I. DARE DE SEAMĂ A ACTIVITĂȚII INSTITUTULUI DE ISTORIE „GEORGE BARIȚIU” DIN CLUJ-NAPOCA

PE ANUL 2011

 

A.   DATE GLOBALE PE INSTITUT

 

1. Lucrări din  plan realizate

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  I.

Denumirea:     IZVOARE DOCUMENTARE PRIVITOARE LA ISTORIA ROMÂNIEI, CU REFERIRE LA CEA A TRANSILVANIEI

 

Proiectul de cercetare I/1:

a) Denumire: Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVI, (1381-1385).

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Susana Andea (coordonator), C.S.II dr. Lidia Gross, C.S.III dr.  Adinel-Ciprian Dincă

 

            Proiectul de cercetare I/2:

            a) Denumire: Conscripția fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol. V (tabele statistice: com. Alba de Sus, Alba de Jos, Cluj, Dăbîca) -

b) Colectivul de cercetare:  C.S. I dr. Gyémánt Ladislau (coordonator) ½ normă, C.S. II dr. Dörner Anton, C.S. II dr. Remus Câmpeanu. 

           

Proiectul de cercetare I/3A:

a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XI, Comitatele Cluj-Solnoc – finalizare  2011 Comitat Cluj

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Ladislau Gyémánt (coordonator) ½ normă, C.S. I dr.  Remus Câmpeanu, C.S. II dr. Anton Dörner,.

 

Proiectul de cercetare I/3B:

a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative, vol. IV. Presă. Broșuri. 1784-1790 – finalizare proiect 2011

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Nicolae Edroiu (coordonator) ½ normă

 

Proiectul de cercetare I/4:

a) Denumirea: Documente privind Revolutia de la 1848-1849 în Tările Române. Seria C.Transilvania, vol. XI (6-10 iulie 1848

a) Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Mihaela Cosma - coordonator,  C.S. dr. Marin Balog, C.S. dr. Attila Varga

           

Proiectul de cercetare I/6:

a) Denumirea: Mișcarea  natională a românilor din Transilvania (1849-1918). Documente, vol.VII/I (16 iulie 1863 – 19 noiembrie 1865))

b) Colectivul de cercetare:  C.S.I dr. Dumitru Suciu coordonator, C.S.III dr. Mirela Popa-Andrei, C.S. III dr. Daniela Deteșan, C.S.III dr. Mádly Lajos-Loránd

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  II.

Denumirea :    TRANSILVANIA MEDIEVALĂ ÎNTRE VOIEVODAT ȘI PRINCIPAT (SEC. XIII-XVII)

           

Proiectul de cercetare II/1:

a) Denumire: Transilvania. Sec. XIII-XVII,

coordonator  C.S.I dr. Susana Andea

            Subproiecte:

            1. C.S.I dr. Susana Andea, Structuri instituționale ale Transilvaniei (XIII-XVI)

2. C.S.II dr. Lidia Gross, Bresele și confrerii în Transilvania medievală (XIV-XVI)

3. C.S.III dr. Adinel Dincă, Carte și bibliotecă în Transilvania medievală. Sec. XIV-XV

 

Proiectul de cercetare II/2:

a) Denumire: Glosar de termeni și expresii din documentele latine privind istoria medie a României, vol. II, lit D-H

b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Vasile Rus (1/2 normă)

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE III

Denumirea :     ASPECTE ALE VIEȚII POLITICE, ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA MODERNĂ (SECOLELE XIX-XX)

 

Proiectul de cercetare III/1:

a)  Denumirea: Biografii pașoptiste. Culegere de studii, vol. IV

b) Colectivul de cercetare: C.S. II dr. Mihaela Cosma (coordonator), C. S. dr. Varga Attila, C. S. dr. Marin Balog

 

Proiectul de cercetare III/2/B:

a) Denumire: Studii privind mișcarea națională a românilor din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, vol. II

b)  Colectivul de cercetare: CSI dr. Dumitru Suciu

 

