruţa Cuceu, Ideea de raţiune publică la I. Kant şi J. Rawls,  în "Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane", vol.17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 293-302.

49.    Lucia Faiciuc, Aspecte ale societătii informaţionale, relevante pentru dezvoltarea cognitivă,  în "Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane", vol.17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 62-73.

50.    Marius Florea, Autocontrol, responsabilitate şi maturitate socială la adolescenţii delincvenţi, în "Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane", vol.17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 74-80.

51.    Marius Florea, "Etiologia comportamentelor agresive. Teoria frustrare-agresiune" în "Incursiuni psihologice în cotidian", (Albu M. - coord.) Edit. ASCR, Cluj-Napoca, 2008, p. 59-74.

52.    Mihaela Gligor, Mircea Eliade - Martin Heidegger, în "Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane", vol.17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 303-313.

53.    Mihaela Gligor, Maitreyi Devi şi Rabindranath Tagore. Lecţia de la Mongpu, în Maitreyi Devi, "Tagore la gura sobei în Mongpu", (traducere din Bengali de Dana Sugu), Cluj-Napoca, Editura "Casa Cărţii de Ştiinţă", 2008, p. 5-19.

54.    Florenţa Lozinsky, Sectorul imobiliar reflectat în presa scrisă. Cazul Floreşti,  în "Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane", vol.17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 220-227.

55.    Vasile Marian, Hoţie şi fiscalitate, în "Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane", vol. 17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 420-427.

56.    Andrei Negru, "Ţăranii hrănesc copiii". Un proiect de dezvoltare rurală,  în "Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane", vol. 17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 228-236.

57.    Emil Pop, Comunitatea umană şi unele aspecte  ale vieţii sale reflectate în proverbe,  în "Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane", vol. 17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 237-242.

58.    Zoltán Salánki, Proverbele. O perspectivă sociologică, în "Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane", vol. 17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 243-247.

59.    Silviu G. Totelecan, The urban-rural interface: unsettled typicalities, în "Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane", vol. 17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 248-255.

60.    Silviu G. Totelecan, Glocalizarea: "forma" (globalizată) şi "conţinutul" (localizat) celei de "a doua modernităţi", în "Economia şi statul de drept din România - membră a Uniunii Europene", Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2008, p. 608-618.

 

În reviste de cultură

1.        Virgil Ciomoş, Între refulare şi perversitate, în "Dilema veche", Bucureşti, nr. 226,  iunie 2008.

2.        Virgil Ciomoş, Identitatea europeană şi starea de excepţie, în I "Dilema veche", Bucureşti, nr. 235, august 2008.

3.        Virgil Ciomoş, Identitatea europeană şi starea de excepţie, în II "Dilema veche", Bucureşti, nr. 236, august 2008.

4.        Mihaela Gligor, India sau despre simplitate în Supliment India (coordonat de Mihaela Gligor), în "VERSO", Cluj-Napoca, an 3, nr. 36-37, 16 aprilie - 15 mai 2008, p. II-V.

5.        Mihaela Gligor, În lumea lui Tagore în Supliment India (coordonat de Mihaela Gligor), în "TIMPUL", Iaşi, an IX, nr. 115, 6 - 7, iunie - iulie 2008, p. 2.

6.        [C] Ionuţ Isac, Bamberg - capitala educaţiei adulţilor, în "Paideia", nr. 1, 2007, p. 68-72 (neraportat).

7.        Adrian T Sîrbu, Cultură, subcultură de stînga şi contracultură critică universală în arena legitimităţii, în "IDEA artă + societate", nr. 29, 2008, p. 148-156.

8.        Adrian T Sîrbu, Agonii ale esteticii (notă introductivă), în "IDEA artă + societate", nr. 29, 2008, p. 5.

9.        Adrian T Sîrbu,  Agonii ale esteticii . Texte de: Paul de Man ("Semn şi simbol în "Estetica" lui Hegel"), Alain Badiou ("Artă şi filosofie"), Jacques Rancière ("Nepriinţă în estetică: Introducere"), cu o notă introductivă de Adrian T. Sîrbu, în "IDEA artă + societate", nr. 29, 2008, p. 5-27, ( selecţie şi îngrijire de text).

