I. DARE DE SEAMĂ A ACTIVITĂȚII INSTITUTULUI DE ISTORIE „GEORGE BARIȚIU” DIN CLUJ-NAPOCA

PE ANUL 2008

 

A.   DATE GLOBALE PE INSTITUT

 

2.-3.  Lucrări  de  plan  aflate  în  lucru

Lucrări  de  plan  care  se  continuă  în 2009

și lucrări de plan  nou propuse

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  I

Denumirea:       IZVOARE DOCUMENTARE PRIVITOARE LA ISTORIA ROMÂNIEI, CU REFERIRE LA CEA A TRANSILVANIEI

 

Proiectul de cercetare I/1:

a) Denumire: Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVI, (1381-1385).

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Susana Andea (coordonator), C.S.II dr. Lidia Gross, C.S.III dr. Dincă Adinel-Ciprian

            c) Volum de muncă : 200 p.

           

Proiectul de cercetare I/2

            a) Denumire: Conscripția fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol.IV

b) Colectivul de cercetare:  C.S. I dr. Gyémánt Ladislau (coordonator), C.S. II dr. Dörner Anton, C.S. II dr. Remus Câmpeanu.

c) Volum de muncă: Pregătirea pentru înaintare la tipar a vol. II și transcrierea a cca 375 p.

           

Proiectul de cercetare I/3A

a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XI, Comitatele Cluj-Solnoc

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Gyémánt Ladislau (coordonator) ½ normă, C.S. II dr. Dörner Anton, C.S. II dr.  Remus Câmpeanu.

c) Volum de muncă: Depistare de documente, selecție, transcriere, traducere, cca 90 pag.

           

Proiectul de cercetare I/3B

a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative, vol. IV . Broșuri. Ziare

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr., m.c., Nicolae Edroiu (1/2 normă) 

c) Volum de muncă: Depistare de documente, selecție, transcriere, traducere, cca 30 p.

 

            Proiectul de cercetare I/4

a) Denumirea: Documente privind Revolutia de la 1848-1849 în Tările Române. Seria C.Transilvania, vol. IX (iulie 1848)

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Gelu Neamțu (coordonator); C.S.II dr. Mihaela Cosma,  C.S. III Bodor Marghiola (1/2 normă), C. S. dr. Varga Attila, C.S. dr. Marin Balog.

c) Volum de muncă: Depistări în arhive, transcrieri, traduceri, adnotări, colaționări – cca 300 p.

           

Proiectul de cercetare I/5

            a) Denumire: De la Inochentie Micu-Klein la Memorandum. Moștenirea Școlii Ardelene în texte antologice

b) Colectivul de cercetare: Acad. Camil Mureșanu ( C.S. I 1/2 normă, coordonator)

            c) Volum de muncă : Transcrieri, adnotări – cca 100 pag.

           

Proiectul de cercetare I/6

a) Denumirea: Mișcarea  natională a românilor din Transilvania (1849-1918). Documente, vol.VI (26 sept. 1862 – 15 iulie 1863)

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr.  Simion Retegan  (coordonator), C.S. I dr. Dumitru Suciu, C.S.III dr. Mirela Andrei, C.S. III dr. Daniela Deteșan, C.S. dr. Mádly Lajos-Loránd

            c) Volum de muncă: – cca 200 p.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  II

Denumirea:       TRANSILVANIA MEDIEVALĂ ÎNTRE VOIEVODAT ȘI PRINCIPAT (SECOLELE XIII-XVII)

 

            Proiectul de cercetare II/1

a) Denumire: Structuri instituționale ale Transilvaniei (sec. XIII-XVI). Adunările de stări

            b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Susana Andea

c) Volum de muncă: documentare în arhive și biblioteci, redactarea unui material de cca 50 p.

           

Proiectul de cercetare II/2

            a) Denumire: Bresle și confrerii în Transilvania medievală (sec. XIV-XVI)

            b) Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Lidia Gross

c) Volum de muncă: Documentare în biblioteci, arhive, redactarea unui material de cca 40 p.