Proiectul de cercetare III/3:

a) Denumire: Raporturile dintre sași și români pe pământul crăiesc în deceniul neoabsolutist

b) Colectivul de cercetare: C.S. III dr. Lorand Mádly      

 

Proiectul de cercetare III/4:

a) Denumire: Sfântul Scaun și raporturile catolicism-ortodoxie în spațiul românesc între 1850-1914

b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Mirela Andrei-Popa, colab. externi          

 

Proiectul de cercetare III/5:

a) Denumirea: Paternuri ale mortalității rurale și urbane din Transilvania (1850-1900). Studiu de caz: comitatul Cluj           

b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Daniela Deteșan

 

Proiectul de cercetare III/6:

a) Denumirea: Investițiile austriece în economia Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Rolul și efectele lor în modernizare

b) Colectivul de cercetare: C.S. dr. Marin Balog  

 

Proiectul de cercetare III/7:

a) Denumirea: Spațiul economic românesc în viziunea cercurilor diplomatice din România și Germania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (1866-1890)         

b) Colectivul de cercetare: C.S. dr. Marin Balog, CSIII dr. Lorand Mádly

 

Proiectul de cercetare III/8:

a) Denumirea: Revoluția săsească de la 1848-1849 – o reparație istorică /Die siebenbürgisch-sächsische Revolution von 1848-1849 – eine geschichtliche Instandsetzung

b) Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Mihaela Cosma

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE IV

Denumirea:     STUDII PRIVIND EVOLUȚIA SOCIAL-ECONOMICĂ ȘI POLITICĂ A ROMÂNIEI. 1918-1968, partea a III-a

 

Proiectul de cercetare IV/1a:

a) Denumire: Omul politic și de cultură Valeriu Braniște (1869-1928). Monografie

a)      Colectivul de cercetare: CSI dr. Gheorghe Iancu 

           

Proiectul de cercetare IV/2:

a) Denumirea: Regimul antonescian și politica față de minoritățile naționale. Studiu de caz: germanii și evreii

      b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmar Trașcă

 

            Proiectul de cercetare IV/3:

a) Denumirea: Mișcarea legionară din exilul din Germania

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmar Trașcă

           

Proiectul de cercetare IV/4:

a) Denumirea: Relațiile dintre serviciile secrete românești și cele străine (1939-1945) americane, britanice, germane, sovietice    

b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmár Trașcă

     

Proiectul de cercetare IV/5:

a)  Denumirea: Stat și confesiune în România (1947-1990). Cazul Bisericii Unite cu Roma

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Mircea-Remus Birț

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE V

Denumirea :    CULTURĂ, ȘTIINȚĂ ȘI INFORMARE ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ

 

Proiectul de cercetare V/1:

a) Denumirea: Bibliografia istorică a României, vol. XIII (2009-2010) – finalizare proiect 2011

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Stelian Mândrut (coordonator),  C.S.III drd. Ottmár Trașcă, C.S. dr. Attila Varga, bibl. IA Mihaela Bedecean + alți colaboratori benevoli, interni și externi

 

Proiectul de cercetare V/2:

a) Denumirea: Cultura și dinamica modernizării în România veacului XX. Cercetare asupra ponderii, naturii și efectelor investițiilor simbolice

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VI

Denumirea:     ROMÂNIA ȘI INTEGRAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

 

Proiectul de cercetare VI/1:

a) Denumirea: Aspecte ale integrării României în Uniunea Europeană

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. ½ n. Vasile Pușcaș

 

 

2.-3.  Lucrări  de  plan  aflate  în  lucru

Lucrări  de  plan  care  se  continuă  în 2012

și lucrări de plan  nou propuse

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  I

Denumirea:      IZVOARE DOCUMENTARE PRIVITOARE LA ISTORIA ROMÂNIEI, CU REFERIRE LA CEA A TRANSILVANIEI 

 

Proiectul de cercetare I/1:

a) Denumire: Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVI, (1381-1385).

