PROGRAMELE ŞI PROIECTELE DE CERCETARE PE ANUL 2015

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE I (program de cercetare prioritar)

a) Denumirea: IZVOARE DOCUMENTARE PRIVITOARE LA ISTORIA ROMÂNIEI, CU REFERIRE LA CEA A TRANSILVANIEI

b) Coordonator program - Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, m.c.

Proiectul de cercetare I/1 : Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVII, (1386-1390) (2013-2017)

Proiectul de cercetare I/3A : Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XIII, Comitate interioare din Transilvania (2014-2017)

Proiectul de cercetare I/4 : Documente privind Revolutia de la 1848-1849 în Ţările Române. Seria C.Transilvania, vol. XII (1-31 august 1848) (2015-2018)

Proiectul de cercetare I/5 : Mişcarea  natională a românilor din Transilvania (1849-1918). Documente, vol.VII/2 (16 iulie 1863 – 19 noiembrie 1865)  (2015-2018)

 

PROIECTUL DE CERCETARE I/1

Coordonator proiect CS I dr. SUSANA ANDEA

a) Denumire: Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVII (1386-1390).

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Susana Andea (coordonator), CS II dr. Lidia Gross, CS III dr. Adinel-Ciprian Dincă.

 

PROIECTUL DE CERCETARE I/3 A

Coordonator proiect CS I dr. REMUS CÂMPEANU

a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XIII, Comitate interioare din Transilvania

b) Colectivul de cercetare: Prof.dr. Nicolae Edroiu, director, CS I dr. Remus Câmpeanu, CS II dr. Anton Dörner.

 

PROIECTUL DE CERCETARE I/4

Coordonator proiect CS I dr. ELA COSMA

a) Denumirea: Documente privind Revoluţia de la 1848-1849 în Ţările Române. Seria C. Transilvania, vol. XII (1-31 august 1848)

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Ela Cosma, CS III dr. Varga Attila, CS III dr. Marin Balog.

 

PROIECTUL DE CERCETARE I/ 5

Coordonator proiect CS I dr. DUMITRU SUCIU 

a) Denumirea: Mişcarea naţională a românilor din Transilvania (1849-1918). Documente, vol. VII/2 (16 iulie 1863 - 19 noiembrie 1865)

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Dumitru Suciu, CS III dr. Loránd Mádly, CS III dr. Daniela Deteşan, CS III dr. Mirela Popa-Andrei; colaborator neremunerat CS I dr. Simion Retegan.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE II

a) Denumirea: TRANSILVANIA MEDIEVALĂ ÎNTRE VOIEVODAT ŞI PRINCIPAT (SECOLELE XIII-XVII)

b) Coordonator: CS I dr. SUSANA ANDEA

Proiectul de cercetare II/1. - Susana Andea - Structuri instituţionale ale Transilvaniei.  Adunările de stări (sec. XVI-XVII) (2012-2016)

Proiectul de cercetare II/3. – Adinel Dincă – Cartea manuscrisă în Transilvania medievală. Vol. II. Constituirea colecţiilor, istoricul bibliotecilor (sec. XIV-XV) (2014-2016) pr. nou 2014

Proiectul de cercetare II/4. – Lidia Gross, Vasile Rus – Glosar de termeni şi expresii din documentele latine privind istoria medie a României, vol. II, lit. D-H. (2009-2016)

Proiectul de cercetare II/5 – Vasile Rus – Confreriile mariane în Provinciile Austriei, Poloniei şi Lituaniei în secolele XVI-XVIII (2014-2017)

Proiectul de cercetare II/6 – Anton Dörner – Curtea princiară din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XVII-lea (2015-2016)

Proiectul de cercetare II/7 – Victor Vizauer – Cercetarea locuirii şi a vieţii cotidiene în Transilvania secolelor XII-XIV din prisma onomasticii (toponimie, antroponimie), a surselor scrise (documentare, cronistice) şi a investigaţiilor arheologice (2015-2016)

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/1

Coordonator proiect CS I dr. SUSANA ANDEA

a) Denumire: Structuri instituţionale ale Transilvaniei. Adunările de stări (sec. XVI-XVII).

