PROGRAMELE ŞI PROIECTELE DE CERCETARE PE ANUL 2014

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE I (program de cercetare prioritar)

a) Denumirea: IZVOARE DOCUMENTARE PRIVITOARE LA ISTORIA ROMÂNIEI, CU REFERIRE LA CEA A TRANSILVANIEI

b) Coordonator program - Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, m.c.

 1. Proiectul de cercetare I/1 : Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVII, (1386-1390) (2013-2017)

 2. Proiectul de cercetare I/2 : Conscripţia fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol.VII, Tabele statisticeScaunele Arieş, Ciuc, Mureş, Odorhei, Trei Scaune (2013-2014)

 3. Proiectul de cercetare I/3 A : Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XIII, Comitate interioare din Transilvania (2014-2017)

 4. Proiectul de cercetare I/4 : Documente privind Revoluţia de la 1848-1849 în Ţările Române. Seria C.Transilvania, vol. XI (6 iulie – 31 iulie 1848) (2011-2014)

 5. Proiectul de cercetare I/5 : Mişcarea  naţională a românilor din Transilvania (1849-1918). Documente, vol.VII/1 (16 iulie 1863 – 19 noiembrie 1865)  (2011-2014)

 

PROIECTUL DE CERCETARE I/1

Coordonator proiect CS I dr. SUSANA ANDEA

a) Denumire: Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVII (1386-1390).

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Susana Andea (coordonator), CS II dr. Lidia Gross, CS III dr. Adinel-Ciprian Dincă.

 

PROIECTUL DE CERCETARE I/2

Coordonator proiect CS I dr. LADISLAU GYÉMÁNT

a) Denumire: Conscripţia fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol.VII, Tabele statistice - Scaunele Arieş, Ciuc, Mureş, Odorhei, Trei Scaune.

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Ladislau Gyémánt (coordonator, ½ normă), CS II dr. Anton Dörner, CS I dr. Remus Câmpeanu.

 

PROIECTUL DE CERCETARE I/3 A

Coordonator proiect CS I dr. LADISLAU GYÉMÁNT

a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XIII, Comitate interioare din Transilvania

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Ladislau Gyémánt (coordonator) ½ normă, Prof.dr. Nicolae Edroiu, director, CS I dr. Remus Câmpeanu, CS II dr. Anton Dörner.

 

PROIECTUL DE CERCETARE I/4

Coordonator proiect CS II dr. ELA COSMA

a) Denumirea: Documente privind Revoluţia de la 1848-1849 în Ţările Române. Seria C. Transilvania, vol. XI (6 iulie - 31 iulie 1848)

b) Colectivul de cercetare: CS II dr. Ela Cosma, CS III dr. Varga Attila, CS III dr. Marin Balog.

 

PROIECTUL DE CERCETARE I/ 5

Coordonator proiect CS I dr. DUMITRU SUCIU 

a) Denumirea: Mişcarea naţională a românilor din Transilvania (1849-1918). Documente, vol. VII/1 (16 iulie 1863 - 19 noiembrie 1865)

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Dumitru Suciu, CS III dr. Loránd Mádly, CS III dr. Daniela Deteşan, CS III dr. Mirela Popa-Andrei; colaborator neremunerat CS I dr. Simion Retegan.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE II

a) Denumirea: TRANSILVANIA MEDIEVALĂ ÎNTRE VOIEVODAT ŞI PRINCIPAT (SECOLELE XIII-XVII)

b) Coordonator: CS I dr. SUSANA ANDEA

 1. Proiectul de cercetare II/1. - Susana Andea - Structuri instituţionale ale Transilvaniei.  Adunările de stări (sec. XVI-XVII) (2012-2016)

 2. Proiectul de cercetare II/3. – Adinel Dincă – Cartea manuscrisă în Transilvania medievală. Vol. II. Constituirea colecţiilor, istoricul bibliotecilor (sec. XIV-XV) (2014-2016) pr. nou 2014

