ACADEMIA ROMÂNĂ — FILIALA CLUJ-NAPOCA

INSTITUTUL DE ISTORIE GEORGE BARIŢIU”

Str. Kogălniceanu nr. 12-14, 400084, Cluj-Napoca
Tel/Fax: 0264-598343, Tel: 0264-431842

istorie@academia-cj.ro , www.history-cluj.ro

 

DEPARTAMENT  ISTORIE  ANEXA 1

 

RAPORT

privind activitatea pe anul  2016

 

 

1. Membrii Secţiei – lucrări publicate în 2016;

cea mai importantă lucrare a fiecărui membru în 2016: 

 

Prof.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române 

 

 

 

2. Domenii de cercetare: Istorie (Istorie medievală, Istorie modernă, Istorie contemporană, Istorie universală)

 

3.   Resurse umane: (vezi Anexa 2)

 

- Cercetători  -  21

- Nr. doctori -  21 

- Nr. conducători de doctorat -  8  (7 Institut      + 1  UBB)

 

4. Activitate formare de tineri cercetători: doctoranzi; postdoctoranzi

 

 

5. Infrastructură de cercetare nouă achiziţionată/completată în anul 2016: biblioteca de specialitate, echipamente de cercetare (cu valori peste 10KEuro) etc.

 

Biblioteca de specialitate a Institutului: 

201  volume –Istorie- şi 164  titluri periodice – Istorie 

Prin schimb, donaţii, abonamente şi achiziţii 

 

 

6. Rezultatele cercetării desfăşurate în anul 2016.

 

 

 

 

 

 

7. Realizări excelente din anul 2016 (cca 3 rezultate)

 

- cărţi (opere fundamentale)

 

1. Conscripţia fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol. II Tabele Statistice, Editori: Remus Câmpeanu, Ladislau Gyémánt, Anton Dörner, Florin Mureşan, București, Editura Enciclopedică, 2016, partea I CCCLXI + 674p., partea a II-a 1056 p., partea a III-a 733 p.

2. Ottmar Trașcă, Structuri informative germane în România, 1939-1945, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2016, 350 p. 

3. Veronica Turcuş, Şcoala Română din Roma (1922-1947), Cluj-Napoca, Edit. Şcoala Ardeleană, 2016, 354 p. [ISBN 978-606-797-027-2]

 

- lucrări ştiinţifice (publicate în reviste cu impact mare)

 

1. Ottmar Trașcă, „Grundsatzfragen des geheimen Meldedienstes”: Walter Schellenbergs Rede vor Abwehroffizieren in Salzburg (Mai 1944)In: „Journal for Intelligence, Propaganda and Security Studies”, Graz, 2016, 10, Nr. 1, p. 184-199 (în colaborare cu Florian Altenhöner).

2. Veronica Turcuş, La celebrazione della festa nazionale romena  a Cluj nel 1934. Percezioni simboliche in un rapporto diplomatico, în vol. Potere e immaginario politico in Europa. Radici storiche, modelli antropologici, rappresentazioni letterarie, ed. Sorin Şipoş, Dan Octavian Cepraga, Giulia Ambrosi, „Transylvanian Review”, 2015, Vol. XXIV, Supplement No. 2, p. 89-95. [ISI] [ISSN 2067-1016] (apărut în 2016)

 

- rapoarte/studii  de mare interes naţional -

- alte realizări considerate excelente -

 

8. Premii internaţionale/naţionale (ale Academiei Române) obţinute de cercetătorii din Academia Română - 

 

9. Cooperări ştiinţifice naţionale şi internaţionale inclusiv în proiecte (cu indicarea numărului de proiect şi a partenerilor). Oaspeţi din străinătate.