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Susana Andea

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/3

Coordonator proiect CS III dr. ADINEL-CIPRIAN DINCĂ

a) Denumirea: Cartea manuscrisă în Transilvania medievală. Vol. II  Constituirea colecţiilor, istoricul bibliotecilor (sec. XIV-XV).

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Adinel-Ciprian Dincă

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/4

Coordonator proiect CS III dr. VASILE RUS

a) Denumire: Glosar de latină medievală a documentelor care ilustrează istoria Transilvaniei, Moldovei şi Munteniei, vol. II, lit. D-H

b) Colectivul de cercetare: CS II Lidia Gross; CS III Vasile Rus (1/2 normă)

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/5

Coordonator proiect CS III dr. VASILE RUS

a) Denumire: Confreriile mariane în Provinciile Austriei, Poloniei şi Lituaniei în secolele XVI-XVIII.

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Vasile Rus (1/2 normă)

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/6

Coordonator proiect CS III dr. ANTON DÖRNER

a) Denumire: Curtea princiară din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XVII-lea

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Anton Dörner

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/7

Coordonator proiect CS III dr. VICTOR VIZAUER

a) Denumire: Cercetarea locuirii şi a vieţii cotidiene în Transilvania secolelor XII-XIV din prisma onomasticii (toponimie, antroponimie), a surselor scrise (documentare, cronistice) şi a investigaţiilor arheologice

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Victor Vizauer

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE III

a) Denumirea: ASPECTE ALE VIEŢII POLITICE, ECONOMICE ŞI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA MODERNĂ (XIX-XX)

b) Coordonator: CS I dr. DUMITRU SUCIU

Proiect de cercetare III/10  – Loránd Mádly - Corespondenţa dintre guvernatorul Transilvaniei, Ludwig Folliot de Crenneville şi cancelarul aulic Franz Nadasdy (decembrie 1861-octombrie 1863) (2014-2016)

 Proiect de cercetare III/11 – George Bariţ şi contemporanii săi, vol. XI (2014-2018)

 Proiect de cercetare III/12 -   Attila Varga -  Franc-masoneria, Biopolitica şi Arhitectura în Europa Centrală, de Vest şi de Nord (2015-2017)

 

PROIECTUL DE CERCETARE NR. III/10

Coordonator proiect C. S. II dr. LORÁND MÁDLY

a) Denumirea: Corespondenţa dintre guvernatorul Transilvaniei, Ludwig Folliot de Crenneville şi cancelarul aulic Franz Nadasdy (decembrie 1861-octombrie 1863)

b) Colectivul de cercetare: Loránd Mádly

 

PROIECTUL DE CERCETARE III/11

Coordonator proiect CS I dr. DUMITRU SUCIU

a.) denumirea: George Bariţ şi contemporanii săi, vol. XI

b.) colectivul de cercetare: CSI dr. Dumitru Suciu şi CSI dr. Ioan Chindriş (Biblioteca Filialei Academiei Române, neremunerat), CSIII dr. Iosif Marin Balog, CSIII dr. Loránd Mádly, CSIII dr. Mirela Popa Andrei, CSIII dr. Daniela Deteşan (de la Institutul de Istorie „George Bariţiu”), bibl. Elena Cernea, CSII Niculina Iacob (neremunerate - Biblioteca Cluj-Napoca a Filialei Academiei Române) şi CSI dr. Simion Retegan (neremunerat)

 

PROIECT DE CERCETARE III/12

Coordonator proiect CS III dr. VARGA ATTILA

a.) Denumirea: Franc-masoneria central est-europeană şi emigraţia româno-maghiară post-paşoptistă, vol. II

b.) Colectivul de cercetare: CŞ III dr. Varga Attila; Şerban Ţigănaş – Preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România; Alexandra Stoica, Inginer, Economist, Specialist în Arhitectură Sustenabilă, Co-fondator al firmei DAS Enginering Group; Marius Turda, Profesor la Brooks College din Oxford

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE IV

a) Denumirea: SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ŞI INSTITUŢII ALE STATULUI ÎN SECOLUL XX

b) Coordonator: CS I dr. LUCIAN NASTASĂ

  1. Proiectul IV/2 – Ottmar Traşcă –  România şi problema minorităţilor (1939-1947). Germani, maghiari şi evrei (2013-2016)

