DARE DE SEAMĂ A ACTIVITĂȚII INSTITUTULUI DE ISTORIE “GEORGE BARIȚ” DIN CLUJ-NAPOCA

PE ANUL 2007

 

A.   DATE GLOBALE PE INSTITUT

 

1. Lucrări din  plan realizate

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  I.

Denumirea:       IZVOARE DOCUMENTARE REFERITOARE LA ISTORIA

            ROMÂNIEI, CU REFERIRE LA CEA A TRANSILVANIEI

 

Proiectul de cercetare I/1:

            a) Denumire: Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVI, (1381-1385).

            b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Susana Andea (coordonator), C.S.II dr. Lidia Gross, C.S.III drd.  Adinel-Ciprian Dincă

            Depistare material inedit, dezlegare de date, transcriere, traducere, colaționare cu originalul, identificare de localități, note critice, aparat bibliografic, regestare, fișare pentru indice onomastic, toponimic și de materii.

            c) Volum de muncă: 230 pag.

            Proiectul de cercetare I/2:

            a) Denumire: Conscripția fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol. I-II

            b) Colectivul de cercetare:  C.S. I dr. Gyémánt Ladislau (coordonator) ½ normă, C.S. II dr. Dörner Anton, C.S. II dr. Remus Câmpeanu.  

            c) Volum de muncă: 2000 pag. Pregătire pentru tipar – C.S.I dr. Ladislau  Gyémánt  și 250 p. –  transcrieri, traduceri de documente –  C.S.II dr. Remus Câmpeanu, C.S.II dr. A.Dörner.  

            Proiectul de cercetare I/3A:

a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XI, Actele comisiei Jankovich, vol. I

            b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Ladislau Gyémánt (coordonator) ½ normă, C.S. II dr. Anton Dörner, C.S. II dr.  Remus Câmpeanu.

            c) Volum de muncă: 110 pag.  (verificat transcrieri, traduceri etc.) (finalizare proiect)

Proiectul de cercetare I/3B:

a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative., vol. V. Cronici în versuri. Folclor, XLV + 650 p. (final proiect)

            b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Nicolae Edroiu (coordonator) ½ normă,C.S.I dr. Ladislau Gyémánt ½ normă și colaboratori externi

c) Volum de muncă: XLV + 650 p. (finalizare prin tipărire)

vol. IV. Presă. Broșuri. 1784-1790

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Nicolae Edroiu (coordonator) ½ normă,C.S.I dr. Ladislau Gyémánt ½ normă și colaboratori

c) Volum de muncă: 250 p. (transcrieri, traduceri, colaționări)

            Proiectul de cercetare I/4 :

a) Denumirea: Documente privind Revolutia de la 1848-1849 în Tările Române. Seria C.Transilvania,

vol. VIII* (27 iunie – 30 iunie 1848)

            b) Colectivul de cercetare: C.S.I  dr. Gelu Neamțu – coordonator; C.S.II dr. Mihaela Cosma,  C.S. III Bodor Marghiola (1/2 normă), A.C. dr. Marin Balog, A.C. dr. Attila Varga, C.S.III dr. Daniela Gui

            c) Volum de muncă : XLI  + 468 p. pag. (finalizare proiect, înaintat spre tipărire) întocmire prefață, Lista de rezumate, traducere, transcriere, colaționare, procesare pe calculator, inclusiv corectura, întocmire indice)

            vol. IX (1-5 iulie 1848) 

a) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Gelu Neamțu – coordonator; C.S.II dr. Mihaela Cosma,  C.S. III Bodor Marghiola (1/2 normă), A.C. dr. Marin Balog, A.C. dr. Attila Varga.

b) Volum de muncă : 240 p. (transcriere, traducere)

Proiectul de cercetare I/5a :

            a) Denumire: Opera istorică a lui Samuil Micu. Ediție critică după manuscrise inedite și ediții rare. Faza II : pregătirea lui pentru tipar.  

