DARE DE SEAMĂ A ACTIVITĂȚII INSTITUTULUI DE ISTORIE “GEORGE BARIȚ” DIN CLUJ-NAPOCA

PE ANUL 2007

 

A.   DATE GLOBALE PE INSTITUT

 

 6.   DEPLASĂRI PESTE HOTARE PENTRU PARTICIPĂRI ȘTIINȚIFICE, CONFERINȚE, DOCUMENTARE ÎN BIBLIOTECI, ARHIVE

 

A.Participări științifice, conferințe

 

1.     Remus Câmpeanu, Ulm (Germania), 10-12 mai 2007, Donauschwäbischen Zentralmuseum Ulm, Conferința internațională Religion als Integrationsfaktor für die Migration im Südosten der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert, comunicarea The Penetration of the Romanians to the Transylvania’s Administrative Structures by Greek-Catholic Religion’s Way during the 18th Century.

2.     Remus Câmpeanu, Nyiregyháza (Ungaria), 23-24 noiembrie 2007, Seminarul Teologic Central din Nyiregyháza (Nyiregyházi Hittudományi Föiskola, Conferința internațională Symbolae. A görög katolikus örökségkutatás útjai. Nemzetközi tudományos konferencia Nikolaus Nilles SJ halálának 100. évfordulóján, comunicarea Recent research projects about the history of  the Greek-Catholic Church in Transylvania.

3.     Remus Câmpeanu, 11 septembrie 2006 – 11 martie 2007 – visiting scholar la Universitatea Vanderbilt din Nashville, Tennessee (U.S.A.) – cercetări privind postmodernismul istoriografic american și problematica miturilor.

4.     Ladislau Gyémánt, Germania, Oldenburg, 29-30 iunie 2007 – evaluator extern al activității Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa

5.     Ladislau Gyémánt, Norvegia, Trondheim, 12-15 septembrie 2007, Congresul Asociației Europene a Învățământului Superior, organizarea și conducerea lucrărilor secțiunii: Higher Education System in Romania

6.     Lucian Nastasă, Geneva, 22-25 martie 2007, Universitatea din Geneva, conferință internațională pe tema Ethno-cultural minorities and new university-trained elites in Eastern and Central Europe during the long 19th century”, comunicarea Prosopographies of educated elites via the study of collective biographies of students enrolled at central (national) universities

7.     Lucian Nastasă, Budapesta, 4-6 mai 2007, European Science Foundation, Pasts Inc., Center for Historical Research, Central European University (CEU),  conferință pe tema “Elite Formation, Modernization and Nation Building (19th and 20th Centuries)” comunicarea The Education of Romanian University Professors in Western Universities

8.     Lucian Nastasă, St. Petersburg (Rusia), 22-24 iunie 2007, Deutschen Historischen Institut Moskau și Universitatea Lomonosov, conferință pe tema "Bildungs- und Universitätskonzepte in Europa und Russland vom 18. bis zum 20. Jahrhundert", comunicarea The Russian Institutions of Higher Education and the building of Romanian university elites (1864-1918)

9.     Ottmar Trașcă, Berlin, 22-23 octombrie 2007, Fundația Fantom e. V. Verein zur Förderung von Kunst und Kultur und zur Schaffung eines historischen Bewusstseins din Berlin pe tema „Besetzt-Befreit-Beherrscht. Besatzung und ihre Folgen. Vorträge zu Auswirkungen in Europa im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg” („Ocupat-eliberat-stăpânit. Regimul de ocupație și urmările sale. Comunicări cu privire la efectele sale în Europa în perioada celui de-al doilea război mondial)”; comunicarea Zeit der Besatzung in Odessa - Politik gegenüber der jüdischen Bevölkerung. Oktober-Dezember 1941 (Timpul ocupației în Odessa-Politica față de populația evreiască. Octombrie-decembrie 1941)

10. Varga Attila, Geneva, 22-25 martie 2007, Universitatea din Geneva, conferința internațională „Formarea elitelor în Europa Centrală și de Est”, comunicarea Formarea intelectualilor romano-catolici la seminariile teologice din Banat și Transilvania (1848-1918).

 

B. Documentare în biblioteci, arhive

 

1.     Susana Andea, 17-30 iunie 2007, Budapesta, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2007 (cercetări la Arhivele Naționale Maghiare în colecțiile de documente și colecțiile de microfilme)

2.     Vasile Rus, 19-26 iunie 2007, Budapesta, stagiu de cercetare (cercetări asupra unor manuscrise iezuite din colecțiile Hevenesiana și Kaprinayana de la Biblioteca Universității din Budapesta

3.     Mirela Andrei, 22 octombrie – 3 noiembrie 2007, Budapesta, Arhivele Naționale Maghiare, deplasare n scop de documentare cu finanțare din grantul CNCSIS 1254 (Structuri europene n Transilvania înj timpul reformismului habsburgic, coord. Remus Câmpeanu) (identificare, transcriere și/sau fotocopiere de material arhivistic în vederea elaborării unui volum colectiv pe marginea temei precizate)

4.     Adinel Dincă, 17 iunie – 30 iunie 2007, Budapesta, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice, cercetări în Arhivele Naționale Maghiare și în biblioteci documentare (Biblioteca Academiei, Biblioteca Szechenyi)

5.     Ladislau Gyémánt, Ungaria, Budapesta, 18 noiembrie – 1 decembrie 2007 – stagiu de cercetare la Arhivele Naționale Maghiare (confruntarea transcrierii textului conscripției fiscale a Transilvaniei din anul 1750 cu originalul în vederea definitivării ediției primelor două volume ale colecției).