 3. Proiectul de cercetare II/4. – Lidia Gross, Vasile Rus – Glosar de termeni şi expresii din documentele latine privind istoria medie a României, vol. II, lit. D-H. (2009-2016)

 4. Proiectul de cercetare II/5 – Vasile Rus – Activitatea intelectuală a misionarilor iezuiţi veniţi din Polonia în Transilvania (2014-2017)

 5. Proiectul de cercetare II/6 – Vasile Rus – Confreriile mariane în Provinciile Austriei, Poloniei şi Lituaniei.  (2014-2017)

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/1

Coordonator proiect CS I dr. SUSANA ANDEA

a) Denumire: Structuri instituţionale ale Transilvaniei. Adunările de stări (sec. XVI-XVII).

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Susana Andea

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/3

Coordonator proiect CS III dr. ADINEL-CIPRIAN DINCĂ

a) Denumirea: Cartea manuscrisă în Transilvania medievală. Contribuţii paleografice (sec. XIV-XV).

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Adinel-Ciprian Dincă

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/4

Coordonator proiect CS III dr. VASILE RUS

a) Denumire: Glosar de termeni şi expresii din documentele latine privind istoria medie a României, vol. II, lit. D-H

b) Colectivul de cercetare: CS II Lidia Gross; CS III Vasile Rus (1/2 normă)

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/5

Coordonator proiect CS III dr. VASILE RUS

a) Denumire: Activitatea intelectuală a misionarilor iezuiţi veniţi din Polonia în Transilvania

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Vasile Rus (1/2 normă)

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/6

Coordonator proiect CS III dr. VASILE RUS

a) Denumire: Confreriile mariane în Provinciile Austriei, Poloniei şi Lituaniei

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Vasile Rus (1/2 normă)

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE III

a) Denumirea: ASPECTE ALE VIEŢII POLITICE, ECONOMICE ŞI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA MODERNĂ (XIX-XX)

b) Coordonator: CS I dr. DUMITRU SUCIU

 1. Proiectul de cercetare III/1 - Biografii paşoptiste. Culegere de studii, vol. IV (2011-2014)

 2. Proiect de cercetare III/9 - Attila Varga -  Franc-masoneria central est-europeană şi emigraţia maghiară post-paşoptistă, vol. II (2013-2014)

 3. Proiect de cercetare III/10 – Loránd Mádly - Corespondenţa dintre guvernatorul Transilvaniei, Ludwig Folliot de Crenneville şi cancelarul aulic Franz Nadasdy (decembrie 1861-octombrie 1863) (2014-2016)  

 4. Proiect de cercetare III/11 – George Bariţ şi contemporanii săi, vol. XI (2014-2018)

 

PROIECTUL DE CERCETARE NR. III/1

Coordonator proiect C. S. II dr. ELA COSMA

a) Denumirea: Biografii paşoptiste. Culegere de studii (4), în colecţia: “Biografii istorice transilvane”, cca 200 p.

b) Colectivul de cercetare: CS II dr. Ela Cosma (coordonator), CS III dr. Varga Attila, CS III dr. Marin Balog.

 

PROIECT DE CERCETARE III/9

Coordonator proiect CS III dr. VARGA ATTILA

a.) Denumirea: Franc-masoneria central est-europeană şi emigraţia româno-maghiară post-paşoptistă, vol. II

b.) Colectivul de cercetare: Acad. Dan Berindei, CS III dr. Varga Attila

 

PROIECTUL DE CERCETARE III/10

Coordonator proiect CS dr. LORÁND MÁDLY

a.) denumirea: Corespondenţa dintre guvernatorul Transilvaniei, Ludwig Folliot de Crenneville şi cancelarul aulic Franz Nadasdy (decembrie 1861-octombrie 1863)

b.) colectivul de cercetare: CS Loránd Mádly

 