10.    Adrian T SîrbuRestul comunist. Texte originale de: Claude Karnoouh, Alexandru Polgár, G.M. Tamás, Adrian T. Sîrbu, în "IDEA artă + societate", nr. 29, 2008, p. 133-156, ( selecţie şi îngrijire de text)

11.    Adrian T Sîrbu,  Muncitor - salariat - proletar.  Texte de: Robert Castel ("Criza viitorului"), Sigfried Kracauer ("Între semeni"), Simone Weil ("Experienţa vieţii de uzină (Marsilia, 1941-1942)"), Ursula Huws ("Cu ce ne vom ocupa? Distrugerea identităţilor profesionale în "economia bazată pe cunoaştere"") şi Karl Marx ("Muncă salariată şi capital"), în "IDEA artă + societate", nr. 29, 2008, p. 157-191, (selecţie şi îngrijire de text).

 

Alte materiale publicate:

1. Nicolae Edroiu - Prefaţă - Cea de a VII-a Reuniune a Comisiei Mixte Româno Slovace de Istorie. În volumul:  Academia Română - Academia Slovacă de Ştiinţe. Solidaritatea mişcărilor naţionale în Europa Centrală şi de Sud-Est. 1895-1906. Congresul naţionalităţilor din anul 1895 şi Clubul parlamentar al românilor, slovacilor şi sârbilor de la Budapesta, 1906. Reuniunea a VII-a a Comisiei Mixte Româno-Slovace de Istorie (Arad-Nădlac, 22-26 mai 2006). Editori: Nicolae Edroiu, Milan Krajčovič, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, 2008, p. 7-15.

2. Nicolae Edroiu - Prefaţă la volumul: Norbert Fisch, Istorie şi pitoresc în Munţii Apuseni. Album de artă grafică (Repertoriu ilustrat al locurilor memorabile), Edit. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2008, p. V-XIII.

3. Nicolae Edroiu - Prefaţă Proceeding of the 5th Meetind of the Romanian-Slovak History Joint Committee (Alba Iulia, September 11-12, 2002). În volumul: Academia Română - Academia Slovacă de Ştiinţe. Rolul Bisericii şi al vieţii religioase în istoria României şi a Slovaciei în contextul Europei Centrale şi de Sud-Est / The Role of Church and Religious Life in the History of Romania and Slovakia in the Context Central and South-Eastern Europe. Lucrările Reuniunii a V-a a Comisiei Mixte Româno-Slovace de Istorie (Alba Iulia, 11-12 septembrie 2002). Editori: Nicolae Edroiu, Milan Krajčovič, Cluj-Napoca, Edit. Renaşterea, 2008, p. 5-9.

4. Camil Mureşanu - Prefaţă la Remus Câmpeanu, Elitele româneşti din Transilvania, ed. a II-a, Cluj-Napoca, 2008

5. Gelu Neamţu, 3/15 Mai 1848 la 160 de ani, în "Făclia", 15 mai 2008, p. 1; 4.

6. Gelu Neamţu, Prof. dr. Ioan Câmpeanu la 80 de ani, în "Făclia", 15 oct. 2008, p. 4.

7.      Gelu Neamţu - Prefaţă Istorie şi literatură documentară, la Teodor Tanco - Soldaţi fără arme. Roman istoric, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Cluj-Napoca, Edit. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008, p. 7-11.

8. Gelu Neamţu - Prefaţă Un cuvânt din suflet, de la istoric la istoric, la Ioan Câmpeanu - Ghid istoric, Cluj-Napoca, Edit. Napoca Star, 2008, p. 5-7.

