DARE DE SEAMĂ A ACTIVITĂȚII INSTITUTULUI DE ISTORIE “GEORGE BARIȚ” DIN CLUJ-NAPOCA

PE ANUL 2007

 

A.   DATE GLOBALE PE INSTITUT

 

 

ALTE ACTIVITĂȚI 

 

Date privitoare la activitățile de doctorat din cadrul institutului ca ICA/IOD

 

·        În cadrul Institutului de Istorie „George Bariț” activează 10 cercetători/profesori având calitatea de conducător de doctorat, coordonând activitatea a  57 de doctoranzi (46 doctoranzi la forma fără frecvență și 6 doctoranzi la forma cu frecvență), aflați în diverse stadii de pregătire a tezelor de doctorat (program de pregătire, elaborare teză, sustinere publica fixată). În anul 2007 la Institutul de Istorie „George Bariț” s-au înregistrat 213 prezențe ale membrilor Institutului în comisii de examene și referate (63).

·        La Institutul de Istorie „George Bariț” s-a derulat, în perioada mai-iulie și septembrie-noiembrie, un program de cursuri doctorale pentru doctoranzii cu frecvență înmatriculați la Institut la 1 noiembrie 2006. Cursuri doctorale au fost  susținute de 4 dintre cercetătorii Institutului, având calitatea de conducători de doctorat, și care se finalizează cu examene, respectiv:

·        Cursul „Scriere, carte, tipar”

Titularul cursului: Acad. Camil Mureșanu

·        Cursul „Iluminismul românesc din Transilvania (1700 – 1830)”

Titularul cursului: cerc. științific gr. I dr. Ioan Chindriș

·        Cursul „Istoria presei politice românești din Transilvania (1848-1918)”

Titularul cursului: cerc. științific gr. I dr. Gelu Neamțu

·        Cursul „Metodologia cercetării în istorie. Tradiție și modernitate”

Titularul cursului: cerc. științific gr. I dr. Gheorghe Iancu

·        În anul 2007 în cadrul Institutului de Istorie „George Bariț” din Cluj-Napoca au avut loc 6 susțineri publice ale tezelor de doctorat elaborate de doctoranzii Institutului sub coordonarea conducătorilor de doctorat, membri ai Institutului, după cum urmează:

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Numele

Drd.

Anul înmatr./

Anul susținerii publice

Numele

Conducătorului de doctorat/instituția 

1.

Popescu Valentin*

2004/2007

CSI dr. Gelu Neamțu

2.

Deteșan Daniela*

2003/2007

CSI dr. Ioan Chindriș

3.

Boda Ghena-Gherghina

2002/2007

Acad. Camil Mureșanu

4.

Narai Eusebiu

2000/2007

CSI dr. Gheorghe Iancu

5.

Fola Nicolae

2003/2007

CSI dr. Gelu Neamțu

6.

Motogna Mircea-Dumitru

2001/2007

Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu

 

 

 

 

 

          Cercetătorii științifici gr. I și II din cadrul Institutului au fost cooptați ca și referenți oficiali în numeroase comisii de evaluare a tezelor de doctorat nu numai în cadrul Institutului, ci și la diverse universități de stat din țară (Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea din Craiova, Universitatea din București, Universitatea “Al. Ioan Cuza“ Iași).

Date privitoare la implicarea în granturi (interne și internaționale)

 

·                   C.S.III dr. Vasile Rus – Director al grantului CNCSIS Tip A  nr. 1480/2007, cu titlul Syllogimeorum ecclesiae Transylvaniae libri septem de Rudolphus Bzensky – ediție critică; rulat prin Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

·                   C.S.III dr. Mirela Andrei – Membră a grantului CNCSIS  A/1254/2007-2008, intitulat Structuri europene în Transilvania în timpul reformismului habsburgic (dir. grant C.S.II dr. Remus Câmpeanu; rulat prin Institutul de Istorie „George Bariț” Cluj-Napoca

·                   C.S.III drd. Adinel Dincă – Colaborator grant CNCSIS Tip A  Nr. 1480/2007, cu titlul Syllogimeorum ecclesiae Transylvaniae libri septem de Rudolphus Bzensky – ediție critică (director grant Vasile Rus); rulat prin Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca.