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Susana Andea (coordonator), C.S.II dr. Lidia Gross, C.S.III dr. Dincă Adinel-Ciprian

           

Proiectul de cercetare I/2:

a) Denumire: Conscripția fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol.VI (Tabele statistice com. Hunedoara, Solnocul de Mijloc, Tîrnava, distr. Făgăraș) – proiect nou

b) Colectivul de cercetare:  C.S. I dr. Gyémánt Ladislau (coordonator), C.S. I dr. Remus Câmpeanu, C.S. II dr. Dörner Anton

           

Proiectul de cercetare I/3A:

a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XII, Comitatul Solnoc

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Gyémánt Ladislau (coordonator) ½ normă, C.S. I dr.  Remus Câmpeanu, C.S. II dr. Dörner Anton

 

Proiectul de cercetare I/4:

a) Denumirea: Documente privind Revolutia de la 1848-1849 în Tările Române. Seria C.Transilvania, vol. XI (6-10 iulie 1848

b) Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Mihaela Cosma - coordonator,  C.S. dr. Marin Balog, C.S. dr. Attila Varga

 

Proiectul de cercetare I/6:

a) Denumirea: Mișcarea  natională a românilor din Transilvania (1849-1918). Documente, vol.VII/I (16 iulie 1863 – 19 noiembrie 1865))

b) Colectivul de cercetare:  C.S.I dr. Dumitru Suciu coordonator, C.S.III dr. Mirela Andrei, C.S. III dr. Daniela Deteșan, C.S.III dr. Mádly Lajos-Loránd

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  II

Denumirea:      TRANSILVANIA MEDIEVALĂ ÎNTRE VOIEVODAT ȘI PRINCIPAT (SECOLELE XIII-XVII)

           

Proiectul de cercetare II/1:

a) Denumire: Structuri instituționale ale Transilvaniei (sec. XVI-XVII). Adunările de stări – proiect nou

            b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Susana Andea

           

Proiectul de cercetare II/3:

a) Denumire: Carte manuscrisă în Transilvania medievală. Contribuții paleografice (sec. XIV-XV) – proiect nou

            finalizare 2011

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Adinel Dincă

 

Proiectul de cercetare II/4:

a) Denumire: Glosar de termeni și expresii din documentele latine privind istoria medie a României, vol. II, lit D-H

b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Vasile Rus (1/2 normă), CSII dr. Lidia Gross (lit.F)

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  III

Denumirea:      ASPECTE ALE VIEȚII POLITICE, ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA MODERNĂ (SECOLELE XIX-XX)

 

           

Proiectul de cercetare III/1:

a)  Denumirea: Biografii pașoptiste. Culegere de studii, vol. IV

b) Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Mihaela Cosma, C. S. dr. Varga Attila, C. S. dr. Marin Balog

           

Proiectul de cercetare III/2/B (2010-2013):

a) Denumirea: Studii privind mișcarea națională a românilor din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, vol. II

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Dumitru Suciu

 

Proiectul de cercetare III/3

a)  Denumirea: Raporturile dintre sași și români pe Pământul Crăiesc în deceniul neoabsolutist

            b) Colectivul de cercetare: C.S. dr. Loránd Mádly.

          

Proiectul de cercetare III/4:

a) Denumire : Sfântul Scaun și raporturile catolicism-ortodoxie în spațiul românesc între 1850-1914

b)      Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Mirela Andrei-Popa, colab. externi          

 

Proiectul de cercetare III/5

a) Denumirea: Paternuri ale mortalității rurale și urbane din Transilvania (1850-1900). Studiu de caz: comitatul Cluj           

b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Daniela Deteșan

 

Proiectul de cercetare III/7

a) Denumirea: Spațiul economic românesc în viziunea cercurilor diplomatice din România și Germania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (1866-1890)         

b) Colectivul de cercetare: C.S. dr. Marin Balog

 

Proiectul de cercetare III/8

a) Denumirea: Revoluția săsească de la 1848-1849 – o reparație istorică /Die siebenbürgisch-sächsische Revolution von 1848-1849 – eine geschichtliche Instandsetzung

b) Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Mihaela Cosma

 

