ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL DE ISTORIE „GEORGE BARIȚIU” DIN CLUJ-NAPOCA

 

 

BIBLIOGRAFIA

LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE

ALE MEMBRILOR

INSTITUTULUI DE ISTORIE DIN CLUJ

1920-2005

 

Întocmită de:

 

Veronica TURCUȘ

Felicia HRISTODOL

Gheorghe HRISTODOL

 

 

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE

BUCUREȘTI, 2008

 

CUPRINS

 

Prefață

Notă redacțională

Lista abrevierilor revistelor

Alte abrevieri

BIBLIOGRAFIA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE ALE MEMBRILOR INSTITUTULUI DE ISTORIE DIN CLUJ. 1920-2005

I. „ANUARUL” INSTITUTULUI SE ISTORIE NAȚIONALĂ

II. PUBLICAȚIILE INSTITUTULUI DE ISTORIE UNIVERSALĂ

III. BIBLIOTECA INSTITUTULUI DE ISTORIE NAȚIONALĂ

IV. LUCRĂRILE ȘTIINȚIFICE ALE MEMBRILOR INSTITUTULUI

A. Volume colective

B. Activitatea individuală a membrilor Institutului
 

Susana ANDEA (n. 1956)

Radu ARDEVAN (n. 1951)

Gheorghe ARION (n. 1936)

Ladislau (Lászlo) BANYAI (1907-1981)

Gheorghe BARTOȘ (1908-1985)

Ludovic BÁTHORY (n. 1942)

Mihai BĂRBULESCU (n. 1947) 

Mihaela BEDECEAN (n. 1969)

Sabin BELU (n. 1919)

Samu BENKŐ (n. 1928)

Ștefan BEZDECHI (1888-1958)

Teodor BODOGAE (1911-1994)

Marghioala BODOR (n. 1947)

Ioana BOGDAN-CĂTĂNICIU (n. 1942)

Vasile BOGREA (1881-1926)

Olimpiu BOITOȘ (1903-1952)

Ioan BOLOVAN (n. 1962)

Liviu BOTEZAN (n. 1927)

Ileana BOZAC (1914-2000)

Dimitrie BRAHARU (1898-1984)

Nicolae BUTA (1901-1941)

Valeriu BUTURĂ (1910-1989)

Cornel CÂMPEANU (n. 1921-1962)

Remus CÂMPEANU (n. 1960)

Victor CHERESTEȘIU (1895-1971)

Ioan CHINDRIȘ (n. 1938)

Eugen CHIRILĂ (1921-1991)

Ioan CICALĂ (1926-2002)

George CIPĂIANU (n. 1942)

Sorin COCIȘ (n. 1956)

Eva CORDOȘ (n. 1940)

Ela COSMA (n. 1969)

Cornel CRĂCIUN (n. 1957)

Ioachim CRĂCIUN (1898-1971)

Ioan Horațiu CRIȘAN (1928-1994)

Constantin DAICOVICIU (1898-1973)

Mihail P. DAN (1911-1976)

Ion (János) DANI (1923-2005)

Aurel DECEI (1905-1976)

Adinel Ciprian DINCĂ (n. 1976)

Alexandru DOBOȘI (1899-1951)

Anton E. DÖRNER (n. 1951)

Silviu DRAGOMIR (1888-1962)

Gheorghe DUMITRAȘCU (n. 1939)

Nicolae DUNĂRE (1916-1987)

Gheorghe I. DUZINCHIEVICI (1904-1986)

Nicolae EDROIU (n. 1939)

Ákos EGYED (n. 1929)

Costin FENEȘAN (n. 1947)

Ștefan (István) FERENCZI (1921-2000)

Ștefan (István) FERENCZI JR. (n. 1953)

Gelu FLOREA (n. 1965)

Simion FUCHS (1907-1972)

Hortensia GEORGESCU (1909-1996)

Elena GHERAN-MEWES

Natalia GIURGIU (n. 1929)

Ioan GLODARIU (n. 1940)

Florin GOGÂLTAN (n. 1966)

Samuil GOLDENBERG (1920-1995)

Nicolae GOSTAR (1922-1978)

Lidia GROSS (n. 1961)

Nicolae GUDEA (n. 1941)

Daniela GUI (n. 1960)

Konradt G. GÜNDISCH (n. 1948)

Ladislau GYÉMÁNT (n. 1947)

Ioana HICA-CÂMPEANU (n. 1947)

Kurt HOREDT (1914-1991)

Felicia HRISTODOL (n. 1937)

Gheorghe HRISTODOL (n. 1934)

Petru IAMBOR (1939-2003)

Gheorghe IANCU (n. 1942)

Constantin IVANEȘ (n. 1945)

Sigismund (Zsigmond) JAKÓ (n. 1916)

Ludovic (Lajos) JORDÁKI (1913-1964)

Dionisie (Dénes) KÁROLY (1928-2004)

Jolanda KÁROLY (n. 1934)

Iosif (József) KECSKES

Helmut KLIMA (1915-1990)

Hillel KOHN (1891-1970)

Andrei (András) KOVÁCS (n. 1946)

Iosif (József) KOVÁCS (1919-1984)

Rolf KUTSCHERA (1915-2006)

Alexandru LAPEDATU (1876-1950)

Ioan LUPAȘ (1880-1967) ...

Marina LUPAȘ-VLASIU (1913-1998)

Mihail MACREA (1908-1967)

Loránd MÁDLY (n. 1978)

Delia MARGA (n. 1952) 

Constantin MARINESCU (1891-1982)

Septimiu MARTIN

Ștefan MATEI (n. 1937)

Maria MAXIM (n. 1945)

Stelian MÂNDRUȚ (n. 1951)

Ioan MITROFAN (1929-2002)

Ioan MOGA (1902-1950)

Camil MUREȘANU (n. 1927)

Hilde MUREȘANU (n. 1928)

Margit NAGY-BENKÖ (1928-2007)

Lucian NASTASĂ (n. 1957)

Theodor A. NAUM (1891-1980)

Alexandru NEAMȚU (1918-1995)

Gelu NEAMȚU (n. 1939)

Ioan Silviu NISTOR (n. 1941)

Teodor ONIȘOR (1913-1973)

Coriolan OPREAN (n. 1955)

Francisc PALL (1911-1992)

Francisc PAPP (n. 1935)

Mariana PASCU (n. 1943)

Ștefan PASCU (1914-1998)

Liviu PATACHI

Nicolae PĂUN (n. 1954)

Viorica PERVAIN (n. 1943)

Marius PORUMB (n. 1943)

David PRODAN (1902-1992)

Dumitru PROTASE (n. 1926)

George Alfons PROTOPOPESCU (1916-1996)

Aurel RĂDUȚIU (n. 1936)

Simion RETEGAN (n. 1939)

Vasile RUS (n. 1956)

Ioan I. RUSSU (1911-1985)

Adrian Andrei RUSU (n. 1951)

Mircea RUSU (1928-1999)

Ioan SABĂU (1911-1985)

Nicolae SABĂU (n. 1943)

Kurt SCHMIDTS (n. 1954)

Rodica SOFRONIE

Coriolan SUCIU (1895-1967)

Dumitru SUCIU (n. 1944)

Bujor SURDU (1914-1993)

Carol SZABÓ (n. 1932)

Marcel ȘTIRBAN (n. 1932)

Magdalena TAMPA (n. 1939)

Lelia TÄUBER-OPREA (n. 1949)

Maria TECUȘAN (1932)

Pompiliu TEODOR (1930-2001)

Margareta TOTH

Ottmar TRAȘCĂ (n. 1969)

Veronica TURCUȘ (n. 1974)

Mircea ȚOCA (1942-1999)

Ioan URSU (1875-1925)

Ilie UZUM (n. 1938)

Attila VARGA (n. 1978)

Valentin VASILIEV (n. 1934)

Virgil VĂTĂȘIANU (1902-1993)

Gheorghe VINULESCU

Nicolae VLASSA (1934-1984)

Iudita WINKLER (1925-1985)

Iosif WOLF (n. 1952)

Marionela WOLF (n. 1952)

Volker WOLLMANN (n. 1942)

 

Cercetarea științifică la Institutul de Istorie din Cluj între 1920-2005 (Direcții. Obiective. Rezultate) (Nicolae Edroiu)

 

PREFAȚĂ

 

 

Un titlu simplu de „Prefață”, propus de autorii acestei bibliografii pentru Cuvântul prin care încerc a o apropia de gândul și de sufletul cititorilor din câteva generații.

Dacă ar fi să-i ofer o notă mai personală, i-aș spune „Cuvânt de rămas bun”. Fiindcă după marii predecesori în calitatea de directori și îndrumători ai Institutului de Istorie din Cluj-Napoca, soarta mi-a acordat prilejul de a mă păstra în această ipostază până la o vârstă mai înaintată decât a oricăreia din cele împlinite de ei, în clipa în care misiunea lor s-a încheiat.

Și totuși, nu accept normala nostalgie a apropiatei despărțiri de aceia ce grăiesc prin paginile lucrării de față. E o operă bibliografică ce nu se raportează la nici un destin individual, ci la viața unei instituții de știință și cultură apropiată de al nouălea ei deceniu de ființare. Una privită cu respect de majoritatea contemporanilor ei și – credem cu tărie – și ai posterității sale, deși în anii mai apropiați s-au făcut auzite câteva voci rezervate, în surdină chiar denigratoare.

Adoptând recent numele lui George Barițiu, Institutul de Istorie din Cluj-Napoca al Academiei Române n-a egalat – poate – atotcuprinderea operei acestei mari personalități din cultura ardeleană și panromânească. A năzuit însă, și suntem convinși că a reușit, să-i dezvolte la dimensiuni moderne, mereu novatoare, spiritul: acela al unei științe istorice credincioase adevărului, cultivat cu obiectivitatea cuvenită și îngemănat cu misiunea de apărare a idealului național sub semnul căruia luase ființă, în 1920.

Institutul a marcat o retrospectivă a activității, la împlinirea a 25 de ani, dată ce a corespuns cu retragerea de la conducerea sa a unuia din întemeietori – Ioan Lupaș. S-a consemnat atunci pentru întâia dată sinteza operei colaboratorilor săi.

Evident, ea apare, astăzi, modestă ca număr de titluri și n-ar fi exclus ca unii să o definească drept depășită în privința orientării conținutului ei. Era un imperativ al timpului dintre 1920-1945, pe care Institutul a crezut că e dator să-l susțină.

A urmat o lungă perioadă în care un astfel de bilanț nu a mai putut fi repetat din cauza altor imperative – silite – ale altor vremuri, cât și al reorganizării într-un cadru mai larg, în care specificul de Institut „de Istorie Națională” sau „a Românilor” nu s-a mai conturat atât de deslușit.

Abia în 1995 s-a ivit prilejul unei reușite evocări a 75 de ani de existență.

Astăzi, publicația bibliografică oferită cititorilor nu vrea să fie o pledoarie – de care Institutul nu are nevoie – ci constatarea unei impresionante prezențe în istoriografia românească, până într-atât încât ne-a lăsat surprinși și pe noi, cei din interiorul „cetății” noastre spirituale.

În cam 500 de pagini, înscrierea a 150 de colaboratori, rezultă într-o producție de peste 9.600 de titluri.

Judecățile asupra ei vor fi, nu ne îndoim, diverse. Nu vor lipsi obiecții formale la adresa unor inevitabile scăpări, într-o lucrare de atari dimensiuni.

Dincolo de cele bune și rele câte se vor spune, bibliografia aceasta atestă o continuitate de valoare inconfundabilă în istoriografia și în cultura națională pe o perioadă ce se îndreaptă către durata unui secol, pe care sperăm că Institutul „George Barițiu” îl va împlini.

La această speranță - am îndrăzni a o numi certitudine -, au contribuit toți cei consemnați ca autori în paginile de față, iar o apreciere aparte se cuvine acordată truditorilor lor, Gheorghe și Felicia Hristodol, Veronica Turcuș, în parte și Magdalenei Tampa, al căror nume va rămâne, de asemenea, durabil atașat și marii bibliografii istorice a României, pe care Institutul o editează de câteva decenii.

Acad. CAMIL MUREȘANU

 

NOTĂ REDACȚIONALĂ

 

 

 

                Bibliografia de față cuprinde titlurile lucrărilor științifice - cărți și articole - elaborate și publicate de membrii Institutului de Istorie din Cluj între anii 1920-2005, începând deci cu anul înființării Institutului de Istorie Națională și a Institutului de Istorie Universală de pe lângă Universitatea „Regele Ferdinand I” din Cluj și până la apariția volumului al X-lea din Bibliografia Istorică a României, când Institutul împlinea 85 de ani de existență. Pentru perioada dintre anii 1949 și 1989 a fost avută în vedere deopotrivă activitatea științifică a cercetătorilor proveniți de la Institutul de Studii Clasice, Centrul de Studii și Cercetări privitoare la Transilvania din cadrul Universității „Victor Babeș” și de la Institutul de Studii Sociale (Tarsadalom-Tudományi Intezet) al Universității „Bolyai János” din Cluj, care au intrat în 1949 în componența Institutului de Istorie trecut atunci în subordinea Academiei. Mulți dintre membrii Institutului au deținut concomitent posturi didactice la Universitatea din Cluj ori au plecat din Institut pentru a le ocupa; lucrările lor au fost cuprinse în prezenta Bibliografie, chiar dacă ele se regăsesc și în bibliografiile elaborate deopotrivă de Biblioteca Centrală Universitară din Cluj-Napoca, de catedrele și facultățile respective. În asemenea cazuri rezultatele științifice reprezintă bun istoriografic comun și înscrierea lor în cât mai multe instrumente bibliografice devine un fapt benefic pentru cercetarea istorică însăși.

            S-a avut în vedere doar activitatea științifică a celor angajați efectiv ca cercetători ai Institutului, cu normă întreagă, cumul, jumătate de normă sau în sistemul plata cu ora, nu și a colaboratorilor antrenați în programele de cercetare și care au publicat în „Anuarul” lui.

            Pentru realizarea acestei lucrări au fost consultate bibliografii, reviste și fișiere ale bibliotecilor clujene, dar sursa principală a fost Bibliografia Istorică a României, volumele I-X (Editura Academiei, București, 1970-2005) și lucrarea Activitatea științifică a Universității din Cluj-Napoca. 1919-1973. Bibliografie selectivă. Fasc. 3. Istorie (Cluj-Napoca, 1974).

            Au fost indexate și lucrările cercetătorilor care au plecat de la Institutul nostru, dându-le posibilitatea de a avea o bibliografie la zi.

            Pentru a nu încărca lucrarea am renunțat la menționarea colaboratorilor externi ai Institutului, amintind faptul că studiul respectiv este în colaborare. Cine dorește să vadă toți autorii se poate adresa Bibliografiei Istorice a României, volumele I-X.

            Cercetătorii se succed în ordine alfabetică și în aceeași manieră sunt menționați și în Cuprins, obținându-se astfel și indicele autorilor. Lucrările lor sunt aranjate în ordinea cronologică a apariției anuale și, în cadrul acestora, în ordinea alfabetică a studiilor.

            Pentru a reduce spațiul tipografic, lucrările cu mai mult de trei autori (colecții de documente, bibliografii, tratate) au fost trecute în față, sub titlul de Lucrări colective, dar contribuția coautorului va figura și în dreptul numelui său. În același scop, am adoptat următoarele prescurtări: în colab. pentru studiile cu mai mulți autori; în lb. franceză, engleză etc. pentru studiile publicate și în alte limbi. De altfel în paginile imediat următoare se dă Lista abrevierilor revistelor  și Lista siglelor  utilizate în cuprinsul prezentei lucrări.

            Bibliografia istorică a cercetătorilor de la Institutul de Istorie din Cluj ne-a fost sugerată de Academicianul Camil Mureșanu, iar noi ne-am atașat acestui deziderat considerând că lucrarea este un omagiu adus celor care au slujit cu abnegație și pasiune cercetarea istorică din România timp de aproape un secol.

 

Colectivul bibliografic

 

LISTA ABREVIERILOR REVISTELOR

 

A.A.                                                 = Analele Academiei Seria a IV-a. București.

A.A.F.                                             = Anuarul Arhivei de Folclor. București.

A.A.M.B.                                        = Anuar al Arhivelor municipiului București. București.

A.A.R.                                             = Analele Academiei Române. Ședințe. București.

A.A.R.D.                                         = Analele Academiei Române. Desbateri. București.

A.A.T.A.                                         = Anuarul Academiei Teologice Andreiane ortodoxe române în Sibiu.

A.B.                                                 = Analele Banatului. Muzeul Banatului. Timișoara.

A.B. Etng.                                        = Analele Banatului. Muzeul Banatului, etnografie. Timișoara.

A.Br.                                                = Analele Brăilei. Muzeul Județean Brăila.

A.C.                                                 = Aradul Cultural. Inspectoratul pentru Cultură. Arad.

Academica                                       = Academica. Revistă de știință, cultură și artă. București.

A.C.M.I.C.                                      = Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice. Secția pentru Transilvania. Cluj.

Acta                                                 = Acta. Sf. Gheorghe.

Acta Archaeol. Carpathica               = Acta Archaeologica Carpathica. Krakow.

Acta Hist. Artium Acad. Sci. Hung.   = Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungariae. Budapest.

Acta Mus. Napocensis                     = Acta Musei Napocensis. Cluj.

Acta Mus. Reg. Apulensis               = Acta Musei Regionalis Apulensis. Studii și comunicări arheologice, istorice, etnografice. Alba Iulia.

A.D.                                                 = Analele Dobrogei. Constanța.

Adevărul                                          = Adevărul. București.

A.F.                                                 = Anuarul de folclor. Cluj-Napoca.

A.G.                                                 = Arhiva Genealogică. Iași.

A.G.S.                                             = Anuarul Gimnaziului Mixt. Săliște (jud. Sibiu).

A.H.                                                 = Acta Harghitensia. Anuarul muzeelor din Harghita. Miercurea Ciuc.

A.I.                                                  = Anale de istorie. Institutul de științe istorice și social-politice. București.

A.I.C.D.-A.                                     = Anuarul Institutului de cercetări etnologice și dialectologice. Seria A. București.

A.I.C.S.                                           = Anuarul Institutului de cercetări socio-umane. Sibiu.

A.I.G.Ș.                                           = Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gh. Șincai”. Tg. Mureș.

A.I.I.A. - Cluj-Napoca                     = Anuarul Institutului de istorie și arheologie. Cluj-Napoca.

A.I.I.A.I.                                          = Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A.D. Xenopol”. Iași.

A.I.I.C.                                            = Anuarul Institutului de Istorie. Cluj.

A.I.I.C.N.                                        = Anuarul Institutului de Istorie. Cluj-Napoca.

A.I.I.N.                                            = Anuarul Institutului de Istorie Națională. Cluj-Sibiu.

A.I.I.P.                                             = Analele Institutului de istorie a partidului de pe lângă C.C. al P.M.R. București.

A.I.I.R.                                            = Anuarul Institutului Italo-Român de Studii Istorice. Cluj-Napoca.

A.I.I.X.                                            = Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”. Iași.

A.I.P.T.                                            = Anuar al Institutului pedagogic-teologic al arhidiecesei ortodoxe române în Nagyszeben (Sibiu).

A.I.S.C.                                           = Anuarul Institutului de Studii Clasice. Cluj.

A.L.A.                                             = Adevărul Literar și Artistic. București.

Albina                                              = Albina. București.

Aletheia                                            = Aletheia. Asociația Oamenilor de Știință și a Scriitorilor din Bihor. Oradea.

Alt. B.                                              = Altarul Banatului. Mitropolia Banatului. Timișoara.

Alternative                                       = Alternative. București.

Aluta                                                = Aluta. Muzeul județean Sf. Gheorghe.

A.M.                                                = Arheologia Moldovei. Institutul de Istorie și Arheologie. Iași.

A.M.C.S.                                         = Arheologia medievală. Muzeul Caraș-Severin.

A.M.E.T.                                         = Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei. Cluj-Napoca.

A.M.M.R.                                        = Anuarul Muzeului Marinei Române. Constanța.

A.M.N.                                            = Acta Musei Napocensis. Muzeul de Istorie. Cluj-Napoca.

A.M.P.                                             = Acta Musei Porolissensis. Muzeul de Istorie și Artă. Zalău.

A.M.P.M.                                        = Antemeridian și Postmeridian. Universitatea „C. Brâncuși”. Tg. Jiu.

Am. Pop.                                         = Amicul Poporului. Calendar .... Sibiu.

An. Acad. R.P.R.                             = Analele Academiei R.P.R. București.

Anale                                               = Anale de istorie. Institutul de studii istorice și social-politice de pe lângă C.C. al P.C.R. București.

An. C.M.I.T.                                    = Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice. Secția pentru Transilvania. Cluj.

Angustia                                          = Angustia. Revistă pentru S-E Transilvaniei. Sf. Gheorghe.

Ani                                                   = Ani. Revistă de cultură armeană. București.

An. I.I. Cluj                                     = Anuarul Institutului de Istorie. Cluj.

An. Inst. Ist. Cluj                             = Anuarul Institutului de Istorie. Cluj.

An. Inst. Ist. P.C.R.                         = Analele Institutului de studii istorice și social-politice de pe lângă C.C. al P.C.R. București.

An. Inst. Ist. P.M.R.                        = Analele Institutului de istorie a partidului de pe lângă C.C. al P.M.R. București.

An. Ist.                                             = Analele de istorie. Institutul de studii istorice și social-politice de pe lângă C.C. al P.C.R. București.

An. S.N.-B.                                     = Anuarul Școalei normale române unite de învățători din Blaj.

An. Științ. Univ. Al.I. Cuza Ist. Filol.    = Analele Științifice ale Universității „Al.I. Cuza”. Istorie. Filologie. Iași.

Antík Tanulm.                                  = Antík Tanulmányok. Budapest.

An. Univ. București. Ist.                  = Analele Universității „C.I. Parhon”. Seria științe sociale. Istorie. București.

Annuario                                          = Annuario dell „Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia”. Veneția.

Anuar                                               = Anuar. Institutul Teologic Universitar Ortodox. Cluj-Napoca.

Anuar. Inst. Ist. Arheol. Cluj           = Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie. Cluj-Napoca.

Anuar. Inst. Ist. Arheol. Iași            = Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A.D. Xenopol”. Iași.

Anuar. Inst. Ist. Cluj                        = Anuarul Institutului de Istorie. Cluj.

Anuar. Inst. Ist. Naț.                        = Anuarul Institutului de Istorie Națională. Cluj.

Anuar. Inst. Stud. Clasice                = Anuarul Institutului de Studii Clasice. Cluj.

Anuar. Muz. Etnogr. Transilv.         = Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei. Cluj.

A.O.                                                 = Arhivele Olteniei. Craiova.

A.P.R.                                              = Almanahul Presei Române. Cluj.

Apulum                                            = Apulum. Acta Musei Apulensis. Alba Iulia.

A.R.                                                 = Arhiva Românească. București.

Archaeol. Austriaca                         = Archaeologia Austriaca. Wien.

Archivi                                             = Archivi d’Italia e rassegna internazionale degli archivi. Roma.

Ardealul                                           = Ardealul. București.

Arheol. Moldovei                            = Arheologia Moldovei. Iași.

Arheol. Vest.                                   = Arheoloski Vestnik. Ljubliana.

Arhiva                                              = Arhiva. Revistă trimestrială de filologie, istorie și cultură românească. Iași.

A.R.M.S.I.                                       = Academia Română. Memoriile Secțiunii Istorice. București.

ARTA                                              = Arta. București.

A.S.                                                 = Analele Sighetului. Fundația Academia Civică. București.

A.S.                                                 = Arhiva Someșeană. Muzeul năsăudean. Năsăud.

A.S.I.                                               = Archivio storico italiano. Firenze.

A.S.N.S.P.                                       = Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Pisa.

A.Som.                                            = Arhiva Someșeană. Cluj-Napoca–Năsăud.

ASTRA                                           = ASTRA-Transilvania. Brașov.

A.Ș.U.I. ist.                                     = Analele Științifice ale Universității „Al.I. Cuza”. Istorie. Iași.

A.T.                                                 = Ars Transilvaniae. Institutul de Arheologie și Istoria Artei. Cluj-Napoca.

A. Tân.                                             = Ardealul Tânăr. Revistă bilunară de ideologie democratică. Cluj.

A.T.S.                                              = Acta Terae Septemcastrensis. Universitatea „Lucian Blaga”. Sibiu.

A.U.A.                                             = Annales Universitatis Apulensis. Seria historica. Alba Iulia.

A.U.C. - filos., soc., ist.                   = Analele Universității Craiova. Seria filosofie, sociologie, istorie.

A.U.D.C. geogr.ist.                         = Analele Universității „D. Cantemir”. Geografie. Istorie. Tg. Mureș.

A.U.D.C. ist.                                   = Analele Universității „D. Cantemir”. Istorie. Tg. Mureș.

A.U.D.J.                                          = Analele Universității „Dunărea de Jos”. Istorie. Galați.

A.U.D.O.                                         = Analele Universității din Oradea.

Balcanica                                          = Balcanica. Publiée sous les auspices de la Société Macedo-Roumaine. București.

B.C.                                                 = Biblioteca și Cercetarea. Biblioteca Filialei Cluj a Academiei Române. Cluj-Napoca

Banatica                                           = Banatica. Muzeul Județean Caraș-Severin. Reșița.

B.C.H.G.S.                                      = Buletinul Comisiei de Heraldică, Genealogie și Sigilografie a Academiei Române - Filiala Cluj.

B.C.M.A.                                         = Buletinul Centrului, Muzeului și Arhivei istorice a evreilor din România. București.

B.C.M.I.                                          = Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice. București, Craiova, Vălenii de Munte.

B.C.Ș.S.                                           = Buletinul Cercurilor științifice studențești. Alba Iulia.

B.E.E.S.O.                                       = Bulletin de l’Institut pour l’Etudes de l’Europe. Bucarest.

Beiușul                                             = Beiușul. Beiuș.

B.I.C.H.S.                                        = Bulletin of the International Committee of Historical Sciences. Paris.

Biharea                                             = Biharea. Muzeul Crișurilor. Oradea.

Biruința                                            = Biruința.Cluj.

Bis. Ort. Română                             = Biserica Ortodoxă Română. Buletinul oficial al Patriarhiei Române. București.

B.Î.                                                   = Biblioteca și învățământul. Biblioteca universitară. Cluj-Napoca.

Blajul                                               = Blajul. Blaj.

B.M.M.N.                                        = Buletinul Muzeului Militar Național. București.

Boabe de Grâu                                 = Boabe de Grâu. București.

B.O.R.                                             = Biserica Ortodoxă Română. București.

B.S.H.                                              = Bulletin de la Section Historique. Académie Roumaine. Bucarest.

B.S.N.R.                                          = Buletinul Societății Numismatice Române. București.

B.Ș.                                                  = Biserica și Școala. Arad.

Bul. Științ. Acad. R.P.R. Geol. Geogr. = Buletinul științific al Academiei R.P.R. Geologie, geografie. București.

Bul. Univ. Cluj. Șt. Nat.                  = Buletinul Universității Cluj. Științele Naturii. Cluj.

Bul. Univ. Cluj. Șt. Soc.                  = Buletinul Universității din Cluj. Seria Științe Sociale. Cluj.

Buletin. Monument. Ist.                   = Buletinul Monumentelor Istorice. Consiliul culturii și educației socialiste. București.

Bull.(Izvestja) Inst. Archéologique Bulgare   Bulletin (Izvestja) de l’Institut Archéologique Bulgare. Sofia.

Bulletin T.S.                                     = Bulletin of the Center for Transylvanian Studies. Cluj-Napoca.

Byzantinoslavica                              = Byzantinoslavica. Revue internationale des études byzantines. Praha.

C.A.                                                 = Cercetări Arheologice. Muzeul Național de Istorie. București.

C.A.A.N.T.                                      = Cercetări arheologice în aria nord-tracică. Institutul român de tracologie. București.

Calend. Blaj                                     = Calendarul de Blaj. Blaj.

Calendarul Minervei                        = Calendarul Minervei. București.

Carpica                                             = Carpica. Muzeul județean de istorie și artă. Bacău.

C.C.                                                 = Caiete Critice. Revistă de critică literară și informație științifică. București.

C.C.A.                                             = Cronica Cercetărilor Arheologice. Comisia Națională de Arheologie. București.

C.C.B.                                              = Cultura Creștină. Blaj.

C.C.D.J.                                           = Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos. Călărași.

C.D.A.I.                                           = Caiete de Antropologie Istorică. Cluj-Napoca.

C.D.P.                                              = Caietele „David Prodan”. Asociația istoricilor din Transilvania și Banat. Cluj-Napoca.

Cetatea                                             = Cetatea Culturală. Cluj-Napoca.

Cerc. Ist.                                          = Cercetări Istorice. Muzeul de istorie a Moldovei. Iași.

Cerc. Lingv.                                     = Cercetări de lingvistică. Academia R.S. România. Cluj-Napoca.

Cerc. Lingv. Acad. R.P.R. Cluj       = Cercetări de lingvistică. Academia Republicii Populare Române. Filiala Cluj. Cluj.

C.I.                                                   = Cercetări Istorice. Muzeul de istorie a Moldovei. Iași.

C.I.                                                   = Cercetări istorice. Revistă de istorie românească. Iași.

C. Lit.                                               = Convorbiri Literare. București.

C.M.S.R.I.                                       = Concepte și metodologie în studiul relațiilor internaționale. Iași.

C.N.                                                 = Cercetări numismatice. Muzeul de istorie al R.S. România. București.

C.N.A.                                             = Cronica Numismatică și Arheologică. București.

C. Num.                                           = Cercetări Numismatice. Muzeul de Istorie a României. București.

Colloquia                                         = Colloquia. Centrul de studii central-europene. Cluj-Napoca.

Contemporanul                                = Contemporanul. București.

Cosânzeana                                      = Cosânzeana. Orăștie-Cluj.

C.P.                                                  = Cuvântul Poporului. Săliște.

C.R.                                                 = Conștiință Românească. Cluj.

Crisia                                               = Crisia. Muzeul Țării Crișurilor. Oradea.

Crișana                                             = Crișana Antiqua et Medievalia. Oradea.

C.R.L.                                              = Cahiers roumains d’études littéraires. București.

Cronica                                            = Cronica. Revistă de cultură. Iași.

C.S.                                                  = Calendarul Săteanului. Sibiu.

C.S.S.                                              = Caietul seminarului special de științe auxiliare ale istoriei. București.

C.T.                                                  = Calendarul pentru toți. Sibiu.

C.T.C.                                              = Cele Trei Crișuri. Oradea.

Cugetul                                            = Cugetul. Revistă de istorie și cultură. Chișinău.

Cugetul Românesc                           = Cugetul Românesc. București.

Cult. C.                                            = Cultura Creștină. Blaj.

Cultura Poporului                            = Cultura Poporului. Cluj-București.

Cumidava                                         = Cumidava. Culegere de studii și cercetări. Muzeul județean. Brașov.

Curentul                                           = Curentul. București.

Dacia                                                = Dacia. Revue d’archéologie et d’histoire ancienne. Institut „V. Pârvan”. București.

Dacoromania                                    = Dacoromania. Buletinul Muzeului Limbii Române (Universitatea Română din Cluj). Cluj, București.

Dacoromania                                    = Dacoromania. Jahrbuch für ostliche Latinität. Frieburg.

Danubius                                         = Danubius. Muzeul de istorie. Galați.

Darul Vremii                                    = Darul Vremii. Cluj.

D.D.I.A.                                          = Documente recent descoperite și informații arheologice. Academia de Științe Sociale și Politice. București.

D.I.                                                  = Dosarele Istoriei. București.

Dimineața                                         = Dimineața. București.

D.It.                                                 = Diplomatarium Italicum. Roma-București.

D.L.                                                 = Dacia Literară. Iași.

D.N.                                                 = Drumul Nou. Cluj.

D. Rom.                                           = Destin Românesc. Revistă de istorie și cultură. București-Chișinău.

Drobeta                                            = Drobeta. Muzeul „Porților de Fier”. Drobeta-Turnu Severin.

Dtsch. Forsch. Südost.                    = Deutsche Forschung im Südosten. Sibiu.

East European Quart.                       = East European Quarterly. University of Colorado.

Ec. M.                                              = Ecoul Moldovei. Iași.

E.M.                                                 = Erdélyi Muzéum. Cluj-Napoca.

E.N.                                                 = Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie și Istoria Artei. Cluj-Napoca.

E.O.                                                 = L’Europa Orientale. Roma.

E. Or.                                               = L’Europa Orientale. Rivista mensile pubblicata a cura dell’Istituto per l’Europa Orientale. Roma.

Ephemeris Dacoromana                   = Ephemeris Dacoromana. Annuario della Scuola Romena di Roma. Roma.

Epigraphica                                      = Epigraphica. Rivista italiana di epigraphia. Roma.

Erd. Múz.                                         = Erdélyi Muzeum. Cluj.

E.S.                                                  = Era Socialistă. Revistă teoretică și social-politică a C.C. al P.C.R. București.

Europa XXI                                     = Europa XXI. Centrul de istorie și civilizație europeană. Iași.

Familia                                             = Familia. Oradea.

F.I.                                                   = File de Istorie. Muzeul de istorie. Bistrița.

Forsch. Volks. Landkde.                 = Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Sibiu.

Forschungen                                    = Forschungen zur Volkes und Landeskunde. Sibiu.

Forum                                              = Forum. Revista Învățământului Superior. București.

F.P.                                                  = Foaia Poporului. Sibiu.

F.Ș.                                                  = Freamătul Școalei. Cluj.

Gazeta Maramureșeană                    = Gazeta Maramureșeană. Sighet.

G.B.                                                 = Glasul Bisericii. București.

Germania                                         = Germania. Berlin, Frankfurt am Main.

G.I.                                                  = Gazeta Ilustrată. Cluj.

Godisnik Muzei                               = Godičnik na Narodnija Archeologièeski Muzej, Sofia.

G.R.                                                 = Gând Românesc. Revistă de cultură editată de ASTRA. Cluj.

G. Rom.                                           = Graiul Românesc. București.

G.R.R.S.                                          = Glas Românesc în regiunea secuizată. Odorhei.

G.T.                                                 = Gazeta de Transilvania. Brașov.

G.U.                                                 = Generația Unirii. București.

H.C.                                                 = Historickę Èasopis. Bratislava.

Hierasus                                           = Hierasus. Muzeul județean Botoșani.

Hrisovul                                           = Hrisovul. Buletinul Școalei de Arhivistică. București.

H.U.                                                 = Historica Urbana. Comisia de istorie a orașelor din România. Sibiu-București.

Hyperboreea                                    = Hyperboreea. Revistă de cultură. Oradea.

I.A.                                                  = Istoria astăzi. Asociația istoricilor din Transilvania și Banat. Cluj-Napoca.

I.B.                                                   = Îndrumar Bisericesc. Sibiu.

I.B.H.S.-W.                                     = International Bibliography of Historical Sciences. Bibliographie Internationale des Sciences Historiques ... Washington, Oxford, Zürich.

Ig. S.                                                = Igaz Szó.

Inf.                                                   = Înfrățirea. Cluj.

Inf. P.                                               = Înfrățirea poporului. Cluj.

Istros                                                = Istros. Buletinul Muzeului Brăila.

Însemnări                                         = Însemnări Ieșene. Iași.

Jahrb. f. Numismat. u. Geldgesch.   = Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte. München.

K.B.                                                 = Kirchische Blätter. Sibiu.

Ker. Sz.                                            = Kereszteny Szó. Cluj-Napoca.

K.M.                                                = Keresztény magvető. Cluj-Napoca.

Könyvt. Szle.                                   = Könyvtári Szemle. Budapest.

Korunk                                             = Korunk. Cluj-Napoca.

Kwart. Hist. Kultur. Mater.              = Kwartalnik Historii Kultury Materialnei. Warszawa.

Lanuri                                              = Lanuri. Revistă literară lunară. Mediaș.

Latomus                                           = Latomus. Revue des études latines. Bruxelles.

L.d.C.                                               = Lupta de Clasă. București.

Libertatea                                         = Libertatea economică, politică, socială, culturală. București.

L.I.G.                                               = Lucrările Institutului de Geografie al Universității din Cluj. Cluj-Timișoara.

Limes                                               = Limes. Revistă de cultură a Sălajului. Zalău.

L.Î.P.                                                = Lupta Întregului Popor. Revistă de istorie militară. București.

L.R., Chișinău                                  = Limba Română. Chișinău.

L.Ș. - Oradea, ist.                             = Lucrări Științifice. Seria B. Istorie, științe sociale,

filologie, pedagogie, educație fizică. Institutul pedagogic. Oradea.

Luceafărul                                        = Luceafărul. București.

Luceafărul-S.                                   = Luceafărul. Budapesta-Sibiu-București.

Lucr. Științ. Oradea B.                     = Lucrări Științifice. Seria B. Institutul pedagogic. Oradea.

Lucr. Științ. Oradea. Istorie              = Lucrările Științifice. Istorie. Institutul pedagogic. Oradea (din 1972).

Lucr. Științ. Tg. Mureș                    = Lucrări Științifice. Tg. Mureș.

Lumina                                             = Lumina. Cluj.

M.A.                                                = Mitropolia Ardealului. Sibiu.

Magy Kvszle.                                   = Magyar Könyvszemle. Budapest.

Manuscriptum                                  = Manuscriptum. Muzeul literaturii române. București.

M.Ap.                                              = Munții Apuseni. Universitatea din Oradea.

Marisia                                             = Marisia. Muzeul Județean Tg. Mureș.

Marmația                                          = Marmația. Muzeul Județean Maramureș. Baia Mare.

Mat. Arheol. Ist. Veche                   = Materiale Arheologice privind Istoria Veche a R.P.R. București.

Mat. Cerc. Arheol.                           = Materiale și Cercetări Arheologice. Institutul de arheologie. București.

Mat. Ist. Muzeografie                      = Materiale de Istorie și Muzeografie. București.

M.B.                                                = Mitropolia Banatului. Timișoara.

M.C.A.                                            = Materiale și Cercetări Arheologice. București.

Memoria                                          = Memoria. Revista gândirii arestate. București.

Memoria Antiquitatis                       = Memoria Antiquitatis. Muzeul arheologic. Piatra Neamț.

M.E.R.F.                                          = Mélanges de l’École roumain en France. Paris, București.

M.H.G.                                            = Mélange d’Histoire Générale. Cluj.

M.I.                                                  = Magazin Istoric. Revistă de cultură istorică. București.

Mitrop. Ardealului                           = Mitropolia Ardealului. Sibiu.

Mitrop. Banat.                                  = Mitropolia Banatului. Timișoara.

Mitrop. Mold. Sucevei                     = Mitropolia Moldovei și Sucevei. Iași.

Mitt. Brukenthal. Mus.                    = Mitteilungen aus dem Baron Brukenthalischen Museum. Sibiu.

M.K.                                                = Magyar Kisebbség. Lugoj.

M.M.S.                                            = Mitropolia Moldovei și Sucevei. Iași.

M.N.                                                = Muzeul Național. București.

M.O.                                                = Mitropolia Olteniei. Craiova.

Moldova                                          = Moldova. Revistă de cultură. Iași.

M.R.                                                = Marina Română. Constanța.

M.S.I.                                              = Memoriile Secției de Științe Istorice a Academiei. București.

M.Ș.F.L.A.                                      = Memoriile Secției de Științe Filologice, Literatură și Artă a Academiei. București.

M.S.Ș.I.                                           = Memoriile Secției de Științe Istorice. Academia R.S. România. București.

M.S.Ș.I.A.                                       = Memoriile Secției de Științe Istorice și Arheologice a Academiei Române. București.

M.T.                                                 = Medievalia Transilvanica. Satu Mare.

Mûvelődés                                       = Mûvelődés. București.

M.V.I.M.                                         = Maramureș, vatră de istorie milenară. Baia Mare.

Napoca Univ.                                   = Napoca Universitară. Cluj.

Națiunea                                           = Națiunea. Cluj.

Năzuința                                           = Năzuința. Zalău.

N.E.H.                                             = Nouvelles Études d’Histoire. București.

Noesis                                              = Noesis. Travaux du Comité Roumain d’Historie et de la Philosophie des Sciences. Académie. București.

N. Rom.                                           = Națiunea Română. Cluj.

N.T.                                                 = Noi Tracii. Centro Europeo di Studii Traci. Roma.

Numizmat. Közlöny                         = Numizmatikai Közlöny. Budapest.

N.V.                                                 = Nord-Vestul. Baia Mare-Cluj-Brașov.

Nyelv                                               = Nyelv és irodalomtudományi Közlemények. Cluj-Napoca.

Nyelv. irod. Közl.                            = Nyelv és irodalomtudományi Közleményi. Cluj.

Oltenia                                             = Oltenia. Muzeul Olteniei. Craiova.

O.P.                                                 = Oglinzi paralele. Revistă de dialog cultural. Nădlac.

O.S.E.                                              = Observatorul social-economic. Revistă trimestrială de studii și anchete social-economice. Brașov.

Patria                                                = Patria. Sibiu-Cluj.

P.B.                                                  = Patrimonium Banaticum. Timișoara.

P. Bibl.                                             = Probleme de Bibliologie. București.

P.E.                                                  = Probleme Economice. București.

P.H.                                                 = Piatră de hotar. Arad.

Philobiblon                                      = Philobiblon - Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”. Cluj-Napoca.

P. Lit.                                               = Pagini Literare. Arad.

P. Muz.                                            = Probleme de Muzeografie. Cluj.

P.N.P.P.                                           = Prietenul Nostru Pentru Popor. Revistă Culturală. Câmpulung-Muscel.

Pontica                                             = Pontica. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie. Constanța.

Potaissa                                            = Potaissa. Muzeul de istorie. Turda.

P.R.A.                                              = Proceeding of the Romanian Academy. București.

Probl. Bibliol.                                  = Probleme de Bibliologie. București.

Probl. Muz.                                      = Probleme de Muzeografie. București.

Prop. Lit.                                          = Propilee Literare. București.

P.V.B.                                              = Perenitatea vlahilor în Balcani. Istorie și civilizație aromânească. Constanța.

R.A.                                                 = Revista Arhivelor. Direcția generală a Arhivelor Statului. București.

R.A.C.                                             = Revista Arhivelor. Cluj-Napoca.

Ramuri                                             = Ramuri. Craiova.

Rass. I.R.                                         = Rassegna Italo-Romena. Finanza-Industria-Commercio-Cultura. Milano.

Răvașul                                            = Răvașul. Cluj.

R.B.                                                 = Revista Bistriței. Muzeul de istorie. Bistrița.

R.C.                                                 = Romanian Civilization. Romanian Cultural Foundation. Iași.

R.C.N.R.-UNESCO                        = Revista Comisiei Naționale Române pentru UNESCO. București.

R. Crit.                                             = Revista Critică. Iași.

R.D.L.M.                                         = România de la Mare. Publicație a Asociației cultural-istorice dobrogene. Constanța.

R.E.                                                  = Revista Economică. București.

R.E.                                                  = Revista Economică Cluj-Sibiu.

R.E.F.                                              = Revista de Etnografie și Folclor. București.

Renașterea                                        = Renașterea. Cluj.

R. Er.                                               = România Eroică. Cluj-București.

R.E.S.E.E.                                        = Revue des études sud-est européennes. București.

Rev. Arhiv.                                      = Revista arhivelor. București.

Rev. Bibl.                                         = Revista bibliotecilor. București.

Rev. Curs. Conf. Univ.                    = Revista Cursurilor și Conferințelor Universitare. București.

Rev. Ist. Română                             = Revista Istorică Română. București.

Rev. Înv. Sup.                                  = Revista Învățământului Superior. București.

Rev. Muz.                                        = Revista Muzeelor. București.

Rev. Pedag.                                      = Revista de pedagogie. București.

Rev. Statistică                                  = Revista de statistică. București.

Rev. Ist. Română                             = Revista Istorică Română. București.

Rev. Muz.                                        = Revista Muzeelor. București.

Rev. Română Stud. Int.                    = Revista română de studii internaționale. București.

Revista Fundațiilor Regale               = Revista Fundațiilor Regale. București.

Revue Etud. Lat.                              = Revue d’Études Latines. Bruxelles.

Revue Etud. Sud-Est Europ.            = Revue des études sud-est européennes. Bucarest.

Revue Roumain Hist.                       = Revue Roumaine d’Histoire. Académie de la R.S. Roumanie. Bucarest.

Revue Roumaine Sc. Sociales          = Revue Roumaine des sciences sociales. Bucarest.

R.F.                                                  = Revista de filosofie. București.

R.G.I.                                               = Revista Generală a Învățământului. București.