·                   C.S.I dr. Ladislau Gyémánt – Director grant CNCSIS, 2005-2007, pe tema Modele culturale și identități evreiești în spațiul românesc; Instituții colaboratoare: Institutul de iudaistică și istorie evreiască “Dr. Moshe Carmilly” Cluj-Napoca, Institutul de Istorie “George Bariț”, Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române; rulat prin Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca.

·                   C.S.II dr. Anton Dörner – Membru în grantul CNCSIS  1254/2007-2008, pe tema Administrația, școala și biserica în Transilvania în perioada reformismului austriac, (director grant Remus Câmpeanu); rulat prin Institutul de Istorie „George Bariț” Cluj-Napoca.

·                   C.S.II dr. Remus Câmpeanu – Director al grantului CNCSIS 1254/2007-2008, intitulat Structuri europene în Transilvania în timpul reformismului habsburgic; rulat prin Institutul de Istorie „George Bariț” Cluj-Napoca

·                   Acad. Camil Mureșanu – Director al grantului GAR / 2007-2008, intitulat Bibliographia Historica Romaniae; rulat prin Institutul de Istorie „George Bariț” Cluj-Napoca.

·                   Acad. Camil Mureșanu –  Colaborator la grantul CEEX 2007/2009, intitulat Geografii simbolice răsăritene; Instituții colaboratoare: Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității „Babeș-Bolyai”, Institutul de Istorie „George Bariț”, Muzeul de Istorie a Transilvaniei (dir. grant  prof.univ.dr. Sorin Mitu); rulat prin Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca și Institutul de Istorie „George Bariț” Cluj-Napoca.

·                   C.S.I dr. Stelian MândruțMembru al grantului GAR/2007-2008, intitulat Bibliographia Historica Romaniae (dir. grant acad. Camil Mureșanu); rulat prin Institutul de Istorie „George Bariț” Cluj-Napoca

·                   C.S.III dr. Daniela Deteșan – Membru al grantului CNCSIS – PNCDI/134/2007-2008, intitulat Familiile românești din Transilvania între constrângerile bisericii și cele ale statului. De la tradiție spre modernizare (1850-1900) (director grant conf.univ.dr. Ioan Bolovan); rulat prin Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

·                   C.S.III dr. Mircea Birț – Colaborator al grantului GAR/2007-2008, intitulat Bibliographia Historica Romaniae (dir. grant acad. Camil Mureșanu); rulat prin Institutul de Istorie „George Bariț”, Cluj-Napoca.

·                   C.S.III drd. Ottmar Trașcă – Colaborator al grantului GAR/2007-2008, intitulat Bibliographia Historica Romaniae (dir. grant acad. Camil Mureșanu); rulat prin Institutul de Istorie „George Bariț”, Cluj-Napoca

·                   C.S.IIII dr. Veronica Turcuș – Director al grantului GAR /8/2007, intitulat Școala Română din Roma (1922-1947). Patronaj științific și instituțional; rulat prin Institutul de Istorie „George Bariț”, Cluj-Napoca.

·                   A.C. dr. Attila Varga – Participant la grantul CNCSIS A/1254/2007-2008, intitulat Administrația, școala și biserica în Transilvania în perioada reformismului austriac (dir. grant Remus Câmpeanu); rulat prin Institutul de Istorie „George Bariț”, Cluj-Napoca.

·                   A.C. dr. Attila Varga – Participant la grantul CNCSIS GAR/2007-2008, intitulat Bibliographia Historica Romaniae (dir. grant acad. Camil Mureșanu); rulat prin Institutul de Istorie „George Bariț”, Cluj-Napoca.

·                   A.C. dr. Attila Varga – Membru al grantului CEEX /2007-2009, intitulat Geografii simbolice răsăritene; Instituții colaboratoare: Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității „Babeș-Bolyai”, Institutul de Istorie „George Bariț”, Muzeul de Istorie a Transilvaniei (dir. grant prof.univ.dr. Sorin Mitu); rulat prin Universitatea „Babeș-Bolyai” și prin Institutul de Istorie „George Bariț”, Cluj-Napoca.

 

și

 

·                   C.S.I dr. Ladislau Gyémánt – Director grant extern (fonduri publice), 2007,  pe tema Training of the teachers of the Romanian High-Schools for Holocaust teaching. Instituții colaboratoare: Task Force for Holocaust Teaching; Universitatea Babeș-Bolyai; desfășurat prin Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca.