           

Proiectul de cercetare II/3

            a) Denumire: Carte și bibliotecă în Transilvania medievală (sec. XIV-XV)

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Adinel Dincă

            c) Volum de muncă: Documentare, fișare, redactarea unui material de cca 40 p.

           

Proiectul de cercetare II/4

a) Denumire: Relațiile comerciale ale Transilvaniei cu Peninsula Balcanică și Moldova (sec. XV-XVII)

            b) Colectivul de cercetare: Simon Zsolt

            c) Volum de muncă: documentare, redactarea unui material de cca 25 p.

           

Proiectul de cercetare II/5

            a) Denumire: Transilvania între Otomani și Habsburgi

            b) Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Anton Dörner

            c) Volum de muncă: Documentare, fișare, redactarea unui material de cca 20 p.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  III

Denumirea:       ASPECTE ALE VIEȚII POLITICE, ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA MODERNĂ (SECOLELE XIX-XX)

 

            Proiectul de cercetare III/1 :

a)  Denumirea: Biografii pașoptiste. Culegere de studii, vol. III (proiect nou)

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Gelu Neamțu (coordonator), C.S.II dr. Mihaela Cosma, C.S.III Marghiola Bodor (1/2 normă), C. S. dr. Varga Attila, C. S. dr. Marin Balog

            c) Volum de muncă: Documentare și redactarea unui material de cca 100 p.

           

Proiectul de cercetare III/2

a)  Denumirea: Realități sociale și implicare politică în Transilvania între 1848-1867. Studii, vol. II,    

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Dumitru Suciu (coordonator), C.S.I dr. Simion Retegan, C.S.III dr. Mirela Andrei, C.S.III dr. Daniela Deteșan, C.S. dr. Loránd Mádly.

c) Volum de muncă: Documentare în arhive și biblioteci, redactarea unui material de cca 200 p. (finalizare proiect)

           

Proiectul de cercetare III/3

a)  Denumirea: Raporturile dintre sași și români pe Pământul Crăiesc în deceniul neoabsolutist

            b) Colectivul de cercetare: C.S. dr. Loránd Mádly.

            c) Volum de muncă: Documentare, redactarea unui material de cca 40 p.          

           

Proiectul de cercetare III/4

a) Denumirea: Sfântul Scaun și raporturile catolicism-ortodoxie în spațiul românesc între 1850-1914  

b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Mirela Andrei

c) Volum de muncă: Documentări în arhive interne, în arhivele Vaticanului, redactarea unui material de cca 30 pag.

 

Proiectul de cercetare III/5 (proiect nou)

a) Denumirea: Paternuri ale mortalității rurale și urbane din Transilvania (1850-1900). Studiu de caz: comitatul Cluj           

b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Daniela Deteșan

            c) Volum de muncă: documentare și redactarea unui material de cca 30 pag.

 

Proiectul de cercetare III/6 (proiect nou)

a) Denumirea: Investițiile austriece în economia Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Rolul și efectele lor în modernizare 

b) Colectivul de cercetare: C.S. dr. Marin Balog

            c) Volum de muncă: documentare și redactarea unui material de cca 30 pag.

           

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  IV

Denumirea:       STUDII PRIVIND EVOLUȚIA SOCIAL-ECONOMICĂ ȘI POLITICĂ A ROMÂNIEI. 1918-1968, VOL. II

           

Proiectul de cercetare IV/1:

a) Denumirea: Omul politic și de cultură Valeriu Braniște. 1869-1928. Monografie

            b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Gheorghe Iancu    

c) Volum de muncă: documentare – cca 70 pag.

 

Proiectul de cercetare IV/2:

a) Denumirea: Regimul antonescian și politica față de minoritățile naționale. Studiu de caz.  Germanii

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmar Trașcă

c) Volum de muncă: Documentare, redactarea unui material de cca 30 pag.

 

Proiectul de cercetare IV/3:

a) Denumirea: Mișcarea legionară și exilul din Germania

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmar Trașcă

c) Volum de muncă: Documentare, redactarea unui material de cca 45 pag.