Proiectul de cercetare III/9

a) Denumirea: Franc-masoneria central est-europeană și emigrația româno-maghiară post-pașoptistă

b) Colectivul de cercetare: C.S. dr. Attila Varga, colaborator acad. Dan Berindei

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  IV

Denumirea:      SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ȘI INSTITUȚII ALE STATULUI ÎN SECOLUL XX

 

Proiectul de cercetare IV/1:

a) Denumire: Omul politic și de cultură Valeriu Braniște (1869-1928). Monografie

a)      Colectivul de cercetare: CSI dr. Gheorghe Iancu 

 

Proiectul de cercetare IV/2:

a) Denumirea: Regimul antonescian și politica față de minoritățile naționale. Studiu de caz.  Germanii

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmar Trașcă

 

Proiectul de cercetare IV/3:

a) Denumirea: Mișcarea legionară și exilul din Germania

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmar Trașcă

           

Proiectul de cercetare IV/4

a)  Denumirea: Relațiile dintre serviciile secrete românești și cele străine (americane, britanice, germane, sovietice)  1939-1943

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmar Trașcă

 

Proiectul de cercetare IV/5

a) Denumirea: Stat și confesiune în România între 1947-1990. Cazul Bisericii Unite Române

b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Mircea-Remus Birț

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  V

Denumirea:      CULTURĂ, ȘTIINȚĂ ȘI INFORMARE ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ

 

Proiectul de cercetare V/1:

            a) Denumirea: Bibliografia istorică a României, vol. XIV (2011-2012)

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Stelian Mândrut (coordonator),  C.S.III drd. Ottmár Trașcă, C.S. dr. Attila Varga, bibl. I A Mihaela Bedecean + alți colaboratori benevoli, interni și externi

 

Proiectul de cercetare V/2:

a) Denumirea: Cultura și dinamica modernizării în România sec. XX. Cercetare asupra ponderii, naturii și efectelor investițiilor simbolice

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Lucian Nastasă, C.S.I dr. Stelian Mândruț, C.S.III dr. Veronica Turcuș

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VI

Denumirea:     ROMÂNIA ȘI INTEGRAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

 

Proiectul de cercetare VI/1:

a) Denumirea: Aspecte ale integrării României în Uniunea Europeană

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. ½ n. Vasile Pușcaș

 

 

4. TIPĂRITURI în 2011

 

4.1. CĂRȚI
apărute în Editura Academiei Române sau într-o editură clasificată din țară:

 

a. Carte de autor

 

b. Volum colectiv

 

e. volum de izvoare 

 

f. instrumente de lucru 

· Bibliografia istorică a României, vol. XIII, (2009-2010), coord. Stelian Mândruț și Lucia Turc, Autori: Mihaela Bedecean, Mircea Birtz, Monica-Gabriela Culic, Stelian Mândruț, Lucia Turc, Ottmar Trașcă, Attila Varga, București, Edit. Academiei Române, Cluj-Napoca, Edit Argonaut, 2011, 801 p. (ISBN 978-973-27-2155-1, ISBN 978-973-109-300-0)

 

g. traduceri lucrări de specialitate  

 

4.2. ARTICOLE ȘI STUDII ȘTIINȚIFICE

 

a. Articole apărute în reviste străine recunoscute de comunitatea științifică de specialitate  

· [ISI] Veronica Turcuș, Romanian Literary Texts Published in Italy in the Early Twentieth Century, în "Transylvanian Review", 2010, Vol. XIX, Supplement No. 5:3, Recent Studies on Past and Present III. Time, Text and Thought, Edit. by Alexander Baumgarten, Ioana Bot, Dorin C. Domuța, Luisa Preda, p. 149-170. (ISSN-2067-1016) (apărut în 2011, neraportat în 2010).

· [ISI] Veronica Turcuș, La Maison d'édition Carabba de Lanciano et la traduction des livres roumains en Italie, "Transylvanian Review", 2011, Vol. XX, No. 2, Summer 2011, p. 74-87. (ISSN-1221-1249).

