I. RAPORT
 INSTITUTULUI DE ISTORIE „GEORGE BARIȚIU” DIN CLUJ-NAPOCA
AL ACADEMIEI ROMÂNE PE ANUL 2014

 

  1. Membrii Secției – lucrări publicate în 2014; cea mai importantă lucrare a fiecărui membru în 2014

Acad. Camil Mureșanu

Prof.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române

 

  1. Institute de cercetare. Domenii de cercetare. Programe fundamentale  Programe prioritare

 

Institutul de Istorie „G. Barițiu” Cluj-Napoca

 

Program prioritar: Izvoare documentare privitoare la istoria României,  cu referire la cea a Transilvaniei:

 

Documenta Romaniae Historica, Series C. Transilvania

Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria;

 Seria B. Izvoare narative

Documente privind Revoluția de la 1848-1849 în Țările Române.

                                   Seria C. Transilvania

Mișcarea  națională a românilor din Transilvania. Documente

 

Domenii de cercetare:

- Istorie (Istorie medievală, Istorie modernă, Istorie contemporană, Istorie universală),

 

  1. Resurse umane: cercetători, doctori, conducători de doctorat

- Cercetători                                -  35

- Nr. doctori                                -  32

- Nr. conducători de doctorat     -  12  (10 Institut      + 2 UBB)    

 

  1. Activitate formare de tineri cercetători: doctoranzi – 5; postdoctoranzi -

 

  1. Infrastructură de cercetare nouă achiziționată/completată în anul 2014:

biblioteca de specialitate, echipamente de cercetare (cu valori peste 10KEuro) etc.

 

Biblioteca de specialitate a Institutului:

132  volume și 100 titluri periodice

(prin schimb, donații, abonamente și achiziții)

 

            Echipamente de cercetare (cu valori peste 10Keuro): -

 

  1. Rezultatele cercetării desfășurate în anul 2014

Tipărituri: cărți, studii, articole științifice

Organizări și participări la manifestări științifice interne

Deplasări peste hotare pentru participări științifice, conferințe, documentare în biblioteci, arhive

Alte activități

7. Realizări excelente din anul 2013 (cca 3 rezultate)

- cărți (fundamentale)

1.      Documenta Romaniae Histoica, Series C. Transilvania, vol. XVI (1381-1385), coord. Susana Andea, Editori: Susana Andea, Lidia Gross, Adinel Dincă, București, Editura Academiei Române, 2014, 832 p. (sub tipar) [ISBN: 978-973-27-1433-3]

2.      Susana Andea, Congregații palatinale și voievodale. Sec. XIII-XIV, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut – Edit. Mega,  2014, 300 p. [ISBN 978-973-109-549-3 Editura Argonaut ; ISBN 978-606-543-552-0 Editura Mega]

3.      Lucian Nastasă, Intelectualii din România. Configurații culturale, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2014, 380 p.

- lucrări științifice (publicate în reviste cu impact mare)

1.      [ISI] Ela Cosma, The Habsburg Army in 1848-1849. Organization and Terminology, în: „Transylvanian Review”, Vol. XXIII, Supplement No. 1, 2014, p. 241-256. (prin proiectul PN-II-ID-PCE-2011-3-0064)

2.      [BDI] Daniela Deteșan, ”Né de lit illégitime” en Transylvanie dans la deuxième moitié du XIX-e siècle, „Annales de démographie historique”, 2014, no 1, pp. 127-151 (prin proiectul PN-II-RU-PD-2011-3-0064).

 

8. Premii internaționale/naționale (ale Academiei Române) obținute de cercetătorii  Academiei Române (autori, lucrări premiate) : -  

 

9. Cooperări științifice naționale și internaționale inclusiv în cadrul proiectelor (cu indicarea numărului de proiect și a partenerilor). Vizitatori din străinătate.

           

Cooperări științifice:

cooperări științifice naționale: cu Institutul de Arheologie și Istoria Artei; Centrul de Studii Transilvane; Institutul de Istorie „N. Iorga" București; Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iași, Institutul de Arheologie din Iași; Institutul de Istorie a Religiilor din București; Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași; Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca; Arhivele Naționale ale României; Universitatea din Oradea.