           

Proiectul de cercetare IV/4

a)  Denumirea: Relațiile dintre serviciile secrete românești și cele străine (1939-1943)

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmar Trașcă

            c) Volum de muncă: Documentare și redactarea unui material de cca 30 pag.    

 

Proiectul de cercetare IV/5

a) Denumirea: Stat și confesiune în România între 1947-1990. Cazul Bisericii Unite Române   

b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Mircea-Remus Birț

            c) Volum de muncă: Documentare, redactarea unui material de cca 30 p.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  V.

Denumirea:       CULTURĂ, ȘTIINȚĂ ȘI INFORMARE ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ

 

Proiectul de cercetare V/1:

            a) Denumirea: Bibliografia istorică a României, vol. XII (2006-2008)

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Stelian Mândrut (coordonator),  C.S.III

drd. Ottmár Trașcă, C.S. dr. Attila Varga + alți colaboratori benevoli, interni și externi

            c) Volum de muncă: Pregătire pentru tipar. Finalizare proiect.

 

Proiectul de cercetare V/2:

a) Denumirea: Cultura și dinamica modernizării în România sec. XX. Cercetare asupra ponderii, naturii și efectelor investițiilor simbolice

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Lucian Nastasă, C.S.I dr. Stelian Mândruț, C.S.II dr. Remus Câmpeanu, C.S.III dr. Veronica Turcuș

c) Volum de muncă: Documentare în arhivele interne, externe, fișarea și întocmirea unor studii de cca 350 p.

V/2A.Lucian Nastasă   – Intimitatea amfiteatrelor. Ipostaze din  viața privată a universitarilor ”literari” (1864-1948)  - cca 200 p.

V/2B.Stelian Mândruț   –  Monografia Institutului de Istorie Națională din Cluj  - 100 p. (final proiect)

V/2/C.Veronica Turcuș  – Prezențe livrești românești în edituri  italiene înperioada interbelică (proiect nou) – cca 30 p.

V/2D.Remus Câmpeanu – Problematica miturilor în istoriografia română contemporană. Analiză comparativă în raport cu istoriografia europeană și americană – 100 p.

V/2/E. Veronica Turcuș – Monografia directorilor Școlii Române din Roma (1922-1947) – 100 p.

V/2/F. Daniela Gui – Artă și modernizare în societatea transilvană (1867-1918) – 50 p.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VI (program nou)

Denumirea:       ROMÂNIA ȘI INTEGRAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Proiectul de cercetare VI/1: (proiect nou)

a) Denumirea: România și procesul de aderare la Uniunea Europeană

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. ½ n. Vasile Pușcaș

            c) Volum de muncă: documentare și redactare

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VII.

Denumire: Factori psihosociali implicați în dezvoltarea morală  și estetică  a personalității, în condițiile societății românești actuale.

 

Proiectul de cercetare VII/1 

 a) Denumirea: Factori psiho-sociali implicați în dezvoltarea morală  a personalității, în condițiile societății românești actuale.

b) Colectivul de cercetare: CS III Marius Florea (coordonator), CS I Monica Albu CS III Lucia Faiciuc, CS III Elena Geangu (începând cu 1 septembrie 2009), AC Carina Herbei,  Progr. IA   Petru Diaconu.

c) Volum de muncă: documentare bibliografică; complectarea bazei documentare cu date rezultate din aplicarea instrumentelor de lucru; elaborarea unui raport de cercetare (cca. 80 pagini); elaborarea și publicarea unor studii și articole  (cca 8 titluri, 100 pagini); elaborarea și prezentarea de comunicări științifice. (aprox. 180 pagini în 2009).

