DARE DE SEAMĂ A ACTIVITĂȚII INSTITUTULUI DE ISTORIE “GEORGE BARIȚ” DIN CLUJ-NAPOCA

PE ANUL 2007

 

A.   DATE GLOBALE PE INSTITUT

 

 

2.-3.  Lucrări  de  plan  aflate  în  lucru

Lucrări  de  plan  care  se  continuă  în 2008

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  I

Denumirea:       IZVOARE DOCUMENTARE PRIVITOARE LA ISTORIA ROMÂNIEI, CU REFERIRE LA CEA A TRANSILVANIEI

 

Proiectul de cercetare I/1:

            a) Denumire: Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVI, (1381-1385).

            b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Susana Andea (coordonator), C.S.II dr. Lidia Gross, A.C. Dincă Adinel-Ciprian

            c) Volum de muncă : 160 pag.

            Proiectul de cercetare I/2

            a) Denumire: Conscripția fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol.IV

            b) Colectivul de cercetare:  C.S. I dr. Gyémánt Ladislau (coordonator), C.S. II dr. Dörner Anton, C.S. II dr. Remus Câmpeanu.

            c) Volum de muncă: Pregătirea pentru înaintare la tipar a vol. I-II și transcrierea a cca 375 p.

            Proiectul de cercetare I/3A

            a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, Actele comisiei Jankovich (II).

            b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Gyémánt Ladislau (coordonator) ½ normă, C.S. II dr. Dörner Anton, C.S. II dr.  Remus Câmpeanu.

            c) Volum de muncă: Depistare de documente, selecție, transcriere, traducere, cca 120 pag.

            Proiectul de cercetare I/3B

a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative, vol. IV

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr., m.c., Nicolae Edroiu (1/2 normă) 

            c) Volum de muncă: Depistare de documente, selecție, transcriere, traducere, cca 200 pag.

            Proiectul de cercetare I/4

            a) Denumirea: Documente privind Revolutia de la 1848-1849 în Tările Române. Seria C.Transilvania, vol. IX (iulie 1848)

            b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Gelu Neamțu (coordonator); C.S.II dr. Mihaela Cosma,  C.S. III Bodor Marghiola (1/2 normă), CSIII dr. Daniela Gui, A.C. dr. Varga Attila, AC dr. Marin Balog.

            c) Volum de muncă: Depistări în arhive, transcrieri, traduceri, adnotări, colaționări – cca 300 p.

            Proiectul de cercetare I/5

            a) Denumire: Biblia lui Timotei Cipariu. Ediție princeps după manuscrisul inedit. Etapa 2: transcrierea și colaționarea textului; pregătirea materialului pentru tipar.

            b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Ioan Chindriș (1/2 normă, coordonator), C.S. II dr. Niculina Iacob (1/2 normă), C.S.III dr. Mircea-Remus Birț

            c) Volum de muncă : Transcrieri, adnotări – cca 600 pag.

            Proiectul de cercetare I/6

            a) Denumirea: Problema natională a românilor din Imperiul habsburgic (1849-1918). Documente, vol.V (19 sept. 1861 – 25 apr.. 1862)

            b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr.  Simion Retegan  (coordonator), C.S. I dr. Dumitru Suciu, C.S.III dr. Mirela Andrei, Cerc. drd. Mádly Lajos-Loránd

            c) Volum de muncă: Finalizare și înaintarea la tipar a volumului – cca 800 p.

Proiectul de cercetare I/7:

a) Denumirea: Filosofia românească din Transilvania în texte inedite. I.

Epoca modernă. Simion Bărnuțiu, Filosofia dreptului, ediție critică după manuscris inedit.

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Ionuț ISAC, (coordonator)+ colaboratori benevoli

c) Volum de muncă: Transcriere paleografică și transpunerea în ortografia actuală  - cca 300 p.

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  II

Denumirea:       TRANSILVANIA MEDIEVALĂ ÎNTRE VOIEVODAT ȘI PRINCIPAT (SECOLELE XIII-XVII)

 

            Proiectul de cercetare II/1

            a) Denumire: Structuri instituționale ale Transilvaniei (sec. XIII-XVI). Adunările de stări

            b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Susana Andea

            c) Volum de muncă: documentare în arhive și biblioteci, redactarea unui material de cca 50 p.

            Proiectul de cercetare II/2

            a) Denumire: Bresle și confrerii în Transilvania medievală (sec. XIV-XVI)

            b) Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Lidia Gross

            c) Volum de muncă: Documentare în biblioteci, arhive, redactarea unui material de cca 40 p.

            Proiectul de cercetare II/3

            a) Denumire: Carte și bibliotecă în Transilvania medievală (sec. XIV-XV)

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Adinel Dincă

            c) Volum de muncă: Documentare, fișare, redactarea unui material de cca 30 p.

            Proiectul de cercetare II/4

            a) Denumire: Relațiile comerciale ale Transilvaniei cu Peninsula Balcanică și Moldova (sec. XV-XVII)

            b) Colectivul de cercetare: Simon Zsolt

            c) Volum de muncă: documentare, redactarea unui material de cca 25 p.