· [BDI] Stelian Mândruț, Annotationen. Neuerscheinungen aus Ostmitteleuropa. Ungarn,  Rumänien, Bukowina, în „Berichte und Forschungen”, Oldenburg, 17, 2009, p. 363-372 (în colaborare cu Dácz Enikő, Zavara Edina, Ana Maria Pălimariu) (apărut în 2011, neraportat în 2010)

 

b. Capitole din cărți apărute peste hotare  

· Susana Andea, Avram Andea, Mihai Viteazul și căpitanul sârb Baba Novac, în vol. Studii și cercetări. Actele Simpozionului „Banatul – trecut istoric și cultural”, 2010, Zrenianin – Novi Sad, Edit. ICRV, Edit. Fundației Române de Etnografie și Folclor din Voivodina, p. 17-25 (apărut în 2011, neraportat în 2010)

· Nicolae Edroiu, Les copistes de textes roumain-cyrilliques en Bihro au XVIIe siècle, în vol. Auflösung historischer Konflikte im Donauraum. Festschrift für Ferenc Glatz zum 70. Geburrstag, Herausgegeben von Arnold Suppan, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011, p. 449-454.

· Anton Dörner, Der Fürst von Siebenbürgen und sein Hof im 17. Jahrhundert, în vol. Auflösung historischer Konflikte im Donauraum. Festchrift für Ferenc Glatz zum 70. Geburstag Arnold Suppan, Budapesta, 2011, p. 209-217.

· Ela Cosma, Consulul austriac de la Belgrad, Ferdinahnd Mayerhofer von Grünbühl,  éi revoluáia paéoptistő din Voivodina, în vol. Studii și cercetări. Actele Simpozionului „Banatul – trecut istoric și cultural”, 2010, Zrenianin – Novi Sad, Edit. ICRV, Edit. Fundației Române de Etnografie și Folclor din Voivodina, p. 31-40 (apărut în 2011, neraportat în 2010)

· Mirela Andrei, Ion Cârja, Etnie și confesiune la românii sud-dunăreni în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Misiunea greco-catolică de la Vidin, în vol. Studii și cercetări. Actele Simpozionului „Banatul – trecut istoric și cultural”, 2010, Zrenianin – Novi Sad, Edit. ICRV, Edit. Fundației Române de Etnografie și Folclor din Voivodina, pp. 41-68 (apărut în 2011, neraportat în 2010)

· Loránd Mádly, Două destine la cotitura istoriei: poetul Todor Manojlovic și sociologul Cornel Grofșorean, în vol. Studii și cercetări. Actele Simpozionului „Banatul – trecut istoric și cultural”, 2010, Zrenianin – Novi Sad, Edit. ICRV, Edit. Fundației Române de Etnografie și Folclor din Voivodina, pp. 147-156 (apărut în 2011, neraportat în 2010).

· Ottmar Trașcă, Romania, Hungary and the <<Margarethe I-II>> German Military Plans, 1943-1944 în vol. Auflösung historischer Konflikte im Donauraum. Festschrift für Ferenc Glatz zum 70. Geburtstag, Herausgegeben von Arnold Suppan, Budapest, Edit. Akademia Kiadó, 2011, p. 679-687.

· Stelian Mândruț, Bibliotheca Rerum Transsilvaniae, în Auflösung historische Konflikte im Donauraum. Festschrift für Ferenc Glatz zum 70. Geburtstag. Hg. Von Arnold Suppan. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2011, p. 517-528. (în engleză)

· Stelian Mândruț, Istoricul german Fritz Valjavec și cercetarea sud-estului european, în Studii și cercetări. Actele Simpozionului „Banatul – trecut istoric și cultural”, 2010, Zrenianin – Novi Sad, Edit. ICRV, Edit. Fundației Române de Etnografie și Folclor din Voivodina, p. 17-25 (apărut în 2011, neraportat în 2010)

