I. DARE DE SEAMĂ A ACTIVITĂȚII INSTITUTULUI DE ISTORIE „GEORGE BARIȚIU” DIN CLUJ-NAPOCA

PE ANUL 2010

 

A.   DATE GLOBALE PE INSTITUT

 

1. Lucrări din  plan realizate

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  I.

Denumirea:     IZVOARE DOCUMENTARE PRIVITOARE LA ISTORIA

            ROMÂNIEI, CU REFERIRE LA CEA A TRANSILVANIEI

 

Proiectul de cercetare I/1:

a) Denumire: Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVI, (1381-1385).

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Susana Andea (coordonator), C.S. II dr. Lidia Gross, C.S. III dr.  Adinel-Ciprian Dincă

Depistare material inedit, dezlegare de date, transcriere, traducere, colaționare cu originalul, identificare de localități, note critice, aparat bibliografic, regestare, fișare pentru indice onomastic, toponimic și de materii.

            c) Volum de muncă: 200 pag. (parțial introdus pe calculator, parțial mss)

            Proiectul de cercetare I/2:

            a) Denumire: Conscripția fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol. V (tabele statistice: com. Alba de Sus, Alba de Jos, Cluj, Dăbîca)

b) Colectivul de cercetare:  C.S. I dr. Gyémánt Ladislau (coordonator) ½ normă, C.S. II dr. Dörner Anton, C.S. II dr. Remus Câmpeanu. 

c) Volum de muncă: cca 375 pag., traducere, procesare pe calculator, colaționări.

           

Proiectul de cercetare I/3A:

a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XI

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Ladislau Gyémánt (coordonator) ½ normă, C.S. I dr.  Remus Câmpeanu, C.S. II dr. Anton Dörner,.

c) Volum de muncă: 90 pag. transcriere, colaționare, traducerea documentelor din limba maghiară

 

Proiectul de cercetare I/3B:

a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative, vol. IV. Presă. Broșuri. 1784-1790

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Nicolae Edroiu (coordonator) ½ normă

c) Volum de muncă: 60 p. mss (copiere, colaționare, traducere, note, aparat bibliografic)

  

            Proiectul de cercetare I/4 :

a) Denumirea: Documente privind Revoluția de la 1848-1849 în Țările Române. Seria C. Transilvania, vol. IX (1-5 iulie 1848)  - finalizare proiect

a) Colectivul de cercetare: C.S. II dr. Mihaela Cosma,  C.S. dr. Marin Balog, C.S. dr. Attila Varga, CSI dr. Gelu Neamțu - coordonator, CS III Marghiola Bodor

b) Volum de muncă : 150 p.  

           

Proiectul de cercetare I/5 :

a) Denumirea: Problema națională a românilor din Imperiul habsburgic (1849-1918). Documente, vol. V (19 sept. 1861 - 25 apr. 1862) - finalizare proiect

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Dumitru Suciu, C.S. III dr. Mirela Andrei, C.S. III dr. Lajos-Loránd Mádly., C.S.III dr. Daniela Deteșan; C.S. I dr.  Simion Retegan - coordonator,

c) Volum de muncă: 260 pag. (depistare, transcriere, colaționare, indici etc., pregătire pentru tipar)

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  II.

Denumirea :    TRANSILVANIA MEDIEVALĂ ÎNTRE VOIEVODAT ȘI

                        PRINCIPAT (SEC. XIII-XVII)

           

Proiectul de cercetare II/1

a) Denumire: Transilvania. Sec. XIII-XVII, coordonator  C.S.I dr. Susana Andea

            Subproiecte:

            1. C.S.I dr. Susana Andea, Structuri instituționale ale Transilvaniei (XIII-XVI)

Volum de muncă : documentare în arhive, biblioteci, elaborarea unui  studiu preliminar de   cca 50 pag.    

2. C.S.II dr. Lidia Gross, Bresle și confrerii în Transilvania medievală (XIV-XVI)

                        Volum de muncă: documentare, fișări de documente, redactare studiu - cca 100 pag.)

3. C.S.III dr. Adinel Dincă, Carte și bibliotecă în Transilvania medievală. Sec. XIV-XV

Volum de muncă: documentare, întocmirea unei bibliografii - cca 140 de titluri, redactare studiu - cca 40 pag.