            b) Colectivul de cercetare: Acad. Camil Mureșanu, C.S. I dr. Ioan Chindriș (1/2 normă) – coordonatori și colaboratori.

            c) Volum de muncă : 1500 pag. (pregătire pentru tipar) (final proiect)

            Proiectul de cercetare I/5b : 

a) Denumirea : Biblia lui Timotei Cipariu. Ediție princeps după manuscrisul inedit Etapa 1: elaborarea normelor metodologice de editare; transcrierea și colaționarea textului.

            b) Colectivul de cercetare: Acad. Camil Mureșanu, C.S. I dr. Ioan Chindriș (1/2 normă), coordonatori, CSIII dr. Mircea Birț, CSII dr. Niculina Iacob (1/2 normă), anal. progr. Adriana Bogdan

            c) Volum de muncă: 980 pag. (transcriere, colaționarea transcrierilor anterioare)

            Proiectul de cercetare I/6 :

            a) Denumirea: Problema natională a românilor din Imperiul habsburgic (1849-1918). Documente, vol.V (19 sept. 1861 – 25 apr. 1862)

            b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr.  Simion Retegan - coordonator, C.S. I dr. Dumitru Suciu, C.S. III dr. Mirela Andrei, C.S. drd. Lajos-Loránd Mádly., C.S.III dr. Daniela Deteșan (din mai 2007).

            c) Volum de muncă: 380 pag. (depistare, colaționare, transcriere etc., pregătire pentru tipar)

            Proiectul de cercetare I/7 :

a) Denumirea: Filosofia românească din Transilvania în texte inedite. I.

Epoca modernă. Simion Bărnuțiu, Filosofia dreptului, ediție critică după manuscris inedit.

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Ionuț ISAC, (coordonator, ½ normă), colaborator Florica-Elisabeta Nuțiu, doctor în filologie, Biblioteca Centrală a Univ. de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș.

- Filosofia românească din Transilvania în texte inedite. I. Epoca modernă. Simion Bărnuțiu, Filosofia dreptului, ediție critică după manuscris inedit, se prelungește până la finele anului 2007, în loc de 2006, așa cum fusese prevăzut inițial;

- Filosofia românească din Transilvania în texte inedite. I. Epoca modernă. Simion Bărnuțiu, Metafizica se decalează cu un an (2008), față de 2007, așa cum fusese prevăzut inițial

Așadar, întregul program de cercetare se va încheia la finele anului 2008.

c) Volumul de muncă: 200 pag. ms (transcriere și tehnoredactare)

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  II.

Denumirea :      TRANSILVANIA MEDIEVALĂ ÎNTRE VOIEVODAT ȘI

                        PRINCIPAT (SEC. XIII-XVII)

Proiectul de cercetare II/1:

            a) Denumire: Glosar de termeni și expresii din documentele latine privind istoria medie a României, vol. I, fasc. 1-2, lit. A-C.

            b) Colectivul de cercetare: C.S. III Aurel Răduțiu**, C.S. III Vasile Rus (1/2 normă), C.S.I dr. Susana Andea, C.S.II dr. Lidia Gross,  C.S. III Viorica Pervain**, C.S.III drd. Adinel Dincă

            c) Volum de muncă : 830 p. (pregătire pentru tipar a vol. I (A-C), revizuiri, completări, lecturare, uniformizare text) (final proiect)

            Proiectul de cercetare II/2

a) Denumire: Transilvania. Sec. XIII-XVII, coordonator  C.S.I dr. Susana Andea

            Subproiecte:

            a. C.S.I dr. Susana Andea, Structuri instituționale ale Transilvaniei (XIII-XVI)

            Volum de muncă : documentare în arhive, biblioteci, elaborarea unui  studiu preliminar de   cca 35 pag. 

b. C.S.II dr. Lidia Gross, Bresele și confrerii în Transilvania medievală (XIV-XVI)

            Volum de muncă: documentare, fișări de documente, redactare studiu

– cca 30 pag.)