R. Hon.                                            = Revue des Hongrois. Budapest.

R.H.S.E.E.                                       = Revue historique du Sud-Est européen. București.

R.I.                                                   = Revista Istorică. București.

R.I.B.                                               = Revista de Istorie Bisericească. Craiova.

R.I.M.                                              = Revista de istorie militară. București.

R.I.R.                                               = Revista Istorică Română. București.

R. Ist.                                               = Revista Istorică. Dări de seamă, documente și notițe. București, Vălenii de Munte.

R.I.T.L.                                            = Revista de istorie și teorie literară. București.

R.Î.S.                                               = Revista Învățământului Superior. București.

R. Km. 0                                          = România Km. 0. Baia Mare.

R.L.                                                  = Revista Literară. București.

R.M.I.                                              = Revista monumentelor istorice. Comisia Națională a Monumentelor. București.

R.M.M.I.                                         = Revista muzeelor și monumentelor. Seria monumentelor istorice și de artă. București.

R.M.M.M.                                       = Revista muzeelor și monumentelor. Seria muzee. București.

R.M.M., Seria M.                            = Revista muzeelor și monumentelor. Seria muzee. București.

R.M.M., Seria M.I.A.                      = Revista muzeelor și monumentelor. Seria monumentelor istorice și de artă. București.

R.N.                                                 = România Nouă. Chișinău.

Rom. N.                                           = România Nouă. Cluj-Sibiu.

Romanoslavica                                 = Romanoslavica. București.

România Literară                              = România Literară. Arad.

Românul                                          = Românul. Arad.

R.P.                                                  = Revista de pedagogie. Institutul de științe pedagogice. București.

R.P.H.                                              = Roumanie. Pages d’histoire. București.

R.P.L.                                              = Revista Politică și Literară. Blaj.

R.R.                                                 = Revue Roumaine. Publication mensuelle de culture. București.

R.R.E.I.                                            = Revue Roumaine des études internationales. București.

R.R.H.                                             = Revue Roumaine d’Histoire. București.

R.R.H.A. - BA                                = Revue Roumaine d’histoire de l’art. Série beaux arts. București.

R.R.S.I.                                            = Revista română de studii internaționale. București.

R.S.                                                  = Revista de statistică. București.

R.S.T.R.                                           = Revista Societății Tinerimea Română. București.

R. Sz.                                               = Református Szemle. Cluj-Napoca.

România viitoare                              = România viitoare. Sibiu.

R.T.; R. Trans.                                 = Revue de Transylvanie. Cluj-Sibiu.

R.T.S.                                              = Revista Teologică. Sibiu.

S.A.A.                                             = Studia antiqua et archeologica. Universitatea „Al.I. Cuza”. Iași.

S.A.I.                                               = Studii și Articole de Istorie. București.

S.A.M. „Nicolae Bălcescu”             = Studia et Acta Musei „Nicolae Bălcescu”. Bălcești pe Topolog.

Sargeția                                            = Sargeția. Muzeul Județean Deva.

S.B.                                                  = Studia Bibliologica. București.

Sbornik Filoz. Fak. Univ. Komenského  = Sbornik Filozofické Fakulty University Komenskeho. Bratislava.

S.C.A.I.                                           = Studii și Comunicări. Arheologie-Istorie. Muzeul Brukenthal. Sibiu.

S.C.B.                                              = Studii și Cercetări de Bibliologie. București.

S.C. - Caransebeș                            = Studii și comunicări de etnografie-istorie. Caransebeș.

S.C.D.B.                                          = Studii și cercetări de documentare și bibliologie. București.

S.C.E.B.                                           = Studii și cercetări etnoculturale. Bistrița.

S.C.E.I.                                            = Studii și cercetări economice. Iași.

S.C.I.                                               = Studii și cercetări istorice. Iași.

S.C.I.C.P.                                        = Studii și comunicări de istorie a civilizației populare din România. Muzeul Brukenthal. Sibiu.

S.C.I. - Golești                                 = Studii și comunicări de istorie și etnografie. Golești-Argeș.

S.C.I.V.                                           = Studii și Cercetări de Istorie Veche. București.

S.C.I.V.A.                                       = Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie. București.

S.C.L.                                              = Studii și Cercetări Lingvistice. Academia R.S. România. București.

S.C.M.A.                                         = Studii și Comunicări. Muzeul Arad.

S.C.N.                                              = Studii și Cercetări de Numismatică. București.

S.C.R.                                              = Scrisul Românesc. Craiova.

S.C. - Satu Mare                              = Studii și Comunicări. Muzeul Județean Satu Mare.

Scriptum                                          = Scriptum. Buletin bibliologic. București-Brașov.

Semenicul                                        = Semenicul. Revistă culturală lunară. Lugoj.

S. Fors.                                            = Südostdeutsche Forschungen. München.

S.H.                                                 = Studia Hebraica. Universitatea București.

S.I.B.                                               = Studii de istoria Banatului. Universitatea din Timișoara.

S.I.R.                                               = Studii Italo-Române. Cluj-Napoca.

S.J.                                                   = Studia Judaica. Cluj-Napoca.

S.M.                                                 = Societatea de mâine. Revistă săptămânală pentru probleme sociale și economice. Cluj.

S.M.I.M.                                          = Studii și materiale de istorie medie. Institutul de Istorie „N. Iorga”. București.

S.M.I. Med.                                     = Studii și materiale de istorie medie. București.

S.M.I. Mod.                                     = Studii și materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie „N. Iorga”. București.

S.M.M.I.M.                                     = Studii și materiale de muzeografie și istorie militară. București.

S.O.D.F.                                          = Süd-Ost deutsche Forschungen. München, Leipzig.

S.R.                                                  = Sociologie Românească. București.

S.Ș.                                                  = Satul și Școala. Cluj.

S. Tag.                                             = Siebenbürgisch-Deutsches Tageblätt. Sibiu.

Steaua                                              = Steaua. Revista Uniunii Scriitorilor. Cluj-Napoca.

Stud. Bibliol.                                    = Studia bibliologica. București.

Studia Acta N. Bălcescu                  = Studia et acta Musei Nicolae Bălcescu. Bălcești pe Topolog.

Studia Bibliol.                                  = Studia bibliologica. București.

Studia B.B. hist.                               = Studia Universitatis „Babeș-Bolyai”. Historia.

Cluj-Napoca.Studia efem.                = Studia Universitatis „Babeș-Bolyai”. Efemerides. Cluj-Napoca.

Studia eur.                                        = Studia Universitatis „Babeș-Bolyai”. Studia Europea. Cluj-Napoca.

Studia hist.                                       = Studia Universitatis „Babeș-Bolyai”. Historia. Cluj-Napoca.

Studia oecon.                                   = Studia Universitatis „Babeș-Bolyai”. Oeconomica. Cluj-Napoca.

Studia philos.                                   = Studia Universitatis „Babeș-Bolyai”. Philosophia. Cluj-Napoca.

Studia Sociol.                                   = Studia Universitatis „Babeș-Bolyai”. Sociologia. Cluj-Napoca.

Studia t.cat.                                      = Studia Universitatis „Babeș-Bolyai”. Theologia-Catholica. Cluj-Napoca.

Studia t.gr.cat.v.                               = Studia Universitatis „Babeș-Bolyai”. Theologia Greco-Catholica Varadiensis. Cluj-Oradea.

Studia th.                                          = Studia Universitatis „Babeș-Bolyai”. Theologia Ortodoxă. Cluj-Napoca.

Studien Zur Gesch. u. Philos des Altertums    Studien zur Geschichte und Philosophie des Altertums. Budapest.

Studii                                               = Studii. Revistă de știință. Academia R.P.R. București.

Studii Art. Ist.                                  = Studii și Articole de Istorie. București.

Studii Cerc. Bibliologie                    = Studii și cercetări de bibliologie. București.

Studii Cerc. Ist. Artei - s. artă plastică    = Studii și cercetări de istoria artei. Seria artă plastică. București.

Studii Cerc. Ist. Cluj                        = Studii și cercetări istorice. Academia R.P.R. Filiala Cluj.

Studii Cerc. Ist. Lit. Folcl.                = Studii și cercetări de istorie literară și folclor. București.

Studii Cerc. Ist. Med.                       = Studii și cercetări de istorie medie. București.

Studii Cerc. Ist. Veche                     = Studii și cercetări de istorie veche. Academia R.P.R. București.

Studii Cerc. Ist. Veche Arheol.        = Studii și cercetări de istorie veche și arheologie. Institutul de arheologie. București.

Studii Cerc. Numismat.                    = Studii și cercetări de numismatică. Academia R.P.R. București.

Studii Cerc. Științ. Cluj                    = Studii și cercetări științifice. Academia R.P.R. Filiala Cluj.

Studii Cerc. Științ. Cluj. Șt. Soc.      = Studii și cercetări științifice. Seria științe sociale. Academia R.P.R. Filiala Cluj.

Studii clasice; S.Cl.                          = Studii clasice. București.

Studii Com. Satu Mare                    = Studii și comunicări. Muzeul județean Satu Mare.

Studii Comun. Muz. Brukenthal      = Studii și comunicări. Muzeul Burkenthal. Sibiu.

Studii Ist. Banat.                              = Studii de istorie a Banatului. Universitatea din Timișoara.

Studii Italiene                                   = Studii Italiene. București.

Studii Mat. Tg. Mureș                     = Studii și materiale. Muzeul județean Tg. Mureș.

Studii Mater. Ist. Cont.                    = Studii și materiale de istorie contemporană. Academia R.P.R. București.

Studii Mater. Ist. Med.                     = Studii și materiale de istorie medie. Academia R.P.R. București.

Studii Mater. Ist. Mod.                    = Studii și materiale de istorie modernă. Academia R.P.R. București.

Studii Ref. Ist. Rom.                        = Studii și referate privind istoria României. București.

Studii Rev. Ist.                                 = Studii. Revista de istorie. București.

Studii Teol.                                      = Studii teologice. București.

Suceava                                            = Suceava. Anuarul Muzeului județean. Suceava.

Süd-Ost Europ. Stud.                      = Südosteuropa. Studies. München.

S.U.P.M.                                         = Studia Universitatis „Petru Maior”. Historia. Tg. Mureș.

S.U.V.G.                                         = Studia Universitatis „Vasile Goldiș”. Seria A. Arad.

S. Viert.                                           = Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Sibiu.

Synthesis                                         = Synthesis. Bulletin du Comité National de littérature comparée de la R.S. de Roumanie. București.

Sy. T.                                               = Simposia Thracologia. Institutul de Tracologie. București.

Ș.A.                                                 = Școala Ardeleană. Tg. Mureș.

Ș.N.                                                 = Școala noastră. Zalău.

T.A.                                                 = Tribuna poporului. Arad.

T.D.                                                 = Thraco-Dacica. Institutul de Tracologie. București.

Termini                                            = Termini. Rivista mensile di cultura. Fiume.

Terra Nostra                                     = Terra Nostra. Culegere de materiale privind istoria agriculturii în R.S. România. București.

Tibiscum                                          = Tibiscum. Studii și comunicări de etnografie-istorie. Caransebeș.

Tibiscus                                           = Tibiscus. Muzeul Banatului. Timișoara.

T.N.                                                 = Terra Nostra. Culegere de materiale privind istoria agriculturii în România. București.

Tomis                                               = Tomis. Constanța.

T.R.                                                  = Telegraful Român. Sibiu.

T.R.                                                  = Tribuna României. București.

Trans. R.                                          = Transylvania Review. Cluj-Napoca.

Transilvania                                     = Transilvania. Essen.

Transilvania                                     = Transilvania. Sibiu.

Transilvanica                                    = Transilvanica. Universitatea „Lucian Blaga”. Sibiu.

Trib.                                                 = Tribuna. Sibiu.

Tribuna                                            = Tribuna. Brașov.

Tribuna                                            = Tribuna. Cluj-Napoca.

Ț.B.                                                  = Țara Bârsei. Brașov.

Ț.N.                                                 = Țara Noastră. Revista poporală a „Asociațiunii pentru literatura populară română”. Sibiu-Cluj-București.

Ț.No.                                               = Țara Nouă. Cluj.

U.L.                                                 = Universul Literar. București.

Útunk                                               = Útunk. Cluj-Napoca.

Univ.                                                = Universul. București.

Vatra                                                = Vatra. Revistă de cultură. Tg. Mureș.

V.I.                                                  = Viața Ilustrată. Sibiu-Cluj.

Viața nouă                                        = Viața nouă. Câmpeni.

Viitorul                                            = Viitorul. București.

V.R.                                                 = Viața Românească. București.

V. Rom.                                           = Viața Românească. Revistă literară și științifică. Iași-București.

V.R.R.                                             = Virtus Romana Rediviva. Cluj-Napoca.

V.S.                                                 = Viitorul Social. Revistă de sociologie și științe politice. București.

V.Ș.                                                 = Vatra Școlară. Sibiu.

Xenopoliana                                     = Xenopoliana. Buletinul Fundației Academiei „A.D. Xenopol”. Iași.

Ziridava                                           = Ziridava. Muzeul Județean Arad.       

 

 

ALTE ABREVIERI

 

- colab.                                             = colaborare

- ed.                                                  = ediția

- Ed.                                                 = Editura

- f.(s.)a.                                            = fără anul apariției

- f.(s.)l.                                             = fără locul apariției

- fasc.                                               = fascicola

- fig.                                                 = figuri

- h.                                                   = hartă

- il.                                                   = ilustrații

- Impr.                                              = Imprimeria

- lb.                                                  = limba

- Lit.                                                 = Literă

-M.O.; Mon. Of.                              = Monitorul Oficial

- mem.                                              = memoriu

- nr.                                                  = numărul

- p.                                                   = pagina

- pl.                                                  = planșe

- red.                                                = redacția

- sec.                                                = secolul

- s.n.                                                 = sine nomine

- ser.                                                 = seria

- tip.                                                 = Tipografia

- Tom.                                              = Tomul

- vol.                                                 = volumul

 

 

BIBLIOGRAFIA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE

ALE MEMBRILOR INSTITUTULUI DE ISTORIE CLUJ

1920-2005

 

I. „ANUARUL” INSTITUTULUI DE ISTORIE NAȚIONALĂ

 

I.        „Anuarul Institutului de Istorie Națională”, Cluj, I, 1921-1922, Cluj, XVI + 434 p.

II.     1923, București, XV + 544 p.

III.   1924-1925, Cluj, X + 1045 p.

IV.  1926-1927, Cluj, XXXII + 751 p.

V.     1928-1930, Cluj, XI + 793 p.

VI.  1931-1935, Cluj, XII + 844 p.

VII. 1936-1938, București, XI + 935 p.

VIII. 1939-1942, Sibiu, VII + 582 p.

IX.  1943-1944, Sibiu, IX + 672 p.

X.      1945, Sibiu, XII + 728 p.

 

SERIE NOUĂ

 

I-II.             „Anuarul Institutului de Istorie din Cluj”, <Cluj>, 1958-1959, 405 p.

III.                           1960, <Cluj>, 378 p.

IV.                          1961, <Cluj>, 300 p.

V.                             1962, <Cluj>, 424 p.

VI.                          1963, <Cluj>, 362 p.

VII.                        1964, <Cluj>, 389 p.

VIII.                     1965, <Cluj>, 359 p.

IX.                          1966, <Cluj>, 384 p.

X.                             1967, <Cluj>, 342 p.

XI.                          1968, <Cluj>, 349 p.

XII.                        1969, <Cluj>, 349 p.

XIII.                     1970, <Cluj>, 350 p.

XIV.                     1971, <Cluj>, 334 p. („Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie Cluj”)

XV.                       1972, <Cluj>, 496 p.

XVI.                     1973, <Cluj>, 495 p.

XVII.                  1974, <Cluj-Napoca>, 332 p. („Anuarul Institutului de Istorie și     Arheologie Cluj-Napoca”)

XVIII.                1975, <Cluj-Napoca>, 460 p.

XIX.                     1976, <Cluj-Napoca>, 434 p.

XX.                       1977, <Cluj-Napoca>, 457 p.

XXI.                     1978, <Cluj-Napoca>, 548 p.

XXII.                  1979, <Cluj-Napoca>, 523 p.

XXIII.                1980, <Cluj-Napoca>, 608 p.

XXIV.               1981, <Cluj-Napoca>, 490 p.

XXV.                  1982, <Cluj-Napoca>, 415 p.

XXVI.               1983-1984, <Cluj-Napoca>, 610 p.

XXVII.             1985-1986, <Cluj-Napoca>, 565 p.

XXVIII.          1987-1988, <Cluj-Napoca>, 724 p.

XXIX.               1989, <Cluj-Napoca>, 651 p.

XXX.                  1990-1991, <Cluj-Napoca>, 411 p.

XXXI.               1992, <Cluj-Napoca>, 285 p.

XXXII.             1993, <Cluj-Napoca>, 411 p.

XXXIII.          1994, <Cluj-Napoca>, 497 p.

XXXIV.          1995, <Cluj-Napoca>, 453 p.

XXXV.            1996, <Cluj-Napoca>, 506 p.

XXXVI.          1997, <București-Cluj-Napoca>, 419 p.

XXXVII.       1998, <București >, 392 p.

XXXVIII-XXXIX. 1999-2000, <București>, 271 p

XL.            2001, <București>, 431 p.

XLI.           2002, <București>, 448 p.

XLII.          Series Historica. 2003, <București>, 490 p. <”Institutul de Istorie «George Bariț» din Cluj-Napoca”).

XLIII.        Series Historica. 2004, <București>, 731  p.

XLIV.        Series Historica. 2005, <București>, 647 p.

 

„ANUARUL INSTITUTULUI DE ISTORIE «GEORGE BARIȚ» DIN CLUJ-NAPOCA”.

SERIES HUMANISTICA.

 

I.                                Series Humanistica. 2003,<București>, 481 p.

II.                             Series Humanistica. 2004, <București>, 493 p.

III.                           Series Humanistica. 2005, <București>, 476 p.

  

II. PUBLICAȚIILE INSTITUTULUI DE ISTORIE UNIVERSALĂ

 

No. 1.     Silviu Dragomir, Vlahii și Morlacii (Studiu din istoria românismului balcanic), Cluj, 1924, 136 p.

No. 2.     Constantin Marinescu, Școala istorică raționalistă. Concepție și metodă. Lecție de deschidere a Cursului de Istorie Universală la Facultatea de Litere a Universității din Cluj, 14 februarie 1925, Cluj, 1925, 19 p.

No. 3.     „Mélanges d’Histoire Générale”, I, Cluj, 1927,  379 p.

No. 4.     Închinare lui Nicolae Iorga cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani, Cluj, 1931, XXXVIII + 440 p.

No. 5.     Mélanges d’Histoire Générale”, II, București, 1938, VI + 585 p.  

 

III. BIBLIOTECA INSTITUTULUI DE ISTORIE NAȚIONALĂ

 

I.                        Nicolae Drăganu, Toponimie și Istorie, Cluj, Ardealul, 1928, II + 178 p.

II.                      Ioachim Crăciun, Cronicarul Szamosközi și însemnările lui privitoare la români. 1566-1608, Cluj, Ardealul, 1928, 214 p.

III.                   Ioan Moga, Rivalitatea polono-austriacă și orientarea politică a Țărilor Române la sfârșitul secolului XVII, Cluj, Cartea Românească, 1933, IV + 240 p.

IV.                   David Prodan, Răscoala lui Horea în comitatele Cluj și Turda, București, M.O. Imprimeria Națională, 1938, 205 p.

V.                     Aurel Decei, Românii din veacul al IX-lea până în al XIII-lea în lumina izvoarelor armenești, București, Imprimeria Națională, 1939, 197 p.

VI.                   Marina I. Lupaș, Mitropolitul Sava Brancovici. 1656-1683, Cluj, Cartea Românească, 1939, 126 p.

VII.                Sebastian Stanca, Viața și activitatea Episcopului Vasile Moga. 1774-1845, Cluj, Tip. Eparhiei Ortodoxe Române, 1939, 127 p.

VIII.              Dimitrie Braharu, Chestiunea română în Italia în timpul Memorandului, Sibiu, Cartea Românească din Cluj, 1942, 143 p.

IX.                   Al. Papiu-Ilarian, Istoria românilor din Dacia Superioară. Schița Tomului III. Publicată cu o introducere și note de dr. Ștefan Pascu, Sibiu, Dacia Traiană, 1943, XIX + 172 p.

X.                      Rolf Kutschera, Guvernatorii Transilvaniei. 1691-1774, Sibiu, Cartea Românească din Cluj, 1943, 103 p.

XI.                   Helmut Klima, Guvernatorii Transilvaniei. 1774-1867, Sibiu, Cartea Românească din Cluj, 1943, 113 p.

XII.                Ștefan Pascu, Petru Cercel și Țara Românească la sfârșitul sec. XVI, Sibiu, Cartea Românească din Cluj, 1944, 313 p.

XIII.              Mihail P. Dan, Cehi, Slovaci, Români în veacurile XIII-XVI, Sibiu, Progresul, 1944, 477 p.

XIV.             Enea Hodoș, Din corespondența lui Simeon Bărnuțiu și a contemporanilor săi, Sibiu, Oct. L. Veștemean, 1944, 134 p.

XV.                Teodor Bălan, Activitatea refugiaților moldoveni în Bucovina. 1848, Sibiu, Krafft und Drotleff, 1944, 130 p.

XVI.             Nicolae Albu, Istoria învățământului românesc din Transilvania până la 1800, Blaj, Tip. „Lumina” Miron Roșu, 1944, 368 p.

XVII.           I., Moga, Voevodatul Transilvaniei. Fapte și interpretări istorice, Sibiu, Cartea Românească din Cluj, 1944, 100 p.

XVIII.        D. Prodan, Teoria imigrației românilor din Principatele Române în Transilvania în veacul al XVIII-lea. Studiu critic, Cu o prefață de prof. I. Lupaș, Sibiu, Cartea Românească din Cluj, 1944, 173 p.

XIX.             Ștefan Pascu, Contribuțiuni documentare la istoria românilor în sec. XIII și XIV, Sibiu, Cartea Românească din Cluj, 1944, 77 p.

XX.                Institutul de Istorie Națională din Cluj-Sibiu. 1920-1945. Ședința comemorativă din ziua de 4 februarie 1945, Sibiu, Cartea Românească din Cluj, 1945, 112 p.

XXI.             Ștefan Pascu, Răscoalele țărănești în Transilvania, I. Epoca Voevodatului, Cluj, Tip. Cartea Românească, 1947, 144 p.

XXII.           D. Prodan, Iobăgia pe Domeniul Băii de Arieș la 1770, Cluj, Tip. Cartea Românească, 1948, 159 p.

 

SERIE NOUĂ

 

I.                        Simion Retegan, Satul românesc din Transilvania, ctitor de școală, 1850-1867, Cluj-Napoca, 1994, 271 p.

II.                      Ioan Bolovan, Asociația Națională Arădană pentru Cultura Poporului Român. 1863-1918. Contribuții monografice, Cluj-Napoca, 1994, 166 p.

III.                   Institutul de Istorie Cluj-Napoca, 1920-1995. Sărbătorirea împlinirii a 75 de ani de activitate, Cluj-Napoca, 1995, 36 p.

IV.                   Transilvania între medieval și modern, Coordonator: Camil Mureșanu, Centrul de Studii Transilvane, Fundația Culturală Română, Cluj-Napoca, 1996, 160 p.; Partea a II-a, Coordonator: Camil Mureșanu, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, Fundația Culturală Română, 1997, 47 p.

V.                     Mișcarea națională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente, <vol. I>, 8 august 1849 - 31 decembrie 1851, Coordonator: Simion Retegan, <Cluj-Napoca>, Centrul de Studii Transilvane, Fundația Culturală Română, 1996, 620 p.

VI.                   Transilvania (sec. XIII-XVII). Studii istorice, Coordonator: Susana Andea, Autori: Susana Andea, Livia Ardelean, Adinel Dincă, Lidia Gross, Daniela Mitea, Aurel Răduțiu, Vasile Rus, București, Ed. Academiei Române, 2005, 358 p.

VII.                Bibliografia lucrărilor știintifice ale membrilor Institutului de Istorie din Cluj, 1920-2005, Întocmită de: Veronica Turcuș, Felicia Hristodol, Gheorghe Hristodol, Ed. Academiei Române, 2008, 562 p.

VIII.              Remus Câmpeanu, Attila Varga, Anton Dörner, În pragul Europei. Instituțiile Transilvane în epoca prereformistă, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2008, 283 p.

 

 

IV. LUCRĂRILE ȘTIINȚIFICE ALE MEMBRILOR INSTITUTULUI

 

A. VOLUME COLECTIVE

 

I.                                  Închinare lui Nicolae Iorga cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani, Cluj, Editura Institutului de Istorie Universală, 1931, XXXVIII + 440 p. Autori: ..., Ioachim Crăciun, Constantin Daicoviciu, ..., Silviu Dragomir, ..., Alexandru Lapedatu, Ioan Lupaș, ..., Constantin Marinescu, ..., Virgil Vătășianu.

II.                               Fraților Alexandru și Ion I. Lapedatu la împlinirea vârstei de 60 de ani, XIV. IX. MCMXXXVI, București, 1936, LXXIV + 905 p. Autori: D. Braharu, I. Crăciun, H. Georgescu, ..., Șt. Bezdechi, ...., C. Daicoviciu, Al. Doboși, ..., Silviu Dragomir, ..., I. Lupaș, Marina I. Lupaș, ..., C. Marinescu, ..., I. Moga, ..., Fr. Pall, ..., I.I. Russu, ..., V. Vătășianu, Gh. Vinulescu, A. Decei.

III.                             La Transylvanie. Ouvrage publié par l’Institut d’Histoire Nationale de Cluj, Bucarest, 1938, 857 p. Autori: ..., Constantin Daicoviciu, I. Lupaș, ..., Silviu Dragomir, I. Moga, ...

IV.                            Omagiu lui Ioan Lupaș la împlinirea vârstei de 60 de ani. August 1940, București, 1943, LXVIII + 926 p. Autori: I. Crăciun, ..., Olimpiu Boitoș, ..., Dimitrie Braharu, ..., Mihail P. Dan, Aurel Decei, Alexandru Doboși, Gh. Duzinchievici, ..., Kurt Horedt, ..., Alexandru Lapedatu, ..., Ioan Moga, ..., David Prodan, ..., Ioan I. Russu, ..., Virgil Vătășianu, ..., Mihail Macrea, Ștefan Pascu.

V.                               Studii și documente privitoare la Revoluția românilor din Transilvania în anii 1848-1849, vol. I. Documente din Arhivele Ministerelor de Război, Justiție și Interne din Viena, Publicat de Silviu Dragomir, Sibiu, Tip. Cartea Românească din Cluj, 1944, LV + 354 p.

VI.                            Studii și documente privitoare la Revoluția românilor din Transilvania în anii 1848-1849, vol. II. Documente din Colecțiile Academiei Române, Asociațiunii Transilvane și ale Muzeului Ardelean, Publicate de Silviu Dragomir, în colaborare cu Eugen Hulea și Lazăr Nichi,  Sibiu, Tip. Cartea Românească din Cluj, 1944, XXXII + 602 p.

VII.                           Documente privind istoria României. C. Transilvania. Veacul XI, XII și XIII, vol. I. (1075-1250), București, Ed. Academiei, 1951, LV + 428 p. (Volum întocmit de Colectivul Secției de Istorie medie a Institutului de Istorie din Cluj al Academiei).

VIII.                       Documente privind istoria României. C. Transilvania. Veacul XIII, vol. II. (1251-1300), București, Ed. Academiei, 1952, C + 523 p.

IX.                            Documente privind istoria României. C. Transilvania. Veacul XIV, vol. I. (1301-1320), București, Ed. Academiei, 1953, LXIX + 442 p.

X.                               Documente privind istoria României. C. Transilvania. Veacul XIV, vol. II. (1321-1330), București, Ed. Academiei, 1953, LXXX + 419 p.

XI.                            Documente privind istoria României. C. Transilvania. Veacul XIV, vol. III. (1331-1340), București, Ed. Academiei, 1954, LXXVI + 611 p.

XII.                          Documente privind istoria României. C. Transilvania. Veacul XIV, vol. IV. (1341-1350), București, Ed. Academiei, 1955, CXXV + 737 p.

XIII.                       Din istoria Transilvaniei, I-II, Autori: C. Daicoviciu, Șt. Pascu, V. Cheresteșiu, B. Surdu, C. Mureșan, A. Egyed, București, Ed. Academiei, 1960-1961, 230 p., 462 p.

XIV.                       Din istoria Transilvaniei, ed. a II-a vol. I; ed. a III-a, vol. II, Autori: C. Daicoviciu, Șt. Pascu, V. Cheresteșiu, Al. Neamțu (vol. I); V. Cheresteșiu, B. Surdu, C. Mureșan, A. Egyed, București, Ed. Academiei, 1963, 365 p., 566 p. (și în lb. maghiară).

XV.                         Bibliografia istorică a României pentru anii 1959 și 1960, Întocmită în cadrul Colectivului bibliografic al Institutului de Istorie din Cluj de: I. Crăciun, I. Domșa, Gh. Hristodol și L. Jordáky, Cluj, Ed. Academiei, 1962, 131 p.; „A.I.I.C.”, 1962, 5, p. 291-423.

XVI.                       Bibliografia istorică a României, I. 1944-1969. Bibliografie selectivă, Comitetul de redacție: Ștefan Pascu, Ioachim Crăciun, Bujor Surdu, Cuvânt înainte de: C. Daicoviciu, Introducere de Șt. Pascu, Autori: Ioachim Crăciun, Gheorghe Hristodol, Marcel Știrban, Ludovic Báthory, Gheorghe Iancu, Gelu Neamțu, Gheorghe Dumitrașcu, București, Ed. Academiei, 1970, XL + 387 p.

XVII.                    Bibliografia istorică a României, II. Secolul XIX, Comitetul de coordonare: ..., I. Crăciun, M. Vlasiu, Coautori: Gheorghe Hristodol, L. Jordáky, H. Mureșanu, Gheorghe Dumitrașcu, Tom 1: Cadrul general. Țara și locuitorii, Volum îngrijit de Cornelia Bodea, București, Ed. Academiei, 1972, 521 p. (în  colab).

XVIII.                  Bibliografia istorică a României, III. Secolul XIX, Comitetul de coordonare: ..., I. Crăciun, M. Vlasiu, Coautori: Gheorghe Hristodol, L. Jordáky, H. Mureșanu, Gheorghe Dumitrașcu, Tom 5: Biografii, Volum îngrijit de Vladimir Diculescu, București, Ed. Academiei, 1974, 371 p. (în  colab).

XIX.                        Bibliografia istorică a României, vol. IV. 1969-1974. Bibliografie selectivă, Comitetul de redacție: Ștefan Pascu, Bujor Surdu, Autori: Gheorghe Hristodol, Marcel Știrban, Ludovic Báthory, Gheorghe Iancu, Nicolae Bocșan, Ludovic Jordáky, Traducerea în lb. franceză: Mariana Pascu, București, Ed. Academiei, 1975, 514 p.

XX.                         Bibliografia istorică a României, vol. V. 1974-1979. Bibliografie selectivă, Sub redacția acad. Ștefan Pascu, Autori: Ștefan Pascu, Gheorghe Hristodol, Marcel Știrban, Ludovic Báthory, Gheorghe Iancu, Nicolae Bocșan, Ioan Nistor, Traducerea în lb. franceză: Delia Marga, Au colaborat: Bujor Surdu, Adrian Andrei Rusu, Vasile Șchiopu, Stelian Mândruț, Lelia Täuber, Nicolae Păun, București, Ed. Academiei, 1980, 454 p.

XXI.                       Bibliografia istorică a României, vol. VI. 1979-1984. Bibliografie selectivă, Sub redacția acad. Ștefan Pascu, Autori: Ștefan Pascu, Gheorghe Hristodol, Ludovic Báthory, Gheorghe Iancu, Adrian A. Rusu, Nicoale Păun, Stelian Mândruț, Ioan Nistor, Traducerea în lb. franceză: Delia Marga, Colaboratori: Marcel Știrban, Nicolae Bocșan, Constantin Ivaneș, București, Ed. Academiei, 1985, 532 p.

XXII.                    Bibliografia istorică a României, vol. VII. 1984-1989. Bibliografie selectivă, Coordonatori: Ștefan Pascu, Gh. Hristodol, Autori: Gheorghe Hristodol, Ludovic Báthory, Gheorghe Iancu, Delia Marga, Nicolae Păun, Stelian Mândruț, Constantin Ivaneș, Colaboratori: Marcel Știrban, Nicolae Bocșan, București, Ed. Academiei Române, 1990, 441 p.

XXIII.                  Bibliografia istorică a României, vol. VIII. 1989-1994. Bibliografie selectivă,  Coordonator: Gheorghe Hristodol, Autori: Felicia Hristodol, Gheorghe Hristodol, Stelian Mândruț, ..., Colaboratori: Ludovic Báthory, Cornel Crăciun, Gheorghe Iancu, Iolanda Károlyi, Delia Marga, Nicoale Păun, ..., București, Ed. Academiei Române, 1996, 459 p.

XXIV.                  Bibliografia istorică a României, vol. IX. 1994-1999. Bibliografie selectivă, Coordonator: Gheorghe Hristodol, Autori: Felicia Hristodol, Gheorghe Hristodol, Stelian Mândruț, Simona Nicoară, Magdalena Tampa, Ottmar Trașcă, Lucia Turc, Venera Achim, București, Ed. Academiei, 2000, 702 p.

XXV.                    Bibliografia istorică a României, vol. X, 1999-2004. Bibliografie selectivă, Coordonator: Gheorghe Hristodol, Autori: Felicia Hristodol, Gheorghe Hristodol, Stelian Mândruț, Magdalena Tampa, Ottmar Trașcă, Lucia Turc, Colaboratori: Venera Achim, Veronica Turcuș, București, Ed. Academiei, 2005, 1154 p.

XXVI.                 Bibliografia istorică a României, II, Secolul XIX, Tom. 2, Viața economică, Volum inițiat de G. Zane și îngrijit de Daniela Poenaru, Autori și colaboratori: ..., L. Bányai, Gh. Hristodol, L. Jordáky, I. Bozac, I. Cicală, I. Domșa, Gh. Dumitrașcu, A. Egyed, D. Károlyi, Sept. Martin, Hilde Mureșanu, T. Onișor, ..., București, Centrul de Informare și Documentare Economică, 1999, 842 p.

XXVII.                Atlas istoric (Atlas historique), Coord. Ștefan Pascu, Autori: ..., Camil Mureșanu, Pall Francisc, Pascu Ștefan, București, Ed. Didactică și Pedagogică, 1971, 121  hărți + 32 documente cartografice (în colab.).

XXVIII.            Două secole de siderurgie la Reșița 1771-1971, Cuvânt înainte de C. Daicoviciu, Partea istorică a fost redactată de: ..., Al. Neamțu, A. Egyed și I. Cicală, [Cluj], Combinatul Siderurgic Reșița, 1971, 287 p.

XXIX.                 Benkő, S.; Botezan, L.; Egyed, A.; Károlyi, D.; Mureșanu, H.; Neamțu, G., Din activitatea lui Avram Iancu în primăvara anului 1848, „Anuar. Inst. Ist. Arheol. Cluj”, 1972, 15, p. 451-464.

XXX.                    Daicoviciu, C.; Crișan, I.H.; Ferenczi, Ștefan; Glodariu, Ion; Vasiliev, V., Șantierul arheologic dacic din Munții Orăștiei, jud. Hunedoara (1960-1966), „Mat. Cerc. Arheol.”, 1973, 10, p. 61-86 (în colab.).

XXXI.                 George Bariț și contemporanii săi, vol. I, Corespondența primită de la Aaron Florian, August Treboniu Laurian și Ioan Maiorescu, Ediție de Ștefan Pascu, ..., Ioan Chindriș, București, Ed. Minerva, 1973, 484 p.

XXXII.               George Bariț și contemporanii săi, vol. II, Corespondența primită de la Pavel Vasici, Alexandru Roman și Atanasie Șandor, Ediție de Ștefan Pascu, ..., Ioan Chindriș, Gelu Neamțu, ..., Coordonatori: Ștefan Pascu, ..., București, Ed. Minerva, 1975, 434 p. (în colab.).

XXXIII.             George Bariț și contemporanii săi, vol. III, Corespondența primită de la Nicolae Maniu, Grigore Mihali, Ioan Fekete-Negruțiu, Ioan Antonelli, Iosif Many și Ioan Rusu (1838-1881), Ediție de Ștefan Pascu, ..., Ioan Chindriș, Dumitru Suciu, Mircea Popa și Gelu Neamțu, București, Ed. Minerva, 1976, 498 p. (în colab.).

XXXIV.            George Bariț și contemporanii săi, vol. IV. Corespondența primită de la Constantin Papfálvi, Simion Mihali Mihalescu, Timotei Cipariu și Alexandru Sterca-Șuluțiu, Ediție de Ștefan Pascu, Ioan Chindriș, Dumitru Suciu, ..., București, Ed. Minerva, 1978, 482 p.

XXXV.              George Bariț și contemporanii săi, vol. V-VI, vol. V. Corespondența primită de la Vasile Pop, Iosif Hodoș, Dimitrie Moldovan, Ilie Măcelariu și Ioan Micu Moldovan, vol. VI. Corespondența primită de la Iordache Mălinescu, Nicolae Nifon Bălășescu, Gavril Munteanu, Ștefan Moldovan, Ediție de Ștefan Pascu, Ioan Chindriș, Gelu Neamțu, Dumitru Suciu, George Cipăianu, Ioan Gabor, Coordonator: Ștefan Pascu, București, Ed. Minerva, 1981-1983, 388 p., 448 p.

XXXVI.            George Bariț și contemporanii săi, vol. VII-VIII, vol. VII. Corespondența trimisă (1827-1893), vol. VIII. Corespondență de familie, Studiu introductiv de Ștefan Pascu, Ediție de Ștefan Pascu, Ioan Chindriș, ..., București, Ed. Minerva, 1985-1987, 434 p. (VII), 432 p. (VIII) (în colab.).

XXXVII.         George Bariț și contemporanii săi, vol. IX. Corespondență primită de la Andrei Mureșanu, Constantin Alpini, Ladislau Baziliu Pop, Iacob Bologa, Visarion Roman, Ediție îngrijită de Ștefan Pascu, ..., Ioan Chindriș, ..., George Cipăianu, Dumitru Suciu, Gelu Neamțu, București, Ed. Minerva, 1993, 270 p. (în colab.).

XXXVIII.       Istoria Clujului, Sub redacția lui Ștefan Pascu, Autori: Nicolae Vlassa, Ștefan Pascu, Nicolae Edroiu, Ladislau Gyémant, Pompiliu Teodor, Iosif Kecskés, ...,  [Cluj-Napoca], Consiliul popular al municipiului Cluj, 1974, 576 p. (în colab.).

XXXIX.            Lupta secuilor în a doua jumătate a secolului al XVI-lea împotriva exploatării feudale, participarea la lupta antiotomană. Sesiune de comunicări – Miercurea Ciuc, martie 1976, Autori: Șt. Pascu, C. Mureșanu, S. Jakó, ..., L. Bányai, Miercurea Ciuc, 1976, 210 p. (în colab.).

XL.                           Academicianul David Prodan la vârsta de 75 de ani, Bibliografia operei de Nicolae Edroiu, Károlyi Iolanda, Maria Tecușan, Studiu introductiv de Teodor Pompiliu, Cluj-Napoca, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Catedra de Istorie, 1977, 24 p. 

XLI.                        Documenta Romaniae Historica. [Seria] D. Relații între Țările Române, vol. I. (1222-1456), Volum întocmit de Ștefan Pascu, Konrad G. Gündisch, ..., Viorica Pervain, Traduceri din limba latină de Ștefan Bezdechi, Teodor Naum, Lelia Oprea, București, Ed. Academiei, 1977, XLIII + 527 p.

XLII.                      Documenta Romaniae Historica. [Seria] C. Transilvania, vol. X. (1351-1355), Sub redacția: Ștefan Pascu, Întocmit de: Sabin Belu, Ioan Dani, Aurel Răduțiu, Viorica Pervain, Konrad G. Gündisch, Au colaborat: Francisc Pall, Sigismund Jakó, Alexandru Neamțu, Theodor Naum, Ștefan Bezdechi, Samuil Goldenberg, București, Ed. Academiei, 1977, XLIII + 461 p.

XLIII.                   Documenta Romaniae Historica. [Seria] C. Transilvania, vol. XI. 1356-1360, Sub redacția: Ștefan Pascu, Întocmit de: Ioan Dani, Aurel Răduțiu, Viorica Pervain, Konrad G. Gündisch, Sabin Belu, Au colaborat: Francisc Pall, Sigismund Jakó, Alexandru Neamțu, Ioan Sabău, Theodor A. Naum, Ștefan Bezdechi, Samuil Goldenberg, București, Ed. Academiei, 1981, LXIV + 660 p.

XLIV.                  Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania, vol. XII. (1361-1365), Sub redacția lui Ștefan Pascu, Întocmit de: Aurel Răduțiu, Viorica Pervain, Sabin Belu, Ioan Dani, Marionela Wolf, Prefață: Ștefan Pascu, București, Ed. Academiei, 1985, 586 p.

XLV.                     Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania, vol. XIII. 1366-1370, Volum întocmit de: Ioan Dani, Konrad Gündisch, Viorica Pervain, Aurel Răduțiu, Adrian Rusu, Susana Andea, București, Ed. Academiei Române, 1994, 933 p.

XLVI.                  Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania, vol. XIV. (1371-1375), Volum întocmit de: Aurel Răduțiu, Susana Andea, Viorica Pervain, Lidia Gross, București, Ed. Academiei Române, 2002, 815  p.

XLVII.                Revoluția de la 1848-1849 în Transilvania [Documente], vol. I. 2 martie – 12 aprilie 1848, Sub redacția: Ștefan Pascu, Victor Cheresteșiu, Colectivul de elaborare a volumului: S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, H. Mureșanu, D. Károlyi, G. Neamțu, P. Teodor, I. Bozac, I. Kovács, S. Retegan, ..., Colaboratori: M. Bodor, M. Maxim, A. Neamțu, L. Gyémant, ..., București, Ed. Academiei, 1977, 512 p. (în colab.).

XLVIII.             Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române [Seria] C. Transilvania, vol. II. 12-29 aprilie 1848, Sub redacția: Ștefan Pascu, V. Cheresteșiu, Colectivul de elaborare a volumului: S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, H. Mureșanu, D. Károlyi, G. Neamțu, P. Teodor, ..., I. Bozac, I. Kovács, S. Retegan, Colaboratori: M. Bodor, M. Maxim, ..., A. Neamțu, ...,  București, Ed. Academiei, 1979, LXI + 476 p. (în colab.).

XLIX.                  Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române [Seria] C. Transilvania, vol. III. 30 aprilie – 14 mai 1848, Sub redacția: Ștefan Pascu, Colectivul de autori: V. Cheresteșiu, S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, H. Mureșanu, D. Károlyi, G. Neamțu, ..., M. Bodor, I. Bozac, P. Teodor, Colaboratori: I. Kovács, S. Retegan, ..., A. Neamțu, I. Cicală, I., Dani, București, Ed. Academiei, 1982, 606  p. (în colab.).

L.                                 Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. IV. 14-25 mai 1848, Sub redacția: Ștefan Pascu, Colectivul de autori: V. Cheresteșiu, S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, D. Károlyi, H. Mureșanu, G. Neamțu, M. Bodor, K. Schmidts, Colaboratori: I. Bozac, P. Teodor, I. Chindriș, I. Dani, A. Neamțu, .... S. Retegan, Introducere de Ștefan Pascu, București, Ed. Academiei, 1986, 599  p. (în colab.).

LI.                             Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. V. 26 mai – 4 iunie 1848, Autori: S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, D. Károlyi, G. Neamțu, I. Chindriș, K. Schmidts, M. Bodor, H. Mureșanu, Colaboratori: I. Dani, S. Mândruț, I. Bolovan, București, Ed. Academiei Române, 1992, 537  p.

LII.                           Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. VI. 5-16 iunie 1848, Introducere de Camil Mureșanu, Colectivul de redacție: S. Benkő, M. Bodor, L. Botezan, A. Egyed, D. Károlyi, G. Neamțu, H. Mureșanu, I. Bolovan, I. Chindriș, E. Cosma, S. Mândruț, K. Schmidts, Indicele de: I. Chindriș, București, Ed. Academiei Române, 1998, 624  p.