· Stelian Mândruț, Walka Rumunów austro-wêgierskich o jednoœæ narodówa w predednin i podczas pierwszej wojny šwiatowej, în  Wolnoœæ i bezpieczeústwo narodnów Europy Œrodkowo-Wschodniej w XIX-XX wieku, tom II. Pod redakcja Elžbiety Znamierowskiej-Rakk. Warszawa, OBÓZ, 2010, p. 25-42. (în engleză: The activity of the Romanians from Austro-Hungarian Monarchy aimed at national unification during Word War I.) (apărut în 2011, neraportat în 2010)

 

4.3.a. ARTICOLE APĂRUTE ÎN REVISTE ALE ACADEMIEI ROMÂNE

 

4.3.b. CAPITOLE DIN CĂRȚI PUBLICATE DE EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE

 

4.4. ARTICOLE APĂRUTE ÎN ALTE REVISTE

 

a. Articole apărute în alte reviste de specialitate clasificate

 

b. Articole apărute în alte reviste de specialitate

 

4.5.      CAPITOLE DIN CĂRȚI PUBLICATE LA ALTE EDITURI RECUNOSCUTE

 

· Attila Varga,„Perfidul Albion” și Revoluția de la 1848-1849 în spațiul românesc. Surse arhivistice inedite de la Public Record Office – Londra, în vol.  Activitatea științifică la Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca. 90 de ani de existență a Institutuului de Istorie din Cluj. 1920-2010. Locul Institutului în cercetarea istorică din România, București, Edit. Enciclopedică, p. 117-120.

· Attila Varga, Glorie și resemnare. Francmasonul Vukovics Sebö în revoluția de la 1848-1849,  în vol. Biografii pașoptiste 3, coord. Gelu Neamțu și Ela Cosma, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, colecția „Biografii istorice transilvane“, tom IV, 2011, p. 182-213.

 

4.6. ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ 

 

 

4.7. ALTE MATERIALE PUBLICATE: RECENZII, NOTE BIBLIOGRAFICE, PREFEȚE

 

 

 

 

5. ORGANIZĂRI ȘI PARTICIPĂRI la manifestări științifice
în 2011

 

A. ORGANIZĂRI:

Simpozion  științific Centenar Mihail P. Dan și Francisc Pall

Manifestarea s-a desfășurat în Sala de Conferințe a Institutului în  23 noiembrie 2011. Au prezentat comunicări: acad. Camil Mureșanu, CSI dr.  Susana Andea, Prof.dr. Nicolae Edroiu, CSII dr. Lidia Gross.

 

Comisia Mixtă Româno-Slovacă, 18-20 octombrie 2011, Alba Iulia

            Președinte: Prof.dr. Nicolae Edroiu. Tema dezbaterii: Participarea României și

            Slovaciei la Războiul antihitlerist.1944-1945

 

I. Sesiuni științifice internaționale în cadrul proiectelor POSDRU

 

Sesiune de comunicări științifice, 25 aprilie 2011, Cluj-Napoca

Manifestarea s-a desfășurat în Sala de Conferințe a Institutului, în cadrul proiectului POSDRU 89/1.5/61104 -  Științele socio-umaniste în contextul evoluției globalizate – dezvoltarea și imlementarea programului de studii și cercetare postdoctorală. Partener organizator – Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca. S-au prezentat 20 de comunicări științifice. Institutul de Istorie a fost reprezentat de prof.dr. Nicolae Edroiu, CSIII dr. Adinel Dincă, CSIII dr. Ottmar Trașcă.

 

Sesiune de comunicări științifice, 25-28 septembrie 2011, București

Manifestarea s-a organizat în cadrul proiectului POSDRU 89/1.5/61104 -  Științele socio-umaniste în contextul evoluției globalizate – dezvoltarea și imlementarea programului de studii și cercetare postdoctorală. Partener organizator – Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca. S-au prezentat 80 de comunicări științifice. Institutul de Istorie „George Barițiu” a fost reprezentat de prof.dr. Nicolae Edroiu, CSIII dr. Adinel Dincă, CSIII dr. Ottmar Trașcă.