             Cooperări ştiinţifice:

13 cooperări ştiinţifice naţionale: cu Institutul de Arheologie şi Istoria Artei; Centrul de Studii Transilvane; Institutul de Istorie „N. Iorga" Bucureşti; Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi, Institutul de Arheologie din Iaşi; Institutul de Istorie a Religiilor din Bucureşti; Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca;  Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba-Iulia, Universitatea din Oradea.; Universitatea de Vest din Arad, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi; Arhivele Naţionale ale României; Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca; 

11 cooperări internaţionale: cu Academia di România din RomaInstitutul Federal pentru Istoria şi Cultura Germanilor Răsăriteni din Oldenburg (Germania); Institutul de Istorie din Belgrad al Academiei Sârbe de Științe (protocol între instituții semnat și parafat în anul 2015), Institutul de Bizantinologie din Viena (Austria); Şcoala de înalte Studii de Ştiinţe Sociale din Paris (Franţa); Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural din Görlitz (Germania); Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe din Chişinău (Republica Moldova); Institutul pentru Cultura Românilor din Voivodina (Novisad, Serbia); Departamentul de Istorie Bisericească al Universităţii Catolice din Milano (Italia), Universitatea din Cernăuţi, Institutul Polon de Lingvistică (Colectivul de realizare a Lexiconului Latinei medievale a Polonilor) pentru realizarea ediţiei on-line a glosaruluirelaţii ştiinţifice de cooperare internaţională cu Academia Slovacă de Ştiinţe în cadrul Comisiei Mixte de Istorie Româno-Slovacă a Academiei Române: președintele Părții Române – prof. dr. Nicolae Edroiu –   şi cu Academia Maghiară de Ştiinţe în cadrul Comisiei Mixte de Istorie Româno-Maghiară: preşedintele Părţii Române – prof. dr. Nicolae Edroiu şi secretarului Părţii Române – CSI dr. Remus Câmpeanu. 

Protocol de colaborare cu China Center for Modernization Studies din cadrul Academiei Chineze de Științe, realizat în mai 2016, în vederea elaborării de proiecte științifice comune cu partea chineză, precum și cu Institutul de Itorie ”A.D.Xenopol” din Iași.

Oaspeţi din străinătate: -

 

10. Conferinţe/sesiuni ştiinţifice organizate de Institut 

 

Cluj-Napoca, 18 mai 2016, Filiala Cluj a Academiei Române, Institutul de Istorie ”G. Barițiu” – în cadrul Zilelor Academice Clujene : 

 

1. Simpozionul științific 150 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA ACADEMIEI ROMÂNE. CONTRIBUȚII TRANSILVĂNENE – 16 comunicări : 8 ale cercetătorilor din institut, 8 comunicări ale colaboratorilor din țară și Republica Moldova ;

2. Simpozionul științific SCRIS ȘI SOCIETATE ÎN TRANSILVANIA – 11 comunicări : 6 ale cercetătorilor din institut, 5 comunicări ale colaboratorilor din Republica Moldova ;

 

      Cluj-Napoca, 7 martie 2016, ora 17,  Biblioteca Austria, Universitatea

      Babeș-Bolyai, Centrul de Studii Transilvane, Institutul de Istorie „George

      Bariţiu” din Cluj-Napoca (co-organizator),  masă rotundă și prezentare 

     de carte

 

Organizări – Lansări de carte 

 

1. Cluj-Napoca, 7 martie 2016, ora 17,  Biblioteca Austria, Universitatea Babeș-Bolyai,

       Centrul de Studii Transilvane, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din 

      Cluj-Napoca (co-organizator) -  prezentare de carte: 

· Gerald Volkmer, Trasilvania între Imperiul Habsburgic și Imperiul Otoman. Statutul și practica dreptului intrnațional într-un principat central-est-euroepan 1541-1699

· Johannes Honterus, Rudimenta Cosmographica .elementele cosmografiei, Corona, Brașov 1542, editori Robert Offner, Harald Roth, Thomas Șindilariu, Ulrich Andreas Wien, ediție în facsimile cu traduceri în germană, română și maghiară

