INSTITUTUL DE ISTORIE “GEORGE BARIȚ” DIN CLUJ-NAPOCA

 

 

III. PROGRAMELE ȘI PROIECTELE DE CERCETARE PE ANUL 2008

 

 

 

 PROGRAMUL DE CERCETARE  I

(program de cercetare prioritar)

 

 

IZVOARE DOCUMENTARE PRIVITOARE LA ISTORIA ROMÂNIEI, CU REFERIRE LA CEA A TRANSILVANIEI

Coordonator program – Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, m.c.

  

  

PROIECTUL DE CERCETARE I/1

  

Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVI, (1381-1385).

Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Susana Andea (coordonator), C.S.II dr. Lidia Gross, C.S.III drd. Adinel-Ciprian Dincă.

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE  I/2

 

Conscripția fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol.IV, Scaunele Arieș, Ciuc, Odorhei, Mureș, Trei Scaune.

Colectivul de cercetare:  C.S. I dr. Ladislau Gyémánt (coordonator, ½ normă), C.S. II dr. Anton Dörner, C.S. II dr. Remus Câmpeanu.

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE I/3 A

 

Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, Actele comisiei Jankovich (II).

Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Ladislau Gyémánt (coordonator) ½ normă, C.S. II dr. Anton Dörner, C.S. II dr.  Remus Câmpeanu.

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE I/3 B

 

Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative, vol. IV

Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Nicolae Edroiu (1/2 normă, coordonator) 

  

 

PROIECTUL DE CERCETARE I/4

  

Documente privind Revolutia de la 1848-1849 în Tările Române. Seria C.Transilvania, vol. IX

Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Gelu Neamțu – coordonator, C.S.II dr. Mihaela Cosma,  C.S. III Bodor Marghiola (1/2 normă), CSIII dr. Daniela Gui, A.C. dr. Varga Attila, A.C. dr. Marin Balog.

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE   I/5

 

Biblia lui Timotei Cipariu. Ediție princeps după manuscrisul inedit. Etapa 2: transcrierea și colaționarea textului ; pregătirea materialului pentru tipar.

 Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Ioan Chindriș (1/2 normă, coordonator), C.s.II Niculina Iacob (1/2 normă), C.S.III dr. Mircea-Remus Birț, programator IA Adriana Bogdan plus colaboratori din afara Institutului, nenominalizați, fluctuanți după caz.

  

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE   I/6

 

 Problema natională a românilor din Imperiul habsburgic (1849-1918). Documente, vol.V (19 sept. 1861 – 25 sept. 1862)

Colectivul de cercetare: C.S. I dr.  Simion Retegan - coordonator, C.S. I dr. Dumitru Suciu, C.S.III dr. Mirela-Fica Andrei, C.S. drd. Loránd  Mádly.

 

 

 

 

PROGRAMUL  DE CERCETARE II

  

 

Transilvania medievală între voievodat și principat (secolele xiii-xvii)

Coordonator: Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, m.c.

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/1

 

 

Structuri instituționale ale Transilvaniei medievale. Adunările de stări (sec. XIII-XVI).

Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Susana Andea

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/2

 

 

Bresle și confrerii în Transilvania medievală (sec. XIV-XVI)

Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Lidia Gross

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/3

  

Carte și bibliotecă în Transilvania medievală (sec. XIV-XV).

Colectiv de cercetare: C.S.III drd. Adinel Ciprian Dincă

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/4

 

Relațiile comerciale ale Transilvaniei cu Peninsula Balcanică și cu Moldova în secolele XV-XVII

Colectiv de cercetare: Simon Zsolt (Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh. Șincai” Târgu Mureș)

 


PROIECTUL DE CERCETARE II/5

 

 Transilvania între Habsburgi și Otomani

Colectiv de cercetare: C.S.II dr. Dörner E. Anton

 

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  III

 

 

ASPECTE ALE VIEȚII POLITICE, ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA MODERNĂ (XIX-XX)

Coordonator: Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, m.c.

 

  

PROIECTUL DE CERCETARE NR. III/1

 

Biografii pașoptiste. Culegere de studii. Vol. II

Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Gelu Neamțu - coordonator, C.S.I dr. Ioan Chindriș (1/2 normă), C.S.II dr. Mihaela Cosma, C.S.III Bodor Marghiola (½ normă), A.C. dr. Varga Attila (1/2 normă), A.C. dr. Marin Balog.