·                   C.S.I dr. Ladislau Gyémánt Director grant extern (fonduri publice), 2007, pe tema Training of Romanian History Teachers for Holocaust teaching Task. Instituții colaboratoare: Task Force for Holocaust Teaching; desfășurat prin Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca.

·                   C.S.II dr. Remus Câmpeanu – Colaborator în cadrul grantului extern (fonduri private), 2001-2007, intitulat Unirea religioasă a românilor din Ardeal, coordonat de Fundația Pro Oriente din Viena (prof. Ernst Cristoph Suttner); cont propriu.

·                   C.S.I dr. Gheorghe Iancu – Colaborator al grantului extern (fonduri publice), intitulat Șvabii sătmăreni în epoca interbelică; Instituții colaboratoare: Institut für donauschwabische Geschichte und Landeskunde, Tübingen (dir. Matthias Beer, Josef Wolf), Muzeul Județean Satu Mare; desfășurat prin Muzeul Județean Satu Mare.

·                   C.S.I dr. Lucian Nastasă – Colaborator al grantului extern (fonduri publice) intitulat Etudiants sans frontiere. Migrations universitaires en Europe avant 1945; Instituții colaboratoare: Luther Universitat State (și finanțatoare), Wittenberg, Université de  Geneve, EHESS, CNRS și Central European University) (dir. Hartmut Rüdiger Peter); cont propriu.

·                   C.S.I dr. Lucian Nastasă – Coordonator (cu Victor Karady - CEU) al grantului extern (fonduri publice) intitulat Survey and Prosopography of Students of the University of Kolozsvár, 1867-1918; Instituții colaboratoare Universitatea Central Europeană, Budapesta;

·                   C.S.I dr. Lucian Nastasă – Colaborator al grantului extern (fonduri publice) 2004-2007, intitulat Ethnic Politics in the Cold War, Instituții colaboratoare: Academia Britanică (Departamentul pentru Studii Europene și Internaționale), Loughborough University (coord. Robert Knight); cont propriu.

·                   C.S.I dr. Lucian Nastasă – Coordonator (pentru România) 2006-2008 al grantului extern (fonduri publice) intitulat La Révolution russe de 1905 dans ses interactions en Europe et en Asie: mémoires de revolutions, interactions politique et culturelles hors de Russie; Instituții colaboratoare: Centre des Études de Mondes Russe, Caucasien et Centre-Européen (CERCES), Paris; cont propriu.

·                   C.S.I dr. Lucian Nastasă – Colaborator al grantului extern (fonduri private) 2006-2007, intitulat Education and internal divisions of elites in modern Eastern Europe; Instituții colaboratoare: Swiss National Science Foundation SCOPES – Scientific cooperation with Eastrn Europe, Geneva; cont propriu.

·                   C.S.I dr. Lucian Nastasă – Coordonator al grantului extern (fonduri private) 2006-2007, intitulat Jewish and non Jewish students in Kolozsvár (Cluj and Transylvania. 1867-1918). A case study of educational inequalities and Jewish overschooling; Instituții colaboratoare: The Rothschild Foundation Europe, London; desfășurat prin Academia Română – Filiala Cluj-Napoca.

·                   C.S.II dr. Ludovic Báthory – Colaborator al grantului extern (fonduri publice), intitulat Șvabii sătmăreni în epoca interbelică; Instituții colaboratoare: Institut für donauschwabische Geschichte und Landeskunde, Tübingen (dir. Matthias Beer, Josef Wolf), Muzeul Județean Satu Mare; desfășurat prin Muzeul Județean Satu Mare.

·                   C.S.II dr. Ludovic Báthory – Participant la proiectului de cercetare  al Academiei Maghiare – Centrul de Cercetări pentru Dezvoltare Regională cu următoarele contribuții Monografia Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest [Transilvania] și Monografia Regiunilor de Dezvoltare Centru și Vest [Transilvania] – Dezvoltarea social-economică a județelor din regiunea Centru și Vest în secolele XIX-XX; cont propriu.

·                   C.S.III drd. Ottmar Trașcă – Colaborator al grantului extern (fonduri publice), intitulat Șvabii sătmăreni în epoca interbelică; Instituții colaboratoare: Institut für donauschwabische Geschichte und Landeskunde, Tübingen (dir. Matthias Beer, Josef Wolf), Muzeul Județean Satu Mare; desfășurat prin Muzeul Județean Satu Mare.

 * cu titlu de doctor în istorie confirmat prin OM