DARE DE SEAMĂ A ACTIVITĂȚII INSTITUTULUI DE ISTORIE “GEORGE BARIȚ” DIN CLUJ-NAPOCA

PE ANUL 2007

 

A.   DATE GLOBALE PE INSTITUT

 

4. TIPĂRITURI: cărți, studii, articole științifice

 

Cărți apărute în Editura Academiei Române sau într-o editură

consacrată din țară

 

a. carte de autor

1.      Iosif Marin Balog, Dilemele modernizării. Economie și societate în Transilvania 1850-1875, Cluj-Napoca, Edit. International Book Access, 2007, 360 p., ISBN 973-883002-8.

2.      Daniela Deteșan, Dosarul procesului lemenian, Cluj-Napoca, Edit. Napoca Star, 2007, 574 pag. ISBN 978-973-647-519-1

3.      Niculina Iacob*, Ioan Chindriș*,  Petru Pavel Aron, Blaj, Edit. Astra, 2007, 478 p.

4.      Lucian Nastasă, „Suveranii” universităților românești. Mecanisme de selecție și promovare a elitei intelectuale (1864-1948), Cluj, Edit. Limes, 2007, 575 p.

5.      Vasile Rus*, Operarii in Vinea Domini. Misionarii iezuiți în Transilvania, Banat și Partium (1579-1715). Vol. I. Tablouri istorice și spirituale, Cluj-Napoca,  Edit. Presa Universitară Clujeană, 2007, 451 p.

6.      Dumitru Suciu, Evoluția ideii de Europă Unită, Editura Historia, București, 2007, 346 p.

 

b. volum colectiv

1.     Opțiuni democratice la popoarele central-est europene în secolul al XIX-lea, Teodor Pavel (coord.), Marin Iosif Balog (ed.), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2007, 318 p., ISBN 973-7710-91-6.

2.     Națiune și europenitate. Studii istorice. In honorem magistri Camilli Mureșanu, vol. îngrijit de Nicolae Edroiu, Susana Andea, Șerban Turcuș, București, Edit. Academiei Române, 2007, XXXV + 467 p.

3.     Moshe Carmilly-Weinberger, On Three Continents, editor Ladislau Gyémánt, Cluj-Napoca, Edit. EFES, 2007, 246 p.

4.     Zosef Govrin, Relațiile israelo-române la sfârșitul epocii Ceaușescu, editor Ladislau Gyémánt, Cluj-Napoca, Edit. EFES, 2007, 334 p.

5.     Națiune și europenitate. Studii istorice. In honorem magistri Camilli Mureșanu, vol. îngrijit de Nicolae Edroiu*, Susana Andea, Șerban Turcuș, București, Edit. Academiei Române, 2007, XXXV + 467 p.

 

c. ediții critice

1.      Ioan Lupaș (1880-1967). Scrieri Alese. Vol. II. Studii privind istoria modernă, editor Camil Mureșanu,  București, Edit. Academiei Române, 2007, XV + 575 p.

d. ediții critice ale unor texte inedite cu probleme de paleografie

-

e. volum de izvoare

1.      Documente privind revoluția de la 1848-1849 în Transilvania, vol. VIII, introducere Camil Mureșanu, coeditori Gelu Neamțu, Marghiola Bodor, Mihaela Cosma, București, Edit. Academiei Române, 2007,  XLI  + 468 p.

2.      Mișcarea națională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente, vol. IV (27 februarie – 18 septembrie 1861), coordonator Simion Retegan, co-editori Simion Retegan, Dumitru Suciu, Mirela Andrei, Loránd Mádly,  București, Edit. Academiei Române, 2007, LXIX + 721 p.

3.      Izvoarele Răscoalei lui Horea. 1784-1785. Seria B. Izvoare narative. Vol. V. Cronici în versuri. Folclor, coordonator Nicolae Edroiu, co-editori Nicolae Edroiu, Ladislau Gyémánt, Ioan Taloș și Virgil Florea, București, Edit. Academiei Române, 2007, 590 p.

