ACADEMIA ROMÂNĂ

Filiala Cluj-Napoca

INSTITUTUL DE ISTORIE “GEORGE BARIȚ”

Str. Napoca nr. 11, Cluj-Napoca

Tel./Fax: 0264-598343;
Tel.: 0264-431669; 0264-597343;

e-mail: gbarit@cluj.astral.ro

www.history-cluj.ro

 

 

 

S C U R T Ă   I N F O R M A R E

asupra structurii și activității Institutului de Istorie „George Bariț”

 

 

 

Institutul de Istorie „George Bariț” din Cluj-Napoca funcționează cu două departamente, unul de Istorie și altul de Științe Socio-Umane. În cadrul fiecărui departament, în funcție de specific, sunt organizate sectoare (istorie medievală, istorie premodernă, istorie modernă și cel de istorie contemporană și, respectiv, sectoare de filosofie, psihologie, sociologie și drept-economie.

            Structura personalului pe compartimente este următoarea:

 

 

ISTORIE

 

Funcția

Nr. total

 

cu

 

cu

Observații

 

 

 

/funcție

normă întreagă

½ normă

pensionabili

cumul la pensie

cumul la salariu

Cercetător științific I

11

7

 

4

 

 

 

 

 

4

 

1

1

Cercetător științific II

5

3

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

1

Cercetător științific III

8

6

(3 dr3 drd)

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

1

Cercetător științific

1

1

(1 drd.)

 

 

 

 

Asistent cercetare

2

2

(2 dr.)

 

 

 

 

Personal de cercetare

27

 

8

 

 

 

Personal auxiliar

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERCETĂRI SOCIO-UMANE

 

Funcția

Nr. total

 

cu

 

cu

Observații

 

 

 

/funcție

normă întreagă

½ normă

pensionabili

cumul la pensie

cumul la salariu

Cercetător științific I

8

4

 

1

 

 

 

 

 

4

½ vacant

 

3

 

Cercetător științific II

2

1

vacant

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Cercetător științific III

6

6

(3 dr3 drd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercetător științific

3

3

(3 drd.)

 

 

 

 

Asistent cercetare

3

3

(2 drd.)

 

 

 

 

Personal de cercetare

19

 

4,5

 

 

 

 

 

1 CSII vacant

½ CSI

Vacant

 

 

 

Personal auxiliar

6

3

3

 

 

 

Realizări, lucrări de plan și extraplan

Proiectele de cercetare s-au realizat în circa 4500 de pagini plus alte forme de consemnare a rezultatelor cercetării (fișe etc.)

Se consemnează apariția sau elaborarea în formă finală a 24 de volume, dintre care:

§         10 cărți de autor

§         7 volume colective

§         1 ediție critică

§         5 volume de izvoare

§         1 instrument de lucru

§         3 traduceri.

În ceea ce privește studiile și articolele, în anul 2007 se consemnează:

§         11 studii în străinătate

§         59 articole în reviste ale Academiei sau capitole din cărți

§         7 articole în reviste interne

            S-au susținut 54  de comunicări  la manifestări internaționale și 49 comunicări la manifestări interne.

            Se consemnează 1 grant extern și 4 interne (directori de grant și participanți din cadrul Institutului) plus alte 18 participări ale membrilor Institutului la granturi externe și interne derulate prin alte instituții

            S-au efectuat 26 stagii de documentare peste hotare.

 

            În institut s-au susținut 63 de examene și referate de doctorat de către doctoranzii Institutului, aflați în diverse stadii de pregătire, coordonați de cei 10 conducători de doctorat existenți în cadrul Institutului.

 

 

 Lucrări mai valoroase

 

§         Ionuț Isac, Repere și configurări în filosofia științei, Cluj-napoca, Edit. Argonaut, 215 p.

 

§         Marin Balog, Dilemele modernizării. Economie și societate în Transilvania. 1850-1875, Cluj-Napoca, Edit. International Book Access, 2007, 360 p.

 

 

 D I R E C T O R                 

   Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu