PROGRAMELE ȘI PROIECTELE DE CERCETARE PE ANUL 2013

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE I (program de cercetare prioritar)

a) Denumirea: IZVOARE DOCUMENTARE PRIVITOARE LA ISTORIA ROMÂNIEI, CU REFERIRE LA CEA A TRANSILVANIEI

b) Coordonator program - Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, m.c.

 1. Proiectul de cercetare I/1 : Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVII, (1386-1390) (p.nou) 2013-2017

 2. Proiectul de cercetare I/2 : Conscripția fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol.VII, Tabele statistice - Scaunele Arieș, Ciuc, Mureș, Odorhei, Trei Scaune  (p. nou) 2013-2014

 3. Proiectul de cercetare I/3A : Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XII, Comitatul Solnoc

 4. Proiectul de cercetare I/4 : Documente privind Revolutia de la 1848-1849 în Tările Române. Seria C.Transilvania, vol. XI (6 iulie - 31 iulie 1848)

 5. Proiectul de cercetare I/5 : Mișcarea natională a românilor din Transilvania (1849-1918). Documente, vol.VII/1 (16 iulie 1863 - 19 noiembrie 1865)

 

PROIECTUL DE CERCETARE I/1

Coordonator proiect CS I dr. SUSANA ANDEA

a) Denumire: Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVII (1386-1390).

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Susana Andea (coordonator), CS II dr. Lidia Gross, CS III dr. Adinel-Ciprian Dincă.

 

PROIECTUL DE CERCETARE I/2

Coordonator proiect CS I dr. LADISLAU GYÉMÁNT

a) Denumire: Conscripția fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol.VII, Tabele statistice - Scaunele Arieș, Ciuc, Mureș, Odorhei, Trei Scaune.

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Ladislau Gyémánt (coordonator, ½ normă), CS II dr. Anton Dörner, CS I dr. Remus Câmpeanu.

 

PROIECTUL DE CERCETARE I/3 A

Coordonator proiect CS I dr. LADISLAU GYÉMÁNT

a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XII, Comitatul Solnoc

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Ladislau Gyémánt (coordonator) ½ normă, Prof.dr. Nicolae Edroiu, director, CS I dr. Remus Câmpeanu, CS II dr. Anton Dörner.

 

PROIECTUL DE CERCETARE I/4

Coordonator proiect CS II dr. ELA COSMA

a) Denumirea: Documente privind Revoluția de la 1848-1849 în Țările Române. Seria C. Transilvania, vol. XI (6 iulie - 31 iulie 1848)

b) Colectivul de cercetare: CS II dr. Ela Cosma, CS III dr. Varga Attila, CS III dr. Marin Balog.

 

PROIECTUL DE CERCETARE I/ 5

Coordonator proiect CS I dr. DUMITRU SUCIU 

a) Denumirea: Mișcarea națională a românilor din Transilvania (1849-1918). Documente, vol. VII/1 (16 iulie 1863 - 19 noiembrie 1865)

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Dumitru Suciu, CS III dr. Loránd Mádly, CS III dr. Daniela Deteșan, CS III dr. Mirela Popa-Andrei; colaborator neremunerat CS I dr. Simion Retegan.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE II

a) Denumirea: TRANSILVANIA MEDIEVALĂ ÎNTRE VOIEVODAT ȘI PRINCIPAT (SECOLELE XIII-XVII)

b) Coordonator: CS I dr. Susana Andea

 1. Proiectul de cercetare II/1. - Susana Andea - Structuri instituționale ale Transilvaniei.  Adunările de stări (sec.XVI-XVII)

 2. Proiectul de cercetare II/3. - Adinel Dincă - Cartea manuscrisă în Transilvania medievală. Contribuții paleografice (sec. XIV-XV)

 3. Proiectul de cercetare II/4. - Lidia Gross, Vasile Rus - Glosar de termeni și expresii din documentele latine privind istoria medie a României, vol. II, lit. D-H.

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/1

Coordonator proiect CS I dr. SUSANA ANDEA

a) Denumire: Structuri instituționale ale Transilvaniei. Adunările de stări (sec. XVI-XVII).

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Susana Andea

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/3

Coordonator proiect CS III dr. Adinel-Ciprian Dincă

a) Denumirea: Cartea manuscrisă în Transilvania medievală. Contribuții paleografice (sec. XIV-XV).

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/4

Coordonator proiect CS III dr. VASILE RUS

a) Denumire: Glosar de termeni și expresii din documentele latine privind istoria medie a României, vol. II, lit. D-H

b) Colectivul de cercetare: CS II Lidia Gross; CS III Vasile Rus (1/2 normă)

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE III

a) Denumirea: ASPECTE ALE VIEȚII POLITICE, ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA MODERNĂ (XIX-XX)

b) Coordonator: CS I dr. Dumitru Suciu

 1. Proiectul de cercetare III/1  - Biografii pașoptiste. Culegere de studii, vol. IV

 2. Proiect de cercetare III/2 - Dumitru Suciu - Studii privind Războiul Național de la 1848-1849 și mișcarea națională a românilor din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (II)

 3.  Proiect de cercetare III/9 - Attila Varga -  Franc-masoneria central est-europeană și emigrația maghiară post-pașoptistă, vol. II

 

PROIECTUL DE CERCETARE NR. III/1

Coordonator proiect C. S. II dr. ELA COSMA

a) Denumirea: Biografii pașoptiste. Culegere de studii (4), în colecția: “Biografii istorice transilvane”, cca 200 p.

b) Colectivul de cercetare: CS II dr. Ela Cosma (coordonator), CS III dr. Varga Attila, CS III dr. Marin Balog.

 

PROIECTUL DE CERCETARE III/2

Coordonator proiect CS I dr. DUMITRU SUCIU 

a.) denumirea: Studii privind Războiul Național de la 1848-1849 și mișcarea națională a românilor din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (II)

b.) colectivul de cercetare: CS I Dumitru Suciu

 

PROIECT DE CERCETARE III/9

Coordonator proiect CS III dr. ATTILA VARGA

a.) Denumirea: Franc-masoneria central est-europeană și emigrația româno-maghiară post-pașoptistă, vol. II

b.) Colectivul de cercetare: Acad. Dan Berindei, CS III dr. Varga Attila

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE IV

a) Denumirea: SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ȘI INSTITUȚII ALE STATULUI ÎN SECOLUL XX

b) Coordonator: CS I dr. Lucian Nastasă

 1. Proiectul IV/1 - Gh. Iancu - Omul politic și de cultură Valeriu Braniște. Monografie. Vol. II. 1896-1909  (p.nou) 2013-2014

 2. Proiectul IV/2 - Ottmar Trașcă - România și problema minorităților (1939-1947). Germani, maghiari și evrei (p.nou) 2013-2016

 3. Proiectul IV/3 - Ottmar Trașcă - Structuri informative străine în România (germane, maghiare, sovietice și aliate). Colaborare/confruntare cu serviciile de informații române. 1937-1945 (p.nou) 2013-2016

 4. Proiectul IV/5 - Mircea Birț - Elite confesionale din România sec. XX. Interferențe sociale și politice (p.nou) 2013-2017

 

PROIECTUL DE CERCETARE IV/1

Coordonator proiect CS I dr. GHEORGHE IANCU 

a) Denumirea: Omul politic și de cultură Valeriu Braniște. Monografie. Vol. II. 1896-1909

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Gheorghe Iancu

 

PROIECTUL DE CERCETARE IV/2

Coordonator proiect CS III dr. OTTMAR TRAȘCĂ 

a) Denumirea: România și problema minorităților (1939-1947). Germani, maghiari și evrei

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Ottmár Trașcă

 

PROIECTUL DE CERCETARE IV/3

Coordonator proiect CS III dr. OTTMAR TRAȘCĂ

a) Denumirea: Structuri informative străine în România (germane, maghiare, sovietice și aliate). Colaborare/confruntare cu serviciile de informații române. 1937-1945

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Ottmár Trașcă

 

PROIECTUL DE CERCETARE IV/5

Coordonator proiect CS III dr. MIRCEA BIRȚ

a) Denumirea: Elite confesionale din România sec. XX. Interferențe sociale și politice

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Mircea-Remus Birț

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE V

a) Denumirea: CULTURĂ, ȘTIINȚĂ ȘI INFORMARE ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ

b) Coordonator: CS I dr. Lucian Nastasă

 1. Proiectul de cercetare V/1 - Bibliografia istorică a României, vol. XIV (2011-2012) (p.nou) 2013

 2. Proiectul de cercetare V/2 - Cultura și dinamica modernizării în România veacului XX. Cercetare asupra ponderii, naturii și efectelor investițiilor simbolice, cu subproiectele aferente:

 

PROIECTUL DE CERCETARE V/1

Coordonator proiect, CS I dr. STELIAN MÂNDRUȚ

a) Denumirea: Bibliografia istorică a României, vol. XIV (2011-2012)

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Stelian Mândrut (coordonator), CS III dr. Mircea Birț, CS III dr. Ottmar Trașcă, CS III dr. Attila Varga, bibl. Rodica Rafiroiu, bibl. IA Mihaela Bedecean, dr. Vlad Popovici ( ultimii doi, neremunerați),

 

PROIECTUL DE CERCETARE V/2

Coordonator program CS I dr. LUCIAN NASTASĂ

a) Denumirea: CULTURA ȘI DINAMICA MODERNIZĂRII ÎN ROMÂNIA VEACULUI XX. CERCETARE ASUPRA PONDERII, NATURII ȘI EFECTELOR INVESTIȚIILOR SIMBOLICE

b) Colectivul de cercetare : CS I dr. Lucian Nastasă - coordonator, CS I dr. Stelian Mândruț, CS III dr. Veronica Turcuș

 1. V/2/A. Lucian Nastasă - De la igiena sociala la igiena rasiala. Eugenia in mediul academic romanesc interbelic (p. nou) 2013-2015

 2. V/2B.Stelian Mândruț - Corespondența istoricilor clujeni (1920-1948).

 3. V/2/C. Veronica Turcuș - Relații româno-italiene în primul deceniu postbelic: tensiuni politice, spionaj, compromisuri (p.nou) 2013-2014

 4. V/2/D. Veronica Turcuș - Destinul instituțional al Accademiei di Romania din Roma în anii celui de-Al Doilea Război Mondial și în perioada imediat postbelică (p.nou) 2013-2014  

 

PROIECTUL DE CERCETARE V/2/A

Coordonator proiect CS I dr. LUCIAN NASTASĂ

a) Denumirea: V/2/A. Lucian Nastasă - De la igiena sociala la igiena rasiala. „Eugenia” in mediul academic romanesc interbelic 

b) Colectivul de cercetare : dr. Lucian Nastasă, CS I

 

PROIECTUL DE CERCETARE V/2/B

Coordonator proiect, CS I dr. STELIAN MÂNDRUȚ

a) Denumirea: Corespondența istoricilor clujeni (1920-1948)

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Stelian Mândruț

 

PROIECTUL DE CERCETARE V/2/C

Coordonator proiect CS III dr. VERONICA TURCUȘ

a) Denumirea: Relații româno-italiene în primul deceniu postbelic: tensiuni politice, spionaj, compromisuri

b) Realizarea: dr. Veronica Turcuș, c.ș. III

 

PROIECTUL DE CERCETARE V/2/D

Coordonator proiect CS III dr. VERONICA TURCUȘ

a) Denumirea: Destinul instituțional al Accademiei di Romania din Roma în anii celui de-Al Doilea Război Mondial și în perioada imediat postbelică

b) Realizarea: c.ș. III dr. Veronica Turcuș

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE VI

a) Denumirea: ROMÂNIA ȘI INTEGRAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

b) Coordonator: CS I dr. Vasile Pușcaș

 

PROIECTUL DE CERCETARE VI/1

Coordonator proiect CS I dr. VASILE PUȘCAȘ

a) Denumirea: Aspecte ale integrării României în Uniunea Europeană

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Vasile Pușcaș (1/2 norma)