DARE DE SEAMĂ A ACTIVITĂȚII INSTITUTULUI DE ISTORIE “GEORGE BARIȚ” DIN CLUJ-NAPOCA

PE ANUL 2007

 

A.   DATE GLOBALE PE INSTITUT

 

5.     ORGANIZĂRI ȘI PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE INTERNE

 

 

A. Participări la manifestări științifice interne

 

 

1.     Mirela Andrei, Brașov, 18-19 aprilie 2007, sesiunea de comunicări științifice „Țara Bârsei. Diversitate culturală în Transilvania secolelor XVIII-XXI”, ediția a VI-a, comunicarea Politici școlare în monarhia habsburgică și efectele lor asupra învățământului din granița năsăudeană în secolele XVIII-XIX

2.     Mirela Andrei, Lugoj, 29 iunie -1 iulie 2007, simpozionul științific „Spațiile alterității”, comunicarea Memorandumul vicariatului Rodnei (1882) – expresie a identității confesionale a năsăudenilor

3.     Marin Balog, Brașov, 18-19 aprilie 2007, Muzeul Mureșenilor, Consiliul Județean Brașov, sesiune de comunicări științifice Țara Bîrsei, ediția a VI-a, comunicarea Habitatul și arhitectura rurală n Transilvania în noul context economic din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, interferențe și modernizare.

4.     Marin Balog, Lugoj, 30 iunie – 1 iulie 2007, Muzeul de Istorie și Etnografie de la Lugoj, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, sesiune de comunicări științifice Spațiile alterității, ediția a X-a, comunicarea Înalta birocrație austriacă din Transilvania și rolul ei în modernizare la mijlocul secolului al XIX-lea.

5.     Remus Câmpeanu, Lugoj, 29 iunie – 1 iulie 2007, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Muzeul de Istorie și Etnografie Lugoj, Consiliul Județean Timiș, Consiliul Municipal Lugoj, Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș și Direcția pentru Cultură, Culte și patrimoniu Cultural Național al Județului Timiș, sesiunea de comunicări Spațiile alterității – a noua ediție, comunicarea Istoriografia americană și istoriografia central-europeană. Perspectivă comparativă.

6.     Ladislau Gyémánt, Cluj-Napoca, 16-18 octombrie 2007, Institutul de iudaistică și istorie evreiască Dr. Moshe Carmilly, conferința internațională anuală de studii iudaice Filosofia și Cabala, organizator Ladislau Gyémánt

7.     Ladislau Gyémánt, Cluj-Napoca, 9-12 septembrie 2007, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Conferința Internațională Living in Truth, coorganizator Ladislau Gyémánt

8.     Niculina Iacob și Ioan Chindriș, București, 24 mai 2007, Academia Română, Conferințele Academiei Române cu genericul Limba română și relațiile ei cu istoria și cultura românilor, comunicarea, Tradiție și inovație latinistă în Biblia lui Timotei Cipariu.

9.     Ioan Chindriș, Oradea, 12-13 octombrie 2007, Episcopia Greco-Catolică de Oradea, simpozionul Școala Ardeleană și Oradea, comunicarea Unirea cu Roma și Școala Ardeleană.

10. Niculina Iacob și Ioan Chindriș, Alba Iulia, 25-26 octombrie 2007, Universitatea „1 Decembrie1918” și Muzeul Unirii Alba Iulia, sesiunea științifică 260 de ani de la inceputul activitatii vechii tipografii a Blajului, comunicarea Bibliile blăjene din secolul al XVIII-lea – modelatoare ale culturii și limbii române literare premoderne

11. Gheorghe Iancu, Oradea, 11-12 octombrie 2007, Primăria Municipiului Oradea, Muzeul Țării Crișurilor, simpozionul „Aurel Lazăr (1872-1930) și epoca sa”, comunicarea Informații semnificative privind justiția din Transilvania.

12. Loránd Mádly, Cluj-Napoca, 21-24 mai 2007, Academia Română/Centrul de Studii Transilvane și Universitatea „Babeș-Bolyai”/Centrul de Studiere a Populației și Facultatea de Istorie și Filosofie, conferința Modernizarea în România în secolele XIX-XXI,  comunicarea Reformele administrativ-teritoriale din perioada neoabsolutistă - etape ale modernizării structurilor teritoriale și politice ale Transilvaniei

13. Loránd Mádly, Brașov, 18-19 aprilie 2007, Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov, sesiunea științifică națională Țara Bârsei, ediția a VI-a Diversitate culturală în Transilvania secolelor XVIII-XXI, comunicarea Brașovul și activitatea politică a sașilor ardeleni în deceniul neoabsolutist

14. Loránd Mádly, Cluj-Napoca, 30-31 mai 2007, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Sesiunea Științifică a Școlii Doctorale „Istorie. Civilizație. Cultură”, ediția a III-a, comunicarea Consultările la nivel ministerial privind noua organizare a Transilvaniei, în primăvara anului 1851.

15. Loránd Mádly, Lugoj, 29 iunie – 1 iulie 2007, Muzeul Banatului Lugoj 2007, Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca , conferința „Spațiile Alterității”, ediția a X-a,  comunicarea Identitate și alteritate în raporturile sașilor ardeleni cu autoritățile vieneze.