            M. Florea – 2 titluri, 25 pagini + rap. de cercetare -15 pagini

            Monica Albu – 3 titluri, 40 pagini + rap. de cercetare -30 pagini

            Lucia Faiciuc – 2 titluri, 25 de pagini + rap. de cercetare -15 pagini

            Elena Geangu – 1 titlu, 10 pagini + rap. de cercetare – 10 pagini

                        Carina Herbei - rap. de cercetare – 10 pagini

 

Proiectul de cercetare  VII/2

a) Denumire: Stimularea psihosocială a dezvoltării creației vizual-plastice la tineri prin art-terapie.

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Mărioara Petcu (coordonator; ½ normă), CS III dr. Corina Benea; colaboratori neremunerați: Prof.dr. I. Sbârciu, Prof.dr. Al. Alămureanu, Prof.dr. D. Solovăstru, Conf.dr. R. Pulbere, Conf.dr.  R. Moraru și Conf.dr. Ioana Antoniu.

c) Volum de muncă: documentare bibliografică; urmărirea ipotezei de lucru la nivel de elaborare a instrumentarului psihologic; elaborarea și definitivarea bateriei de teste; verificarea bateriei pe un lot de probă; realizarea de proiecte compoziționale ca mijloace de reflectare a expresivității creative din domeniul plastic; publicarea unui studiu; susținerea unor comunicări la manifestări științifice. (5 pagini de prezentare a instrumentarului de lucru).

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VIII.

Denumirea: LOCAL VERSUS GLOBAL ÎN ESTUL EUROPEI.

POST-COMUNISM ȘI POST-MODERNISM ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC

 

PROIECT DE CERCETARE  VIII/1

a) Denumirea: Realități și disfuncționalități sociale în micro-regiunea Huedin

b) Colectivul de cercetare : CS drd. Florența Lozinsky

c) Volum de muncă: elaborarea metodologiei de lucru; sistematizarea materialului empiric (date statistice și interviuri calitative); elaborarea unui raport de cercetare de 50 de pagini; susținerea a două comunicări la manifestări științifice interne; elaborare a două studii în vederea publicării.

 

PROIECT DE CERCETARE  VIII/2

a) Denumirea: Ambivalențe ale proceselor socio-culturale din „a doua modernitate” românească.

b) Colectivul de cercetare : CS II dr. Silviu G. Totelecan (coordonator), CS I dr. Virgil Ciomoș (½ normă), CS III drd. Adrian T. Sîrbu.

c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare de 170 de pagini; organizarea unei mese rotunde dedicate tematicii proiectului și a unei secțiuni de comunicări științifice pe tema proiectului în cadrul „Sesiunii științifice anuale a D.C.S.U.”; participarea la manifestări științifice interne și internaționale (6 comunicări); elaborarea a 6 studii în vederea publicării.

            - V. Ciomoș, Triada etic-politic-juridic în diverse spații socio-cultural, 40 pagini

            - Silviu G. Totelecan, Analiza comprehensivă a disoluțiilor și reconfigurărilor, a mixturilor generate de noua cultură capitalistă în postcomunismul românesc, 70 pagini

            A. Sîrbu, Descrierea cadrului etico-politic național și funcționarea/dinamica post- și transnațională a producției de reprezentări și a consumului acestora, 60 pagini.

 

PROIECT DE CERCETARE VIII/3

a) Denumirea: Procese psiho-socio-culturale și repere ale bunăstării în postcomunismul românesc.

b) Colectivul de cercetare : CS III dr. Corina Benea

c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare de 60 de pagini; elaborarea a două studii în vederea publicării; susținerea a două comunicări la manifestări științifice.

 

PROIECT DE CERCETARE VIII/4

a) Denumirea: Continuitate și discontinuitate în cadrul relațiilor preferențiale. Strategii adaptative la influențele socio-culturale globale.

b) Colectivul de cercetare : CS III drd. Salánki Zoltán

c) Volum de muncă: sistematizarea materialului documentar; .elaborarea unui raport de cercetare de 60 de pagini; elaborarea a două studii în vederea publicării;  susținerea a două comunicări științifice

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  IX

Denumirea: PIEȚELE CA REȚELE: CATEGORII, MECANISME DE

CONSTITUIRE ȘI FUNCȚIONARE

 

PROIECTUL DE CERCETARE  IX/1

a) Denumirea: Piață și piețe: delimitări conceptuale în contextul recentelor mutații economico-financiare survenite în lume.

b) Colectivul de cercetare : CS I dr. Vasile Marian (1/2 normă).

c) Volum de muncă: sistematizarea rezultatelor într-un raport de cercetare (cca. 40 de pagini); organizarea și participarea la manifestări științifice interne și internaționale (2 comunicări); elaborare a două studii în vederea publicării.

