ACADEMIA ROMÂNĂ — FILIALA CLUJ-NAPOCA

INSTITUTUL DE ISTORIE „GEORGE BARIŢIU”

Str. Kogălniceanu nr. 12-14, 400084, Cluj-Napoca
Tel/Fax: 0264-598343, Tel: 0264-431842

istorie@academia-cj.ro , www.history-cluj.ro

DEPARTAMENT  ISTORIE  ANEXA 1                                            RAPORT    privind activitatea pe anul  2015

 

1. Membrii Secţiei – lucrări publicate în 2015; cea mai importantă lucrare a fiecărui membru în 2015 

Prof.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române 

 

 

 

2. Domenii de cercetare: Istorie (Istorie medievală, Istorie modernă, Istorie contemporană, Istorie universală)

 

3.   Resurse umane: (vezi Anexa 2)

 

- Cercetători  -  21

- Nr. doctori -  21 

- Nr. conducători de doctorat -  8  (7 Institut      + 1  UBB)

 

4. Activitate formare de tineri cercetători: doctoranzi; postdoctoranzi

 

 

5. Infrastructură de cercetare nouă achiziţionată/completată în anul 2015: biblioteca de specialitate, echipamente de cercetare (cu valori peste 10KEuro) etc.

 

Biblioteca de specialitate a Institutului: 

158  volume –Istorie- şi 95 titluri periodice – Istorie 

Prin schimb, donaţii, abonamente şi achiziţii 

 

 

6. Rezultatele cercetării desfăşurate în anul 2015 .

 

 

 

 

 

 

7. Realizări excelente din anul 2015 (cca 3 rezultate)

 

- cărţi (opere fundamentale)

- 

1. Documente privind mişcarea naţională a românilor din Transilvania. 1849–1918, vol. VII/1 (16 iulie 1863 – 19 noiembrie 1865), Editori: Dumitru Suciu (coord.), Lorand Mádly, Mirela Popa-Andrei, Daniela Deteșan, București, Editura Academiei Române, 2015, 630 p. /ISBN: …………./

2. Daniela Deteșan, În lege și în afara ei. Românii din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea. In Law and Out of Law. The Transylvanian Romanians in the Middle of the 19th Century, ediție bilingvă româno-engleză, Cluj-Napoca-Gatinau, Edit. Argonaut – Symphologic Publishing, 2015, ... p. /ISBN  978-973-109-603-2/

3. Loránd Mádly, Între reformă și egală îndreptățire: aspecte ale activităților politico-naționale românești și săsești în deceniul neoabsolutist, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, seria Istorie-Documente-Mărturii nr. XXV, 320 p. (apărut în 2015, neraportat în 2014)

 

- lucrări ştiinţifice (publicate în reviste cu impact mare)

 

1. Adinel Dincă, Medieval Literacy in Transylvania. Selective Evidence from the Parish Church, „Transylvanian Review”, 1/2015, p. 109-121.

2. 2. Ottmar Trașcă, Constantin Iordachi, Ideological Transfers and Bureaucratic Entanglements: Nazi ’Experts’ on the ’Jewish Question’ and the Romanian-German Relations, 1940-1944, în vol. Fascism. Journal of  Comparative Fascist Studies, 2015, 4, p. 48-100 /ISSN = 221-6257/

 

- rapoarte/studii  de mare interes naţional -

- alte realizări considerate excelente -

 

8. Premii internaţionale/naţionale (ale Academiei Române) obţinute de cercetătorii din Academia Română - 

 

9. Cooperări ştiinţifice naţionale şi internaţionale inclusiv în proiecte (cu indicarea numărului de proiect şi a partenerilor). Oaspeţi din străinătate.

             Cooperări ştiinţifice:

12 cooperări ştiinţifice naţionale: cu Institutul de Arheologie şi Istoria Artei; Centrul de Studii Transilvane; Institutul de Istorie „N. Iorga" Bucureşti; Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi, Institutul de Arheologie din Iaşi; Institutul de Istorie a Religiilor din Bucureşti; Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi; Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca; Arhivele Naţionale ale României; Universitatea din Oradea. 

11 cooperări internaţionale: cu Academia di România din RomaInstitutul Federal pentru Istoria şi Cultura Germanilor Răsăriteni din Oldenburg (Germania); Institutul de Istorie din Belgrad al Academiei Sârbe de Științe (protocol între instituții semnat și parafat în anul 2015), Institutul de Bizantinologie din Viena (Austria); Şcoala de înalte Studii de Ştiinţe Sociale din Paris (Franţa); Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural din Görlitz (Germania); Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe din Chişinău (Republica Moldova); Institutul pentru Cultura Românilor din Voivodina (Novisad, Serbia); Departamentul de Istorie Bisericească al Universităţii Catolice din Milano (Italia), Universitatea din Cernăuţi, Institutul Polon de Lingvistică (Colectivul de realizare a Lexiconului Latinei medievale a Polonilor) pentru realizarea ediţiei on-line a glosaruluirelaţii ştiinţifice de cooperare internaţională cu Academia Slovacă de Ştiinţe în cadrul Comisiei Mixte de Istorie Româno-Slovacă a Academiei Române: președintele Părții Române – prof. dr. Nicolae Edroiu –   şi cu Academia Maghiară de Ştiinţe în cadrul Comisiei Mixte de Istorie Româno-Maghiară: preşedintele Părţii Române – prof. dr. Nicolae Edroiu şi secretarului Părţii Române – CSI dr. Remus Câmpeanu. 