 

Sesiune de comunicări științifice și dezbateri Methods, Means and Aims in Socio-Humanities, 25-27 noiembrie 2011, Roma

Manifestarea s-a organizat în cadrul proiectului POSDRU 89/1.5/61104 -  Științele socio-umaniste în contextul evoluției globalizate – dezvoltarea și imlementarea programului de studii și cercetare postdoctorală. Partener organizator – Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca. S-au prezentat 26 de comunicări științifice. Institutul de Istorie „George Barițiu” a fost reprezentat de prof.dr. Nicolae Edroiu, CSIII dr. Adinel Dincă, CSIII dr. Ottmar Trașcă.

 

Atelierul de lucru Paleografie aplicată. Sec. XVIII-XIX în Europa Centrală și Răsăriteană

Manifestarea s-a organizat în zilele de 22-23 noiembrie 2011, la sediul Institutului de Istorie „George Barițiu” în cadrul proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0064 cu titlul Armatele imperiale și românii (1848-1849). Mărturii militare secrete din arhivele rusești și austriece (dir. proiect CSII dr. Ela Cosma). Referatele au fost susținute de prof.-dr. Nicolae Edroiu, acad. Ioan-Aurel Pop, prof.univ.dr. Mihai Răzvan Ungureanu, CSI dr. Ion Varta (Academia din Chișinău), SII dr. Ela Cosma, CSIII dr. Attila Varga, CSI dr. Dumitru Suciu, CSIII dr. Daniela Deteșan. S-a prezentat „Revista de Istorie Socială”, editată de Institutul Român de Studii Strategice din Iași.

 

 

B. PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

 

Interne

 

Interne cu participare internațională

(Internaționale)

·   Vasile Rus, Alba Iulia, 14-15 octombrie 2011, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Facultatea de Istorie și Litere, Departamentul Istorie, Conferința Internațional㠄Identitate confesională și toleranță religioasă în secolele XVIII-XXI” ediția a III-a, comunicarea Missio Dacica între toleranță și intoleranță religioasă    

·Adinel Dincă, București, 25-28 septembrie 2011, Academia Română, Universitatea Babeș-Bolyai, în cadrul proiectului POSDRU 89/1.5/S/61104 (Stiințele socio-umaniste în contextul evoluției globalizate – dezvoltarea și implementarea programului de studii și cercetare postdoctorale), Conferința Internațional㠄Recent Studies on Past and Present: New Sources, New Methods or a New Public”, comunicarea Notary Public in Medieval Transylvania: Introductory Consideration

· Adinel Dincă, Roma, 25-27 Noiembrie 2011, în cadrul proiectului POSDRU 89/1.5/S/61104 (Stiințele socio-umaniste în contextul evoluției globalizate – dezvoltarea și implementarea programului de studii și cercetare postdoctorale), Conferința „Methods, Means and Aims in Socio-Humanities”, comunicarea Dating and Localizing Medieval Latin Manuscripts in Romania

 

C. LANSĂRI DE CARTE și dezbateri: 

 

Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca a organizat în cursul anului 2011  lansări de carte cu prezentarea aparițiilor editoriale ale doctoranzilor sau colaboratorilor institutului.

 

În 24 mai 2011, orele 12,00 -  în Sala de Conferințe a Institutului de Istorie „George Barițiu”, str. Kogălniceanu nr. 12-14, s-a organizat o prezentare de carte și dezbatere pe tema „Teohari Antonescu”. Prezentarea lucrării   Teohari Antonescu - Scrieri arheologice uitate, Edit. Pelican, 2011 și a comunicării File din istoria culturii române moderne: Teohari Antonescu au fost rostite de Emil Păunescu, director adjunct al Muzeului Județean „Teohari Antonescu” din Giurgiu.

Participanți: membrii și doctoranzii Institutului, precum și invitați externi.

 

În  21 octombrie 2011, orele 16,00, în Sala de Conferințe a Institutului de Istorie „George Barițiu”, a avut loc lansarea volumelor I și II din seria „Afaceri Orientale” (I. Marea foamete sovietică, 1926-1936 și II. Foametea, Piatiletka și ferma colectivă: documente diplomatice românești) Autor: drd. Vadim Guzun.

