I. DARE DE SEAMĂ A ACTIVITĂȚII INSTITUTULUI DE ISTORIE „GEORGE BARIȚIU” DIN CLUJ-NAPOCA

DEPARTAMENTUL DE ISTORIE

PE ANUL 2012

 

A.   DATE GLOBALE PE INSTITUT

 

1. Lucrări din  plan realizate

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  I.

Denumirea:     IZVOARE DOCUMENTARE PRIVITOARE LA ISTORIA ROMÂNIEI, CU REFERIRE LA CEA A TRANSILVANIEI

 

Proiectul de cercetare I/1:

a) Denumire: Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVI, (1381-1385).

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Susana Andea (coordonator), C.S. II dr. Lidia Gross, C.S. III dr.  Adinel-Ciprian Dincă

            c) Volum de muncă: 200 pag. Finalizare proiect 2012

            Proiectul de cercetare I/2:

            a) Denumire: Conscripția fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol. VI

(Tabele statistice com. Hunedoara, Solnocul de Mijloc, Tîrnava, distr. Făgăraș) – proiect nou

b) Colectivul de cercetare:  C.S. I dr. Gyémánt Ladislau (coordonator), C.S. I dr. Remus Câmpeanu, C.S. II dr. Dörner Anton

c) Volum de muncă: Pregătirea pentru înaintare la tipar a vol. V și transcrierea a cca 375 p.

finalizare proiect 2012

           

Proiectul de cercetare I/3A:

a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XI, Comitatele Cluj-Solnoc –  2012 - Comitat Solnoc

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Ladislau Gyémánt (coordonator) ½ normă, C.S. I dr.  Remus Câmpeanu, C.S. II dr. Anton Dörner,.

c) Volum de muncă: 90 pag. transcriere, colaționare, traducerea documentelor din limba maghiară

 

            Proiectul de cercetare I/4 :

a) Denumirea: Documente privind Revoluția de la 1848-1849 în Țările Române. Seria C. Transilvania, vol. XI (6-31 iulie 1848)

a) Colectivul de cercetare: C.S. II dr. Mihaela Cosma - coordonator,  C.S. dr. Marin Balog, C.S. dr. Attila Varga

b) Volum de muncă : 150 p.  (depistare, transcriere, colaționare)

           

Proiectul de cercetare I/6:

a) Denumirea: Mișcarea  națională a românilor din Transilvania (1849-1918). Documente, vol. VII/I (16 iulie 1863 – 19 noiembrie 1865)

b) Colectivul de cercetare:  C.S.I dr. Dumitru Suciu coordonator, C.S.III dr. Mirela Popa-Andrei, C.S. III dr. Daniela Deteșan, C.S.III dr. Mádly Lajos-Loránd

c) Volum de muncă: – cca 260 pag. (depistare, transcriere, colaționare)

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  II.

Denumirea :    TRANSILVANIA MEDIEVALĂ ÎNTRE VOIEVODAT ȘI PRINCIPAT (SEC. XIII-XVII)

           

Proiectul de cercetare II/1

a) Denumire: Structuri instituționale ale Transilvaniei (sec. XVI-XVII). Adunările de stări – proiect nou

            b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Susana Andea

c) Volum de muncă: documentare în arhive și biblioteci, redactarea unui material de cca 50 p.

           

Proiectul de cercetare II/3:

a) Denumire: Carte manuscrisă în Transilvania medievală. Contribuții paleografice (sec. XIV-XV)

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Adinel Dincă

c) Volum de muncă: Documentare, fișare, redactarea unui material de cca 40 p.

 

Proiectul de cercetare II/4:

a) Denumire: Glosar de termeni și expresii din documentele latine privind istoria medie a României, vol. II, lit. D-H

b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Vasile Rus (1/2 normă), CSII dr. Lidia Gross (lit. F)

 

PROGRAMUL DE CERCETARE III

Denumirea :     ASPECTE ALE VIEȚII POLITICE, ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA MODERNĂ (SECOLELE XIX-XX)

 

a)  Denumirea: Biografii pașoptiste. Culegere de studii, vol. IV

b) Colectivul de cercetare: CSII dr. Mihaela Cosma, CS dr. Varga Attila, C. S. dr. Marin Balog

            c) Volum de muncă: Documentare și redactarea unui material de cca 100 p.

           

Proiectul de cercetare III/2/B (2010-2013):

a) Denumirea: Studii privind mișcarea națională a românilor din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, vol. II

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Dumitru Suciu

c) Volum de muncă: documentare și redactarea unui material de cca 80 pag./2012

 

Proiectul de cercetare III/3

a)  Denumirea: Raporturile dintre sași și români pe Pământul Crăiesc în deceniul neoabsolutist

            b) Colectivul de cercetare: C.S. dr. Loránd Mádly.

            c) Volum de muncă: Documentare, redactarea unui material de cca 40 p.

            finalizare proiect 2012          

 

Proiectul de cercetare III/4:

a) Denumire : Sfântul Scaun și raporturile catolicism-ortodoxie în spațiul românesc între 1850-1914

b)      Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Mirela Andrei-Popa, colab. externi          

Volum de muncă: pr. suspendat temporar în intervalul oct.2009-august 2011, reluat în septembrie 2011

c) Volum de muncă: Documentare, redactarea unui material de cca 30 p.     

finalizare proiect 2012

 

Proiectul de cercetare III/5

a) Denumirea: Paternuri ale mortalității rurale și urbane din Transilvania (1850-1900). Studiu de caz: comitatul Cluj           

b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Daniela Deteșan

            c) Volum de muncă: documentare și redactarea unui material de cca 30 pag.

finalizare proiect 2012

 

Proiectul de cercetare III/7

a) Denumirea: Spațiul economic românesc în viziunea cercurilor diplomatice din România și Germania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (1866-1890)         

b) Colectivul de cercetare: C.S. dr. Marin Balog

c) Volum de muncă: documentare și redactarea unui material de cca 50 pag./2012

finalizare proiect 2012

 

Proiectul de cercetare III/8

a) Denumirea: Revoluția săsească de la 1848-1849 – o reparație istorică /Die siebenbürgisch-sächsische Revolution von 1848-1849 – eine geschichtliche Instandsetzung

b) Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Mihaela Cosma

c) Volum de muncă: documentare și redactarea unui material de cca 50 pag./2012

finalizare proiect 2012

 

Proiectul de cercetare III/9

a) Denumirea: Franc-masoneria central est-europeană și emigrația româno-maghiară post-pașoptistă

b) Colectivul de cercetare: C.S. dr. Attila Varga, colaborator acad. Dan Berindei

c) Volum de muncă: documentare și redactarea unui material de cca 50 pag./2012

finalizare proiect 2012

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE IV

Denumirea :    STUDII PRIVIND EVOLUȚIA SOCIAL-ECONOMICĂ ȘI POLITICĂ A ROMÂNIEI. 1918-1968, partea a III-a

 

Proiectul de cercetare IV/1a:

a) Denumire: Omul politic și de cultură Valeriu Braniște (1869-1928). Monografie

a)      Colectivul de cercetare: CSI dr. Gheorghe Iancu 

b)      Volum de muncă: 80 pag. (documentare și cercetare în arhive și biblioteci, fișare, redactări parțiale)

finalizare proiect 2012

           

Proiectul de cercetare IV/2:

a) Denumirea: Regimul antonescian și politica față de minoritățile naționale. Studiu de caz: germanii și evreii

      b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmar Trașcă

            c) Volum de muncă: 30 p. (documentare, redactare)

finalizare proiect 2012

 

            Proiectul de cercetare IV/3:

a) Denumirea: Mișcarea legionară din exilul din Germania

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmar Trașcă

c) Volum de muncă: 25 pag.   (documentare, redactarea unui studiu Mișcarea legionară în Germania. 1944-1945

finalizare proiect 2012

 

Proiectul de cercetare IV/4:

a) Denumirea: Relațiile dintre serviciile secrete românești și cele străine (1939-1945) americane, britanice, germane, sovietice    

b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmár Trașcă

            c) Volum de muncă: documentare, redactarea unui studiu de 25 pag.

finalizare proiect 2012

 

Proiectul de cercetare IV/5:

a)  Denumirea: Stat și confesiune în România (1947-1990). Cazul Bisericii Unite cu Roma

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Mircea-Remus Birț

c) Volum de muncă: documentare în biblioteci și arhive; redactarea unor studii cca 50 pag.

finalizare proiect 2012

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE V

Denumirea :    CULTURĂ, ȘTIINȚĂ ȘI INFORMARE ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ

 

Proiectul de cercetare V/1:

            a) Denumirea: Bibliografia istorică a României, vol. XIV (2011-2012)

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Stelian Mândrut (coordonator),  C.S.III

drd. Ottmár Trașcă, C.S. dr. Attila Varga, bibl. I A Mihaela Bedecean + alți colaboratori benevoli, interni și externi

            c) Volum de muncă: fișare titluri carte și periodice

 

Proiectul de cercetare V/2:

a) Denumirea: Cultura și dinamica modernizării în România sec. XX. Cercetare asupra ponderii, naturii și efectelor investițiilor simbolice

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Lucian Nastasă, C.S.I dr. Stelian Mândruț, C.S.III dr. Veronica Turcuș

c) Volum de muncă: Documentare în arhivele interne, externe, fișarea și întocmirea unor studii de cca 170 p./2011

V/2A.Lucian Nastasă            –   Imposibila alteritate în învățământul superior

                                               românesc. Analiza socio-istorică a

                                               antisemitismului universitar. 1920-1940

                                               100 pag. (pentru anul 2012) – finalizare proiect

V/2/B Stelian Mândruț          – Corespondența istoricilor clujeni (1920-1948)

100 pag. (pentru anul 2012)

V/2/C. Veronica Turcuș        – Italia în periodicele din Clujul interbelic (anii

1922-1930)- 25 pag. (pentru anul 2012) - finalizare proiect

V/2/D. Veronica Turcuș         – Elevii Școlii Române din Roma în perioada

 interbelică: programe de studii și viață internă 

                                                 50 pag. (pentru anul 2012) finalizare proiect

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VI

Denumirea:     ROMÂNIA ȘI INTEGRAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Proiectul de cercetare VI/1:

a) Denumirea: Aspecte ale integrării României în Uniunea Europeană

2011-2013

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. ½ n. Vasile Pușcaș

            c) Volum de muncă: documentare și redactare – Pentru anul 2012 – 50 pag.

finalizare  proiect

 

 

2.-3.  Lucrări  de  plan  aflate  în  lucru

Lucrări  de  plan  care  se  continuă  în 2013

și lucrări de plan  nou propuse

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  I

Denumirea:      IZVOARE DOCUMENTARE PRIVITOARE LA ISTORIA ROMÂNIEI, CU REFERIRE LA CEA A TRANSILVANIEI 

 

Proiectul de cercetare I/1:

a) Denumire: Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVII (1386-1390).

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Susana Andea (coordonator), C.S.II dr. Lidia Gross, C.S.III dr.  Adinel-Ciprian Dincă

            c) Volum de muncă: 200 pag (transcriere, colaționare, traducere doc.)

            (2013-2017)

Proiectul de cercetare I/2:

a) Denumire: Conscripția fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol.VII (Tabele statistice Scaunele Arieș, Ciuc, Mureș, Odorhei, Trei Scaune (p. nou)

b) Colectivul de cercetare:  C.S. I dr. Gyémánt Ladislau (coordonator), C.S. I dr. Remus Câmpeanu, C.S. II dr. Dörner Anton

c) Volum de muncă: prelucrare material, transcrierea a cca 375 p.

            (2013-2014)

 

Proiectul de cercetare I/3A:

a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XI, Comitatele Cluj-Solnoc –  2013 - Comitat Solnoc

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Ladislau Gyémánt (coordonator) ½ normă, C.S. I dr.  Remus Câmpeanu, C.S. II dr. Anton Dörner,.

c) Volum de muncă: 90 pag. transcriere, colaționare, traducerea documentelor din limba maghiară

(2012-2013)

 

Proiectul de cercetare I/4:

a) Denumirea: Documente privind Revolutia de la 1848-1849 în Tările Române. Seria C.Transilvania, vol. XI (6-31 iulie 1848

a) Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Mihaela Cosma - coordonator,  C.S. dr. Marin Balog, C.S. dr. Attila Varga

b) Volum de muncă : 150 p.  (depistare, transcriere, colaționare)

            (2011-2014)

 

Proiectul de cercetare I/6:

a) Denumirea: Mișcarea  natională a românilor din Transilvania (1849-1918). Documente, vol.VII/I (16 iulie 1863 – 19 noiembrie 1865))

b) Colectivul de cercetare:  C.S.I dr. Dumitru Suciu coordonator, C.S.III dr. Mirela Popa-Andrei, C.S. III dr. Daniela Deteșan, C.S.III dr. Mádly Lajos-Loránd

            c) Volum de muncă: – cca 260 pag. (depistare, transcriere, colaționare)

            (2011-2014)

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  II

Denumirea:      TRANSILVANIA MEDIEVALĂ ÎNTRE VOIEVODAT ȘI PRINCIPAT (SECOLELE XIII-XVII)

           

Proiectul de cercetare II/1:

a) Denumire: Structuri instituționale ale Transilvaniei (sec. XVI-XVII). Adunările de stări

            b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Susana Andea

c) Volum de muncă: documentare în arhive și biblioteci, redactarea unui material de cca 50 p.

            (2012-2016)

 

Proiectul de cercetare II/3:

a) Denumire: Carte manuscrisă în Transilvania medievală. Contribuții paleografice (sec. XIV-XV)

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Adinel Dincă

c) Volum de muncă: Documentare, fișare, redactarea unui material de cca 40 p.

            (2012-2013)

 

Proiectul de cercetare II/4:

a) Denumire: Glosar de termeni și expresii din documentele latine privind istoria medie a României, vol. II, lit D-H

b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Vasile Rus (1/2 normă), CSII dr. Lidia Gross (lit.F)

c) Volum de muncă: documentare, fișare, redactare – 100 voci

            (2009-2016)

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  III

Denumirea:      ASPECTE ALE VIEȚII POLITICE, ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA MODERNĂ (SECOLELE XIX-XX)

 

           

Proiectul de cercetare III/1:

a)  Denumirea: Biografii pașoptiste. Culegere de studii, vol. IV

b) Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Mihaela CosmaC. S. dr. Varga Attila, C. S. dr. Marin Balog

            c) Volum de muncă: Documentare și redactarea unui material de cca 100 p.

            (2011-2014)

           

 

Proiectul de cercetare III/2/B (2010-2013):

a) Denumirea: Studii privind Războiul Național de la 1848-1849 și mișcarea națională a românilor din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, vol. II

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Dumitru Suciu

c) Volum de muncă: documentare și redactarea unui material de cca 80 pag./2013

            (2010-2013)

 

Proiectul de cercetare III/9

a) Denumirea: Franc-masoneria central est-europeană și emigrația româno-maghiară post-pașoptistă,  vol. II

b) Colectivul de cercetare: C.S. dr. Attila Varga, colaborator acad. Dan Berindei

c) Volum de muncă: documentare și redactarea unui material de cca 50 pag./2012

            (2013-2014)

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  IV

Denumirea:      STUDII PRIVIND EVOLUȚIA SOCIAL-ECONOMICĂ ȘI POLITICĂ A ROMÂNIEI. 1918-1968,
partea a III-a

 

Proiectul de cercetare IV/1a:

a) Denumire: Omul politic și de cultură Valeriu Braniște (1869-1928). Monografie vol. II (p. nou)

b) Colectivul de cercetare: CSI dr. Gheorghe Iancu 

c) Volum de muncă: 80 pag. (documentare și cercetare în arhive și biblioteci, fișare, redactări parțiale)

      (2013-2014)

           

Proiectul de cercetare IV/2:

a) Denumirea: România și problema minorităților (1939-1947). Germani, maghiari și evrei (p. nou)

      b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmar Trașcă

            c) Volum de muncă: 100 p. (documentare, redactare)

            (2013-2016)

 

Proiectul de cercetare IV/4:

a) Denumirea: Structuri informative străine în România (germane, maghiare, sovietice și aliate). Colaborare/confruntare cu serviciile de informații române. 1937-1945 (p. nou)

b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmár Trașcă

            c) Volum de muncă: documentare, redactarea unui studiu de 25 pag.

            (2013-2016)

 

Proiectul de cercetare IV/5:

a)  Denumirea: Elite confesionale din România sec. XX. Interferențe sociale și politice (p. nou)

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Mircea-Remus Birț

c) Volum de muncă: documentare în biblioteci și arhive; redactarea unor studii cca 50 pag. 

(2013-2017)

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  V.

Denumirea:      CULTURĂ, ȘTIINȚĂ ȘI INFORMARE ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ

 

Proiectul de cercetare V/1:

            a) Denumirea: Bibliografia istorică a României, vol. XIV (2011-2012)

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Stelian Mândrut (coordonator),  C.S.III

drd. Ottmár Trașcă, C.S. dr. Attila Varga, bibl. I A Mihaela Bedecean + alți colaboratori benevoli, interni și externi

            c) Volum de muncă: fișare titluri carte și periodice

 

Proiectul de cercetare V/2:

a) Denumirea: Cultura și dinamica modernizării în România sec. XX. Cercetare asupra ponderii, naturii și efectelor investițiilor simbolice

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Lucian Nastasă, C.S.I dr. Stelian Mândruț, C.S.III dr. Veronica Turcuș

c) Volum de muncă: Documentare în arhivele interne, externe, fișarea și întocmirea unor studii de cca 170 p./2011

V/2A.Lucian Nastasă            – De la igiena socială la igiena rasiala.

                                               Eugenia în mediul academic românesc interbelic

(p. nou) 2013-2015 ; 100 pag. (pentru anul 2013)

V/2/B Stelian Mândruț          – Corespondența istoricilor clujeni (1920-1948)

(2012-2013) 100 pag. (pentru anul 2013)

V/2/C. Veronica Turcuș         – Relații româno-italiene în primul deceniu

postbelic: tensiuni politice, spionaj, compromisuri (p. nou) 2013-2014;

50 pag. (pentru anul 2013)

V/2/D. Veronica Turcuș         – Destinul instituțional al Accademiei di

Romania din Roma în anii celui de-Al Doilea Război Mondial

și în perioada imediat postbelică (p. nou) 2013-2014;

50 pag. (pentru anul 2013)

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VI

Denumirea:     ROMÂNIA ȘI INTEGRAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

 

Proiectul de cercetare VI/1:

a) Denumirea: Aspecte ale integrării României în Uniunea Europeană

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. ½ n. Vasile Pușcaș

            c) Volum de muncă: documentare și redactare – Pentru anul 2013 – 50 pag.

 (2011-2013)

 

 

4. TIPĂRITURI

 

            A. CĂRȚI:

 

 1. carte de autor

 1. Nicolae Edroiu, Comunicări academice 1970-2010, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2011, 300 p. [apărută în 2012]

 2. Veronica Turcuș, Accademia di Romania in Roma. 1922-2012, Roma, Accademia di Romania, 2012, 211 p. (în colaborare cu prof. Mihai Bărbulescu, membru corespondent al Academiei Române, Iulian Damian) ISBN 9788896335017

 3. Vasile Pușcaș, Spiritul european, azi, Cluj-Napoca, Edit. Eikon, 2012, 285 p.  ISBN 978-973-757-718-4

 4. Adinel Dincă, Mihai Hasan, Victor Vizauer, antroponimia în Transilvania medievală (secolele XI-XIV). Evaluare statistică, evoluție, semnificații, coord. Șerban Turcuș, vol. I–II (371 p.; 1345 p.), Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2011 (apărută 2012, neraportat 2011) ISBN 978-606-543-191-1, vol. I: 978-606-543-192-8

 5. Rom sau țigan. Dilemele unui etnonim în spațiul românesc, Cluj, Edit. ISPMN, 2012, 352 p. (Lucian Nastasă, István Horváth).

 6. Varga Attila, Ana-Maria Vele, Napoleon al III-lea, francmasoneria și românii, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, 250 p.

      b. volum colectiv

 1. Rumunská historiografia v rokoch 2008-2010. Orientacie a vęsledky / Cercetările istorice din România în anii 2008-2010. Orientări și rezultate, în vol. Udalosti 23. augusta 1944 v Rumunsku a Slovenské Národné Povstanie z 29 augusta 1944 (Ich vplyv na oslobodenie Rumunská  Slovenska na ukonèenie druhej svetovej vojny / evenimentele de la 23 august 1944 din România și Insurecția Naținală Slovacă din 29 august 1944. Consecințele lor asupra eliberării României și Slovaciei și a sf’rștiului celui de al doilea război mondial. Lucrările celei de a IX-a Reuniuni a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Slovace (Alba Iulia, 19-23 septembrie 2011). Alcătuit de Nicolae Edroiu, Eva Mârza, Marek Syrnę, Banská Bystrica (Slovacia),  Múzeum Slovenského Národného Povstania (autor al p. 135-136? 147-149 în colaborare).

 2. Istoria românilor. Vol. V. O epocă în spirit european (1601-1711/1716). Ediția a II-a, revăzută și adăugită. Coordonatori: Acad. Virgil Cândea, Dr. Constantin Rezachevici, Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, București, Edit. Enciclopedică,  2012, LVII + 1172 p. + 64 pl. ( Nicolae Edroiu - autor al Prefeței la ediția a II-a, p. XIII-XIV; al capitolului Partea a II-a. Structuri economico-sociale și instituționale. Cap. V. Populație și economie în Țara Românească, Moldova și Transilvania. II. Populație și economie în Transilvania, p. 471-514.

 3. Istoria românilor. Vol. VI. Românii de la Europa Clasică la Europa Luminilor (1711-1821). Ediția a II-a, revăzută și adăugită. Coordonatori: Dr. Paul Cernovodeanu, membru de onoare al Academiei Române, Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, București, Edit. Enciclopedică,  2012, XLV + 1075 p. (Nicolae Edroiu - Autor al capitolelor de la paginile: XI-XLV, 3-9, 17-22, 41-45, 91-99, 102-103, 249-190, 527-533, 551-569, 837-847, 861-863, 867-872, 876.877, 916-967)

 4. Istoria românilor. Vol. V. O epocă în spirit european (1601-1711/1716). Ediția a II-a, revăzută și adăugită. Coordonatori: Acad. Virgil Cândea, Dr. Constantin Rezachevici, Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, București, Edit. Enciclopedică,  2012, LVII + 1172 p. + 64 pl. (Susana Andea, Avram Andea, autori ai cap. Principatul Transilvaniei în vremea Rakoczeștilor, Transilvania în timpul lui Mihail Apafi, Instituțiile centrale și locale în Transilvania, p. 181-209; 341-368; 687-751)

 5. Istoria românilor. Vol. VI. Românii de la Europa Clasică la Europa Luminilor (1711-1821). Ediția a II-a, revăzută și adăugită. Coordonatori: Dr. Paul Cernovodeanu, membru de onoare al Academiei Române, Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, București, Edit. Enciclopedică,  2012, XLV + 1075 p. (Ladislau Gyémánt - Autor al capitolelor de la paginile: 571-580; 847-850; 854-856; 858-860; 863-864; 872-874; 877-879; 919 [ISBN 978-973-45-0658-3)

 6. Bicentenar George Barițiu. 1812-2012. Lucrările Simpozionului Internațional de la Cluj-Napoca din 24 mai 2012. Volum îngrijit de Nicolae Edroiu, Dumitru Suciu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2012, 200 p.

 7. Specific românesc și confluențe central-europene. Profesorului Teodor Pavel la împlinirea vârstei de 70 de ani, coord. Iosif Marin Balog, Ion Cârja, Ana Victoria Sima Cluj Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, ISBN 978-973-595-365-2, 380 pp. 

 8. Negocieri și Piața Unică a Uniunii Europene în Vasile Pușcaș și Melania-Gabriela Ciot (coord.) „Cultura tehnologică, inovarea și transferul cunoașterii”, Cluj-Napoca, ed. U.T. Pres 2012, ISBN 978-973-662-719-4, p.63-106;

 9. Dezvoltarea durabil㠖 competitivitate, incluziune socială și protejarea mediului înconjurător, (coord. Vasile Pușcaș si Melania-Gabriela Ciot), Cluj-Napoca, ed. U.T. Pres 2012, ISBN 978-973-662-717-0, 309 de pagini;

 10. Comunicare organizațională și modernizarea tehnologică, (coord. Vasile Pușcaș si Melania-Gabriela Ciot), Cluj-Napoca, ed. U.T. Pres, 2012, ISBN 978-973-662-718-7, 341 de pagini;

 11. Cultura tehnologică, inovarea și transferul cunoașterii, (coord. Vasile Pușcaș si Melania-Gabriela Ciot), Cluj-Napoca, ed. U.T. Pres 2012, , 313 de p, ISBN 978-973-662-719-4

c. ediții critice și anastatice

 1. David Prodan (1902-1992). Scrieri istorice, ediție îngrijită de prof.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, București, Edit. Academiei Române, 2012, 512 p. + 10 pl. il.

 2. Kristóf Szongott, Orașul Liber Regal Gherla (1700-1900). Metropola armeano-maghiară, editor Lucian Nastasă, trad. Andrea Ghiță, București, Edit. Ararat, 2012, 363 p.

 3. In Memoriam P. Dr. József Denderle OSChp (1911-2012), coord. Mircea Remus Birtz, Cluj-Napoca, Edit. Napoca Star, 2012, 152 p. + 8 pl. foto  (+ redactare studiu 36 p.)

e. volum de izvoare

 1. Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A Diplomataria,  vol. XI, Comitatul Cluj, editori: Remus Câmpeanu, Anton Dörner, Ladislau Gyémánt și Vasile Lechințan, București, Edit. Academiei Române, 2012, 373 p.

 2. Adinel Dincă, (coautor), Diplome maramureșene din secolele XVI-XVIII, provenite din colecția lui Ioan Mihalyi de Apșa. Ediția a II-a, revizuită, coord. Ioan-Aurel Pop, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2012.

 3. Ela Cosma, Reprezentanțele consulare austriece în Moldova, Muntenia și Serbia (1782-1848), România,  Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, Canada, Symphologic Publishing Gatinean, 2012, 318 p.

 4. Armatele imperiale austro-ruse și românii la 1848-1849. Documente militare – Descrieri, rapoarte, corespondență, editori Ela Cosma, Daniela Deteșan, Angela Stîcalin-Colin, Tatiana Onilov,  ediție critică coordonată de Ela Cosma, traduceri în engleză Horia Cosma, România, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, Canada, Symphologic Publishing – Gatinean, 2012, 550 p.

 5. Dosarul procesului lemenian, vol. II, editor Daniela Deteșan, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, 406 p.

 6. Documenta Masonica Hungarica, Transylvanica et Banatica. Sigilii și frontispicii, Seria I, volumul I, editor Varga Attila, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, 300 p.

 7. Gheorghe Iancu, Omul politic și de cultură Valeriu Braniște, vol. I, 1869-1876, Timișoara, Editura de Vest, 2012, 958 p.

f. instrumente de lucru

 1. Veronica Turcuș, Bibliografia scrierilor istorice ale lui George Barițiu. Bicentenar George Barițiu. 1812-2012. La bibliographie des oeuvres historiques de George Barițiu (1812-1893), Cluj-Napoca, Edit. MEGA, 2012, 67 p. (Bibliotheca Bibliologica. Serie nouă, 32(51)) [ISBN 978-606-543-245-1]. – editură clasificare B.

 

4.2 ARTICOLE ȘI STUDII ȘTIINȚIFICE

 

a. Articole apărute în reviste străine recunoscute de comunitatea științifică de specialitate

1.      [BDI ] Lidia Gross, Eine abgesonderte Weltdas Leprosorium von Bistritz in Jahre 1512, O lume izolată: casa leproșilor de lângă Bistrița (1512) (varianta germană), „Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde”, Bőhlau Verlag, Kőln, Weimar, Wien, nr. 35 (106), 2012, Heft 1, p. 10-26.

2.       [BDI] Adinel Dincă, (cu Alexander Baumgarten): Hic liber est incorrectissime impressus. A preliminary discussion of the liber de causis in mediaeval Transylvania, Chora - Revue d'études anciennes et médiévales, 9-10, 2011-2012, pp. 491-498.

3.       [? ]Remus Câmpeanu, Opinions historiographiques critiques concernant L’Union Religieuse des Roumains de la Transilvanie, în “Historia Ecclesiastica”, Prešov, II/2012, nr.2, p.162-180

4.      [BDI] Remus Câmpeanu, Introductory Study, în vol. Lucian Bogdan, Romania in U.S. Foreign Policy, 1945-1970, Charleston, Create Space, 2012, p.VII-XVI

5.       [ISI] Iosif Marin Balog, ViennaŽs Economic policies în Transylvania 1850-1867, în Transylvanian Review, Supplement, 2012, p. 47-93, prin proiectul POSDRU 61104  sub tipar. 

6.       [ ?] Loránd Mádly, Die Siebenbürger Sachsen – von einer privilegierten Nation zur nationalen Minderheit, în „Minderheiten und Mehrheiten im Donau-Karpatenraum, Haus des Deutschen Ostens” München, 2012, pp. 173-194

7.       [BDI] Iosif Marin Balog, The Establishment of the first Insurance Bank with Romanian Capital in Transylvania 1911. Context and Significance, in “Romanian Review of Financial and Banking History”, Oradea, Year, II, Issue 1. Jan.-Jun. 2012, sub tipar

8.      [ISI] Mirela Popa-Andrei, „The Formation of An Ecclesiastical Elite in the Modern Era: A Comparative Approach of Two Cathedral Chapters” in Transylvania and  Habsburg Monarchy in the ” Long ninetenth Century” 1800-1914, editori Iosif Marin Balog și Rudolf Gräf, Transylvanian Review, 2012, Supplement, pp. 183-208, sub tipar [indexat ISI] [în colab. cu Diana Covaci]

9.      [ISI] Daniela Deteșan, „Matrimonial behaviours of the Transylvanian Romanian rural elite in the second half of the 19-th century”, în “Transylvanian Review”, vol. XXI, supplement 4 / 2012 (prin proiectul postdoctoral PN-II-RU-PD-2011-3-0064).

10.  [ISI] Daniela Deteșan, „Between theory and practice. Editing of the Transylvanian Romanian Historical Documents (1848-1900)”, în “Transylvanian Review”, vol. XXI, no 4, Winter 2012 (prin proiectul postdoctoral PN-II-RU-ID-2011-3-0064, director proiect cerc. șt. II dr. Ela Cosma).

11.   [BDI] Stelian Mândruț, Annotationen. Neuerscheinungen aus Ostmitteleuropa. Ungarn,  Rumänien, Bukowina, în „Berichte und Forschungen”, Oldenburg, 18, 2010 [apărut în 2012!], p. 373-389 (în colaborare cu Dácz Enikő, Zavara Edina, Ana Maria Pălimariu).

12.  [ BDI ] Ottmar Trașcă, „Márton Áron 1944. május 18-i kolozsvári beszéde a zsidók deportálása ellen. Gondolatok néhány magyar és román levéltári irat apropóján (tanulmány)”. In: Múlt és Jövő, Budapest, 2011, XXII, nr. 3, p. 43-50 (În colaborare cu Seres Attila).

13.   [BDI ] Veronica Turcuș, Școala Română din Roma și primii săi bursieri trimiși de Universitatea din Cluj, (în lb. străină), în Vol. VII-IX din seria “Eastern and Central European Studies”, Ed. Peter Lang, New York-Oxford-Frankfurt-am-Main-Basel-Wien, 23 p. A4 (în curs de publicare)

14.  [BDI ]Veronica Turcuș, Prezențe livrești românești în editurile italiene în anii Primului Război Mondial, (în lb. străină), în Vol. VII-IX din seria “Eastern and Central European Studies”, Ed. Peter Lang, New York-Oxford-Frankfurt-am-Main-Basel-Wien, 22 p. A4 (în curs de publicare)

15.  [? ] Vasile Pușcaș, Daniela Czimbalmos, Insight to the Romanian Case, în H. Swoboda, E. Stetter, J. M. Wiersma (Editors), "EU Enlargement Anno 2012", European Union, Brussels, 2012, pp.49-57.

b. capitole din cărți apărute peste hotare

 1. [/] Adinel Dincă (cu Ioan-Aurel Pop): Témoignages sur les relations de suzeraineté-vassalité polono-moldaves à la fin du règne du premier roi Jagellon, in volumul „Between Worlds: The Age of the Jagiellonians”, (eds.) Ardelean Florin Nicolae, Nicholson Christopher, Preiser-Kapeller Johannes, Vienna, 2012 (in curs de apariție)

 2. [/] Vasile Rus, Il monstero di Peri e Giovanni Corvino di Hunyad alla fine del Quattrocento (2), în vol. «MULTA ET VARIA. Studi offerti a Maria Marcella FERRACCIOLI e Gianfranco GIRAUDO», Vol. II, Biblion Edizioni, Milano, 2012, pp. 473-484.

 3. [B] Nicolae Edroiu, Lucrările celei de A IX-a Reuniuni a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Slovace (Alba Iulia, 19-23 septembrie 2011), în vol. Evenimentele de la 23 august 1944 din România și insurecția națională slovacă din 29 august 1944 (ed. Academia Român㠖 Academia Slovacă), Banska Bystrica – Alba Iulia, 2012, p. 5-7. Dopad udalosti y 23. Augustav Rumusku na stredoeuropsku oblast, în Udalosti 23 . augusta 1944 v Rumusku a Slovenske narodne povstanie y 29. Augusta 1944, Banska  Bystrica – Alba Iulia, 2012, p. 5-7.

 4. [B] Nicolae Edroiu, Veronica Turcuș, Cercetările istorice din România în anii 2008-2010. Orientări și rezultate, în vol. Evenimentele de la 23 august 1944 din România și insurecția națională slovacă din 29 august 1944 (ed. Academia Român㠖 Academia Slovacă), Banska Bystrica – Alba Iulia, 2012, p. 147-157. Dopad udalosti y 23. Augustav Rumusku na stredoeuropsku oblast, în Udalosti 23 . augusta 1944 v Rumusku a Slovenske narodne povstanie y 29. Augusta 1944, Banska  Bystrica – Alba Iulia, 2012, p. 147-157.

 5. [/] Ladislau Gyémánt, Ion Budai-Deleanu (1763-1820). The First Hebraist of the Romanian Enlightenment, în vol. Christian Hebraism in Eastern Central Europe, Wittenberg, 2012 (sub tipar)

 6.  [/] Ela Cosma, Generalul Józef Bem în Banat (1849), în vol. Simpozionului Internațional “Banatul – istorie și multiculturalitate”, ediția a XVI-a, Reșița, 20-22 mai 2011, coord. Carmen Albert, Universitatea “Eftimie Murgu” din Reșița și Editura Institutul Cultural al Românilor din Voivodina din Zrenianin, Reșița – Novi Sad, 2012, p. 24-47. (ISBN 978-86-87803-23-7)

 7. [/] Lucian Nastasă, Anti-Semitism at universities in Romania (1919-1939), în vol. The „numerus clausus” in Hungary. Studie son the First Anti-Jewish Law and Academic Anti-Semitism in Modern Central Europe, edited by Victor Karady and Peter Tibor Nagy, Budapest, Central European University Press, 2012, p.222-246.

 8. [B] Vasile Pușcaș, Impactul evenimentelor de la 23 august 1944 din România în aria central-europeană, în vol.  Evenimentele de la 23 august 1944 din România și insurecția națională slovacă din 29 august 1944 (ed. Academia Român㠖 Academia Slovacă), Banska Bystrica – Alba Iulia, 2012, p. 44-49. Dopad udalosti y 23. Augustav Rumusku na stredoeuropsku oblast, în Udalosti 23 . augusta 1944 v Rumusku a Slovenske narodne povstanie y 29. Augusta 1944, Banska  Bystrica – Alba Iulia, 2012, p. 40-44;

4.3. a. Articole apărute în reviste ale Academiei Române

 1. [B] Susana Andea, Autoritatea princiară între reglementări juridice și puterea stărilor. Domnia lui Mihai Apafi, „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca”, Series Historica, tom LI, 2012, p. 47-56.

 2. [B] Adinel Dincă, Antroponimie și etnie în Transilvania medievală (Epoca angevină), în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj”, Series Historica, LI, 2012, p. 31-46.

 3. [ neclas. ] Nicolae Edroiu, Contextul internațional al încheierii Păcii de la București din 16/28 mai 1812, „Academica”. Revistă editată de Academia Română (București), 2012, anul XXII, 258-259, nr. 4-5 aprilie – mai, p. 63-67.

 4. [B] Remus Câmpeanu, Biserica Unită din Transilvania și relațiile ei cu Arhiepiscopia de Esztergom la începuturile Unirii Religioase, în lumina cercetărilor recente ale Fundației Pro Oriente, în “Anuarul Institutului de Istorie <George Barițiu> din Cluj-Napoca”, Cluj-Napoca, LI/2012, p. 103-112

 5.  [B] Ela Cosma, Diplomație și război. Competiția austro-rusă și primele tentative consulare în Serbia lui Karađorđe,  “Anuarul Institutului de Istorie “George Barițiu” din Cluj”, Series Historica, LI, 2012, p. 199-228.

 6.  [B] Veronica Turcuș, Avatarurile Academiei Române sub comunism – Relațiile cu mediul academic italian: Giuseppe Lugli – membru al Academiei Române, “Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca. Series Historica”, 2012, LI, p. 337-365 (ISSN 1584-4390)

 7. [ neclas. ]Veronica Turcuș, Cartea românească în editurile italiene și interesul acestora pentru România în anii Primului Război Mondial, “Academia Română. Memoriile Secției de Științe Istorice și Arheologice”, ser. IV, 2011, 35, p. 136-159 (ISSN 1224-1814) – revistă a Academiei Române

 8. [B]  Veronica Turcuș, Intorno alla biografia di Ramiro Ortiz: elementi inediti, “Revue Roumaine d'Histoire”, 2011, Tome L, 9 p. A4 (ISSN 0556-8072). – revistă în limbă străină a Academiei Române.

 9. [B] Veronica Turcuș, Paul Nicorescu și Școala Română de la Roma, “Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»”, Iași, 2012, 21 p. A4 (în curs de publicare) (ISSN-1221-3705)

 10. [B] Veronica Turcuș, Principatul Transilvaniei (a doua jumătate a secolului al XVII-lea) în publicațiile interbelice ale Școlii Române din Roma, "Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca. Series Historica”, 2012, LI, p. 81-99 (ISSN 1584-4390)

 11. [B] Veronica Turcuș, Studiile de arhitectură în cadrul Școlii Române din Roma în primul deceniu interbelic, “Revista istorică. Institutul de Istorie «Nicolae Iorga». Academia Română”, București, 2012, 20 p. A4 (în curs de publicare) (ISSN-1018-0443)

 12.  [B] Vasile Pușcaș, Marcela Sălăgean, Mihail Manoilescu – Economic Thought and Economic Reality, în "Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca". Series Historica, 2012, p. 325-336.

4.3. b. Capitole din cărți publicate de Editura Academiei Române

 1. [B] Nicolae Edroiu, Istoricul David Prodan. Repere cronologice. Date despre viața și opera lui David Prodan. Bibliografia operei acad. David Prodan (1920-1995), în vol. David Prodan (1902-1992). Scrieri istorice. Ediție îngrijită de prof. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, București, Edit. Academiei Române, 2012, p. 9-26, 487-496.

 2. [B] Loránd Mádly, Mentalități politice și implicare politică la sașii transilvăneni în perioada neoabsolutistă (1849-1860), în vol. Realități sociale și implicare politică în Transilvania între 1849-1867. Studii, București, Edit. Academiei Române, București, 2011, pp. 267-327.

 3. [B] Lucian Nastasă-Kovács, „Datoria vieții noastre”. Context istoric și semnificație la Vasile Pârvan, în vol. Datoria: perspectivă multidisciplinară, coord. Ana Bazac, București, Edit. Academiei Române, 2012, p.109-124.

 4. [B] Veronica Turcuș, Referințe bibliografice asupra activității și operei lui David Prodan, în  vol. David Prodan (1902-1992). Scrieri istorice, Ed. îngrijită de prof. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, București, Editura Academiei Române [clas.B], 2012, p. 497-512. (ISBN-978-973-27-2179-7)

4.3. c. capitole din cărți publicate la alte edituri consacrate din țară

 1. [C] Susana Andea, Avram Andea, Principatul Transilvaniei în vremea Rakoczeștilor, în vol. Istoria Românilor, vol. V (ed. a II-a revizuită și completată), București, Edit. Enciclopedică, 2012, p. 181-209.

 2. [C] Susana Andea, Avram Andea, Transilvania în timpul lui Mihail Apafi, în vol. Istoria Românilor, vol. V (ediția a II-a), București, Edit. Enciclopedică, 2012, p. 341-368.

 3. [C] Susana Andea, Instituțiile centrale și locale în Transilvania, în vol. Istoria Românilor, vol. V (ed. a II-a revizuită), București, 2012, Edit. Enciclopedică, p. 687-751.

 4. [B] Susana Andea, Avram Andea, George Barițiu lexicograf, în vol Bicentenar George Barițiu. 1812-2012. Lucrările Simpozionului Internațional de la Cluj-Napoca din 24 mai 2012. Volum îngrijit de Nicolae Edroiu, Dumitru Suciu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2012, p. 104-123.

 5. [neclas.] Lidia Gross, Stelian Mândruț, Literatura istorică maghiară inter- și potbelică în percepție instituționalizată clujeană (1921-1948), în vol. România comunistă. Istorie și istoriografie (analize istorice), coord. Ovidiu Pecican, Cluj-Napoca, Edit. Limes, 2012, p. 11-18.

 6. [B] Lidia Gross, Testamentul și funeraliile lui Thomas Jo, castelanul cetății Ieciu (1531), în vol. Itinerarii istoriografice. Studii în onoarea istoricului Costin Feneșan, vol. Îngrijit de Dumitru Țeicu și Rudolf Gräf, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane,  2011, p . 207-211. [apărut în anul 2012!]

 7.  [B] Vasile Rus, “Missio Dacica între toleranță și intoleranță religioas㔠în Identitate și toleranță religioasă în secolele XVIII-XXI. Lucrările Conferinței științifice internaționale organizate la Alba Iulia, 14-15 octombrie 2011. Editori: Daniel Dumitran, Botond Gudor. “Annales Universitatis Apulensis”. Historica. 15/II. Editura Mega, 2012, pp. 7-26.

 8. [Neclas.] Vasile Rus, Glossarium mediae latinitatis actorum Transylvaniae, Moldaviae et Transalpinae historiam illustrantium. Notae criticae în vol. Non omnis moriar. Beatrici Tătaru monumentum in aeternum. Editat de Vasile RUS, Editura Galaxia Gutenberg, 2012, pp. 165-217.

 9. [C] Istoria românilor. Vol. V. O epocă în spirit european (1601-1711/1716). Ediția a II-a, revăzută și adăugită. Coordonatori: Acad. Virgil Cândea, Dr. Constantin Rezachevici, Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, București, Edit. Enciclopedică,  2012, LVII + 1172 p. + 64 pl. (autor al Prefeței la ediția a II-a, p. XIII-XIV)

 10.  [C] Istoria românilor. Vol. V. O epocă în spirit european (1601-1711/1716). Ediția a II-a, revăzută și adăugită. Coordonatori: Acad. Virgil Cândea, Dr. Constantin Rezachevici, Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, București, Edit. Enciclopedică,  2012, LVII + 1172 p. + 64 pl. (autor al capitolului Partea a II-a. Structuri economico-sociale și instituționale. Cap. V. Populație și economie în Țara Românească, Moldova și Transilvania. II. Populație și economie în Transilvania, p. 471-514.

 11. [C] Istoria românilor. Vol. VI. Românii de la Europa Clasică la Europa Luminilor (1711-1821). Ediția a II-a, revăzută și adăugită. Coordonatori: Dr. Paul Cernovodeanu, membru de onoare al Academiei Române, Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, București, Edit. Enciclopedică,  2012, XLV + 1075 p. (Autor al capitolelor de la paginile: XI-XLV, 3-9, 17-22, 41-45, 91-99, 102-103, 249-190, 527-533, 551-569, 837-847, 861-863, 867-872, 876.877, 916-967)

 12. [C] Nicolae Edroiu, Rolul Episcopiei Vadului în viața religioasă a românilor ortodocși din nordul Transilvaniei, în vol. Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului la 90 de ani (1921-2011), Cluj-Napoca, Edit. Renașterea, 2012, p. 53-62.

 13. [B] Nicolae Edroiu, George Barițiu (1862-1893 – istoric al Transilvaniei), în vol. Bicentenar George Barițiu 1812-2012. Lucrările Simpozionului Internațional de la Cluj-Napoca din 24 mai 2012, volum îngrijit de Nicolae Edroiu, Dumitru Suciu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2012, p. 29-33.

 14. Ladislau Gyémánt, Der Sabatarianismus in Siebenbürgen, în vol. Die Unitarische Kirche in Siebenbürgen, Siebenbürgischen Archiv, 2012 (sub tipar)

 15.  [neclas.] Remus Câmpeanu, Despre mituri și despre începuturile integrării europene a românilor: școlile catolice din Transilvania veacului al XVIII-lea, în vol. A történetiró elhivatottsága. Vocația istoricului. Emlékkönyv Szabó Miklós születésének 80. évfordulójára, Tg. Mureș, Mentor Kiadó, 2012, p. 38-47.

 16. [B] Dumitru Suciu, Bicentenar George Barițiu 1812-2012. Simpozion Internațional
  la Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române
  , în vol.  Bicentenar George Barițiu. 1812-2012. Lucrările Simpozionului Internațional de la Cluj-Napoca din 24 mai 2012, coord. Nicolae Edroiu, Dumitru Suciu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, p. 9-28.

 17. [B] Iosif Marin Balog, Ioan Lumperdean, Chestiunea căilor ferate transilvane în deceniile 6-7 ale secolului 19 în viziunea lui George Barițiu  și în publicistica vremii, în vol. Bicentenar George Barițiu. 1812-2012. Lucrările Simpozionului Internațional de la Cluj-Napoca din 24 mai 2012. Volum îngrijit de Nicolae Edroiu, Dumitru Suciu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2012, p. 153-165.

 18. [editura neclasif.] Varga Attila, „Între sociologie și istorie: francmasonul Jászi Oszkár și problema naționalităților din Monarhia Austro-Ungară”, în vol. Studii și cercetări bănățene. Banatul, istorie și multiculturalitate, Reșița, Editura ICRV, 2012, pp. 140-150.

 19. [B] Varga Attila, Premierul Tisza István, francmasoneria și elita clericală românească în zorii primei conflagrații mondiale – Teologia Politică (1914), în vol. Specific românesc și confluențe central-europene. Profesorului Teodor Pavel la împlinirea vârstei de 70 de ani, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, p. 113-135.

 1. [neclas.] Attila Varga, Episcopul francmason Horváth Mihály de Cenad și proiectul „Bisericii Anglicane” în Ungaria. Informații inedite din arhiva personală Silviu Dragomir, în vol. Contribuții la istoria ecleziastică a Banatului, Timișoara, Edit. David Press Print, 2012, p. 117-125.

 2. [B] Attila Varga, Petru Broșteanu îi scrie lui George Barițiu – Simboluri în traista poveștilor, în vol. Bicentenar George Barițiu. 1812-2012. Lucrările Simpozionului Internațional de la Cluj-Napoca din 24 mai 2012, coord. Nicolae Edroiu, Dumitru Suciu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2012, p. 183-190.

 3. [B] Mirela Popa Andrei, Centru și periferie. Epoca reformismului austriac în Transilvania și Lombardia, în vol. Specific românesc și confluențe central-europene. Profesorului Teodor Pavel la împlinirea vârstei de 70 de ani, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, pp. 31-49.

 4. [B] Mirela Popa Andrei, Gândire și acțiune națională românească la Dimitrie Moldovan și George Barițiu în anii 1861-1863, în vol Bicentenar George Barițiu. 1812-2012. Lucrările Simpozionului Internațional de la Cluj-Napoca din 24 mai 2012, coord. Nicolae Edroiu, Dumitru Suciu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2012, p. 166-178.

 5. [B] Loránd Mádly, Publicistică și mișcare națională în Transilvania, în perioada Neoabsolutismului și Liberalismului în vol Bicentenar George Barițiu. 1812-2012. Lucrările Simpozionului Internațional de la Cluj-Napoca din 24 mai 2012, coord. Nicolae Edroiu, Dumitru Suciu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2012, p. 143-152.

 6.  [B] Loránd Mádly, Între Revoluție și Reformă. Debutul și caracteristicile regimului neoabsolutist în Transilvania, în vol. Identitate și Alteritate 5. Studii de istorie politică și culturală, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2011, pp. 23-30. [apărut în anul 2012!]

 7. [B] Loránd Mádly, Problematica națională din Transilvania reflectată în corespondența diplomatică austriacă. Cazul misiunii și al consulatului austriac din București, în vol. Identitate și Alteritate 5. Studii de istorie politică și culturală, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2011, pp. 31-35. [apărut în anul 2012!]

 8. [B] Loránd Mádly, Das Definitivum – die Einführung der neuen Verwaltungsordnung im Jahr 1854 und einige Aspekte der Verwaltung in Siebenbürgen bis zum Ende des Neoabsolutismus, în vol.  Economia Regională: Ipostaze rurale și urbane/Regional Economy: Rural and Urban Instances, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2011, pp. 247-268. [apărut în anul 2012!]

 9. [B] Iosif Marin Balog, Robert Nagy, Regional Development and Modernization: the Significance of Connecting Transylvania to the Railways Network of the Habsburg Monarchy, în (coord. Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, Ioan Lumperdean), Economia regională. Ipostaze rurale și urbane, PUC, Cluj Napoca, 2011, p. 297-312 [apărut în anul 2012!]

 1. [neclas.] Ottmar Trașcă, Cornel Grad, Situația comunităților șvăbești din județul Sălaj – oglindită în monografiile locale, redactate în perioada interbelică, în vol. 300 de ani de la colonizarea șvabilor dunăreni în Comitatul Satu Mare, Coordonator: Paula Virag, Satu Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 2012, p. 149-187

 2. [neclas.] Stelian Mândruț, Arbitrajul/Dictatul de la Viena, în istoriografia românească actuală. Etic㠄versus” Istorie (1989-2010), în vol.  Satu Mare. Studii și Comunicări. Supplementum XXVII/II. Coordonatori: Balogh Beni L., Cornel Grad, Sárándi Tamás, Ottmar Trașcă. Satu Mare, 2011, p. 9-25 [apărut în anul 2012!].

 3. [B] Stelian Mândruț, Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca. Series Historica. Inserție istoriografică (45/2006-50/2011), în vol. Itinerarii istoriografice. Studii în onoarea istoricului Costin Feneșan. Volum îngrijit de Dumitru Țeicu, Rudolf Gräf. Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2011, p. 481- 492 [apărut în anul 2012!] .

 4. [B] Stelian Mândruț, Exemplaritatea unui model de comunicare și „intr-ajutorare”. Ioan Micu Moldovan și Iuliu Maniu (1894-1911), în vol.  Specific românesc și confluențe central-europene. Profesorului Teodor Pavel, la împlinirea vârstei de 70 ani. Coordonatori: Iosif Marin Balog, Ana Victoria Sima, Ion Cârja. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, p. 137-156.

 5. [B] Stelian Mândruț, „Centrul de Studii și Cercetări privitoare la Transilvania” versus „Erdélyi Tudományos Intézet” (1940-1948), în vol. Studii de istorie. I. Editori: Constantin Bușe, Ionel Cândea. Brăila, Edit. Istros, 2012, p. 443-463.

 6. [C] Stelian Mândruț, Între „libertate” și „interdicție”, în vol. Interferențe culturale. Studia in honorem Aurel Chiriac sexagenarii. Coordonatori: Barbu Ștefănescu, Ioan Goman. Oradea, Edit. Muzeului Țării Crișurilor, 2012, p. 261-264.

 7. [neclas.] Stelian Mândruț, Studierende aus Rumänien an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wien (1867-1918), în vol. A történetiró elhivatottsága. Vocația istoricului. Emlékkönyv Szabó Miklós születésének 80. évfordulójára. Szerkesztette: Pál-Antal Sándor, Cornel Sigmirean, Simon Zsolt. Tg. Mureș, Mentor Kiadó, 2012, p. 130-143.

 8. [neclas.] Stelian Mândruț, Literatura istorică maghiară inter-postbelică în percepție instituționalizată clujeană (1921-1948), în vol. România comunistă: istorie și istoriografie. Analize istorice. Editor: Ovidiu Pecican. Cluj-Napoca, Edit. Limes, 2012, p. 11-18. (în colaborare cu Lidia Gross)

 9. [neclas.] Stelian Mândruț, Destinul unei instituții, în vol. România comunistă: istorie și istoriografie. Analize istorice. Editor: Ovidiu Pecican. Cluj-Napoca, Edit. Limes, 2012,, p. 19-29.

 10. [B] Lucian Nastasă, Medical Higher Education in Kolozsvár/Cluj, în vol. Medicine, Hygienism and Society in Eighteenth-Twentieth Centuries, ed. Constantin Bărbulescu și Alin Ciupală, Cluj, Edit. Mega, 2011, p.147-170. [neraportat în 2011]

 11. [neclas.] Lucian Nastasă-Kovács, Universitatea românească pre-comunistă și naționalizarea culturii, în vol. A történetiró elhivatottsága. Emlékkönyv Szabó Miklós születésének 80. évfordulójára, Szerkesztette Pál-Antal Sándor, Cornel Sigmirean și Simon Zsolt, Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2012, p.176-199.

 12. [B] Lucian Nastasă-Kovács, Universitățile românești și funcțiile simbolice ale „peregrinării academice” la evrei (1864-1944), în vol. Carol Iancu și Alexandru-Florin Platon (editori), Profesori și studenți evrei/Enseignants et étudiants juifs, Iași, Edit. Universității „Al.I. Cuza”, 2012, p.105-128.

 13. [neclas.] Vasile Pușcaș, Managementul crizelor și conflictelor în dezvoltarea durabilă, în vol.Vasile Pușcaș și Melania-Gabriela Ciot (coord.), Dezvoltarea durabil㠖 competitivitate, incluziune socială și protejarea mediului înconjurător, Cluj-Napoca, Edit. U.T. Pres 2012, ISBN 978-973-662-717-0, p. 225-254;

 14. [neclas.] Vasile Pușcaș, Comunicare și rețele de comunicare în societatea globalizată, în vol. Vasile Pușcaș și Melania-Gabriela Ciot (coord.), Comunicare organizațională și modernizarea tehnologică, Cluj-Napoca, Edit. U.T. Pres, 2012, ISBN 978-973-662-718-7, p. 71-111;

 15. [neclas.] Vasile Pușcaș, Comunicare și proces decizional în dezvoltarea durabilă, în vol. Vasile Pușcaș și Melania-Gabriela Ciot (coord.), Cultura tehnologică, inovarea și transferul cunoașterii, Cluj-Napoca, Edit. U.T. Pres 2012, ISBN 978-973-662-719-4, p. 13-60;

 16. [ neclas.] Vasile Pușcaș, Instituții și proceduri comunitare și naționale în domeniul dezvoltării durabile, în vol. Tiberiu Rusu, Viorel Dan (coord.) Ingineria, dreptul și economia dezvoltării durabile – Volumul 3, Cluj-Napoca, Edit. U.T. Pres 2012, ISBN 978-973-662-739-2, p. 7-30;

 17. [neclas.] Vasile Pușcaș, Tehnici de negociere pentru asigurarea dezvoltării durabile, în Tiberiu Rusu, Viorel Dan (coord.), Ingineria, dreptul și economia dezvoltării durabile – Volumul 3, Cluj-Napoca, Edit. U.T. Pres 2012, ISBN 978-973-662-739-2, p. 206-226;

4.4. Articole apărute în alte reviste

      a. Articole apărute în alte reviste de specialitate clasificate/

      b. Articole apărute în alte reviste de specialitate

 1. [ B ] Vasile RUS, Procesul lui Dávid Ferenc, Arianul, într-o sursă contemporană, „Apulum”, XLIX. Series Historia et Patrimonium, 2012, pp. 173-207.

 2.  [B] Ladislau Gyémánt, Avatarele identității evreiești din Transilvania, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai”, Series Historia, 1, 2012 (sub tipar)

 3.  [neclas.] Remus Câmpeanu, Istoriografia din România în anii 2008-2010. Contribuții bibliografice, în “Școala Ardeleană”, Oradea, V/2011, p.8-16 (apărut în 2012)

 4.  [neclas.] Ela Cosma, Naționalism sau imperialism? Ilija Garašanin și Naèertanije (1844), în curs de apariție în “Revista de Istorie Socială”, vol. XVI, Institutul Român de Studii Strategice și Facultatea de Istorie de la Universitatea “Alexandru-Ioan Cuza”, Iași-București.

 5. [ neclas. ] Iosif Marin Balog, Political regimes, economic crises, continuity and discontinuity in the economic modernization of peripheral regions of the Habsburg Monarchy in the second half of the nineteenth century. The case of Transylvania, in „Acta Musei Napocensis/Historica”, 49/II, 2012, sub tipar. Revista in curs de acreditare CNCS.

 6. [ neclas. ] Attila Varga, “Cocoșul și găinile din Curtea cea Mare”. Toleranță și radicalism în discursul masonic maghiar din prima jumătate a secolului al XX-lea,  în „Trivium”. Revistă de Gândire Simbolică, An IV, nr. 1(10), 2012, pp. 55-66.

 7. [neclas.] Attila Varga, Loja masonic㠄Unio” din Cluj și Mișcarea Memorandistă, în „Trivium”, Revistă de Gândire Simbolică, An IV, nr. 4(13), 2012, pp. 426-447.

 8. [B+] Daniela Deteșan, Deviant social behavior in Transylvania (1850-1900), publicat în „Brukenthalia”, nr. 2, 2012, pag…. (prin proiectul postdoctoral PN-II-RU-PD-2011-3-0064).

 9. [BDI] Ottmar Trașcă, Pax Germanica. Német tervek az erdélyi kérdés megoldására 1940-1944 között”, „Limes”, 2012, 25, nr. 1, p. 43-58.    

 10. [neclas.] Stelian Mândruț, Arbitrajul/Dictatul de la Viena, în istoriografia românească actuală. Etic㠄versus” Istorie (1989-2010), în vol. Satu Mare. Studii și Comunicări. Supplementum XXVII/II. Coordonatori: Balogh Beni L., Cornel Grad, Sárándi Tamás, Ottmar Trașcă. Satu Mare, 2011, p. 9-25 [apărut în anul 2012!].

 11. [ B ] Vasile Pușcaș, Marcela Sălăgean, Mihail Manoilescu – cultură și politici economice (influență și receptare), în  Studii de istorie I, (ed. C.Bușe, I. Cândea), Brăila, Edit. Istros, 2012, p. 225-238.

 12. [ BDI ] Vasile Pușcaș, Psychological factors in foreign policy decision-making (I): decision-making models, în „Studia Universitas Babes-Bolyai, Psychologia-Pedagogia”, cod CNCSIS 527, indexată în trei baze de date internaționale, ISSN 1221-8111, ISSN on-line 2065-9431, în colaborarea cu Melania-Gabriela Ciot, nr 1/2012;

 13. [ neclas. ] Mircea Remus Birtz, Kierein Manfred – Succesiuni apostolice catolice de rit oriental din Transilvania și provinciile învecinate (1700-1800), în „Școala Ardeleană”. Anuar V/2011, Oradea, Edit. Ep. Vasile Aftenie, p. 132-191. (neraportat în 2011)

c.  Articole publicate în reviste de cultură

 1. Stelian Mândruț, Virgil Vătășianu și Premiul „Herder”, în „Tribuna”, XI, 2012, nr. 229, 230,  p. 17-18, 17-18.

 2. Stelian Mândruț, Carmen Sylva, inedit, în „Steaua”, LXIII, 2012, nr. 7-8, p. 33-34.

d. Alte reviste:  

 1. Vasile Pușcaș, Romania and the future of Europe, “Europolitics”, nr. 4474, 27 iulie 2012;

 2. Vasile Pușcaș, Criza europeană de încredere, “Pulsul Geostrategic”, nr.126, an VI/7, 20 iulie 2012, p. 9-11;

 3. Vasile Pușcaș, Sistemul bancar european, “Pulsul Geostrategic”, nr.126, An VI/7, 20 iulie 2012, p. 22-23;

 4. Vasile Pușcaș, Generații risipite, resurse irosite, „Q Magazine”, 16 .07.2012;

 5. Vasile Pușcaș, Reuniunea G8 de la Camp David a fost transformată într-un veritabil „summit al crizei euro”, „Pulsul Geostrategic”, nr.123, an VI/4, 5 iunie 2012, p. 23-25;

 6. Vasile Pușcaș, Avertisment pentru „pragmaticii” europeni, „Pulsul Geostrategic”, nr.122, an VI/3, 20 mai 2012, p.21-23;

 7. Vasile Pușcaș, Creșterea-descreșterea UE și șansa „Noii Europe”, „Pulsul Geostrategic”, nr.122, an VI/3, 20 mai 2012, p.5;

 8. Vasile Pușcaș, Provincialism, regionalism, unitate și integrare, „Transilvania REPORT”, Cluj-Napoca, 3 mai 2012, p.6;

 9. Vasile Pușcaș, Autoritățile trebuie să își facă autocritica, „Transilvania Business”, 16 martie 2012, Cluj-Napoca;

 10. Vasile Pușcaș,”Merkozy” electoral și uniunea poltică a Europei”, „Pulsul Geostrategic, nr 117, an V/22, 5 martie 2012, p.10-11;

 11. Vasile Pușcaș, Textul de credibilitate a liderilor europeni, „Pulsul Geostrategic”, nr.113, an V/18, 5 ianuarie 2012, p.5-6.

 12. Vasile Pușcaș, Managementul crizelor, dezbătut la Craiova, “Gazeta de Sud”, 26 noiembrie 2012.

4.5. Alte materiale publicate: recenzii, note bibliografice, prefețe

 1. Ela Cosma, ediție îngrijită și glosar la vol. Bogdan Briscu, Moții și luptele lor la 1848-1849, cu anexe (biografii, glosar, bibliografie, indici), colecția „Biografii istorice transilvane”, tom VI, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, 328 p.

 2. Ela Cosma recenzii în “Anuarul Institutului de Istorie “George Barițiu” din Cluj”. Series Historica, LI, 2012, [Revista de Istorie Socială, VIII-IX (2003-2004), Institutul Român de Studii Strategice și Facultatea de Istorie de la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, 2006, 677 p.; X-XII (2005-2007), Iași, 2009, 614 p.; Dumitru Suciu, Soldați fără uniformă: figuri de țărani români ai Landsturmului românesc și starea protopopiatelor ortodoxe din Transilvania după Războiul Național din 1848-1849, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2011, 313 p.; Gelu Neamțu, “Religia român㔠în Transilvania 1848-1918, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2010, 222 p.]

 3. Vasile Pușcaș, Cuvânt înainte la: Ion Novăcescu, Ion I.C.Brătianu. Concepție și management politic, Cluj-Napoca, Edit. Eikon, 2012, p.7-10;

 4. Interviu cu prof.univ.dr. Vasile Pușcaș, în “Revista de Achiziții Publice”, nr. 61/octombrie 2012;

4.7. Traduceri studii de specialitate  

 1. Traducerea în germană a regestelor vol. de documente Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XI, Comitatul Cluj,  autori: Ladislaum Gyémánt, Antonium E. Dörner, Remus Câmpeanu, Colaboratori: Ela Cosma, Vasile Rus, București, Editura Academiei Române, 2012, 373 p.

 2. Revizuirea traducerilor în lb. romană a documentelor latine și a regestelor la vol. de documente Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XI, Comitatul Cluj, autori: Ladislaum Gyémánt, Antonium E. Dörner, Remus Câmpeanu, Colaboratori: Ela Cosma, Vasile Rus, București, Editura Academiei Române, 2012, 373 p.

 

 

  

5. ORGANIZĂRI ȘI PARTICIPĂRI la manifestări științifice

 

A. ORGANIZĂRI:

Manifestări științifice în străinătate:

 1. Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, Ecole des Hautes Etudes des Sciences Sociales (EHESS) Paris,  Paris, 2 aprilie 2012,Colocviul Internațional „Espace impérial. Le Sud-Est européen entre Empires et Nations”

 Manifestări științifice interne cu participare internațională

 1. Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, 24 mai 2012, Simpozionul Internațional „Bicentenar George Barițiu. 1812-2012”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, ediția 2012.

 2.  Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 7 decembrie 2012, Sectorul de Istorie medievală, Work-shop exploratoriu, „Probleme ale editării documentelor medievale și moderne”

 

B. PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

Interne

 1. Nicolae Edroiu, Cluj-Napoca, 18 mai 2012, Simpozionul Științific „Virgil Vătășianu 1902-2012”, Institutul de Arheologie și Istoria Artei din Cluj-Napoca în cadrul „Zilelor Academice Clujene”, ediția 2012, comunicarea Virgil Vătășianu, promotor al arheologiei medievale în România

 2. Nicolae Edroiu, București, 28 noiembrie 2012, Secția de Științe Istorice și Arheologie a Academiei Române, Sesiunea omagială a Academiei Române „150 de ani de la nașterea lui Vasile Goldiș (1862-1934), comunicarea Locul lui Vasile Goldiș (1862-1934) în mișcarea politico-națională a românilor din Transilvania

 3. Remus Câmpeanu, Alba-Iulia, 30-31 martie 2012, Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie din cadrul Facultății de Istorie și Filologie a Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, work-shop-ul din cadrul Proiectului EUROCORES 4EUROC/2010 Transylvania in Eighteenth Century, comunicarea intitulată Principii metodologice privind studiul identităților regionale.