LIII.                         Revoluția de la 1848 în Transilvania. Ancheta Kozma din Munții Apuseni, Coordonatori: Gelu Neamțu, Ioan Bolovan, Autori: Marghioala Bodor, Ioan Bolovan, Dénés Károlyi, Maria Maxim, Gelu Neamțu, Colaboratori: Liviu Botezan, Stelian Mândruț, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, Fundația Culturală Română, 1998, 246 p.

LIV.                        Enciclopedia istoriografiei românești, Coordonator științific: Ștefan Ștefănescu, Autori: ..., Nicoale Edroiu, Pompiliu Teodor, Au mai colaborat: Ioan Glodariu, Viorica Pervain, ..., București, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1978, 470 p. (în colab.).

LV.                          Activitatea științifică a Universității din Cluj-Napoca 1974-1978. Istorie. Bibliografie selectivă, Redactorii fasciculei: Iolanda Károlyi, Adrian Andrei Rusu, Maria Tecușan, Colaboratori: ...., Eva Cordoș, Cluj-Napoca, Universitatea „Babeș-Bolyai”, 1979, 121 p. (în colab.).

LVI.                        Documente străine despre români. Culegere de documente, Au colaborat: Ștefan Pascu, ..., Costin Feneșan, ..., București, Direcția Generală a Arhivelor Statului, 1979, 341 p. (în colab.).

LVII.                     Răscoala secuilor din 1595-1596. Antecedente, desfășurare și urmări, Sub redacția lui Benkő Samu, ..., Jakó Zsigmond, ..., Camil Mureșanu, București, Ed. Academiei, 1978, 337 p.; ed. în lb. maghiară: Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1979, 247 p. (în colab.).

LVIII.                   Bărbulescu, Mihai; Kovács, Iosif; Pascu, Ștefan; Teodor, Pompiliu, Scurt istoric (al județului Cluj), în: Județul Cluj. Monografie, București, 1980, p. 41-77.

LIX.                        Ghidul studentului în istorie. Istoria României, Întocmit de: ..., Nicolae Edroiu, Adrian A. Rusu, Pompiliu Teodor, Introducere de Ștefan Pascu, Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară, 1980, 243 p.

LX.                           Activitatea Institutului de Istorie și Arheologie din Cluj-Napoca și a Catedrei de Istorie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Bibliografie selectivă (a lucrărilor apărute în anii 1980, 1981, 1982, 1983), Realizată de: Maria Tecușan, Iolanda Károlyi, ..., Eva Cordoș, Cluj-Napoca, 1980-1983 (în colab.).

LXI.                         Izvoarele răscoalei lui Horea (Fontes seditionis Horianae), Seria A. Diplomataria, Sub redacția: Ștefan Pascu, vol. I-III, vol. I. 1773-1784, vol. II. 1784, vol. III. 1784-1785, Autori: Alexandru Neamțu, Costin Feneșan, Cristiana Feneșan, Lelia Täuber, Ion Dordea, Volker Wollmann, A mai colaborat: Ladislau Gyémánt, București, Ed. Academiei, 1982-1984, 550 p., 340 p., 585 p.

LXII.                     Izvoarele răscoalei lui Horea (Fontes seditionis Horianae), Seria B. Izvoare narative, Sub redacția: Ștefan Pascu, vol. I-III, vol. I. 1773-1785, vol. II. 1786-1860, vol. III. Presă, broșuri, 1784-1785, Publicat de: Nicolae Edroiu, Ileana Bozac, Ladislau Gyémánt, Volker Wollmann, Alexandru Neamțu, Costin Feneșan, Lelia Täuber, ..., Delia Marga, București, Ed. Academiei, 1983-1984, 491 p., 474 p., 450 p. (în colab.).

LXIII.                   Istoria învățământului în România, Coordonator: Ștefan Pascu, Comitetul de coordonare: ..., S. Benkő, ..., I. Kovács, ..., vol. I. (De la origini până la 1821), București, Ed. Didactică și Pedagogică, 1983, 512 p. (în colab.).

LXIV.        Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. IV. mai 1785 – decembrie 1785, Sub redacția acad. prof. Ștefan Pascu, de: Alexandru Neamțu, Ion Dordea, Lelia Täuber, Volker Wollmann, A mai colaborat: Ladislau Gyémánt, București, Ed. Academiei, 1986, 540 p.

LXV.          Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. V-VI 1-2, (9 septembrie 1784 – 29 decembrie 1785) Sub redacția: Ștefan Pascu, Autori: Mihai Cerghedean, Ladislau Gyémánt, București, Ed. Academiei Române, 1990-1993, 470 p., 631 p. (în colab.).

LXVI.        Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. VII. Arhiva militară, Ediție de Costin Feneșan, București, Arhivele Naționale ale României, 2001, 527 p.

LXVII.     <Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria. Vol. VIII>. Răscoala lui Horea în comitatul Bihor. Izvoare diplomatice, vol. I. 1776-1784, de Gheorghe Gorun, Au mai colaborat: Ladislau Gyémánt și Remus Câmpeanu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000, LXXIII + 366 p.; vol. II. 1785, de Gheorghe Gorun, Au mai colaborat: Ladislau Gyémánt și Remus Câmpeanu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2001, XLI + 409 p.

LXVIII.        Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. IX. Ediție de Ladislau Gyémánt, ..., Remus Câmpeanu, Anton Dörner, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2004, 353 p.

LXIX.         Istoria militară a poporului român, vol. I-IV, Comisia de coordonare: Ștefan Pascu, ..., Autori: ..., Nicolae Edroiu, Camil Mureșanu, Pompiliu Teodor, București, Ed. Militară, 1984-1988, 438 p., 638 p., 688 p., 1105 p., 935 p. (în colab.).

LXX.          Dezvoltare și modernizare în România interbelică 1919-1939. Culegere de studii, Autori: Vasile Pușcaș, Marcel Știrban, Gheorghe Iancu, Nicolae Păun, Gheorghe Hristodol, Ludovic Báthory, Ioan Saizu, Vasile Vesa, Coordonatori: Vasile Pușcaș, Vasile Vesa, București, Ed. Politică, 1988, 298 p. (în colab.).

LXXI.        Universitatea din Cluj-Napoca. Activitatea științifică a corpului didactic și a cercetărilor 1979-1986. Bibliografie selectivă. Istoria, Redactorii fasciculei: Iolanda Károlyi, Maria Pagu, Adrian Andrei Rusu, Colaboratori: Elena Bercea, Eva Cordoș, Maria Tecușan, Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară, 1988, 176 p.

LXXII.         Repertoriul arheologic al județului Cluj, Autori: I.H. Crișan, M. Bărbulescu, E. Chirilă, V. Vasiliev, I. Winkler, Muzeul de Istorie a Transilvaniei, [Cluj-Napoca], 1992, 457 p.

LXXIII.           Mișcarea națională a românilor din Transilvania între 1849—1851. Documente (8 august 1849 – 31 decembrie 1951), Coordonator: Simion Retegan, Cuvânt înainte de Camil Mureșanu, Autori: Simion Retegan, Dumitru Suciu, George Cipăianu, Colaboratori: Rodica Sofronie, Maria Maxim, Marghioala Bodor, Kurt Schmidts, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, Fundația Culturală Română, 1996, 619 p.

LXXIV.        Mișcarea națională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente (31 decembrie 1851 - 15 iulie 1859), vol. II, Volum întocmit de: Simion Retegan, Dumitru Suciu, Mádly Loránd, Colaboratori: George Cipăianu, Rodica Sofronie, București, Ed. Academiei Române, 2004, 597 p.

LXXV.     Istoria României. Transilvania, vol. I, Coordonator: Anton Drăgoescu, Autori: ..., Ioan Glodariu, Susana Andea, Aurel Răduțiu, Nicolae Edroiu, Ladislau Gyémánt, Dumitru Suciu, Ioan Bolovan, Simion Retegan, Cluj-Napoca, Ed. „George Barițiu”, 1997, 1166 p. (în colab.).

LXXVI.       Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Amfiteatrul I, Coordonator: D. Alicu, Autori: ..., A. Alicu, ..., R. Ardevan, ..., S. Cociș, Cluj-Napoca, 1997, 346 p. (în colab.).

LXXVII.     Repertoriul arheologic al județului Covasna, Redactor: Valeriu Cavruc, Autori: ..., Mihai Bărbulescu, ..., Eugen Chirilă, Ion Horațiu Crișan, ..., Valentin Vasiliev, Iudita Winkler, Sfântu Gheorghe, Tip. Cova, 1998, 280 p. (în colab.).

LXXVIII.          Bărbulescu, M.; Crișan, I.H.; Chirilă, E.; Vasiliev, V.; Winkler, I. Repertoriul arheologic al Mureșului Inferior (jud. Arad), Timișoara, Ed. Orizonturi Universitare, 1999, 182 p.

LXXIX.       Istoria României. Transilvania, vol. II, Coordonator: Anton Drăgoescu, Autori: Gheorghe Iancu, Ioan Bolovan, Dumitru Suciu, ..., Gelu Neamțu, ..., Liviu Botezan, ..., Ela Cosma, ..., Marcel Știrban, ..., Cluj-Napoca, [Ed.] „George Barițiu”, 1999, 1644 p. (în colab.).

LXXX.        Repertoriul arheologic al județului Harghita, Redactor: Valeriu Cavruc, Autori: ..., Mihai Bărbulescu, ..., Eugen Chirilă, Ion Horațiu Crișan, ..., Valentin Vasiliev, Sfântu Gheorghe, Ed. Carpații Răsăriteni, 2000, 395  p. (în colab.).

LXXXI.   Istoria românilor, vol. I-VIII, Coordonatori: Mircea Petrescu-Dâmbovița, Alexandru Vulpe, Dumitru Protase, ..., Ștefan Pascu, ..., Camil Mureșanu, ..., Nicolae Edroiu, ..., Autori: ..., Ioan Glodariu, ..., Radu Ardevan, ..., Mihai Bărbulescu, ..., Dumitru Protase, ..., István Ferenczi, ..., Ștefan Pascu, Mircea Rusu, ..., Virgil Vătășianu, ..., Camil Mureșanu, ..., Susana Andea, ..., Nicolae Edroiu, ..., Marius Porumb, ..., Ladislau Gyémánt, Gheorghe Hristodol, ..., Aurel Răduțiu, ..., Simion Retegan, ..., Au mai colaborat: Stelian Mândruț, ..., București, Ed. Enciclopedică, 2001-2003, 865 p., 842 p., 695 p., 878 p., 1121 p., 1072 p., 974 p., 692 p., 856 p.

LXXXII.      Glosar de latină medievală a documentelor care ilustrează istoria Transilvaniei, vol. I, Fasc. I: Lit. A-B, Autori: Susana Andea, Lidia Gross, Viorica Pervain, Aurel Răduțiu, Vasile Rus, Colaboratori: Anton Dörner, ..., Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2003, 271 p.

 

B.  ACTIVITATEA INDIVIDUALĂ A MEMBRILOR INSTITUTULUI

 

ANDEA, SUSANA (n. 1956)

 

1.      Două tipuri necunoscute în versuri românești din anul 1818, în: Valori bibliografice din patrimoniul cultural național, vol. I, Râmnicu Vâlcea, 1980, p. 197-202.

2.      Date despre cartea veche românească din județul Satu Mare, „SC. Satu Mare”, 1981-1982, 5-6, p. 211-222 (în colab.).

3.      Date despre cartea românească veche din județele Cluj și Bistrița-Năsăud, „A.M.N.”, 1982, 19, p. 695-708 (în colab.).

4.      Date despre cartea românească veche din Maramureș, „A.M.N.”, 1983, 20, p. 783-802 (în colab.).

5.      Date despre cartea românească veche din nord-vestul Transilvaniei, „A.M.N.”, 1984, 21, p. 795-799 (în colab.).

6.      Îndrumător în Arhivele Statului. Județul Cluj, vol. II. Autori: Andea Susana, București, D.G.A.S., 1985, 608 p. (în colab.).

7.      Aspecte privind viața și activitatea școlară a lui Simeon Maghiar, „Studia hist.”, 1987, 32, fasc. 1, p. 17-27.

8.      Contribuții la repertoriul corespondenței stolnicului Constantin Cantacuzino, „A.I.I.A.C.N.”, 1987-1988, 28, p. 461-466.

9.      Consemnări de carte românească veche în inventare bisericești din Transilvania, „A.M.N.”, 1989-1993, 26-30, nr. 2, p. 545-554 (în colab.).

10.  Contribuții privind relațiile domnului moldovean Constantin Cantemir cu Transilvania,A.I.I.A.C.N.”, 1989, 29, p. 395-414.

11.  Contribuții documentare privind stăpânirile în Transilvania ale familiei Cantacuzino (1664-1715), „A.I.I.C.N.”, 1990-1991,  30, p. 207-219.

12.  Date despre viața și activitatea lui Petru Rațiu, „Crisia”, 1991, 21, p. 271-278.

13.  Câteva date noi despre soarta „Istoriei bisericii românilor” (1813) de Petru Maior, „Studia th.”, 1992, 37, nr. 1-2, p. 43-51 (în colab.).

14.  Începuturile domniei lui Mihail Apafi și relațiile sale cu Grigore Ghica, domnul Țării Românești și Eustatie Dabija, domnul Moldovei (1661-1665), “Studia hist.”, 1992, 37, nr. 1-2, p. 23-48.

15.  Mănăstirea Râmeț în secolele XIV-XVII. Izvoare documentare, „A.T.”, 1992, 2, p. 195-203 (în colab.).

16.  Date noi privind bisericile din Geoagiu de Sus în secolul al XVIII-lea, „A.T.”, 1993, 3, p. 175-183 (în colab.).

17.  „Ratio Educationis” și înființarea școlar Oradea, „Crisia”, 1993, 23, p. 175-185 (în colab.).

18.  Constantin Brâncoveanu și biserica românească din Făgăraș, în: D. Prodan – Puterea modelului, Cluj-Napoca, 1995, p. 84-100 (în colab.).

19.  Cartea românească veche din Transilvania în inventare bisericești, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1996, 211 p.; „A.I.I.C.N.”, 1996, 35, p. 62-77 (în colab.).

20.  Dieci transilvăneni în cancelaria domnească a Moldovei din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, în: Transilvania între medieval și modern, Cluj-Napoca, 1996, p. 18-27.

21.  Miron Costin și Transilvania. Corespondență în limba latină, „A.I.I.C.N.”, 1996, 35, p. 392-403.

22.  Structuri transilvane în epoca luminilor, Cluj-Napoca, s.n., 1996, 186 p. (în colab.).

23.  Transilvania, Țara Românească și Moldova. Legături politice (1656-1688), Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană; Ed. Mesagerul, 1996, 412 p.

24.  Din relațiile Transilvaniei cu Moldova și Țara Românească în secolul al XVII-lea, Cluj-Napoca, Ed. Risoprint, 1997, 205 p.

25.  Familia Buicescu - Szalánczi, „A.I.I.C.N.”, 1998, 37, p. 39-61 (în colab.).

26.  O interpretare țărănească a Patentei imperiale din 22 august 1785, „A.U.D.C. geogr. ist.”, 1999, p. 115-164 (în colab.).

27.  Erdélyi iródeakok a moldvai és havasalföldi vajdai kancelláriákban a 17. Században (Erudits transylvains dans les cancelleriens voïvodales de la Moldavie et du Pays Roumains au 17e siècle), „Korunk”, 2000, 11, nr. 7, p. 86-93.

28.  Răscoala lui Horea într-un colportaj epistolar din Aiud (1784), „A.U.D.O. geogr. ist.”, 2000, p. 349-360 (în colab.).

29.  Oficialitățile ardelene, Constantin Brâncoveanu și mișcarea lui Pintea (1699), „A.I.I.C.N.”, 2001, 40, p. 27-36.

30.  Habitat și întemeieri de sate în districtul Rodnei în secolele al XVI-lea – al XVIII-lea: Vărarea și Găureni, „A.I.I.C.N.”, 2002, 41, p. 25-40 (în colab.).

31.  Înnoiri ale alimentației din Transilvania în secolul al XVIII-lea, în: Societate și civilizație, Târgu Mureș, 2002, p. 553-560 (în colab.).

32.  Medicul domnesc Partolomeo Ferrati și înrudirea prin căsătorie, cu familiile nobile din Secuime (1719), în: Omagiu profesorului Magyari András emlekkönyv, Cluj-Napoca, 2002, p. 147-155 (în colab.).

33.  Mihai Viteazul și căpitanul sârb Baba Novac (1596-1601), “Studia hist.”, 2002, 47, nr. 1-2, p. 17-27; „Trans. R.”, 2002, 11, nr. 4, p. 91-101 (în colab.).

34.  Documente privind mișcarea lui Pintea (1693-1703), Ediție de Susana Andea ..., Cluj-Napoca, Ed. Supergraph, 2003, 414 p. (în colab.).

35.  Înzestrarea cu arme și organizarea militară a haiducilor lui Pintea. Anchetele oficiale din 1700-1701, „A.I.I.C.N.”, 2003, 42, p. 189-204 (în colab.).

36.  Noi precizări despre mișcarea și viața haiducului Pintea (1693-1703), „Studia hist.”, 2003, 48, nr., 1-2, p. 95-106 (în colab.).

37.  Pintea și lumea sa (1693-1703), Cluj-Napoca, Ed. Supergraph, 2003, 374 p. (în colab.).

38.  Preoțimea românească și haiducii lui Pintea. Ancheta oficială din 1701, în: In memoriam: Mitropolitul Andrei Șaguna 1873-2003, Cluj-Napoca, 2003, p. 313-324 (în colab.).

39.  Viața și activitatea diplomatică a lui Theodor Ladislau Dindar, în : Studii de istorie medievală și premodernă, Cluj-Napoca, 2003, p. 413-429.

40.  Costumul haiducilor lui Pintea de la suman la dolman. Anchetele oficiale din anii 1700-1701, în: Confesiune și cultură în Evul Mediu, Iași, 2004, p. 253-266 (în colab.).

41.  xxx, Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania, vol. XIII. 1366-1370, Volum întocmit de: Ioan Dani, Konrad Gündisch, Viorica Pervain, Aurel Răduțiu, Adrian Rusu, Susana Andea, București, Ed. Academiei Române, 1994, 933 p.

42.   xxx, Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania, vol. XIV, (1371-1375), Volum întocmit de: Aurel Răduțiu, Susana Andea, Viorica Pervain, Lidia Gross, București, Ed. Academiei Române, 2002, 815  p.

43.  xxx, Istoria României. Transilvania, vol. I, Coordonator: Anton Drăgoescu, Autori: ..., Ioan Glodariu, Susana Andea, Aurel Răduțiu, Nicolae Edroiu, Ladislau Gyémánt, Dumitru Suciu, Ioan Bolovan, Simion Retegan, Cluj-Napoca, Ed. „George Barițiu”, 1997, 1166 p. (în colab.)

44.  xxx, Istoria românilor, vol. I-VIII, Coordonatori: Mircea Petrescu-Dâmbovița, Alexandru Vulpe, Dumitru Protase, ..., Ștefan Pascu, ..., Camil Mureșanu, ..., Nicolae Edroiu, ..., Autori: ..., Ioan Glodariu, ..., Radu Ardevan, ..., Mihai Bărbulescu, ..., Dumitru Protase, ..., István Ferenczi, ..., Ștefan Pascu, Mircea Rusu, ..., Virgil Vătășianu, ..., Camil Mureșanu, ..., Susana Andea, ..., Nicolae Edroiu, ..., Marius Porumb, ..., Ladislau Gyémánt, Gheorghe Hristodol, ..., Aurel Răduțiu, ..., Simion Retegan, ..., Au mai colaborat: Stelian Mândruț, ..., București, Ed. Enciclopedică, 2001-2003, 865 p., 842 p., 695 p., 878 p., 1121 p., 1072 p., 974 p., 692 p., 855 p.

45.   xxx, Glosar de latină medievală a documentelor care ilustrează istoria Transilvaniei, vol. I, Fasc. I: Lit. A-B, Autori: Susana Andea, Lidia Gross, Viorica Pervain, Aurel Răduțiu, Vasile Rus, Colaboratori: Anton Dörner, ..., Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2003, 271 p.

  

ARDEVAN, RADU (n. 1951)

 

46.  Bătălia de la Guruslău în istoriografie, în: Mihai Viteazul și Sălajul. Guruslău, 375, Zalău, 1976, p. 269-280 (în colab.).

47.  Cronica arhivistică, științifică și culturală a activității Arhivelor Statului din Cluj-Napoca [1971-1976], în: Ștefan Meteș la 85 de ani, Cluj-Napoca, 1977, p. 505-519.

48.  Încă un document despre primele cercetări arheologice de la Grădiștea Muncelului [1808], în: Ștefan Meteș la 85 de ani, Cluj-Napoca, 1977, p. 221-223.

49.  Sextus Attius Secundus, „Sargeția”, 1977, 13, p. 535-538.

50.  Vestigii arheologice sălăjene semnalate la 1859, „A.M.P.”, 1977, 1, p. 135-138.

51.  Arhivele Statului din Cluj-Napoca – laborator modern de cercetare științifică, „R.A.”, 1978, 56, nr. 2, p. 151-153 (în colab.).

52.  Combaterea incendiilor în Dacia romană, în: Pagini din istoria pompierilor, București, 1978, p. 104-109.

53.  Le collège des fabres à Ulpia Traiana Sarmizegetusa, „A.M.N.”, 1978, 15, p. 167-172.

54.  Carrières sénatoriales (II), „A.M.N.”, 1979, 16, p. 69-92.

55.  Patronii coloniei Ulpia Traiana Sarmizegetusa, „Sargeția”, 1979, 14, p. 185-190.

56.  Asupra unui mozaic din Apulum, „A.M.N.”, 1980, 17, p. 667-678 (în colab.).

57.  Mozaicurile Sarmizegetusei și cărturarii români la 1825, „Marisia”, 1981-1982, 11-12, p. 99-104.

58.  Praefectus quinquennalis pro imperatore, „A.M.N.”, 1981, 18, p. 437-442.

59.  Nocturni Napocenses, „A.M.N.”, 1982, 19, p. 287-290.

60.  Al VIII-lea Congres internațional de epigrafie greacă și latină, „A.M.N.”, 1983, 20, p. 937-939.

61.  Așezarea neolitică de la Cluj – „Piața Ștefan cel Mare”, „Marisia”, 1983-1984, 13-14, p. 15-22 (în colab.).

62.  Monedele de aur antice și bizantine din Muzeul de istorie a Transilvaniei, „B.S.N.R.”, 1983-1985, 131-133, p. 237-256.

63.  Mercurius de la Gherla, „A.M.N.”, 1983, 20, p. 397-404.

64.  Săpăturile de salvare de la Gherla, în: Materiale și Cercetări Arheologice, Brașov, 1981, XV, București, 1983, p. 299-303 (în colab.).

65.  Senatul Național Român din Ardeal, „A.M.N.”, 1983, 20, p. 647-662; I-III, 1984, 21, p. 637-639; 1985-1986, 22-23, p. 313-319 (în colab.).

66.  Un denar fals din castrul de la Gherla, „B.S.N.R.”, 1983-1985, 131-133, p. 149-151.

67.  Aelius Ties, „Apulum”, 1984, 22, p. 67-70.

68.  Duumvirat et quattuorvirat dans la Dacie romaine, „A.M.N.”, 1984, 21, p. 95-110.

69.  Două tezaure monetare din județul Sălaj, „A.M.P.”, 1985, 9, p. 301-304 (în colab.).

70.  Ion I. Russu (1911-1985), „A.M.N.”, 1985-1986, 22-23, p. 814-817.

71.  Inscriptions romaines réutilisées de Napoca, „A.M.N.”, 1985-1986, 22-23, p. 541-552 (în colab.).

72.  Stolnicul Constantin Cantacuzino între umanism și baroc, „Marisia”, 1985-1992, 15-22, p. 377-387 (în colab.).

73.  Aediles și quaestores la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, „Sargeția”, 1986-1987, 20, p. 127-132.

74.  Gemă romană de la Gherla [jud. Cluj], “Tibiscum”, 1986, 6, p. 227-231.

75.  Veteranii și decurionii municipali în Dacia romană, „Sargeția”, 1986-1987, 20, p. 117-126.

76.  Al IX-lea Congres internațional de epigrafie greacă și latină (Sofia, 1987), „A.M.N.”, 1987-1988, 24-25, p. 1212-1215.

77.  Mercurius Napocensis, „Apulum”, 1987, 24, p. 139-142.

78.  Sondajul de salvare de la Cluj – „Piața Muzeului”, „A.M.N.”, 1987-1988, p. 1065-1078 (în colab.).

79.  Viața și activitatea lui Ștefan Bezdechi, „A.M.N.”, 1987-1988, 24-25, p. 1155-1163.

80.  Porolissum și Augusta Traiana. Observații asupra inscripției IGB III, 2, 1590, „A.M.P.”, 1988, 12, p. 291-295.

81.  Un patron necunoscut al Drobetei, „Apulum”, 1988, 25, p. 221-224.

82.  Eugen Chirilă, „A.M.N.”, 1989-1993, 26-30, I/2, p. 595-596.

83.  Flaminii municipali în Dacia Romană, „A.I.I.A.C.N.”, 1989, 29, p. 365-374; în: Religio deorum. Actas del Colloquio International de Epigraphia, Sabadell, 1992, p. 47-53 (și în lb. franceză).

84.  Monumentul roman de la Suatu, „Apulum”, 1989, 26, p. 273-282.

85.  Nicolae Lascu, „A.M.N.”, 1989-1993, 26-30, I/2, p. 592-593.

86.  Zepeczaner. Un nou monument epigrafic din vestul Daciei romane, „S.C.I.V.A.”, 1990, 41, nr. 2, p. 195-201 (în colab.).

87.  Aperçu sur la monnaie d’or dans la Dacie romaine, în: Actes du XIe Congrès International de Numismatique, Bruxelles, 8-13 septembre 1991, Louvain-la-Neuve, 1993, p. 347-353.

88.  Beneficiarii în viața civilă a provinciei Dacia, „E.N.”, 1991, 1, p. 163-171.

89.  Eugen Chirilă, „Dacia”, 1991, 35, p. 239-241 (în colab.).

90.  Fibule romane din Dacia Porolissensis, Gherla, „A.M.P.”, 1992, 16, p. 321-338 (în colab.).

91.  Monetăria provincială de la Sarmizegetusa, „B.S.N.R.”, 1992-1993, 86-87, nr. 140-141, p. 117-122.

92.  Câteva descoperiri de monede romane în Transilvania, „A.M.P.”, 1993, 17, p. 107-111.

93.  Circulația monetară în așezarea romană de la Gherla (jud. Cluj), „E.N.”, 1993, 3, p. 111-122.

94.  Descoperirea monetară de la Vișea (jud. Cluj), “Tibiscum”, 1993, 8, p. 169-175 (în colab.).

95.  Die Cominii von Sarmizegetus – ein prosopographisches und cronologisches Problem, în: Prosopographica, Poznan, 1993, p. 227-236.

96.  La monnaie d’or dans la Dacie Romaine, „S.C.N.”, 1993, 10, p. 15-25.

97.  Bemerkungen zu Zrwei „spätrömischen Goldmünzen, „Apulum”, 1994, 27-30, p. 269-272.

98.  CIL. III 1570 – o revizuire, „A.M.N.”, 1994, 31, nr. 1, p. 269-271.

99.  Colecția monetară a gimnaziului din Gherla, „B.S.N.R.”, 1994-1995, 142-143, p. 19-27.

100.      Die Beneficiarier im Zivilleben der Provinz Dakien, „Forchungen und Berichte zur Vor – und Frühgeschichte in Baden-Württemberg”, Stuttgart, 1994, 49, p. 199-204.

101.    Nummularus (Remarque autour de l’inscription CIL III 7903 = ID 12 III/2, 196), „E.N.”, 1994, 4, p. 173-178.

102.          Découvertes monétaire dans l’établissement romain de Micăsaca, „S.C.N.”, 1995, 11, p. 119-133 (în colab.).

103.           Die hadrianischen Städtegründungen Dakiens, în: La politique édilitaire dans les provinces de l’empire romain II-ème – IV-ème siècle ap. J.C., Berna, 1995, Vol. II, p. 61-74.

104.           L’Institut d’Etudes Classiques de Cluj, „Trans. R.”, 1995, 4, nr. 1, p. 27-37.

105.           O descoperire de monede antice la Cluj în 1938, în: Din istoria Europei romane. Omagiu lui D. Prodan, Oradea, 1995, p. 181-194.

106.           Toujours à propos des Laurentes Lavinates en Dacie, în: Arculiana. Hommage à H. Boegli, Avenches, 1995, p. 487-491.

107.           Curator civitatis Romulensium, „Specimane Nova”, Pécs, 1996, 12, p. 77-82.

108.           Dierna – toponymie et histoire, în: Roman Liems on the Middle and Lower Danube, Belgrad, 1996, p. 243-246.

109.           Oescus și Napoca. Observații epigrafice, „A.M.P.”, 1996, 20, p. 55-62.

110.           Officina falsaria din așezarea romană de la Ilișiua, „B.S.N.R.”, 1996-1997, 90-91, p. 39-44.

111.           Rarități numismatice în colecțiile Muzeului Județean Mureș, „Marisia”, 1996, 25, p. 41-44 (în colab.).

112.           Una moneta Lidia contromarcata, în: Omaggio a Dinu Adameșteanu, Cluj-Napoca, 1996, p. 111-127.

113.           Arheologul Dinu Adameșteanu, „Steaua”, 1997, 48, nr. 4-6, p. 65.

114.           „Eques Romanus equo publico”. Asupra unei inscripții din Tibiscus, în: Civilizația romană în Dacia, Cluj-Napoca, 1997, p. 119-129.

115.           Observații asupra unei familii de fabri de la Drobeta, „Sargeția”, 1997-1998, 27, nr. 1, p. 247-252.

116.           Sur les „patroni causarum” dans la Dacie romaine, în: XI Congresso Internationale di Epigrafia Greca e Latina, Roma, 1997, p. 318-321.

117.           Tezaurul monetar de la Moldova Nouă (sec. IV p.Chr.), „A.B.”, 1997, 5, p. 83-112 (în colab.).

118.            Autour de deux pièces paléochrétienne de Gherla, în: Actes XIII Congressus internationalis archaeologiae Christianae, vol. 3, Città del Vaticano, Split, 1998, p. 79-81.

119.           Civitas et vicus dans la Dacie Romaine, în: La politique edilitaire dans les provinces de l’Empire romain IIème – IVème siècle après J.C., Tulcea, 1998, nr. 3, p. 45-55.

120.           Der Münzhort von Gostila, Norddakien (3 Jh. V Chr.), în: Stephanos nomismatikos. Edith Schrönert-Geiss zum 65 Geburtstag, Berlin, 1998, p. 45-53 (în colab.).

121.           Monedă sau medalion ? Descoperirea de la Nădlac (secolul al IV-ela p. Chr.), „B.S.N.R.”, 1998, 92-97, p. 387-390 (în colab.).

122.           Monede antice din județul Satu Mare, „SC-Satu Mare”, 1998-1999, 15-16, p. 71-74 (în colab.).

123.           Viața municipală în Dacia Romană, Timișoara, Ed. Mirton, 1998, 624 p.

124.           Der germanische Kriegsgefangene aus dem Römerlager von Gerla, în: Roman Frontier Studies. Proceedings of the XVIIIth International Congress of Roman Frontier Studies, Zalău, 1999, p. 879-883.

125.           Latin Right or Roman Citizenship ?, în: The Case of the Roman-Dacian Towns. Ciudades privilegiadas en el Occidente romano, Sevilla, 1999, p. 295-303.

126.           Robert Göbl (1919-1997), „E.N.”, 1999-2000, 9-10, p. 365-368.

127.           Corrigenda la inscripția lui Aelius Faventius din Oescus, „A.M.P.”, 2000, 13, nr. 1, p. 319-325.

128.           Cu privire la inscripția CIL III 8227 din Scupi, „A.U.D.J.I.”, 2002, 1, p. 39-43; „Specimen nova”, Pécs, 2000, 16, nr. 1, p. 77-82 (în lb. germană).

129.           Inscripțions de Napoca, „A.M.N.”, 2000, 37, nr. 1, p. 243-252.

130.           Municipalia Dacica. Drei epigraphische Bemerkungen, în: Epigraphica, I. Studies of Epigraphy, Debrecen, 2000, p. 109-130.

131.           Römische Heer und Städtegründung – der Fall Dakien, în: Army and Urban Development in the Danubian Provinces of the Roman Empire, Alba Iulia, 2000, p. 91-108.

132.            Ujabb elméletek Dácia romai kor előtti penzverésének törtéinetéről (Nouvelles théories sur l’histoire des monnaies de Dacie avant I ère romaien), în: Eremtai lapok. Bizalman az ősi erényben, Budapest, 2000, p. 12-17.

133.           Zur Deutung des Münzortes of Apahida (Dakien), în: XII Internationaler Numismatischer Kongress Berlin 1997. Akten-Proceedings-Actes, Berlin, 2000, p. 319-325.

134.           Cuptoare romane de la Napoca, în: Studia Archeologica et Historica Nicolae Gudea Dicta, Zalău, 2001, p. 319-329.

135.           Money and Society in Southern Roman Dacia, în: Die Archäologie and Geschichte der region des Eisemen Tores swischen 106-275 n. Chr., București, 2001, p. 75-80.

136.           Coins finds in the dolichenum from Porolissum, „Numizmatikai Közlöny”, Budapest, 2001-2002, 100-101, p. 209-231 (în colab.).

137.           Tezaurul monetar de la Poiana Sărata și problema numerarului din Dacia romană la sfârșitul secolului II p. Chr., în: Simpozion de numismatică. Chișinău, 28-30 mai 2000, București, 2001, p. 73-83 (în colab.).

138.           O monedă dacică descoperită în localitatea Dosul Napului (jud. Cluj), „C. Num.”, 2002, 8, p. 59-61.

139.           Tezaurul monetar de la Goștila (sec. III a Chr.), „C. Num.”, 2002, 8, p. 29-38 (în colab.).

140.           „Area sacra” de la Hăbad, în: Alburnus Maior I, București, 2003, p. 149-191; 147-189 în lb. engleză (în colab.).

141.           Altar votiv dedicat Geniului Sardeatilor [mineri], în: Alburnus Maior I, București, 2003, p. 306-337 (în colab.).

142.           Depozitul monetar de la Iclod, sec. IV p. Chr., „Banatica”, 2003, 16, nr. 1, p. 245-261 (în colab.).

143.           Le collegium Sardiatarum a Alburnus Maior, în: Urbs Aeterna. Actas y colaboraciones del coloquio international „Roma entre la literatura y la historia. Homenaje ala profesora Carmen Castillo”, Pamplona, 2003, p. 227-240 (în colab.).

144.           Tezaurul monetar roman „Apulum VII”, Alba Iulia, Ed. Altip, 2003, 194 p. (în colab.).

145.           CIL III 1596 – o propunere de restituire, “Tibiscum”, 2003, 11, p. 257-262; în: Epigraphica II, Debrecen, 2004, p. 107-113 (în lb. germană).

146.           Die Claudii von Apulum, în: Orbis Antiquus, Cluj-Napoca, 2004, p. 345-353.

147.           Die Illyrier von Alburnus Maior: Herkunft und Status, în: Ad fontes ! Festschrift für Gerhard Dobesch zum fünfund sechzigsten Geburtstag am 15. September 2004, Wien, 2004, p. 593-600.

148.           Laurum lauro digno, în: Orbis antiquus, Cluj-Napoca, 2004, p. 7-12 (în colab.).

149.           Nochmals über Interfecti a Latronibus in Dakien, în: Studia Historica et Archaeologica, Timișoara, 2004, p. 21-25.

150.           Note on the centurion P. Tenacius Vindex [CIL III 1481, 6265], „Novensia”, Warszawa, 2004, 15, p. 99-105.

151.           Orbis antiquus. Studia in honorem Ioanis Pisonis, Editors: ... Radu Ardevan, ... Cluj-Napoca, Nereamia Napocae Press, 2004, 932 p. (în colab.).

152.           xxx, Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Amfiteatrul I, Coordonator: D. Alicu, Autori: ..., A. Alicu, ..., R. Ardevan, ..., S. Cociș, Cluj-Napoca, 1997, 346 p. (în colab.).

153.            xxx, Istoria românilor, vol. I-VIII, Coordonatori: Mircea Petrescu-Dâmbovița, Alexandru Vulpe, Dumitru Protase, ..., Ștefan Pascu, ..., Camil Mureșanu, ..., Nicolae Edroiu, ..., Autori: ..., Ioan Glodariu, ..., Radu Ardevan, ..., Mihai Bărbulescu, ..., Dumitru Protase, ..., István Ferenczi, ..., Ștefan Pascu, Mircea Rusu, ..., Virgil Vătășianu, ..., Camil Mureșanu, ..., Susana Andea, ..., Nicolae Edroiu, ..., Marius Porumb, ..., Ladislau Gyémánt, Gheorghe Hristodol, ..., Aurel Răduțiu, ..., Simion Retegan, ..., Au mai colaborat: Stelian Mândruț, ..., București, Ed. Enciclopedică, 2001-2003, 865p., 842 p., 695 p., 878 p., 1121 p., 1072 p., 974 p., 692 p., 855 p.

 

ARION, GHEORGHE (n. 1936)

 

154.           Cetatea de scaun (Șantierul arheologic Suceava), „Mat. Cerc. Arheol.”, 1962, 8, p. 747-752 (în colab.).

155.          Contribuții la cunoașterea ceramicii feudale clujene [sec. XIII-XV], “Studia hist.”, 1965, 10, fasc. 2, p. 25-31.

156.           Date noi referitoare la prima catedrală catolică de la Alba Iulia, „Studii Cerc. Ist. Artei – s. artă plastică”, 1967, 14, nr. 2, p. 155-159.

157.           Câteva aspecte privind problema portretului în arta medievală din Transilvania, în: Sub semnul lui Clio. Omagiu acad. prof. Ștefan Pascu, Cluj-Napoca, 1974, p. 439-443.

158.           Sculptura gotică în Transilvania. Plastica figurativă din piatră, Cluj, Ed. Dacia, 1974, 115 p.

159.           Importanța artistică a codicelui de la Bulci (sec. XV), „A.I.I.A. – Cluj-Napoca”, 1981, 24, p. 316-324.

160.           Unele probleme privind arta gotică în România, „A.I.I.A. – Cluj-Napoca”, 1981, 24, p. 415-429.

161.           Învățământul de istorie a artei la Universitatea clujeană, în: Studii de istoria artei, Cluj-Napoca, 1982, p. 61-71.

162.           Viorica Guy-Marica la 70 de ani de viață, „Steaua”, 1995, 46, nr. 4-5, p. 53 (în colab.).

 

BANYAI, LADISLAU, LÁSZLÓ,

(1907-1981)

 

163.           Francia állmaférfiak és arisztrokraták útja a XIX. Század elején (Călătoria prin Transilvania a unor oameni de stat și aristocrați francezi al începutul sec. XIX), „E.M.”, 1930, vol. I, p. 325-332.

164.           Hommes d’Etat français en Transylvanie, „R. Hon.”, 1930.

165.           Concepția lui Nicolae Bălcescu despre rolul maselor populare în istorie, în: Studii și referate despre N. Bălcescu, vol. I, București, 1953, p. 142-159 (în colab.).

166.           Előszó, în: Bolyai János élete és mûve, Bukarest, 1953, p. 5-16.

167.           János Bolyai și gândirea lui social-politică, în: Studii și referate privind istoria României, București, 1954, vol. II, p. 1201-1221.

168.           Trădarea Transilvaniei de către Carol I și Carol II de Hohenzollern în ajunul primului și celui de-al doilea război mondial, „Studii. Ref. Ist. Rom.”, 1954, partea a II-a, p. 1429-1443; „Studii Rev. Ist.”, 1954, 7, nr. 1, p. 107-121; „Revue Roumaine Sc. Sociale”, 1954, 2, p. 43-59 în lb. franceză (în colab.).

169.           Lupta țăranilor din Valea Ghimeșului din octombrie 1934, „An. Inst. Ist., P.M.R.,”, 1955, 1, nr. 3, p. 32-47; „Korunk”, 1959, 18, nr. 11, p. 1595-1602 în lb. maghiară.

170.           Luptele comune ale poporului român și ale naționalităților conlocuitoare pentru libertate și progres social [sec. XIV-XX], „Bul. Univ. Cluj Șt. Soc.”, 1956, 1, nr. 1-2, p. 245-258; în lb. maghiară, „Kolozsvári Babeș és Bolyai Egyetemek Közleményei. Társadalomtudományi Sorozat”, Cluj, 1956, 1, nr. 1-2, p. 207-219.

171.           Tízéves a Bolyai Tudományegyetem, în: A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem (1945-1955), Cluj, 1956, p. 5-13.

172.           Lupta revoluționară a maselor, factor hotărâtor în unirea Transilvaniei cu România, „Studii Rev. Ist.”, 1958, 11, nr. 6, p. 21-56 (în colab.).

173.           Irodalomtanitás és hazafias nevelés (L’enseignement de la litterature et l’éducation patriotique), „Ig. S.”, 1959, 7, nr. 2, p. 236-242.

174.           La Transylvanie pendant la première guerre mondiale et son union avec la Roumanie, „N.E.H.”, Stockholm, 1960, Bucarest, 1960, p. 541-556 (în colab.).

175.           V.I. Lenin despre patrie și patriotism, „Studii”, 1960, 13, nr. 2, p. 33-43.

176.           Din activitatea P.C.R. pentru făurirea unității de luptă a oamenilor muncii români și de alte naționalități împotriva regimului burghezo-moșieresc, „Studii Rev. Ist.”, 1961, 14, nr. 5, p. 1123-1138 (în colab.).

177.           Începuturile cristalizării curentului revoluționar în mișcarea muncitorească din România, ”Studii Rev. Ist.”, 1961, 14, nr. 2, p. 279-294 (în colab.).

178.           Mișcări muncitorești și țărănești în Transilvania în anii 1919-1921, „An. Univ. București. Ist.”, 1962, 12, nr. 26, p. 137-165.

179.            Le rôle des masses populaires dans la constitution et dans le parachèvement de l’Etat national roumain, „Revue Roumain. Hist.”, 1965, 4, nr. 3, p. 577-596 (în colab.).

180.            Lupta revoluționară de eliberare socială și națională în Transilvania și actul Unirii [1 decembrie 1918], în: Omagiu lui P. Constantinescu – Iași cu prilejul împliniri a 70 de ani, București, 1965, p. 569-575.

181.            Cu privire la problema națională în Austro-Ungaria (1900-1918), în: Destrămarea monarhiei austro-ungare. Comunicări prezentate la Conferința istoricilor de la Budapesta, mai 1964, București, 1964, p. 93-189; în: Die nationale Frage in der Osterreichische-Ungarischen Monarchie 1900-1918, Budapest, 1966, p. 39-147 în lb. germană (în colab.).

182.           Din lupta unitară a oamenilor muncii români și de alte naționalități sub conducerea P.C.R. (1933-1944), „Studii Rev. Ist.”, 1966, 19, nr. 3, p. 473-494.

183.           Contribuții privind misiunea contelui Bánffy Miklós la București în iunie 1943, „Studii Rev. Ist.”, 1967, 20, nr. 4, p. 709-724.

184.           Desăvârșirea unificării statului național român. Unirea Transilvaniei cu vechea Românie, București, Ed. Acad. R.S. România, 1968, 522 p. (în colab.).

185.           Dictatul de la Viena din august 1940 și lupta pentru anularea lui, în: Unitate și continuitate în istoria poporului român,  sub redacția D. Berciu, București, 1968, p. 429-461 (în colab.).

186.            Lupta antihabsburgică a maselor din Transilvania, „An. Inst. Ist. P.C.R.”, 1968, 14, nr. 5, p. 3-20 (în colab.).

187.            Lupta mișcării muncitorești transilvănene pentru făurirea statului național unitar, „Lupta de clasă”, 1968, 48, nr. 11, p. 40-48 (în colab.).

188.           Contribuția maselor populare din Transilvania la eliberarea țării de sub jugul fascist [23 August 1944 – 25 octombrie 1944], „Cumidava”, 1969, 3, p. 15-21 (în colab.).

189.           Hosszú mezsgye. Esszék, jegyzetek (1928-1968) (Long sentier. Essais, notes), Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1970, 311 p.

190.           Uniunea oamenilor muncii maghiari din România împotriva pericolului hitlerist, a horthismului și a fascismului. MADOSZ-ul în perioada dictaturii regale, „An. Ist.”, 1970, 16, nr. 5, p. 124-137.

191.           Contribuția MADOSZ-ului la concentrarea forțelor antifasciste sub îndrumarea Partidului Comunist Român (1933-1937), „Studii Rev. Ist.”, 1971, 24, nr. 2, p. 115-138.