  2. Proiectul IV/3 – Ottmar Traşcă – Structuri informative străine în România (germane, maghiare, sovietice şi aliate). Colaborare/confruntare cu serviciile de informaţii române. 1937-1945 (2013-2016)

  3. Proiectul IV/5 – Mircea Birţ –    Elite confesionale din România sec. XX. Interferenţe      sociale şi politice (2013-2017)

 

PROIECTUL DE CERCETARE IV/2

Coordonator proiect CS III dr. OTTMÁR TRAŞCĂ 

a) Denumirea: România şi problema minorităţilor (1939-1947). Germani, maghiari şi evrei

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Ottmár Traşcă

 

PROIECTUL DE CERCETARE IV/3

Coordonator proiect CS III dr. OTTMAR TRAŞCĂ

a) Denumirea: Structuri informative străine în România (germane, maghiare, sovietice şi aliate). Colaborare/confruntare cu serviciile de informaţii române. 1937-1945

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Ottmár Traşcă

 

PROIECTUL DE CERCETARE IV/5

Coordonator proiect CS III dr. MIRCEA-REMUS BIRŢ

a) Denumirea: Elite confesionale din România sec. XX. Interferenţe sociale şi politice

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Mircea-Remus Birţ

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE V

a) Denumirea: CULTURĂ, ŞTIINŢĂ ŞI INFORMARE ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ

b) Coordonator: CS I dr. LUCIAN NASTASĂ

  1. Proiectul de cercetare V/2 - Cultura şi dinamica modernizării în România veacului XX. Cercetare asupra ponderii, naturii şi efectelor investiţiilor simbolice (2011-2017)

cu subproiectele aferente:

  •  V/2/A. Lucian Nastasă - De la igiena sociala la igiena rasiala. Eugenia în mediul academic românesc interbelic 2013-2015

  • V/2B.Stelian Mândruţ - Corespondenţa istoricilor clujeni (1920-1948).

  • V/2/C. Veronica Turcuş - Raporturi culturale româno-italiene în anii postbelici: de la crispare la detensionare 2015-2016

  • V/2/D. Veronica Turcuş - Academia ca for ştiinţific suprem: modelul clasic italian. Origini umaniste şi evoluţii moderne 2015-2016

  • V/2/7.Stelian Mândruţ - Ştefan Pascu. Documentar. Corespondenţă. Interviuri 2015-2017

 

PROIECTUL DE CERCETARE V/2/A

Coordonator proiect CS I dr. LUCIAN NASTASĂ

a) Denumirea: V/2/A. Lucian Nastasă - De la igiena sociala la igiena rasiala. „Eugenia” in mediul academic romanesc interbelic

b) Colectivul de cercetare : dr. Lucian Nastasă, CS I

 

PROIECTUL DE CERCETARE V/2/B

Coordonator proiect, CS I dr. STELIAN MÂNDRUŢ

a) Denumirea: Corespondenţa istoricilor clujeni (1920-1948)

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Stelian Mândruţ

 

PROIECTUL DE CERCETARE V/2/C

Coordonator proiect CS III dr. VERONICA TURCUŞ

a) Denumirea: Raporturi culturale româno-italiene în anii postbelici: de la crispare la detensionare

b) Realizarea: dr. Veronica Turcuş, c.ş. III

 

PROIECTUL DE CERCETARE V/2/D

Coordonator proiect CS III dr. VERONICA TURCUŞ

a) Denumirea: Academia ca for ştiinţific suprem: modelul clasic italian. Origini umaniste şi evoluţii moderne

b) Realizarea: c.ş. III dr. Veronica Turcuş

 

PROIECTUL DE CERCETARE V/2/7

Coordonator proiect, CS I dr. STELIAN MÂNDRUŢ

a) Denumirea: Ştefan Pascu. Documentar. Corespondență. Interviuri.

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Stelian Mândruţ

 

PROGRAMUL DE CERCETARE VI

a) Denumirea: ROMÂNIA ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

b) Coordonator: CS I dr. VASILE PUŞCAŞ

 

PROIECTUL DE CERCETARE VI/2

Coordonator proiect CS I dr. VASILE PUŞCAŞ

a) Denumirea: Contacte  intelectuale  româno-americane  la sfârşitul  celui  de-al doilea război mondial

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Vasile Puşcaş (1/2 norma)