S    I    N    T    E    Z    A

PROGRAMELOR DE CERCETARE ALE INSTITUTULUI DE ISTORIE “GEORGE BARIŢIU”

 

PE ANUL 2017

 

 

Indicativ program

Titlul

Programului de cercetare/

coordonator program

 

Titlul 

proiectelor de cercetare

 

Coordonator

proiecte de cercetare

 

I*

 

IZVOARE DOCUMENTARE PRIVITOARE LA ISTORIA ROMÂNIEI, CU REFERIRE

LA CEA A TRANSILVANIEI

 

(program de cercetare prioritar)

 

           Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu

§ I/1. Documenta Romaniae HistoricaSeries C. Transilvania, vol. XVII (1386-1390) (2013-2017)

 

§ I/3A. Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol.XIII, Comitate interioare din Transilvania (2014-2017)

 

§ I/4. Documente privind Revoluţia de la 1848-1849 în Ţările Române. Seria C. Transilvania, vol. XII (1-31 august 1848) (2015-2018)

 

§ I/5. Mişcarea  naţională a românilor din Transilvania. Documente, vol. VII/2 (16 iulie 1863 – 19 noiembrie 1865) (2015-2018)

 

 

 

C.S.I dr. Susana Andea (I/1)

 

 

C.S.I  dr. Remus Câmpeanu (I/3) 

 

 

 

C.S.I dr. Mihaela Cosma (I/4)

 

 

CSI dr. Remus Câmpeanu  (I/5)

 

 

 

II.

 

TRANSILVANIA MEDIEVALĂ ÎNTRE VOIEVODAT ŞI PRINCIPAT 

(SECOLELE XIII-XVII)

 

 

C. S. I dr. Susana Andea

 

 

 

 

 

II/4 Glosar de termeni şi expresii din documentele latine privind istoria medie a României, vol. II, lit D-H (2009-2016); 2017: pregatire pt tipar

 

 

 

II/5 Confreriile mariane în Provinciile Austriei, 

      Poloniei şi Lituaniei în secolele XVI-XVIII   

     (2014-2017) 

 

II/7 Cercetarea habitatului, a vieții sociale și economice în Transilvania secolelor XII-XIV

(2017-2019)                                    

 

II/8 Collegia Societatis Iesu in Provinciis Austriae, Poloniae et Lituaniae (saecula XVI-VXIII) (2016-2020) 

 

 

CS III dr. Vasile Rus (II/4)

 

 

 

 

 

CS III dr. Vasile Rus (II/5)

 

 

CSIII dr. Victor Vizauer (II/7)

 

 

CSIII dr. Vasile Rus (II/8)

 

 

III.

 

ASPECTE ALE VIEŢII POLITICE, ECONOMICE ŞI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA MODERNĂ (SECOLELE XIX-XX)

 

 

C. S. I dr. Remus Câmpeanu

 

III/11. George Bariţ şi contemporanii săi, vol. XI 

(2014-2018) 

 

III/12. Franc-masoneria, Biopolitica şi Arhitectura în Europa Centrală, de Vest şi de Nord (2015-2017)

 

CSIII dr. Iosif Marin Balog

 

 

C.S.II dr. Attila Varga (III/9)

 

 

IV.

 

SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ŞI INSTITUŢII ALE STATULUI ÎN SECOLUL XX

C. S. I dr. Lucian Nastasă-Kovács

 

 

 

IV/2. România, Ungaria și situația minorităților în Transilvania. 1939-1947 (2017-2020)        

 

IV/3. Serviciile secrete germane și maghiare pe teritoriul României. Rezidențe, ofițeri, rețele informative, operațiuni secrete (1939-1945) 

(2017-2020)                                                 

 

IV/5Elite confesionale din România sec. XX. Interferenţe sociale şi politice (2013-2017)

 

C.S.II dr. Ottmar Traşcă (IV/2)

 

 

CSII dr. Ottmar Trașcă (IV/3)

 

 

 

 

 

C.S.III dr. Mircea-Remus Birţ (IV/5)

 

 

 

V.

 

CULTURĂ, ŞTIINŢĂ ŞI INFORMARE ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ

 

 

 

C. S. I dr. Lucian Nastasă-Kovács

V/2. Cultura şi dinamica modernizării în România veacului XX. Cercetare asupra ponderii, naturii şi efectelor investiţiilor simbolice (2011-2017)

 

C. Veronica Turcuș - Străinul din perspectiva Partidului Muncitoresc Român. Cazul italian (2017-2018)

D. Veronica Turcuș - Istorici români interbelici și contribuția lor științifică la mari opere colective de respirație europeană (2017-2019)

F. Lucian Nastasă - Igiena rasială în România între medicină și antropologie (1920-1945) (2016-2018) 

 

C.S.I dr. Lucian Nastasă (V/2)

 

 

 

VI.

 

ROMÂNIA ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

C.S.I dr. Vasile Puşcaş

 

 

 

 

VI/3. Reconfigurarea politicilor europene în contextul interdependențelor globale actuale 

(2016-2017)

 

 

 

C.S.I dr. Vasile Puşcaş (VI/3)

 

VII.

SOCIO

 

 

VIII.

SOCIO

 

 

IX.

SOCIO

 

 

X.

SOCIO

 

 

 

 

D I R E C T O R 

     Prof. dr. Nicolae EDROIU