4.      Loránd Mádly, Vierhundertfünfzehn Tage in Wien. Das Tagebuch der siebenbürgisch-sächsischen Nationaldeputation (1850-1851), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, 463 p. (coautor)

5.      Al III-lea Reich și Holocaustul din România. Documente din arhivele germane (1940+1944), editori Ottmar Trașcă și Dennis Deletant, București, Edit. Institutului Național pentru Studierea Holocaustului Elie Wiesel, 2007, 830 p.

 

f. instrumente de lucru

1.      Bibliografia istorică a României, vol. XI (2004-2006), coordonator Stelian Mândruț, co-autori București, Edit. Academiei Române, 2007, XVI + 520 p.

 

g. traduceri lucrări de specialitate

1.       Chronica Aulae Episcopalis Timisoaraensis, traducător Varga Attila, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2007, 401 p.

2.       Vasile Rus, transcriere, editare, traducere a documentelor latinești la vol. Daniela Deteșan, Dosarul procesului lemenian, vol. I, Cluj-Napoca, Edit. Napoca Star, 2007, 506 p.

 

 

Articole apărute în reviste străine recunoscute de comunitatea științifică de specialitate, capitole din cărți apărute peste hotare

 

 

1.     Lucian Nastasă, Der deutsche Bildungsraum und das Entstehen rumänischer intellektueller Eliten (1864-1944), în „Danubiana Carpathica”. Jahrbuch für Geschichte und Kultur in den deutschen Siedlungsgebieten Südosteuropas, München, Oldenbourg Verlag, Band 1 (48), 2007, p. 275-288.

2.     Adinel Dincă, Adrian Papahagi, Latin Palaeography and Codicology in Romania, în „Chora. Revue d’Études Anciennes et Médiévales”, Paris,  nr. 5, 2007 (sub tipar)

3.     Adinel Dincă, András W. Kovács, Ergänzungen und Berichtigungen zum ersten Band des siebenbürgisch-deutschen „Urkundenbuchs” în „Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde“, Köln-Weimar, Wien, 30, 2007 (sub tipar).

4.     Ottmar Trașcă, Das Judenpogrom von Jassy/Iași (28-30. Juni 1941) im Spiegel deutscher Archivalien (I), în Halbjahresschrift für südosteuropaische Geschichte Literatur und Politik, Dinklage, 2007 (19), Heft nr. 1, p. 42-48.

 

 

Articole apărute în reviste ale Academiei Române sau capitole în cărți publicate de Editura Academiei Române

 

 

 

1.     Susana Andea, Corespondența lui Grigore Maior cu Anton Karoly referitoare la mișcarea lui Sofronie, în vol. Națiune și europenitate. Studii istorice, volum îngrijit de Nicolae Edroiu, Susana Andea, Șerban Turcuș, București, Edit. Academiei Române, 2007, p. 185-200.

2.     Susana Andea, Despre recrutarea înalților funcționari în administrația Transilvaniei (1829) în vol. Biserică. Societate. Identitate. In honorem professoris Nicolao Bocșan, coordonatori Sorin Mitu, Rudolf Graf, Ana Sima, Ioan Cârja, Cluj-Napoca, Pres0a Universitară Clujeană, 2007, p. 237-245.

3.     Mirela Andrei, Mișcarea națională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente, vol. IV (27 februarie – 18 septembrie 1861), coordonator Simion Retegan, București, Edit. Academiei Române, 2007, LXIX + 721 p. (coeditor)

4.     Mirela Andrei, Vicariatul foraneu greco-catolic: abordări și perspective, în vol. Biserică, Societate, Identitate. In honorem professoris Nicolao Bocșan, coord. Constantin Bărbulescu, Ioan Bolovan ș.a., Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 1410-151.

5.     [B] Marin Balog, Brașovul – centru financiar și bancar al Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea, în „Historia Urbana”, tom 15, 2007, nr. 1-2.

