PROGRAMELE ȘI PROIECTELE DE CERCETARE PE ANUL 2012

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  I

Denumirea:      IZVOARE DOCUMENTARE PRIVITOARE LA ISTORIA ROMÂNIEI, CU REFERIRE LA CEA A TRANSILVANIEI 

 

Proiectul de cercetare I/1:

a) Denumire: Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVI, (1381-1385).

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Susana Andea (coordonator), C.S.II dr. Lidia Gross, C.S.III dr. Dincă Adinel-Ciprian

           

Proiectul de cercetare I/2:

a) Denumire: Conscripția fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol.VI (Tabele statistice com. Hunedoara, Solnocul de Mijloc, Tîrnava, distr. Făgăraș) – proiect nou

b) Colectivul de cercetare:  C.S. I dr. Gyémánt Ladislau (coordonator), C.S. I dr. Remus Câmpeanu, C.S. II dr. Dörner Anton

           

Proiectul de cercetare I/3A:

a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XII, Comitatul Solnoc

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Gyémánt Ladislau (coordonator) ½ normă, C.S. I dr.  Remus Câmpeanu, C.S. II dr. Dörner Anton

 

Proiectul de cercetare I/4:

a) Denumirea: Documente privind Revolutia de la 1848-1849 în Tările Române. Seria C.Transilvania, vol. XI (6-10 iulie 1848

b) Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Mihaela Cosma - coordonator,  C.S. dr. Marin Balog, C.S. dr. Attila Varga

 

Proiectul de cercetare I/6:

a) Denumirea: Mișcarea  natională a românilor din Transilvania (1849-1918). Documente, vol.VII/I (16 iulie 1863 – 19 noiembrie 1865)

b) Colectivul de cercetare:  C.S.I dr. Dumitru Suciu coordonator, C.S.III dr. Mirela Andrei, C.S. III dr. Daniela Deteșan, C.S.III dr. Mádly Lajos-Loránd

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  II

Denumirea:      TRANSILVANIA MEDIEVALĂ ÎNTRE VOIEVODAT ȘI PRINCIPAT (SECOLELE XIII-XVII)

           

Proiectul de cercetare II/1:

a) Denumire: Structuri instituționale ale Transilvaniei (sec. XVI-XVII). Adunările de stări – proiect nou

            b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Susana Andea

           

Proiectul de cercetare II/3:

a) Denumire: Carte manuscrisă în Transilvania medievală. Contribuții paleografice (sec. XIV-XV) – proiect nou

            finalizare 2011

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Adinel Dincă

 

Proiectul de cercetare II/4:

a) Denumire: Glosar de termeni și expresii din documentele latine privind istoria medie a României, vol. II, lit D-H

b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Vasile Rus (1/2 normă), CSII dr. Lidia Gross (lit.F)

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  III

Denumirea:      ASPECTE ALE VIEȚII POLITICE, ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA MODERNĂ (SECOLELE XIX-XX)

 

           

Proiectul de cercetare III/1:

a)  Denumirea: Biografii pașoptiste. Culegere de studii, vol. IV

b) Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Mihaela Cosma, C. S. dr. Varga Attila, C. S. dr. Marin Balog

           

Proiectul de cercetare III/2/B (2010-2013):

a) Denumirea: Studii privind mișcarea națională a românilor din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, vol. II

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Dumitru Suciu

 

Proiectul de cercetare III/3

a)  Denumirea: Raporturile dintre sași și români pe Pământul Crăiesc în deceniul neoabsolutist

            b) Colectivul de cercetare: C.S. dr. Loránd Mádly.

          

Proiectul de cercetare III/4:

a) Denumire : Sfântul Scaun și raporturile catolicism-ortodoxie în spațiul românesc între 1850-1914

b)      Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Mirela Andrei-Popa, colab. externi          

 

Proiectul de cercetare III/5

a) Denumirea: Paternuri ale mortalității rurale și urbane din Transilvania (1850-1900). Studiu de caz: comitatul Cluj           

b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Daniela Deteșan

 

Proiectul de cercetare III/7

a) Denumirea: Spațiul economic românesc în viziunea cercurilor diplomatice din România și Germania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (1866-1890)         

b) Colectivul de cercetare: C.S. dr. Marin Balog

 

Proiectul de cercetare III/8

a) Denumirea: Revoluția săsească de la 1848-1849 – o reparație istorică /Die siebenbürgisch-sächsische Revolution von 1848-1849 – eine geschichtliche Instandsetzung

b) Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Mihaela Cosma

 

Proiectul de cercetare III/9

a) Denumirea: Franc-masoneria central est-europeană și emigrația româno-maghiară post-pașoptistă

b) Colectivul de cercetare: C.S. dr. Attila Varga, colaborator acad. Dan Berindei

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  IV

Denumirea:      SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ȘI INSTITUȚII ALE STATULUI ÎN SECOLUL XX

 

Proiectul de cercetare IV/1:

a) Denumire: Omul politic și de cultură Valeriu Braniște (1869-1928). Monografie

a)      Colectivul de cercetare: CSI dr. Gheorghe Iancu 

 

Proiectul de cercetare IV/2:

a) Denumirea: Regimul antonescian și politica față de minoritățile naționale. Studiu de caz.  Germanii

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmar Trașcă

 

Proiectul de cercetare IV/3:

a) Denumirea: Mișcarea legionară și exilul din Germania

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmar Trașcă

           

Proiectul de cercetare IV/4

a)  Denumirea: Relațiile dintre serviciile secrete românești și cele străine (americane, britanice, germane, sovietice)  1939-1943

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmar Trașcă

 

Proiectul de cercetare IV/5

a) Denumirea: Stat și confesiune în România între 1947-1990. Cazul Bisericii Unite Române

b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Mircea-Remus Birț

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  V

Denumirea:      CULTURĂ, ȘTIINȚĂ ȘI INFORMARE ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ

 

Proiectul de cercetare V/1:

            a) Denumirea: Bibliografia istorică a României, vol. XIV (2011-2012)

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Stelian Mândrut (coordonator),  C.S.III drd. Ottmár Trașcă, C.S. dr. Attila Varga, bibl. I A Mihaela Bedecean + alți colaboratori benevoli, interni și externi

 

Proiectul de cercetare V/2:

a) Denumirea: Cultura și dinamica modernizării în România sec. XX. Cercetare asupra ponderii, naturii și efectelor investițiilor simbolice

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Lucian Nastasă, C.S.I dr. Stelian Mândruț, C.S.III dr. Veronica Turcuș

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VI

Denumirea:     ROMÂNIA ȘI INTEGRAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

 

Proiectul de cercetare VI/1:

a) Denumirea: Aspecte ale integrării României în Uniunea Europeană

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. ½ n. Vasile Pușcaș