            Proiectul de cercetare II/5

            a) Denumire: Transilvania între Otomani și Habsburgi

            b) Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Anton Dörner

            c) Volum de muncă: Documentare, fișare, redactarea unui material de cca 20 p.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  III

Denumirea:       ASPECTE ALE VIEȚII POLITICE, ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA MODERNĂ (SECOLELE XIX-XX)

 

            Proiectul de cercetare III/1 :

a)  Denumirea: Biografii pașoptiste. Culegere de studii, vol. II,       

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Gelu Neamțu (coordonator), C.S.II dr. Mihaela Cosma, C.S.III Marghiola Bodor (1/2 normă), A.C. dr. Varga Attila, A.C. dr. Marin Balog, C.S.III Daniela Gui

            c) Volum de muncă: Documentare și redactarea unui material de cca 150 p.

            Proiectul de cercetare III/2

a)  Denumirea: Realități sociale și implicare politică în Transilvania între 1848-1867. Studii, vol. II,    

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Dumitru Suciu (coordonator), C.S.I dr. Simion Retegan, C.S.III dr. Mirela Andrei, C.S.III dr. Daniela Deteșan, C.S. drd. Loránd Mádly.

            c) Volum de muncă: Documentare în arhive și biblioteci, redactarea unui material de cca 50 pag.

            Proiectul de cercetare III/3

            a)  Denumirea: Raporturile dintre sași și români pe Pământul Crăiesc în deceniul neoabsolutist

            b) Colectivul de cercetare: C.S. drd. Loránd Mádly.

            c) Volum de muncă: Documentare, redactarea unui material de cca 40 p.          

            Proiectul de cercetare III/4

a) Denumirea: Sfântul Scaun și raporturile catolicism-ortodoxie în spațiul românesc între 1880-1914  

b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Mirela Andrei

            c) Volum de muncă: Documentări n arhivele Vaticanului, redactarea unui material de cca 20 pag.

           

PROGRAMUL DE CERCETARE  IV

Denumirea:       STUDII PRIVIND EVOLUȚIA SOCIAL-ECONOMICĂ ȘI POLITICĂ A ROMÂNIEI. 1918-1968, VOL. II

           

Proiectul de cercetare IV/1:

            a) Denumirea: Omul politic și de cultură Valeriu Braniște. 1869-1928. Monografie

            b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Gheorghe Iancu    

c) Volum de muncă: documentare – cca 80 pag.

Proiectul de cercetare IV/2:

a) Denumirea: Regimul antonescian și politica față de minoritățile naționale. Studiu de caz.  Germanii

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmar Trașcă

c) Volum de muncă: Documentare, redactarea unui material de cca 30 pag.

Proiectul de cercetare IV/3:

a) Denumirea: Mișcarea legionară și exilul din Germania

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmar Trașcă

c) Volum de muncă: Documentare, redactarea unui material de cca 45 pag.

            Proiectul de cercetare IV/4

            a)  Denumirea: Relațiile dintre serviciile secrete românești și cele străine (1939-1943)

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmar Trașcă

            c) Volum de muncă: Documentare și redactarea unui material de cca 30 pag.     Proiectul de cercetare IV/5

a) Denumirea: Stat și confesiune în România între 1947-1990. Cazul Bisericii Unite Române   

b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Mircea-Remus Birț

            c) Volum de muncă: Documentare, redactarea unui material de cca 30 p.

      Proiectul de cercetare IV/6

            a)  Denumirea: Ministerul Industriei și Comerțului și comercializarea întreprinderilor miniere ale statului. 1919-1929.

                        b) Colectivul de cercetare: C.S.II dr.  Ludovic Bathory – ½ normă

                        c) Volum de muncă: Documentare, redactarea unui material de cca 45 p.

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  V.

Denumirea:       CULTURĂ, ȘTIINȚĂ ȘI INFORMARE ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ

Proiectul de cercetare V/1:

            a) Denumirea: Bibliografia istorică a României, vol. XII (2006-2008)

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Stelian Mândrut (coordonator),  C.S.III

drd. Ottmár Trașcă, A.C. dr. Attila Varga + alți colaboratori benevoli, interni și externi

            c) Volum de muncă: Fișarea tuturor lucrărilor editate în acest interval cronologic – cca 8000 fișe.

Proiectul de cercetare V/2:

            a) Denumirea: Cultura și dinamica modernizării în România sec. XX. Cercetare asupra ponderii, naturii și efectelor investițiilor simbolice

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Lucian Nastasă, C.S.I dr. Stelian Mândruț, C.S.II dr. Remus Câmpeanu, C.S.III dr. Veronica Turcuș

            c) Volum de muncă: Documentare în arhivele interne, externe, fișarea și întocmirea unor studii de cca 350 p.

V/2A.Lucian Nastasă               Strategia carierei în mediul intelectual românesc în

epoca precomunistă  

V/2B.Stelian Mândruț     Monografia Institutului de Istorie Națională din

Cluj  

V/2C.Remus Câmpeanu           Problematica miturilor în istoriografia română

Contemporană. Analiză comparativă în raport cu istoriografia europeană și americană

V/2/D. Veronica Turcuș           Monografia directorilor Școlii Române din Roma

                        (1922-1947)

V/2/E. Daniela Gui                Artă și modernizare în societatea transilvană

 (1867-1918)