 

  

PROIECTUL DE CERCETARE NR. III/2

 

Realități sociale și implicare politică în Transilvania între 1848-1867. Studii. 400 p. (tip: foaie A4, caractere de 12, la 1,5 linii).

Colectivul de cercetare: C. S. I dr. Dumitru Suciu - coordonator, Autori: C. S. I dr. Simion Retegan, Dumitru Suciu, C. S. III dr. Mirela Andrei, C. S. drd. Mádly Loránd.

 

 

PROIECT DE CERCETARE III/3

 

Raporturile dintre sași și români pe pământul crăiesc în deceniul neoabsolutist

Cercetător: cerc. drd. Loránd Mádly

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE NR. III/4

 

 Sfântul Scaun și raporturile catolicism-ortodoxie în spațiul românesc între 1880-1914.

Cercetător: C.S. III dr. Mirela Andrei.

 

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE   IV

                                     

 

SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ȘI INSTITUȚII ALE STATULUI  ÎN SECOLUL XX

Coordonator: Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, m.c.

 

PROIECTUL DE CERCETARE  IV/1

 

Omul politic și de cultură Valeriu Braniște (1869-1918). Monografie

C.S.I dr. Gheorghe Iancu

 

  

PROIECTUL DE CERCETARE  IV/2

 

Regimul antonescian și politica față de minoritățile naționale. Studiu de caz : germanii și evreii

Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmár Trașcă

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE  IV/3

 

Mișcarea legionară din exilul din Germania

Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmár Trașcă

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE  IV/4

 

Relațiile dintre serviciile secrete românești și cele străine (1939-1945) americane, britanice, germane, sovietice

Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmár Trașcă

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE  IV/5

 

Stat și confesiune în România între 1947-1990. Cazul Bisericii Române Unite

Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Mircea-Remus Birț

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE  IV/6

 

Ministerul Industriei și Comerțului și comercializarea întreprinderilor miniere și metalurgice ale statului (1919-1929).

Colectivul de cercetare: CSII dr. Ludovic Báthory – ½ normă

  

 

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  V

 

 

 CULTURĂ, ȘTIINȚĂ ȘI INFORMARE ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ

Coordonator: Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, m.c.

 

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE  V/1

 

Bibliografia istorică a României, vol. XII (2006-2008)

Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Stelian Mândrut (coordonator),  C.S.III dr. Mircea Birț, C.S.III drd. Ottmar Trașcă, A.C. dr. Attila Varga, bibl. IA Mihaela Bedecean.

  

 

 PROIECTUL DE CERCETARE V/2

 

Cultura și dinamica modernizării în românia veacului xx. Cercetare asupra ponderii, naturii și efectelor investițiilor simbolice

 Colectivul de cercetare : CSI dr. Lucian Nastasă – coordonator, CSI dr. Stelian Mândruț, C.S.II dr. Remus Câmpeanu, C.S.III dr. Mircea Birț, C.S.III dr. Veronica Turcuș, C.S.III dr. Daniela Gui

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE  V/2/A

 

Strategiile carierei în mediul intelectual românesc în epoca precomunistă

Colectivul de cercetare : dr. Lucian Nastasă, C.S. I 

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE  V/2/B

  

Monografia Institutului de Istorie Națională din Cluj (1920-1940)

Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Stelian Mândruț

 

  

PROIECTUL DE CERCETARE V/2/C

           

Bibliografia membrilor Institutului de Istorie din Cluj (1920-2005)

Colectiv de cercetare: CSIII dr. Veronica Turcuș (în colaborare cu Gheorghe Hristodol, Felicia Hristodol)

     

           

PROIECTUL DE CERCETARE V/2/D

           

Problematica miturilor în istoriografia română contemporană. Analiză comparativă în raport cu istoriografia europeană și istoriografia americană.

Colectiv de cercetare: CSII dr. Remus Câmpeanu

    

 

PROIECTUL DE CERCETARE  V/2/E

  

Monografia directorilor Școlii Române din Roma (1922-1947)

Colectivul de cercetare:  dr. Veronica Turcuș, A.C.

          

 

PROIECTUL DE CERCETARE  V/2/F

 

Artă și modernizare în societatea transilvană (1867-1918)

Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Daniela Gui        

  

 

PROIECTUL DE CERCETARE  V/2/F

  

Artă și modernizare în societatea transilvană (1867-1918)

Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Daniela Gui