 4. Remus Câmpeanu, Oradea, 18-19 mai 2012, Episcopia Română Unită, Greco-Catolică, de Oradea, Biblioteca Județean㠄Gheorghe Șincai” Oradea, simpozionul național Școala Ardeleană, ediția a VII-a, comunicarea Despre începuturile integrării europene a românilor: școlile catolice din Transilvania veacului al XVIII-lea.

 5. Remus Câmpeanu, Alba Iulia, 5-6 octombrie 2012, Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie din cadrul Facultății de Istorie și Filologie a Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, conferința din cadrul Proiectului EUROCORES 4EUROC/2010 Transylvania in Eighteenth Century, comunicarea intitulată Solidarități și forme de conștiință în lumea rurală din Transilvania premodernă

 6. Mirela Popa Andrei, Oradea, 18-19 mai 2012, Simpozionul Științific „Școala Ardeleană”, ediția a VII-a, organizatori: Facultatea de Teologie greco-catolică a U.B.B., departamentul Oradea, Episcopia greco-catolică de Oradea și Biblioteca Județean㠄Gheorghe Șincai” Oradea; comunicarea Canonic la Oradea. Recrutarea și promovarea canonicilor în Dieceza greco-catolică română de Oradea-Mare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

 7. Lorand Madly, Timișoara, 24-25 septembrie 2012, Colocviul „Pluralität als kulturelle Lebensform: Österreich und die Nationalkulturen Südosteuropas“. Kolloquium der Österreich-Bibliotheken im Ausland, (colocviu/masă rotundă, fără prezentare individuală)

 8. Marin Iosif Balog, Sibiu, 15 noiembrie 2012, Simpozionul 140 de ani de la înființarea Băncii Albina, organizat de Banca Națională a României, Filiala Sibiu, Academia,, Română, Secția de științe economice, juridice și sociologice și Asociația Română de Istorie Financiar-Bancară, comunicarea: Locul și rolul Băncii Generale de Asigurare din Sibiu în sistemul de asigurări din Austro-Ungaria.

 9. Marin Iosif Balog, Cluj-Napoca, 27 noiembrie 2012 Worhshop-ul Istoria economică regională: paradigme, opțiuni metodologice, agendă și perspective, organizat de Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul UBB, acțiune în cadrul grantului PN-II-ID-PCE-2011-3-0305, director de grant prof dr. Rudolf Gräf.

 10. Marin Iosif Balog, Mediaș, 23-24 noiembrie 2012, Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice dedicată Zilei Naționale a României, organizată de Colegiul Mediensis și Direcția de Cultură a Consiliului Local Mediaș, comunicarea Exploatarea aurului în Munții Apuseni în secolele XVIII-XIX. dimensiuni și efecte macro-economice.

 11. Marin Iosif Balog, Sibiu, 7 decembrie 2012 Sesiunea Națională de comunicări științifice organizată de Institutul de cercetări socio-umane al Academiei Române Sibiu, comunicarea Politicile economice ale statului austriac în Transilvania în perioada 1850-1867. Studiu de caz: mineritul aurifer.

 12. Attila Varga, Cluj-Napoca, 21-26 mai 2012,  Zilele Academice Clujene, comunicarea Rolul francmasoneriei în mișcarea națională românească”

 13. Attila Varga, Alba-Iulia, 5-6 septembrie 2012, Conferință națională organizată de Universitatea „1 decembrie 1918” în legătură cu tema: „Cuis Regio. Ideea de unitate sau disoluție în conștiința elitelor transilvane în veacul al XVIII-lea”. , comunicarea Elitele masonice ardelene și Iluminații germani în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea.

 14. Stelian Mândruț, Cluj-Napoca, 21 martie 2012, Academia Română, Institutul de Arheologie și Istoria Artei, Fundația  „Virgil Vătășianu”, Consiliul local și Primăria, Casa de cultură Cluj-Napoca, Mari personalități ale cetății: acad. Virgil Vătășianu(1902-1993). Colocviu: 100 de ani de la naștere: intervenție despre viața și  activitatea celui omagiat.                                       

 15. Stelian Mândruț, Cluj-Napoca, 28 martie 2012, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Institutul Italo-Român, conferința „Ștefan Pascu la „Accademia di Romania”(1939-1942) 

 16. Gheorghe Iancu, Alba-Iulia, noiembrie 2012, Sesiune științifică …., comunicarea Integrarea politico-administrativă a Transilvaniei în statul român (1919-1920). Mărturii epistolare

 17. Lucian Nastasă, București, 15-16 martie 2012, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității/Institutul de Istorie „N. Iorga, Conferința Național㠄Comunismul românesc”; Comunicarea Minorități etnice și naționale în România comunistă

 18. Lucian Nastasă, București, 31 mai 2012. Institutul Național pentru Studierea Holocaustului în România „Elie Wiesel”, comunicarea Antisemitismul universitar în România interbelică

 19. Lucian Nastasă, Cluj-Napoca, 5-6 septembrie 2012, Federația Comunităților Evreiești din România/Institutul de Istorie „George Barițiu”,  conferința „125 ani de la inaugurarea Sinagogii Neologe din Cluj”, comunicarea Iarna violențelor antisemite  la Cluj și Oradea: 1927

 20. Lucian Nastasă, Cluj, 1-6 octombrie 2012, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Conferința „140 ani de învățământ universitar în limba maghiară la Cluj-Napoca”. LNK a prezentat: „Dilemele unei universități maghiare la Cluj”.

 21. Lucian Nastasă, Târgu Mureș, 25 mai 2012, Academia Română. Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh. Șincai” din Târgu Mureș, Conferința „Frontiere deschise: translații dincolo de culturi, discipline și identități”, comunicarea Frontierele spirituale și avatarurile Marii Uniri. Publicul studențesc basarabean în universitățile românești

 22. Vasile Pușcaș, Cluj-Napoca, 2-3 iulie 2012, Conferința “Antreprenoriat, mediu de afaceri și dezvoltarea durabilă”, invitat cu prelegerea Antreprenoriatul și globalizarea la începutul secolului XXI

 23. Vasile Pușcaș, Sibiu, Aprilie 2012, Dezbaterea cu tema ”Uniunea Europeană și ieșirea din criza economică”, organizată cu sprijinul Universității "Lucian Blaga" Sibiu și al Centrului de Documentare Europeană,;

 24. Vasile Pușcaș, Cluj-Napoca, Februarie, 2012Conferința "România încotro?", organizată de organizat de  Fundația Cultural㠄CARPATICA” și revista de cultură urban㠄ORAȘUL”, prelegerea: De la avatarurile integrării la Strategiile Dezvoltării,;

 25. Vasile Pușcaș, Cluj-Napoca, 5 octombrie 2012, Conferința “Profesionalizare și carieră în domeniul studiilor europene și al relațiilor internaționale”, organizată de Universitatea "Babeș-Bolyai", Facultatea de Studii Europene, Institutul de Cercetări Europene, organizator și participant;

 26. Vasile Pușcaș, Cluj-Napoca, 5 octombrie 2012, Conferința “O viziune pentru Europa”, Universitatea "Babeș-Bolyai", Facultatea de Studii Europene, Institutul de Cercetări Europene,  organizator și participant;

 27. Vasile Pușcaș, București, 26 octombrie 2012, Conferința “Eastern Europe and the EMU: finding the optimal path for introducing the euro”, Banca Națională a României, participant;

Interne cu participare internațională:  

 1. Susana Andea, Cluj-Napoca, 7 Decembrie, Work-shop internațional „Probleme ale editării documentelor medievale și premoderne”, Institutul de Istorie George Barițiu, Academia Română, Cluj-Napoca, comunicarea Documenta Romaniae Historica. C. Transilvaniae. Aprecieri cu privire la perspectivele editării documentelor medievale

 2. Susana Andea, Cluj-Napoca, 28-30 septembrie 2012, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Centrul de Analiză Politică, Institutul de Studii Globale, comunicarea Structuri instituționale și dezvoltare culturală în Banat și Transilvania (sec. XVI-XVII)

 3. Lidia Gross, Cluj-Napoca, 7 Decembrie, Work-shop internațional „Probleme ale editării documentelor medievale și premoderne”, Institutul de Istorie George Barițiu, Academia Română, Cluj-Napoca, comunicarea comunicarea Autentic sau fals. Considerații pe marginea a două documente din secolul al XIV-lea provenite din colecția lui J. Kemény

 4. Adinel Dincă, Alba Iulia, 23-24 martie 2012, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Conferință internațional㠄Transilvania în secolele XIII-XVI. Aspecte ale constituirii și consolidării identității regionale”, (Conferință în cadrul proiectului de cercetare colaborativă European Science Foundation. Cuius regio: an analysis of the cohesive and disruptive forces destining the attachment of (groups of) persons to and cohesion within regions as a historical phenomenon. Proiectul nr. 4EUROC/24.08.2010), comunicarea Cultura librară în Transilvania medievală (sec. al XV-lea)

 5. Adinel Dincă, Cluj-Napoca, 7-8 septembrie 2012, Societatea Muzeului Ardelean, Conferință internațional㠄Sălajul și familia Wesselényi (secolele XIV–XVII)”, comunicarea Die Vikare „extra Mezes“ der Bischöfen Siebenbürgens im 14. Jahrhundert und ihre Urkunden (einige kulturgeschichtliche Betrachtungen

 6. Adinel Dincă, Cluj-Napoca, 17-19 Septembrie, Universitatea „Babes-Bolyai", (Center of Ancient and Medieval Philosophy), Conferință internațional㠄Unpublished Latin Commentaries on Liber de Causis”, International Exploratory Workshop, comunicarea Medieval Commentaries on the ‘Liber de causis’: A Census of Manuscript Tradition. Some Remarks on Methodology

 7. Adinel Dincă, Cluj-Napoca, 7 Decembrie, Work-shop internațional „Probleme ale editării documentelor medievale și premoderne”, Institutul de Istorie George Barițiu, Academia Română, Cluj-Napoca, comunicarea Particularități ale editării documentelor germane emise de orașele transilvănene în evul mediu

 8. Nicolae Edroiu, Cluj-Napoca, 24 mai 2012, Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române în cadrul „Zilelor Academice Clujene”, ediția 2012, comunicarea George Barițiu – istoric al Transilvaniei

 9. Ladislau Gyémánt, Cluj-Napoca, 5-6 septembrie 2012, Conferința Internațională File din Istoria Evreimii Clujene

 10. Ladislau Gyemant, Cluj-Napoca, Sichern, Erschliessen, Erhaltung. Asigurare, descriere, conservare, Conferință internațională organizată de Serviciul județean Cluj al Arhivelor Naționale 24-26 martie 2012 (moderator al unei secțiuni)

 11. Remus Câmpeanu, Cluj-Napoca, 7 Decembrie, Work-shop internațional „Probleme ale editării documentelor medievale și premoderne”, Institutul de Istorie George Barițiu, Academia Română, Cluj-Napoca, comunicarea Opinii pe marginea editării textelor documentare din Transilvania veacului al XVIII-lea

 12. Anton Dörner, Cluj-Napoca, 7 Decembrie, Work-shop internațional „Probleme ale editării documentelor medievale și premoderne”, Institutul de Istorie George Barițiu, Academia Română, Cluj-Napoca, comunicarea Puncte de vedere privind transcrierea documentelor latine și maghiare din Transilvania (sec. XVII-XVIII)

 13. Anton Dörner, Cluj-Napoca, 28-30 septembrie 2012, .... Simpozionul științific “Armonie și conflict intercultural în Banat și Transilvania. Perspective cultural-istorice”, comunicarea:”Conflicte politice din principatul Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XVII-lea”

 14. Iosif Marin Balog, Oradea, 26-28 octombrie 2012, Simpozionul Internațional Muncă, Bani, Bănci, Cultură și Politică, secolele 18-21, ediția XI. Universitatea din Oradea, Asociația Română de Istorie Financiar-Bancară. Comunicarea cu tema Institutul General de Pensii din Brașov/Kronstädter Allgemeine Pensions- Anstalt. Locul și rolul său în practica asigurărilor din Transilvania 1844-1900.

 15. Loránd Mádly, Sibiu, 11-13 noiembrie 2012, Simpozionul științific national cu participare international „Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX”, ediția a V-a (Guvernul României-Departamentul pentru relații interetnice, CNCS, Univ. „Lucian Blaga” Sibiu, ICSU Sibiu, Inst. „A.D. Xenopol” Iași, Asoc. „Cercetarea Sibiană”, cu comunicarea „Mișcarea națională românească din Transilvania în câmpul de forță al relațiilor dintre Monarhia austro-ungară și România după pactul dualist. Câteva momente semnificative ale unei relații diplomatice sinuoase”. [Neraportat în anul 2011]

 16.  Loránd Mádly, Cluj-Napoca, 28-30 septembrie 2012; Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Centrul de Analiză Politică, Institutul de Studii Globale: Workshop-ul cu participare internațional㠄Armonie și conflict intercultural în Banat și Transilvania. Perspective cultural-istorice” (II), cu comunicarea „Între politică și naționalitate: Epoca liberală și Dieta Transilvană din anul 1863”.

 17. Daniela Deteșan, Arad, 27-29 septembrie 2012, Conferința Internațional㠓Vulnerabilități ale populației în spațiul românesc în secolele XVII-XXI”, prezentarea Familia în afara căsătoriei, o consecință a vulnerabilității sociale? Modele familiale în Transilvania (1850-1900); (prin proiectul postdoctoral PN-II-RU-PD-2011-3-0064).

 18. Ottmar Trașcă, București, 21-22 septembrie 2012, Arhivele Naționale ale României, Asociația Generală a Arhiviștilor din România, Conferința internațional㠄Arhive, istorie și politică în România secolelor XIX-XXI”, comunicarea Activitatea serviciilor secrete germane în perioada celui de-al doilea război mondial reflectate în arhivele românești.

 19. Ottmar Trașcă, Satu Mare, 18-19 mai 2012, Muzeul Județean Satu Mare, Forumul Democrat al Germanilor din județul Satu Mare, Conferința Internațional㠄300 de ani de la colonizarea șvabilor dunăreni în comitatul Satu Mare”, comunicarea Șvabii sătmăreni și al doilea arbitraj de la Viena.

 20. Ottmar Trașcă, București, 12 octombrie 2012, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Ambasada Israelului în România, Ambasada Suediei în România, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului în România „Elie Wiesel” București, Conferința internațional㠄The Second World War, between Extermination and Salvation. International Conference on the occasion of the 100 years jubilee of the birth of Raoul Wallenberg”, comunicarea Un Wallenberg al României. Diplomatul Constantin I. Karadja și salvarea evreilor români din teritoriile aflate sub ocupația/controlul Germaniei național-socialiste, 1940-1944.

 21. Stelian Mândruț, Sibiu, 2-4 iulie 2012, The Society for Romanian Studies International Conference:  “Europenization and Globalization. Romanians in their Region and the World”, comunicarea  Romanian Historiography and Europe. Perspectives from Cluj.

 22. Stelian Mândruț, Arad, 1-2 noiembrie 2012, Asociația Română de Ecologie Politică, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Forumul Democrat al Germanilor din județul Caraș-Severin, Conferința științifică internațional㠄Munca forțată a etnicilor germani în URSS”; Discursul istoriografic autohton(1990-2010) despre „problematica german㔠în România

 23. Lucian Nastasă, Cluj-Napoca, 28-30 septembrie, Universitatea „Babeș-Bolyai”/Institutul de Studii Globale, conferința: „Armonie și conflict intercultural în Banat și Transilvania, comunicarea Metamorfozele anti-iudaismului: Antisemitismul universitar românesc în perioada interbelică.

 24. Lucian Nastasă, Sibiu, 2-4 iulie 2012, Society for Romanian Studies (SUA), conferința „Europenization and Globalization: Romanians in their Region and the World, comunicarea Student migration and cultural transfers in pre-communist era.

 25. Lucian Nastasă, Târgu Mureș, 19-20 iulie 2012, Universitatea Sapientia din Roma/Universitatea Petru Maior din Tg. Mureș, Conferința “Războaiele balcanice și sfârșitul secolului “cel lung, comunicarea Intelectuali români în războaiele balcanice.