Oaspeţi din străinătate: -

 

10. Conferinţe/sesiuni ştiinţifice organizate de Institut -  

 

· Cluj-Napoca, 21 mai 2015, Filiala Cluj a Academiei Române, Institutul de Istorie ”G. Barițiu”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, Simpozionul științific TEME ȘI OPȚIUNI METODOLOGICE IN CERCETAREA ACTUALA – 12 comunicări : 10 ale cercetătorilor din institut, 2 comunicări ale colaboratorilor din țară. 

· Bistriţa, 25 martie 2015, ora 11,  Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca (co-organizator),  workshopul DEZBATERI ASCUNSE. ISTORIOGRAFIA ROMANA SI MAGHIARA IN COLIZIUNE.

Cu participare internațională : 

 

· Cluj-Napoca, 17-18 septembrie 2015, Universitatea ”Babeș-Bolyai” – Facultatea de Istorie și Filosofie, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca -  Institutul de Istorie ”George Barițiu” (co-organizator), Conferința Internațională WRITING AND SOCIETY IN TRANSYLVANIA 13TH-17TH CENTURIES, cu sprijinul cadrul CNCS-UEFISCDI – prin proiectul de cercetare PN II-ID-PCE-2012-4-0579 director proiect S. Andea)

 

Organizări – Lansări de carte 

 

1. Cluj-Napoca, 5 martie 2015, orele 12,00, Sala de Conferinţe, Institutul de Istorie “George Bariţiu” – lansare colecției Institutul de Istorie ”George  Barițiu - Teze de doctorat. Tezele de doctorat elaborate sub coordonarea ştiinţifică a conducătorilor de doctorat din cadrul Institutului  (dr. Gelu Neamțu, dr. Simion Retegan, dr. Dumitru Suciu) sunt în fapt valoroase cărţi de autor apreciate și cu prilejul prezentărilor acestora de către  colaboratori ai Institutului - doctoranzi sau foști doctoranzi, actualmente având titlul de doctor în istorie. 

 

· Sebastian  Pârvu, Românii din Scaunele Secuieşti în Revoluţia de la 1848-1849, Sfântu Gheorghe, Editura Eurocarpatica, 2014, 524 p.  [A prezentat dr. Vasile Lechințan] 

· Ciprian Rigman, Protopopiate şi Protopopi în Dieceza Greco-Catolică de  Gherla la mijlocul secolului al XIX-lea (1856-1868), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2014, 320 p.  [A prezentat drd. Bogdan Ilieș] 

· Doru Sinaci, Discursul politic în perioada tribunismului arădean, Arad, ”Vasile Goldiș” University Press, 2014, 323 p. [A prezentat drd. Dan 

C-tin Iftimi] 

 

2. Cluj-Napoca, 26 mai 2015, la Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, în cadrul Zilelor Academice Clujene – 2015, cu prilejul Simpozionului Științific organizat de Institutul de Istorie ”G. Barițiu” - Teme şi opţiuni metodologice în cercetarea istorică actuală - lansarea lucrării elaborate de cercetători și colaboratori ai Institutului, apărută cu sprijinul CNCS-UEFISCDI prin proiectul PN-II-RU-TE-2011-3-0286 (director proiect CSIII dr. Mirela Popa-Andrei) 

 

· Recruitment and Promotion among the Romanian Greek-Catholic Ecclesiastical Elite in Transylvania (1853-1918). A Collection of Studies, Editori: Mirela Popa-Andrei (coord.), Diana Covaci, Mihaela Bedecean, Aurelia Dan, Iosif Marin Balog. Colaborator: Ana Victoria Sima, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2014, 226 p. 

[A prezentat prof.univ.dr. Nicolae Bocșan, CSIII dr. Daniela Deteșan]

 

3. Cluj-Napoca, 24 iunie 2015, orele 11,00, în Sala de Conferinţe, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, lansarea publicaţiilor din colecția Medievalia a Institutului de Istorie ”George Barițiu” , lucrări ai căror autori și editori sunt cercetători din cadrul Colectivului de Istorie medievală, lucrări din programul de cercetare al Institutului și lucrări apărute cu sprijinul CNCS-UEFISCDI prin proiectul PN II-ID-PCE-2012-4-0579 (director proiect CSI dr. Susana Andea)

 

· Documenta Romaniae Historica. Seria C. Transilvania. Vol. XVI (1381-1385), coord. Susana Andea. Editori: Susana Andea, Lidia Gross, Adinel Dincă, Cluj-Napoca, Editura Academiei Române, București, 2014, LXVIII+763 p. 