192.           Lupta comună a oamenilor muncii români și maghiari împotriva dictaturii militaro-fasciste și a cotropirii horthiste (1940-1944), în: Împotriva fascismului, București, 1971, p. 246-257.

193.          Partidul Comunist Român în fruntea luptei comune a oamenilor muncii români și maghiari împotriva dictaturii militaro-fasciste și a cotropirii horthyste. MADOSZ-ul în anii 1940-1944, „An. Ist.”, 1971, 17, nr. 1, p. 30-46.

194.           Unification of the Romanian National State. The Union of Transylvania with Old Romania, Authors: ... L. Bányai, ..., Under the editorship of Miron Constantinescu and Ștefan Pascu, Bucharest, Publishing of the Academy of the Socialist Republic of Romania, 1971, 368 p. (în colab.).

195.           Pe făgașul tradițiilor frățești, București, Institutul de Studii istorice și social-politice de pe lângă C.C. al P.C.R., 1971, 286 p.; în lb. franceză, Bucarest, Ed. de l’Academie de la Republique Socialiste de Roumanie, 1972, 211 p.; în lb. maghiară, Bukarest, Politikai Könivkiadó, 1973, 366 p.

196.           Drepturi egale, relații frățești [între poporul român și naționalitățile conlocuitoare 1945-1972], în: Sub semnul lui Clio. Omagiu acad. prof. Ștefan Pascu, Cluj-Napoca, 1974, p. 432-438.

197.           În spiritul frăției și solidarității dintre toți oamenii muncii (40 de ani de la crearea MADOSZ-ului), „Era socialistă”, 1974, 54, nr. 14, p. 26-29.

198.           Acordurile de la Băcia și Țebea (1935), „M.S.S.I.”, 1975-1976, 4, nr. 1, p. 21-28.

199.           Din tradițiile militare comune ale poporului român cu popoarele vecine, în: File din istoria militară a poporului român. Studii, vol. III, București, 1975, p. 109-119.

200.           A Pásztortûztől a Korunkig (Mémoires concernant l’activité de publiciste de l’auteur depuis la participation  à la revue „Pásztortûz” jusqu’à la collaboration à la revue „Korunk” [1924-1933], în: Korunk évkönyv 1926-1976, Kolozsvár-Napoca, 1976, p. 42-71.

201.           Kitárul a világ. Onéletrajzi jegyzetek (La découverte du monde. Notes autobiographiques), Bukarest, Kriterion Könivkiadó, 1978, 235 p.

202.           Studii de istorie a naționalității germane și a înfrățirii cu națiunea română, vol. I, Coordonator: L. Bányai, București, Ed. politică, 1976, 339 p. (în colab.).

203.           Studii de istorie a naționalității maghiare și a înfrățirii cu națiunea română, vol. I, Coordonator: L. Bányai, București, Ed. politică, 1976, 339 p. (în colab.).

204.           Présences hongroises dans le mouvement antifasciste de Roumanie, „R.R.H.”, 1980, 19, nr. 2-3, p. 457-466.

205.           Organizații de masă legale și ilegale create, conduse sau influențate de P.C.R., 1921-1944, vol. II, Autori: ... L. Bányai, ..., București, Ed. Politică, 1981, 264 p. (în colab.).

206.           xxx, Lupta secuilor în a doua jumătate a secolului al XVI-lea împotriva exploatării feudale, participarea la lupta antiotomană. Sesiune de comunicări – Miercurea Ciuc, martie 1976, Autori: Șt. Pascu, C. Mureșanu, S. Jakó, ..., L. Bányai, Miercurea Ciuc, 1976, 210 p. (în colab.).

 

BARTOȘ, GHEORGHE (1908-1985)

 

207.           Vechimea albinăritului la români, „Terra Nostra”, 1969, I, p. 123-131.

208.           Le commerce de la cire entre Principautés Roumaines et Venise pendant les XVIe-XVIIIe siècles, „Cahiers Internationaux d’Histoire Économique et Sociale” (Napoli), 1973, 2, p. 269-277.

209.           Horea, Cloșca și Crișan în iconografia vremii, „Acta Mus. Napocensis”, 1971, 8, p. 267-273.

210.           Răscoala lui Horea. Bibliografie analitică, București, Ed. Enciclopedică, 1976, 152 p.

 

BÁTHORY, LUDOVIC (n. 1942)

 

211.           Aspecte privind situația industriei carbonifere din România între anii 1919-1929, “A.I.I.C.”, 1967, 10, p. 285-295.

212.           Dezvoltarea industriei extractive a metalelor prețioase după unirea Transilvaniei cu România, “A.I.I.C.”, 1968, 11, p. 159-170.

213.           Evoluția economică a principalelor societăți carbonifere din România între anii 1919-1929, “A.I.I.C.”, 1969, 12, p. 193-206.

214.           Participarea tineretului la lupta forțelor progresiste din România, oglindită în presa muncitorească din Transilvania în perioada 1922-1929, în: Tradițiile revoluționare și educația tineretului, București, 1970, p. 59-63 (în colab.).

215.           Societăți carbonifere din România și capitalul bancar autohton și străin (1919-1929), “Studia hist.”, 1970, 15, fasc. 2, p. 303-323.

216.           Societățile carbonifere în viața social-politică a României între anii 1919-1929, “A.I.I.A.C.”, 1970, 13, p. 307-318.

217.           Acțiuni revendicative și greve ale minerilor din Banat între anii 1922-1929, “A.I.I.A.C.”, 1973, 16, p. 325-346.

218.           Evoluția industriei miniere din Banat între anii 1919-1929, „Banatica”, 1973, 2, p. 269-288.

219.           Luptele revendicative și mișcarea sindicală a minerilor din Banat între anii 1918-1921, „Acta Mus. Napocensis”, 1973, 10, p. 755-767.

220.           Procesul de refacere a industriei metalurgice din România după primul război mondial (1919-1924), “Studia hist.”, 1973, 18, fasc. 2, p. 109-144.

221.           Istoria, sociologia și demografia în cadrul cercetării multidisciplinare a comunei Gârbou (jud. Sălaj), în: Sub semnul lui Clio. Omagiu acad. prof. Ștefan Pascu, Cluj-Napoca, 1974, p. 99-104.

222.           Capitalul străin în industria minieră (1918-1924), „A.I.I.A. – Cluj-Napoca”, 1975, 18, p. 247-262.

223.           Capitalul străin în industria minieră a României între anii 1924-1929, „Marisia”, 1975, 5, p. 313-325.

224.           Dezvoltarea social-economică a comunei Gârbou (jud. Sălaj) între anii 1820-1848, „A.I.I.A. – Cluj-Napoca”, 1976, 19, p. 331-340.

225.           Desființarea iobăgiei în comuna Gârbou (jud. Sălaj). 1848-1863, în: Ștefan Meteș la 85 de ani, Cluj-Napoca, 1977, p. 327-330.

226.           Dezvoltarea social-economică și evoluția demografică a comunei Gârbou (jud. Sălaj) la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, în: Populație și societate. Studii de demografie istorică, vol. II, [Cluj-Napoca, 1977], p. 443-472.

227.           Greve și revendicări ale muncitorilor de la Societatea „Uzinelor de fier – domeniile Reșița” în anul 1929, „Banatica”, 1977, 4, p. 385-403.

228.           Lupta muncitorilor din Valea Jiului pentru reînnoirea contractului colectiv în anul 1922, „Sargeția”, 1977, 13, p. 447-458.

229.           A törteneti demográfia időszerü kerdéseiről (Question actuelles de la démographie historique), „Korunk”, 1978, 37, nr. 11, p. 964-967.

230.           Dezvoltarea comunei Gârbou (jud. Sălaj) între anii 1848-1875. Desființarea iobăgiei și urmările ei, „A.M.P.”, 1978, 2, p. 199-212.

231.           Documente referitoare la acțiunile minerilor din Munții Apuseni în anii avântului revoluționar (1919-1921), în: Țara Moților, 1978, p. 65-69.

232.           Rolul industriei carbonifere în economia națională a României (1919-1929), „A.I.I.A. – Cluj-Napoca”, 1978, 21, p. 233-252.

233.           Comuna Gârbou (jud. Sălaj) între anii 1876-1900. Repercusiuni sociale ale dezvoltării capitaliste în condițiile dominației marii proprietăți moșierești, „A.M.P.”, 1981, 5, p. 461-472.

234.           Lupta muncitorilor de la Uzinele de fier ale statului din Hunedoara pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai (1919-1940), (I-II), „A.M.N.”, 1981, 18, p. 237-254; 1982, 19, p. 187-203.

235.           Muncitorii societății „Astra” (uzinele de vagoane Arad) în luptă pentru drepturi politice și sindicale, pentru atenuarea exploatării capitaliste (1918-1940), „A.I.I.A. – Cluj-Napoca”, 1981, 24, p. 39-94 (în colab.).

236.           Politica de achiziții pe piața de stat a cărbunelui, evoluția prețurilor și lupta de concurență între societățile carbonifere (1919-1929), „Marisia”, 1981-1982, 11-12, p. 407-432.

237.           Situația social-economică și evoluția demografică a Gârboului și satelor învecinate la începutul secolului al XX-lea (1901-1918), „A.M.P.”, 1982, 6, p. 233-244.

238.           A zsilvölgyi munkásság és az Egyesülés (La classe ouvrière de la Vallé du Jiu et l’Union), „Korunk”, 1983, 42, nr. 11, p. 845-847.

239.           Aspecte ale politicii economice românești în industria carboniferă (1918-1929), „A.I.I.A.C.N.”, 1983-1984, 26, p. 245-260.

240.           Az egész nép az egész nemzet mûve volt (Egyesülés, 1918) (L’Union de 1918: l’oeuvre de la nation entière), „Mûvelődés”, 1983, 36, nr. 10, p. 3-4, 36.

241.           Muncitorii din întreprinderile societății „Titan – Nădrag – Călan” în luptă pentru drepturi politice, pentru ameliorarea situației lor social-economice (1919-1940) (I), „A.M.N.”, 1983, 20, p. 293-311.

242.           Transformări mari sociale în comuna Gârbou (jud. Sălaj) după primul război mondial. Reforma agrară (1919-1926), „A.M.P.”, 1983, 7, p. 311-320.

243.           Aspecte economice din viața comunei Gârbou (jud. Sălaj) între anii 1919-1939, „A.M.P.”, 1984, 8, p. 491-501.

244.           Muncitorii din întreprinderile Societății „Titan – Nădrag – Călan” în luptă pentru drepturi politice pentru ameliorarea situației lor social-economice (1919-1940), „A.M.N.”, 1984, 21, p. 353-368.

245.           Aspekte der Modernisierung der Bergbau – und Hüttenindustrie nach der Vereinigung Transsilvaniens mit Rumänien (1919-1939), în: Nouvelles Études d’Histoire, vol. VII, Bucarest, 1985, p. 145-155.

246.           Jobbágy felszabaditás Csakigorbán (1848-1863) (La Libération des serfs à Gârbou (dép. Sălaj), „Korunk”, 1985, 44, nr. 4, p. 326-329.

247.           Revendicări social-economice și luptele politice ale muncitorimii din industria carboniferă (1919-1921, „A.I.I.A.C.N.”, 1985-1986, 27, p. 223-234.

248.           A román antifasiszta mozgalom  történetéből. Az 1939 évi májusi antifasiszta tüntetés (De l’histoire du mouvement antifasciste roumain. La démonstration du Ier Mai 1939), „Korunk”, 1986, 45, nr. 4, p. 246-253.

249.           Capitalul italian în sistemul financiar european și penetrația lui în economia forestieră a României (1900-1930), „A.I.I.A.I.”, 1986, 23, 2, p. 639-654 (în colab.).

250.           Activitatea societății „Astra – Prima fabrică română de vagoane și motoare SA”, Arad între anii 1919-1929, „Ziridava”, 1987, 15-16, p. 227-245 (în colab.).

251.           Uzinele de fier ale statului de la Hunedoara între anii 1919-1940, „A.I.I.A.C.N.”, 1987-1988, 28, p. 363-377; 1989, 29, p. 263-284.

252.           Trăsături generale ale dezvoltării sistemului industrial-bancar [1919-1939], în: Dezvoltare și modernizare în România interbelică 1919-1939. Culegere de studii, București, 1988, p. 173-235.

253.          Korszerûsitési folyamatok a román társadalomban az egyesülés után (Le Processus de modernisation de la société roumaine après la réalisation de l’Etat national unitaire), „Korunk”, 1988, 47, nr. 10, p. 732-734.

254.           The Cool and Iron and Steel Industries in the National States of Central Europe and the Autochtonous and Foreign Banking Capital (1919-1929), în: Nouvelles Études d’Histoire, Bucarest, 1990, vol. 8, p. 237-257.

255.           Un important document (din 1919). Despre activitatea militantului bihorean pentru unitate națională, dr. Aurel Lazăr, „Crisia”, 1990, 20, p. 359-369 (în colab.).

256.           Proeminent Jewish Businessmen from Romania. 1890-1940 (Mauriciu and Aristide Blank), „S.J.”, 1991, nr. 1, p. 94-103.

257.           Bujor Surdu, „A.I.I.C.N.”, 1993, 32, p. 411 (în colab.).

258.           Problema forței de muncă, șomajul și migrația lucrătorilor din industria carboniferă românească (1919-1929), „A.I.I.C.N.”, 1993, 32, p. 215-239.

259.           Asociațiile patronale industriale din România după primul război mondial (1918-1930), „A.M.N.”, 1994, 31, nr. 2, p. 193-205.

260.           Rolul instituțiilor de stat centrale și locale în evoluția industriei carbonifere (1919-1929), „C.D.P.”, 1994, 1, nr. 1, p. 149-157.

261.           Uzinele de fier ale statului de la Hunedoara între anii 1919-1940, în: Din istoria metalurgiei hunedorene, Hunedoara, 1994, p. 315-354.

262.           Contribuția asociațiilor patronale la elaborarea politicii economice a României (1919-1930), “Studia hist.”, 1995, 40, nr. 1-2, p. 65-84.

263.           Oameni de afaceri evrei din România. Max Ausschnitt și dezvoltarea societății „Titan – Nădrag – Călan” între cele două războaie mondiale, „A.I.I.C.N.”, 1995, 34, p. 111-124.

264.           Industria, cooperativele și băncile în secuime între anii 1919-1940, „I.A.”, 1996, 4, nr. 40, p. 661-668.

265.           Principalele societăți carbonifere. Relațiile lor cu capitalul autohton și străin între anii 1918-1921, „A.I.I.C.N.”, 1996, 35, p. 247-269.

266.           The Penetration and Dynamics of autochtonous Capital in the Transylvanian Coal Mining Companiens Between 1918-1921, „Trans. R.”, 1997, 6, nr. 3, p. 27-37.

267.           Formarea Societății Lupeni (1923-1926), în: Studii istorice. Omagiu istoricului Camil Mureșanu, Cluj-Napoca, 1998, p. 450-454.

268.           Societățile miniere cu capital maghiar din Transilvania între anii 1918-1921, în: 1918. Sfârșit și început de epocă, Zalău-Satu Mare, 1998, p. 517-532.

269.           Madgearu, Virgil N., Agrarianism, capitalism, imperialism. Contribuții la studiul evoluției sociale românești, Studiu introductiv, note explicative și ediție îngrijită de Ludovic Báthory, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1999, XXXVIII + 184 p.

270.           Societățile carbonifere și sistemul economic și politic al României (1919-1929), Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 1999,  276 p.

271.           Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Cluj. 150 de ani în slujba comunității de afaceri. 1850-2000. Monografie, Completare M. Crișan, Cluj-Napoca, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Cluj, 2000, 129 p.

272.           Consolidarea pozițiilor capitalului autohton în industria carboniferă între anii 1922-1926, „A.I.I.C.N.”, 1998, 37, p. 219-237; „Trans. R.”, 2000, 9, nr. 1, p. 61-71 (în lb. engleză).

273.           Industria carboniferă din România și marea finanță occidentală (1921-1929), în: România și relațiile internaționale în secolul XX, Cluj-Napoca, 2000, p. 266-280.

274.           Modernizarea industriei miniere și metalurgice din țările Europei Centrale în perioada interbelică, „A.I.I.C.N.”, 2002, 41, p. 171-190.

275.           Reforma agrară, economia rurală și exploatările forestiere din secuime 1919-1940, în: Societate și civilizație. Prof. dr. Marcel Știrban, Târgu-Mureș, 2002, p. 488-500.

276.           Activitatea societății „Astra – Prima Fabrică Română de Vagoane și Motoare SA”, Arad între anii 1919-1939, în: Dezvoltarea întreprinderilor metalurgice din Transilvania (1919-1940), Cluj-Napoca, 2003, p. 29-87 (în colab.).

277.           Continuitate și schimbare în politica economică a României în perioada interbelică și dezvoltarea industriei metalurgice în Transilvania, în: Dezvoltarea întreprinderilor metalurgice din Transilvania (1919-1940), Cluj-Napoca, 2003, p. 7-28 (în colab.).

278.           Dezvoltarea Uzinelor de Fier ale Statului de la Hunedoara între anii 1919-1940, în: Dezvoltarea întreprinderilor metalurgice în Transilvania (1919-1940), Cluj-Napoca, 2003, p. 169-207.

279.           Evoluția Societății „Titan – Nădrag - Călan” între cele două războaie mondiale, în: Dezvoltarea întreprinderilor metalurgice din Transilvania (1919-1940), Cluj-Napoca, 2003, p. 88-117.

280.           Situația uzinelor de la Cugir în perioada interbelică. Societatea „Uzinele Metalurgice din Copșa Mică și Cugir” și politica românească a producției și achiziției de armament, în: Dezvoltarea întreprinderilor metalurgice din Transilvania (1919-1940), Cluj-Napoca, 2003, p. 208-280.

281.           Recalcularea producției de cărbune a Societății Petroșani, conform datelor contabilității secrete (1921-1929), „A.I.I.C.N.”, Series Historica, 2004, 43, p. 611-660.

282.           xxx, Bibliografia istorică a României, I. 1944-1969. Bibliografie selectivă, Comitetul de redacție: Ștefan Pascu, Ioachim Crăciun, Bujor Surdu, Cuvânt înainte de: C. Daicoviciu, Introducere de Șt. Pascu, Autori: Ioachim Crăciun, Gheorghe Hristodol, Marcel Știrban, Ludovic Báthory, Gheorghe Iancu, Gelu Neamțu, Gheorghe Dumitrașcu, București, Ed. Academiei, 1970, XL + 387 p.

283.           xxx, Bibliografia istorică a României, vol. IV. 1969-1974. Bibliografie selectivă, Comitetul de redacție: Ștefan Pascu, Bujor Surdu, Autori: Gheorghe Hristodol, Marcel Știrban, Ludovic Báthory, Gheorghe Iancu, Nicolae Bocșan, Ludovic Jordáky, Traducerea în lb. franceză: Mariana Pascu, București, Ed. Academiei, 1975, 514 p.

284.           xxx, Bibliografia istorică a României, vol. V. 1974-1979. Bibliografie selectivă, Sub redacția acad. Ștefan Pascu, Autori: Ștefan Pascu, Gheorghe Hristodol, Marcel Știrban, Ludovic Báthory, Gheorghe Iancu, Nicolae Bocșan, Ioan Nistor, Traducerea în lb. franceză: Delia Marga, Au colaborat: Bujor Surdu, Adrian Andrei Rusu, Vasile Șchiopu, Stelian Mândruț, Lelia Täuber, Nicolae Păun, București, Ed. Academiei, 1980, 454 p.

285.           xxx, Bibliografia istorică a României, vol. VI. 1979-1984. Bibliografie selectivă, Sub redacția acad. Ștefan Pascu, Autori: Ștefan Pascu, Gheorghe Hristodol, Ludovic Báthory, Gheorghe Iancu, Adrian A. Rusu, Nicoale Păun, Stelian Mândruț, Ioan Nistor, Traducerea în lb. franceză: Delia Marga, Colaboratori: Marcel Știrban, Nicolae Bocșan, Constantin Ivaneș, București, Ed. Academiei, 1985, 532 p.

286.           xxx, Bibliografia istorică a României, vol. VII. 1984-1989, Coordonatori: Ștefan Pascu, Gh. Hristodol, Autori: Gheorghe Hristodol, Ludovic Báthory, Gheorghe Iancu, Delia Marga, Nicolae Păun, Stelian Mândruț, Constantin Ivaneș, Colaboratori: Marcel Știrban, Nicolae Bocșan, București, Ed. Academiei Române, 1990, 441 p.

287.           xxx, Bibliografia istorică a României, vol. VIII. 1989-1994. Bibliografie selectivă,  Coordonator: Gheorghe Hristodol, Autori: Felicia Hristodol, Gheorghe Hristodol, Stelian Mândruț, ..., Colaboratori: Ludovic Báthory, Cornel Crăciun, Gheorghe Iancu, Iolanda Károlyi, Delia Marga, Nicoale Păun, ..., București, Ed. Academiei Române, 1996, 459 p.

288.           xxx. Dezvoltare și modernizare în România interbelică 1919-1939. Culegere de studii, Autori: Vasile Pușcaș, Marcel Știrban, Gheorghe Iancu, Nicolae Păun, Gheorghe Hristodol, Ludovic Báthory, Ioan Saizu, Vasile Vesa, Coordonatori: Vasile Pușcaș, Vasile Vesa, București, Ed. Politică, 1988, 298 p. (în colab.).

 

BĂRBULESCU, MIHAI (n. 1947)

 

289.           Despre cultul zeiței Bendis la daco-geți, „Acta Mus. Napocensis”, 1971, 8, p. 91-108.

290.           Două reprezentări inedite ale Dianei, „Studia hist.”, 1971, 16, fasc. 1, p. 17-21.

291.           Capiteluri romane din Potaisssa, „Acta Mus. Napocensis”, 1972, 9, p. 531-536 (în colab.).

292.           Der Dianna Kult im römischen Dazien, Dacia, 1972, 16, p. 203-223.

293.           Marcus Aurelius Apollinaris procurator Augusti Daciae Porolissensis, „Acta Mus. Napocensis”, 1973, 10, p. 171-179.

294.           Reprezentarea uneltelor de pietrar pe un capitel din Napoca, în: In memoriam Constantin Daicoviciu, Cluj-Napoca, 1974, p. 29-34.

295.           Un relief cu inscripție de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, „Apulum”, 1974, 12, p. 587-591 (în colab.).

296.           Un relief cu muncile lui Hercules din Palatul Augustalilor, „Sargeția”, 1974-1975, 11-12, p. 317-322 (în colab.).

297.           O descoperire  epigrafică în castrul de la Potaissa, „S.C.I.V.A.”, 1975, 26, nr. 4, p. 571-576 (în colab.).

298.           Atestări ale parcelor pe teritoriul Daciei romane, „A.M.N.”, 1976, 13, p. 177-189 (în colab.).

299.           Pilastrul cu divinități din Napoca și unele aspecte ale arhitecturii sepulcrale în Dacia, „A.I.I.A. - Cluj-Napoca”, 1976, 19, p. 267-274.

300.           Un aspect des relations interprovinciales entre la Dacie, la Mésie et la Thrace [aux IIè-III siècle], în: Pulpudeva. Semaines philippopolitaines de l’histoire et de la culture thrace, Plovdiv, 4-19 octobre 1974 (Sofia), 1976, 1, p. 218-220.

301.           Capiteluri romane din Dacia intracarpatică, „Sargeția”, 1977, 13, p. 229-262.

302.           Cultul lui Hercules în Dacia romană (I-II), „A.M.N.”, 1977, 14, p. 173-194; 1978, 15, p. 219-233.

303.           Personificările în religia romană în Dacia, „A.I.I.A. – Cluj-Napoca”, 1977, 20, p. 269-286.

304.           Macrea, Mihail, De la Burebista la Dacia postromană. Repere pentru o permanență istorică, Studiu introductiv, ediție îngrijită, note, comentarii și indice de Mihai Bărbulescu, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1978, 252 p.

305.           O epigrafă inedită din castrul de la Potaissa, „Potaissa”, 1978, p. 17-20 (în colab.).

306.           Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice în castrul roman de la Turda (1971-1976), „Potaissa”, 1978, p. 5-15 (în colab.).

307.           Cella vinaria de la Potaissa, „A.M.N.”, 1979, 16, p. 101-126 (în colab.).

308.           Cultul lui Saturnus în Dacia, „Apulum”, 1979, 17, p. 215-223 (în colab.).

309.           Evoluția cercetărilor privind Potaissa romană, „Potaissa”, 1980, 2, p. 283-296.

310.           La culture spirituelle romaine et la romanisation des Daco-Gètes, în: Actes du IIe Congrès International de Thracologie, vol. II, București, 1980, p. 259-264.

311.           Potaissa după mijlocul secolului al III-lea, „Potaissa”, 1980, 2, p. 161-187.

312.           Relieful „narativ” în Dacia”, „A.M.N.”, 1981, 18, p. 455-460.

313.           Castrul roman de la Turda, „D.D.I.A.”, 1982, p. 24-31.

314.           Cercetările arheologice în castrul de la Potaisa, „Potaissa”, 1982, 3, p. 13-20 (în colab.).

315.           Lecția lui Vasile Pârvan. La centenarul nașterii sale, „Potaissa”, 1982, 3, p. 9-13.

316.           Un monument din epoca migrațiilor în castrul de la Potaissa, „M.N.”, 1982, 6, p. 137-142.

317.           Vechi urme creștine, în: Monumente istorice și de artă religioasă din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, Cluj-Napoca, 1982, p. 55-74.

318.           Biblioteca Bodmeriana [Geneva], „Biblioteca și învățământul”, VIII, Cluj-Napoca, 1984, p. 455-459.

319.           Interferențe spirituale în Dacia Romană, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1984, 240 p.

320.           Monumente din Dacia într-un recent lexicon mitologic, „A.I.I.A.C.N.”, 1985-1986, 27, p. 517-522.

321.           Profesorul Ion I. Russu, „Tribuna”, 1985, 29, nr. 39, p. 6.

322.           Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea V Macedonica și castrul de la Potaissa, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1987, 204 p.

323.           Maris II, în: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, vol. VI.1. (Kentauroi et Kentaurides – Oiax), Zürich und München, f.a., p. 360-361; vol. VI.2.

324.           Les principio du camp légionaire de Potaissa, în: Akten des 14. Internationales Limeskongresses 1986 un Carnuntum Wien, 1990, p. 821-831.

325.           Das römische Legionslager von Potaisa (Rumänien), în: Antike Welt Zeit Schrift für Archäologie und Kulturgeschichte, Mainz, 1991, 22, 1, p. 22-30.

326.           Les aspects épigraphiques des „Inscriptiones Romanae”, în: István Szamosközy (Stephanus Zamasius). Analecta lapidum vetustorum et nonullorum in Dacia antiquitatum, 1593. Inscriptiones Romanae in lapidibus antiquis Albae Iuliae et circa lacorum, 1598, Szeged, Scriptum Kft., 1992,  p. 9-23; și în lb. maghiară.

327.           Inscripții inedite din Dacia într-un mansucris zamosian, „E.N.”, 1993, 3, p. 169-183.

328.           Inscripții dintr-un templu de la Potaissa, „E.N.”, 1992, 2, p. 111-124; în: La politique édilitaire dans le provinces de l’Empire Romain. Actes du Ier Colloque Roumaino-Suisse, Deva, 1991, Cluj-Napoca, 1993, p. 46-62 (în colab.).

329.           Politique édilitaire dans les provinces de l’Empire roman IIe-IVe siècles après J.C. Actes du Ier Colloque roumaino-suisse, Deva, 1991. Recuellis et publiés par ... Mihai Bărbulescu, ..., Edités par le Musée d’historie de la Transylvanie, Cluj-Napoca, 1993, 216 p. (în colab.).

330.           Dakien in der Römerzeit, în: Goldheim. Schvert und Silberschätze. Reichtümer aus 600 Jahren rumänischer Vergan genheit. Sonderausstellung. Museum für Vor – und Frühgeschichte Archäologisches Museum, Frankfurt am Main, 1994, p. 53-63.

331.           Goldhelm Schwert und Silberschätze. Reichtümer aus 6000. Jahren rumänischer Vergangenheit. Ausstelungs-katalog, von ... Mihai Bărbulescu, Frankfurt Museum für Vor – und Frügeschichte, Bukarest, Muzeul Național de Istorie, 1994, 257 p. (în colab.).

332.           La Legio V Macedonica e lo scavo del castrum di Potaissa, „Messana”, 1994 [1998], 19, p. 195-214.

333.           La religione nella Dacia romana, în: Atti. Academia Peloritana dei Pericolanti. Classe di letere, filosofia e belle arti. Volume LXVIII – anno academico CCLXIII (1992), Messina, 1994, p. 145-159.

334.           Potaissa. Studiu monografic. Turda, Dissertationes Musei Potaissensis, 1994, 200 p.

335.           Tempus bonum. In jurul unei inscripții din Cetatea Albă, „E.N.”, 1991, 1, p. 179-183; în: Tranquilitas. Mélanges ou l’honneur de Trantan Tinh, Québec, 1994, p. 37-42.

336.           Păgâni și creștini în Dacia la mijlocul secolului al III-lea, „Tribuna”, 1995, 7, nr. 23, p. 7; „Trans. R.,”, 1996, 5, nr. 3, p. 32-37 (în lb. franceză).

337.           Pondera examinată din castrul legionar de la Potaissa, în: Din istoria Europei romane, Oradea, 1995, p. 137-144.

338.           Les scènes mythologiques en Dacie Romaine. Eléments de la Culture classique, în: Omaggio a Dinu Adameșteanu, Cluj-Napoca, 1996, p. 141-146.

339.           Mihail Macrea: A Lesson in Discernement, „Trans. R.”, 1996, 5, nr. 3, p. 38-42.

340.           Dardanica. Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, Zürich-Düsseldorf, 1997, 8, nr. 1, p. 553; nr. 2, p. 118.

341.           Das Legionslager von Potaissa (Turda), Zalău, s.n., 1997, 89 p.

342.           Iupiter de la Potaissa. Contribuții la iconografia ioviană în Dacia, în: Civilizația romană în Dacia, Cluj-Napoca, 1997, p. 138-156 (în colab.).

343.           Turmasgades. Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, Zürich-Düsseldorf, 1997, 8, nr. 1, p. 98; nr. 2, p. 73.

344.           Cultes et croyances dans le milieu rural en Dacie, în: La politique édilitaire dans les provinces de l’Empire romain IIème-IVème siècles après J.C., Tulcea, 1998, nr. 3, p. 197-206.

345.           Istoria României, Autori: Mihai Bărbulescu, ..., Pompiliu Teodor, București, Ed. Enciclopedică, 1998, 617 p. (în colab.).

346.           Ofrandele în religia romană din Dacia, „Anuar.”, 1998-2000, 5, p. 56-64.

347.           Un ponte per l’eternita, în: Traiano ai confini dell’Impero, Milano, 1998, p. 132-133.

348.           The Bath of the Legionary fortress at Potaisa, în: Roman Frontier Studies, Zalău, 1999, p. 431-441 (în colab.).

349.           Dumitru Tudor – in memoriam, în: Simpozionul „In memoriam Dumitru Tudor”, Timișoara, 2001, p. 7-12 (în colab.).

350.           Interpretări arheologice, în: Studii de istorie antică, Cluj-Napoca, 2001, p. 371-383.

351.             Toporul preistoric cu inscripție de la Sucidava, în: Studia Archeologica et Historica. Nicolae Gudea dicta, Zalău, 2001, p. 203-206.

352.           Trajan et la „découverte” de la Dacie, „Trans. R.”, 2001, 10, nr. 2, p. 59-65.

353.           Arheologia funerară în Dacia romană, „Tribuna”, 2002, 1, nr. 2, p. 9-11.

354.           Istoria României, Autori: Mihai Bărbulescu, ..., Pompiliu Teodor, București, Ed. Corint, 2002, 495 p.

355.           Paleocreștinismul în România. Probleme metodologice și aspecte istoriografice românești și străine, în: Slujitor al Bisericii și neamului, Cluj-Napoca, 2002, p. 171-178.

356.           Archäologische Aufzeichnungen im Jacques Bongars „Reisetagebuch”, „S.A.A.”, 2003, 9, p. 381-386.

357.           Funeraria Dacormana. Arheologie funerară a Daciei Romane, Coordonator: Mihai Bărbulescu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, 529 p. (în colab.).

358.           In memoriam Emil Condurachi, [Autori]: Răzvan Theodorescu, Zoe Petre, ... Mihai Bărbulescu, ... „C.A.”, 2003, 12, p. 11-42 (în colab.).

359.           Interferențe spirituale în Dacia Romană, Cluj-Napoca, Ed. Tribuna, 2003, 326 p.

360.           Inscriptions votives pour les génies protecteurs dans le camp légionnaire de Potaissa, în: Orbis Antiquus, Cluj-Napoca, 2004, p. 375-379.

361.           Poarta principală a basilicii castrului de la Potaissa, în: Studia Historica et Archaeologica, Timișoara, 2004, p. 27-33 (în colab.).

362.           xxx, Scurt istoric (al județului Cluj), în: Județul Cluj. Monografie, București, 1980, p. 41-77.

363.           xxx, Repertoriul arheologic al județului Cluj, Autori: I.H. Crișan, M. Bărbulescu, E. Chirilă, V. Vasiliev, I. Winkler, Muzeul de Istorie a Transilvaniei, [Cluj-Napoca], 1992, 457 p.

364.           xxx, Repertoriul arheologic al județului Covasna, Redactor: Valeriu Cavruc, Autori: ..., Mihai Bărbulescu, ..., Eugen Chirilă, Ion Horațiu Crișan, ..., Valentin Vasiliev, Iudita Winkler, Sfântu Gheorghe, Tip. Cova, 1998, 280 p. (în colab.).

365.           xxx, Repertoriul arheologic al Mureșului Inferior (jud. Arad), Timișoara, Ed. Orizonturi Universitare, 1999, 182 p.

366.           xxx, Repertoriul arheologic al județului Harghita, Redactor: Valeriu Cavruc, Autori: ..., Mihai Bărbulescu, ..., Eugen Chirilă, Ion Horațiu Crișan, ..., Valentin Vasiliev, Sfântu Gheorghe, Ed. Carpații Răsăriteni, 2000, 395  p. (în colab.).

367.           xxx, Istoria românilor, vol. I-VIII, Coordonatori: Mircea Petrescu-Dâmbovița, Alexandru Vulpe, Dumitru Protase, ..., Ștefan Pascu, ..., Camil Mureșanu, ..., Nicolae Edroiu, ..., Autori: ..., Ioan Glodariu, ..., Radu Ardevan, ..., Mihai Bărbulescu, ..., Dumitru Protase, ..., István Ferenczi, ..., Ștefan Pascu, Mircea Rusu, ..., Virgil Vătășianu, ..., Camil Mureșanu, ..., Susana Andea, ..., Nicolae Edroiu, ..., Marius Porumb, ..., Ladislau Gyémánt, Gheorghe Hristodol, ..., Aurel Răduțiu, ..., Simion Retegan, ..., Au mai colaborat: Stelian Mândruț, ..., București, Ed. Enciclopedică, 2001-2003, 865 p., 842 p., 695 p., 878 p., 1121 p., 1072 p., 974 p., 692 p., 855 p.

 

BEDECEAN MIHAELA (n. 1969)

 

368.           Activitatea științifică a cadrelor didactice și a cercetătorilor. 1993-1996. Bibliografie selectivă. Istorie, Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, 1997, p. 47-93 (în colab.).

369.           Lista cărților intrate în fondul Institutului de Istorie din Cluj, „Buletin informativ Istoria astăzi”, 1997, 5, nr. 57-58, p. 959-960.

370.           Sumarul Buletinului informativ Istoria astăzi, 1997, 5, nr. 51, p. 866-878.

371.           Activitatea științifică a cadrelor didactice și a cercetătorilor. 1997. Bibliografie selectivă. Istorie, vol. II, Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, 1999, p. 345-370 (în colab.).

372.           Activitatea științifică a cadrelor didactice și a cercetătorilor. 1998. Bibliografie selectivă. Istorie, vol. II, Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, 2000, p. 353-373 (în colab.).

373.           Activitatea științifică a cadrelor didactice și a cercetătorilor. 1999. Bibliografie selectivă. Istorie, vol. II, Cluj-Napoca, Ed. Philobiblon, 2003, p. 293-319.

374.           Activitatea științifică a cadrelor didactice și a cercetătorilor. 2000. Bibliografie selectivă. Istorie, vol. II, Cluj-Napoca, Ed. Philobiblon, 2003, p. 469-491.

375.           Activitatea științifică a cadrelor didactice și a cercetătorilor. 2001. Bibliografie selectivă. Istorie, vol. II, Cluj-Napoca, Ed. Philobiblon, 2003, p. 407-420 (în colab.).

376.           Activitatea științifică a cadrelor didactice și a cercetătorilor. 2002. Bibliografie selectivă. Istorie, vol. II, Cluj-Napoca, Ed. Philobiblon, 2003, p. 345-362 (în colab.).

377.           Activitatea științifică a cadrelor didactice și a cercetătorilor. 2003. Bibliografie selectivă. Istorie, vol. II, Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, 2004 p. 396-420 (în colab.).

378.           Activitatea științifică a cadrelor didactice și a cercetătorilor. 2004. Bibliografie selectivă. Istorie, vol. II, Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, 2004, p. 377-399 (în colab.).

379.           Lista lucrărilor cercetătorului științific Gelu Neamțu, în: Neamțu, Gelu, Fața necunoscută a revoluției române de la 1848-1849 din Transilvania, Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2004, p. 380-412.

380.           Activitatea științifică a cadrelor didactice și a cercetătorilor. 2005. Bibliografie selectivă. Istorie, vol. II, Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, 2005, p. 381-402 (în colab.).

 

BELU, SABIN (n. 1919)

 

381.           Despre participarea orășenilor din Transilvania la răscoala populară din 1514, „Studii Rev. Ist.”, 1953, 6, nr. 4, p. 119-128; „Stud. Ref. Ist. Rom.”, 1954, partea I, p. 685-696.

382.           Contradicții în sânul păturilor privilegiate din Transilvania în prima jumătate a sec. XIV, „Studii Cerc. Ist. Cluj”, 1956, 7, nr. 1-4, p. 67-80 (în colab.).

383.           Bódog Józsa [și biblioteca lui din Transilvania în sec. XVI], „Nyelv. Irod. Közl.”, 1960, 4, nr. 1-2, p. 143-148.

384.           Despre robi în Imperiul otoman (cu câteva date privitoare la țările române), „Anuar. Inst. Ist. Cluj”, 1961, 4, p. 7-67 (în colab.).

385.           Un moment din răscoala lui Doja, „Acta Mus. Reg. Apulensis”, 1961, 4, p. 233-242.

386.           Arta populară din Valea Jiului, București, Ed. Acad. R.P.R., 1963, 578 p. (în colab.).

387.           Păstoritul la românii din Munții Apuseni în evul mediu (sec. XV-XVII), „Anuar. Muz. Etnogr. Transilv.”, 1965-1967, p. 95-114 (în colab.).

388.           Aspecte ale contradicțiilor dintre nobili și orășeni în Transilvania secolului al XVI-lea, „Anuar. Inst. Ist. Cluj”, 1966, 9, p. 231-237.

389.           Voievozi, cnezi și crainici la românii din Munții Apuseni și din regiunea Bihorului în evul mediu, „Acta Mus. Napocensis”, 1966, 3, p. 173-181 (în colab.).

390.           Două registre privind păstrăvăritul și comerțul cu păstrăv la Brașov în sec. XVI, „Acta Mus. Napocensis”, 1967, 4, p. 127-151; 1969, 6, p. 565-576.

391.           Păstrăvăritul din Brașov în secolul al XVI-lea, „Rev. Arhiv.”, 1967, 10, nr. 2, p. 165-180 (în colab.).

392.           Contribuții la istoria așezărilor românești din Munții Apuseni (secolele XIII-XVI), „Cumidava”, 1968, 2, p. 53-77 (în colab.).

393.           O manufactură de postavuri la Brașov, în sec. al XVI-lea, „A.I.I.C.N.”, 1968, 37, p. 201-218 (în colab.).

394.           Registrul producției și comerțului cu postav de la Brașov din 1576-1582 [I-II], „Acta Mus. Napocensis”, 1969, 6, p. 565-576; 1972, 9, p. 533-545 (în colab.).

395.           Epoca marilor descoperiri geografice [Cu bibliografie], București, Ed. științifică, 1971, 440 p.; București, Ed. Humanitas, 2002, 400 p. (în colab.).

396.           Contribuții la istoria satelor din Munții Apuseni în evul mediu (sec. XVI-XIX), „Sargeția”, 1973, 10, p. 203-212.

397.           Contribuții la istoria așezărilor din Munții Apuseni în veacurile XVII-XVIII (Aspecte din viața moților din unele sate ce au aparținut de cetatea Gilăului), în: Sub semnul lui Clio. Omagiu acad. prof. Ștefan Pascu, Cluj, 1974, p. 125-129.

398.           Contribuții la istoria așezărilor din Munții Apuseni în veacurile XVII-XVIII. Urbariile Someșului Cald, în: Țara Moților, Alba Iulia, 1977, p. 44-53.

399.           Noi contribuții la istoria satelor din Munții Apuseni, „A.M.N.”, 1978, 15, p. 387-395.

400.           Situația social-economică a unor sate din Munții Apuseni în evul mediu (Țara Crișurilor), „A.I.I.A. – Cluj-Napoca”, 1979, 22, p. 287-295.

401.           Câteva concluzii pe marginea unor studii privind istoria așezărilor românești din Munții Apuseni în Evul Mediu (De la Munții Metalici la Munții Meseș), „A.M.P.”, 1983, 7, p. 241-248.

402.           Biblioteca unui umanist transilvănean mai puțin cunoscut Jozsa Bodog din Sibiu, „A.I.I.C.N.”, 1990-1991, 30, p. 189-197.

403.           Francisc Pall, „A.I.I.C.N.”, 1993, 32, p. 409.

404.           xxx, Documenta Romaniae Historica. [Seria] C. Transilvania, vol. X, (1351-1355), Sub redacția: Ștefan Pascu, Întocmit de: Sabin Belu, Ioan Dani, Aurel Răduțiu, Viorica Pervain, Konrad G. Gündisch, Au colaborat: Francisc Pall, Sigismund Jakó, Alexandru Neamțu, Theodor Naum, Ștefan Bezdechi, Samuil Goldenberg, București, Ed. Academiei, 1977, XLIII + 461 p.

405.           xxx, Documenta Romaniae Historica. [Seria] C. Transilvania, vol. XI, 1356-1360, Sub redacția: Ștefan Pascu, Întocmit de: Ioan Dani, Aurel Răduțiu, Viorica Pervain, Konrad G. Gündisch, Sabin Belu, Au colaborat: Francisc Pall, Sigismund Jakó, Alexandru Neamțu, Ioan Sabău, Theodor A. Naum, Ștefan Bezdechi, Samuil Goldenberg, București, Ed. Academiei, 1981, LXIV + 660 p.

406.           xxx, Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania, vol. XII, (1361-1365), Sub redacția lui Ștefan Pascu, Întocmit de: Aurel Răduțiu, Viorica Pervain, Sabin Belu, Ioan Dani, Marionela Wolf, Prefață: Ștefan Pascu, București, Ed. Academiei, 1985, 586 p.

 

BENKŐ, SAMU (n. 1928)

 

407.           Tanulmányok az erdélyi kapitalizmus kezdeteiről (Etudes sur les débuts du capitalisme en Transylvanie), București, Tudományos Könivkiadó, 1956, 144 p. (în colab.).

408.           A marosvásárhelyi kollégium diákjainak mûvelődési törekvései a múlt század harmincas éveiben (Les efforts des instruire des élèves du Collège de Târgu Mureș dans la troisième décennie du siècle passé), în: Emlékkönyv, Kelemen Lajos, Cluj-Napoca, 1957, p. 46-57.

409.           Societățile culturale clujene din prima jumătate a sec. XIX și rolul lor în formarea intelectualității burgheze, „Studii Cerc. Ist. Cluj”, 1957, 8, nr. 1-4, p. 143-164.

410.           Bolyai, János, A történet-tan értéke és becse. Bolyai János kézirati hagyatékából közzéteszu Benkő Samu (Le rôle et la valeur de la science historique. Du manuscrits inédits de Bolyai János), „Korunk”, 1960, 19, nr. 1, p. 36-45.

411.           Arhivale Forschungen zur Geschichte der Revolution des Jahres 1848 in Siebenbürgen, „Forsch. Volks. Landkde”, 1964, 7, nr. 1, p. 82-90 (în colab.).