6.     Ludovic Báthory, Ștefan Csucsuja, Recatolicizarea Transilvaniei în secolul al XVIII-lea, în vol. Națiune și europenitate. Studii istorice. In honorem magistri Camilli Mureșanu, îngrijit de Nicolae Edroiu, Susana Andea, Șerban Turcuș, București, Edit. Academiei Române, 2007, p. 122-145.

7.     Ludovic Báthory, Activitatea Camerei de Comerț și Industrie din Cluj în perioada interbelică (1919-1939), în vol. Biserică, Societate, Identitate. In honorem professoris Nicolao Bocșan, coord. Sorin Mitu, Rudolf Graf, Ana Sima, Ioan Cârja, Cluj-Napoca, Edit. Presa Universitară, 2007, p. 467-476.

8.     Mihaela Bedecean, Bibliografia Istorică a României, XI, 2004-2006, coord. St. Mândruț, București, Edit. Academiei Române, 2007, XVI + 520 p.  (coautor).

9.     Mircea Birț, Bibliografia Istorică a României, XI, 2004-2006, coord. St. Mândruț, București, Edit. Academiei Române, 2007, XVI + 520 p.  (coautor).

10. Marghiola Bodor, Documente privind revoluția de la 1848-1849 în Transilvania, vol. VIII, București, Edit. Academiei Române, 2007,  XLI  + 468 p.   (coeditor)

11. Remus Câmpeanu, The impact of the Religious Reform upon Transzlvanian education, în vol. Biserică, societate, identitate. In honorem professoris Nicolao Bocșan, coord. Sorin Mitu, Rudolf Graf, Ana Sima, Ion Cârja, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 493-502.

12. Ela Cosma, Documente privind revoluția de la 1848-1849 în Transilvania, vol. VIII, București, Edit. Academiei Române, 2007,  XLI  + 468 p. (coeditor)

13. Daniela Deteșan, Mișcarea naturală a populației în comitatul Cluj între 1870-1910, în vol. Om și societate. Studii de istoria populației României (sec. XVII-XXI). Omagiu profesorului Nicolae Bocșan la împlinirea vârstei de 60 de ani, coord. Sorina-Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Pădureanu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 135-146.

14. Adinel-Ciprian Dincă, Die Benediktinerabtei von Appesdorf und die mittelalterlichen Anfänge der Siedlung Klausenburg“, în vol. Ulrich Burger/Rudolf Gräf (editori), Klausenburg - Wege einer Stadt und ihrer Menschen in Europa, Cluj-Napoca 2007, Presa Universitară Clujeană ISBN: 978-973-610-621-7.

15. Anton Dörner, Între creștinătate și Islam. Transilvania în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, în vol. Națiune și europenitate. Studii istorice. In honorem magistri Camilli Mureșanu, vol. îngrijit de Nicolae Edroiu, Susana Andea, Șerban Turcuș, București, Edit. Academiei Române, 2007, p. 103-113.

16.  [D] Nicolae Edroiu, J.P.Brissot et les Roumaines des Transylvanie en 1784-1785, în „Revue Roumaine d’Histoire”, București, Edit. Academiei Române, 2007, nr. 1-4, p. 308-332.

17. Nicolae Edroiu, Izvoarele Răscoalei lui Horea. 1784-1785. Seria B. Izvoare narative. Vol. V. Cronici în versuri. Folclor, coordonator Nicolae Edroiu, București, Edit. Academiei Române, 2007, XLV + 650 p. (coeditor)

18. Nicolae Edroiu, Vocația istoricului Academician Profesor Camil Mureșanu la vârsta de 80 de ani  în vol. Națiune și europenitate. Studii istorice. In honorem magisti Camilli Mureșanu, București, Edit. Academiei Române, 2007, XXXV + 467 p.

19. Nicolae Edroiu, Vocația istoricului Academician Profesor Camil Mureșanu la vârsta de 80 de ani, în „Academica”, XVII, 2007, nr. 62-63, p. 5-7.