 

PROIECTUL DE CERCETARE IX/2

a) Denumirea: Reglementări actuale ale diferitelor categorii de piețe din România

b) Colectivul de cercetare : CS Narcisa Cozea.

c) Volum de muncă: sistematizarea rezultatelor într-un raport de cercetare (cca. 50 de pagini); elaborare a două studii în vederea publicării; organizarea unei secțiuni la Sesiunea științifică anuală a DCSU;  susținerea a două comunicări la reuniuni științifice

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  X

Denumirea: Valorificarea gândirii sociologice și filosofice din Transilvania

 

PROIECTUL DE CERCETARE NR. X/1

a) Denumirea: Reeditare Dumitru Isac, Aristotel, București, Editura Tineretului, 1959.

b) Colectivul de cercetare: CS I Dr. Ionuț-Constantin Isac, CS Dr. Attila Varga.

c) Volum de muncă: culegere și tenoredactare computerizată a textului lucrării; înaintarea pentru publicare la finele anului 2009 a volumului Aristotel în ediție nouă. (100 pagini).

 

PROGRAMUL DE CERCETARE NR. X /2

a) Denumirea: Spațiul poetico-filosofic al gândirii lui Eugeniu Speranția.

b) Colectivul de cercetare: CS III Dr. Mihaela Gligor.

c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare; elaborarea unui studiu în vederea publicării. (100 pagini)

 

PROIECTUL DE CERCETARE NR. X /3

a) Denumirea: Perspective asupra filosofiei religiei și filosofiei morale în opera lui Eugeniu Speranția.

b) Colectivul de cercetare: CS drd. Codruța Cuceu.

c) Volum de muncă: constituirea unui glosar de concepte privitoare la domeniul filosofiei religiei și filosofiei moralei ocurente în filosofia lui Speranția, popularizarea acesteia prin prezentarea de lucrări științifice în cadrul unor simpozioane naționale; elaborarea unui studiu în vederea publicării. (100 pagini)

 

PROIECTUL DE CERCETARE NR. X /4

a) Denumirea: George Em. Marica, Problema culturii moderne în sociologia germană, București, Cartea Românească, 1935 (Reeditare).

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Andrei Negru.

c) Volum de muncă: culegere și tehnoredactare computerizată a textului lucrării;  pregătirea pentru tipar a noii ediții a lucrării, însoțită de un studiu introductiv, note și indice de nume; susținerea unei comunicări științifice. (circa 100 pagini)

 

PROIECTUL DE CERCETARE NR. X /5

a) Denumirea: Contribuții clujene la dezvoltarea sociologiei românești în 

perioada interbelică - Constantin SUDEȚEANU. 

  b) Colectivul de cercetare:  C.S. II dr. Emil POP – ½ normă.

  c) Volum de muncă: 1) elaborarea unui studiu monografic, care va fi publicat la

  finele proiectului; 2) susținerea unei comunicări științifice; 3) pregătirea pentru     reeditare a două lucrări teoretice reprezentative pentru opera sa. (circa 140 pagini)

 

PROIECTUL DE CERCETARE NR. X /6

a) Denumirea: Bibliografia lucrărilor științifice ale membrilor Departamentului de Cercetări Socio-Umane din cadrul Institutului de Istorie „G. Barițiu” Cluj-Napoca.

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Andrei Negru.

c) Volum de muncă: elaborarea bibliografiei în format electronic; pregătirea pentru publicare a unui volum; susținerea unei comunicări la sesiunea științifică anuală a DCSU. (circa 70 pagini).