S    I    N    T    E    Z    A

PROGRAMELOR DE CERCETARE ALE INSTITUTULUI DE ISTORIE “GEORGE BARIȚIU”

 PE ANUL 2008

 

 

Indicativ program

Titlul

Programului de cercetare

Titlul

proiectelor de cercetare

Coordonator

 program de cercetare

/proiecte de cercetare

I*

Izvoare documentare privitoare la istoria României, cu referire la cea a Transilvaniei

 

(program de cercetare prioritar)

 

 

§         I/1. Documenta Romaniae Historica, Series C. Transilvania, vol. XVI (1381-1385)

§         I/2. Conscripția fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol. IV, Scaunele Arieș, Ciuc, Odorhei, Mureș, Trei Scaune

§         I/3A. Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol.X , Actele comisiei Jankovich (II)

§         I/3B. Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative

§         I/4. Documente privind Revoluția de la 1848-1849 în Țările Române. Seria C. Transilvania, vol. IX

§         I/5. Biblia lui Timotei Cipariu. Ediție princeps după manuscrisul inedit. Etapa I

§         I/6. Problema națională a românilor din Imperiul Habsburgic (1849-1918). Documente, vol. V, (19 sept. 1861 – 25 apr. 1862)

§         I/7. Filosofia românească din Transilvania în texte inedite. I. Epoca modernă. Simion Bărnuțiu, filosofia dreptului, ediție critică după manuscris inedit

§         I/8. De la Inochentie Micu-Klein la Memorandum. Moștenirea Școlii Ardelene în texte antologice

Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu

 

C.S.I dr. Susana Andea (I/1)

 

C.S.I dr.Ladislau Gyémánt (I/2)

 

 

C.S.I dr.Ladislau Gyémánt        

                                             (I/3A)

 

Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu,

                                             (I/3B)

C.S.I dr. Gelu Neamțu* (I/4)

 

 

C.S.I dr. Ioan Chindriș* (I/5)

 

 

C.S.I dr. Simion Retegan* (I/6)

 

 

C.S.I dr. Ionuț Isac (I/7)

 

 

 

Acad. Camil Mureșanu

C.S.I dr. Ioan Chindriș* (I/8)

 

II.

 

Transilvania medievală între voievodat și principat (secolele XIII-XVII)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         II/1.  Structuri instituționale ale  Transilvaniei (XIII-XVI). Adunările de stări

§         II/2. Bresle și confrerii în Transilvania medievală (sec. XIV-XVI)

§         II/3. Carte și bibliotecă în Transilvania medievală (sec. XIV-XV)

§         II/4. Relațiile comerciale ale Transilvaniei cu Peninsula Balcanică și Moldova (sec. XV-XVII)

§         II/5. Transilvania între Otomani și Habsburgi

 

Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu

 

C.S.I dr. Susana Andea (II/1)

 

C.S.II dr. Lidia Gross (II/2)

 

C.S.III drd. Adinel Dincă (II/3)

 

 

A.C. Simon Zsolt (II/4)

 

C.S.III dr. Anton Dörner (II/5)

III.

Aspecte ale vieții politice, economice și sociale în Transilvania modernă (secolele XIX-XX)

 

§      III/1. Biografii pașoptiste. Culegere de studii. Vol. II

    Gelu Neamțu - Avram Iancu, George Barițiu

      Mihaela Cosma - Heinrich Schmidt, Daniel Roth

      Marghiola Bodor, Reprezentanți armeni din Gherla și

                  Dumbrăveni în dieta de la Pesta din 1848-1849

      Varga Attila - Eftimie Murgu în documente străine,

                   Horváth Mihály–episcop de Timișoara și

                   ministru al Cultelor

       Daniela Gui - Barbu Iscovescu–pictor al revoluției

                   române din Transilvania, Gh. Sion în

                   Transilvania (biografie și activitate)

§      III/2. Realități sociale și implicare politică în Transilvania între 1848-1867. Studii

       S. Retegan, Structura socială a elitei românești din

                    Transilvania între 1849-1867

        D. Suciu –  Evoluții programatice și alternative tactice

                    ale mișcării naționale românești din

                    Transilvania între 1849-1869

        M. Andrei – Solidarizare și desolidarizare în

                      raporturile dintre clerul ortodox și greco-

                      catolic român la nivelul acțiunii politice

                      (1860-1867)

       L. Mádly – Mentalități politice și implicare în viața

                    publică a sașilor din Transilvania în perioada

                   neo-absolutistă și primii ani ai perioadei liberale

       III/3. Raporturile dintre sași și români pe pământul crăiesc în deceniul neoabsolutist

§      III/4. Sfântul Scaun și raporturile catolicism-ortodoxie în spațiul românesc între 1880-1914

Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu

 

C.S.I dr. Gelu Neamțu* (III/1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.S.I dr. Dumitru Suciu* (III/2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.S. drd. Mádly Lajos-Loránd                       

                                             (III/3)

C.S.III dr. Mirela  Andrei

                                             (III/4)

IV.