Au prezentat prof. dr. Michael Shafir, prof. dr. Vasile Pușcaș, C. S. I dr. Lucian Nastasă-Kovács.

Participanți: membrii și doctoranzii Institutului, cadre didactice și studenți ai Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

 

În  17 noiembrie 2011, orele 16,00, în Sala de Conferințe a Institutului de Istorie „George Barițiu”, a avut loc lansarea volumului Fără termen de prescripție. Aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa (Edit. Cartier, 2011), coordonat de Sergiu Mustață și Igor Cașu.

Au prezentat prof. dr. Vasile Pușcaș, C. S. I dr. Stelian Mândruț.

Participanți: membrii Institutului, cadre didactice, doctoranzi ai Institutului și studenți ai Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

 

 

6. DEPLASĂRI PESTE HOTARE în 2011

 

 

A. Participări la conferințe internaționale desfășurate peste hotare

 

B. Stagii de documentare

 

 

 

7.  ALTE ACTIVITĂȚI

 

a. Date privitoare la activitățile de doctorat din cadrul institutului ca ICA/IOD

 în anul 2011

 

· În cadrul Institutului de Istorie „George Barițiu” activează  10 cercetători/profesori având calitatea de conducător de doctorat, coordonând activitatea a  95 de doctoranzi  87 (84+3) doctoranzi la forma fără frecvență și  8 doctoranzi la forma cu frecvență), aflați în diverse stadii de pregătire a tezelor de doctorat (program de pregătire, elaborare teză, susținere publică fixată), incluzându-se aici și cei 3 doctoranzi (fără bursă), admiși în urma colocviului de admitere la doctorat organizat de Institut în  septembrie 2011.

· În anul 2011 la Institutul de Istorie „George Barițiu” s-au înregistrat 101   examinări, cu prezențe ale membrilor Institutului în comisiile de examene (48) și de referate (53).

· În anul 2011 în cadrul Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca au avut loc 6 susțineri publice ale tezelor de doctorat elaborate de doctoranzii Institutului sub coordonarea conducătorilor de doctorat, membri ai Institutului.

 

Nr.crt.

Numele și prenumele

drd.

Numele conducătorului de doctorat

Anul înmatr./

Data susținerii publice

Titlul tezei de doctorat

1.

Sana S. Silviu Iulian

CSI dr. Dumitru Suciu

2005/

26 mai

2011

Structuri bisericești și școlare în Episcopia greco-catolică de Oradea Mare. Parohii și școli sătești (1850-1900)

2.

Peteanu S. Claudia Septimia (căs. Sabău)

CSI dr. Dumitru Suciu

2004/

8 septembrie

2011

Mentalități colective în fostele comune grănicerești năsăudene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea

3.

Boantă V. Vasile Adrian

CSI dr.

 Ioan Chindriș

2005/

15 septembrie 2011

Ladislau Vajda de Glod în contextul formării culturii juridice românești

4.

Fürtös I. Andrea Beatrice

CSI dr. Gheorghe Iancu

2004/

10 octombrie

2011

Spațiul concentraționar comunist din România. Penitenciarul din Sighet. 1950-1955

5.

Crișan I. Sorin Ion

Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu

2005/

16 octombrie 2011

Carte și tipar în secolele XV-XVII. Fizionomie, artă și tehnică tipografică în secolele XV-XVII

6.

Tatay C. Anca Elisabeta

CSI dr.

Ioan Chindriș

2007/

31 octombrie 2011

Din istoria și arta cărții românești vechi: Gravura de carte de la Buda

 

Cercetătorii științifici gr. I și II din cadrul Institutului au fost cooptați în numeroase comisii de evaluare a tezelor de doctorat, în calitate de referenți oficiali atât în cadrul Institutului, cât ci și la diverse universități de stat din țară (Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea din Sibiu, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din Oradea).

 

B. Date privitoare la implicarea în granturi (interne și internaționale)

în anul 2011