412.           Bolyai János vallomásai (Les confessions de Bolyai János), Bukarest, Irödalmi Könyvkiadó, 1968, 275 p.

413.            Tóth, Samu, A nyomtatott betû (La lettre d’imprimerie), Sajtó alá rendezte és az előszót irta Benkő Samu, Bukarest, Irodalmi Könivkiadó, 1969, 168 p.

414.           Bolyai János vallomásai (Les confessions de Bolyai János), ed. a II-a, Bukarest, Ed. Kriterion, 1971, 279 p.

415.            Sorsformáló értelem. Mûvelődéstörténeti dolgozatok (Raison et destinée. Etudes d’histoire de la culture), Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1971, 344 p.

416.           Murokország. Mûvelődéstörténeti barangolás szülőföldemen (Le pays des carottes. Traversant l’histoire culturelle des contrées nationales), Bukarest, Ed. Kriterion, 1972, 148 p.

417.           Nicolae Bălcescu și istoriografia maghiară, „S.A.M. – N. Bălcescu”, 1972[1976], 4, p. 45-53 (în colab.).

418.           Eszmék és tettek 1848 tavaszán Erdélyben (Idées et faits au printemps de l’année 1848 en Transylvanie), în: 1848. Arcok, eszmék, tettek, Bukarest, 1974, p. 10-30.

419.           Kemény Zsigmond, Naplája (Le journal intime de Kemény Zsigmond), Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteozi Benkő Samu, Bukarest, Irodalmi Könivkiadó, 1966, 228 p.; ed. a II-a, [Budapest], Ed. Magyar Helikon, 1974, 187 p.

420.           Bolyai levelek [Bolyai Farkas és Bolyai Jánosból] (La correspondance de Farkas et János), Válogatta, a bevezető tanulmányt irta és a jegyzeteket összeállitota Benkő Samu, Bukarest, Ed. Kriterion, 1975, 316 p.

421.           Korigény és erkölcsi parancs. Kemény Zsigmond cikkei a nemzetiségi kérdésről 1860-61 ben (Conformément aux exigences de l’époque. Les articles de Zsigmond Kemény sur la question nationale en Transylvanie pendant les années 1860-1861), „Igaz Szó”, 1975, 23, 12, p. 491-497.

422.         Confesiunile lui Bolyai János. Monografie, București, Ed. Kriterion, 1976, 312 p.

423.         Ormos, Zsigmond, Szabadelmü levelek vagy democrat labdacsok aristocrat görcs ellen. Függelék: George Cantacuzino levelei Ormos Zsigmondhoz (Epistoles libérales ou solution democratiques contre les préjugés des aristocrates. En annexe: les lettres de Georges Cantacuzino à Zsigmond Ormos), Közzéteszi a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket irta Benkő Samu, Bukarest, Ed. Kriterion, 1976, 263 p.

424.        II Rákóczi, Ferenc, Fejezetek a vallomásokból (Confessio peccatoris) (Fragments choisis des Confessions du prince Ferenc Rákóczi II de Transylvanie), Válogatta a bevezető tanulmányt irta és jegyzetekkel összeállitotta Benkő Samu, Bukarest, Kriterion Könivkiadó, 1976, 276 p.

425.        A helyzettudat változásai. Mûvelődéstörténeti dolgozatok (Mutations de la conscience. Etudes d’histoire de la culture), Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1977, 448 p.

426.       Jakab Elek emlékezete (L’historien Elek Jakab et sa memoire dans la posterité), în: A helyzettudat változásai, Bukarest, 1977, p. 283-288.

427.       Nicolae Bălcescu și revoluția din 1848 în Transilvania în istoriografia maghiară, în: Țara Moților, Alba Iulia, 1977, p. 75-81 (în colab.).

428.       Nicolae Bălcescu a forradalmár történetiró és recepciója a magyar történetirásban (Nicolae Bălcescu l’historien révolutionnaire et sa réception dans l’historiographie hongroise), în: A helyzettudat változásai, Bukarest, 1977, p. 267-282.

429.       Orbán Balázs, a történetiró (Balázs Orbán, l’historien), în: A helyzettudat. Mûvelődéstörténeti dolgozatok, Bukarest, 1977, p. 305-311.

430.       Temesvár tudos fia: Pesty Frigyes (Un érudit de la ville de Timișoara: Frigyes Pesty), în: A helyzettudat változásai, Bukarest, 1977, p. 289-304.

431.       A felvilágosodás meggyökerezésének néhány sajátossága az erdélyi magyar mûvelődésben (Aspects particuliers de la pénétration de l’idéologie des lumières dans la culture hongroise de Transylvanie), în:  A helyzettudat változásai, Bukarest, 1978, p. 63-83.

432.       A nagyszentmiklósi mezőgazdasági iskola [1799-1887] és Tessedik Sámuel (L’école d’agriculture de Sânicolaul Mare  et l’activité pedagogique de Sámuel Tessedik), în: Haladás és megmaradás. Mûvelődéstörténeti tanulmanyok, [Budapest], 1979, p. 248-269.

433.        A tanitó sorsa Erdélyben 1848 előtt [XVI. Századtól kezdve] (La vie et la destinée des instituteurs de Transylvanie du XVIe siècle jusqu’en 1848), în: Haladás és megmaradás. Mûvelődéstörténeti tanulmányok, [Budapest], 1979, p. 207-247.

434.        Erdély Múzeum 1814-1818 [Az első erdély magyar folyórat. Kritikai tanulmány és szemelvények] (Le musée de la Transylvanie. La première revue hongroise de Transylvanie. Etude critique et recuei de textes), Válogatta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Benkő Samu, Bukarespt, Kriterion Könivkiadó, 1979, 293 p.

435.        Haladás és megmaradás Mûvelődéstörténeti tanulmányok (Le progrès et la conservation des valeurs. Etudes d’histoire de la culture), Budapest, Szépirodalmi Kiadó, [s.n.],1979, 574 p.

436.        Romániai magyar irodalmi lexikon. Szépirodalom kőzirás, tudományos irodalm mûvelődés (Encyclopédie de la littérature magyare de Roumanie. Littérature, presse, science et culture), Szerkesztő bitottság: Benkő Samu, ..., vol. I, kötet. A-F, București, Ed. Kriterion, 1981, 651 p. (în colab.).

437.      Ujfalvi, Sándor, Az erdély régibb és közelebbi vadászatok és vadak (Mémoires de chasse et du gihèr en Transylvanie), Sajtó alá rendezte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Benkő Samu, Bukarest, Tankönivkiadó, 1990, 322 p.; Budapest, Magvetó Kiada, 1982, 352 p.

438.       Marcus, Aurelius Antonius, Elmélkedések (Pensées), Forditotta Huszti József, A bevezető tanulmáyt irta Benkő Samu, București, Ed. Kriterion, 1983, 220 p.

439.       Őrszavak. Mûvelődéstörténeti dolgozatok (Etudes d’historie de la culture), București, Ed. Kriterion, 1984, 400 p.

440.       Permanență și devenire. Studii de istoria culturii, București, Ed. Kriterion, 1984, 435 p.

441.       Szenczi Molnár, Albert, Napló és más irások (Ecrits choisis), Válogatta és a bevezetö tanulmáyt irta Benkő Samu, București, Ed. Kriterion, 1984, 264 p.

442.       A porsformáló értelem nyomában (Beszélgetés a romániai magyar tudományosság intézményi rendszerének változásairól, Kérdezi Pál Arpád) (Discution sur les changements survenus dans l’organisation institutionnelle de la recherche scientifique hongroise de Roumanie), „Korunk”, 1990, 1, nr. 2, p. 149-167.

443.       Három püspök a megmaradásért (Majláth Gusztáv Karoly (katolikus), Nagy Károly (református), Ferencz József (unitárius) püspökök 1918-1920 (Trois évêques pour l’éternité), „Ker. Sz.”, 1990, 1, nr. 12, p. 3, 7.

444.           Ujfalvi, Sándor, Emlékiratok (Mémoires), A szöveget Benkő Samu és Ugrin Aranka gondozte, a jegyzeteket Ugrin Aranka irta, a bevezetö Benkő Samu munkája, Budapest, Szépirodalmi Könivkiadó, 1990, 449 p.

445.           Kós Károly. Eletrajz (Biographie), București, Ed. Kriterion; Budapest, Szépirodalmi Könivkiadó, 1991, 253 p.

446.           Nagy Géza a literátor és mûvelődésüm mindenase (Nagy Géza, l’homme de lettres et l’homme de culture), Kolozsvár, Az Erdélyi Muzeum Egyesület Kiadása, 1991, 32 p.

447.           Az Erdélyi Tudományos Intézet (La Société Scientifique de Transylvanie), „Valóság”, 1992, 30, nr. 4, p. 62-72.

448.           Emlékezés Széchenyi Istvánra Erdelyben 1991 ben (La commémoration d’István Széchenyi en Transylvanie), Csetri Elek, Fábián Ernő, Benkő Samu, Nagy György irásai, Kolozsvár, Erdélyi Mûzeum Egyesület, 1992, 82 p.

449.           Széchenyi eszméinek és cselekedeseinek korabeli erdélyi fogadtatása (La reception des idées et des faits de Széchenyi en Transylvanie), „E.M.”, 1992, 54, fasc. 1-4, p. 24-36.

450.           A romániai magyar tudomány helyzete és az Erdélyi Müzeum – Egyesület felladatai (La situation actuelle de la recherche scientifique hongroise de Roumanie et les tâches de la Société Erdélyi Müzeum), Budapest, M.T.A. Kutatás és Szervezet elemzö Intézet, 1993, 34 p.

451.           Kós Károly és az alku erkölese (Károly Kós sur l’éthique des traités politiques), „Valóság”, 1993, 36, nr. 12, p. 18-25.

452.           Pataki József, „E.M.”, 1993, 55, nr. 3-4, p. 164-165.

453.           Az Erdélyi Magyar Nyelvmivelő Társaság és kora (La Société Transylvaine Hongroise pour la Culture de la Langue et son époque), în: Az Erdélyi Magyar Nyelvmivlő Társaság kétszáz éve (1793-1993), Kolozsvár, 1994, p. 14-17.

454.           Education, Culture and the Arts, „The Hungarian Quarterly”, 1994, 35, nr. 133 (Spring), p. 72-82.

455.           Kossuth történetfilozófiajának néhány sajátossága (Particularités de la philosophie de l’historie chez Kossuth), în: Emlékezés Kossuth Lajosra Erdélyben, Kolozsvár, 1994, p. 58-63.

456.           Marosvásárhély és Kós Károly (Károly Kós à Târgu Mureș), „Mûvelődés”, 1994, 46, nr. 4, p. 40-42.

457.           Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 3. (L’encyclopédie de la litterature hongroise de Roumanie), Főszerkesztő: ..., Benkő Samu ..., București, Kriterion Kiadó, 1994, 715 p.; 2002, 788 p. (în colab.)

458.           Az Áronok katolicizmusának 16-17. századi gyökerei I-II (Les racines des 16-17 siècles du catholicisme des Aron), „Ker. Sz.”, 1995, 6, nr. 6, p. 20-22; nr. 7, p. 18-20.

459.           Újrakezdések. Tanulmányok, előadások, beszélgetések, búcsuztatások 1990-1995 (Etudes, conférences, discussions, revoirs), Miercurea Ciuc, Ed. Pallas-Akadémia, 1996, 390 p.

460.           Adalék az 1848-49- és Román Nemzeti Bizottság (Comitetul Națiunii Române) történetéhez (Contribution à l’historie du Comité de la Nation Roumaine de 1848-49), „Europa-Annales”, Budapest, 1998, 3, p. 274-285.

461.           Debreczeni Márton emlékezete (A la mémoire de Debreczeni Márton), Kolozsvár, Az Erdélyi Múzeum – Egyesület kiadás, 2003, 115 p. (în colab.).

462.           Istorie și utopie. Planurile lui János Bolyai de organizare a vieții științifice, în: In Honorem Paul Cernovodeanu, București, 1998, p. 249-253.

463.           A múltidéző titka: az élmény és a biztos tudás [Imreh István] (Le secret de celui qui invoque le passée: l’expérience et les bonnes connaisances), în: Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évforlójárá, Kolozsvár, 1999, p. 7-17.

464.           Bánffy Miklós a közeletben (Bánffy Miklós dans la vie sociale), „E.M.”, 1999, 61, nr. 1-2, p. 44-51.

465.           A hetvenöt éves Korunk köszöntése (Felicitation pour Korunk à 75 ans), „Korunk”, 2001, 12, nr. 4, p. 59-65.

466.           Papi mult ? (Passé de prêtre ?), în: Historia manet, București, 2001, p. 25-29.

467.           Az igaszág kereső fiatal jogász [Kiss András] (Le jeune specialiste en droit   à la recherche de la vérité), în: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára, Kolozsvár, 2003, p. 59-66.

468.           Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai (Les manuscrits de Bolyai János à Târgu Mureș), Szerkesztette Benkő Samu, Kolozsvár, Az Erdélyi Múzeum – Egysület kiadása, 2003, 307 p.

469.           Cédulak Csucsáról (Notes sur la localité de Ciucea), în: Emlékkönyv Gálfy Zoltan 80. Születésnapjára, Kolozsvár, 2004, p. 8-19.

470.           xxx, Din activitatea lui Avram Iancu în primăvara anului 1848, „Anuar. Inst. Ist. Arheol. Cluj”, 1972, 15, p. 451-464.

471.           xxx, Revoluția de la 1848-1849 în Transilvania [Documente], vol. I, 2 martie – 12 aprilie 1848, Sub redacția: Ștefan Pascu, Victor Cheresteșiu, Colectivul de elaborare a volumului: S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, H. Mureșanu, D. Károlyi, G. Neamțu, P. Teodor, I. Bozac, I. Kovács, S. Retegan, ..., Colaboratori: M. Bodor, M. Maxim, A. Neamțu, L. Gyémant, ..., București, Ed. Academiei, 1977, 512 p. (în colab.).

472.           xxx, Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române [Seria] C. Transilvania, vol. II, 12-29 aprilie 1848, Sub redacția: Ștefan Pascu, V. Cheresteșiu, Colectivul de elaborare a volumului: S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, H. Mureșanu, D. Károlyi, G. Neamțu, P. Teodor, ..., I. Bozac, I. Kovács, S. Retegan, Colaboratori: M. Bodor, M. Maxim, ..., A. Neamțu, ...,  București, Ed. Academiei, 1979, LXI + 476 p. (în colab.).

473.           xxx, Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române [Seria] C. Transilvania, vol. III, 30 aprilie – 14 mai 1848, Sub redacția: Ștefan Pascu, Colectivul de autori: V. Cheresteșiu, S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, H. Mureșanu, D. Károlyi, G. Neamțu, ..., M. Bodor, I. Bozac, P. Teodor, Colaboratori: I. Kovács, S. Retegan, ..., A. Neamțu, I. Cicală, I., Dani, București, Ed. Academiei, 1982, 606  p. (în colab.).

474.           xxx, Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. IV, 14-25 mai 1848, Sub redacția: Ștefan Pascu, Colectivul de autori: V. Cheresteșiu, S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, D. Károlyi, H. Mureșanu, G. Neamțu, M. Bodor, K. Schmidts, Colaboratori: I. Bozac, P. Teodor, I. Chindriș, I. Dani, A. Neamțu, .... S. Retegan, Introducere de Ștefan Pascu, București, Ed. Academiei, 1986, 599  p. (în colab.).

475.           xxx, Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. V, 26 mai – 4 iunie 1848, Autori: S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, D. Károlyi, G. Neamțu, I. Chindriș, K. Schmidts, M. Bodor, H. Mureșanu, Colaboratori: I. Dani, S. Mândruț, I. Bolovan, București, Ed. Academiei Române, 1992, 537  p.

476.           xxx, Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. VI, 5-16 iunie 1848, Introducere de Camil Mureșanu, Colectivul de redacție: S. Benkő, M. Bodor, L. Botezan, A. Egyed, D. Károlyi, G. Neamțu, H. Mureșanu, I. Bolovan, I. Chindriș, E. Cosma, S. Mândruț, K. Schmidts, Indicele de: I. Chindriș, București, Ed. Academiei Române, 1998, 624  p.

477.           xxx, Răscoala secuilor din 1595-1596. Antecedente, desfășurare și urmări, Sub redacția lui Benkő Samu, ..., Jakó Zsigmond, ..., Camil Mureșanu, București, Ed. Acad., 1978, 337 p.; ed. în lb. maghiară: Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1979, 247 p. (în colab.).

478.           xxx,  Istoria învățământului în România, Coordonator: Ștefan Pascu, Comitetul de coordonare: ...., S. Benkő, ..., I. Kovács, ..., vol. I: (De la origini până la 1821), București, Ed. Didactică și Pedagogică, 1983, 512 p. (în colab.).

 

BEZDECHI, ȘTEFAN (1888-1958)

 

479.           Aristofan și contemporanii săi, București, Ed. Națională, 1922, 200 p.

480.           Joannes Chysostomus et Plato, „Ephemeris Dacoromana”, 1923, 1, p. 291-337.

481.           Nicephori Gregorae epistulae XC, „Ephemeris Dacoromana”, 1924, 2, p. 239-377.

482.           Bucăți alese din opera Sfântului Athanasie cel Mare, Traducere și studiu de Ștefan Bezdechi, Cluj-Napoca, Tip. Ardealul, 1925, 139 p.

483.           Alexandrinism, „Prop. Lit.”, 1926, 1, nr. 22, p. 16-17.

484.           Christian Schesaeus despre Români, „A.I.I.N.”, 1926-1927, 4, p. 448-449.

485.           Femeia în teatrul grec, „Prop. Lit.”, 1926, 1, nr. 7, p. 10-12; nr. 9-10, p 24-26.

486.           Istoria Sfântă. Utopia lui Evemeros, „Prop. Lit.”, 1926, 1, nr. 8, p. 15-16.

487.           Antologia liricilor greci, Cluj-Napoca, Tip. Viața, 1927, 151 p.

488.           Eminescu și clasicismul, „Prop. Lit.”, 1927, 2, nr. 22, p. 6.

489.           Gânduri și chipuri din Grecia veche, Cluj-Napoca, Tip. Viața, 1927, 150 p.

490.           Începuturile esteticii la greci, „Prop. Lit.”, 1927, 2, nr. 7, p. 7-8.

491.           La vie de Saint Basilisse par Nicéphore Grégoras, „M.H.G.”, 1927, 1, p. 78-85.

492.           Le portrait de Théodore Métochite, par Nicéphore Grégoras, „M.H.G.”, 1927, 1, p. 57-67.

493.           Tot despre rostul studiilor clasice, „Prop. Lit.”, 1927, 2, nr. 8, p. 10-11.

494.           Un projet de réforme du calendrier par Nicéphore Grégoras, „M.H.G.”, 1927, 1, p. 67-74.

495.           Elegia lui Nicolae Valahul la mormântul lui Erasm, „Transilvania”, 1928, 59, nr. 7-8, p. 534-536.

496.           Examenul de conștiință la cei vechi, „Transilvania”, 1928, 59, nr. 7-8, p. 636-641.

497.           Familia lui Nicolae Olahus, „A.I.I.N.”, 1928-1930, 5, p. 63-85.

498.           Introducere la „Statul – Atenian”, „A.I.S.C.”, 1928-1932, 1, p. 54-66.

499.           Încercările poetice ale lui Nicolae Olahus, „Transilvania”, 1928, 59, nr. 3, p. 173-181.

500.           Nicolae Olahus despre Români, „Transilvania”, 1928, 59, nr. 5, p. 349-355.

501.           Nicolae Olahus și cultura elenă, „S.M.”, 1928, 5, p. 176-178.

502.           Nicolae Olahus și Erasmus de Roterdam, „S.M.”, 1928, 5, p. 144-147.

503.           Safo în românește, „Prop. Lit.”, 1928, 3, nr. 6, p. 11-15.

504.           Un manuscris inedit de Nicéphore Grégoras, „A.I.S.C.”, 1928-1932, 2, p. 38-47.

505.           Un proces feminist din Roma veacului al II-lea a. Chr., „Transilvania”, 1928, 59, nr. 11, p. 865-869.

506.           Școlile românilor în Banatul sârbesc, „Patria”, 1929, 11, nr. 15, p. 1-2.

507.           Dragostea în poezia populară din Banat, „Semenicul”, Lugoj, 1930, 3, nr. 9-11, p. 7-13.

508.           Sportul la Eleni, Cluj-Napoca, Tip. Cartea Românească, 1930, 223 p.

509.           La génèse des Bacchantes, „Acropole”, 1931, 6, p. 98.

510.           Das psychopatische Substrat der „Bacchantinen” Euripides, „Südhoffs Archiv für Geschichte der Medizin”, Wiesbaden, 1932, 25, nr. 3, p. 279-306.

511.           Marginalia ad Ovidii „Tristia”, „A.I.S.C.”, 1933-1935, 2, p. 98-106.

512.           Teoria pedepselor viitoare la Platon și Ioan Gură de Aur, „A.I.S.C.”, 1933-1935, 2, p. 1-33.

513.           Broderii pe hlamida lui „Anaxandros”, în: În memoria lui Vasile Pârvan, București, 1934, p. 46-52.

514.           Odobescu, Alexandru, Pseudo-Kynegeticos, Cu un studiu introductiv, note și indice de Ștefan Bezdechi, București, Ed. Tip. Române Unite, 1935, p. 5-51.

515.           Orațiu și Ovidiu, „G.R.”, 1935, 3, nr. 11-12, p. 518-528.  

516.           Antologia poeziei grecești, 1800-1930, Cluj-Napoca, Tip. Cartea Românească, 1936, 186 p.

517.           Nicéphore Grégoras: De l’âme, „A.I.S.C.”, 1936-1940, 3, p. 28.

518.           Poeziile lui Nicolaus Olahus, în: Fraților Alexandru și Ion I. Lăpădatu la împlinirea vârstei de 60 de ani, București, 1936, p. 61-81.

519.           Un échantillon d’”arithmetica geometrica” dans une lettre de Nicéphore Grégoras, „A.I.S.C.”, 1936-1940, 3, p. 29-33.

520.           Un petit manuel byzantin de philosophie à l’usage des dames. Texte inédit de Nicéphore Grégoras, „A.I.S.C.”, 1936-1940, 3, p. 1-27.

521.           Vulgarismes dans l’épopée de Nonnos, Cluj-Napoca, Tip. Cartea Românească, 1938, 42 p.; „A.I.S.C.”, 1936-1940, 3, p. 34-74.

522.           Nicolaus Olahus, primul umanist de origine română, Cuvânt înainte de I. Lupaș, Aninoasa, Ed. Ram, 1939, 128 p.

523.           Symbolisme érotique dans les Dionysiaques de Nonnos, Athais, Typois „Pyrsoy”, 1939, p. 377-396.

524.           Nonnos și Ovidiu. Studiu cu rezumat în lb. franceză, Sibiu, Tip. Cartea Românească, 1941, 44 p.

525.           Toujours à propos du relief dionysiaque de Tomis, „A.I.S.C.”, 1941-1943, 4, p. 1-9.

526.           Cronica inedită de la Blaj a protosinghelului Naum Râmniceanu, Partea I, Sibiu, Tip. Cartea Românească, 1944, 105 p.

527.           Euripide. Hipolit, Traducere însoțită de un studiu introductiv și note de Ștefan Bezdechi, Sibiu, Tip. Cartea Românească, 1944, 79 p.

528.           Introducere la dialogul platonic Fileb, „A.I.S.C.”, 1944-1948, 5, p. 1-60.

529.           Glosar de termeni și expresii din documentele latine privind istoria României, București, Direcția Generală a Arhivelor Statului, 1965, 202 p. (în colab.).

530.           xxx, Documenta Romaniae Historica. [Seria] D. Relații între țările române, vol. I, (1222-1456), Volum îngrijit de Ștefan Pascu, Konrad G. Gündisch, ..., Viorica Pervain, Traduceri din limba latină de Ștefan Bezdechi, Teodor Naum, Lelia Oprea, București, Ed. Academiei, 1977, XLIII + 527 p.

531.           xxx, Documenta Romaniae Historica. [Seria] C. Transilvania, vol. X, (1351-1355), Sub redacția: Ștefan Pascu, Întocmit de: Sabin Belu, Ioan Dani, Aurel Răduțiu, Viorica Pervain, Konrad G. Gündisch, Au colaborat: Francisc Pall, Sigismund Jakó, Alexandru Neamțu, Theodor Naum, Ștefan Bezdechi, Samuil Goldenberg, București, Ed. Academiei, 1977, XLIII + 461 p.

532.           xxx, Documenta Romaniae Historica. [Seria] C. Transilvania, vol. XI, 1356-1360, Sub redacția: Ștefan Pascu, Întocmit de: Ioan Dani, Aurel Răduțiu, Viorica Pervain, Konrad G. Gündisch, Sabin Belu, Au colaborat: Francisc Pall, Sigismund Jakó, Alexandru Neamțu, Ioan Sabău, Theodor A. Naum, Ștefan Bezdechi, Samuil Goldenberg, București, Ed. Academiei, 1981, LXIV + 660 p.

 

BODOGAE, TEODOR (1911-1994)

 

533.           Contribuția ortodoxiei la formarea sufletului românesc, „A.A.T.A.”, 1932-1933, 9, p. 125-132.

534.           De ce nu s-a putut face Unirea Bisericilor la Florența ? Considerații istorice cu ocazia împlinirii a 500 de ani (6 iulie 1439-1939) de la Sinodul Unionist de la Florența, „R.T.S.”, 1939, 29, nr. 7-8, p. 295-322.

535.           Ajutoarele românești la mănăstirile din Sfântul Munte Athos, Sibiu, Tip. Arhidiecezană, 1940, LII + 353 p.; ed. a II-a, Pitești, Ed. Paralela 45, 2003, 325 p.

536.           Profesorul Ilie I. Beleuță, „A.A.T.A.”, 1940-1941, 17, p. 60-64.

537.           Biserica ortodoxă română din Ungaria, „Transilvania”, 1941, 72, nr. 4, p. 292-298; nr. 5-6, p. 435-436.

538.           Comemorând pe Octavian Goga, „T.R.”, 1941, 89, nr. 16, p. 2.

539.           Plurimus, Ortodoxia răsăriteană din Ungaria, Traducere de Em. Cioran și T. Bodogae, „R.T.S.”, 1941, 31, nr. 7-8, p. 365-376.

540.           Teodor V. Păcățianu, „R.T.S.”, 1941, 31, nr. 4, p. 223-224.

541.           Despre cunoștințele teologice ale preoților români de acum 200 de ani. Semnificația unui manuscris, „A.A.T.A.”, 1943-1944, p. 179-300; Sibiu, Tip. Arhidiecezană, 1944, LXX + 69 p.

542.           Din istoria bisericii ortodoxe de acum 300 ani. Considerațiuni istorice în legătură cu Sinodul de la Iași,  Sibiu, Tip. Arhidiecezană, 1943, IV + 156 p.

543.           Noua Facultate de Teologie Ortodoxă din Salonic, „R.T.S.”, 1943, 33, nr. 9-10, p. 483.

544.           Profesorul Constantin Diovuniotis, „R.T.S.”, 1943, 33, nr. 9-10, p. 483-484.

545.           Un document în legătură cu căsătoria doctorului Ioan Piuariu-Molnar [1783], „A.I.I.N.”, 1943-1944, 9, p. 518-523.

546.           Vechea autonomie bisericească și centralismul papal, „R.T.”, 1943, 33, nr. 3-4, p. 201-216.

547.           Soarta obiectelor de artă maghiară din Transilvania, „R.T.S.”, 1944, 34, nr. 1, p. 77-78.

548.           Cabasilas, Nicolaus, Despre viața în Hristos, Traducere și studiu introductiv de Teodor Bodogae, Sibiu, Tip. Arhidiecezană, 1946, XVI + 222 p.; București, 1992, 300 p.; 1997, 247 p.

549.           Doi teologi romano-catolici despre schisma cea mare, „R.T.S.”, 1946, 36, nr. 1-2, p. 116-128.

550.           Un capitol din relațiile româno-ruse: Mitropolitul Petru Movilă († 1646), Sibiu, Tip. Arhidiecezană, 1946, 19 p.; „R.T.S.”, 1946, 36, nr. 9-10, p. 403-419.

551.           Cum a ajuns Șaguna vicar și episcop în Ardeal, „R.T.S.”, 1947, 37, nr. 3-4, p. 150-156.

552.           Relații bisericești româno-ruse, „T.R.”, 1947, 95, nr. 21-22, p. 1-2.

553.           100 de  ani de la venirea lui Șaguna în Ardeal. Câteva știri inedite, „R.T.S.”, 1947, 37, nr. 1-2, p. 57-79.

554.           Biserica ortodoxă rusă și prietenia noastră cu ea, „I.B.”, 1955, 104, p. 41-43.

555.           Câteva documente în legătură cu frământările sociale la românii ardeleni în vara anului 1848, în: Omagiu lui Nicolae Bălan, mitropolitul Ardealului, Sibiu, 1956, p. 281-292.

556.           Biserici-monumente istorice în Arhiepiscopia de Alba Iulia și Sibiu, „I.B.”, 1957, 106, p. 172-175.

557.           Pictura bisericească ortodoxă, „I.B.”, 1957, 106, p. 176-178.

558.           Vechile noastre biserici de lemn, „I.B.”, 1958, 107, p. 80-83.

559.           Dintr-o corespondență timișoreană de acum 100 de ani. Andrei Șaguna către Meletic, „Mitrop. Banat.” 1959, 9, nr. 3-4, p. 27-40.

560.           Praznicul de la Sf. Munte, „I.B.”, 1964, 113, p. 105-109.

561.           Aus dem briefwechsel Șaguna’s mit Vuk Karadziæ [1851-1858], „Revue Etud. Sud-Est. Europ.”, 1966, 4, nr. 3-4, p. 593-601.

562.           Mitropolitul Antim Ivireanu (omul și opera), „Mitrop. Ardealului”, 1966, 11, nr. 9- 10, p. 591-603.

563.           Contribuții documentare la istoria bisericii arădene din veacul XVIII, „Mitrop. Banat.”, 1967, 17, nr. 1-3, p. 122-138.

564.           Vlădica Antim Ivireanul, „I.B.”, 1967, 116, p. 53-57.

565.           50 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România, „I.B.”, 1968, 117, p. 85-89.

566.           După întoarcerea de pe „Câmpia Libertății”. Documente inedite din vara anului 1848, „Studia Acta N. Bălcescu”, 1970-1971, p. 435-463.

567.           Un capitol din istoria relațiilor culturale sârbo-române. Acte inedite din corespondența lui Șaguna, „Mitrop. Ardeal.”, 1970, 15, nr. 7-8, p. 525-556.

568.           Neue Angaben hinsichtlich der Beziehungen des Metropoliten Andreas Șaguna zu Baron Simeon Sina [sec. XIX], „Revue Etud. Sud-Est Europ.”, 1971, 9, nr. 1, p. 121-130.

569.           Documente inedite privitoare la istoria învățământului teologic din Transilvania [sec. XIX], „Bis. Ort. Română”, 1972, 90, nr. 11-12, p. 1217-1226.

570.           Le privilège commercial accordé en 1636 par G. Rákoczi aux marchands grecs de Sibiu, „Revue Roumains Hist.”, 1972, 11, nr. 4, p. 647-653.

571.           Și totuși prima carte românească s-a tipărit la Sibiu. Considerații despre Evangheliarul slavo-român din 1551-1553, „Mitrop. Ardeal.”, 1972, 17, nr. 1-2, p. 82-89.

572.           Dimitrie Cantemir, apărător al tradițiilor ortodoxe, „Mitrop. Ardeal.”, 1973, 18, nr. 9-10, p. 954-960.

573.           Dimitrie Cantemir: „Loca Obscura”, Traducere și comentarii, ”Bis. Ort. Română”, 1973, 91, nr. 9-10, p. 1063-1111.

574.           Cucerirea independenței de stat a României în 1877 reflectată în presa germană din Transilvania, „B.O.R.”, 1977, 95, nr. 5-6, p. 490-496.

575.           Andrei Șaguna și autodeterminarea popoarelor, „M.A.”, 1978, 23, nr. 7-9, p. 445-448.

576.           Mănăstirea Hodoș-Bodrog. Monografie, Arad, Ed. Episcopiei Aradului, 1980, 227 p. (în colab.).

577.           Câteva caracteristici ale vieții spirituale românești dintre 1500-1650 în comparație cu cele ale altor popoare europene contemporane, „M.O.”, 1981, 33, nr. 7-9, p. 442-446.

578.           Die Rumänen und die Klöster vom Berge Athos, „K.B.”, 1981, 9, p. 7.

579.           Sibiul, vatră de viețuire ortodoxă românească, în: Arhiepiscopia Sibiului – pagini de istorie, Sibiu, 1981, p. 13-22.

580.           Memoriul din 1848 al unui preot din Munții Apuseni către episcopul Andrei Șaguna, „M.A.”, 1982, 27, nr. 4-6, p. 385-386.

581.           Spezifische Merkmale des rumänischen Christentums, „K.B.”, 1984, 12, nr. 9, p. 8.

582.           O aniversare prestigioasă: 600 de ani de la urcarea pe tron a lui Mircea cel Mare, „M.A.”, 1986, 31, nr. 5, p. 3-10.

583.           Tâlcul unei circulare din 1794 a protopopului Sava Popovici, „M.A.”, 1986, 31, nr. 2, p. 257-258.

584.           Câteva momente mai importante din trecutul catedralei mitropolitane din Sibiu, „M.A.”, 1987, 32, nr. 5, p. 96-102.

585.           Preotul rășinărean Sava Popovici Barceanu, martor al evenimentelor din primăvara anului 1848, „M.A.”, 1987, 32, nr. 3, p. 103-107.

586.           Un important memoriu din vara anului 1848 al locuitorilor din Săcele, „M.A.”, 1987, 32, nr. 1, p. 95-98.

587.           Istoria bisericească universală, vol. I (1-1054), București, Ed. Institutului biblic și de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1987, 604 p. (în colab.)

588.           Bucoavna [de la] Bălgrad: 1699, Ed. critică, Colaboratori: Teodor Bodogae, ... Alba Iulia, Episcopia Ortodoxă Română, 1988, 292 p. (în colab.).

589.           Ioan Moshu, Călugărul, Limonariu sau Livada Duhovnicească, Traducere și comentarii de T. Bodogae și D. Fecioru, Alba Iulia, Episcopia Ortodoxă Română, 1991, 222 p. (în colab.)

 

BODOR, MARGHIOALA (n. 1947)

 

590.           Az 1848-1849 évi első néphépviseleti országgyûlés történeti almanachja, Budapest, 2002, 21 p.

591.           xxx, Revoluția de la 1848-1849 în Transilvania [Documente], vol. I, 2 martie – 12 aprilie 1848, Sub redacția: Ștefan Pascu, Victor Cheresteșiu, Colectivul de elaborare a volumului: S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, H. Mureșanu, D. Károlyi, G. Neamțu, P. Teodor, I. Bozac, I. Kovács, S. Retegan, ..., Colaboratori: M. Bodor, M. Maxim, A. Neamțu, L. Gyémant, ..., București, Ed. Academiei, 1977, 512 p. (în colab.).

592.           xxx, Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române [Seria] C. Transilvania, vol. II, 12-29 aprilie 1848, Sub redacția: Ștefan Pascu, V. Cheresteșiu, Colectivul de elaborare a volumului: S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, H. Mureșanu, D. Károlyi, G. Neamțu, P. Teodor, ..., I. Bozac, I. Kovács, S. Retegan, Colaboratori: M. Bodor, M. Maxim, ..., A. Neamțu, ...,  București, Ed. Academiei, 1979, LXI + 476 p. (în colab.).

593.           xxx, Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române [Seria] C. Transilvania, vol. III, 30 aprilie – 14 mai 1848, Sub redacția: Ștefan Pascu, Colectivul de autori: V. Cheresteșiu, S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, H. Mureșanu, D. Károlyi, G. Neamțu, ..., M. Bodor, I. Bozac, P. Teodor, Colaboratori: I. Kovács, S. Retegan, ..., A. Neamțu, I. Cicală, I., Dani, București, Ed. Academiei, 1982, 606  p. (în colab.).

594.           xxx, Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. IV, 14-25 mai 1848, Sub redacția: Ștefan Pascu, Colectivul de autori: V. Cheresteșiu, S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, D. Károlyi, H. Mureșanu, G. Neamțu, M. Bodor, K. Schmidts, Colaboratori: I. Bozac, P. Teodor, I. Chindriș, I. Dani, A. Neamțu, .... S. Retegan, Introducere de Ștefan Pascu, București, Ed. Academiei, 1986, 599 p. (în colab.).

595.           xxx, Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. V, 26 mai – 4 iunie 1848, Autori: S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, D. Károlyi, G. Neamțu, I. Chindriș, K. Schmidts, M. Bodor, H. Mureșanu, Colaboratori: I. Dani, S. Mândruț, I. Bolovan, București, Ed. Academiei Române, 1992, 537  p.

596.           xxx, Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. VI, 5-16 iunie 1848, Introducere de Camil Mureșanu, Colectivul de redacție: S. Benkő, M. Bodor, L. Botezan, A. Egyed, D. Károlyi, G. Neamțu, H. Mureșanu, I. Bolovan, I. Chindriș, E. Cosma, S. Mândruț, K. Schmidts, Indicele de: I. Chindriș, București, Ed. Academiei Române, 1998, 624  p.

597.           xxx, Revoluția de la 1848 în Transilvania. Ancheta Kozma din Munții Apuseni, Coordonatori: Gelu Neamțu, Ioan Bolovan, Autori: Marghioala Bodor, Ioan Bolovan, Dénés Károlyi, Maria Maxim, Neamțu Gelu, Colaboratori: Liviu Botezan, Stelian Mândruț, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, Fundația Culturală Română, 1998, 246 p.

598.           xxx, Mișcarea națională a Românilor din Transilvania între 1849-1851. Documente (8 august 1849 – 31 decembrie 1951), Coordonator: Simion Retegan, Cuvânt înainte de Camil Mureșanu, Autori: Simion Retegan, Dumitru Suciu, George Cipăianu, Colaboratori: Rodica Sofronie, Maria Maxim, Marghioala Bodor, Kurt Schmidts, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, Fundația Culturală Română, 1996, 619 p.

 

BOGDAN-CĂTĂNICIU, IOANA (n. 1942)

 

599.           Despre sud-estul Transilvaniei în epoca romană, „Acta Mus. Napocensis”, 1969, 6, p. 477-481.

600.           Cercetări la Castellum de la Rucăr [sec. II e.n.], „Studii Cerc. Ist. Veche Arheol.”, 1974, 25, nr. 2, p. 277-288.

601.           Iconografia zeului Pan pe teritoriul României, „Sargeția”, 1974-1975, 11-12, p. 323-330.

602.           Limesul roman în sectorul de sud-est al Daciei, în: In memoriam Constantin Daicoviciu, Cluj-Napoca, 1974, p. 51-58.

603.           Nouvelles données sur le limes Transalutanus, în: Actes du IXe Congrès international d’études sur les frontières romaines, București, Ed. Academiei; Köln-Wien, Böhlau Verlag, 1974, p. 259-265.

604.           Considerații asupra caracterului ultimei locuiri în civitas Tropaeum (sec. VI – VII e.n.), „R.M.N.- Seria M.”, 1975, 12, nr. 2, p. 59-62 (în colab.).

605.           Tezaurul monetar de la Poiana (jud. Teleorman). Unele aspecte ale circulației tetradrahmelor Macedoniei Prima și ale orașului Thasos în lumea traco-dacică, „S.C.N.”, 1975, 6, p. 177-188.

606.          Ultimele rezultate arheologice despre așezarea urbană de la Tropaeum Traiani (Adamclisi), în: Documente noi descoperite și informații arheologice, București, 1977, p. 27-32.

607.           Tropaeum Traiani [Adamclisi], vol. I, Autori: ..., Ioana Bogdan-Cătăniciu, ..., București, Ed. Academiei, 1979, 259 p. (în colab.).

608.           Metodica cercetării ceramicii romane, “A.M.N.”, 1980, 17, p. 679-685.

609.           Săpăturile pe linia de fortificații transalutană, în: Materiale și cercetări arheologice, XIV, Tulcea, 1980, p. 653-660.

610.           Despre unele cercetări recente pe „limes Alutanus”, „S.C.I.V.A.”, 1981, 32, nr. 4, p. 543-552.

611.           Evolution of the System of Defence Work in Roman Dacia, Oxford, B.A.R. International Series, nr. 116, 1981, 205 p.

612.           Die Klientel-Bevölkerung in Muntenien, „A.M.N.”, 1983, 20, p. 67-84.

613.           Considerații privind zona arheologică Troesmis, „R.M.M.I.”, 1984, 15, nr. 2, p. 45-49.

614.           Cu privire la Muntenia în sistemul defensiv al Imperiului roman, „A.M.N.”, 1984, 21, p.125-143.

615.           Ceramica dacică din castellum de la Rucăr, „A.M.N.”, 1985-1986, 22-23, p. 201-211.

616.           Program pentru o cercetare sistematică a rețelei rutiere a Daciei Romane, “Tibiscum”, 1986, 6, p. 355-359.

617.           Câteva considerații asupra limesului Daciei, „A.M.P.”, 1987, 11, p. 181-190.

618.           Ptolémée et la province de Dacie, „Dacia”, 1990, 34, p. 223-234; în lb. română: „A.M.N.”, 1987-1988, 24-25, p. 145-162.

619.           Fortifications de terratrajanes en Dacie et dans le nord de la Moésie Inférieur, „A.M.N:”, 1989-1993, 26-30, nr. I/1, p. 49-66.

620.           Arheologie la ora revoluției, „B.C.M.I.”, 1990, 1, nr. 3-4, p. 11-16.

621.           Quelques considérations sur le limes de la Dacie, în: Akten des 14., Wien, 1990, p. 821-831.

622.           A propos de civitates en Dacie, „E.N.”, 1991, 1, p. 59-67.

623.           Grigore Tocilescu – întemeietor al școlii de arheologie românească, „E.N.”, 1991, 1, p. 189-191.

624.           Poarta de est de la Tropaeum Traiani, „E.N.”, 1992, 2, p. 193-206.

625.           Despre apariția orașelor și statutul acestora în Dacia romană, „E.N.”, 1993, 3, p. 203-226.

626.           Urbanizare și urbanism în Dacia romană, „A.Br.”, 1993, 1, nr. 1, p. 413-431.

627.           Castella de la Urluieni, „S.C.I.V.A.”, 1994, 45, nr. 4, p. 327-355.

628.           La Dacie et la stratégie romain face aux menaces de l’Est, în: Roman Frontier Studies 1995, Oxford, 1997, p. 101-108.

629.          Note sur l’évolution architecturale de la basilique de marbre (B) de Trophaeum Traiani, în: Akten des XII. Internationalen Kongresses für christliche Archäologie, Münster, 1995, p. 578-586.

630.           Semnificația ultimelor schimbări în urbanismul de la Tropauem Traiani, „Pontica”, 1995-1996, 28-29, p. 201-214.

631.           I valli di Traiano nella Dobrugia, în: Omaggio a Dinu Adameșteanu, Cluj-Napoca, 1996, p. 201-225.

632.           Les instruments pour décorer la céramique en Dacie, „Specimina Nova”, Pécs, 1996, 12, p. 109-116.

633.          Un mic tezaur de monede bizantine descoperit la Tropaeum Traiani, „B.S.N.R.”, 1996-1997, 90-91, p. 85-96 (în colab.).

634.           Dacia și strategia romană, în: Civilizația romană în Dacia, Cluj-Napoca, 1997, p. 8-27.

635.           Muntenia în sistemul defensiv al Imperiului roman, Alexandria, 1997, 195 p.

636.           Les dernières modifications à Tropaeum Traiani, în: Actes 13. Congressus Internationalis Archaeologiae Cristianae 3., Città del Vaticano, Split, 1998, p. 142-148.

637.           Teme și programe de cercetare în arheologie, „Academica”, 2000, 10, nr. 8-9, p. 19.

638.           Teritoire civil et militaire à Apulum, în: Army and urban Developpment in the Danubian Provinces of the Roman Empire, Alba Iulia, 2000, p. 109-139.

639.           Tropaeum Traiani, poarta de nord, „Pontica”, 2000-2001, 33-34, p. 415-424.

 

BOGREA, VASILE (1881-1926)

Membru corespondent al Academiei Române (1920)

 

640.           Doamnele lui Constantin Vodă Șerban, „R. Ist.”, 1919, 5, nr. 8-10, p. 183-184.

641.           Iarăși „a prinde limba”, „R. Ist.”, 1919, 5, nr. 8-10, p. 185-186.

642.           Modelul lui Istrati ? [a farsei filologice Babilonia Românească de N. Istrati, Iași, 1869], „R. Ist.”, 1919, 5, nr. 8-10, p. 187.