·       Protocol de colaborare științifică al Departamentului de Cercetări Socio-Umane cu Facultatea de Drept din Cluj-Napoca a Universității Creștine „D. Cantemir” București

·       Protocol de colaborare științifică al Departamentului de Cercetări Socio-Umane cu Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca a Universității Creștine „D. Cantemir” București

cooperări internaționale: cu Academia di România din Roma; Institutul Federal pentru Istoria și Cultura Germanilor Răsăriteni din Oldenburg (Germania); Institutul de Bizantinologie din Viena (Austria); Școala de înalte Studii de Științe Sociale din Paris (Franța); Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural din Görlitz (Germania); Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe din Chișinău (Republica Moldova); Institutul pentru Cultura Românilor din Voivodina (Novisad, Serbia); Departamentul de Istorie Bisericească al Universității Catolice din Milano (Italia), Universitatea din Cernăuți, Institutul Polon de Lingvistică (Colectivul de realizare a Lexiconului Latinei medievale a Polonilor) pentru realizarea ediției on-line a glosarului (proiectul de cercetare IV/2: Glosar de latină medievală a documentelor care ilustrează istoria Transilvaniei, Moldovei și Munteniei, vol. II, lit. D-H; relații științifice de cooperare internațională cu Academia Slovacă de Științe în cadrul Comisiei Mixte de Istorie Româno-Slovacă a Academiei Române  - prin participare la Reuniune 2014 (Arad, 6-9 octombrie) a  președintelui Părții Române – prof. dr. Nicolae Edroiu și cu Academia Maghiară de Științe în cadrul Comisiei Mixte de Istorie Româno-Maghiar㠖 prin participare (Budapesta, 4-6 noiembrie) la Reuniune 2014 a președintelui Părții Române – prof. dr. Nicolae Edroiu și secretarului Părții Române – CSI dr. Remus Câmpeanu.

 

Vizitatori din străinătate: - 3          

  1. Prof.univ.dr. Szasz Zoltan – 5 iunie 2014, Institutul de Istorie „George Barițiu”, participare  la Simpozion Științific Internațional  „Anul 1914. Semnificații. Consecințe”  în cadrul Zilelor Academice Clujene. Comunicare: Dilema guvernamentală la Budapesta – 1914 Cluj-Napoca, 5 iunie 2014, orele 9, Institutul de Istorie „George Barițiu” - Simpozion Științific Internațional  „Anul 1914. Semnificații. Consecințe”  în cadrul Zilelor Academice Clujene.  Moderator: C.S.I dr. Dumitru Suciu
  2. Dr. Blagovest Njagulov (Bulgaria, Sofia, Institutul pentru Studii Istorice din Sofia  al Academiei Bulgare de Științe) în perioada 24-27 septembrie crt., stagiu de documentare în cadrul schimburilor intracademice pe anul 2014 (tema Minorități și politici etnice în România și Bulgaria. Aspecte istoriografice)
  3. Prof.univ.dr. Alexandrina Cernov (Ucraina, Cernăuți, Universitea din Cernăuți) 10 octombrie 2014 -  demersuri în vederea colaborării științifice între Institutul de Istorie “George Barițiu” și Centrul Cultural “Alexandru cel Bun” din Cernăuți.

 

10. Conferințe (simpozioane)/manifestări științifice organizate de Institut -  

Interne:

Departamentul Istorie:

1.      Cluj-Napoca, 6 iunie 2014, orele 9, Institutul de Istorie „George Barițiu” - Sesiunea de comunicări științifice a Institutului, cu tema  „Istorie și Istoriografie” Moderator: C.S.I dr. Susana Andea

2.      Cluj-Napoca, 6 iunie 2014, orele 12, Institutul de Istorie „George Barițiu” - Masă Rotund㠄Centenar Ștefan Pascu (1914-2014)” Moderator: Prof.dr. Nicolae Edroiu, directoru Institutului

3.      Cluj-Napoca, 14 octombrie 2014, orele 11, Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, Sala de Conferințe, Simpozionul științific „Centenar Academician Ștefan Pascu. 1914-2014” - … comunicări + lansare volum Ștefan Pascu (1914-1998). Scrieri istorice. Ediție îngrijită de prof. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române

4.      Cluj-Napoca, 13 iunie 2014, orele 9,30, Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, Sala Regele Ferdinand – str. Napoca nr. 11, Sesiunea de comunicări științifice „Holocaustul evreilor din Transilvania de Nord – 70 de ani”;

5.      Cluj-Napoca, 22 octombrie 2014, orele 11, organizatori: Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Institutul de Istorie „G. Barițiu” Cluj-Napoca, Simpozionul „Politică, diplomație și cultură în epoca brâncovenească”.

