S    I    N    T    E    Z    A

PROGRAMELOR DE CERCETARE ALE INSTITUTULUI DE ISTORIE “GEORGE BARIŢIU”

 

PE ANUL 2016

 

 

Indicativ program

Titlul

Programului de cercetare/

coordonator program

 

Titlul 

proiectelor de cercetare

 

Coordonator

proiecte de cercetare

 

I*

 

IZVOARE DOCUMENTARE PRIVITOARE LA ISTORIA ROMÂNIEI, CU REFERIRE

LA CEA A TRANSILVANIEI

 

(program de cercetare prioritar)

 

           Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu

§ I/1. Documenta Romaniae HistoricaSeries C. Transilvania, vol. XVII (1386-1390) (2013-2017)

 

§ I/3A. Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol.XIII, Comitate interioare din Transilvania (2014-2017)

 

§ I/4. Documente privind Revoluţia de la 1848-1849 în Ţările Române. Seria C. Transilvania, vol. XII (1-31 august 1848) (2015-2018)

 

§ I/5. Mişcarea  naţională a românilor din Transilvania. Documente, vol. VII/2 (16 iulie 1863 – 19 noiembrie 1865) (2015-2018)

 

 

 

C.S.I dr. Susana Andea (I/1)

 

 

C.S.I  dr. Remus Câmpeanu (I/3) 

 

 

C.S.I dr. Mihaela Cosma (I/4)

 

 

 

C.S.I dr. Dumitru Suciu (I/5) 

 

 

 

II.

 

TRANSILVANIA MEDIEVALĂ ÎNTRE VOIEVODAT ŞI PRINCIPAT 

(SECOLELE XIII-XVII)

 

 

C. S. I dr. Susana Andea

 

 

 

 

 

§ II.1. Structuri instituţionale ale Transilvaniei 

     (XVI-XVII). Adunările de stări (2012-2016)

 

§ II/3. Cartea manuscrisă în Transilvania medievală. Vol. II. Constituirea colecţiilor, istoricul bibliotecilor (sec. XIV-XV) (2014-2016) 

 

§ II/4 Glosar de termeni şi expresii din documentele latine privind istoria medie a României, vol. II, lit D-H (2009-2016)

 

§ II/5 Confreriile mariane în Provinciile Austriei, 

      Poloniei şi Lituaniei în secolele XVI-XVIII   

     (2014-2017) 

 

§ II/6 Curtea princiară din Transilvania în a doua

       jumătate a secolului al XVII-lea (2015-2016)

 

§ II/7 Cercetarea locuirii şi a vieţii cotidiene în Transilvania secolelor XII-XIV din prisma onomasticii (toponimie, antroponimie), a surselor scrise (documentare, cronistice) şi a investigaţiilor arhelogice (2015-2016)

 

§ II/8 Collegia Societatis Iesu in Provinciis Austriae, Poloniae et Lituaniae (saecula XVI-VXIII) (2016-2020) 

 

C.S.I dr. Susana Andea (II/1)

 

 

C.S.III dr. Adinel Dincă (II/3) 

 

 

 

CS III dr. Vasile Rus (II/4)

 

 

 

CS III dr. Vasile Rus (II/5)

 

 

 

CSII dr. Anton Dörner (II/6)

 

 

 

 

CSIII dr. Victor Vizauer (II/7)

 

 

 

CSIII dr. Vasile Rus (II/8)

 

 

III.

 

ASPECTE ALE VIEŢII POLITICE, ECONOMICE ŞI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA MODERNĂ (SECOLELE XIX-XX)

 

 

C. S. I dr. Dumitru Suciu

 

§ III/10. Corespondenţa dintre guvernatorul 

Transilvaniei, Ludwig Folliot de Crenneville şi cancelarul aulic Franz Nadasdy (decembrie 1861-octombrie 1863) (2014-2016)

 

§ III/11. George Bariţ şi contemporanii săi, vol. XI 

(2014-2018) 

 

§ III/12. Franc-masoneria, Biopolitica şi Arhitectura în Europa Centrală, de Vest şi de Nord (2015-2017)

 

 

C.S.III dr. Lorand Madly (III/10)

 

 

 

C.S.I dr. Dumitru Suciu (III/11)

 

 

 

C.S.III dr. Attila Varga (III/9)

 

 

IV.

 

SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ŞI INSTITUŢII ALE STATULUI ÎN SECOLUL XX

C. S. I dr. Lucian Nastasă-Kovács

 

 

 

§ IV/2. România şi problema minorităţilor (1939-1947). Germani, maghiari şi evrei  (2013-2016)

 

§ IV/3Structuri informative străine în România (germane, maghiare, sovietice şi aliate). Colaborare/confruntare cu serviciile de informaţii române. 1937-1945 (2013-2016)

 

§ IV/5Elite confesionale din România sec. XX. Interferenţe sociale şi politice (2013-2017)

 

 

C.S.II drd. Ottmar Traşcă (IV/2)

 

 

C.S.II drd. Ottmar Traşcă (IV/3)

 

 

 

C.S.III dr. Mircea-Remus Birţ (IV/5)

 

V.

 

CULTURĂ, ŞTIINŢĂ ŞI INFORMARE ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ

 

 

 

C. S. I dr. Lucian Nastasă-Kovács

 

§ V/2. Cultura şi dinamica modernizării în România veacului XX. Cercetare asupra ponderii, naturii şi efectelor investiţiilor simbolice (2011-2017)

 

B.  Stelian Mândruţ – Corespondenţa istoricilor clujeni 

                                   (1920-1948) (2012-2015) 

                                   partea II (2016-2017)

C. Veronica Turcuş – Raporturi culturale româno-italiene în anii postbelici: de la crispare la detensionare (2015-2016)

D. Veronica Turcuş – Academia ca for ştiinţific suprem: modeul clasic italian. Origini umaniste şi evoluţii moderne (2015-2016)

E. Stelian Mândruţ – Ştefan Pascu. Documentar. Corespondenţă.

                                   Interviuri (2015-2017)

F. Lucian Nastasă - Igiena rasială în România între medicină și antropologie (1920-1945) (2016-2018) 

 

 

C.S.I dr. Lucian Nastasă (V/2)

 

 

 

VI.

 

ROMÂNIA ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

C.S.I dr. Vasile Puşcaş

 

 

 

 

VI/3. Reconfigurarea politicilor europene în contextul interdependențelor globale actuale 

(2016-2017)

 

 

 

C.S.I dr. Vasile Puşcaş (VI/3)

 

VII.

SOCIO

 

 

VIII.

SOCIO

 

 

IX.

SOCIO

 

 

X.

SOCIO

 

 

 

 

D I R E C T O R 

     Prof. dr. Nicolae EDROIU