Studii privind evoluția social-economică și politică a României. 1918-1968, Partea II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§       IV/1. Omul politic și de cultură Valeriu Braniște (1869-1928). Monografie

§       IV/2. Regimul antonescian și politica față de minoritățile naționale. Studiu de caz : germanii și evreii

§       IV/3. Mișcarea legionară din exilul din Germania  

§      IV/4. Relațiile dintre serviciile secrete românești și cele străine. 1939-1945

§      IV/5. Stat și confesiune în România între 1947-1990. Cazul Bisericii Române Unite

§      IV/6. Ministerul Industriei și Comerțului și comercializarea întreprinderilor miniere și metalurgice ale statului. 1919-1929

Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu 

 

C.S.I dr. Gheorghe Iancu* (IV/1)

 

 

C.S.III drd. Ottmar Trașcă (IV/2)

 

C.S.III drd. Ottmar Trașcă (IV/3)

 

C.S.III drd. Ottmar Trașcă (IV/4)

 

C.S.III dr. Mircea-Remus Birț

                                           (IV/5)

 

C.S.II dr. Ludovic Báthory*

                                            (IV/6)

V

Cultură, știință și informare în epoca contemporană

 

 

  • V/1. Bibliografia istorică a României, vol. XII (2006-2008)
  • V/2. Cultura și dinamica modernizării în România veacului XX. Cercetare asupra ponderii, naturii și efectelor investițiilor simbolice

 a. Lucian Nastasă – Strategia carierei în mediul

                           intelectual românesc în epoca

                            precomunistă

b.  Stelian Mândruț –  Monografia Institutului de

                             Istorie Națională din Cluj

c. Veronica Turcuș – Bibliografia membrilor Institutului de

                              Istorie din Cluj, 1920-2005

 

  

c. Remus Câmpeanu – Problematica miturilor în

                                 istoriografia română contemporană.

                                Analiză comparativă în raport cu

                                 istoriografia europeană și americană   

d. Veronica Turcuș – Monografia directorilor

                                 Școlii Române din Roma (1922-1947)

e. Daniela Gui – Artă și modernizare în societatea

                            transilvană (1867-1918)

Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu

 

C.S.I dr. Stelian Mândruț (V/1)

 

 

C.S.I dr. Lucian Nastasă (V/2)

 

 

VI.

Factori psiho-sociali implicați în dezvoltarea morală și estetică a personalității în condițiile societății românești actuale

 

 

 

 

 

 

§         VI/1. Factori psiho-sociali implicați în dezvoltarea morală și estetică a personalității în condițiile societății românești actuale

 

§         VI/2. Stimularea psiho-socială a dezvoltării creației vizual-plastice la tineri prin art-terapie

 C.S.I dr. Ioan Beraru

 

C.S.I dr. Ioan Beraru* (VI/1)

 

 

C.S.I dr. Marioara Petcu* (VI/2)

 

 

 

 

VII.

 

Local versus global în estul Europei. Post-comunism și post-modernism în spațiul românesc

  • VII/1.  Condițiile (limitele etico-politice ale ființei-în-comun în (post)modernitatea est-europeană (2006-2008)
  • VII/2. Ambivalențe ale proceselor socio-culturale din „a doua modernitate” românească (2008-2010)
  • VII/3. Reconsiderarea valorilor naționale în urma colaborărilor transfrontaliere dintre România și Republica Moldova
  • VII/4. Abordări teoretice și practice privind concurența în contextul integrării României la Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2007
  • VII/5. Între realitate, simț comun și reprezentări sociale. O analiză interdisciplinară a proverbelor din spațiul românesc

C.S. I dr. Andrei Negru

 

C.S.III drd. Adrian Sîrbu (VII/1)

 

C.S.III dr. Silviu Totelecan

                                          (VII/2)

 

C.S.I dr. Ionuț Isac (VII/3)

 

 

C.S.I dr. Vasile Marian* (VII/4)

 

 

C.S.II dr. Emil Pop* (VII/5)

 * cercetători cu prelungire de activitate și acordare de cumul la pensie  pe anul 2007 ; situație în analiză pentru anul 2008. Modificările care se vor ivi vor fi comunicate ulterior.