643.           Un umanist ungur despre noi [Versurile lui Janus Pannonius], „R. Ist.”, 1919, 5, nr. 8-10, p. 180-182.

644.           O audiență la împăratul Traian [după un document grecesc], „Transilvania”, 1920, 51, nr. 4, p. 484-486.

645.           Câteva cazuri de etimologie populară la nume de plante, „Dacoromania”, 1920-1921, 1, p. 336-338.

646.           Câteva considerații asupra toponimiei românești, „Dacoromania”, 1920-1921, 1, p. 210-219.

647.            Cercetări de literatură populară, „Dacoromania”, 1921-1922, 2, p. 403-444.

648.           Contribuție la studiul elementelor orientale din limba română, „Dacoromania”, 1920-1921, 1, p. 272-290.

649.           Despre Morlachi, „A.I.I.N.”, 1921-1922, 1, p. 334-335.

650.           Din toponimia românească: Abrud, Caransebeș, Laune, „Dacoromania”, 1921-1922, 2, p. 666-667.

651.           „Dobrișan, fratele Mircii-vodă”, „A.I.I.N.”, 1921-1922, 1, p. 328-332.

652.           Etimologii și notițe lexicografice, „Dacoromania”, 1920-1921, 1, p. 253-272, 292-293.

653.           În chestia postpunerii articolului. O nouă ipoteză, „Dacoromania”, 1921-1922, 2, p. 662-664.

654.           Încă două specimene de gerundiu în –ure: îmbândure și neputândure, „Dacoromania”, 1921-1922, 2, p. 661-662.

655.           Între filologie și istorie: 1. Avgar, 2. Burlinc, 3. Novis Olch, „A.I.I.N.”, 1921-1922, 1, p. 318-327.

656.           Mențiuni humanistice despre noi, „A.I.I.N.”, 1921-1922, 1, p. 333.

657.            O problemă semantică, „Dacoromania”, 1921-1922, 2, p. 664-666.

658.           Pasagii obscure din Miron Costin, „A.I.I.N.”, 1921-1922, 1, p. 310-317, 407-408.

659.           Trei porecle românești: parhă, seacăț, godârvaci, „Dacoromania”, 1920-1921, 1, p. 338-340.

660.           Varia [O știre despre Rákóczi: Câteva mențiuni despre Țările Române la Hobhouse], „A.I.I.N.”, 1921-1922, 1, p. 336.

661.           Contribuții la studiul sufixelor românești, „Dacoromania”, 1922-1923, 3, p. 803-807.

662.           Cordun [sinonim cu Bucovina], „Dacoromania”, 1922-1923, 3, p. 814.

663.           Din nomenclatura calului. În legătură cu chestionarul d-lui Pușcariu. 1. Abraș, 2. arom, ba’u, 3. rotat, 4. șoriciu, 5. răvan, „Dacoromania”, 1922-1923, 3, p. 807-812.

664.           Din sinonimica lui „Drac” Chiorchiojilă, „Dacoromania”, 1922-1923, 3, p. 815-816.

665.           Etimologii, „Dacoromania”, 1921-1922, 2, p. 650-660; 1922-1923, 3, p. 724-741; 1925-1926, 4, part. 2, p. 786-857.

666.           În jurul: „Alexandrei”, „Paștele Blajinilor” și altele, „Analele Dobrogei”, Constanța, 1922, 3, nr. 3, p. 335-338.

667.           Originea pol. mulțan., „Dacoromania”, 1922-1923, 3, p. 814-815.

668.           Studii de semantică. 1. Observații semantice asupra „Irodot”-ului de la Coșule. 2. Probe de sinonimică românească, „Dacoromania”, 1922-1923, 3, p. 406-460.

669.           Călătoriile patriarhului Macarie. Îndreptări, întregiri și lămurii la traducerea românească, „A.I.I.N.”, 1923, 2, p. 339-344.

670.           Din vechea noastră terminologie juridică: Ferâie, „A.I.I.N.”, 1923, 2, p. 345-350.

671.           Mărturii despre latinitatea noastră la umaniștii italieni, „Cugetul românesc”, București, 1923, 2, p. 369-370.

672.           Mărunțișuri istorico-filologice, „A.I.I.N.”, 1923, 2, p. 351-363.

673.           O conjunctură [în legătură cu epitaful grecesc al unui Guliekos Midipolitas], „A.I.I.N.”, 1923, 2, p. 516.

674.           Costume vechi moldovenești în portretul ctitorilor armeni de la Gherla ? „A.I.I.N.”, 1924-1925, 3, p. 534.

675.           Două poezii franceze în legătură cu noi [de Antonin Roques și Amélie de Lefeuvre], „A.I.I.N.”, 1924-1925, 3, p. 611-615.

676.           Încă un portret al lui Eustratie Dabija, „A.I.I.N.”, 1924-1925, 3, p. 533.

677.           Note și observații istorico-filologice, „A.I.I.N.”, 1924-1925, 3, p. 505-525.

678.           Românii în civilizația vecinilor. Câteva nume ce nu se pot tăgădui, „A.I.I.N.”, 1924-1925, 3, p. 493-499.

679.           Știri străine despre noi: 1. Blakumen, 2. „Valachia” lui Mazaris, 3. Dintr-o relație de călătorie franceză, 4. Din publicațiuni germane, „A.I.I.N.”, 1924-1925, 3, p. 526-531.

680.           Știință militantă. Un specimen recent, „A.I.I.N.”, 1924-1925, 3, p. 500-504.

681.           Un document moldovenesc din 1442, „A.I.I.N.”, 1924-1925, 3, p. 532-533.

682.           Un roman englez despre regimul românesc din Ardeal ..., „Transilvania”, 1925, 56, nr. 7-8, p. 305-310.

683.           Contribuții onomastice: Bațaria, Bogrea, Breviman ..., „Dacoromania”, 1925-1926, 4, part. 2, p. 857-873.

684.           Contribuție la studiul onomatopeelor românești, „Dacoromania”, 1925-1926, 4, part. 2, p. 882-886.

685.           Din onomastica folclorică. Drumul Tabanului, Podul de la Tingrele, „Dacoromania”, 1925-1926, 4, part. 2, p. 873-874.

686.            Din sinonimica „Dracului”, „Dacoromania”, 1925-1926, 4, part. 2, p. 874-876.

687.            Din terminologia calului, „Dacoromania”, Cluj-Napoca, 1925-1926, 4, part. 2, p. 877-882.

688.           Etimologii populare, „Dacoromania”, 1925-1926, 4, part. 2, p. 892-894.

689.           Mărunțișuri: Baba-Coaja Malance, „Dacoromania”, 1925-1926, 4, part. 2, p. 895-908.

690.           O străveche formulă de exorcism în descântecele noastre, „Dacoromania”, 1925-1926, 4, part. 2, p. 886-891.

691.           Sfinții medici în graiul și folclorul românesc, „Dacoromania”, 1925-1926, 4, part. 1, p. 169-182.

692.           Post scriptum la „Sfinții medici”, „Dacoromania”, 1925-1926, 4, part. 2, p. 909-913.

693.           Originalitatea poeziei române. Avec un resumé en français: L’originalité de la poésie roumaine, „A.I.S.C.”, 1928-1932, part. 1, p. 3-32.

694.           Musca columbacă în tradiția noastră populară și istorică [Cu o paralelă romanică), „Anuarul Arhivei de Folklor a Academiei Române”, Cluj-Napoca, 1932, 1, p. 41-45.

695.           Trei probleme folclorice și aspectul lor românesc, „Anuarul Arhivei de Folklor a Academiei Române”, Cluj-Napoca, 1932, 1, p. 47-52.

696.           Pagini istorico-filologice [Scrieri din anii 1921-1926], Cu o prefață de Constantin Daicoviciu, Ediție îngrijită, studiu introductiv și indice de Mircea Borcilă și Ion Mării, Cluj, Ed. Dacia, 1971, 557 p.

697.           Sacra via. Pagini literare și publicistică, Ediție îngrijită, note și bibliografie, addenda și postfață de Mircea Borcilă și V.M. Ungureanu, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1973, 351 p.

 

BOITOȘ, OLIMPIU (1903-1952)

 

698.           O sărbătoare uitată ? [1 Decembrie], „S.M.”, 1924, 1, nr. 35, p. 697.

699.           Reforma calendarului, „S.M.”, 1925, 2, nr. 7, p. 107-108.

700.           Reghinul săsesc, „S.M.”, 1925, 2, nr. 40, p. 693-694.

701.           Revistele ardelene, „Cosânzeana”, 1925, 9, nr. 23-24, p. 332-333.

702.           Amintirea lui Alexandru Roman, „Transilvania”, 1926, 57, p. 650-651.

703.           Bustul lui Coșbuc, „Transilvania”, 1926, 57, p. 382-383.

704.           Cartea franceză pe piața Clujului, „S.M.”, 1926, 3, nr. 3, p. 40.

705.           Congresul filologilor români la Cluj [23-25 apr. 1926], „Transilvania”, 1926, 57, p. 205-209.

706.            Extensiunea universitară, „Cosânzeana”, 1926, 10, nr. 13, p. 134-135.

707.           Ioan Lupaș. Schiță biografică, „S.M.”, 1926, 3, nr. 13, p. 235-236.

708.           Ioan Slavici la „Tribuna”. Fragment, „Cosânzeana”, 1926, 10, nr. 20-21, p. 210.

709.           Înființarea ziarului „Tribuna” și rolul lui Slavici, „A.P.R.”, 1926, p. 175-178.

710.           „Prietenii dicționarului”, „Transilvania”, 1926, 57, nr. 5, p. 179-181.

711.           Să ne cunoaștem trecutul, „Cosânzeana”, 1926, 10, nr. 4-5, p. 38.

712.           „Tribuna” de la Sibiu ca revistă literară, „Cosânzeana”, 1926, 10, nr. 14-15, p. 150-151.

713.           Activitatea lui Slavici la „Tribuna” din Sibiu, Cluj, Ed. Societatea de Mâine, Tip. Lapkiadó, 1927, 78 p.; „S.M.”, 1926, 3, nr. 51-52; 1927, 4, nr. 1-2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6-7, nr. 8, nr. 10-11.

714.           Ardealul cultural în anii de după unire. Naivități bătrâne și pretenții puerile. Deplasarea axei culturale, „S.C.R.”, 1927, 1, nr. 1, p. 68-71.

715.           Conferințe ..., „Transilvania”, 1927, 58, p. 108-109.

716.           Convorbiri Literare de 60 de ani, „S.M.”, 1927, 4, nr. 27-28, p. 356.

717.           Glas nou despre Eminescu. O traducere uitată a poetului, „S.M.”, 1927, 4, p. 312-313.

718.           Scrisori din Ardeal, „Scrisul Românesc”, Craiova, 1927-1928, 1, nr. 1-4.

719.            Slavici despre Eminescu, „Transilvania”, 1927, 58, p. 220-224.

720.           Cum a aniversat Eliade revoluția românească în anul 1849, „A.I.I.N.”, 1928-1930, 5, p. 409-414.

721.           Istoria modernă a Românilor într-un manual francez celebru [A. Malet, P. Grillet et J. Isaac: Cours complet d’histoire  à l’usage de l’enseignement secondaire. Tome VIII: XIXe siècle, 1815-1920, Paris, Hachette, 1928], „A.I.I.N.”, 1928-1930, 5, p. 403-408.

722.           Sărbătoarea de la Vălenii de Munte, „S.M.”, 1928, 5, nr. 12-13, p. 254.

723.           Paul Bataillard et la révolution roumaine de 1848. Contributions à l’histoire des relations franco-roumaines, Paris, J. Gamber ed., 1930, 158 p.; „M.E.R.F.”, 1929, 2, p. 1-158.

724.           „Tragica melancolie” maghiară sau cum se formează conștiința națională la vecinii noștri dinspre apus, „Transilvania”, 1929, 60, nr. 9, p. 681-685.

725.           Centenarul romantismului, „A.Tân.”, 1930, 1, nr. 7, p. 197-200.

726.           Ecouri parisiene de la ultimul congres al criticei, „A. Tân.”, 1930, 1, nr. 2, p. 53-59.

727.           O sută de ani de viață franceză la „Revue des Deux Mondes”, „A. Tân.”, 1930, 1, nr. 3, p. 87-92.

728.           Propagandă românească, „A.Tân.”, 1930, 1, nr. 9, p. 293-295; nr. 10, p. 339-342; nr. 11, p. 362-365.

729.           Săptămâna teatrului românesc la Paris, „A. Tân.”, 1930, 1, nr. 6, p. 150-154.

730.           Une conférence sur la Roumanie faite à Lille en 1899, „R.H.S.E.E.”, 1930, 7, nr. 4-6, p. 98-101.

731.           Văcărescu, Elena, Mistica națională română în generația de la 1848 [trad. de O. Boitoș], „Darul Vremii”, Cluj-Napoca, 1930, 1, nr. 3, p. 65-70.

732.           Bolnavul fără voie: Teatrul Național din Cluj, „S.M.”, 1931, 8, nr. 18, p. 351.

733.           Congresul internațional al criticii, „S.M.”, 1931, 8, nr. 18, p. 341-342.

734.           Două aniversări. Sărbătorirea domnilor N. Iorga și O. Goga, „S.M.”, 1931, 8, nr. 20, p. 398.

735.           Două scrisori ale lui Ion Alecsandri, „C. Lit.”, 1931, 64, p. 630-633.

736.           Factorul spiritual în rezolvarea actualei crize, „S.M.”, 1931, 8, nr. 18, p. 341.

737.           Mustrările unui prieten [W. Seton Watson], „S.M.”, 1931, 8, nr. 18, p. 342.

738.           Robert de Flers erou de epopee românească. Din discursul de recepție la Academia Franceză al d-lui Louis Madelain, „C. Lit.”, 1931, 64, p. 716-724.

739.           Societatea scriitorilor țărani din Rusia, „S.M.”, 1931, 8, nr. 18, p. 342.

740.           Une correspondance français concernant le Congrès de Berlin (1878). Lettres de la famille de Paul Bataillard, publiées avec une introduction par Olimpiu Boitoș, Bucarest, Tip. Cartea Românească, 1931, 60 p.

741.           Biografiile românești ale lui Ubicini, Cluj-Napoca, Tip. Fraternitas S.A., 1932, 78 p.

742.           Două așezăminte istorice. Așezământul Ion C. Brătianu și Fundația Regele Ferdinand, „S.M.”, 1932, 9, nr. 2-3, p. 37-38.

743.           Paul Bataillard, un ami oublié d’Edgar Quinet, „Revue d’Historie Littéraire de la France”, Paris, 1932, 39, p. 204-235.

744.           Revistele românești în 1931, „S.M.”, 1932, 9, nr. 1, p. 15.

745.           Un articol ignorat despre folclor al lui Vasile Alecsandri, „C. Lit.”, 1932, 65, p. 404-414.

746.           A. Tibal și psihologia poporului român, „G.R.”, 1933, 1, nr. 2, p. 95-99.

747.           Congresul „Uniunii foștilor voluntari români”, „G.R.”, 1933, 1, nr. 5, p. 237-238.

748.           [Iacob Mureșianu], „G.R.”, 1933, 1, nr. 2, p. 110.

749.           [Monumentul lui Andrei Șaguna], „G.R.”, 1933, 1, nr. 1, p. 44.

750.           Pentru funcția artistică a teatrului, „G.R.”, 1933, 1, nr. 3-4, p. 181-182.

751.           Presă pentru popor ..., „G.R.”, 1933, 1, nr. 3-4, p. 187-188.

752.           Programul unei acțiuni culturale, „G.R.”, 1933, 1, nr. 6, p. 300-301.

753.           Societățile culturale ardelene înainte de Unire, „Patria” ,1933, 15, nr. 87-90.

754.           [Activitatea grupării „Thesis” de la Sibiu], „G.R.”, 1934, 2, nr. 6, p. 317-318.

755.           [Bazil Munteanu], „G.R.”, 1934, 2, nr. 5, p. 317; 1935, 3, nr. 11-12, p. 619-620.

756.           Georges Bogdan-Duică, „R.Trans.”, 1934, 1, nr. 3, p. 414-419.

757.           [Progresul cultural în U.R.S.S.], „G.R.”, 1934, 2, nr. 9-10, p. 539-540.

758.           Contribuții la istoria misiunii lui A. Pănu în Apus (1864), Cluj-Napoca, Tip. Cartea Românească, 1935, 52 p.; „A.I.I.N.”, 1931-1935, 6,  p. 443-486.

759.           Ernest Armeanca, „G.R.”, 1935, 3, nr. 3, p. 190.

760.           Ion Breazu: Michelet și românii, „G.R.”, 1935, 3, nr. 7-8, p. 360-363.

761.           Povestiri istorice din trecutul românesc al Clujului, [De] Ion Filimon, Sibiu, Ed. Asociațiunii Astra, Tip. Dacia Traiană, 1935, 80 p.

762.           Cartea literară în Ardeal înainte de Unire, „Lanuri”, 1937, 4, nr. 5-6, p. 201-210.

763.           O chestiune personală. Ce se petrece la Teatrul Național din Cluj, Cluj-Napoca, Inst. de literatură și Tip. Minerva, 1937, 32 p.

764.           „Sărăcia” literaturii noastre dramatice, „Lanuri”, 1937, 4, nr. 2, p. 69-76.

765.           Teatrul lui Cehov, Oradea, Tip. Sonnenfeld, 1937, 27 p.; „Familia”, 1937, ser. 3, nr. 6-7, p. 71-85; nr. 8, p. 73-83.

766.           Notă despre o editură ardeleană [Ed. Miron Neagu din Sighișoara], „Lanuri”, 1938, 5, nr. 4-5, p. 128-130.

767.           Periodice ardelene în răstimp de o sută de ani, Cluj, Ed. Gazeta Ilustrată, Tip. Națională, 1938, 11 p.; „G.I.”, 1938, 7, nr. 6-7, p. 55-63.

768.            În amintirea eroilor căzuți. Conferință rostită la sfințirea Monumentului Eroilor din com. Blăjel, jud. Târnava-Mică, în ziua de 18 mai 1939, „Transilvania”, 1939, 70, p. 170-176.

769.            Le centenaire d’un journal roumain: la „Gazette de Transylvanie”, 1838-1938, „R. Trans.”, 1939, 5, nr. 1, p. 27-42.

770.            Necrologul lui Eminescu de G. Bogdan-Duică, „Moldavia”, Bolgrad, 1939-1940, 1, nr. 3, p.

771.           Orientări, „Lanuri”, 1939, 6, nr. 2-3, p. 41-47.

772.           Ghica, Ion, Amintiri din pribegia după 1848. Noui scrisori către V. Alecsandri, Comentate de Olimpiu Boitoș, vol. I-III, Craiova, Ed. Scrisul Românesc, s.a. [1940], 221 + 331 + 267 p.

773.           Memoriu de titluri, funcțiuni și lucrări, Sibiu, Tip. Dacia Traiană, 1940, 8 p.

774.           Presa din Sibiu. Scurtă reprivire istorică, „Rom.N.”, 1940, 7, nr. 72, p. 12-13.

775.           Raporturile românilor cu Ledru-Rollin și radicalii francezi, în epoca revoluției de la 1848, București, Tip. Cartea Românească, 1940, 283 p.

776.           Victor Papilian nuvelistul, „Familia”, 1941, ser. 3, 7, nr. 5-6, p. 85-95.

777.           Din istoria raporturilor lui Iosif Vulcan cu Andrei Bârseanu, „Luceafărul-S”, 1941, 1, nr. 4-5, p. 153-156.

778.           Le progrès culturel en Transylvanie de 1918 à 1940, „R. Trans.”, 1941-1943, 7-9, nr. 3-4, p. 113-209.

779.           Memoriile lui Timotei Cipariu, „Luceafărul-S”, 1941, 1, nr. 2, p. 74-76.

780.           Slavici și Italia, în: Omagiu lui Ioan Lupaș, București, 1943, p. 90-103; București, M.O. Impr. Națională, 1941, 16 p.

781.           Șt.O. Iosif începe să traducă pentru teatru [două scrisori către Andrei Bârseanu], „Luceafărul-S”, 1941, 1, nr. 8, p. 283-284.

782.           Din laboratorul literar al lui O. Goga. Cazul poeziei „În tren”, Sibiu, Tip. Dacia Traiană, 1942, 10 p.; „Luceafărul-S”, 1942, 2, nr. 7-8, p. 291-297.

783.           Educație și artă, „Luceafărul-S”, 1942, 2, nr. 4, p. 146-147.

784.           Ion Agârbiceanu – Schiță bio-bibliografică, „Luceafărul-S”, 1942, 2, nr. 10, p. 353-355.

785.           Memoriile lui George Barițiu, Sibiu, Tip. Cartea Românească din Cluj, 1942, 20 p.; „Studii Literare”, 1942, 1, p. 183-200.

786.           Progresul cultural al Transilvaniei după Unire [1918-1940], Sibiu, Tip. Cartea Românească din Cluj, 1942, 100 p.; Bucarest, M.O. Impr. Naționale, 1944, 106 p. și în lb. franceză.

787.           Die ungarische Presse in Rumänien. Sonderabdruck aus „Siebenbürgen”, Bukarest, M.O. Impr. Națională, 1943, 635-645 p.

788.           Poezia lui Andrei Mureșianu. Considerațiuni preliminare, Brașov, Tip. Astra, 1943, 24 p.; „G.T.”, 1943, 106, nr. 11, p. 1-2; nr. 25, p. 3.

789.           De la istoria literaturii la istoria culturii românești, Brașov, Tip. Dacia Traiană, 1944, 20 p.; „O.S.E.”, 1944, ser. 2, 11, nr. 1, p. 29-44.

790.           Eloge de l’Occident fait il y a cent ans, par un Roumain de Transylvanie, „R. Trans.”, 1944, 10, nr. 3-4, p. 125-139.

791.           Un anniversaire [40 de ani de la înființarea de către Ion Ursu, la Berlin, a Societății studențești „România Mare”], „R. Trans.”, 1944, 10, nr. 1-2, p. 173-177.

792.           Lupta lui G. Barițiu, în 1847, pentru introducerea căilor ferate în Transilvania, Brașov, Tip. Astra, 1945, 25 p.; „O.S.E.”, 1945, ser. 2, nr. 4-5, p. 471-493.

793.           Ghica, Ion, Scrisori către V. Alecsandri, Cu introducere, note, vocabular și index de Olimpiu Boitoș, vol. I, s.l. [București], Ed. Vatra, Impr. Standard-Graphica, 1947, 428 p.

794.           Întâiele călătorii în Apus ale lui George Barițiu, Sighișoara, Tip. Miron Neagu, 1947, 82 p.

 

BOLOVAN, IOAN (n. 1962)

 

795.           Cultură și societate în Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea: exemplul Asociației Naționale Arădene pentru cultura poporului român, în: Comunicări ale cercurilor științifice studențești. Istorie, Cluj-Napoca, 1984, 2, p. 103-119.

796.           Considerații privind geneza și înființarea Asociațiunii naționale arădene pentru cultura poporului român, „A.M.N.”, 1985-1986, 22-23, p. 631-640.

797.           Meseriașii arădeni în mișcarea din epoca dualismului habsburgic, „M.B.”, 1986, 36, nr. 2, p. 81-86 (în colab.).

798.           Raporturile Astrei cu Asociația Națională Arădeană pentru cultura poporului român (1863-1918), “Studia hist.”, 1987, 32, fasc. 1, p. 35-40.

799.           Vincențiu Babeș și Asociația Națională Arădeană pentru cultura poporului român, „S.I.B.”, 1987, 13, p., 91-100.

800.           Contribuții la cunoașterea activității cultural-naționale a avocaților și funcționarilor români în cadrul Asociației Naționale din Arad (1863-1970), „Crisia”, 1987, 17, p. 331-338 (în colab.).

801.            Mișcări sociale în Sălaj în primăvara anului 1848, „A.M.P.”, 1987, 11, p. 295-299.

802.            Aspecte privind căsătoria în satul românesc din nord-vestul Transilvaniei în mijlocul secolului al XIX-lea, „A.M.P.”, 1988, 12, p. 845-850 (în colab.).

803.           Atitudini privind formarea familiei în societatea românească din nord-vestul Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, „A.I.I.A.C.N.”, 1989, 29, p. 525-534 (în colab.).

804.           Evoluția cantitativă și compoziția socio-profesională a membrilor Asociației Naționale Arădene (1863-1910), „Crisia”, 1989, 19, p. 231-246 (în colab.).

805.           Considerații demografice asupra localităților Brăișor și Iclod în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, „A.I.I.C.N.”, 1990-1991, 30, p. 267-279 (în colab.).

806.           Les recherches de démographie historique sur la Transylvanie (1945-1990), „R. Trans.”, 1991, 1, nr. 1, p. 132-146; și în lb. română, p. 101-111 (în colab.).

807.           Manuilă, Sabin, Studies on the Historical Demography of Romania. Etudes sur la démographie historique de la Roumanie, Edited by Sorina and Ioan Bolovan, Center for Transylvanian Studies. The Romanian Cultural Foundation, Cluj-Napoca, 1992, 165 p.  

808.           The Church in the Family Life of the Romanians of Transylvania, in the 19th Century, „R.C.”, 1992, 1, nr. 2, p. 49-57 (în colab.).

809.           Considerații demografice asupra țiganilor din Transilvania la sfârșitul veacului XIX, „A.I.I.C.N.”, 1993, 32, p. 187-193.

810.           Evoluția demografică a zonei Lechința între revoluția pașoptistă și primul război mondial, „R.B.”, 1993, 7, p. 179-194.

811.           Historical Demography in Romania: A Selected Bibliography, „R.C.”, 1993, 2, nr. 2, p. 42-50.

812.           Asociația națională arădeană pentru cultura poporului român 1863-1918. Contribuții monografice, Cluj-Napoca, Academia Română, Institutul de Istorie din Cluj-Napoca, 1994, 166 p.; „A.M.N.”, 1987-1988, 24-25, p. 701-710.

813.           Considerații asupra epidemiei de holeră din 1848 în Transilvania, în: Studii de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1994, p. 164-167; „Studia hist.”, 1990, 35, nr. 1, p. 93-101 (și în lb. franceză).

814.           Considerații istoriografice asupra regimului demografic din Europa centrală între revoluția de la 1848 și primul război mondial”, „R.B.”, 1994, 8, p. 155-165.

815.           Contribuția privind situația demografică a Transilvaniei în anii 1850-1910, în: Istoria României. Pagini transilvane, Cluj-Napoca, 1994, p. 282-308.

816.           Contribuții privind structura etnică și confesională a Transilvaniei în sec. XX, în: Sabin Manuilă, Istorie și demografie, Cluj-Napoca, 1995, p. 154-168; și în lb. engleză „Trans.R.”, 1995, 3, nr. 3, p. 80-95 (în colab.).

817.           Cronica activității științifice a Institutului de Istorie pe anul 1993, „A.I.I.C.N.”, 1994, 33, p. 495.

818.           Demographic Aspects in the 2nd Romanian Frontier Guard Regiment (19th Century), în: The Austrian Military Border. Its Political and Cultural Impact, Iași, 1994, p. 40-54.

819.           [Sesiune la Curtea de Argeș: Despre Sabin Manuilă, Heraldică, Războiul de 15 ani, Colocviu româno-polon], „R.I.”, 1994, 5, nr. 7-8, p. 820-824 (în colab.).

820.           On the Demographic Situation in Transylvania between 1850-1910, „Trans. R.”, 1994, 3, nr. 1, p.  80-100.

821.           The Austrian Military Border. Its Political and Cultural Impact, Edited by ... Ioan Bolovan, Iași, Ed. Glasul Bucovinei, 1994, 119 p. (în colab.).

822.           Considérations sur la vie et l’activité de Sabin Manuilă, „Trans. R.”, 1995, 4, nr. 1, p. 128-134 (în colab.).

823.           Considerații demografice asupra populației germane din Transilvania în sec. XX, „R.B.”, 1995, 9, p. 305-312 (în colab.).

824.           Cronica activității științifice a Institutului de Istorie pe anul 1994, „A.I.I.C.N.”, 1995, 34, p. 451-453.

825.           Evoluția demografică a Transilvaniei în primele decenii după revoluția pașoptistă, „A.I.I.C.N.”, 1995, 34, p. 197-215.

826.           Realități demografice în Regimentul II românesc de graniță (secolul al XIX-lea), în: D. Prodan – Puterea modelului, Cluj-Napoca, 1995, p. 143-156.

827.           Regional Cultural Associations Among the Romanians of Transilvania, „R.C.”, 1995, 4, nr. 2, p. 61-70.

828.           Registrele parohiale de stare civilă din Transilvania – Izvoare de demografie istorică, „R.A.C.”, 1995, 1, nr. 1-2, p. 47-51 (în colab.).

829.           Sabin Manuilă. Istorie și demografie. Studii privind societatea românească între secolele XVI-XX, Coordonatori: Sorina Bolovan, Ioan Bolovan, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvanie, Fundația Culturală Română, 1995, 276 p. (în colab.).

830.           Attitudes Concerning the Formation of the Family in Romanian Society in Nordwestern Transylvania during the Second Half of the Nineteenth Century, „R.C.”, 1996, 5, nr. 2, p. 43-54 (în colab.).

831.           Considerații privind anii 1848-1849 din punct de vedere demografic (cazul Transilvaniei), „A.I.I.C.N.”, 1996, 35, p. 373-381ž”Trans. R.”, 1996, 5, nr. 4, p. 128-135.

832.           A History of Romania, Authors: Ioan Bolovan ..., Edited by Kurt W. Treptow, Iași, The Center for Romanian Studies, The Romanian Cultural Foundation, 1995, 722 p.; (ediția a II-a și a III-a în 1996, 1997) (în colab.).

833.           Problemele demografice ale Transilvaniei între știință și politică (1920-1945). Studiu de caz, în: Transilvania între medieval și modern, Cluj-Napoca, 1996, p. 119-131 (în colab.).

834.           Repertoriul izvoarelor statistice privind Transilvania, 1690-1847, „Trans. R.”, 1996, 5, nr. 2, p. 182-186.

835.           Centrul de Studii Transilvane din Cluj, „Tribuna”, 1997, 9, nr. 5, p. 8-9 (în colab.).

836.           Contribuții documentare privind politica demografică a Ungariei la începutul secolului XX, „A.M.N.”, 1997, 34, nr. 2, p. 293-310.

837.           Leonid Boicu, „A.I.I.C.N.”, 1997, 36, p. 419.

838.           Contribuții la cunoașterea imaginarului social în Revoluția de la 1848 din Transilvania, în: Identitate și alteritate. Studii de imagologie, Cluj-Napoca, 1998, vol. II, p. 184-207.

839.           Informații noi privind Revoluția de la 1848-1849 în zona Munților Apuseni, „C.T.C.”, 1998, 9, nr. 5-6, p. 1, 7.

840.           Istoria dreptului românesc, Cluj-Napoca, s.n., 1998, 103 p.; Oradea, Imprimeria de Vest, 2003, 99 p. (în colab.).

841.           Opinii despre ideea de autonomie în Transilvania [Pomogáts], „A.I.I.C.N.”, 1998, 37, p. 315-317.

842.           Organizarea administrativă și dinamica populației Transilvaniei între revoluția de la 1848 și primul război mondial, „A.I.I.C.N.”, 1998, 37, p. 149-169.

843.           Romanians and Hungarians in the Revolution of 1848 in Transylvania, „Trans. R.”, 1998, 7, nr. 2, p. 160-181.

844.          Considerații istorice și statistice privind căsătoria în Transilvania între 1851-1918, în: Studii de istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1999, p. 45-51; „R.B.”, 1999, 12-13, p. 45-51.

845.           Emigration de la population transylvaine dans la second moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle, „Trans. R.”, 1999, 8, nr. 3, p. 140-154.

846.           Historia de la Rumania Moderna Armando, Estudio preliminar, selección de textes, coordinación y adaptión metodológica Alonso Pineiro, Con escritos de: Ioan Bolovan, ..., Gheorghe Iancu,  Buenos Aires, Ed. Historia, 1999, 256 p. (și în lb. engleză) (în colab.).

847.           Românii într-o istorie a Europei. Între clișee și dezinformare, „Tribuna”, 1999, 11, nr. 17-18, p. 8-9 (în colab.).

848.           România și problema schimbului de populație în perioada interbelică, „R.Km O”, 1999, 1, nr. 1, p. 99-102 (în colab.).

849.           Cercetările românești de demografie istorică la sfârșit de mileniu, în: Romanian Studies at the Turn of the Century, Iași, Oxford, Portland, 2000, p. 67-78 (în colab.).

850.           Demografie și istorie. Între onestitate și rea-credință, „C.T.C.”, 2000, 1, nr. 10-12, p. 48-53; „Trans. R.”, 2001, 10, nr. 1, p. 112-117 (și în lb. engleză).

851.           Habitatul rural din Transilvania între 1850-1910, în: Fațetele istoriei. Existențe, identități, dinamici, București, 2000, p. 113-124.

852.           Inițiative românești privind problemele schimbului de populație în primii ani ai celui de-al doilea război mondial (1939-1941), în: România și relațiile internaționale în secolul XX, Cluj-Napoca, 2000, p. 90-116 (în colab.).

853.           Mituri politice în revoluția de la 1848-1849 din Transilvania (aspecte din perioada martie-septembrie 1848), în: Revoluția de la 1848-1849 în Europa Centrală. Perspectivă istorică și istoriografică, Cluj-Napoca, 2000, p. 415-426.

854.           Reflecții pe marginea negocierilor româno-maghiare din vara anului 1940, „A.C.”, 2000, 1, p. 21-24; „Trans. R.”, 2000, 9, nr. 4, p. 93-97 (în lb. engleză).

855.           Revoluția de la 1848-1849 în Europa Centrală. Perspectivă istorică și istoriografică, Coordonatori: Camil Mureșianu, ... Ioan Bolovan, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000, 472 p. (în colab.).

856.           Aspecte privind politica demografică a Ungariei la începutul secolului XX (Acțiunea „frontierele lingvistice”), în: Istoria – ca experiență intelectuală, Oradea, 2001, p. 302-308.

857.           Sguardo sulla demografia storica, „Trans. R.”, 2001, 10, nr. 4, p. 92-98 (în colab.).

858.           Istoria familiei și demografia istorică în România la început de mileniu, „C.D.A.I.”, 2002, 1, nr. 1, p. 23-35 (în colab.).

859.           Transilvania în epocile modernă și contemporană. Studii de demografie istorică, Coordonator: Ioan Bolovan, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2002, 230 p. (în colab.).

860.           Vasile Stroescu în conștiința publică din Transilvania, „Cugetul”, 2001, nr. 3-4, p. 41-45; „Trans. R.”, 2002, 11, nr. 2, p. 22-28 în lb. franceză (în colab.).

861.           Biserică și cultură națională în Europa Centrală în epoca modernă: cazul asociațiilor culturale regionale (1826-1918), în: In memoriam: Mitropolitul Andrei Șaguna 1873-2003, Cluj-Napoca, 2003, p. 335-342; „A.I.I.R.”, 2004, 1, p. 106-111 în lb. franceză.

862.           Consignatio statistico topographica singulorum in Magno Principatu Transylvaniae (Transilvania 1829-1831), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, 231 p. (în colab.).

863.           Family and Material Relations in the Transylvanian Romanian Village (1850-1914), „Trans. R.”, 2003, 12, nr. 4, p. 3-14 (în colab.).

864.           Il constituzionalismo romeno e i suoi modelli europei, în: Romania-Italia-Europa. Storia, politica, economia e relazioni internazionali, Cosenza, 2003, p. 107-119 (în colab.).

865.           Populație și societate. Studii de demografie istorică a Transilvaniei (secolele XVIII-XX), Coordonatori: Ioan Bolovan, ..., Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, 339 p. (în colab.).

866.           Revoluția de la 1848 în zona regimentului grăniceresc năsăudean. Contribuții istorice și demografice, Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2003, 274 p. (în colab.).

867.           Ștefan Pascu și demografia istorică în România, „A.I.I.C.N.”, 2003, 42, p. 145-153 (în colab.).

868.           Transylvania in the Modern Era. Demographic aspects, Cluj-Napoca, Romanian Cultural Institute, 2003, 308 p. (în colab.).

869.           Contribuția arhivei episcopiei Unite Greco-Catolice de Gherla din perioada modernă la renovarea discursului istoric contemporan, „Studia t. cat.”, 2004, 49, nr. 1, p. 331-339 (în colab.).

870.           Istoria României. Compendiu, Coordonatori: Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2004, 809 p. + 15 h.

871.           The Revolution of 1848-1849 in Transylvania. Contributions to the History of Mentalities and of the Social Imaginary, Cluj-Napoca, Romanian Cultural Institute, 2004, 178 p.

872.           Evreii din Transilvania între 1870-1930. Contribuții demografice, „A.I.I.C.N.”, Series Historica, 2005, 44, p. 539-550.

873.           xxx,  Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. V, 26 mai – 4 iunie 1848, Autori: S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, D. Károlyi, G. Neamțu, I. Chindriș, K. Schmidts, M. Bodor, H. Mureșanu, Colaboratori: I. Dani, S. Mândruț, I. Bolovan, București, Ed. Academiei Române, 1992, 537  p.

874.           xxx, Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. VI, 5-16 iunie 1848, Introducere de Camil Mureșanu, Colectivul de redacție: S. Benkő, M. Bodor, L. Botezan, A. Egyed, D. Károlyi, G. Neamțu, H. Mureșanu, I. Bolovan, I. Chindriș, E. Cosma, S. Mândruț, K. Schmidts, Indicele de: I. Chindriș, București, Ed. Academiei Române, 1998, 624  p.

875.           xxx, Revoluția de la 1848 în Transilvania. Ancheta Kozma din Munții Apuseni, Coordonatori: Gelu Neamțu, Ioan Bolovan, Autori: Marghioala Bodor, Ioan Bolovan, Dénés Károlyi, Maria Maxim, Neamțu Gelu, Colaboratori: Liviu Botezan, Stelian Mândruț, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, Fundația Culturală Română, 1998, 246 p.

876.           xxx,  Istoria României. Transilvania, vol. I, Coordonator: Anton Drăgoescu, Autori: ..., Ioan Glodariu, Susana Andea, Aurel Răduțiu, Nicolae Edroiu, Ladislau Gyémánt, Dumitru Suciu, Ioan Bolovan, Simion Retegan, Cluj-Napoca, Ed. „George Barițiu”, 1997, 1166 p. (în colab.).

877.           xxx, Istoria României. Transilvania, vol. II, Coordonator: Anton Drăgoescu, Autori: Gheorghe Iancu, Ioan Bolovan, Dumitru Suciu, ..., Gelu Neamțu, ..., Liviu Botezan, ..., Ela Cosma, ..., Marcel Știrban, ..., Cluj-Napoca, [Ed.] „George Barițiu”, 1999, 1644 p. (în colab.).

 

BOTEZAN, LIVIU (n. 1927)

 

878.           Problema agrară în dezbaterile parlamentare din România în anul 1862, „Studia hist.”, 1961, 1, p. 107-138.

879.           Contribuții la problema premiselor sociale ale mișcărilor revoluționare de la 1848 pe teritoriul țării noastre, „Acta Mus. Napocensis”, 1965, 2, p. 435-463 (în colab.).

880.           Proiecte de reformă agrară în dezbaterile parlamentare din România în primăvara anului 1864 [până la lovitura de stat din 2 mai], „Studia hist.”, 1965, 10, fasc. 2, p. 79-99 (în colab.).

881.           Contribuții la studiul organizării locurilor curiale pe moșiile nobiliare din comitatele transilvănene (1785-1820), „Acta Mus. Napocensis”, 1966, 3, p. 239-255 (în colab.).

882.           Contribuții la studiul organizării intravilanelor iobăgești din Transilvania în perioada 1785-1820, „Studia hist.”, 1967, 12, fasc. 2, p. 45-72 (în colab.).

883.           Contribuții la problema mișcărilor țărănești din fostul județ Bihor în anul 1918, „Studia hist.”, 1968, 13, fasc. 1, p. 97-119 (în colab.).

884.           Contribuții la studiul organizării sesiilor iobăgești din comitatul Hunedoara la începutul secolului al XIX-lea, „Sargetia”, 1968, 5, p. 195-214 (în colab.).

885.           Acțiuni ale țărănimii din județul Bihor în perioada decembrie 1918 – aprilie 1919, „Lucr. Științ. Oradea B.”, 1969, p. 277-291 (în colab.).

886.           Înzestrarea gospodăriilor iobăgești din Transilvania cu inventar viu și mort în perioada 1785-1820, „Studia hist.”, 1969, 14, fasc. 2, p. 51-65.

887.           Organizarea pământurilor arătoare și a fânațurilor alodiale în Transilvania (1785-1820), „Acta Mus. Napocensis”, 1969, 6, p. 243-251.

888.           Situația țărănimii din fostul jud. Turda și lupta ei pentru eliberare socială și națională între anii 1914-1918, „Apulum”, 1969, 7, p. 211-236 (în colab.).

889.           Unele aspecte ale obligațiilor iobăgești pe domeniul Deva și pe alte moșii din comitatul Hunedoara, la începutul veacului al XIX-lea, „Sargeția”, 1969, 6, p. 105-124 (în colab.).

890.           Antrenarea gospodăriilor iobăgești din comitatul Hunedoara în economia de mărfuri, la începutul veacului al XIX-lea, „Sargeția”, 1970, 7, p. 151-161 (în colab.).

891.           Conscripții urbariale hunedorene din 1785 [I-III], „Sargeția”, 1970, 7, p. 121-140; 1971, 8, p. 89-105; 1973, 10, p. 213-230 (în colab.).

892.           Contribution à l’étude des relations roumano-tchékoslovaques pendant les dernières décennies du XIXe siècle [1867-1902], în: Nouvelles Études d’Histoire, Vol. IV, Bucarest, 1970, p. 247-257 (în colab.).

893.           Contribuții la studiul vieții politice a Transilvaniei din perioada 1895-1900, „Anuar. Inst. Ist. Cluj”, 1970, 13, p. 213-242.

894.           Organizarea pământurilor arătoare și a fânațelor iobăgești din Transilvania în perioada 1785-1820, „Apulum”, 1970, 8, p. 137-168.

895.           Situația rentei în bani în comitatele transilvănene în perioada 1785-1820, “Studia hist.”, 1970, 15, fasc. 2, p. 31-49.

896.           Contribuții la istoricul cultivării viței-de-vie pe pământurile nobiliare și iobăgești din comitatele Transilvaniei în perioada 1790-1820, „Terra Nostra”, 1971, 2, p. 135-162.

897.           Mișcări țărănești din județul Cluj în anii primului război mondial, „Acta Mus. Napocensis”, 1971, 8, p. 341-355 (în colab.)

898.           Politica guvernului Bánffy în Transilvania în anii 1897-1898, „Anuar. Inst. Ist. Arheol. Cluj”, 1971, 14, p. 173-194 (în colab.).

899.           Situația social-economică a țărănimii din județul Cluj în anii 1914-1918, „Studia hist.”, 1971, 16, fasc. 2, p. 101-124 (în colab.).

900.           Daturile iobăgești din comitatele Transilvaniei în perioada 1785-1820, „Studia hist.”, 1973, 18, fasc. 1, p. 15-32.

901.           Dijmele iobăgești din comitatele Transilvaniei în perioada 1785-1820, „Acta Mus. Napocensis”, 1972, 9, p. 205-214.

902.           Din frământările Partidului Național Român transilvănean în anul 1897, „Anuar. Inst. Ist. Arheol. Cluj”, 1972, 15, p. 285-326 (în colab.).

903.           Frământările din Partidul Național Român transilvănean în 1898, „Anuar. Inst. Ist. Arheol. Cluj”, 1973, 16, p. 231-257 (în colab.).

904.           Lupta țărănimii din județul Bihor pentru pământ în prima jumătate a anului 1920, Lucr. Științ. Oradea, Ist., 1973, p. 91-100 (în colab.).

905.           Producția agricolă din Transilvania în perioada 1785-1820, „Terra Nostra”, 1973, 3, p. 157-186.

906.           Slujba iobăgească din Transilvania în perioada 1785-1820, „Acta Mus. Napocensis”, 1973, 10, p. 270-285.

907.           Ideea eliberării iobagilor din Transilvania de dependența feudală reflectată în actele conscripției czirákyene (1819-1820), „A.M.N.”, 1974, 11, p. 241-252.