[A prezentat conf.univ.dr. Șerban Turcuș]

· Susana Andea, Congregații voievodale și palatinale (sec. XIII/XIV). Palatine s voivodal Congregations (1„3-14 Centuries), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, Editura Mega, 2014, 347 p. 

[A prezentat Adinel Dincă]

· Scris și societate în Transilvania secolelor XIII-XVII, coord. Susana Andea. Autori: Susana Andea, Avram Andea, Adinel Dincă, Livia Magina, Editura Argonaut Cluj-Napoca (România), Szmphologic Publishing Gatineau (Canada), 2013, 378 p. 

[A prezentat CSII dr. Lidia Gross]

 

4. Cluj-Napoca, 6 iulie 2015, orele 12, Sala de Conferințe, Institutul de Istorie ”George Barițiu” în colaborare cu Editura Argonaut,  lansarea lucrării care reunește studii ale istoricilor clujeni în semn de prețuire față de cercetătorul științific I dr. Gheorghe Iancu

· Transilvania în modernitatea românească. De la mișcarea națională la autodeterminare și integrare. In honorem Gheorghe Iancu, coord.: Angela Rus, Ottmar Trașcă, Virgiliu Țârău, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2015, 594  p. 

[A prezentat C.S.I dr. Dumitru Suciu, prof.univ.dr. George Cipăianu,

 conf.univ.dr. Valentin Orga – din partea Editurii Argonaut]

 

11. Concluzii şi propuneri 

Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române a desfăşurat şi în cursul anului 2015 o susţinută activitate de cercetare la parametrii unor exigenţe ştiinţifice superioare, dată fiind experienţa acumulată de-a lungul mai multor decenii şi a competenţei profesionale dobândite de cei 35 de membri ai lui. Au fost avute în vedere teme aparţinând unei problematici de cercetare fundamentale, prioritare pentru ştiinţele istorie şi socio-umane, fiind continuate cele din anii anteriori. 

Astfel, s-au înaintat spre publicare la Editura Academiei Române, în anul 2015,  vol. VII/1 (16 iulie 1863 – 19 noiembrie 1865), însumând 630 p., al corpusului Documente privind mişcarea naţională a românilor din Transilvania. 1849–1918, Editori: Dumitru Suciu (coord.), Lorand Mádly, Mirela Popa-Andrei, Daniela Deteșan, București, Editura Academiei Române, 2015, 630 p. ; De asemenea, este pregătit pentru înaintare vol. XI  5 iulie – 31 iulie 1848 al corpusului Documente privind Revoluția de la 1848 din Țările Române. C. Transilvania, însumând 775 p., Editori: Ela Cosma , Iosif-Marin Balog, Attila Varga. 

O activitate intensă de cercetare s-a derulat în domeniul Istoriei medievale și premoderne, respectiv a colecțiilor de documente Documenta Romaniae Historica şi Izvoarele Răscoalei lui Horea 1784, precum și în domeniul   Istoriei contemporane a României, a problematicii actuale din domeniile Filosofiei, Psihologiei şi Sociologiei. 

De menţionat apariţia cu regularitate a „Anuarului” Institutului, cu seriile Humanistica şi Historica pe anul 2015. Se remarcă şi în anul 2015 activitatea conducătorilor de doctorat în domeniul Istorie din cadrul SCOSAAR – Departamentul Filiala Cluj-Napoca, fiind susţinute în şedinţă publică 8 teze de doctorat, elaborate de doctoranzi în domeniul Istorie. La colocviul de admitere la doctorat, desfășurat în 5 octombrie 2015, în domeniul Istorie - la Institutul de Istorie ”G. Barițiu” - au fost admişi 7 doctoranzi, dintre care 6 la forma ”fără stipendiu” și  1 la forma ”cu stipendiu”.

Conferinţele ştiinţifice internaţionale şi interne organizate de Institut sau la care au participat membrii lui au reflectat competenţa acestora. 

Institutul îşi propune ca în anul 2016 să finalizeze cercetările pe problematica începută sau aflată în derulare la termenul stabilit, să sporească exigenţa faţă de elaboratele ştiinţifice proprii şi să asigure o vizibilitate mărită în plan ştiinţific intern şi internaţional. 

 

Cluj-Napoca, 25 noiembrie 2015

Director

Prof. dr. Nicolae EDROIU 

                       Membru corespondent al Academiei Române