 26. Veronica Turcuș, Oradea, 8-10 noiembrie 2012,  Universitatea din Oradea, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Romanistica, Universitatea de Stat din Republica Moldova, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane. Conferința Putere și imaginar politic în Europa: rădăcini istorice, modele antropologice, reprezentări literare, comunicarea Consecințele tragice ale jocului de putere între Blocul Răsăritean și Blocul Occidental: Accademia di Romania în anii 1947-54.

 27. Vasile Pușcaș, București, Ianuarie 2012, “Council of Danube Cities and Regions”, Informal Meeting of the Key Stakeholders from the Danube Region, speakers la secțiunea BUSSINESS & ACADEMIA SECTORS WORKING IN FULL SYNERGY WITH THE PRIORITY AREA COORDINATORS & NATIONAL CONTACT POINTS,

 28. Vasile Pușcaș, București, Februarie 2012, “My Europe” Award Ceremony, comunicarea: Citizen’s Europe, conferință organizată de Institute for Corporate Culture Afairs, Banca Națională a României;

 29. Vasile Pușcaș, Cluj-Napoca, Mai 2012The 3rd Central and South Eastern Europe Conference " Sustainable Agriculture ans Food Production in the Danube Region", conferință organizată de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, prelegerea: Strategies and agricultural policies in the Danube region;

 30. Vasile Pușcaș, Cluj-Napoca, Mai 2012, Speaker în cadrul conferiței "Antreprenori pe scenă", organizată de Universitatea "Babeș-Bolyai", Facultatea de Științe Politice și Gestiunea Afacerilor;

 31. Vasile Pușcaș, Cluj-Napoca, Mai 2012, Speaker în cadrul conferinței "Societatea Civilă și Negocierile Europene", organizată de Universitatea "Babeș-Bolyai" în cadrul programului Jean Monnet Ad Personam Chair Vasile Pușcaș „European Politics and Negotiations in the European Union”;

 32. Vasile Pușcaș, București, Mai 2012, Speaker în cadrul conferinței "Absorbția Fondurilor Europene: Este România capabilă de saltul dorit", organizată de Platforma Europeană de Dezvoltare în parteneriat cu Banca Națională a României și Ministerul Afacerilor Europene";

 33. Vasile Pușcaș, Cluj-Napoca, Mai 2012, Speaker în cadrul "Forumului european", organizat de reprezentanța Comisiei Europene în România și Facultatea de Studii Europene, Universitatea "Babeș-Bolyai";

 34. Vasile Pușcaș, Cluj-Napoca, Mai 2012, Keynote Speaker cu prelegerea Globalization and Entrepreneurship în cadrul „International Conference Globalization in a Post Crisis World“, organizată de Universitatea "Babeș-Bolyai", Institutul de Studii Internaționale-în cadrul programului Jean Monnet Ad Personam Chair Vasile Pușcaș „European Politics and Negotiations in the European Union”, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor; moderator la Panel The US and the UK – The Original Globalizers. What does their experience tell us? What will the future hold for these two economies in a globalized world?;

 35. Vasile Pușcaș, București, 19-23 septembrie 2012, Conferința Științifică a Comisiei Internaționale și a Comisiei Române de Istorie a Relațiilor Internaționale – “Gestionarea Crizelor Internaționale din 1919 până azi”, keynote speaker cu lucrarea Management of the global crisis in the 20th century;

 36. Vasile Pușcaș, Cluj-Napoca, 17 octombrie 2012, Masa rotund㠔Rolul universității în creșterea competitivității”, organizată de Universitatea "Babeș-Bolyai", Facultatea de Studii Europene, Institutul de Cercetări Europene - în cadrul programului Jean Monnet Ad Personam Chair Vasile Pușcaș „European Politics and Negotiations in the European Union”, moderator;

 37. Vasile Pușcaș, Cluj-Napoca, 17 octombrie 2012, Conferința “Direcțiile de evoluție economico-sociale ale României (2014-2020)”, Universitatea "Babeș-Bolyai", Facultatea de Studii Europene, Institutul de Cercetări Europene - în cadrul programului Jean Monnet Ad Personam Chair Vasile Pușcaș „European Politics and Negotiations in the European Union”, keynote speaker;

 38. Vasile Pușcaș, Cluj-Napoca, 18 octombrie 2012, Conferința “Bune practice în gestionarea fondurilor europene”, Universitatea "Babeș-Bolyai", Facultatea de Studii Europene, Institutul de Cercetări Europene - în cadrul programului Jean Monnet Ad Personam Chair Vasile Pușcaș „European Politics and Negotiations in the European Union”, keynote speaker;

 39. Vasile Pușcaș, București, 26 octombrie 2012, Conferința “Eastern Europe and the EMU: finding the optimal path for introducing the euro”, Banca Națională a României;

 40. Vasile Pușcaș, Baia Mare, 2 noiembrie 2012, Conferința “Maramureș – Business Club”, keynote speaker cu prelegerea Viitorul Fondurilor Europene pentru Romania, în contextul Strategiei Europa 2020;

 41. Vasile Pușcaș, Cluj-Napoca, 2 noiembrie 2012, Conferința TEDxUBB, keynote speaker cu prelegerea Universitatea contemporană-agent al schimbării și competitivității;

 42. Vasile Pușcaș, 6-7 noiembrie 2012, Târgu Mureș, Conferința Open4Business “Parcuri industriale. O strategie națională”, keynote skear cu prelegerea Parcurile tehnologice și industriale – concentrare tematică și competivitatea;

 43. Vasile Pușcaș, București, 27 noiembrie 2012, Conferința “Modernizarea sistemului medical românesc prin accesarea fondurilor structurale europene”, keynote speaker cu prelegerea Competitivitate și calitatea resurselor umane: rolul politicilor educaționale și de sănătate;

 44. Vasile Pușcaș, Cluj-Napoca, 29 noiembrie 2012, Conferința “Rolul ONG-urilor în consolidarea relațiilor între Bucovina înstrăinată, Republica Moldova și România”, keynote speaker cu prelegerea Diversitate și diferențiere în politicile europene

 

C. Lansări de carte și dezbateri: 

 

Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca a organizat în cursul anului 2012  lansări de carte cu prezentarea aparițiilor editoriale  ale cercetătorilor și/sau colaboratorilor institutului.

 

În 27 martie  2012, orele 11,00 -  în Sala de Conferințe a Institutului de Istorie „George Barițiu”, str. Kogălniceanu nr. 12-14, a avut loc « Lansare de cărți », cu prezentarea a 6 lucrări (cărți de autor, volume colective, editări de documente)  ale căror autori sau editori sunt cercetători în cadrul Sectorului de Istorie modernă:

 1. Dumitru Suciu, Soldați fără uniformă ai Landsturmului românesc și starea protopopiatelor ortodoxe din Transilvania după Războiul Național din 1848-1849, Editura Argonaut Cluj Napoca, 2011, 313 pp., ISBN 978-973-109-262-1.

 2. Revoluția transilvană de la 1848-1849. Date, realități și fapte reflectate în documente bisericești ortodoxe, volum întocmit de Dumitru Suciu (coordonator), Alexandru Moraru, Iosif Marin Balog, Diana Covaci, Cosmin Cosmuța, Lorand Madly, Editura Asab, București, 2011, 588 p., ISBN: 978-973-7725-85-1.

 3. Ela Cosma, Nouă luni în Transilvania (decembrie 1848-august 1849) Generalul Iózef bem în corespondență, proclamații, documente, Editura Argonaut, Cluj Napoca, 2011, 457 pp., ISBN 978-973-109-282-9.

 4. Biografii pașoptiste. Culegere de studii (3) coord. Ela Cosma, Editura Argonaut, Cluj Napoca, 2011, 387 pp., ISBN 978-973-109-286-7.

 5. Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române, seria C. Transilvania, vol. IX, 1-5 iulie 1848, (coord.) Ela Cosma, volum întocmit de: Ela Cosma, Attila Varga, Marin Balog Marghiola Bodor, Editura Academiei, București, 2011,  425p., ISBN 978-973-27-2078-3.

Participanți: membrii și doctoranzii Institutului, precum și invitați externi.

 

În  24 aprilie 2012, orele 12,00, în Sala de Conferințe a Institutului de Istorie „George Barițiu”, a avut loc o nouă acțiune amplă, « Lansare de cărți », cu prezentarea a 6 lucrări (cărți de autor, volume colective, editări de documente) ale căror autori sau editori sunt cercetători în cadrul Sectorului de Istorie modernă :

 1. Mișcarea națională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente. Vol. VI (26 septembrie 1862-13 iulie 1863). Volum editat de Dumitru Suciu (coord.), Simion Retegan, Loránd Mádly, Daniela Deteșan, Mirela Popa-Andrei, București, Editura Academiei Române, 2011, LXXX+534 p.

 2. Realități sociale și implicare politică în Transilvania între 1849-1867. Studii. Cuvânt înainte de Dumitru Suciu, coordonator Dumitru Suciu. Autori: Simion Retegan, Dumitru Suciu, Daniela Deteșan, Loránd Mádly, Ciprian Rigman, Mirela Popa-Andrei, București, Editura Academiei Române, 2011, 453 p.

 3. Attila Varga, Documenta Masonica Transilvanica et Banatica, Cluj-Napoca, 2011, 310 p.

 4. biserică, școală și comunitate ortodoxă în Transilvania în epoca modernă. Eparhia Sibiului și Protopopiatul Cetății de Piatră. Corespondență (1849-1874). Volum întocmit de Dumitru Suciu (coord.), Alexandru Moraru, Iosif Marin Balog, Vlad Popovici, Cosmin Cosmuța, Flaviu Vida, Nicoleta Han, Loránd Mádly, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2011, 625 p.

 5. Simion Retegan, Drumul greu al modernizării – un veac din istoria unui sat transilvănean: Cuzdrioara. 1820-1920, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2011, 558 p.

 6. Gelu Neamțu, „Religia român㔠în Transilvania 1848-1918, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2010, 222 p.

Participanți: membrii și doctoranzii Institutului, precum și invitați externi.

 

În 27 noiembrie 2012, orele 12,30, în Aula „Regele Ferdinand I” – str. Napoca nr. 11, Institutul de Istorie „George Barițiu”, în calitate de co-organizator, alături de Centrul de Studii Transilvane din Cluj-Napoca și Accademia di Romania din Roma, a organizat lansarea lucrării Accademia di Romania din Roma 1922-2012, Roma, Edit. Accademiei di Romania, 2012, 250 p,  autori: Mihai Bărbulescu, Veronica Turcuș, Iulian Damian.

Participanți: membri ai Institutului, ai Centrului de Studii Transilvane, ai Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

 

 

6. DEPLASĂRI PESTE HOTARE

 

 

A. Participări la conferințe internaționale desfășurate peste hotare  

 1. Adinel Dincă, Heidelberg/Gundelsheim am Neckar (Germania), 7-8 Septembrie, Conferință Internațional㠄Siebenbürgen – eine Forschungslandschaft. 5ö Jahre, Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde. 47. Jahrestagung 2012”, comunicarea Bedeutung und Restaurierung der Codices-Sammlung der Heltauer Kirche.

 2. Adinel Dincă, Passau (Germania), 30 Noiembrie – 1 Decembrie,  Conferință internațional㠄Recent  Researches on the Culture and History of the Germans in Romania“, comunicarea Urkundenausstellung in Hermannstadt/Sibiu im 15. Jahrhundert

 3. Vasile Rus, München (Germania), 12-15 septembrie 2012, Fachsprache(n) im mittelalterlichen Latein. Internationale Tagung. 12 bis 15 September 2012, Bayerische Akademie der Wissenschaften, comunicarea: Possessio. Un viaggio storico-lessicale nel mondo della proprietà feodale della Transsylvania. Donnerstag, 13. September 2012. Sitzungssaal der Phil.-hist. Klasse. Freitag. 14. September 2012 : Table ronde der Wörtrrbuchequipen. Prezentarea vol. I din Glossarium mediae latinitatis actorum historiam Moldaviae, Transalpinae ac Transylvaniae Illustrantium.

 4. Ladislau Gyémánt, Wittenberg, 18-21 martie 2012, Simpozion internațional Christian Hebraism in Eastern Central Europe, comunicarea: Ion Budai-Deleanu (1763-1820). The First Hebraist of the Romanian Enlightenment

 5. Ladislau Gyémánt, Paris, 15-18 iulie 2012, Congres internațional de genealogie evreiască, comunicarea: Resources for Jewish genealogy in Romania

 6. Ela Cosma, Zrenianin (Provincia autonomă Voivodina, Serbia), 30 martie-1 aprilie 2012, Cea de-a XVII-a ediție a Simpozionul Internațional „Banatul-istorie și multiculturalitate”, organizat de Societatea Română de Etnografie și Folclor din Voivodina și Institutul Cultural al Românilor din Voivodina, în parteneriat cu Consiliul Județean Caraș-Severin și Universitatea „Eftimie Murgu”, comunicarea Planurile intervenției țariste în Banat, sub comanda generalului Lüders (mai-iunie 1849)

 7. Ela Cosma, Chișinău, 14-15 mai 2012, Simpozionul internațional “Basarabia 1812-2012”, organizat de Institutul de Istorie, Stat și Drept din Chișinău și de Institutul de Istorie “A.D. Xenopol” din Iași, comunicarea Rapoartele consulare austriece despre armatele țariste în Basarabia și Moldova la 1848-1849

 8. Loránd Mádly, Komárom, 18-21 octombrie 2012, Universitatea ELTE, Conferința internațional㠄III. Forum Hungaricum: Nationalitäten-Minderheiten im Karpatenbogen”, cu comunicarea Vom Neoabsolutismus zum Dualismus: Die Jahre des siebenbürgischen Liberalismus, 1860-1867.

 9. Daniela Deteșan, Paris, 12 mai, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Cercetător invitat  pentru a susține seminarul Familles sans mariage en Transylvanie: comprendre les modèles familiaux d’aujourd’hui à la lumière du passé, dans une perspective européenne comparative, din cadrul grupului de istoria familiei “Pouvoirs et dépendances au sein de la famille: perspectives comparatives (16e–20e siècles)”, coordonat de prof. Antoinette Fauve-Chamoux, de la Centre de Recherches Historiques, Paris.

 10. Attila Varga, Zrenianin, 30 martie-1 aprilie 2012. Conferință științifică internațională organizată de Societatea română de etnografie și folclor din Voivodina, cu titlul „Banatul –Istorie și multiculturalitate”, comunicarea Români din Banatul sârbesc. Petru Broșteanu și rolul francmasoneriei în mișcarea națională românească

 11. Ottmar Trașcă, Komárno, 18-21 octombrie 2012, Deutsch-Ungarische Gesellschaft e.V. (DUG) Berlin, Haus des Deutschen Ostens München, Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen München, J. Selye-Universität Komárno/Pädagogische Fakultät, Forschungszentrum für Europäische Ethnologie Komárno, Fórum-Institut für Minderheitenforschung Komárno, Conferința Internațional㠄Forum Hungaricum III. Nationalitäten und Minderheiten im Donau-Karpatenraum”, comunicarea Die deutsche Minderheit in Rumänien zwischen 1933 und 1940.  

 12. Ottmar Trașcă, Jena, 1 noiembrie 2012, Friedrich-Schiller-Universität Jena – DFG-Graduiertenkolleg 1412 „Kulturelle Orientierungen und Gesellschaftliche Ordnungsstrukturen in Südosteuropa“, Südosteuropa Gesellschaft München, Deutsch-Ungarische Gesellschaft e.V. Berlin, conferința Deutsche Spionage in Rumänien während des Zweiten Weltkrieges.

 13. Ottmar Trașcă, Berlin, 5 noiembrie 2012, Deutsch-Ungarische Gesellschaft e. V. Berlin, conferința Die Lage der deutschen Minderheit in Rumänien zwischen 1933-1944.

 14. Ottmar Trașcă, Leipzig, 6 noiembrie 2012, Universität Leipzig-Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften-Lehrstuhl für Ost- und Südosteuropäische Geschichte, Deutsch-Ungarische Gesellschaft e. V. Berlin, conferința Der Zweite Wiener Schiedsspruch. Ungarn und Rumänien in der Großmachtpolitik Hitlers und Mussolinis.