908.           Politica școlară a guvernului Bánffy și Széll reflectată în actele arhivei Bibliotecii ortodoxe din Arad, „Ziridava”, 1974, 3-4, p. 118-124.

909.           Tendințe de deposedare a iobagilor din Transilvania de posesiunile lor individuale reflectate în actele conscripției czirákyene, în: Sub semnul lui Clio. Omagiu acad. prof. Ștefan Pascu, Cluj-Napoca, 1974, p. 155-160.

910.           Posesiuni obștești ale iobagilor din Transilvania în perioada 1785-1820 (I-II), „A.I.I.A. – Cluj-Napoca”, 1975, 18, p. 137-156; „Apulum”, 1976, 14, p. 269-286.

911.           Situația țărănimii din comitatul Mureș-Turda și lupta ei pentru eliberarea socială și națională în anii 1914-1918, „Marisia”, 1975, 5, p. 223-249 (în colab.).

912.           Accentuarea procesului de deposedare a iobagilor din Transilvania de posesiunile lor obștești în perioada 1785-1820, „A.M.N.”, 1976, 13, p. 399-408.

913.           Aspecte ale antrenării gospodăriilor țărănești din Transilvania în economia de mărfuri între 1785-1820, „A.I.I.A. – Cluj-Napoca”, 1976, 19, p. 149-171.

914.           Organizarea sesiei iobăgești pe teritoriul actualului județ Mureș în perioada 1785-1820, „Marisia”, 1976, 6, p. 225-254.

915.           Acțiuni revoluționare ale țărănimii din județul Arad în preajma Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, „Ziridava”, 1977, 7, p. 221-247 (în colab.).

916.           Câteva aspecte ale rolului jucat de orașul Deva în viața politică a românilor transilvăneni din ultimii ani ai veacului al XIX-lea, „Sargeția”, 1977, 13, p. 405-419 (în colab.).

917.           Contribuția lui Vasile Lucaciu la câștigarea opiniei publice europene și americane pentru desăvârșirea procesului de înfăptuire a statului național unitar român, „Ziridava”, 1977, 7, p. 171-186.

918.           Încercări de colaborare politică româno-maghiară în primii ani ai dualismului, „A.M.N.”, 1977, 14, p. 459-468.

919.           Tendințe ale gospodăriilor nobiliare din Transilvania de a introduce plante tehnice și de a ameliora soiurile de pomi fructiferi și de viță-de-vie în perioada 1785-1820, în: Ștefan Meteș la 85 de ani, Cluj-Napoca, 1977, p. 311-314.

920.            Avram Iancu, exponent al dreptului poporului la înarmare în primăvara anului 1848, „Apulum”, 1978, 16, p. 345-354.

921.            Încercări de revitalizare a activității P.N.R. în anul 1899 (I-II), „A.I.I.A. – Cluj-Napoca”, 1978, 21, p. 209-231; 1979, 22, p. 227-243 (în colab.).

922.            Situația țărănimii din comitatul Turda-Arieș și lupta ei pentru eliberare socială și națională în perioada 1850-1918, „Potaissa”, 1978, p. 201-248 (în colab.).

923.           Aspecte ale vânzării forței de muncă de către iobagii transilvăneni la începutul veacului al XIX-lea oglindite de conscripția czyrákyană (I-II), „A.M.N.”, 1979, 16, p. 337-355 (I); 1980, 17, p. 241-258 (II).

924.           Posesiunile obștei țăranilor de pe teritoriul actualului județ Mureș în perioada 1785-1820, „Marisia”, 1979, 9, p. 175-208.

925.           Un document privind situația școlilor patronate de episcopia blăjană din anii premergători revoluției de la 1848-1849, „A.I.I.A. – Cluj-Napoca”, 1980, 23, p. 509-564 (în colab.).

926.           Contribuții la problema recrutării de voluntari dintre românii transilvăneni ajunși prizonieri în Rusia în primul război mondial, „A.M.N.”, 1983, 20, p. 273-292.

927.           O dispută istorică între Cipariu și bucovinenii pumniști, „A.M.N.”, 1984, 21, p. 603-628 (în colab.).

928.           Concepția lui Timotei Cipariu despre formarea limbii și a poporului român, „A.M.N.”, 1985-1986, 22-23, p. 621-629.

929.           O mărturie documentară a unor cauze ale revoluției de la 1848, „A.I.I.A.C.N.”, 1985-1986, 27, p. 413-422 (în colab.).

930.           Activitatea politică a lui Timotei Cipariu între 1861-1865, „A.M.N.”, 1987-1988, 24-25, p. 325-337.

931.           Aportul lui Timotei Cipariu la lupta de emancipare națională din anii 1848-1851, „Apulum”, 1987, 24, p. 283-292.

932.           Contribuția lui Timotei Cipariu la fondarea și consolidarea Astrei, în: Astra 1861-1950, Sibiu, 1987, p. 123-128.

933.           Acțiuni antinobiliare ale țăranilor din comitatele bănățene în primăvara anului 1848, „S.I.B.”, 1988, 14, p. 129-135.

934.           Categorii de jeleri din comitatele transilvănene reflectate în actele Conscripției Czirákyene, “Studia hist.”, 1989, 34, fasc. 1, p. 35-49.

935.           Corespondența unor intelectuali bihoreni cu Timotei Cipariu din perioada 1853-1871, „Crisia”, 1989, 19, p. 321-330; „C.T.C.”, 1994, 5, p. 4, 9 (în colab.).

936.           Din corespondența lui Arteniu Publiu Alexi cu Ioan Micu Moldovan, „A.I.I.A.C.N.”, 1989, 29, p. 535-544 (în colab.).

937.           Corespondența lui Iacob Mureșianu cu Timotei Cipariu, „Cumidava”, 1990-1994, 15-19, p. 125-154 (în colab.).

938.           Din corespondența vicarului Șimleului, Alimpiu Barbolovici cu Ioan Micu Moldovan [1873-1893], „A.M.P.”, 1990-1991, 14-15, p. 305-321.

939.           Greco-catolicii și raportul lor cu ortodocșii în cadrul României Mari (1918-1948), „Tribuna”, 1990, 2, nr. 50, p. 1, 7.

940.           Un document care reflectă câteva din cauzele revoluției de la 1848-1849, „A.I.I.C.N.”, 1990-1991, 30, p. 259-266.

941.           „Bucovina ... are trebuință de tot sprijinul sincerilor săi fii ...” Mărturii documentare [1854-1862]: Aron Pumnul, C. Hurmuzachi, Ciprian Porumbescu, Vasilă Burlă, Vasile Bumbac, Comentariu de Ioana Botezan și Liviu Botezan, „Manuscriptum”, 1991, 22, nr., 2-4, p. 232-244 (în colab.).

942.           Corespondența unor intelectuali bihoreni referitoare la Biblioteca lui Timotei Cipariu, „Crisia”, 1991, 21, p. 243-257 (în colab.).

943.           Corespondența unor intelectuali sălăjeni cu Ioan Micu Moldovan (1870-1900), „A.M.P.”, 1992, 16, p. 529-540 (în colab.).

944.           Dimitrie Moldovan – fiu al Devei. Rolul lui în viața politică a Transilvaniei din perioada 1848-1867, „Sargeția”, 1992-1994, 25, p. 567-621.

945.           Timotei Cipariu. Corespondență primită, Ediție îngrijită de Liviu Botezan, ..., București, Ed. Academiei Române, 1992, 624 p. (în colab.).

946.           Corespondența unor intelectuali din comitatul Hunedoara cu Timotei Cipariu între 1850-1875, „Sargeția”, 1994, 21-24, p. 283-302 (în colab.).

947.           Robota, cauză a participării țărănimii transilvănene la revoluția din 1848-1849, „A.M.N.”, 1994, 31, nr. 2, p. 59-90.

948.           Vasile Lucaciu și mișcarea memorandistă, „Tribuna”, 1994, 6, nr. 17-20, p. 6-7.

949.           Densușienii – 150 de ani de la nașterea istoricului Nicolae Densușianu, Autori: ..., Gelu Neamțu, Liviu Botezan, Deva, 1996, 4, 186 p. (în colab.).

950.           Contribuția Bisericii Greco-Catolice la formarea ideologiei și conștiinței naționale în perioada 1700-1848, „Tribuna”, 1997, 9, nr. 51-52, p. 10-11.

951.           Corespondența lui Ioan Maniu cu Ioan Micu Moldovan, „A.M.P.”, 1998, 22, p. 445-560 (în colab.).

952.           Mesures prises par la noblesse hongroise afin de garder le pouvoir pendant les premiers mois de la révolution de 1848-1849, „Trans. R.”, 1998, 7, nr. 3, p. 144-158.

953.           Corespondența lui Ilie Măcelariu cu Dimitrie Moldovan din anii 1861-1871, „Sargeția”, 1999-2000, 28-29, nr. 2, p. 211-263.

954.           Din corespondența lui Alexandru Roman cu George Barițiu (1883-1885), „A.I.I.C.N.”, 1999-2000, 23, p. 173-197 (în colab.).

955.           Măsuri ale nobilimii maghiare pentru a-și conserva puterea în primele luni ale revoluției din 1848-1849, în: Revoluția de la 1848-1849 în Europa Centrală. Perspectivă istorică și istoriografică, Cluj-Napoca, 2000, p. 235-248.

956.           Date statistice privind situația iobagilor și jelerilor din satele comitatului Bihor la 1771 și 1826, „A.U.D.O.”, 2001, 11, p. 118-137 (în colab.).

957.           Dezbaterea și votarea legii urbariale de către Dieta Transilvaniei din 1846-1847, în: Societate și civilizație, Târgu-Mureș, 2002, p. 441-454.

958.           Importanța conscripției czirákyene pentru studierea sesiilor iobăgești și a obligațiilor țăranilor aserviți din Transilvania între 1820-1848, „A.I.I.C.N.”, 2002, 41, p. 41-84.

959.           Începutul activității politice a lui Vasile Lucaciu, „A.I.I.C.N.”, 2001, 40, p. 123-140; „Marmația”, 2002, 7, nr. 2, p. 158-171.

960.           Mișcări țărănești din satele arădene contra notarilor și primarilor în primăvara anului 1848, preludiu al evenimentelor din toamna anului 1918 care au facilitat Marea Unire, „Ziridava”, 2002, 23, p. 157-168.

961.           Mișcările țărănești și desființarea iobăgiei în satele comitatului Zarand în primăvara anului 1848, „Ziridava”, 2002, 23, p. 145-156.

962.           Acțiuni ale țărănimii din comitatul Cluj pentru desființarea iobăgiei în primăvara anului 1848, „A.I.I.C.N.”, 2003, 42, p. 281-295.

963.           Desființarea iobăgiei din Banat, Crișana și Maramureș în primăvara anului 1848, „A.I.I.C.N.”, 2003, 42, p. 281-295.

964.           Contribuția preoților greco-catolici la susținerea revendicărilor țăranilor ardeleni privind desființarea iobăgiei și la întărirea conștiinței lor naționale în primăvara anului 1848, „Studia t. cat.”, 2004, 49, nr. 1, p. 29-80 (în colab.).

965.           Participarea țărănimii din comitatul Turda la revoluție în primăvara anului 1848, pentru desființarea iobăgiei, „A.I.I.C.N.”, Series Historica, 2004, 43, p. 131-152.

966.           Formele de manifestare și specificul acțiunilor țărănești din scaunele secuiești în primăvara anului 1848, „A.I.I.C.N.”, Series Historica, 2005, 44, p. 121-148 (în colab.).

967.           xxx, Din activitatea lui Avram Iancu în primăvara anului 1848, „Anuar. Inst. Ist. Arheol. Cluj”, 1972, 15, p. 451-464.

968.           xxx, Revoluția de la 1848-1849 în Transilvania [Documente], vol. I, 2 martie – 12 aprilie 1848, Sub redacția: Ștefan Pascu, Victor Cheresteșiu, Colectivul de elaborare a volumului: S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, H. Mureșanu, D. Károlyi, G. Neamțu, P. Teodor, I. Bozac, I. Kovács, S. Retegan, ..., Colaboratori: M. Bodor, M. Maxim, A. Neamțu, L. Gyémánt, ..., București, Ed. Academiei, 1977, 512 p. (în colab.).

969.           xxx, Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române [Seria] C. Transilvania, vol. II, 12-29 aprilie 1848, Sub redacția: Ștefan Pascu, V. Cheresteșiu, Colectivul de elaborare a volumului: S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, H. Mureșanu, D. Károlyi, G. Neamțu, P. Teodor, ..., I. Bozac, I. Kovács, S. Retegan, Colaboratori: M. Bodor, M. Maxim, ..., A. Neamțu, ...,  București, Ed. Academiei, 1979, LXI + 476 p. (în colab.).

970.           xxx, Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române [Seria] C. Transilvania, vol. III, 30 aprilie – 14 mai 1848, Sub redacția: Ștefan Pascu, Colectivul de autori: V. Cheresteșiu, S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, H. Mureșanu, D. Károlyi, G. Neamțu, ..., M. Bodor, I. Bozac, P. Teodor, Colaboratori: I. Kovács, S. Retegan, ..., A. Neamțu, I. Cicală, I., Dani, București, Ed. Academiei, 1982, 606  p. (în colab.).

971.           xxx, Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. IV, 14-25 mai 1848, Sub redacția: Ștefan Pascu, Colectivul de autori: V. Cheresteșiu, S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, D. Károlyi, H. Mureșanu, G. Neamțu, M. Bodor, K. Schmidts, Colaboratori: I. Bozac, P. Teodor, I. Chindriș, I. Dani, A. Neamțu, .... S. Retegan, Introducere de Ștefan Pascu, București, Ed. Academiei, 1986, 599  p. (în colab.).

972.           xxx, Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. V, 26 mai – 4 iunie 1848, Autori: S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, D. Károlyi, G. Neamțu, I. Chindriș, K. Schmidts, M. Bodor, H. Mureșanu, Colaboratori: I. Dani, S. Mândruț, I. Bolovan, București, Ed. Academiei Române, 1992, 537  p.

973.           xxx, Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. VI, 5-16 iunie 1848, Introducere de Camil Mureșanu, Colectivul de redacție: S. Benkő, M. Bodor, L. Botezan, A. Egyed, D. Károlyi, G. Neamțu, H. Mureșanu, I. Bolovan, I. Chindriș, E. Cosma, S. Mândruț, K. Schmidts, Indicele de: I. Chindriș, București, Ed. Academiei Române, 1998, 624  p.

974.           xxx, Revoluția de la 1848 în Transilvania. Ancheta Kozma din Munții Apuseni, Coordonatori: Gelu Neamțu, Ioan Bolovan, Autori: Marghiola Bodor, Ioan Bolovan, Dénés Károlyi, Maria Maxim, Neamțu Gelu, Colaboratori: Liviu Botezan, Stelian Mândruț, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, Fundația Culturală Română, 1998, 246 p.

975.           xxx, Istoria României. Transilvania, vol. II, Coordonator: Anton Drăgoescu, Autori: Gheorghe Iancu, Ioan Bolovan, Dumitru Suciu, ..., Gelu Neamțu, ..., Liviu Botezan, ..., Ela Cosma, ..., Marcel Știrban, ..., Cluj-Napoca, [Ed.] „George Barițiu”, 1999, 1644 p. (în colab.).

 

BOZAC,  ILEANA (1914-2000)

 

976.           Politica școlară a curții din Viena în domeniul fiscal al Zlatnei în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea, „Studii Cerc. Ist. Cluj”, 1956, 7, nr. 1-4, p. 119-150.

977.           Exploatarea muncii copiilor în minele statului din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, „Studii Rev. Ist.”, 1958, 11, nr. 3, p. 93-109.

978.           Școlile de la salinele din Transilvania la sfârșitul veacului al XVIII-lea, „Anuar. Inst. Ist. Cluj”, 1960, 3, p. 281-295.

979.           Arhiva lui Horea, „Rev. Arhiv.”, 1961, 4, nr. 2, p. 151-178.

980.           Două documente din 1744 privitoare la trecutul minerilor din Rodna, „Anuar. Inst. Ist. Cluj”, 1961, 4, p. 245-252.

981.           Le voyage de Spallanzani en Transylvanie [1786], „Revue Roumaine Hist.”, 1965, 4, nr. 1, p. 95-104.

982.           Morile din Domeniul de Sus al Zlatnei în anul 1774, „Anuar. Inst. Ist. Cluj”, 1965, 8, p. 329-353.

983.           Răscoala lui Horea văzută de un ofițer din trupele de represiune, „Anuar. Inst. Ist. Arheol. Cluj”, 1972, 15, p. 435-441.

984.           Știri despre românii din Transilvania din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea în autobiografia lui Heidendorf, „Anuar. Inst. Ist. Arheol. Cluj-Napoca”, 1973, 16, p. 375-384.

985.           Semnificația europeană a răscoalei lui Horea în comentariul lui W.L. Wekhrlin [1739-1792], „Anuar. Inst. Ist. Arheol. Cluj”, 1974, 17, p. 237-246.

986.           Un ziar german („Real Zeitung”, Erlangen) despre răscoala lui Horea, „Studia hist.”, 1973, 18, fasc. 2, p. 51-59 (în colab.).

987.           Un epilog al răscoalei lui Horea, după un raport din februarie 1785, în: Ștefan Meteș la 85 de ani, Cluj-Napoca, 1977, p. 305-308.

988.           Niculae Iuon al Horii, fiul lui Horea, „A.I.I.A. – Cluj-Napoca”, 1982, 25, p. 235-264.  

989.           xxx, Bibliografia istorică a României, II, Secolul XIX, Tom. 2, Viața economică,  Volum inițiat de G. Zane și îngrijit de Daniela Poenaru, Autori și colaboratori: ..., L. Bányai, Gh. Hristodol, L. Jordáky, I. Bozac, I. Cicală, I. Domșa, Gh. Dumitrașcu, A. Egyed, D. Károlyi, Sept. Martin, Hilde Mureșanu, T. Onișor, ..., București, Centrul de Informare și Documentare Economică, 1999, 842 p.

990.           xxx, Revoluția de la 1848-1849 în Transilvania [Documente], vol. I, 2 martie – 12 aprilie 1848, Sub redacția: Ștefan Pascu, Victor Cheresteșiu, Colectivul de elaborare a volumului: S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, H. Mureșanu, D. Károlyi, G. Neamțu, P. Teodor, I. Bozac, I. Kovács, S. Retegan, ..., Colaboratori: M. Bodor, M. Maxim, A. Neamțu, L. Gyémánt, ..., București, Ed. Academiei, 1977, 512 p. (în colab.).

991.           xxx, Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române [Seria] C. Transilvania, vol. II, 12-29 aprilie 1848, Sub redacția: Ștefan Pascu, V. Cheresteșiu, Colectivul de elaborare a volumului: S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, H. Mureșanu, D. Károlyi, G. Neamțu, P. Teodor, ..., I. Bozac, I. Kovács, S. Retegan, Colaboratori: M. Bodor, M. Maxim, ..., A. Neamțu, ...,  București, Ed. Academiei, 1979, LXI + 476 p. (în colab.).

992.           xxx, Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române [Seria] C. Transilvania, vol. III, 30 aprilie – 14 mai 1848, Sub redacția: Ștefan Pascu, Colectivul de autori: V. Cheresteșiu, S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, H. Mureșanu, D. Károlyi, G. Neamțu, ..., M. Bodor, I. Bozac, P. Teodor, Colaboratori: I. Kovács, S. Retegan, ..., A. Neamțu, I. Cicală, I. Dani, București, Ed. Academiei, 1982, 606  p. (în colab.).

993.           xxx, Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. IV, 14-25 mai 1848, Sub redacția: Ștefan Pascu, Colectivul de autori: V. Cheresteșiu, S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, D. Károlyi, H. Mureșanu, G. Neamțu, M. Bodor, K. Schmidts, Colaboratori: I. Bozac, P. Teodor, I. Chindriș, I. Dani, A. Neamțu, .... S. Retegan, Introducere de Ștefan Pascu, București, Ed. Academiei, 1986, 599  p. (în colab.).

994.           xxx, Izvoarele răscoalei lui Horea (Fontes seditionis Horianae), Seria B. Izvoare narative, Sub redacția: Ștefan Pascu, vol. I-III, vol. I: 1773-1785, vol. II: 1786-1860, vol. III: Presă, broșuri, 1784-1785, Publicat de: Nicolae Edroiu, Ileana Bozac, Ladislau Gyémánt, Volker Wollmann, Alexandru Neamțu, Costin Feneșan, Lelia Täuber, ..., Delia Marga, București, Ed. Academiei, 1983-1984, 491 p., 474 p., 450 p. (în colab.).

 

BRAHARU, DUMITRU (1898-1984)

 

995.           Societatea de lectură „S. Mehedinți”, „Anuarul al III-lea al Școlii civile (medie) de băieți și al Internatului țărănesc din Cluj”, Cluj, 1921-1922, p. 31-32.

996.           Excursiunea școlară din aprilie 1924, „Anuarul al V-lea al Școlii civile de băieți din Cluj”, Cluj, 1923-1924, p. 57-62.

997.           Adunarea „Astrei” la Zalău, „Inf. P.”, 1926, 3, nr. 38, p. 1.

998.           Cum s-a dat bătălia de la Goroslău, „Inf. P.”, 1926, 3, nr. 38, p. 2.

999.           Întru pomenirea luptei de la Grivița, „Inf. P.”, 1926, 3, nr. 36, p. 1.

1000.       România și Societatea Națiunilor, „Inf. P.”, 1926, 3, nr. 37, p. 1.

1001.       Vasile Bogrea, „Inf. P.”, 1926, 3, nr. 38, p. 1.

1002.       Problema originii poporului român, „Minerva. Enciclopedie română”, Cluj, 1929, p. 834-835.

1003.       Un colaborator al lui Șaguna: Secretarul de Stat Gheorghe Ioanovici de Duleu și Valea Mare, Cluj, Tip. Cartea Românească, 1932, 47 p.

1004.       Secretarul de Stat Gheorghe Ioanovici și Statutul organic al bisericii ortodoxe române din Ardeal, Cluj, Tip. Ardealul, s.a. [1933], 36 p.

1005.       La desvelirea bustului lui Delavrancea, „C.T.C.”, 1934, 15, p. 92.

1006.       Cuvântări ocazionale, Cu o prefață de prof. univ. Vladimir Ghidionescu, Cluj, Inst. de Arte Grafice Ardealul, 1935, 63 p.

1007.       Ion Al. Lăpedatu (1844-1878). Note bio-bibliografice, în: Frații Alexandru și Ioan Lapedatu ... , București, 1936, p. VII-XXIII.

1008.       Ion Al. Lapedatu ca nuvelist istoric, în: Frații Alexandru și Ioan Lapedatu ..., București, 1936, p. 149-180.

1009.       Nuvela istorică în literatura română transilvană: Ion Al. Lăpedatu (1844-1878). Cu note bio-bibliografice, București, M.O. Impr. Națională, 1936, 53 p.

1010.       Unirea Basarabiei. 27 Martie 1918, în: Sărbătorile naționale ale Românilor. Cuvântări ocazionale, 1936, p. 33-40.

1011.       Din trecutul orașului și județului Cluj. Orașul Cluj, în: Administrația românească în județul Cluj, 1937, p. 5-9.

1012.       Sărbătorile naționale ale Românilor. Cuvântări ocazionale, Ed. a II-a, București, Tip. Cultura Românească, 1937, 69 p.

1013.       M.S. Regle Carol II și cercetașii din Războiul pentru Întregirea Neamului, Cluj, Tip. Națională, 1938, 17 p.; „G.I.”, 1938, 7, nr. 11-12, p. 105-114.

1014.      Cluj. Câteva date istorice, „Tribuna”, 1939, 2, nr. 205, p. 2-3.

1015.       L’opinion publique italienne et le procès du Mémorandum de Transylvanie (1894), Bucarest, Impr. Nationale, 1939, 31 p.; „R. Trans.”, 1939, 5, nr. 2, p. 173-201.

1016.       La question roumaine en Italie après le procès du Mémorandum (1894-1896), Bucarest, Impr. Nationale, 1940, 35 p.; „R. Trans.”, 1940, 6, nr. 2, p. 242-274.

1017.       Opinia publică italiană și procesul Memorandului ... Rememorări cu prilejul aniversării a 45 de ani de la eliberarea celor 14 condamnați, „Curentul”, 1940, 13, nr. 4513, p. 6; nr. 4514, p. 2.

1018.       „Toate plugurile umblă ...” O pagină din istoria ziaristicii românești transilvane, București, M.O. Impr. Națională, 1943, 16 p.; în: Omagiu lui Ioan Lupaș ..., București, 1943, p. 113-126.

1019.       Istoria românilor în legătură cu istoria lumii până la Ștefan cel Mare. Pentru clasa I-a comercială băieți și fete, București, 1943, 166 p. (în colab.).

1020.       Familii macedo-române în fosta Austro-Ungarie, Slatina, Tip. Moștenitorii C. Constantinescu, 1944, 16 p.; „Școala Noastră”, 1944, nr. 4-6.

1021.       Chestiunea română în Italia în timpul Memorandului, Sibiu, Tip. Cartea Românească din Cluj, 1942, 143 p.; „A.I.I.N.”, 1943-1944, 9, p. 1-130.

1022.       Ministrul școalelor, „Lumina”, Cluj, 1946, 1, nr. 15, p. 1, 3.

1023.       180 de ani de la răscoala iobagilor din Transilvania condusă de Horea, Cloșca și Crișan, „Viața nouă”, Câmpeni, 1964, 14, nr. 673, p. 2-3.

1024.       Inscripții în Țara Moților, „Contemporanul”, 1967, nr. 28, p. 9.

1025.       O baladă istorică inedită: Visul lui Iancu – 9 mai 1849, „Tribuna”, 1967, 11, nr. 33, p. 5.

1026.       Versul buciumanilor, „Tribuna”, 1967, 11, nr. 36, p. 5.

1027.       Contribuții biografice privitoare la sfârșitul tragic al lui Odobescu, „Steaua”, 1968, 19, nr. 12, p. 94-101 (în colab.).

1028.       1848 în Transilvania, „Contemporanul”, 1968, nr. 19, p. 8.

1029.       O interesantă contribuție sălăjeană la istoria lui Mihai Viteazul, „Năzuința”, 1970, 3, nr. 154, p. 9.

1030.       O eroină necunoscută din Abrud – Octavia Stoica-Barabaș (episod din lupta pentru unire), „Ț.M.”, 1974, p. 99-102.

1031.       Trădarea lui Horea și Cloșca. Tratativele de la Abrud, „Ț.M.”, 1974, p. 22-31.

1032.       Tribunii din Câmpeni ai lui Avram Iancu, „Ț.M.”, 1974, p. 71-82.

1033.       Guruslău – 375. Acum 50 de ani, „Năzuința”, 1976, 9, nr. 953, p. 6.

1034.       Voluntarii transilvăneni (iunie 1917) [la Iași], „Cronica”, 1977, 12, nr. 29, p. 2.

1035.       Alexandru Lapedatu. Momente mai importante pentru viața și cariera mea între 1908-1916, „Vatra”, 1978, 8, nr. 9, p. 8-9.

 

BUTA, NICOLAE (1901-1941)

 

1036.       „Astra” la București, „S.M.”, 1924, 1, nr. 11, p. 242-243.

1037.       Avram Iancu și epoca sa, Cluj, Impr. Dr. S. Bornemisa, 1924, 112 p.

1038.       Câteva informațiuni și considerațiuni asupra tinereții lui Avram Iancu, București, Tip. Cartea Românească, 1924, 16 p.; „A.I.I.N.”, 1923, 2, p. 323-338.

1039.       Colaboratorii lui Iancu. Simeon Balint, „Ț.N.”, 1924, 5, nr. 35, p. 1123-1124.

1040.       Cuvântul tinerimii universitare la mormântul lui Avram Iancu, „S.M.”, 1924, 1, nr. 21, p. 422-423.

1041.       Eroul instinctului național. Avram Iancu, „Cosânzeana”, 1924, 8, nr. 16, p. 194.

1042.       Patru scrisori domnești din Arhivele Vaticanului [1606-1656], „A.I.I.N.”, 1924-1925, 3, p. 553-557.

1043.       3/15 Mai 1848, „S.M.”, 1924, 1, nr. 5, p. 119.

1044.       Acțiune și doctrină fascistă, „S.M.”, 1925, 2, nr. 39, p. 678-679.

1045.       Benito Mussolini, „S.M.”, 1925, 2, nr. 46-47, p. 822-823.

1046.       I ragguagli di Claudio Rangoni, vescovo di Reggio-Emilia e nunzio di Polonia dal 1599-1605. Appunti di storia rumena, „D. It.”, 1925, 1, p. 259-377.

1047.       O conferință la Școala Română din Roma, „S.M.”, 1925, 2, nr. 10, p. 175-176.

1048.       Problema individului și a claselor sociale în revoluția fascistă, „S.M.”, 1925, 2, nr. 42, p. 757-758.

1049.       Vasile Bogrea, „Transilvania”, 1926, 57, nr. 10, p. 546-550.

1050.       Ardealul de ieri și Ardealul de mâine – Pentru vremuri noi, orientare nouă, „S.M.”, 1927, 4, nr. 12, p. 160-162.

1051.       Ardealul în anul 1877 (văzut de un ziarist francez), „S.M.”, 1927, 4, nr. 29-30, p. 376.

1052.       Botezul Universității clujene, „S.M.”, 1927, 4, nr. 44, p. 507.

1053.       Ça ... c’est Paris, „S.M.”, 1927, 4, nr. 15-16-17, p. 216-217.

1054.       Psihologia „mulțimii” franceze, „S.M.”, 1927, 4, nr. 27-28, p. 348-349.

1055.       Țăranul român în judecata unui francez, „S.M.”, 1927, 4, nr. 23-24, p. 301-302.

1056.       Abatele Zavoral în România și vizita deputatului Esmond Harmswort în Ungaria, „S.M.”, 1928, 5, nr. 10, p. 202.

1057.       O placă pentru memorandiști, „S.M.”, 1928, 5, nr. 11, p. 224.

1058.       Un nou academician: dl. Silviu Dragomir, „S.M.”, 1928, 5, nr. 11, p. 230.

1059.       Importanța istoriografică a memoriilor, „S.M.”, 1929, 6, nr. 14-15, p. 240-241.

1060.       Mihaiu Viteazul, „Transilvania”, 1929, 60, nr. 2, p. 129-135.

1061.       Acordul de la Haga, „A. Tân.”, 1930, 1, nr. 3, p. 65-67.

1062.       Ardealul și democrația, „A. Tân.”, 1930, 1, nr. 1, p. 3-7.

1063.       Autobiografia unui moșneag venerabil [Theodor V. Păcățean], „A. Tân.”, 1930, 1, nr. 9, p. 261.

1064.       Averescaniada, „A. Tân.”, 1930, 1, nr. 11, p. 353-356.

1065.       Crai nou ... [Despre restaurație], „A. Tân.”, 1930, 1, nr. 9, p. 257-259.

1066.       Cultul satului românesc, „A. Tân.”, 1930, 1, nr. 4, p. 97-99; nr. 7, p. 161-163.

1067.       Declarațiile Regelui, „A. Tân.”, 1930, 1, nr. 10, p. 305-307.

1068.       Dictatură ?, „A. Tân.”, 1930, 1, nr. 2, p. 37-39.

1069.       Generația tânără și democrația, „A. Tân.”, 1930, 1, nr. 8, p. 209-213.

1070.       I Paesi Romeni in una serie di „Avvisi” della fine del Cinquecento (1599-1603), „D. It.”, 1930, 2, p. 72-304.

1071.       O aniversare. Thomas Garrigue Masaryk – octogenar, „A. Tân.”, 1930, 1, nr. 6, p. 130-134.

1072.       Guvern de presonalități ?, „A. Tân.”, 1931, 2, nr. 1, p. 1-3.

1073.       Ștefan Cicio-Pop, „G.R.”, 1934, 2, nr. 3, p. 129-133.

1074.       Horia - Tâlcul unei comemorări, „G.R.”, 1935, 3, nr. 2, p. 65-69.

1075.       † Nicolae Iorga, „Transilvania”, 1941, 72, nr. 3, p. 173-179.

 

BUTURĂ, VALERIU (1910-1989)

 

1076.       Adăposturile temporare în sud-estul Munților Apuseni, „Anuar. Mus. Etnogr. Transilv.”, 1957-1958, [1958], p. 95-134.

1077.      Un monument al arhitecturii populare transilvănene, biserica de lemn din Cizer, „Anuar. Muz. Etnogr. Transilv.”, 1959-1961, [1963], p. 323-338.

1078.      Muzeul Etnografic al Transilvaniei Cluj, București, 1966, 29 p.

1079.      Spălarea aurului din aluviuni și mineritul țărănesc din Munții Apuseni, „Anuar. Muz. Etnogr. Transilv.”, 1965-1967, [1969], p. 25-94.

1080.       Contribuții la studiul fierăritului în Munții Apuseni [sec. XIII-XIX], „Apulum”, 1972, 10, p. 581-603.

1081.      Etnografia poporului român. Cultura materială, Cluj-Napoca, 1978, 465 p. + 60 pl.

1082.      Străvechi mărturii de civilizație românească. Transilvania. Studiu etnografic, București, 1989, 402 p.

 

CÂMPEANU, CORNEL (1921-1962)

 

1083.       Din trecutul satului Tăuți în perioada descompunerii feudalismului, „Studii Cerc. Științ. Cluj Șt. Soc.”, 1955, 6, nr. 1-2, p. 181-199.

1084.       O lucrare necunoscută a lui Samuil Micu: „Hronologia împăraților turcești”, „Studii Cerc. Ist. Cluj”, 1957, 8, nr. 1-4, p. 213-231.

1085.       Date cu privire la atacul iobagilor asupra nobilimii din Cioara, Vurpăr și Vințul de Jos, în timpul răscoalei țărănești din anul 1784, „Anuar. Inst. Ist. Cluj”, 1960, 3, p. 255-280.

1086.       Considerații bibliografice asupra operelor lui Samuil Clain privitoare la istoria românilor, „Anuar. Inst. Ist. Cluj”, 1961, 4, p. 75-109.

1087.       Un aspect al asupririi feudale în domeniul Buda [comitatul Cluj] la începutul secolului al XIX-lea, „Studii Art. Ist.”, 1961, 3, p. 145-157.

1088.       Un capitol necunoscut al lui Samuil Clain despre „Războaiele lui Traian cu Dachii”, „Acta Mus. Reg. Apulensis”, 1961, 4, p. 285-292.

1089.       Urme culturale din trecut. Semnalarea unor vechi manuscrise [despre cărți vechi românești din 1687, 1795 și 1797], „Anuar. Inst. Ist. Cluj”, 1961, 4, p. 273-275.

1090.       Date noi în legătură cu răscoala țărănească din Transilvania din anul 1784, „Studii Art. Ist.”, 1962, 4, p. 55-71.

1091.       Micu Samuil, Scurtă cunoștință a istoriei românilor, Introducere și îngrijirea ediției de Cornel Câmpeanu, București, Ed. Științifică, 1963, 238 p.

1092.       Zur Beteiligung der ungarischen und deutschen Bevölkerung Siebenbürgens an dem Bauernaufstand unter der Führung Horeas [1784], „Forsch. Volks. Landkde”, 1963, 6, p. 152-158 (în colab.)

 

CÂMPEANU, REMUS (n. 1960)

 

1093.       Nicolae Iorga sur l’union religieuse des Roumains, „Studia hist.”, 1990, 35, nr. 2, p. 39-45.

1094.       Dispute istoriografice de după 1900 privind primul secol al unirii religioase în zona Oradiei. Evoluție și perspectivele scrisului istoric, „Crisia”, 1991, 21, p. 331-338.

1095.       Între certitudini și confuzii. Din nou despre răscoala lui Horea, „Sargeția”, 1992-1994, 25, p. 399-406; „Trans. R.”, 1994, 3, nr. 4, p. 174-180; „I.A.”, 1994, 2, nr. 23, p. 333-343.

1096.       Reactualizarea unei controverse istoriografice. Mitropolitul Atanasie și unirea religioasă, „A.I.I.C.N.”, 1992, 31, p. 45-58.

1097.       Rolul politic al episcopilor uniți în disputa ortodoxie-greco-catolicism în zona Oradiei în veacul al XVIII-lea, „Familia”, 1992, 28, nr. 7-8, p. 18-19.

1098.      Tineri români la școlile confesionale din Transilvania în secolul al XVIII-lea, „Sargeția”, 1992-1994, 25, p. 309-329.

1099.      Aspirații spre depășirea marginalității în mediul rural din Transilvania prin unirea religioasă, „A.I.I.C.N.”, 1993, 32, p. 39-47.

1100.      Considerații istoriografice privind clerul năsăudean în secolul al XVIII-lea, „R.B.”, 1993, 7, p. 155-162.

1101.      Considerații privind structura socială a intelectualității române la sfârșitul veacului al XVIII-lea, „Crisia”, 1993, 23, p. 187-194.

1102.      Considerații privind reflectarea iluminismului românesc transilvănean în lucrarea lui Kosáry Domokos, Mûvelödés a XVIII Századi Magyarországon, „A.I.I.C.N.”, 1994, 33, p. 445-448.

1103.      Contribuții la istoria intelectualității române din Transilvania în secolul al XVIII-lea, „A.M.N.”, 1994, 31, nr. 2, p. 41-58.

1104.      Evoluția istoriografiei confesionale în ținuturile Oradei și Năsăudului în perioada interbelică. Analiză comparativă, „R.B.”, 1994, 8, p. 223-227.

1105.      Le clergé de Năsăud au dix-huitième siècles. Traits caractéristiques concernant l’administration et l’état du domaine confesionel, în: The Austrian Military Border. Its Political and Cultural Impact, Iași, 1994, p. 79-91.

1106.      Sursele intelectualității române din Transilvania în secolul al XVIII-lea. Trecut. Prezent și perspectivă istoriografică, „A.I.I.C.N.”, 1994, 33, p. 305-326.

1107.      Contribuții la istoria învățământului bistrițean în secolul al XVIII-lea, „R.B.”, 1995, 9, p. 203-208.

1108.      Date despre elevii români de la Liceul Regal din Cluj la sfârșitul secolului al XVIII-lea, în: Dr. Sabin Manuilă. Istorie și demografie, Cluj-Napoca, 1995, p. 207-211.

1109.      Elitele. Eșecul unor tentative de definire, „A.I.I.C.N.”, 1995, 34, p. 409-412.

1110.      Elite și structuri românești în Transilvania secolului al XVIII-lea, în: Transilvania între medieval și modern, Cluj-Napoca, 1996, vol. I, p. 28-33.

1111.      Elitele europene și elitele românești în veacul al XVIII-lea. Încercări de definire, „Xenopolitana”, 1996, 4, nr. 1-4, p. 87-94.

1112.      Învățământul sibian în secolul al XVIII-lea. Aspecte bibliografice și arhivistice, „A.M.N.”, 1996, 33, nr. 2, p. 203-210.

1113.      Realități românești reflectate în arhiva Direcției școlare Oradea la sfârșitul secolului al XVIII-lea, „R.B.”, 1996, 10-11, p. 137-140.

1114.      Școală și viață cotidiană în Clujul secolului al XVIII-lea. Aspecte istoriografice și arhivistice, „A.I.I.C.N.”, 1996, 35, p. 89-99.

1115.      A Habsburg iskola-politika hatása az erdélyi roman lakosságra a XVIII században (L’influence de la politique scolaire habsbourgeoise sur la population roumaine au XVIIIe siècle), în: Habsburgok és Magyarország a XVI-XVIII században, Debrecen, 1997, p. 111-118.

1116.      Credință sau interes ? Aspecte laice și confesionale ale accesului românilor transilvăneni spre categoriile nobiliare în veacul al XVIII-lea, în: Transilvania între medieval și modern, Cluj-Napoca, 1997, vol. 2, p. 16-25; în: Church and Society in Central and Eastern Europe, Cluj-Napoca, 1998, p. 425-435 și în lb. franceză.

1117.      Aspecte privind conturarea elitelor românești din Transilvania secolului al XVIII-lea, „A.I.C.S.”, 1998, 1, p. 7-19.

1118.      Elementul românesc în administrația Transilvaniei în veacul al XVIII-lea, „A.I.I.C.N.”, 1998, 37, p. 127-148.

1119.      Elite și structuri sociale românești în Transilvania veacului al XVIII-lea. O altfel de imagine, în: Studii istorice. Omagiu profesorului Camil Mureșanu, Cluj-Napoca, 1998, p. 197-217.

1120.      Recuperarea unui handicap social. Nepotismul în familiile nobiliare românești din Transilvania în veacul al XVIII-lea, „Xenopoliana”, 1998, 6, nr. 3-4, p. 74-91.

1121.      Dinamica socială și politică a nobilimii maghiarizate de origine română în veacul al XVIII-lea, în: Studii istorice româno-ungare, Iași, 1999, p. 53-64.

1122.      Elitele românești din Transilvania veacului al XVIII-lea, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1999, 458 p.

1123.      Intelectualitatea română din Transilvania în veacul al XVIII-lea, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1999, 326 p.

1124.      Gorun, Gheorghe, Răscoala lui Horea în comitatul Bihor. Izvoare diplomatice, vol. I, (1776-1784), Colaboratori: Gyémánt Ladislau, Remus Câmpenu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000, 367 p. (în colab.).

1125.      Între patimă și luciditate. Opinii istoriografice critice privind Unirea religioasă a românilor ardeleni, în: 300 de ani de la Unirea Bisericii Românești din Transilvania cu Biserica Romei, Cluj-Napoca, 2000, p. 307-323.

1126.      Perfecționarea administrativă a bisericilor române din Transilvania. Considerarea spiritului pragmatic în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea, „Studia t.gr.cat.v.”, 2000, 45, nr. 1, p. 165-178.

1127.      <Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. VIII>, Răscoala lui Horea în comitatul Bihor. Izvoare diplomatice, vol. I, 1776-1784, de Gheorghe Gorun, Au mai colaborat: ..., Remus Câmpeanu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000, LXXIII + 366 p.; vol. II, 1785, de Gheorghe Gorun, Au mai colaborat: ..., Remus Câmpeanu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2001, XLI + 409 p.

1128.      David Prodan despre unirea religioasă a românilor ardeleni, „A.U.A.”, 2002, 6, nr. 1, p. 237-252.

1129.      Două personalități, două atitudini diferite față de Unirea religioasă: Nicolae Densușianu și Ștefan Manciulea, „Studia t.gr.cat.v.”, 2002, 47, nr. 2, p. 139-144.

1130.      O etapă ascendentă în istoriografia unirii religioase: opera lui Aloisie Tăutu, „A.I.I.C.N.”, 2002, 41, p. 347-354.

1131.      Secvențe istoriografice privind Unirea religioasă a românilor ardeleni, „A.U.A.”, 2002, 6, nr. 2, p. 205-218 (în colab.).

1132.      Un efect spectaculos al Unirii religioase: integrarea elitelor românești din Transilvania, Partium și Banat în sistemul catolic de învățământ în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, „A.U.A.”, 2002, 6, nr. 2, p. 125-140.

1133.      Un segment mai puțin cunoscut din istoriografia unirii religioase. Perspectiva lui Iosif Siergescu, „A. Som.”, 2002, 1, p. 85-95.

1134.      Biserica Română Unită între istorie și istoriografie, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, 420 p.

1135.      Generația pașoptistă din Transilvania despre începuturile Bisericii Române Unite. Optica lui August Treboniu Laurian, în: Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică: istorie și spiritualitate, Blaj, 2003, p. 439-448.

1136.      George Bariț despre întemeierea Bisericii Române Unite, „A.I.I.C.N.”, 2003, 42, p. 83-88.

1137.      Perspectiva lui Simion Bărnuțiu asupra unirii religioase a românilor din Transilvania cu Biserica Romei, „A.I.I.C.N.”, 2003, 42, p. 251-257.

1138.      Perspectiva lui Zenovie Pâclișanu asupra începuturilor unirii religioase a românilor ardeleni cu Biserica Romei, „A.U.A.”, 2003, 7, p. 359-363 (în colab.).

1139.      Românii și școlile catolice în Clujul veacului al XVIII-lea, în: Studii de istorie medievală și premodernă, Cluj-Napoca, 2003, p. 203-219.

1140.      Tinerii români la gimnaziile Bistriței în veacul al XVIII-lea, „A. Som.”, 2003, 2, p. 117-121.

1141.      Initiatives oecuméniques dans l’historiographie confessionelle contemporaine de Roumanie, „Trans. R.”, 2004, 13, nr. 3, p. 66-74.