Internaționale:

Departamentul Istorie:

1.  Cluj-Napoca, 5 iunie 2014, orele 9, Institutul de Istorie „George Barițiu” - Simpozion Științific Internațional  „Anul 1914. Semnificații. Consecințe”  în cadrul Zilelor Academice Clujene.  Moderator: C.S.I dr. Dumitru Suciu

2.  Oradea, 29-31 octombrie 2014, organizatori: Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică Oradea, Facultatea de Teologie Greco-Catolică a Univesității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „G. Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, Colegiul Greco-Catolic Sfântul Atanasie Nyiregyhaza (Ungaria), Asociația Episcop Vasile Aftenie, Simpozionul „Școala Ardeleană”, ediția a IX-a, Desfășurare: Departamentul Facultății de Teologie Greco-Catolică din Oradea.

 

Organizări – Lansări de carte

 

Departamentul Istorie:

1. București, 28 ianuarie 2014, orele 11, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, Sala Grigore Gavencu (M.A.E.),  Program „Repere editoriale la MAE” – Lansarea cărții Manual diplomatic și consular – Constantin I. Karadja, Editori: Stelian Obiziuc, Ottmar Trașcă, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, … p.

2. Cluj-Napoca, 14 octombrie 2014, Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca, cu ocazia Simpozionului științific „Centenar Academician Ștefan Pascu. 1914-2014”, lansare lucrare Ștefan Pascu (1914-1998). Scrieri istorice. Ediție îngrijită de prof. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, București, Editura Academiei Române, … p. Prezentare: CSI dr. Simion Retegan

3. Cluj-Napoca, 22 mai 2014, Institutul de Istorie „George Barițiu”, Sala de Conferințe, Institutul de Istorie “George Barițiu” și Editura Argonaut – manifestare organizată în cadrul grantului PN-II-ID-PCE-2011-3-0064 (organizator - dir. proiect Ela Cosma) -  Lansarea publicațiilor:  

·       Războiul Național din Transilvania la 1848-1849. Date realități și fapte reflectate în documente bisericești greco-catolice. 1848-1852, Editori: Dumitru Suciu (coordonator), Alexandru Moraru, Iosif Marin Balog, Diana Covaci, Vlad Popovici, Cosmin Cosmuța, Loránd Mádly, 670 p., Cluj-Napoca, Editura Argonaut,  2013. Prezentare : Conf.univ.dr. Ion Cârja

·       Dumitru Suciu, Soldați fără uniformă ai Landsturmului Român și starea protopopiatelor greco-catolice din Transilvania după Războiul Național de la 1848-1849, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2013. Prezentare: conf.univ.dr. Ana Sima

·       Dumitru Suciu, Simbolistica transilvană reflectată în contemporaneitate. Studiu de caz: Clujul, Târgu Mureș, Editura Veritas, 2014, 161 p. Prezentare: CSIII dr. Mirela Popa-Andrei

·       Armies, Commanders, Leaders in Transylvania (1848-1849) / Armate, comandanți, conducători în Transilvania (1848-1849), volum de studii coordonat de Ela Cosma, ediție bilingvă englezo-română, traduceri în limba engleză de Ela Cosma, Horia Cosma, Cristian Ivaneș, Tatiana Onilov, Victoria Onilov, Editura Argonaut - Cluj-Napoca (România), Symphologic Publishing – Gatineau (Canada), 2013, 450 p. + 23 ilustrații. Prezentare: CSI dr. Remus Câmpeanu

·       Ela Cosma, Agențiile consulare habsburgice și revoluțiile pașoptiste din Moldova, Muntenia și Serbia, Editura Argonaut - Cluj-Napoca, Symphologic Publishing – Gatineau, 2013, 410 p. + indici + 2 hărți. Prezentare: CSI dr. Dumitru Suciu

 4. Cluj-Napoca, 5 iunie 2014, Institutul de Istorie „George Barițiu”, cu ocazia Simpozionului Internațional „…” din cadrul Zilelor Academice, lansarea lucrărilor:

·       Monahismul ortodox românesc. Istorie, contribuții și repertorizare, Volumul I. Istoria monahismului ortodox românesc de la începuturi până în prezent,  Lucrare publicată la inițiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, București, Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2014,  1039 p. Prezentare: CSI dr. Dumitru Suciu

·       La Scuola Transilvania, Editori: Remus Câmpeanu, Vasile Rus, Attila Varga, Florin Jula), Il Vescovato Romeno Unito con Roma Greco-Cattolico Oradea, L’Istituto Teologico Greco-Cattolico Sant’Atanasio Nyíregyháza, L’Istituto di Storia „George Barițiu” Cluj-Napoca, La Biblioteca dell’Accademia Romena Cluj-Napoca, L’Associazione „Episcop Vasile Aftenie”,  Nyiregyháza – Oradea, Casa Editrice Szent Atanáz Görogkatolikus Hittudományi Főiskola, 2013, 396 p. Prezentare: CSIII dr. Attila Varga