20. Nicolae Edroiu, Genealogii preoțești și protopopești din Transilvania (sec. XVIII-XIX), în vol. Biserică, Societate, Identitate, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 73-81.

21. Lidia Gross, Pro refrigerio anime sue. Donația făcută de Nicolae de Bethlen conventului dominican din Sighișoara, în vol. Națiune și europenitate. Studii istorice. In honorem magistri Camilli Mureșanu, vol. îngrijit de Nicolae Edroiu, Susana Andea, Șerban Turcuș, București, Edit. Academiei Române, 2007, p. 60-65.

22. Ladislau Gyémánt, Etnic și social în habitatul transilvănean în lumina a două tabele centralizatoare inedite ale conscripției fiscale din anul 1750, în vol. Om și societate. Studii de istorie a populației României ( sec. XVII-XIX), coord. Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 17-30.

23. Ladislau Gyémánt, Perspectivele cercetării genealogice evreiești în lumea așchenază din Europa Centrală și Răsăriteană, în vol. Biserică, societate, identitate: In honorem professoris Nicolao Bocșan, edit. Sorin Mitu, Rudolf Graf, Ana Sima, Ioan Cîrja, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 559-566.

24. Ladislau Gyémánt, Evreii din Transilvania în perioada interbelică, în vol. Națiune și europenitate. Studii istorice. In honorem Camilli Mureșanu, vol. îngrijit de Nicolae Edroiu, Susana Andea, Șerban Turcuș, București, Edit. Academiei Române, 2007, p. 375-387.

25. Ladislau Gyémánt, Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative, vol. V. Cronici în versuri. Folclor, București, coordonator Nicolae Edroiu, Edit. Academiei Române, 2007, XLV +650 p. (coeditor)

26. Gheorghe Iancu, Partidul Național Român și alegerea parțială pentru parlamentul maghiar în cercul electoral Bocșa, în vol. Biserică, Societate, Identitate. In honorem professoris Nicolao Bocșan, coord. Sorin Mitu, Rudolf Graf, Ana sima, Ion Cârja, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 325-333.

27. Loránd Mádly, Mișcarea națională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente, vol. IV (27 februarie – 18 septembrie 1861), coordonator Simion Retegan, București, Edit. Academiei Române, 2007, LXIX + 721 p.  ISBN (coeditor)

28. Loránd Mádly, Eforturile sașilor transilvăneni pentru afirmarea și păstrarea identității în perioada neoabsolutismului (1849-1860) și rolul Bisericii Evanghelice, în vol. Identitate și alteritate. Studii de istorie politică și culturală, vol. 4, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 119-124.

29. [C] Stelian Mândruț, Sous le signe de l’histoire. Dialogue avec Tudor Drăganu, în „Transylvanian Review”, 16, 2007, nr. 3, p. 70-76 (în colaborare cu Ioan Bolovan).

30. Stelian Mândruț, Revoluția de la 1848-1849 din Banat în istoriografia română de după 1989, în vol. Biserică, Societate, Identitate. In honorem professoris Nicolao Bocșan, coord. Sorin Mitu, Rudolf Graf, Ana Sima, Ioan Cârja, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 605-612.

31. Stelian Mândruț, Nicolae Iorga în istoriografia română și străină. Reeditări. Antologii. Ediții critice. Texte. Bibliografie selectivă (1965-2005), în vol. Nicolae Iorga. 1871-1940. Studii și documente. III, coord. Constantin Bușe, Constantin Gaucan, București, Edit. Universității, 2007, p. 387-399.

32. Stelian Mândruț, Radu Ardelean, Lucian Giura, Corespondența C. C. Giurescu – I. Lupaș (1928-1943), în vol. Națiune și europenitate. Studii istorice. In honorem magistri Camilli Mureșanu, vol. îngrijit de Nicolae Edroiu, Susana Andea, Șerban Turcuș, București, Edit. Academiei Române, 2007, p. 388-404.