1142.      Impactul reformei religioase asupra învățământului transilvănean, „A.I.I.C.N.”, Series Historica, 2004, 43, p. 85-97.

1143.      Liderii greco-catolici ai generației pașoptiste transilvănene despre reorganizarea Bisericii Române Unite. Două studii de caz: Simion Bărnuțiu și August Treboniu Laurian, „Studia t.cat.”, 2004, 49, nr. 1, p. 81-87.

1144.      O sursă de mare potențial pentru istoria socială și istoria administrativă a Transilvaniei: conscripția fiscală din anul 1750, „A.U.A.”, 2004, 8, p. 81-85.

1145.       xxx, Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. IX, Ediție de Ladislau Gyémánt, ..., Remus Câmpeanu, Anton Dörner, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2004, 353 p.

 

CHERESTEȘIU, VICTOR (1895-1971)

 

1146.      Români și unguri. Scurtă privire istorică asupra raporturilor româno-maghiare din Ardeal, București, Ed. Stat., 1947, 95 p.; ed. și în lb. maghiară.

1147.      Bălcescu, N., Scrieri alese, Cu o prefață de V. Cheresteșiu, București, Ed. Lit. Artă [1955], 263 p.; 1956, 420 p. în lb. maghiară; 1953, 115 p. în lb. germană.

1148.      Nicolae Bălcescu – marele revoluționar democrat român, „L.d.C.”, 1953, 33, nr. 1-2, p. 96-111; „H.C.”, 1954, 2, nr. 4, p. 505-519 (și în lb. rusă).

1149.      Despre dezvoltarea științei istorice din Republica Populară Română în deceniul 1944-1954, „Studii”, 1954, 7, nr. 3, p. 161-173 (în colab.).

1150.      Documente privind istoria României. Războiul pentru independență, Comitetul de redacție: V. Cheresteșiu, ..., Vol. I/1-2-IX, București, Ed. Academiei R.P.R., 1954-1955, 903 p., 561 p., 669 p., 750 p., 601 p., 694 p., 785 p., 594 p., 385 p. (în colab.).

1151.      Contribuții la istoria mișcărilor țărănești în Transilvania în anul revoluționar 1848, ”Studii Ref. Ist. Rom.”, 1954, partea a II-a, p. 1159-1199; ”Revue des Sciences Sociales”, 1954, 2, p. 5-42; Nouvelles Études d’Histoire, Xe Congrès des sciences historiques, Roma, 1955, București, 1955, p. 341-342 în lb. franceză.

1152.      Die internationale Bedeutung der Revolution des Jahres 1848, în: Congrès International des scicences historiques. Rapports Ier. Grands thèmes, Vienne, p. 257-270.

1153.      Pregătirea și obiectivele adunării de la Blaj din 3-15 mai 1848, „Studii Rev. Ist.”, 1954, 7, nr. 4, p. 161-183; 1955, 8, nr. 5-6, p. 41-74.

1154.      Influența primei revoluții ruse asupra mișcării revoluționare din România, „L.d.C.”, 1955, 35, nr. 1, p. 69-84.

1155.      Luptătorul revoluționar Eftimie Murgu, „Studii Rev. Ist.”, 1956, 9, nr. 1, p. 65-85.

1156.      Martie 1848 – la români din Transilvania, în: Emlékkönyv Kelemen Lajos, Cluj, 1957, p. 134-149.

1157.      Lupta revoluționară a maselor – factor hotărâtor în unirea Transilvaniei cu România, „Studii Rev. Ist.”, 1958, 11, nr. 6, p. 21-56 (în colab.).

1158.      Pătrunderea ideilor Marii Revoluții Socialiste din Octombrie în masele din Transilvania, „Anuar. Inst. Ist. Cluj”, 1958-1959, 1-2, p. 241-282; în: Die Volksmassen, Gestalter der Geschichte. Festgabe für prof. Leo Stern, Berlin, 1962, p. 342-389 în lb. germană.

1159.      Revoluția din 1848 în Transilvania, „L.d.C.”, 1958, 38, nr. 5, p. 34-49.

1160.      Clasa muncitoare din România și revoluția proletară din Ungaria (1919), „An. Inst. Ist. P.M.R.”, 1959, 5, nr. 2, p. 23-36; „Korunk”, 1959, 18, nr. 4, p. 517-532 în lb. maghiară.

1161.      Învățătura leninistă despre partinitate – călăuză în activitatea istoricilor din patria noastră, „A.I.I.P.”, 1960, 6, nr. 2, p. 43-55; „Tribuna”, 1960, 4, nr. 15, p. 1, 6.

1162.      Nemzetközi történész-kongresszus Stockholmban (21-28 aug. 1960) (Le Congrès international des historiens de Stockholm), „Korunk”, 1960, 19, nr. 11, p. 1358-1361.

1163.      La Transylvanie pendant la première guerre mondiale et son union avec la Roumanie, „N.E.H.”, Stockholm, 1960, Bucarest, 1960, p. 541-556 (în colab.).

1164.      Transilvania în ajunul revoluției din 1848, în: Din istoria Transilvaniei, vol. I, [București], 1960, p. 207-226; ed. a II-a, 1961, p. 318-350.

1165.      Revoluția de la 1848, în: Din istoria Transilvaniei, vol. II, [București], 1961, p. 1-133.

1166.      Bariț, George, Scrieri social-politice, Studii și antologie de Victor Cheresteșiu, Camil Mureșanu,  ..., București, Ed. politică, 1962, 432 p. (în colab.).

1167.      Die Solidaritätsbeegung siebenbürgischer Werktätiger für Sowjetrussland (November 1917 – November 1918), „Forsch. Volks. Landkde”, 1963, 6, p. 5-38 (în colab.).

1168.      Întemeierea presei românești din Transilvania și activitatea publicistică a lui George Bariț până la izbucnirea revoluției din 1848, „Anuar. Inst. Ist. Cluj”, 1963, 6, p. 11-39.

1169.      Archivale Forschungen zur Geschichte der Revolution des Jahres 1848 in Sibenbürgen, „Forsch. Volks. Landkde”, 1964, 7, nr. 1, p. 82-90 (în colab.).

1170.      Istoria României, Vol. IV (Formarea și consolidarea orânduirii capitaliste 1848-1878), Comitetul de redacție: ..., V. Cheresteșiu, București, Ed. Acad. R.P.R., 1964, 901 p. (în colab.).

1171.      P.C.R. – inițiatorul, organizatorul și conducătorul insurecției armate de la 23 August 1944, „Anuar. Inst. Ist. Cluj”, 1964, 7, p. 7-20 (în colab.).

1172.      Date noi cu privire la frământările tineretului intelectual în preajma Adunării din 30 aprilie 1848. Proclamația lui Aron Pumnul, în: Omagiu lui P. Constantinescu – Iași, cu prilejul împlinirii a 70 de ani, București, 1965, p. 455-461 (în colab.).

1173.      Adunarea Națională de la Blaj, București, Ed. Politică, 1966, 672 p.

1174.      Gaál Gábor (1891-1954), „An. Inst. Ist. P.C.R.”, 1967, 13, nr. 5, p. 122-124.

1175.      Lucrări și publicații în România despre Marea Revoluție Socialistă din Octombrie (1917-1944), Colaboratori: Gh. Hristodol, M. Știrban, București, Ed. Acad. R.S. România, 1967, 185 p. (în colab.).

1176.      Participarea oamenilor muncii din România la apărarea și sprijinirea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, „An. Inst. Ist. P.C.R.”, 1967, 13, nr. 4, p. 71-84 (în colab.).

1177.      Aradi Viktor (1883-1937), „An. Ist.”, 1970, 16, nr. 3, p. 134-138.

1178.      Bestrebungen zur revolutionären Einheit der Völker Siebenbürgens während der Jahre 1848-1849, „Forschungen”, 1970, 13, nr. 2, p. 19-44.

1179.      Törekvesek az erdély összefogásra az 1848-49-es forradalom idején (Tendințe de solidarizare a forțelor revoluționare din Transilvania în timpul Revoluției de la 1848-1849), în: 1848. Arcok, eszmék, tettek, Bukarest, 1974, p. 182-192.

1180.      Scrieri istorice, Studiu introductiv și selectarea textelor de Gh. I. Bodea, București, Ed. Politică, 1979, 275 p.

1181.      xxx, Din istoria Transilvaniei, I-II, Autori: C. Daicoviciu, Șt. Pascu, V. Cheresteșiu, B. Surdu, C. Mureșan, A. Egyed, București, Ed. Academiei, 1960-1961, 230 p., 462 p.

1182.      xxx, Din istoria Transilvaniei, ed. a II-a vol. I; ed. a III-a, vol. II, Autori: C. Daicoviciu, Șt. Pascu, V. Cheresteșiu, Al. Neamțu (vol. I),; V. Cheresteșiu, B. Surdu, C. Mureșan, A. Egyed, București, Ed. Academiei, 1963, 365 p., 566 p. (și în lb. maghiară).

1183.      xxx, Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române [Seria] C. Transilvania, vol. II, 12-29 aprilie 1848, Sub redacția: Ștefan Pascu, V. Cheresteșiu, Colectivul de elaborare a volumului: S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, H. Mureșanu, D. Károlyi, G. Neamțu, P. Teodor, ..., I. Bozac, I. Kovács, S. Retegan, Colaboratori: M. Bodor, M. Maxim, ..., A. Neamțu, ...,  București, Ed. Academiei, 1979, LXI + 476 p. (în colab.).

1184.      xxx, Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române [Seria] C. Transilvania, vol. III, 30 aprilie – 14 mai 1848, Sub redacția: Ștefan Pascu, Colectivul de autori: V. Cheresteșiu, S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, H. Mureșanu, D. Károlyi, G. Neamțu, ..., M. Bodor, I. Bozac, P. Teodor, Colaboratori: I. Kovács, S. Retegan, ..., A. Neamțu, I. Cicală, I., Dani, București, Ed. Academiei, 1982, 606  p. (în colab.).

1185.      xxx, Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. IV, 14-25 mai 1848, Sub redacția: Ștefan Pascu, Colectivul de autori: V. Cheresteșiu, S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, D. Károlyi, H. Mureșanu, G. Neamțu, M. Bodor, K. Schmidts, Colaboratori: I. Bozac, P. Teodor, I. Chindriș, I. Dani, A. Neamțu, .... S. Retegan, Introducere de Ștefan Pascu, București, Ed. Academiei, 1986, 599  p. (în colab.).

 

CHINDRIȘ, IOAN (n. 1938)

 

1186.      Bonifaciu Florescu și Memorialul transilvan de la 1882, „S.A.M. «N.Bălcescu»”, 1972[1976], 4, p. 135-147.

1187.      Corespondența lui Alexandru Papiu Ilarian, vol. I-II, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1972, 319 p., 496 p. (în colab.).

1188.      Receptarea operei lui Nicolae Bălcescu în Transilvania, „S.A.M. «N.Bălcescu»”, 1972[1976], 4, p. 115-131.

1189.      Alexandru Papiu Ilarian și Academia Română, [Zalău], Comitetul de cultură și educație socialistă al județului Sălaj, 1973, 75 p., în: Ștefan Meteș la 85 de ani, Cluj-Napoca, 1977, p. 461-464.

1190.      George Bariț magyar levelezése [1829-1893], Redactori: Ioan Chindriș, ..., Bukarest, 1974, 195 p. (în colab.).

1191.      Chipuri din hronicul neamului, [București], Ed. Albatros, 1977, 156 p.

1192.      Giovenale Vegezzi Ruscalla: „... iubind România tot atât cât Italia”, „Manuscriptum”, 1978, 9, nr. 2, p. 168-175.

1193.      Mărturii pașoptiste regăsite: Gh. Bant și Al. Șterca-Șuluțiu, „Manuscriptum”, 1978, 9, nr. 4, p. 14-22

1194.      Asachi, Negruzzi, Vulcan către revistele transilvănene, „Manuscriptum”, 1979, 10, nr. 4, p. 148-154.

1195.      Publicistica științifică a lui August Treboniu Laurian, „A.I.I.A. – Cluj-Napoca”, 1979, 22, p. 179-201.

1196.      Blajul luminist. O analiză a structurilor culturale (sec. XVIII), „A.I.I.A. – Cluj-Napoca, 1980, 23, p. 187-208.

1197.      Luministul Samuil Vulcan (Crâmpeie inedite), „Crisia”, 1980, 10, p. 583-587.

1198.      Petru Maior. Contra Lexiconului de la Buda ?, „Manuscriptum”, 1980, 11, nr. 4, p. 146-158.

1199.      Timotei Cipariu. Elocvența patriotică. Un discurs din 1862, „Manuscriptum”, 1980, 11, nr. 3, p. 17-37.

1200.      Un Suppllex Libellus Valachorum inedit (Variantă din 1783), „Manuscriptum”, 1980, 11, nr. 1, p. 89-104; „SC - Satu Mare”, 1981-1982, 5-6, p. 235-264.

1201.      O scriere necunoscută a lui Petru Maior ? (Tractatul despre locurile theologice), „Tribuna”, 1982, 26, nr. 47, p. 8.

1202.      Ideologia revoluționară a lui Alexandru Papiu Ilarian, București, Ed. Politică, 1983, 207 p.

1203.      Reportaj 1848. O dramă bucureșteană în ajunul revoluției, „Manuscriptum”, 1983, 14, nr. 2, p. 85-90.

1204.      Samuil Micu. O „Istoria românilor” pe nedrept uitată („Domnia lui Mihai Viteazul”), „Manuscriptum”, 1983, 14, nr. 4, p. 37-52.

1205.      Andrei Șaguna, „Steaua”, 1984, 35, nr. 1, p. 39.

1206.      Fisiognomonica 1784. Reconstituire istorică [Reprezentări din epocă ale conducătorilor revoluției de la 1784], „Manuscriptum”, 1984, 15, nr. 4, p. 159-160.

1207.      Bărnuțiu, Simion, Istoria filosofiei [Fragment], Text ales și stabilit, introducere și note de Ioan Chindriș, „Manuscriptum”, 1985, 16, nr. 3, p. 124-137.

1208.      Kelt Balázsfalván ... A román-magyar levelezés multjából 1746-1916 (Rédigé à Blaj. Du passé de la correspondance roumano-magyare), Ștefan Pascu akademikus előszavával, Kőzreadja Ioan Chindriș és Kovács Ferenc. A bevezetest irta Kovács Ferenc, București, Ed. Kriterion, 1985, 335 p. (în colab.).

1209.      O scriere inedită a lui Simion Bărnuțiu [Istoria filosofică], „Tribuna”, 1985, 29, nr. 12, p. 2.

1210.      Petru Maior și epoca sa, „A.I.I.A.C.N.”, 1985-1986, 27, p. 19-30.

1211.      Al. Papiu-Ilarian. Dialog epistolar cu istoricul maghiar Torma Károly [1863-1869], „Manuscriptum”, 1986, 17, nr. 3, p. 160-171.

1212.      Al. Papiu-Ilarian. Un imn de la 1848, „Manuscriptum”, 1986, 17, nr. 4, p. 18-21.

1213.      Îmbogățirea bibliografiei vechi (Sugestii exemplificative), „SC - Satu Mare”, 1986-1987, 7-8, p. 269-288.

1214.      Originile Școlii Ardelene, „R.I.T.L.”, 1986, 34, nr. 4, p. 20-24; 1987, 35, nr. 1-2, p. 14-17.

1215.      Pervain, Iosif, Nicolae Bălcescu și Transilvania [Conferință 1969], Publicată de Ioan Chindriș, „Manuscriptum”, 1986, 17, nr. 1, p. 617-625.

1216.      Toma Costin. Reprezentant al Școlii Ardelene, „Manuscriptum”, 1986, 17, nr. 4, p. 116-123.

1217.      Barițiu, George, Calea ferată în Transilvania [Fragment din memoriul adresat împăratului Austriei în 1860, (Die Siebenbürgische Eisenbahn)], Publicare și studiu introductiv de: Ioan Chindriș, ..., „Manuscriptum”, 1987, 18, nr. 2, p. 138-145 (în colab.).

1218.      Figuri de cărturari [sec. XVI-XX], București, Ed. Albatros, 1987, 112 p.

1219.      Începuturile Prefecturii Câmpiei la 1848, „A.I.I.A.C.N.”, 1987-1988, 28, p. 39-79.

1220.      Ordonanțele școlare ale lui Moise Fulea în Sălaj [1819-1850. Documente], „A.M.P.”, 1987, 11, p. 537-582 (în colab.).

1221.      „Într-un gând și într-o lucrare cu neamul. Corespondență de la Gherontie Cotorea, Grigore Maior, Ignatie Darabant, Samuil Micu, Aron Budai (1758-1802), „Manuscriptum”, 1988, 19, nr. 1, p. 81-96.

1222.      Literatura și revoluția. August Treboniu Laurian. Un poem de la 1848: Pentru Emancipare !, Versuri în limba germană, Traducere de Ulvine și Ioan Alexandru, „Manuscriptum”, 1988, 19, nr. 1, p. 29-37.

1223.      Nicolae Bălcescu în primăvara și vara anului 1849 [În anexe documente], Traducerea textelor franceze: Delia Marga, „R.I.T.L.”, 1988, 36, nr. 1-2, p. 252-295.

1224.      Nicolae Bălcescu. Pamflet și revoluție [1848], „Manuscriptum”, 1988, 19, nr. 4, p. 8-14.

1225.      „Problemele istoriei românilor”. Scrisori ale corifeilor Școlii Ardelene. Gheorghe Șincai, Petru Maior, Samuil Vulcan, Vasile Moga [1804-1825], „Manuscriptum”, 1988, 19, nr. 3, p. 9-23.

1226.      Școala Ardeleană și unitatea națională, „R.C.N.R. – UNESCO”, 1988, 30, nr. 4, p. 33-36.

1227.      Limba română și unitatea națională, „Steaua”, 1989, 40, nr. 11-12, p. 8-9.

1228.      Opera și ideile lui Simion Bărnuțiu, „A.I.I.A.C.N.”, 1989, 29, p. 21-50.

1229.      Petru Maior. Care e portretul său real ?, „Manuscriptum”, 1989, 20, nr. 2, p. 170-176.

1230.      Simion Bărnuțiu la 1848, „Tribuna”, 1989, 33, nr. 21, p. 8.

1231.      Simion Bărnuțiu. Discursul de la Blaj și scrieri de la 1848, Ediție îngrijită de Ioan Chindriș, Cluj-Napoca, Uniunea Mondială a Românilor Liberi, 1990, 127 p.

1232.      Murgu, Eftimie, Un pamflet împotriva lui C. Conachi, Transcriere și studiu introductiv de Ioan Chindriș, „Manuscriptum”, 1990, 21, nr. 1, p. 94-102.

1233.      Hermeneutica istorică a „Discursului” lui Simion Bărnuțiu, „Tribuna”, 1993, 5, nr. 22, p. 5.

1234.      Liberalul Papiu Ilarian, „Tribuna”, 1993, 5, nr. 26, p. 1, 7.

1235.      Naționalism modern, „Tribuna”, 1993, 5, nr. 34, p. 6-7.

1236.      Protopopiat și sinod diacezan în concepția Școlii Ardelene, „A.I.I.C.N.”, 1993, 32, p. 359-363.

1237.      Vocația creștină a Școlii Ardelene, „Tribuna”, 1993, 5, nr. 41, p. 1, 6; nr. 42, p. 9.

1238.      Bula papală „Rationi Congruit” de la 1721 și întemeierea episcopiei Făgărașului, „A.I.I.C.N.”, 1994, 33, p. 85-106.

1239.      Memorandum: organicitate istorică, “Tribuna”, 1994, 6, nr. 17-20, p. 12.

1240.      Alexandru Șterca Șuluțiu în apărarea lui Iancu de Hunedoara, „A.M.P.”, 1995, 19, p. 133-157.

1241.      Biblioteca lui Inochentie Micu-Klein, „A.I.I.C.N.”, 1995, 34, p. 347-373.

1242.      Cartea românească veche la Viena, „A.M.N.”, 1995, 32, nr. 2, p. 373-381; „Academica”, 1995, 5, nr. 5, p. 4.

1243.      Cultura lui Inochentie, „Tribuna”, 1995, 7, nr. 16, p. 6-7.

1244.      Maior, Petru, Istoria bisericii românilor, Vol. I, Ediție îngrijită și studiu introductiv de Ioan Chindriș, București, Ed. Viitorul Românesc, 1995, 280 p.

1245.      Micu, Samuil, Istoria Românilor, vol. I-II, Ediție princeps după manuscris de Ioan Chindriș, București, Ed. Viitorul Românesc, 1995, 522 p., 595 p.

1246.      Procese politice antiromânești care au zguduit Transilvania în toamna anului 1848, Ediție îngrijită și prefață de Ioan Chindriș, Gelu Neamțu, București, Ed. Viitorul Românesc, 1995, 194 p. (în colab.).

1247.      „Rationi congruit”, „Tribuna”, 1995, 7, nr. 3, p. 1, 6-7.

1248.      Cartea românească veche la Budapesta, „A.M.N.”, 1996, 33, nr. 2, p. 215-229; „Academica”, 1996, 7, nr. 2, p. 10-11.

1249.      Freyberger, Andreas, Historica relatio unionis Walachicae cum Roma ecclesia, Relatare istorică despre unirea bisericii românești cu biserica Romei, Versiune românească și studiu introductiv de Ioan Chindriș, Cluj-Napoca, Ed. Clusium, 1996, 156 p.

1250.      Naționalismul modern. Eseuri infidele, Cluj-Napoca, Ed. Clusium, 1996, 204 p.

1251.      Românii și ungurii la 1848, „Tribuna”, 1996, 8, nr. 12, p. 10-11.

1252.      Fărcaș, Gavril, Chiuiești, monografie istorică, Prefață de Ioan Chindriș, Cluj-Napoca, Ed. Risoprint, 1997, 270 p.

1253.      George Bariț, ctitor de publicații periodice, „Academica”, 1997, 7, nr. 10, p. 6-7.

1254.      Icoana plângătoare de la Blaj. 1764. Icon lacrymans Balasfalvensis, Studiu introductiv de Ioan Chindriș, Textele originale îngrijite de Miskolczy Ambrus, ..., Versiunea românească de Luminița Pop-Dobriban și Ioan Chindriș, Cluj-Napoca, 1997, 164 p. (în colab.).

1255.      Maior, Petru, Protopapadichia, Ediție îngrijită și studiu introductiv de Ioan Chindriș, Cluj-Napoca, Ed. Clusium, 1997, 136 p.

1256.      Maior, Petru, Scripta Minor. Ars literaria. Animadversiones Epsitolarum Ultmae, Ediție îngrijită de Ioan Chindriș, București, Ed. Viitorul Românesc, 1997, 398 p.

1257.      Sate și genealogii din „Ierașul de Sus” (Contribuții la istoria nobilimii maramureșene în sec. XVIII), „A.I.I.C.N.”, 1997, 36, p. 27-53; „M.V.I.M.”, 1997, 3, p. 75-110.

1258.      Cărți românești necunoscute, la Budapesta (Contribuții la Bibliografia Românească Veche), în: Studii Istorice. Omagiu profesorului Camil Mureșanu, Cluj-Napoca, 1998, p. 227-244.

1259.      Horea și masoneria ?, „A.I.I.C.N.”, 1998, 37, p. 291-301.

1260.      Hosu, Valer, Maramureș, pecete de țară, Prefață de Ioan Chindriș, Cluj-Napoca, Ed. Dragoș-Vodă, 1998, 188 p.

1261.      Memoriale 100 [Evocări istorice, 1970-1985], Cluj-Napoca, s.n., 1998, 484 p.

1262.      Monolit történelmi diskurzus – Simion Bărnuțiu (Discours historique monolithe), „Europa – Annales”, Budapesta, 1998, 3, p. 28-36.

1263.      1848. Blajul și amintirea revoluției, Volum coordonat și ilustrat de Ioan Chindriș, Blaj, 1998, 400 p.

1264.      Bărnuțiu, Simion, Suveranitate națională și integrare europeană, Ediție de Ioan Chindriș, Cluj-Napoca, s.n., 1999, 400 p.

1265.      Alexandru Papiu Ilarian și imaginea romantică a revoluției de la 1848 în Transilvania, în: Revoluția de la 1848-1849 în Europa Centrală. Perspectivă istorică și istoriografică, Cluj-Napoca, 2000, p. 443-448.

1266.      Bărnuțiu, Simion, Istoria filosofiei, vol. I-II, Coordonator: Ioan Chindriș, Ediței princeps după manuscris realizată de Ioan Chindriș, ..., București, Ed. România Press, 2000, 256 p.; 2002, 224 p. (în colab.).

1267.      Micu-Klein, Inochentie, Arhieration, Ediție după originalul manuscris, Studiu introductiv de Ioan Chindriș, București, România Press, 2000, 136 p.

1268.      Raportul Cancelariei Aulice a Transilvaniei despre Adunarea Națională de la 3/15 mai 1848, „A.I.I.C.N.”, 2001, 40, p. 198-207 (în colab.).

1269.      Cultură și societate în contextul Școlii Ardelene, Cluj-Napoca, Ed. Cartimpex, 2001, 352 p.

1270.      Profesiunea de credință [Biblia de la Blaj], „Academica”, 2001, 12, nr. 1-2, p. 15.

1271.      Blajul și idealul pașoptist, „Cetatea”, 2002, 5, nr. 10, p. 6.

1272.      Cel mai vechi șematism românesc cunoscut: Oradea, 1813, „A.I.I.C.N.”, 2002, 41, p. 235-260.

1273.      Cele două Biblii de la Blaj și problema identității Bisericii Române Unite, „Cetatea”, 2002, 5, nr. 12, p. 2.

1274.      Crearea Bibliei naționale la români 1550-1795, „Academica”, 2002-2003, 13, nr. 9, p. 14-16; nr. 10, p. 14-16; „A.U.A.”, 2003, 7, p. 35-49 (în lb. engleză).

1275.      Ideologia revoluționară a lui Alexandru Papiu Ilarian, București, Ed. România Press, 2002, 239 p.

1276.      Episcopul Ioan Bob și Biblia de la Blaj din 1795, „A.I.I.C.N.”, 2003, 42, p. 171-177.

1277.      Epistolierul George Bariț, „A.I.I.C.N.”, 2003, 42, p. 101-120.

1278.      Gheorghe Șincai între literaturile română și maghiară, „Academica”, 2003, 13, nr. 16-17, p. 72-74; „A.I.I.C.N.”, 2003, 42, p. 179-187.

1279.      Petru Maior și pedagogia rurală, „Cetatea”, 2003, 6, nr. 2, p. 5, 9.

1280.      Rolul geniului în crearea Bibliei naționale, în: Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică: istorie și spiritualitate, Blaj, 2003, p. 215-220.

1281.      Școlile Blajului – leagănul culturii române moderne, „Cetatea”, 2003, 6, nr. 1, p. 24-25.

1282.      Transilvanica. Studii și secvențe istorice, vol. I, Cluj-Napoca, Ed. Cartimpex, 2003, 917 p.

1283.      Bărnuțiu, Simion, Filosofia după W.T. Krug, Ediție după manuscris inedit, Text îngrijit, cronologie și note asupra ediției de Ioan Chindriș, Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2004, 439 p.

1284.      Blajul și începuturile Vifleimului la români, „A.I.I.C.N.”, Series Historica, 2004, 43, p. 415-456.

1285.      Corespondența lui Corneliu Coposu cu preotul Simion Man (1976-1991), „A.I.I.C.N.”, Series Historica, 2005, 44, p. 573-606.

1286.       xxx, George Bariț și contemporanii săi, vol. I, Corespondența primită de la Aaron Florian, August Treboniu Laurian și Ioan Maiorescu, Ediție de Ștefan Pascu, ..., Ioan Chindriș, București, Ed. Minerva, 1973, 484 p.

1287.      xxx, George Bariț și contemporanii săi, vol. II, Corespondența primită de la Pavel Vasici, Alexandru Roman și Atanasie Șandor, Ediție de Ștefan Pascu, ..., Ioan Chindriș, București, Ed. Minerva, 1975, 434 p.

1288.       xxx, George Bariț și contemporanii săi, vol. III, Corespondența primită de la Nicolae Maniu, Grigore Mihali, Ioan Fekete-Negruțiu, Ioan Antonelli, Iosif Many și Ioan Rusu (1838-1881), Ediție de Ștefan Pascu, ..., Ioan Chindriș, Dumitru Suciu, Mircea Popa și Gelu Neamțu, București, Ed. Minerva, 1976, 498 p. (în colab.).

1289.      xxx, George Bariț și contemporanii săi, vol. IV, Corespondența primită de la Constantin Papfálvi, Simion Mihali Mihalescu, Timotei Cipariu și Alexandru Sterca-Șuluțiu, Ediție de Ștefan Pascu, Ioan Chindriș, Dumitru Suciu, ..., București, Ed. Minerva, 1978, 482 p.

1290.      xxx, George Bariț și contemporanii săi, vol. V-VI, vol. V: Corespondența primită de la Vasile Pop, Iosif Hodoș, Dimitrie Moldovan, Ilie Măcelariu și Ioan Micu Moldovan, vol. VI: Corespondența primită de la Iordache Mălinescu, Nicolae Nifon Bălășescu, Gavril Munteanu, Ștefan Moldovan, Ediție de Ștefan Pascu, Ioan Chindriș, Gelu Neamțu, Dumitru Suciu, George Cipăianu, Ioan Gabor, Coordonator: Ștefan Pascu, București, Ed. Minerva, 1981-1983, 388 p., 448 p.

1291.      xxx, George Bariț și contemporanii săi, vol. VII-VIII, vol. VII: Corespondența trimisă (1827-1893), vol. VIII: Corespondență de familie, Studiu introductiv de Ștefan Pascu, Ediție de Ștefan Pascu, Ioan Chindriș, ..., București, Ed. Minerva, 1985-1987, 434 p. (VII), 432 p. (VIII) (în colab.).

1292.      xxx, George Bariț și contemporanii săi, vol. IX, Corespondență primită de la Andrei Mureșanu, Constantin Alpini, Ladislau Baziliu Pop, Iacob Bologa, Visarion Roman, Ediție îngrijită de Ștefan Pascu, ..., Ioan Chindriș, ..., George Cipăianu, Dumitru Suciu, Gelu Neamțu, București, Ed. Minerva, 1993, 270 p. (în colab.).

1293.      xxx, Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. IV, 14-25 mai 1848, Sub redacția: Ștefan Pascu, Colectivul de autori: V. Cheresteșiu, S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, D. Károlyi, H. Mureșanu, G. Neamțu, M. Bodor, K. Schmidts, Colaboratori: I. Bozac, P. Teodor, I. Chindriș, I. Dani, A. Neamțu, .... S. Retegan, Introducere de Ștefan Pascu, București, Ed. Academiei, 1986, 599  p. (în colab.).

1294.      xxx, Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. V, 26 mai – 4 iunie 1848, Autori: S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, D. Károlyi, G. Neamțu, I. Chindriș, K. Schmidts, M. Bodor, H. Mureșanu, Colaboratori: I. Dani, S. Mândruț, I. Bolovan, București, Ed. Academiei Române, 1992, 537  p.

1295.      xxx, Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. VI, 5-16 iunie 1848, Introducere de Camil Mureșanu, Colectivul de redacție: S. Benkő, M. Bodor, L. Botezan, A. Egyed, D. Károlyi, G. Neamțu, H. Mureșanu, I. Bolovan, I. Chindriș, E. Cosma, S. Mândruț, K. Schmidts, Indicele de: I. Chindriș, București, Ed. Academiei Române, 1998, 624  p.

 

CHIRILĂ, EUGEN (1921-1991)

 

1296.      Frământări sociale la sarmați în sec. IV e.n., „Studii Cerc. Ist. Veche”, 1951, 2, nr. 2, p. 183-188.

1297.      Fel. temp. reperatio, în: Omagiu lui Constantin Daicoviciu, București, 1960, p. 61-67.

1298.      Tezaurul de monede romane imperiale de la Lujerdiu (r. Gherla, reg. Cluj), „Studii Cerc. Numismat.”, 1960, 3, p. 405-431.

1299.      Relațiile dintre daci și romani până la expediția lui Marcus Vinicius, „Acta Mus. Napocensis”, 1964, 1, p. 125-136.

1300.      Der dakische Münzschatz von Crișeni-Berchiș. Beiträge zur Typologie der dakischen Reitermünzen, „Dacia”, 1965, 9, p. 185-200.

1301.      Descoperirea monetară de la Ghiriș (r. Sărmaș), sec. XVI-XVII, „Apulum”, 1965, 5, p. 631-632 (în colab.).

1302.      Tezaurul de monede feudale de la Borzești (r. Turda), secolul XV-XVI, „Apulum”, 1965, 5, p. 407-416 (în colab.).

1303.      Tezaurul de monede feudale de la Visuia (r. Sărmaș), secolul XV-XVI, „Apulum”, 1965, 5, p. 625-630 (în colab.).

1304.      Tezaurul feudal de la Aghireș (r. Huedin), secolul XVI-XVII, “Studia hist.”, 1965, 10, fasc. 2, p. 33-55 (în colab.).

1305.      Descoperiri monetare antice în Transilvania, „Acta Mus. Napocensis”, 1966, 3, p. 421-422 (în colab.).

1306.      Tezaurul feudal de la Răstolțul Mare (r. Zalău), „Anuar. Inst. Ist. Cluj”, 1966, 9, p. 211-223 (în colab.).

1307.      Tezaur monetar de la Baia Mare, Baia Mare, Intrep. Poligrafică, 1966, 52 p. (în colab.).

1308.      Descoperiri monetare antice și bizantine în Transilvania, „Acta Mus. Napocensis”, 1967, 4, p. 457-459.

1309.      Tezaurul de la Iacobeni, sec. XV-XVII, „Apulum”, 1967, 6, p. 289-307 (în colab.).

1310.      Tezaurul feudal de la Gurba, sec. XV-XVII, Oradea, 1967, 33 p. (în colab.).

1311.      Tezaurul de monede dacice de la Feniș [Oradea], Muzeul regional Crișana, 1968, 31 p. (în colab.).

1312.      Tezaurul monetar de la Sânpetru (oraș Brașov), „Apulum”, 1968, 7, partea I, p. 145-170 (în colab.).

1313.      Tezaurul de monede dyrhachiene de la Voivodeni, „Apulum”, 1968, 8, partea I, p. 123-144.

1314.      Tezaurul monetar de la Dobârca (jud. Alba), sec. II î.e.n. - I e.n., „Acta Mus. Napocensis”, 1968, 5, p. 429-432 (în colab.).

1315.      Tezaurul monetar de la Șieu (sec. XIV-XVII), „Apulum”, 1968, 7, partea I, p. 505-527 (în colab.).

1316.      Castrul roman de la Buciumi (jud. Sălaj). Săpăturile din 1963-1968, „Acta Mus. Napocensis”, 1969, 6, p. 149-157 (în colab.).

1317.      Descoperiri monetare antice în Transilvania (IV-XIV), în: Studii și Comunicări, 14, Arheologie-Istorie, Sibiu, 1969, p. 283-284; 18, Sibiu, 1974, p. 135-139; „Acta Mus. Napocensis”, 1969, 6, p. 475-476; 1970, 7, p. 507-509; 1971, 8, p. 567-569; „Apulum”, 1971, 9, p. 169-172; 1972, 10, p. 719-720; „A.M.P.”, 1978, 2, p. 53-57, p. 59-61; 1979, 3, p. 137-138 (în colab.).

1318.      O inscripție din pretoriul castrului roman de la Buciumi, în: Studii și comunicări, 14, Arheologie-Istorie, Sibiu, 1969, p. 289-298 (în colab.).

1319.      Tezaurul monetar de la Buzd (sec. XVI-XVII), în: Studii și Comunicăriž14, Arheologie-Istorie, Sibiu, 1969, p. 317-340 (în colab.).

1320.      Tezaurul monetar de la Căpriorul [jud. Dâmbovița]. Contribuții la studiul cronologiei și circulației tetradrahmelor Macedoniei Prima și ale insulei Thasos [pe teritoriul Daciei], [Târgoviște], 1969, 39 p., ed. și în lb. germană (în colab.).

1321.      Tezaurul monetar de la Fisa (sec. XVII), în Studii și Comunicări, 14, Arheologie-istorie, Sibiu, 1969, p. 365-370 (în colab.).

1322.      Tezaur feudal de la Caransebeș, „Apulum”, 1970, 8, p. 103-109 (în colab.).

1323.      Tezaurul feudal de la Hațeg sec. XV-XVI, „Apulum”, 1970, 8, p. 89-101 (în colab.).

1324.      Tezaure monetare din nordul Transilvaniei, sec. XVI-XVIII [Studii], Autori; E. Chirilă, N. Gudea, ..., [Zalău], Comitetul pentru cultură și artă al jud. Sălaj; Muzeul de Istorie și Artă Zalău, 1970, 112 p. (în colab.).

1325.      Un tezaur dac din nord-vestul Transilvaniei. Contribuții la tipologia și circulația așa-numitelor imitații ale tetradrahmelor Macedonia Prima în Dacia, Zalău, 1970, 16 p., și în lb. germană (în colab.).

1326.      Tezaure și descoperiri monetare din colecția Muzeului județean Maramureș [sec. III î.e.n. – XVII e.n.], Baia Mare, Muzeul Județean Maramureș, 1971, 77 p. (în colab.)

1327.      Tezaurul monetar de la Caransebeș sec. XV-XVIII, „Banatica”, 1971, 1, p. 179-190 (în colab.).

1328.      Castrul roman de la Buciumi. Contribuții la cercetarea limesului Daciei Porolissensis, La această carte și-au dat contribuția: Eugen Chirilă, Nicolae Gudea, ..., Cluj-Napoca, Comitetul de cultură și educație socialistă al județului Sălaj, Muzeul de Istorie și Artă Zalău, 1972, 292 p., ed. și în lb. germană (în colab.)

1329.      Der Münzhort von Șilindia, Oradea, Muzeul Țării Crișurilor Oradea, Muzeul județean Arad, 1972, 72 p. (în colab.).

1330.      Descoperiri monetare antice în Banat, „Apulum”, 1972, 10, p. 713-717 (în colab.).

1331.      Münzen aus der Sammlung des Museums der Stadt, Sighișoara, 1972, 79 p. (în colab.).

1332.      Un tezaur monetar de la Oradea sec. XVIII, „Apulum”, 1972, 10, p. 755-758 (în colab.).

1333.      Contribuții la studiul circulației monedei de argint din Transivlania în a doua jumătate a secolului XVII, „Apulum”, 1973, 11, p. 717-720.

1334.      Ergänzungen zu Late Roman Bronze Coinnage, „Apulum”, 1973, 11, p. 223-236 (în colab.).

1335.      Șantierul arheologic Bologa, jud. Cluj (1967), „Mat. Cerc. Arheol.”, 1973, 10, p. 115-123 (în colab.).

1336.      Un bronz inedit de la Constantin II, emis la Sirmium, „Crisia”, 1973, 3, p. 163-166 (în colab.).

1337.      Der Münzhort von Frata, în: Studii și comunicări, 14, Arheologie-Istorie, Sibiu, 1974, p. 43-49 (în colab.).

1338.      Tezaurul monetar de la Târnăveni, sec. XV-XVI, „Apulum”, 1974, 2, p. 619-625 (în colab.).

1339.      Der Münzhort von Mihai Viteazul. Beiträge zur Untersuchung der bäuerlichen Münzhorte in Siebenbürgen (Transsilvanien), „A.I.I.A. – Cluj-Napoca”, 1975, 18, p. 337-349 (în colab.).

1340.      Descoperiri monetare antice și bizantine din Banat, I, „S.C.A.I.”, 1975, 19, p. 81-87 (în colab.).

1341.      Descoperiri monetare antice în Transilvania, „S.C.A.I.”, 1975, 19, p. 45-51 (în colab.).

1342.      Tezaurul monetar de la Dusești, sec. XVII, „Crisia”, 1975, 5, p. 123-128 (în colab.).

1343.      Tezaurul de la Zalău (sec. XVI-XVII), în: Zalăul pe treptele istoriei, Zalău, 1975, p. 15-19 (în colab.).

1344.      Al treilea tezaur monetar de la Șieu [jud. Bistrița-Năsăud], sec. XV-XVIII, „F.I.”, 1976, 4, p. 217-231 (în colab.).

1345.      Der Münzhort von Șilea, 17 Jahrhundert, „A.I.I.A. – Cluj-Napoca, 1976, 19, p. 291-297.

1346.      Tezaurul monetar de la Borșa (sec. XVII), „A.I.I.A. – Cluj-Napoca, 1975, 18, p. 351-353; „Crisia”, 1976, 6, p. 247-248 (în colab.).

1347.      Tezaurul monetar de la Slătinița (orașul Bistrița), sec. XV-XVI, „F.I.”, 1976, 4, p. 194-206 (în colab.).

1348.      Aspecte ale circulației monetare în Transilvania în prima jumătate a secolului XVII, „A.M.P.”, 1977, 1, p. 219-221 (în colab.).

1349.      Tezaurul de monede thasiene de la Petrindu (jud. Sălaj), „A.M.P.”, 1977, 1, p. 63-66; 1978, 2, p. 129-134 (în colab.).

1350.      Tezaurul monetar de la Rus (jud. Sălaj), sec. XVII, „A.M.P.”, 1977, 1, p. 213-217 (în colab.).

1351.      Tezaurul monetar de la Turda (Contribuții numismatice la problema penetrației ungurilor în Transilvania în secolul XI), „Potaissa”, 1978, p. 59-73; în lb. germană, „A.I.I.A. – Cluj-Napoca, 1977, 20, p. 287-302 (în colab.).

1352.      Un mormânt din secolul V de la Țaga (jud. Cluj), „A.M.P.”, 1977, 1, p. 181-184 (în colab.).

1353.      Al doilea tezaur monetar de la Vârșolț, sec. XVII, „A.M.P.”, 1978, 2, p. 12-128 (în colab.).

1354.      Descoperirea monetară de la Cehu Silvaniei, sec. XVIII, „A.M.P.”, 1978, 2, p. 135-136 (în colab.).

1355.      Inscripții latine din Clujul renașterii [sec. XVI-XVII], „S.C.G.A.”, 1978, 1, p. 131-139; în lb. germană „A.I.I.A. – Cluj-Napoca, 1978, 21, p. 319-328 (în colab.).

1356.      Piese noi din tezaurul de la Mineu, sec. XVII, „A.M.P.”, 1978, 2, p. 117-119 (în colab.).

1357.      Descoperiri monetare antice la Porolissum, „A.M.P.”, 1979, 3, p. 139-140 (în colab.).

1358.      Descoperiri monetare antice și bizantine la Gherla, „A.M.P.”, 1979, 3, p. 141-143; 1980, 4, p. 245-246 (în colab.).

1359.      Două monede romane inedite din Dacia, „A.M.P.”, 1979, 3, p. 145-147 (în colab.).

1360.      Monede divizionare dace din Dacia intercarpatică, „A.M.P.”, 1979, 3, p. 81-96 (în colab.).

1361.      O monedă dacică inedită din județul Sălaj, „A.M.P.”, 1979, 3, p. 87-88 (în colab.).

1362.      Tezaurul de la Petrindu. Contribuții la cronologia tetradrachmelor thasiene de tip Dionysos-Heracles, „A.M.P.”, 1979, 3, p. 89-101 (în colab.).

1363.      Tezaurul de monede dace de la Vișea. Contribuții la studiul emisiunilor monetare ale dacilor napocenses, „A.M.P.”, 1979, 3, p. 59-79 (în colab.).

1364.      Tezaurul monetar de la Dimitrița, sec. XVII [jud. Bistrița-Năsăud], „Ziridava”, 1979, 11, p. 221-222.

1365.      Tezaurul monetar de la Gherla, sec. IV e.n., „A.M.P.”, 1979, 3, p. 525-533 (în colab.).

1366.      Tezaurul monetar de la Șomoșcheș (Cermei) [jud. Arad], „Ziridava”, 1979, 11, p. 141-145 (în colab.).

1367.      Tezaurul monetar de la Visuia, sec. XVII [jud. Bistrița-Năsăud], „Ziridava”, 1979, 11, p. 215-220 (în colab.).

1368.      O imitație de drahmă dyrrhachiană din județul Arad, „Ziridava”, 1980, 12, p. 127-130 (în colab.).

1369.      Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice de la Moigrad (Porolissum) din anii 1977-1979, „A.M.P.”, 1980, 4, p. 81-104 (în colab.).

1370.      Săpăturile arheologice și lucrările de restaurare și conservare executate la Porolissum (Moigrad), în: Materiale și Cercetări Arheologice, XIV, Tulcea, 1980, p. 286-288.

1371.