6.     Nicolae Edroiu, Moscova, 26-30 mai 2007, Academia de Științe a Federației Ruse, Institutul de Istorie din Moscova, Conferința Internațională cu privire la Războiul din 1877-2878, comunicarea Participarea României la războiul din 2877-1878 (obiective, consecințe).

7.     Nicolae Edroiu, Bratislava, 2-9 iulie 2007, deplasare științifică în cadrul unei săptămâni de schimb interacademic (documentare științifică și stabilirea programului celei de a VIII-a Reuniuni a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Slovace din mai 2008).

8.     Anton Dorner, 8 – 22 iulie 2007, Budapesta, stagiu de documentare în cadrul schimbului interacademic (cercetări la Arhivele Naționale Maghiare

9.     Remus Câmpeanu, 15-30 iulie 2007, Budapesta, stagiu de documentare la Arhivele Naționale Ungare (cercetări privind conscripția fiscală a Transilvaniei din 1750)

10. Remus Câmpeanu, 15-16 septembrie 2007, Debrețin, Universitatea „Kossuth Lajos” (achiziționarea de material de arhivă necesar derulării grantului CNCSIS 1254)

11. Bodor Marghiola, 8-22 iulie 2007, Budapesta, stagiu de documentare la Arhivele Naționale Maghiare din Budapesta, în cadrul schimbului interacademic pe anul 2007 (depistarea din 3 fonduri arhivistice  a  51 de documente noi pentru vol. IX, inclusiv cote pentru documente cu conținut similar ce vor figura sub formă de note)

12. Daniela Deteșan, Paris, 26 noiembrie – 6 decembrie 2007, stagiu de documentare la Școala de Înalte Studii în Științe Sociale, cu tema „Familia românească din Trasilvania între constrângerile bisericii și cele ale statului. De la tradiție spre modernizare (1850-1900)” (pentru grantul PNCDI – Idei – 134 -  (dir.grant conf.univ.dr. Ioan Bolovan).

13. Lorand Mádly, 6-20 mai 2007, Viena, deplasare în scop de documentare științifică (depistarea de documente pentru cercetări aflate în curs)

14. Lorand Mádly, 12-26 iulie 2007, Viena, deplasare în scop de documentare științifică (depistarea și colectarea de documente necesare lucrărilor în curs)

15. Lorand Mádly, 16-29 septembrie 2007, Budapesta, stagiu de documentare la Arhivele Naționale Maghiare, în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2007 (depistarea și completarea documentelor alcătuitoare ale vol. V din proiectul de cercetare I/VI.

16. Stelian Mândruț, 1-10 octombrie 2007, Chișinău, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2007, la Institutul de Istorie, Stat și Drept - documentare la Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” și la Biblioteca Națională a Moldovei, cu privire la raporturile de colaborare între institutele de cercetare istorică din România și cel similar din Chișinău între 1948-1986).

17. Lucian Nastasă, 2007, Zürich, Institut für Zeitgeschichte; Europäisches Institut für Rechtphsychologie, stagiu de documentare/bursă de cercetare

18. Simion Retegan, 17 – 30 iunie 2007, Budapesta, stagiu de documentare la Arhivele Naționale Maghiare, în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2008 (cercetări în fondul Cancelaria aulică a Marelui Principat al Transilvaniei pentru vol. V și VI al temei de plan Documente privind mișcarea națională a românilor din Transilvania. 1849-1918)

19. Dumitru Suciu, 17 – 30 iunie 2007, Budapesta, stagiu de documentare la Arhivele Naționale Maghiare, în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2007 (cercetări în fondul Cancelaria aulică a Marelui Principat al Transilvaniei pentru vol. V și VI al temei de plan Documente privind mișcarea națională a românilor din Transilvania. 1849-1918)

20. Ottmar Trașcă, 1-10 octombrie 2007, Chișinău, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice (identificare a 3 fonduri documentare de interes pentru cercetarea istorică românească referitoare la cel de-al doilea război mondial, investigarea fondului 2042 – Centrul de Informații „H” al Armatei a 3-a Române.

21. Veronica Turcuș, 2 iulie – 11 iulie 2007, Viena – activitate de documentare științifică, prin bunăvoința Fundației Elias, în vederea îmbogățirii materialului informațional, în special cel fotografic, și consultarea ultimelor publicații asupra arhitecturii cisterciene în spațiul german.

22. Veronica Turcuș, 29 octombrie 2007 – 13 noiembrie 2007, Milano - deplasare științifică (desfășurare de activități didactice la Universitatea Catolică din Milano pe tema Ordinului cistercian, a prezenței sale în Transilvania medievală și a rolului arhitecturii mănăstirii cisterciene de la Cârța în importarea formelor arhitectonice și artistice specifice goticului internațional)

23. Veronica Turcuș, 3 noiembrie – 13 noiembrie 2007, Roma – stagiu de cercetare în arhivele din Roma în vederea surprinderii raporturilor culturale româno-italiene în deceniile interbelice, așa cum rezultă acestea din activitatea desfășurată de directorii Școlii Române din capitala Italiei.

24. Attila Varga, Budapesta, 3 iunie – 17 iunie 2007, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2007 (cercetări în fondurile Arhivelor Naționale Maghiare pentru proiectul de cercetare Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. IX

25. Attila Varga, Budapesta, 15 octombrie – 26 octombrie 2007, stagiu de documentare la Arhivele Naționale Maghiare (cercetări în arhivele maghiare pentru tema grantului 1254)

26.  Attila Varga, Budapesta, 14 decembrie – 19 decembrie 2007, stagiu de documentare la Arhivele Naționale Maghiare (cercetări în arhivele maghiare pentru tema grantului 1254 și a grantului CEEX)