33. Stelian Mândruț, Bibliografia Istorică a României, XI, 2004-2006, coord. St. Mândruț, București, Edit. Academiei Române, 2007, XVI + 520 p.  (coautor)

34. Lucian Nastasă, Academia Română și universitarii „literari” (din perspectiva unui „libido dominandi”), în vol. Biserică, societate, identitate. In honorem professoris Nicolao Bocșan, coord. Ion Cârja, Rudolf Gräf, Sorin Mitu și Ana Victoria Sima, Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2007, p.579-594.

35. Gelu Neamțu, Conștiința europeană a lui Avram Iancu și a generației sale la 1848-1849, în vol. Biserică, societate, identitate. In honorem professoris Nicolao Bocșan, coord. Sorin Mitu, Rudolf Graf, Ana Sima, Ion Cârja, Cluj-Napoca, Edit. Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 249-253.

36. Gelu Neamțu, Prietenul slovac al românilor Gustav Augustini la „Tribuna poporului” din Arad. 1898-1900, în vol. Națiune și europenitate. In Honorem Magistri Camilli Mureșanu, ediție îngrijită de Nicolae Edroiu, Susana Andea, Șerban Turcuș, București, Edit. Academiei Române, 2007, p. 339-349.

37. Gelu Neamțu, Documente privind revoluția de la 1848-1849 în Transilvania, vol. VIII, București, Edit. Academiei Române, 2007,  XLI  + 468 p. (coeditor)

38. Simion Retegan, Mișcarea națională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente, vol. IV (27 februarie – 18 septembrie 1861), coordonator Simion Retegan, București, Edit. Academiei Române, 2007, LXIX + 721 p. (coeditor)

39. Simion Retegan, O anchetă eclesiastică din comitatul Solnocul Inferior din 1868, privind clandestinitatea unor cununii, în vol. Om și societate. Studii de istoria populației României (sec. XVII-XXI). Omagiu profesorului Nicolae Bocșan la împlinirea vârstei de 60 de ani, coord. Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Pădureanu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 135-146.

40. Simion Retegan, Colecția documentară George Bariț de la Biblioteca Academiei Române București, în vol. Națiune și europenitate. In honorem magistri Camilli Mureșanu, vol. îngrijit de N. Edroiu, S. Andea, Ș. Turcuș, București, Edit. Academiei Române, 2007, p. 274-280.

41. Simion Retegan, Impactul revoluției de la 1848-1849 asupra raporturilor româno-maghiare în Transilvania la mijlocul sec. al XIX-lea, în vol. Biserică, Societate, Identitate. In honorem professoris Nicolao Bocșan, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 271-276.

42. Dumitru Suciu, Mișcarea națională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente, vol. IV (27 februarie – 18 septembrie 1861), coordonator Simion Retegan, București, Edit. Academiei Române, 2007, LXIX + 721 p. (coeditor)

43. Dumitru Suciu, Câteva reacții și opinii românești împotriva anexării Partiumului la Ungaria în 1860-1861, în vol. Națiune și europenitate. Studii istorice. In honorem magistri Camilli Mureșanu, vol. îngrijit de Nicolae Edroiu, Susana Andea, Șerban Turcuș, București, Edit. Academiei Române, 2007, p. 280-299.

44. Dumitru Suciu, Statele Unite ale Americii în apărarea democrației occidentale europene versus Uniunea Sovietică în impunerea comunismului central-răsăritean, în vol. Biserică, Societate, Identitate. In honorem professoris Nicolao Bocșan, Sorin Mitu, Rudolf Graf, Ana Sima, Ion Cârja, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 707-713.

45. Ottmar Trașcă, Relațiile româno-maghiare și situația minorităților în anul 1942. ancheta comisiei germano-italiene Hencke-Roggeri, în vol. Mișcări de populație și aspecte demografice în România în prima jumătate a secolului XX, coord. Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Rudolf Graf, Corneliu Pădureanu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 255-287.

46. Ottmar Trașcă, Bibliografia istorică a României, vol. XI (2004-2006), coordonator Stelian Mândruț, București, Edit. Academiei Române, 2007, XVI + 520 p.  (coautor).