9. Horaţiu Crişan, Angela Botez, Filosofia mentalului. Izvoare, teorii, autori, "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 472-473. (Recenzie)

10.  Mihaela Gligor, Alexandru Boboc, Filosofie românească. Studii istorico-filosofice în perspectivă comparată, "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 458-459. (Recenzie)

11.  Mihaela Gligor, Puterea lăuntrică a Indiei, în "VERSO", Supliment India (îngrijit de Mihaela Gligor), an 3, nr. 36-37, mai 2008, p. XI. (Recenzie)

12.  Mihaela Gligor, De 3 X Eliade în  "VERSO", Cluj-Napoca, nr. 3, nr. 44 - 45, 1 - 30 septembrie 2008, p. 12. (Recenzie)

13.  Mihaela Gligor, Maitreyi Devi și Rabindranath Tagore. Poezia vieții, în "VERSO",  Cluj-Napoca, an. 3, nr. 48, noiembrie 2008. (Recenzie)

14.  Ionuţ Isac, Angela Botez, Arhitectura sistemului şi conceptele integrative blagiene, în "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Humanistica, nr. V, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2007, p. 385-389 (neraportat); (Recenzie)

15.  Ionuţ Isac, Florian Roatiş, Pledoarie pentru filosofia românească, în "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Humanistica, nr. V, 2007, p. 389-392 (neraportat); (Recenzie)

16.  Ionuţ Isac, Teodor Dima, Privind înapoi cu deferenţă. Eseuri despre gânditori români, "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 451-455. (Recenzie)

17.  Ionuţ Isac, Angela Botez, Victor Botez, Mihai Popa (coord.), Lucian Blaga - confluenţe filosofice în perspectivă culturală, "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 455-458. (Recenzie)

18.  Ionuţ Isac, Mihaela Gligor şi Mac Linscott Ricketts (coord.), Întâlniri cu Mircea Eliade, "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 461-463. (Recenzie)

19.  Ionuţ Isac, Mihai Drăgănescu, Societatea conştiinţei, "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 467-470. (Recenzie)

20.  Florenţa Lozinsky, Traian Vedinaş, Antropologie şi asincronism, "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 459-461. (Recenzie)

21.  Florenţa Lozinsky, Andrei Negru, Viitorul social. Indice bibliografic adnotat, "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008,, p465-466. (Recenzie)

22.  Andrei Negru, Vasile George Dâncu (coord.), Maestrul şi universitatea. Achim Mihu la 75 de ani, "Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 463-465. (Recenzie)

23.  Monica Albu, Ioan Berar, Copiatul în şcoală, ca fenomen de transgresiune morală, în "Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane", Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 49.

24.  Carmen Văsar, Claudia Kubik, Monica AlbuSurse de stres pentru români. Comparaţie între Banat şi Transilvania,  în "Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane", Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 64.

25.  Corina Benea, Teoria culturală şi tipurile acţionale, în "Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane", Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 66.

26.  Virgil Ciomoş, Corp şi limbaj. De la Lacan la Merleau-Ponty,  în "Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane", Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 40.

27.  Narcisa Cozea, Adrian Man, Politica în domeniul concurenţei a Uniunii Europene. Studiu de caz, în "Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane", Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 13.

28.  Codruţa Cuceu, Înţelepciune populară şi etica bunei vieţuiri în proverbele româneşti, în "Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane", Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 41.

29.  Codruţa Cuceu, The Role of the Public Square in the Formation of the Public Sphere: The Case of Romania in Early Post-Communist Period, Book of abstracts of the 10th Biennial EASA (European Association of Social Anthropologists) Conference: "Experiencing diversity and mutuality", Ljubljana, Edit. Faculty of Arts, Department of ethnology and cultural anthropology, 2008, p. 407.

30.  Lucia Faiciuc, Dezvoltarea reprezentărilor mintale ca factor explicativ pentru relaţia dintre dezvoltarea cognitivă şi cea afectivă, în "Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane", Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 56.

31.  Marius Florea, Atitudini şi valori  la  adolescenţii din mediul urban vs. mediul rural în "Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane", Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 58.

32.  Mihaela Gligor, Consideraţii asupra "problemei evreieşti" în România interbelică, în "Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane", Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 43.

33.  Ionuţ Isac, Axiologie şi mitologie în lucrarea "Filosofie românească" a lui Marin Ştefănescu, în "Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane", Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 45-46.

34.  Florenţa Lozinsky, Raportul spaţiu -timp în societatea post modernă,  în "Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane", Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 73.