PROIECTUL DE CERCETARE III/11

Coordonator proiect CS I dr. DUMITRU SUCIU

a.) denumirea: George Bariţ şi contemporanii săi, vol. XI

b.) colectivul de cercetare: CSI dr. Dumitru Suciu şi CSI dr. Ioan Chindriş (Biblioteca Filialei Academiei Române, neremunerat), CSIII dr. Iosif Marin Balog, CSIII dr. Loránd Mádly, CSIII dr. Mirela Popa Andrei, CSIII dr. Daniela Deteşan (de la Institutul de Istorie „George Bariţiu”), bibl. Elena Cernea, CSII Niculina Iacob (neremunerate - Biblioteca Cluj-Napoca a Filialei Academiei Române) şi CSI dr. Simion Retegan (neremunerat)

 

PROGRAMUL DE CERCETARE IV

a) Denumirea: SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ŞI INSTITUŢII ALE STATULUI ÎN SECOLUL XX

b) Coordonator: CS I dr. LUCIAN NASTASĂ

 1. Proiectul IV/2 – Ottmar Traşcă –  România şi problema minorităţilor (1939-1947). Germani, maghiari şi evrei 2013-2016

 2. Proiectul IV/3 – Ottmar Traşcă – Structuri informative străine în România (germane, maghiare, sovietice şi aliate). Colaborare/confruntare cu serviciile de informaţii române. 1937-1945 2013-2016

 3. Proiectul IV/5 – Mircea Birţ –    Elite confesionale din România sec. XX. Interferenţe      sociale şi politice 2013-2017

 

PROIECTUL DE CERCETARE IV/2

Coordonator proiect CS III dr. OTTMAR TRAŞCĂ 

a) Denumirea: România şi problema minorităţilor (1939-1947). Germani, maghiari şi evrei

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Ottmár Traşcă

 

PROIECTUL DE CERCETARE IV/3

Coordonator proiect CS III dr. OTTMAR TRAŞCĂ

a) Denumirea: Structuri informative străine în România (germane, maghiare, sovietice şi aliate). Colaborare/confruntare cu serviciile de informaţii române. 1937-1945

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Ottmár Traşcă

 

PROIECTUL DE CERCETARE IV/5

Coordonator proiect CS III dr. MIRCEA-REMUS BIRŢ

a) Denumirea: Elite confesionale din România sec. XX. Interferenţe sociale şi politice

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Mircea-Remus Birţ

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE V

a) Denumirea: CULTURĂ, ŞTIINŢĂ ŞI INFORMARE ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ

b) Coordonator: CS I dr. LUCIAN NASTASĂ

 1. Proiectul de cercetare V/1 - Bibliografia istorică a României, vol. XIV (2011-2012) (p.nou) 2013

 2. Proiectul de cercetare V/2 - Cultura şi dinamica modernizării în România veacului XX. Cercetare asupra ponderii, naturii şi efectelor investiţiilor simbolice, cu subproiectele aferente:

 •  V/2/A. Lucian Nastasă - De la igiena sociala la igiena rasiala. Eugenia în mediul academic românesc interbelic 2013-2015

 • V/2B.Stelian Mândruţ - Corespondenţa istoricilor clujeni (1920-1948).

 • V/2/C. Veronica Turcuş - Relaţii româno-italiene în primul deceniu postbelic: tensiuni politice, spionaj, compromisuri 2013-2014

 • V/2/D. Veronica Turcuş - Destinul instituţional al Accademiei di Romania din Roma în anii celui de-Al Doilea Război Mondial şi în perioada imediat postbelică  2013-2014

 

PROIECTUL DE CERCETARE V/1

Coordonator proiect, CS I dr. STELIAN MÂNDRUŢ

a) Denumirea: Bibliografia istorică a României, vol. XIV (2011-2012)

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Stelian Mândrut (coordonator), CS III dr. Mircea Birţ, CS III dr. Ottmar Traşcă, CS III dr. Attila Varga, bibl. Rodica Rafiroiu, bibl. IA Mihaela Bedecean, dr. Vlad Popovici ( ultimii doi, neremuneraţi),

 