 15. Ottmar Trașcă, Prešov (Slovacia), 8-9 noiembrie 2012, Centrum Excelentnosti Sociohistorického a Kultúrnohistorického Vęskumu Prešovskej Univerzity v Prešove, Institút Histórie Filozofickej Fakulty Prešovskej Univerzity, Conferința internațional㠎idia Pred a Za Karpatmi v Priebehu Stároèí, comunicarea A náci Németország és a „zsidó kérdés” Romániában és Magyarországon (1940-1944).

 16. Ottmar Trașcă, Nyiregyháza, 16 noiembrie 2012, Európai Emlékezet és Szolidaritás Hálózata, Conferința internațional㠄Kárpáti Ukrajna: hosszú viták a legrövidebb életû államról. Esettanulmányok a konfliktusok meghatározó narrativáiról”, comunicarea Kárpáti Ukrajna kérdése a román dokumentumok tükrében, 1938-1939.

 17. Ottmar Trașcă, Passau (Germania), 30 noiembrie-1 decembrie 2012, University of Passau, Federal Institute for the Culture and History of the Germans in Eastern Europe (Oldenburg), Babeș-Bolyai University (Cluj-Napoca), Romanian Academy (Bucharest-Cluj-Iași), Workshop „Recent Reseraches on the Culture and History of the Germans in Romania”, comunicarea Die Deutsche Volksgruppe in Rumänien und das Informationsnetz des SD, 1941-1945.

 18. Mircea Remus Birtz, Prešov (Slovacia) 8-9 noiembrie 2012, Centrum Excelentnosti Sociohistorického a Kultúrnohistorického Vęskumu Prešovskej Univerzity v Prešove, Institút Histórie Filozofickej Fakulty Prešovskej Univerzity, Conferința internațional㠄Židia Pred a Za Karpatmi v Priebehu Stároèi [Züdok a Káarpát-Medencén belül és kirül a századokfolyamán], comunicarea The Reaction of Some Catholic „Transyvanian Bishops to Jewish Deportations (1944)

 19. Stelian Mândruț, Zrenjanin (Serbia) 30 martie – 1 aprilie 2012, Societatea Română de Etnografie și Folclor, Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, Consiliul Județean Caraș-Severin, Universitatea „Eftimie Murgu”, Simpozion științific internațional: „Banatul, istorie și multiculturalitate”, ediția a XVII-a, comunicarea Bănățeni, istorici în Clujul (academic/universitar) postbelic. II.

 20. Stelian Mândruț , Chișinău, 17 mai 2012, Academia Militar㠄Alexandru cel Bun”, Conferința internațională: Republica Moldova în condițiile noii arhitecturi de securitate regională”, Discursul istoriografic românesc despre relațiile dintre București și Chișinău în statuarea securității     zonale(1990-2010).

 21. Stelian Mândruț, Chișinău, 4-5 iunie 2012, Universitatea de Stat a Moldovei,Universitatea Pedagogic㠄Ion Creangă”, Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Republica Moldova, Conferința științifică internațională: „Fenomenul separatismului în R. Moldova, la 20 de ani după conflictul militar de la Nistru (1992-2012), comunicarea Hermeneutizarea„chestiunii transnistriene” în istoriografia românească actuală (1990-2010).

 22. Stelian Mândruț, Cernăuți (Ucraina) 21-24 septembrie 2012, Editura „Alexandru cel Bun”, Universitatea București, Facultatea de Litere, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi”, Asociația „Pro Basarabia și Bucovina”, Colocviul : Personalități bucovinene: Eudoxiu Hurmuzachi și epoca sa: Hurmuzăcheștii în istoriografia românească actuală (1990-2010)

 23. Stelian Mândruț, Cernăuți (Ucraina) 24-26 septembrie 2012, Universitatea Național㠄 Iur. Fedkovci”, Nauka Biblioteka /Biblioteca Științifică, Sesiune internațională: 140 de existență a bibliotecii științifice la Cernăuți (1852-2012): istorie și actualitate: Cooperarea  dintre bibliotecile universitare de la Cluj și Cernăuți în epoca interbelică (1919-1940).

 24. Stelian Mândruț, Prešov/Eperjes (Slovacia), 8-9 november 2012, Medzinárodná vedecká konferencia/Nemzetközi tudományos konferencia: Židia pred a za Karpatmi v priebehu stároèi/Zsidók a Kárpát-medencén és kivül a századok folyamán: Holocaust/Shoah kéedése a román történetirásban(1990-2010)

 25. Veronica Turcuș, Roma, 26-27 octombrie 2012, Colocviu cu ocazia sărbătoririi a 90 de ani de la fondarea Școlii Române de la Roma cu titlul „Vasile Pârvan e la Scuola Romena di Roma. Convegno di studi. Accademia di Romania 26 ottobre 2012-27 ottobre 2012”;  Comunicarea cu titlul L’edificio dell’Accademia di Romania nell’ assetto urbanistico romano: dimensione politica ed esigenze estetiche.

 26. Vasile Pușcaș, Berlin, 20-22 June 2012, International Symposium on Cultural Diplomacy & International Economics” keynote speaker cu prelegerea Corporate Cultural Diplomacy and Corporate Social Responsibilities, moderator al panel discussions: “Corporate Cultural Diplomacy & Corporate Social Responsibility: The Economic and Societal Benefits”, “How can the Private Sector help to Equalize Economic Inequality in the 21st Century? –Case Study Youth Unemployment”, și “Should the Practice of Corporate Social Responsibility be made Compulsory?”,

 27. Vasile Pușcaș, Skopje (Macedonia) 5-7 iunie 2012 RENA, Regional Training Workshop: “EU Accession Negotiation Process”, lectures Negotiation process – how it runs and what it contains, Position Paper and Writing negotiating position and instruction.

A. Stagii de documentare  

 1. Susana Andea, Budapesta, 22 iulie-4 august  2012,  stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2012 (cercetări la Arhivele Naționale Maghiare în colecțiile de documente și colecțiile de microfilme, la Biblioteca Institutului de Istorie al Academiei Maghiare) pentru cele două proiecte de cercetare ale Institutului (Documenta Romaniae Historica, vol. XVI (1381-1385) și Congregațiile palatinale și voievodale sec. XIII-XIV)

 2. Adinel Dincă, Budapesta, 14-27 martie 2012, stagiu de documentare-cercetare în cadrul grantului CNCSIS. TE (Vocabular codicologic și census al manuscriselor medievale occidentale din România)

 3. Adinel Dincă, Oldenburg, 2 aprilie - 1 iunie 2012, stagiu de documentare-cercetare în cadrul programului POSDRU ID 61104 (Istoria și cultura germanilor pe teritoriul României)

 4. Adinel Dincă, Oldenburg, 30 iulie-28 septembrie 2012, stagiu de documentare-cercetare în cadrul programului POSDRU ID 61104 (Istoria și cultura germanilor pe teritoriul României)

 5. Adinel Dincă, München, 14-23 noiembrie 2012, stagiu de documentare-cercetare în cadrul grantului CNCSIS. TE (Vocabular codicologic și census al manuscriselor medievale occidentale din România)

 6. Vasile Rus, Budapesta, 15-28 iunie 2012, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2012 (Biblioteca Național㠄Széchényi” pentru proiectul de cercetare al Institutului, II/1 Glossarium mediae latinitatis actorum historiam Moldaviae, Transalpinae ac Transylvaniae Illustrantium

 7. Ladislau Gyémánt, Budapesta, 1-12 iulie 2012, Budapesta, stagiu de documentare – Arhivele Naționale Ungare – în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2012 (cercetări privind proiectul de cercetare al Institutului, I/2 Conscripția fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol . 5; Efectuarea a circa 3000 de copii de documente).

 8. Ladislau Gyémánt, Montpellier (Franța), 24 mai – 8 iulie 2012, Universitatea Paul Valery Montpellier - bursă de cercetare.

 9. Anton Dörner, Budapesta, 3-11 septembrie 2012, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice la Magyar Országos Levéltár (Arhivele Naționale Maghiare) și la Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (Biblioteca Academiei Maghiare de Științe) din Budapesta (cercetări la proiectele de cercetare ale Institutului, I/2 Conscripția fiscală a Transilvaniei din 1750 și I/3A Izvoarele Răscoalei lui Horea, vol. XII)

 10. Remus Câmpeanu, Budapesta, 2-10 iulie 2012, stagiu de cercetare și documentare la Arhivele Naționale ale Ungariei, Secția de Microfilme a Arhivelor Naționale ale Ungariei, Biblioteca Academiei Ungare de Științe și Biblioteca Națională Széchenyi. pentru proiectele de cercetare ale Institutului, I/2 Conscripția fiscală a Transilvaniei din 1750 și I/3A Izvoarele Răscoalei lui Horea, vol. XII - Cercetări în legătură cu efectele anchetei Jankovich în viața politică a spațiului maghiar și transilvan, literatura istorică maghiară despre recensămintele efectuate în Transilvania în veacul al XVIII-lea și derularea și consecințele politico-economice ale Conscripției fiscale a Transilvaniei din anul 1750.

 11. Ela Cosma, Chișinău (Republica Moldova), 13-18 mai 2012, documentare la Arhivele de Stat ale Republicii Moldova din Chișinău, activitate în grantul PN-II-ID-PCE-2011-3-0064 - Armatele imperiale și românii. Mărturii militare secrete din arhivele rusești și austriece, 1848-1849;

 12. Ela Cosma, Moscova (Federația Rusă)  18 mai – 8 iunie 2012, stagiu de documentare la Arhiva Istorico-Militară, Arhiva Ministerului de Externe al Imperiului Rus și la Biblioteca Istorică, activitate în grantul PN-II-ID-PCE-2011-3-0064 - Armatele imperiale și românii. Mărturii militare secrete din arhivele rusești și austriece, 1848-1849;

 13. Ela Cosma, Odesa (Ucraina), 21-31 iulie 2012, – stagiu de  documentare la Arhivele de Stat ale Oblastiei Odesa, activitate în grantul PN-II-ID-PCE-2011-3-0064 - Armatele imperiale și românii. Mărturii militare secrete din arhivele rusești și austriece, 1848-1849;

 14. Ela Cosma, Viena (Austria), 29 octombrie- 8 noiembrie 2012,  stagiu de  documentare la Arhiva de Război (Kriegsarchiv) și la Biblioteca Națională Austriac㠖 activitate în grantul  PN-II-ID-PCE-2011-3-0064 - Armatele imperiale și românii. Mărturii militare secrete din arhivele rusești și austriece, 1848-1849;

 15. Marin Balog, Viena, 5 martie-30 aprilie  2012, stagiu de cercetare-documentare la Österreichische Staatsarchiv, si Österreichische Nationalbibliotek în cadrul proiectului POSDRU ID 61104, Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104 (Istoria și cultura germanilor pe teritoriul României);

 16. Marin Balog, Viena, 1-31 iulie 2012, stagiu de cercetare-documentare la Österreichische Staatsarchiv, si Österreichische Nationalbibliotek în cadrul proiectului POSDRU ID 61104, Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104 (Istoria și cultura germanilor pe teritoriul României);

 17. Marin Balog, Budapesta, 17-29 septembrie 2012, stagiu de cercetare-documentare  la Magyar Országos Levéltár (Arhivele Naționale Ungare), în cadrul schimburilor inter-academice dintre Academia Română și Academie Maghiară de Științe (pentru proiectele de cercetare Documente privind Revoluția de la 1848-1849 în Țările Române. Seria C. Transilvania, vol. XI, Biografii pașoptiste, vol. IV și proiectul de cercetare individual Spațiul economic românesc în viziunea cercurilor diplomatice din România și Germania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (1866-1890);

 18. Attila Varga, Budapesta, Ungaria, 19-25 martie 2012, stagiu de documentare în vederea realizării obiectivelor de cercetare ale grantului TE-206, Formarea elitelor transilvane în secolele XVI-XX. Mecanisme de selecție și promovare (politică, școală, biserică, armată, economie, universitate, francmasonerie);

 19. Attila Varga, Stockholm, Suedia, 6-12 iunie 2011, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2012 (depistare de documente pentru proiectul de cercetare (III/9 Franc-masoneria central est-europeană și emigrația româno-maghiară post-pașoptistă);

 20. Attila Varga, Roma, Italia, 18-25 iunie 2012, stagiu de documentare în vederea realizării obiectivelor de cercetare ale grantului TE-206, Formarea elitelor transilvane în secolele XVI-XX. Mecanisme de selecție și promovare (politică, școală, biserică, armată, economie, universitate, francmasonerie);

 21. Attila Varga, Paris, Franța, 03-22 iulie 2012, stagiu de documentare în vederea realizării obiectivelor de cercetare ale grantului TE-206, Formarea elitelor transilvane în secolele XVI-XX. Mecanisme de selecție și promovare (politică, școală, biserică, armată, economie, universitate, francmasonerie);

 22. Attila Varga, Budapesta, Ungaria, 01-31 august 2012, stagiu de documentare în vederea realizării obiectivelor de cercetare ale grantului TE-206, Formarea elitelor transilvane în secolele XVI-XX. Mecanisme de selecție și promovare (politică, școală, biserică, armată, economie, universitate, francmasonerie);

 23. Attila Varga, Budapesta, Ungaria, 17-30 septembrie 2012, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2012 (depistare de documente pentru proiectele de cercetare (Documente privind Revoluția de la 1848-1849 în Țările Române. Seria C. Transilvania, vol. XI, Biografii pașoptiste, vol. IV și proiectul de cercetare individual (III/9 Franc-masoneria central est-europeană și emigrația româno-maghiară post-pașoptistă);

 24. Daniela Deteșan, Chișinău, 13-18 mai 2012, Stagiu de documentare la Arhivele Statului din Chișinău (activitate pentru proiectul PN-II-ID-PCE-2011-3-0064 - Armatele imperiale și românii. Mărturii militare secrete din arhivele rusești și austriece, 1848-1849, director Ela Cosma);

 25. Daniela Deteșan, Moscova (Federația Rusă), Stagiu de documentare la Arhiva de Istorie Militară din Moscova (activitate pentru proiectul PN-II-ID-PCE-2011-3-0064 - Armatele imperiale și românii. Mărturii militare secrete din arhivele rusești și austriece, 1848-1849, director Ela Cosma);

 26. Daniela Deteșan, Stagiu de documentare la Arhivele Statului din Odessa, Ucraina, între 21 – 31 iulie 2012 (prin proiectul PN-II-ID-PCE-2011-3-0064 - Armatele imperiale și românii. Mărturii militare secrete din arhivele rusești și austriece, 1848-1849director Ela Cosma);

 27. Daniela Deteșan, Amsterdam (Olanda), 4-16 august 2012, Stagiu de documentare la Institutul Internațional de Istorie Socială din Amsterdam și Institutul Demografic Interdisciplinar Olandez, Haga, Olanda (activitate pentru proiectul postdoctoral PN-II-RU-PD-2011-3-0064 - Strategii matrimoniale și succesorala la elita rurală românească din Transilvania (1850-1900), director proiect Daniela Deteșan – derulat prin UBB);

 28. Daniela Deteșan, Budapesta, 19-23 noiembrie 2012, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2012 (pentru proiectul de cercetare I/6 Documente privind mișcarea națională a românilor din Transilvania, 1849-1918. Documente, vol. VII/1 (15 iulie 1863 – 1 noiembrie 1865);

 29. Loránd Mádly, Budapesta, 1-29 februarie 2012, stagiu de mobilitate  în cadrul programului POSDRU ID 61104 (Istoria și cultura germanilor pe teritoriul României);

 30. Loránd Mádly, Viena, 1-30 aprilie 2012, stagiu de mobilitate în cadrul programului POSDRU ID 61104 (Istoria și cultura germanilor pe teritoriul României);

 31. Loránd Mádly, Budapesta, 21 octombrie - 3 noiembrie 2012, stagiu de cercetare în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2012 (pentru proiectul de cercetare al Institutului, Mișcarea națională a românilor din Transilvania între 1848-1918. Documente, vol VII);

 32. Mirela Popa-Andrei, Roma-Vatican, 5-14 iunie 2012, stagiu de cercetare și documentare în arhivele vaticane și bibliotecile pontificale (activitate - identificarea și colectarea (sub formă de copii xeroxuri și fotocopii) documentelor necesare pentru atingerea obiectivelor științifice propuse în cadrul proiectului de cercetare PN-II-RU-TE-2011-3-0286 (Mecanisme de selecție și promovare a elitelor transilvane în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Studiu de caz - elita greco-catolică, director proiect Mirela Popa Andrei);

 33. Mirela Popa-Andrei, Budapesta, 2 – 10 iulie 2012, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2012,  (cercetări în Arhivele Maghiare de Stat din Budapesta -Magyar Országos Levéltár-, pentru identificare, transcriere sau fotocopiere piesele documentare necesare în primul rând pentru completarea vol. VII din Mișcarea națională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente, depistarea documentelor corespunzătoare anilor 1863 (perioada cuprinsă între 15 iulie-31 decembrie) și 1864 pentru Transilvania din Fondul Dietalia. Cercetări parțiale și în Biblioteca Institutului de Istorie al Academiei Ungare (Történettudományi Intézet) și în C:E.U. Library.