            c. C.S.III drd. Adinel Dincă, Carte și bibliotecă în Transivlania medievală. Sec. XIV-XV

            Volum de muncă: documentare, întocmirea unei bibliografii – cca 140 de titluri, redactare studiu – cca 30 pag.

            d. C.S. Simon Zsolt, Relațiile comerciale ale Transilvaniei cu Peninsula Balcanică și Moldova (sec. XV-XVII)

            Volum de muncă : documentare, transcriere, prelucrarea unor registre vamale, redactare cca 25 pag.

            e. C.S.III dr. Anton Dörner, Transilvania între Otomani și Habsburgi (sec. XVII-XVIII)

            Volum de muncă: parcurgerea bibliografiei de specialitate – cca 25 pag.

 

PROGRAMUL DE CERCETARE III

Denumirea :      ASPECTE ALE VIEȚII POLITICE, ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA MODERNĂ (SECOLELE XIX-XX)

Proiectul de cercetare III/1 :

a)      Denumire : Biografii pașoptiste. Culegere de studii, vol. II, coordonator

C.S.I dr. Gelu Neamțu

b)      Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Gelu Neamțu, C.S.II dr. Mihaela Cosma, C.S.III Marghiola Bodor, A.C. dr. Attila Varga, A.C. dr. Marin Balog, C.S.III dr. Daniela Gui

c)      Volum de muncă :

Gelu Neamțu          – redactare cca 30 pag. - Avram Iancu

Mihaela Cosma      – redactare cca 30 pag. - Heinrich Schmidt

Marghiola Bodor    – documentare - Reprezentanți armeni din Gherla

Varga Attila            – redactare cca 30 pag. Horváth Mihaly, episcop de

                                 Timiș

Marin Balog           – documentare – Ioan Buteanu

Daniela Gui            

 

Proiectul de cercetare III/2 :

a) Denumire : Realități sociale și implicare politică în Transilvania între 1848-1867. Studii, coordonator C.S.I dr. Dumitru Suciu

b)      Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Simion Retegan, C.S.I dr. Dumitru Suciu, C.S.III dr. Mirela Andrei, C.S. drd. Lorand Mádly       

c)      Volum de muncă :

C.S.I dr. Simion  Retegan, Structura socială a elitei românești din Transilvania

 între1849-1867- documentare în biblioteci și arhive din țară

C.S.I dr. Dumitru  Suciu –  Evoluții programatice și alternative tactice ale mișcării

naționale românești din Transilvania între 1849-1869 – documentare în arhivele din țară și Budapesta  

C.S.III dr. Mirela  Andrei – Solidarizare și desolidarizare în raporturile dintre clerul

ortodox și greco- catolic român la nivelul acțiunii politice (1860-1867)- documentare în arhive interne, parcurgere de bibliografie  

C.S. drd. Lorand  Mádly – Mentalități politice și implicare în viața  publică a sașilor

din Transilvania în perioada neo-absolutistă și primii ani ai perioadei liberale” – documentare în arhivele interne și externe (Budapesta și Viena)

 

Proiectul de cercetare III/3 :

a) Denumire : Raporturile dintre sași și români pe pământul crăiesc în deceniul neoabsolutist

b)      Colectivul de cercetare: C.S. drd. Lorand Mádly    

c)      Volum de muncă : documentare și cercetare în arhivele externe (Budapesta, Viena)

Proiectul de cercetare III/4:

a) Denumire : Sfântul Scaun și raporturile catolicism-ortodoxie în spațiul românesc între 1880-1914

b)      Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Mirela Andrei   

c)      Volum de muncă : documentare în arhive și biblioteci din țară

 

PROGRAMUL DE CERCETARE IV

Denumirea :      STUDII PRIVIND EVOLUȚIA SOCIAL-ECONOMICĂ ȘI

POLITICĂ A ROMÂNIEI. 1918-1968, partea a II-a

 