· Berhard Heigl, Petra Rezac, Thomas Șindilariu, Ghid arhivistic referitor la istoria germanilor din Brașov și Țara Bârsei. Îndrumător prin fondruile și colecțiile Direcției Județene Brașov a Arhivelor Naționale și a Arhivei Bisericii Negre și inventar al manuscriselor

 

2. Cluj-Napoca, 29 martie 2016, orele 11,00, Sala de Conferinţe, Institutul de Istorie

 “George Bariţiu” – lansare de volume în cadrul colecției Institutul de Istorie ”George  Barițiu - Teze de doctorat. Tezele de doctorat elaborate sub coordonarea ştiinţifică a conducătorilor de doctorat din cadrul Institutului  (dr. Simion Retegan, dr. Dumitru Suciu și dr. Gheorghe Iancu) sunt, în fapt, valoroase cărţi de autor apreciate și cu prilejul prezentărilor acestora de către  colaboratori ai Institutului - doctoranzi sau foști doctoranzi, actualmente având titlul de doctor în istorie. 

 

· Ciprian Glăvan, Presa de limbă germană din Banat. 1771-1867, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2015.[A prezentat CSIII dr. Loránd Mádly] 

· Grigore Linul, Vicariatul ortodox de Oradea. Sructuri: parohii și școli (1850-1900(, Cluj-Napoca, Edit. Studia New Printing, 2016 .[A prezentat drd. Dan Iftimi] 

· Claudia Septimia Sabău, ”Și ne-au făcut din grănițeri, țărani ….”, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2016 .[A prezentat CSIII dr. Mirela Popa-Andrei] 

· Mara Mărginean, Ferestre spre furnalul roșu. Urbanism și cotidian în Hunedoara și Călan (1945-1968), Iași, Edit. Polirom, 2015.[A prezentat CSIII dr. Iosif Marin Balog] 

· Angela Rus, Alegeri locale în municipiul Cluj-Napoca (1990-1996), Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015 .[A prezentat CSIII dr. Attila Varga] 

· Vadim Guzun, Imperiul foamei. Foametea artificială din URSS și impactul asupra spațiului românesc 1921-1922, 1931-1933, 1946-1947, București, Edit. Filos, 2014 .[A prezentat CSII dr. Ottmar Trașcă] 

 

1. Cluj-Napoca, 23 septembrie 2016, orele 10, Institutul de Istorie ”G.Barițiu”, Argonaut Publishing (Cluj-Napoca) și Symphologic Publishing (Canada), prezentarea lucrărilor publicate de membrii echipei de cercetare a proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0064 (Armatele imperiale şi românii (1848-1849). Mărturii militare secrete din arhivele ruseşti şi austriece:

 

· Ela Cosma, Împăratul călător şi ardelenii în memoriile lui Michael Conrad von Heydendorff cel Bătrân, cu ediţie critică şi traduceri din limba germană de Ela Cosma, indici de Simona Bala şi Ela Cosma, Argonaut Publishing - Cluj-Napoca, Symphologic Publishing – Gatineau, 2014 (Biografii Istorice Transilvane IX). [A prezentat  CSIII dr. Daniela Deteşan]

· Michael Conrad von Heydendorff der JüngereTagebuch (1848-1849), mit einem Anhang von Urkunden, kritische Ausgabe von Ela Cosma und Hansotto Drotloff, Argonaut Publishing - Cluj-Napoca, Symphologic Publishing – Gatineau, 2015 (Biografii Istorice Transilvane X). [A prezentat  dr. Mircea-Gheorghe Abrudan]

· Michael Conrad von Heydendorff cel Tânăr, Jurnal (1848-1849), ediţie critică de Ela Cosma şi Hansotto Drotloff, Argonaut Publishing - Cluj-Napoca, Symphologic Publishing – Gatineau, 2016 (Biografii Istorice Transilvane XI). [A prezentat  dr. Mircea-Gheorghe Abrudan]