·       Școala Ardeleană, vol. II,  , editori Remus Câmpeanu, Oradea, Editura „Episcop Vasile Aftenie”, 2014, 200 p. Prezentare: CSIII dr. Attila Varga

 5. Cluj-Napoca, 6 iunie 2014, Institutul de Istorie „George Barițiu”,  în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu ocazia Sesiunii de comunicări științifice „Istorie și istoriografie…”, sub genericul „Istoriografia actuală a modernității românești: direcții metodologice, agendă, perspective” lansarea lucrărilor:

·       Fascinația trecutului. Omagiu istoricului Simion Retegan la împlinirea vârstei de 75 de ani, Coord. Daniela Deteșan, Mirela Popa-Andrei, Lorand Madly, Cluj-Napoca, Editura Mega, Editura Argonaut, … p. 2014, 611p. 

·       Biografii pașoptiste (4), Omagiu dedicat istoricului Gelu Neamțu, la împlinirea vârstei de 75 de ani, volum de studii coordonat de Ela Cosma, colecția „Biografii Istorice Transilvane”, tom VIII, Editura Argonaut – Cluj-Napoca (România), Symphologic Publishing – Gatineau (Canada), 2014, 496 p.

·       Diversitate culturală, realități politice și multiconfesionalism în Transilvania și Banat (sec. XVIII-XX). Cercetătorului științific Dumitru Suciu la împlinirea vârstei de 70 de ani, Varga Attila, Iosif Marin Balog, (coord.), Editura Argonaut, 2014, 609 pp.

6. Cluj-Napoca, 11 noiembrie 2014, Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca, Sala de Conferințe, lansări de carte:

·       Canonici, profesori și vicari foranei din Biserica Română Unită (1853-1918). Dicționar. Lucrare colectivă coordonată de CSIII dr. Mirela Popa-Andrei, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2013, 454 p. Prezentare: CSI dr. Simion Retegan, Conf.univ.dr. Ion Cârja

·       Loránd L. Mádly, Între reformă și egală îdnreptățire: aspecte ale activităților politico-naționale românești și săsești în deceniul absolutist, cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2013, p Prezentare: CSIII dr. Iosif Marin Balog

7. Cluj-Napoca, 26 noiembrie 2014, Institutul de Istorie „George Barițiu”, Sala de Conferințe, lansări de carte:

·       Romos (jud. Hunedoara). Protocolul ședințelor reprezentanței comunale 1896-1912. Ediție cu Introducere. Note. Glosar. Indici. Anexe. Facsimile de Aurel Răduțiu, Cluj-Napoca, Editura Ecou Transilvan, 2014, XXVIII + 320 p. Prezentare: CSI dr. Simion Retegan

·       Lidia Gross, Bresle și confrerii sau despre pietatea urbană în Transilvania medievală (secolele XIV-XVI), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 266 p. Prezentare: CSIII dr. Adinel Ciprian Dincă

 

11. Concluzii și propuneri

            Institutul de Istorie „G. Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române a desfășurat și în cursul  anului 2014 o susținută activitate de cercetare la parametrii unor exigențe științifice superioare, dată fiind experiența acumulată de-a lungul mai multor decenii și a competenței profesionale dobândite de cei 35 de membri ai lui. Au fost avute în vedere teme aparținând unei problematici de cercetare fundamentale, prioritare pentru științele istorie și socio-umane, fiind continuate cele din anii anteriori.

            Astfel, s-a definitivat volumul XVI din colecția Documenta Romaniae Hsitorica și volumul IV din colecția Izvoarele Răscoalei lui Horea 1784. Seria B. Izvoare narative, care au fost înaintate spre tipărire Editurii Academiei Române, efectuându-se și corecturile de tipar, anul de publicare fiind 2014.

            O activitate imensă de cercetare s-a derulat în privința Revoluției de la 1848, a Mișcării naționale a Românilor din Transilvania între anii 1849-1918, a Istoriei contemporane a României, a problematicii actuale din domeniile Filosofiei, Psihologiei și Sociologiei.

            Conferințele științifice internaționale și interne organizate de Institut sau la care au participat membrii lui au reflectat competența acestora.

            Institutul își propune ca în anul 2015 să finalizeze cercetările pe problematica începută sau aflată în derulare la termenul stabilit, să sporească exigența față de elaboratele științifice proprii și să asigure o vizibilitate mărită în plan științific intern și internațional.

 

Cluj-Napoca, 4 decembrie 2014

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                     Director

 

Prof. dr. Nicolae EDROIU

Membru corespondent al Academiei Române