PROIECTUL DE CERCETARE V/2

Coordonator program CS I dr. LUCIAN NASTASĂ

a) Denumirea: CULTURA ŞI DINAMICA MODERNIZĂRII ÎN ROMÂNIA VEACULUI XX. CERCETARE ASUPRA PONDERII, NATURII ŞI EFECTELOR INVESTIŢIILOR SIMBOLICE

b) Colectivul de cercetare : CS I dr. Lucian Nastasă - coordonator, CS I dr. Stelian Mândruţ, CS III dr. Veronica Turcuş

 1. V/2/A. Lucian Nastasă - De la igiena sociala la igiena rasiala. Eugenia în mediul academic românesc interbelic 2013-2015

 2. V/2B.Stelian Mândruţ - Corespondenţa istoricilor clujeni (1920-1948).

 3. V/2/C. Veronica Turcuş - Relaţii româno-italiene în primul deceniu postbelic: tensiuni politice, spionaj, compromisuri 2013-2014

 4. V/2/D. Veronica Turcuş - Destinul instituţional al Accademiei di Romania din Roma în anii celui de-Al Doilea Război Mondial şi în perioada imediat postbelică  2013-2014

 

PROIECTUL DE CERCETARE V/2/A

Coordonator proiect CS I dr. LUCIAN NASTASĂ

a) Denumirea: V/2/A. Lucian Nastasă - De la igiena sociala la igiena rasiala. „Eugenia” in mediul academic romanesc interbelic 

b) Colectivul de cercetare : dr. Lucian Nastasă, CS I

 

PROIECTUL DE CERCETARE V/2/B

Coordonator proiect, CS I dr. STELIAN MÂNDRUŢ

a) Denumirea: Corespondenţa istoricilor clujeni (1920-1948)

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Stelian Mândruţ

 

PROIECTUL DE CERCETARE V/2/C

Coordonator proiect CS III dr. VERONICA TURCUŞ

a) Denumirea: Relaţii româno-italiene în primul deceniu postbelic: tensiuni politice, spionaj, compromisuri

b) Realizarea: dr. Veronica Turcuş, c.ş. III

 

PROIECTUL DE CERCETARE V/2/D

Coordonator proiect CS III dr. VERONICA TURCUŞ

a) Denumirea: Destinul instituţional al Accademiei di Romania din Roma în anii celui de-Al Doilea Război Mondial şi în perioada imediat postbelică

b) Realizarea: c.ş. III dr. Veronica Turcuş

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE VI

a) Denumirea: ROMÂNIA ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

b) Coordonator: CS I dr. VASILE PUŞCAŞ

 

PROIECTUL DE CERCETARE VI/2

Coordonator proiect CS I dr. VASILE PUŞCAŞ

a) Denumirea: Contacte  intelectuale  româno-americane  la sfârşitul  celui  de-al doilea război mondial

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Vasile Puşcaş (1/2 norma)

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE VII

a) Denumirea: Caracteristici ale comportamentului moral În contextul societĂŢii româneşti contemporane

b) Coordonator: CS I dr. MONICA ALBU

 

PROIECTUL DE CERCETARE VII/1

Coordonator proiect CS III Lucia Faiciuc

a) Denumirea: Aspecte ale comportamentului moral ca proces în condiţiile societăţii româneşti contemporane: angajare şi dezangajare morală

b) Colectivul de cercetare: CS I Monica Albu, CS III Marius Florea, CS III Lucia Faiciuc (coordonator), AC Carina Herbei

 

PROIECTUL DE CERCETARE VII/2

Coordonator proiect Codruţa Cuceu

a) Denumirea: Aspecte filosofice ale dezvoltării morale în contextul societăţii contemporane

b) Colectivul de cercetare: Codruţa Cuceu

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE VIII

a) Denumirea: PIEŢELE CA REŢELE: CATEGORII, MECANISME DE CONSTITUIRE ŞI FUNCŢIONARE

b) Coordonator: CS II dr. SILVIU G. TOTELECAN

 