· Daniela Deteşan, În lege şi în afara ei. Românii din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea * In Law and Out of Law. The Transylvanian Romanians in the Middle of the 19th Century, English translation by Marcela Ganea, Argonaut Publishing - Cluj-Napoca, Symphologic Publishing – Gatineau, 2015 (Biografii Istorice Transilvane XII). [A prezentat  CSIII dr. Mirela Popa-Andrei]

· Ela Cosma, Austrian Consular Representative Offices in Moldavia, Wallachia and Serbia (1782-1848), English translation by Marcela Ganea, Argonaut Publishing - Cluj-Napoca, Symphologic Publishing – Gatineau, 2014 [A prezentat  CSI dr. Dumitru Suciu]

· Ela Cosma, Habsburg Consular Agencies and the 1848 Revolutions in Moldavia, Wallachia, and Serbia, English translation by Marcela Ganea, Argonaut Publishing - Cluj-Napoca, Symphologic Publishing – Gatineau, 2016 [A prezentat  CSI dr. Dumitru Suciu]

 

11. Concluzii şi propuneri 

 

Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române a desfăşurat şi în cursul anului 2016 o susţinută activitate de cercetare la parametrii unor exigenţe ştiinţifice superioare, dată fiind experienţa acumulată de-a lungul mai multor decenii şi a competenţei profesionale dobândite de cei 35 de membri ai lui. Au fost avute în vedere teme aparţinând unei problematici de cercetare fundamentale, prioritare pentru ştiinţele istorie şi socio-umane, fiind continuate cele din anii anteriori. 

Astfel, s-au înaintat spre publicare la Editura Academiei Române, în anul 2016,  vol. XI al corpus-ului Documente privind Revoluția de la 1848 din Țările Române. C. Transilvania, însumând 775 p., Editori: Ela Cosma , Iosif-Marin Balog, Attila Varga. De asemenea, a fost publicat volumul II Tabele Statisticeconținând partea I CCCLXI + 674p., partea a II-a 1056 p., partea a III-a 733 p. din lucrarea Conscripția fiscală a Transilvaniei Conscripţia fiscală a Transilvaniei din anul 1750 -  Editori: Remus Câmpeanu, Ladislau Gyémánt, Anton Dörner, Florin Mureşan, București, Editura Enciclopedică, 2016.

O activitate intensă de cercetare s-a derulat în domeniul Istoriei medievale și moderne, respectiv a colecțiilor de documente Documenta Romaniae Historica, Izvoarele Răscoalei lui Horea 1784Documente privind mișcarea națională a românilor din Transilvania. 1849-1918, precum și în domeniul   Istoriei contemporane a României, a problematicii actuale din domeniile Filosofiei, Psihologiei şi Sociologiei. 

De menţionat apariţia cu regularitate a „Anuarului” Institutului, cu seriile Humanistica şi Historica pe anul 2016, apărute la 15 noiembrie 2016. Se remarcă şi în anul 2016 activitatea conducătorilor de doctorat în domeniul Istorie din cadrul SCOSAAR – Departamentul Filiala Cluj-Napoca, fiind susţinute în şedinţă publică 6 teze de doctorat, elaborate de doctoranzi în domeniul Istorie. La colocviul de admitere la doctorat, desfășurat în 3 octombrie 2016, în domeniul Istorie - la Institutul de Istorie ”G. Barițiu” - au fost admişi 7 doctoranzi, dintre care 1 la forma ”fără stipendiu” și  1 la forma ”cu stipendiu”.

Conferinţele ştiinţifice internaţionale şi interne organizate de Institut sau la care au participat membrii lui au reflectat competenţa acestora. 

Institutul îşi propune ca în anul 2017 să finalizeze cercetările pe problematica începută sau aflată în derulare la termenul stabilit, să sporească exigenţa faţă de elaboratele ştiinţifice proprii şi să asigure o vizibilitate mărită în plan ştiinţific intern şi internaţional.

 

 

Cluj-Napoca, 15 noiembrie 2016

Director

Prof. dr. Nicolae EDROIU 

                       Membru corespondent al Academiei Române