            5. C.S.III dr. Anton Dörner, Transilvania între Otomani și Habsburgi (sec. XVII- XVIII) - finalizare proiect - 50 pag.

 

Proiectul de cercetare II/2

a) Denumire: Glosar de termeni și expresii din documentele latine privind istoria medie a României, vol. II, lit. D-H

b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Vasile Rus (1/2 normă)

c) Volum de muncă: documentare, fișare, redactare - 50 voci

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE III

Denumirea :     ASPECTE ALE VIEȚII POLITICE, ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA MODERNĂ (SECOLELE XIX-XX)

 

Proiectul de cercetare III/1 :

a) Denumire : Biografii pașoptiste. Culegere de studii, vol. III, coordonator C.S.I dr. Gelu Neamțu - finalizare proiect

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Gelu Neamțu, C.S.II dr. Mihaela Cosma, C.S.III Marghiola Bodor, C.S. dr. Attila Varga, A.C. dr. Marin Balog

c) Volum de muncă : cca 100 pag.

 

Proiectul de cercetare III/2/B

a) Denumire: Studii privind mișcarea națională a românilor din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, vol. II

b) Colectivul de cercetare: CSI dr. Dumitru Suciu

c) Volum de muncă: documentare și redactarea unui material de cca 80 pag./2010

  

Proiectul de cercetare III/3 :

a) Denumire : Raporturile dintre sași și români pe pământul crăiesc în deceniul neoabsolutist

b) Colectivul de cercetare: C.S. drd. Lorand Mádly         

c) Volum de muncă : documentare și cercetare în arhivele externe (Budapesta, Viena)

  

Proiectul de cercetare III/4:

a) Denumire : Sfântul Scaun și raporturile catolicism-ortodoxie în spațiul românesc între 1850-1914

b) Colectivul de cercetare: C.S. III dr. Mirela Andrei-Popa, colab. externi          

c) Volum de muncă : pr. suspendat temporar

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE IV

Denumirea :    STUDII PRIVIND EVOLUȚIA SOCIAL-ECONOMICĂ ȘI

POLITICĂ A ROMÂNIEI. 1918-1968, partea a III-a

 

Proiectul de cercetare IV/1a :

a) Denumire : Omul politic și de cultură Valeriu Braniște (1869-1928). Monografie

d) Colectivul de cercetare: CSI dr. Gheorghe Iancu 

e) Volum de muncă : 80 pag. (documentare și cercetare în arhive și biblioteci, fișare, redatări parțiale)

           

Proiectul de cercetare IV/2

a) Denumirea: Regimul antonescian și politica față de minoritățile naționale. Studiu de caz : germanii și evreii

      b) Colectivul de cercetare : C.S.III drd. Ottmar Trașcă

            c) Volum de muncă: 300 p. (documentare, redactare)

 

            Proiectul de cercetare IV/3

            a)  Denumirea: Mișcarea legionară din exilul din Germania

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmar Trașcă

c) Volum de muncă: 25 pag.   (documentare, redactarea unui studiu Mișcarea legionară în Germania. 1944-1945

           

Proiectul de cercetare IV/4

a) Denumirea: Relațiile dintre serviciile secrete românești și cele străine (1939-1945) americane, britanice, germane, sovietice    

b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmár Trașcă

            c) Volum de muncă: documentare, redactarea unui studiu de 25 pag.

 

      Proiectul de cercetare IV/5

a)  Denumirea: Stat și confesiune în România (1947-1990). Cazul Bisericii Unite cu Roma

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Mircea-Remus Birț

c) Volum de muncă: documentare în biblioteci și arhive; redactarea unor studii cca 50 pag.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE V

Denumirea :    CULTURĂ, ȘTIINȚĂ ȘI INFORMARE ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ

 

Proiectul de cercetare V/1:

a) Denumirea: Bibliografia istorică a României, vol. XII, Bibliografie selectivă. Partea I (2007-2008)

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Stelian Mândrut (coordonator),  C.S.III drd. Ottmár Trașcă, C.S.III dr. Mircea-Remus Birț, C. S. dr. Varga Attila, drd. Mihaela Bedecean + colaboratori benevoli de la Biblioteca Centrală Universitar㠄Lucian Blaga” din Cluj-Napoca

c) Volum de muncă: cca 7000 fișe

 

Proiectul de cercetare V/2:

a) Denumirea: Cultura și dinamica modernizării în România veacului XX. Cercetare asupra ponderii, naturii și efectelor investițiilor simbolice 

Lucian Nastasă - Intimitatea amfiteatrelor. Ipostaze din viața privată a universitarilor ”literari” (1864-1948) - lucrare publicată, 256 p. - finalizare proiect

Stelian Mândruț - Monografia Institutului de Istorie Națională din Cluj  (1920-1948) Pentru anul 2010- 100 p. -

Veronica Turcuș - Prezențe livrești românești în editurile italiene în perioada interbelică. Pentru anul 2010 - 30 p. - finalizare proiect

Remus Câmpeanu - Problematica miturilor în istoriografia română contemporană. Analiză comparativă în raport cu istoriografia europeană și americană - 400 pag. (2007-2010). Pentru anul 2010 - 100 p. - finalizare proiect

Veronica Turcuș - Elevii Școlii Române din Roma în perioada interbelică Pentru anul 2010 - 50 p.