PROIECTUL DE CERCETARE VIII/1

Coordonator proiect CS II dr. SILVIU G. TOTELECAN

a) Denumirea: Politica reţelelor sociale şi epistemologia pieţii.

b) Colectivul de cercetare: CS II dr. Silviu G. Totelecan (coordonator), CS III dr. Adrian T. Sîrbu

 

PROIECTUL DE CERCETARE VIII/2

Coordonator proiect CS dr. Florenţa Lozinsky

a) Denumirea: Economia domestică rurală: pattern-uri ale gospodăririi.

b) Colectivul de cercetare: CS dr. Florenţa Lozinsky

 

PROIECTUL DE CERCETARE VIII/3

Coordonator proiect CS III drd. Salánki Zoltán

a) Denumirea: Interferenţa instituţiilor, reţelelor sociale şi a mass-media în consilierea şi educarea relaţionării preferenţiale şi a sexualităţii în mediul şcolar.

b) Colectivul de cercetare: CS III drd. Salánki Zoltán

 

PROIECTUL DE CERCETARE VIII/4

Coordonator proiect CS drd. Cozea Narcisa

a) Denumirea: Normarea pieţei muncii din România în context istoric

b) Colectivul de cercetare: CS drd. Cozea Narcisa

 

PROIECTUL DE CERCETARE VIII/5

Coordonator proiect CP III Dr. Corina Benea

a) Denumirea: Capitalul social, capitalul cultural şi capitalul psihologic în relaţiile de schimb; efecte asupra bunăstării individuale şi sociale

b) Colectivul de cercetare: CP III Dr. Corina Benea

 

PROIECTUL DE CERCETARE VIII/6

Coordonator proiect CS I dr. Virgil Ciomoş

a) Denumirea: De la divizarea subiectului la transferul inter-subiectiv. Pieţele simbolice

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Virgil Ciomoş

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE IX

a) Denumirea: Valorificarea gândirii sociologice Şi filosofice din Transilvania

b) Coordonator: CS I dr. IONUŢ-CONSTANTIN ISAC

 

PROIECTUL DE CERCETARE IX/1

Coordonator proiect CS I Dr. Ionuţ-Constantin ISAC

a) Denumirea: Editarea manuscriselor inedite ale lui Dumitru Isac, pe teme de estetică, sub titlul Scrieri de estetică

b) Colectivul de cercetare: CS I Dr. Ionuţ-Constantin ISAC

 

PROIECTUL DE CERCETARE IX/2

Coordonator proiect C.Ş. dr. Codruţa Cuceu

a) Denumirea: Scrieri psihologice în opera lui Eugeniu Speranţia, 3 volume

b) Colectivul de cercetare: C.Ş. Dr. Codruţa Cuceu

 

PROIECTUL DE CERCETARE IX/3

Coordonator proiect C.S. I dr. Andrei Negru

a) Denumirea: E. Speranţia. Introducere în sociologie (Reeditare)

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Andrei Negru

 

PROIECTUL DE CERCETARE IX/4

Coordonator proiect C.S. I dr. Andrei Negru

a) Denumirea: Coordonate tematice ale cercetării monografice regionale interbelice

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Andrei Negru

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE X

a) Denumirea: FILOSOFIE, CULTURĂ ŞI RELIGIE ÎN GÂNDIREA ROMÂNEASCĂ A SECOLULUI  XX

b) Coordonator: CS I dr. MIHAELA GLIGOR

 

PROIECTUL DE CERCETARE X/1

Coordonator proiect CS I Dr. Ionuţ-Constantin ISAC

a) Denumirea: Filosofia culturii şi filosofia religiei în concepţia lui Marin Ştefănescu

b) Colectivul de cercetare: CS I Dr. Ionuţ-Constantin ISAC

 

PROIECTUL DE CERCETARE X/2

Coordonator proiect CS III dr. Mihaela Gligor

a) Denumirea: Intelectuali evrei de origine română în Israel

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Mihaela Gligor