47. Veronica Turcuș, Bibliografia operei (1955-2007) Academicianului Camil Mureșanu în vol. Națiune și europenitate. Studii istorice. In honorem magistri Camilli Mureșanu, volum îngrijit de Nicolae Edroiu, Susana Andea, Șerban Turcuș, București, Edit. Academiei Române, 2007, p. XXIII-XXXV.

48. Veronica Turcuș, Bibliografia selectivă a scrierilor istorice publicate de Ioan Lupaș (1880-1967), în vol. Ioan Lupaș (1880-1967). Scrieri Alese. Vol. II. Studii privind istoria modernă, editor Camil Mureșanu,  București, Edit. Academiei Române, 2007, p. 489-518.

49. Varga Attila, Viața mea și amintirile mele. Memoriile inedite ale lui Juhász Kálmán, în vol. Biserică, societate, identitate. In honorem professoris Nicolao Bocșan, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 573-578.

50. Varga Attila, Bibliografia Istorică a României, XI, 2004-2006, coord. St. Mândruț, București, Edit. Academiei Române, 2007, XVI + 520 p. (coautor).

 

Articole apărute în reviste de specialitate din țară sau capitole din cărți publicate de alte edituri

 

 

1.      Mirela Andrei, Scurtă privire asupra bisericilor transilvănene între anii 1740-1848, în vol. Healing of memories. Punte între biserici, culturi și religii (un proiect de împăcare), coord. Dieter Branders și Olga Lukács, Cluj-Napoca, Edit. Accent, 2007, p. 55-60.

2.      Mirela Andrei, Die Geschichte der Kirchen Siebenbürgens Überblick im Zeitraum 1740-1848, in  vol. Die Geschichte der Christlichen Kirchen Aufarbeiten, Hsg. Dieter Branders, Evengelische Verlagsanstalt, Leipzig-Accent, 2007, p. 70-76; ISBN 978-3-374-02577-0.

3.      Mirela Andrei, Politici școlare în monarhia habsburgică și efectele lor asupra învățământului din granița năsăudeană în secolele XVIII-XIX în vol. Biserică și comunitate în Banat și Transilvania, volum îngrijit de Ioan Pârvu, Timișoara, Edit. Marineasa, 2007, p. 31-47.

4.      [B] Remus Câmpeanu, Unire religioasă și mental public la începuturile catolicismului românesc din Transilvania, în „Annales Universitatis Apulensis. Series Historica”, Alba Iulia, 10/II-2006 (2007), p. 93-102.

5.      [B] Remus Câmpeanu, Repere ale tradiției și inovației istoriografice la Institutul de Istorie „George Bariț” din Cluj în perioada 2002-2005, în „Annales Universitatis Apulensis. Series Historica”, Alba Iulia, 10/I-2006 (2007), p. 279-284.

6.      Ioan Chindriș*, Niculina Iacob*, Adriana Bogdan, Vulgata de la Blaj (1760-1761) – o nouă provocare: ediția digitală, în vol. Biblio – Brașov. 2007. Conferința internațională de biblioteconomie și știința informării, Brașov, Edit. Universității Transilvania, 2007, p. 109-114, ISBN 978-973-635-973-6.

7.      Mihaela Cosma, Iluminism și masonerie la sași. Proiectul primului cabinet de lectură din Transilvania, în vol. Masoneria în Transilvania. Repere istorice, coord. Tudor Sălăgean și Marius Eppel, Cluj-Napoca, Edit. International Book Access, 2007, p. 15-22.

8.      Anton Dörner, Statutul juridic al Transilvaniei în timpul principelui Bocskai, în vol. Principele Ștefan Bocskai și epoca sa, coord. Tudor Sălăgean, Melinda Mitu, Edit. International Book Access, Cluj-Napoca, 2007, p. 11-18.