35.  Vasile MarianConsideraţii privind conţinutul noţiunilor "troc", "barter" şi "piaţă" şi raportul dintre aceste noţiuni, în "Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane", Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 34.

36.  Andrei Negru, Etape socio-istorice ale modernizării societăţii româneşti, în "Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane", Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 73.

37.  Marioara Petcu, Structura discursului retoric,  în "Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane", Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 60.

38.  Emil Pop, Diferenţierea socială reflectată în proverbe, în "Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane", Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 74.

39.  Zoltán Salánki, Repere simbolice ale transformărilor socio-culturale din spaţiul rural, în "Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane", Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 76.

40.  Silviu G. Totelecan, Căutând certitudine sau cercetând incertitudine?, în "Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane", Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 77.

 

Traduceri de studii de specialitate

1.      [C] Ionuţ Isac, Jost Reischmann, Educaţia adulţilor în Germania: rădăcini, statut, curente principale, schimbări, în "Paideia", nr. 2, 2008, p. 15-29;

2.      [C] Ionuţ Isac, interviu Rita Süssmuth, "Învățarea pe toată durata vieții nu este un lux", în "Paideia", nr. 2, 2008, p. 73-75;

3.      Adrian T Sîrbu, Alain Badiou, Artă şi filosofie (din Petit manuel d'inesthétique, Paris, Seuil, 1998), în "IDEA artă + societate", nr. 29, 2008, p. 15-22.

4.      Adrian T Sîrbu, Jacques Rancière, Nepriinţă în estetică (Introducere la Malaise dans l'esthétique, Paris, Galilée, 2004), în "IDEA artă + societate", nr. 29, 2008, p. 23-27.

5.      Adrian T Sîrbu, Claude Karnoouh, Despre uitare ca leac al conştiinţei nefericite, în "IDEA artă + societate", nr. 29, 2008, p. 133-135.

6.      Adrian T Sîrbu, G.M. Tamás, Marx şi eu după revoluţia burgheză, în "IDEA artă + societate",  nr. 29, 2008, p. 145-147.

7.      Adrian T Sîrbu, Claude Karnoouh, Remo Guidieri - dincolo de bine şi de rău (prefaţă la ediţia română a L'Abondance des pauvres. Six aperçus critiques sur l'anthropologie, Paris, Seuil, 1984), în "Belşugul săracilor. Șase priviri critice asupra antropologiei", Cluj, Idea Design & Print, 2008, p. 7-18.

 

L. Instrumente de lucru (teste, chestionare psihologice)

1.      Monica Albu, Chestionarul de evaluare a Deschiderii (ca suprafactor al personalităţii), aflat în faza analizei de itemi;

2.      Monica Albu, Chestionarul pentru investigarea atitudinii elevilor şi studenţilor faţă de copiatul în şcoală, administrat la 714 persoane (elevi şi studenţi);

3.      Monica Albu, O scală de evaluare a stresului.

4.      Lucia Faiciuc, Chestionarului Reflecţiei Sociale adaptat.

5.      Marius Florea, Chestionar de atitudini "Scala de atitudini" (Chestionarul AV), versiunea 1.0. cuprinzând 15 itemi, respectiv versiunea 2.0. cu 45 de itemi care evidenţiază atitudinea adolescenţilor faţă de: familie, şcoală şi educaţie, grupul de prieteni, lege şi/sau societate în general.

6.      Marius Florea, Scală de atribute-valori (opţiuni valorice) "Listă OV" (versiunea 1.0, respectiv versiunea 2.0.) care cuprinde un număr de 10 atribute-valori pozitive/dezirabile, respectiv 10 negative/indezirabile.

7.      Elena Geangu, Indexul de Reactivitate Interpersonală (Interpersonal Reactivity Index) (Davis, 1980) - traducere şi adaptare.

8.      Elena Geangu, Scala de Contagiune Emoţională (The Emotional Contagion Scale) (Doherty, R. W., 1997) - traducere şi adaptare.

9.      Elena Geangu, Dileme morale inpersonale şi dileme morale cu nivel scăzut de conflict (Impersonal Dilemmas and Low-Conflict Personal Dilemmas) (Green et al., 2008) - traducere şi adaptare.