 34. Mirela Popa-Andrei, Roma-Vatican, 27 octombrie – 3 noiembrie 2012, stagiu de cercetare și documentare în arhivele vaticane și bibliotecile pontificale (activitate – depistare de noi documente  în cadrul proiectului CNCSIS: PN-II-RU-TE-2011-3-0286 (Mecanisme de selecție și promovare a elitelor transilvane în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Studiu de caz - elita greco-catolică;

 35. Ottmar Trașcă, Tübingen, Freiburg im Breisgau, 1 aprilie–25 mai 2012, stagiu de cercetare și documentare în Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen, Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg im Breisgau, respectiv Bundesarchiv Ludwigsburg, precum și bibliotecile universitare din Freiburg im Breisgau și Tübingen (activitate în cadrul POSDRU ID 61104 (Istoria și cultura germanilor pe teritoriul României);

 36. Ottmar Trașcă, Chișinău (Republica Moldova), 9-16 septembrie 2012, stagiu de cercetare și documentare în cadrul schimburilor interacademice pentru proiectele de cercetare ale Institutului IV/2,3,4 (Regimul antonescian și politica față de minoritățile naționale. Studiu de caz: germanii și evreii, Mișcarea legionară din exilul din Germania, Relațiile dintre serviciile secrete românești și cele străine. 1939-1945);

 37. Ottmar Trașcă, Berlin, 21 octombrie-6 noiembrie, stagiu de cercetare și documentare în Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, respectiv Bundesarchiv Berlin (activitate în cadrul POSDRU ID 61104 (Istoria și cultura germanilor pe teritoriul României);

 38. Stelian Mândruț, Moscova, 7-21 iunie 2012, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2012, la Institutul de studii slave și orientale din capitala Rusiei (pentru proiectul de cercetare V/1 Bibliografia istorică a României, vol. XIV (2011-2012);

 39. Lucian Nastasă, Ungaria, 15 august – 5 septembrie 2012, stagiu de documentare la  Arhivele din Sárospatak, Eger, Veszprém  și Budapesta (activitate în cadrul proiectului ID-1089 PN-II-ID-PCE-2011-3-1089, director proiect Lucian Nastasă-Kovács);

 40. Lucian Nastasă, Israel, 4-17 iunie 2012, stagiu de documentare la Yad Vashem și la Universitatea Ebraică din Ierusalim în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2012 pentru proiect de cercetare al Institutului (V/2/A.Imposibila alteritate în învățământul superior românesc. Analiza socio-istorică a antisemitismului universitar. 1920-1948);

 41. Lucian Nastasă, Cehia, Slovacia și Ungaria, 29 aprilie-17 mai 2012, stagiu de documentare în arhivele universităților din Praga (de limbă germană și cehă), Biblioteca Universității din Bratislava și Brno, arhivele universității ELTE din Budapesta (activitate în cadrul proiectului ID-1089 PN-II-ID-PCE-2011-3-1089, director proiect Lucian Nastasă-Kovács);

 42. Veronica Turcuș, 2-29 iulie 2012, Roma-Milano, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice dintre Academia Română și Accademia Nazionale dei Lincei pentru proiectele de cercetare ale Institutului V/2/C-D (Elevii Școlii Române din Roma în perioada interbelică și Raporturilor la nivel instituțional dintre guvernul italian și conducerea Școlii Române din Roma în perioada interbelică).

 43. Veronica Turcuș, 25 octombrie – 3 noiembrie 2012, Roma (Italia), activitate de documentare științifică

 

7.  ALTE ACTIVITĂȚI

 

a.Date privitoare la activitățile de doctorat din cadrul institutului ca
ICA/IOD/Școală Doctorală SISDOC AR – Campusul Filiala Cluj-Napoca

 

 

Nr. crt.

Numele și prenumele

drd.

Numele conducătorului de doctorat

Anul înmatr./

Data susținerii publice/

OM de confirmare a titlului de doctor în Istorie

Titlul tezei de doctorat

1.

Ploșnea I. Niculina

CSI dr. Dumitru Suciu

2006/

26.01. 2012/

OM 3818/26.04.2012

Biserici, școli, comunități rurale românești din Covasna Și Harghita (1850-1918)

2.

Györke I. Zoltán

CSI dr. Lucian Nastasa-Kovács

2008/

10.04.2012

/OM 6508/19.12.2012

Instituția Prefecturii În Clujul interbelic  (1923-1938)

3.

Câmpean V.Vasile

Viorel

dr.

 Gelu Neamțu

2004/

24.04. 2012

/OM 6508/19.12.2012

Moise  Sora  Noac (1806-1862). Monografie istorică

4.

Pașca I. Ioan

Prof.dr. Nicolae Edroiu

2009/

5.07.2012

/OM 6508/19.12.2012

Istoricul așezămintelor monahale românești din Țara Sfântă

5.

Hagău I. Gligor

dr.

Gelu Neamțu

2003/

4.09. 2012/

OM 6508/19.12.2012

Clerul din Episcopia română-unită de Gherla, în mișcarea națională și viața culturală românească din Transilvania (1855-1905)

 

6.

Robu I. Aurel

Prof.dr.

Nicolae Edroiu

2005/

1.09.  2012 /

OM 6508/19.12.2012

Erminiile  ca  izvor istoric  

7.

Rigman D. A. Ciprian Doru

Dr.

Simion Retegan

2006/

7.09. 2012 /

OM 6508/19.12.2012

Protopopiate, parohii și filii în Dieceza Gherlei la mijlocul secolului al xix-lea (1856-1868

8.

Bărbos I. Felicia

Dr.

 Ioan Chindriș

2003/

8.10. 2012/

OM 6508/19.12.2012

„Cântarea cântărilor” în cultura românească

 

 

9.

Cosma A. Ana-Mihaela

C.S.I dr. Dumitru Suciu

2008/

18.10. 2012/

OM 6508/19.12.2012

Agențiile consulare habsburgice și revoluțiile pașoptiste din principatele danubiene (Moldova, Muntenia, Serbia)

10.

Boroica I. Ioan

Dr. Ioan Chindriș

2003/

20.10. 2012/

OM 6508/19.12.2012

Învățământ și cultură românească în Maramureș între 1848-1918

11.

Linul N. Grigore

C.S.I dr. Dumitru Suciu

2005/

22.10. 2012/

OM 6508/19.12.2012

Vicariatul Ortodox de Oradea. Structuri: parohii și școli. 1850-1900  

12.

Botezatu C. Nicoleta

Dr. Ioan Chindriș

2005/

29.10.

2012/

OM 6508/19.12.2012

Revista „Pagini literare” (1934-1943). Turda. Monografie si indice bibliografic

13.

Cristea V. Vasilica Eugenia

Dr. Ioan Chindriș

2006/

30.10. 2012/

OM 6508/19.12.2012

Neam, tradiție și cultură în Transilvania la începutul secolului al XVIII-lea. Ioan Giurgiu Patachi

 

Cercetătorii științifici gr. I și II din cadrul Institutului au fost cooptați în numeroase comisii de evaluare a tezelor de doctorat, în calitate de referenți oficiali atât în cadrul Institutului, cât ci și la diverse universități de stat din țară (Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea din Sibiu, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din Oradea).

 

B. Date privitoare la implicarea în granturi (interne și internaționale)

în anul 2012

 

 1. Nicolae Edroiu - manager al proiectului POSTDRU 61.104 din Fonduri europene privind studii postdoctorale în domeniul științelor sociale – activități de implementare și funcționare a proiectului. (derulat prin Institut)

 2. Adinel Dincă, participare la grantul CNCSIS. Tinere echipe (TE)(aprobat august 2010) Vocabular codicologic și census al manuscriselor medievale occidentale din România (director grant: lect. univ. Adrian Papahagi, Universitatea „Babeș-Bolyai”) (2010-...)

 3. Adinel Dincă, Bursier postdoctoral  în cadrul programului POSDRU ID 61104 în cadrul tematicii Istoria și cultura germanilor pe teritoriul României (instituții coordonatoare: Academia Român㠖 Institul de Istorie „George Barițiu”, Centrul de Studii Transilvane; Institutul Federal pentru Istoria și Cultura Germanilor din Europa Răsăriteană, Oldenburg, Germania) (aprobat 1 octombrie 2010) (2010-2012)

 4. Ladislau Gyémánt, director grant extern (fonduri publice), 2012,  pe tema Documente de arhivă privind antecedentele, desfășurarea și urmările Holocaustului în Transilvania (1938-1950)– valoare 17000 EURO; instituții colaboratoare:  Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Institutul de iudaistică și istorie evreiască Dr. Moshe Carmilly; Arhivele Yad Vashem, Ierusalim, Israel

 5. Remus Câmpeanu, Unirea religioasă a românilor ardeleni în context transilvănean și european, grant finanțat de Fundația Pro Oriente din Viena, calitatea: colaborator, grant în curs de derulare  (2000-2012)

 6. Ela Cosma, director de proiect al grantului CNCS – UEFISCDI, nr. proiect PN-II-ID-PCE-2011-3-0064, titlul proiectului: “The Imperial Armies and the Romanians. Secret Military Testiomonies from the Russian and Austrian Archives (1848-1849)” (Armatele imperiale și românii. Mărturii militare secrete din arhivele rusești și austriece, 1848-1849), durata grantului: octombrie 2011 – septembrie 2014.

 7. Mirela Popa-Andrei, Director al proiectului PN-II-RU-TE-2011-3-0286, cu titlul “Mecanisme de selecție și promovare a elitelor transilvane în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Studiu de caz –elita greco-catolică”, proiect care se derulează în perioada 31. 10.2011 – 30. 10. 2014.

 8. Daniela Deteșan, director de proiect PN II – PD – 2011 – 3 – 0064 cu titlul Strategii matrimoniale și succesorala la elita rurală românească din Transilvania (1850-1900) derulat prin Universitatea „Babeș-Bolyai” în perioada noiembrie 2011 – octombrie 2013.

 9. Daniela Deteșan, membru al grantului PN II – ID – PCE – 2011 – 3 – 0064  cu titlul Armatele imperiale și românii (1848–1849). Mărturii militare secrete din arhivele rusești și austriece, director grant Ela Cosma, derulat prin Institutul de Istorie “George Barițiu” din Cluj-Napoca în perioada octombrie 2011 – octombrie 2013.

 10. Loránd Mádly, bursier postdoctoral (12 luni 2011-2012) în cadrul proiectului „Științele socio-umaniste în contextul evoluției globalizate – dezvoltarea și implementarea programului de studii și cercetare postdoctoral㔠(Contract POSDRU 89/1.5/S/61104), cu proiectul  „Transilvania între centru și periferie. Statutul unei țări de coroană între diferitele regimuri politice, între anii 1849-1867”.

 11. Loránd Mádly, Membru în proiectul interdisciplinar de cercetare FWF P23975: Von der Schatzsuche zur Archäologie: Die Wiederentdeckung der Hauptstadt des Dakerreiches Sarmizegetusa Regia in Siebenbürgen unter Kaiser Franz II./I., beneficiar Universitatea Viena, perioada de derulare noiembrie 2011-octombrie 2014 (prelucrarea documentației de epocă în limbile germană, maghiară, latină).

 12. Attila Varga, Membru al grantului „Formarea elitelor în bazinul carpatic și țările baltice” – Director de proiect Prof. Univ. Dr. Viktor Karády – Universitatea Central Europeană din Budapesta (2008-2011)

 13. Attila Varga, Director al Grantului „Tinere echipe nr. 206” (2010-2013) „Formarea elitelor transilvane în secolele XVI-XX. Mecanisme de selecție și promovare (politică, școală, biserică, armată, economie, universitate, francmasonerie)”

 14. Attila Varga, Membru al Grantului Internațional derulat la Institutul Academiei Maghiare din Budapesta pentru perioada 2011-2015, cu titlul: „Sinoadele și conferințele episcopale romano și greco-catolice din fostul dualism austro-ungar” (Coordonatori: Eminența Sa Cardinal Erdő Péter, Arhiepiscop Primat al Ungariei, Prof. Univ. Dr. Gábor Adriányi, Prof. Univ. Dr. Balogh Margit)

 15. Attila Varga, Membru al Grantului Internațional derulat la Universitatea „Eötvös Loránd” din Budapesta, Institutul de Filologie Românească, intitulat „Contrasting identity-buildings strategies and their national and social background in the hungarian and romanian history”, pentru perioada 2011-2013 (Director de proiect Prof. Univ. Dr. Ambrus Miskolczy)

 16. Marin Balog, bursier postdoctoral în cadrul programului POSTDRU, Instituția coordonatoare de tematică Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca. Tematica Centru- Periferie, Centralism, Regionalism și/sau Subsidiaritate? Politica  Habsburgilor în Transilvania în perioada 1850-1867. Tema individuală de cercetare Politicile Economice ale Vienei în  Transilvania 1850-1867 ( 2011-2012)

 17. Marin Balog, 2011-2014, Grant PN-II-PCE-2011-3-0305, finanțare CNCSIS-UEFISCDI, tema Economie regională și dezvoltare  comunitară în Transilvania, Banatul Montan și Bucovina în secolul 19 (1800-1914), director de proiect Prof univ. dr. Rudolf Gräf, derulat prin Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca. (membru în echipa de cercetare).

 18. Ottmar Trașcă, Director pentru partea română a grantului extern (fonduri publice), Universität Leipzig, „Die <<Märzkrise>> in der Slowakei und die deutsche Volksgruppenfrage im Donauraum (Oktober 1938-Juli 1939)(2011-2012)

 19. Ottmar Trașcă, Bursier postdoctoral, bursa „Samuel von Brukenthal” (din 01.10.2010- 31.03.2012) în cadrul programului POSDRU ID 61104 tematica Istoria și cultura germanilor pe teritoriul României (instituții coordonatoare: Academia Român㠖 Institul de Istorie „George Barițiu”, Centrul de Studii Transilvane; Institutul Federal pentru Istoria și Cultura Germanilor din Europa Răsăriteană, Oldenburg, Germania (2011-2012)

 20. Lucian Nastasă, Director proiect de cercetare exploratorie CNCS-UEFISCDI, project number PN-II-ID-PCE-2011-3-1089, pe tema “The Social Uses of Higher Education, Elite Change and Creativity in Romania. The Formation and Transformation of Educated and Ruling Clusters (1919-1949)” (2011-2014)

 21. Veronica Turcuș, Membru al grantului POSDRU/110/5.2/G/88055, De la TRADIȚIE la OCUPARE! pe perioada 1.02.2012 – 30.09.2013.

 22. Vasile Pușcaș - Director de proiect POSDRU– 2007-2013 – Proiectul „Științele socio-umaniste în contextul evoluției globalizate – dezvoltarea și implementarea programului de studii și cercetare postdoctorale”, proiect finantat de    Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. Tematica: Concepte și relații politico-juridice în sistemul internațional: de la George Sofronie la epoca globalizării

 23. Vasile Pușcaș - Expert POSDRU – 2007-2013, Proiect „Științele socio-umaniste în contextul evoluției globalizate – dezvoltarea și implementarea programului de studii și cercetare postdoctorale”, proiect finantat de    Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

 24. Vasile Pușcaș - Director de proiect 2011-2014 – Catedra Jean Monnet ad Personam – Vasile Pușcaș, Proiect European Politics and Negotiation in the European Union; Finanțator comisia Europeană, prin Lifelong Learning Programme, Jean Monnet Programme, Key Activity 1. Cofinanțator: Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Valoare proiect 44.352 E

 25. Vasile Pușcaș - Expert pe termen scurt - 2012-2014 - Proiect strategic POSDRU 92/3.1/S/62527 “Competențe manageriale în poli de dezvoltare și antreprenoriat de viitor în poli de competitivitate“, finanțat de Fondul Social European;

 26. Vasile Pușcaș - Expert pe termen scurt - 2011-2013 - Proiect strategic POSDRU 92/3.1/S/50933 “Centrul pentru Promovarea Antreprenoriatului în Domeniul Dezvoltării Durabile”, finanțat de Fondul Social European.