9.      Gheorghe Iancu, Informații semnificative privind justiția din Transilvania (1919), în vol. Aurel Lazăr și epoca sa, coord. Aurel Chiriac, Ioan Zainea, Oradea, Edit. Muzeului Țării Crișurilor, 2007, p. 47-59.

10. Gheorghe Iancu, La Romania e gli armistizi del 1917 e del 1918 (Focșani, Belgrado), în vol. Războiul și societateaîn secolul XX. Guerro e societa nel XX secolo, coord. Gheorghe Mândrescu, Giordano Altarozzi, Cluj-Napoca, Roma, Edit. Accent, 2007, p. 92-105 (În colaborare)

11. Loránd Mádly, Klausenburg als Schauplaty der revolutionären Ereignisse 1848/1849, în vol. Klausenburg. Wege einer Stadt und ihrer Menschen in Europa, Ulrich Burger, Rudolf Gräf (editori), Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 117-131. ISBN: 978-973-610-621-7.

12. [B]Loránd Mádly, Corespondența personală a guvernatorului Karl zu Schwarzenberg cu Ministrul de Interne Alexander von Bach. Informații inedite privitoare la deceniul neoabsolutist în Transilvania, în APULUM, XLIV, Alba Iulia, 2007, p. 531-542.

13. [D] Stelian Mândruț, Ismeretlen adatok I. Tóth Zoltán kolozsvári pályának alakulásáról (1940-1941), în „Erdélyi Múzeum2, 69, 2007, nr. 1-2, p. 110-114.

14. Stelian Mândruț, Revoluția din decembrie 1989 în istoriografia română și străină. Bibliografie selectivă (1990-2005), în „Memorial 1989. Buletin științific și de informare” [Timișoara], 1, 2007, p. 119-154.

15. Camil Mureșanu, Neconvențional despre 1989, în „Memorialul Revoluției”, nr. 1, 2007, p. 74-80.

16. Lucian Nastasă, Camil Mureșanu la 80 de ani, în „Tribuna”, V, 2007, nr. 112 (1-15 mai), p. 3.

17. Lucian Nastasă, Români în „peregrinatio academica”. Câteva repere asupra logicii migrației studențești și a transferurilor culturale în epoca pre-comunistă, în vol. Intelectualii și societatea modernă. Repere central-europene, ed. Cornel Sigmirean, Târgu Mureș, Universitatea „Petru Maior”, 2007, p. 85-132.

18. Gelu Neamțu, Un student ardelean la Roma informează Blajul despre activitatea francmasoneriei italiene la 1889 în vol. Masoneria în Transilvania. Repere istorice, coord. Tudor Sălăgean și Marius Eppel, Cluj-Napoca, Edit. International Book Access, 2007, p. 83-86.

19. Gelu Neamțu, Gustav Augustini ziarist la „Tribuna poporului” din Arad, 1898-1900, Nădlac, Editura Ivan Krasko, 2007, 184 p. (culegere texte și studiu introductiv)

20. Vasile Rus*, Uglo di San Vittore ed il paradosso del mistico dotto, în „Caietele Echinox”, vol. 12, L’imaginaire religieux, Cluj, România, 2007, p. 281-286.

21. Plotin, Enneade VI. Ediție bilingvă. Traducere și comentarii de Vasile Rus, Liliana Peculea, Marilena Vlad, Cristina Andrieș, Gabriel Chindea, Alexandru Baumgarten. Indici de Adela Câmpean. Editura IRI (Univers Enciclopedic), 2007, 718 pagini: Vasile RUS: Tratatul VI, Despre numere, p. 232-271; note și comentarii: p. 461-475. Tratatul VII. Cum s-a instituit mulțimea ideilor și despre bine, p.272-359; note și comentarii: p. 475-565.

22. Varga Attila, Dincolo de  zidul suspiciunilor. Francmasoneria maghiară: trecut, prezent, viitor în vol. Masoneria în Transilvania. Repere istorice, coord. Tudor Sălăgean și Marius Eppel, Cluj-Napoca, Edit. International Book Access, 2007, p. 33-62.