Proiectul de cercetare IV/1a :

a) Denumire : Problematica minorităților naționale din România reflectată n ziarul « Patria » din Cluj. 1919-1926, partea a II-a

d)      Colectivul de cercetare: CSI dr. Gheorghe Iancu 

e)      Volum de muncă : 80 pag. (finalizare proiect)

Proiectul de cercetare IV/1b :

a) Denumire : Majoritari și minoritari din România în activitatea unor instituții internaționale – Societatea Națiunilor (1919-1940). Documente

b)      Colectivul de cercetare: CSI dr. Gheorghe Iancu 

c)      Volum de muncă : 600 pag. (2004-2007)  (finalizare proiect)

            Proiectul de cercetare IV/2

     a) Denumirea: Instituții academice europene și formarea elitei intelectuale din România în perioada de după anul 1918*** - partea a III-a

            b) Colectivul de cercetare : C.S.I dr. Lucian Nastasă

            c) Volum de muncă: finalizare  proiect prin tipărire

            Proiectul de cercetare IV/3

            a)  Denumirea: Industria carboniferă românească în contextul industriei miniere din Europa Centrală. 1919-1929 – partea a IV-a

            b) Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Báthory Ludovic ½ normă

            c) Volum de muncă: 40 pag.   (final proiect  cca 200 pag.)        

            Proiectul de cercetare IV/4

a) Denumirea: Problema evreiască în România în timpul regimului antonescian. 1940-1944, partea a IV-a           

b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmár Trașcă

            c) Volum de muncă: 40 pag. (final proiect  cca 150 pag.)

      Proiectul de cercetare IV/5

            a)  Denumirea: Relațiile politice și militare dintre România și Germania. 1940-1944, partea a IV-a

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmár Trașcă

            c) Volum de muncă: 50 pag. (final proiect cca 150 pag.)

 

PROGRAMUL DE CERCETARE IV

Denumirea :      CULTURĂ, ȘTIINȚĂ ȘI INFORMARE ÎN EPOCA

                        CONTEMPORANĂ

 

Proiectul de cercetare V/1:

            a) Denumirea: Bibliografia istorică a României, vol. XI (2004-2006)

            b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Stelian Mândrut (coordonator),  C.S.III drd. Ottmár Trașcă, C.S.III dr. Mircea-Remus Birț, A.C. dr. Varga Attila, drd. Mihaela Bedecean.+ colaboratori benevoli de la Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga” din Cluj-Napoca

c) Volum de muncă: XVI + 520 p. (finalizare proiect prin tipărire)

Proiectul de cercetare V/2:

a) Denumirea: Cultura și dinamica modernizării în România veacului XX. Cercetare asupra ponderii, naturii și efectelor investițiilor simbolice

a. C.S.I dr. Lucian Nastasă, Strategia carierei în mediul  intelectual românesc în epoca precomunistă

Volum de muncă : documentare, redactare cca 500 pag. (predat spre tipărire)

            b. C.S.I dr. Stelian Mândruț, Monografia Institutului de Istorie Națională din Cluj

            Volum de muncă: documentare, bibliografie – pentru studiu cca 50 pag.

            c. C.S.III dr. Veronica Turcuș, Bibliografia lucrărilor științifice ale membrilor Institutului de Istorie din Cluj. 1920-2005

            Volum de muncă: 525 pag. (finalizat, înaintat spre tipărire)

            d. C.S.II dr. Remus Câmpeanu, Problematica miturilor în istoriografia europeană și americană   

            Volum de muncă : documentare, redactare cca 50 pag.

            e. C.S.III dr. Mircea-Remus Birț, Ordinariatele clandestine greco-catolice din România între 1948-1990

            Volum de muncă: documentare, redactare (finalizare proiect  prin tipărire) 150 pag.

f. C.S.III dr. Veronica Turcuș, Monografia directorilor Școlii Române din Roma (1922-1947)

Volum de muncă: documentare în bibliotecile interne și externe (Italia)* proiect de cercetare (vol. VIII) finalizat în 2006.

** colaboratori neremunerați

*** proiect de cercetare finalizat în 2006.