 

 

 

 

B. Participări la manifestări interne, cu participare internațională

 

1.     Mirela Andrei, București, 25-29 iunie 2007, sesiune științifică internațională Healing of memories,  comunicarea Scurtă privire asupra bisericilor transilvănene între anii 1740-1848

2.     Mirela Andrei, Oradea, 9-11 mai 2007, Conferința internațională 250 de ani de la înființarea episcopiei greco-catolice de Oradea, comunicarea Considerații istoriografice și teoretice privind instituția vicariatului foraneu în Biserica Română Unită

3.     Marin Balog, București, 6-7 iunie 2007, Comisia de Istorie a Orașelor din România, Banca Națională a României, sesiune de comunicări științifice Banca și orașul, comunicarea Brașovul centru financiar al Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea

4.     Marin Balog, Cluj-Napoca, 21-24 mai 2007, Centrul de Studii Transilvane, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, conferința internațională Modernizarea în România în secolele XIX-XXI, comunicarea Reformele agrare de la mijlocul secolului al XIX-lea și efectele lor asupra modernizării în societatea transilvană (1850-1880).

5.     Marin Balog, membru în comitetul de organizare al Școlii Internaționale de Vară Integrarea europeană. Trecut, prezent, perspective, organizată de Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca-Arcalia, 28 iulie – 7 august 2007 (28 cursanți din Italia, Ungaria, România).

6.     Ludovic Báthory, Oradea, 20-27 aprilie 2007, simpozionul internațional Muncă, bani, bănci, cultură și politică (1918-2007), comunicarea Băncile românești și central-europene în contabilitatea secretă a societăților carbonifere din Valea Jiului (1919-1929).

7.     Ladislau Gyémánt, București, 12-15 noiembrie 2007, Centrul pentru studiul istoriei evreilor din România (CSIER), Conferința Teme ale istoriei evreilor în perspectiva începutului celui de-al treilea mileniu, comunicarea Genealogia evreiască în lumea așchenază din Europa Centrală și Răsăriteană. Considerații metodologice

10. Remus Câmpeanu, Alba-Iulia, 1 iunie 2007, Facultatea de Istorie și Filologie a Universității „1 decembrie 1918” Alba Iulia, simpozion internațional Repere și perspective în istoriografia contemporană, comunicarea Noi direcții de cercetare în istoriografia americană.

11. Niculina Iacob* și Ioan Chindriș*, Brașov, 3–5 iunie 2007, Brașov,

     Universitatea „Transilvania”, Conferința internațională de biblioteconomie și știința informării, comunicarea Vulgata de la Blaj (1760–1761) – o nouă  provocare: ediția digitală)

12. Gheorghe Iancu, Satu Mare, 26 august 2007, Muzeul Județean Satu Mare, Institut fur Donauschwabische Geschichte und Landeskunde Tubingen, masă rotundă „Modalitățile de publicare a volumelor de documente privitoare la șvabii sătmăreni în secolul XX”.

13. Loránd Mádly, Constanța, 25-28 iunie 2007, Universitatea Ovidius Constanța, Society for Romanian Studies,  Fifth International Congress on Romanian Studies,  comunicarea Relații și interacțiuni între românii și sașii de pe pământul crăiesc în deceniul neoabsolutist

14. Loránd Mádly, Oradea, 6-8 decembrie 2007, Universitatea din Oradea, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, conferința internațională „From Luxemburg to Oradea”, comunicarea Personalitatea și epoca lui Sigismund de Luxemburg reflectată în scrierile istorice de limba germană din secolul al XIX-lea

15. Camil Mureșanu, Târgu Mureș, 25-26 mai 2007, sesiune științifică internațională „Continuitate și discontinuitate în relațiile Occident-Răsărit”, comunicarea Actualitatea raportului Occident-Orient

16. Lucian Nastasă, Cluj-Napoca, 2-4 noiembrie 2007, IKGS Munchen și Universitatea Babeș-Bolyai, colocviu pe tema „Vom Tauwetter zum Frost. Deutsche und andere Minderheiten in Südosteuropa zwischen 1953 und 1963”, comunicarea Repression in Romania 1956.

17. Vasile Rus, Constanța, 25-28 iunie 2007, Al V-lea Congres Internațional de Studii românești, tema Românii și Cruciadele târzii (sec. XIV-XVI), comunicarea Bisericile și problema Unirii de la florența la mijlocul secolului XV.

18. Vasile Rus, Bistrița, 23-26 mai 2007, Centrul de Filosofie Veche și Medievală, Catedra de Filologie Clasică a Universității „Babeș-Bolyai”, colocviul internațional Plotin și confluența tradițiilor, comunicarea Plotino – Metafisica della luce e l’ideale dell’impero universale eterno.

19. Dumitru Suciu, 7-9 iunie 2007, Cluj-Napoca, Simpozionul Internațional „Istoria Monarhiei Habsburgice și Austro-Ungariei, o istorie a Europei Centrale și de Est. 1815-1918, moderator și participant la dezbateri.

20. Ottmar Trașcă, București, 25 septembrie 2007, Arhivele Naționale ale României, Arhivele Landului Baden-Württemberg și Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, simpozionul româno-german Fotografia ca sursă documentară - România și Germania, 1920-1950”, comunicarea Atașații de poliție SS din cadrul Legației germane din București și influența activității lor asupra evoluției relaților româno-germane, 1940-1944.

21. Varga Attila, Reșița, 12-14 octombrie 2007, Muzeul Banatului Montan reșița, Conferința internațională Banat – Trecut istoric și cultural, comunicarea Biserica ortodoxă din Banat în timpul revoluției de la 1848-1849. Corespondența inedită cu Ministerul Cultelor