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VI

Denumirea:     ROMÂNIA ȘI INTEGRAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Proiectul de cercetare V/1 (din august 2008, prin transfer de la Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale, București)

a) Denumirea: România și procesul de aderare la Uniunea Europeană - finalizare proiect - 215 pag.

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. ½ n. Vasile Pușcaș

            c) Volum de muncă: documentare și redactare - 70 pag.

 

 

 

 

2.-3.  Lucrări  de  plan  aflate  în  lucru

Lucrări  de  plan  care  se  continuă  în 2011

și lucrări de plan  nou propuse

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  I

Denumirea:      IZVOARE DOCUMENTARE PRIVITOARE LA ISTORIA ROMÂNIEI, CU REFERIRE LA CEA A TRANSILVANIEI 

 

Proiectul de cercetare I/1:

a) Denumire: Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVI, (1381-1385).

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Susana Andea (coordonator), C.S.II dr. Lidia Gross, C.S.III dr. Dincă Adinel-Ciprian

            c) Volum de muncă : 200 p.

           

Proiectul de cercetare I/2

a) Denumire: Conscripția fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol.VI (Tabele statistice com. Hunedoara, Solnocul de Mijoc, Tîrnava, distr. Făgăraș)

b) Colectivul de cercetare:  C.S. I dr. Gyémánt Ladislau (coordonator), C.S. I dr. Remus Câmpeanu, C.S. II dr. Dörner Anton

c) Volum de muncă: Pregătirea pentru înaintare la tipar a vol. VI și transcrierea a cca 375 p.

           

Proiectul de cercetare I/3A

a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XI, Comitatele Cluj-Solnoc

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Gyémánt Ladislau (coordonator) ½ normă, C.S. I dr.  Remus Câmpeanu, C.S. II dr. Dörner Anton

c) Volum de muncă: Depistare de documente, selecție, transcriere, traducere, cca 90 pag.

           

Proiectul de cercetare I/3B

a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative, vol. IV . Broșuri. Ziare

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr., m.c., Nicolae Edroiu (1/2 normă) 

c) Volum de muncă: Depistare de documente, selecție, transcriere, traducere, cca 50 p.

 

            Proiectul de cercetare I/4

a) Denumirea: Documente privind Revoluția de la 1848-1849 în Țările Române. Seria C. Transilvania, vol. X (6 iulie -12 iulie)

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Gelu Neamțu (coordonator); C.S.II dr. Mihaela Cosma,  C. S. dr. Varga Attila, C.S. dr. Marin Balog, C.S. III Bodor Marghiola (colaborator)

c) Volum de muncă: Depistări în arhive, transcrieri, traduceri, adnotări, colaționări - cca 150 p.           

 

Proiectul de cercetare I/6

a) Denumirea: Mișcarea  națională a românilor din Transilvania (1849-1918). Documente, vol. VII (16 iulie 1863 - 19 noiembrie 1865)

b) Colectivul de cercetare:  C.S.I dr. Dumitru Suciu coordonator, C.S.III dr. Mirela Andrei, C.S. III dr. Daniela Deteșan, C.S.III dr. Mádly Lajos-Loránd

            c) Volum de muncă: - cca 260 p.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  II

Denumirea:      TRANSILVANIA MEDIEVALĂ ÎNTRE VOIEVODAT ȘI PRINCIPAT (SECOLELE XIII-XVII)

           

Proiectul de cercetare II/1

a) Denumire: Structuri instituționale ale Transilvaniei (sec. XIII-XVI). Adunările de stări - finalizare 2011

            b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Susana Andea

c) Volum de muncă: documentare în arhive și biblioteci, redactarea unui material de cca 50 p.

           

Proiectul de cercetare II/2

            a) Denumire: Bresle și confrerii în Transilvania medievală (sec. XIV-XVI)

            finalizare 2011

            b) Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Lidia Gross

c) Volum de muncă: Documentare în biblioteci, arhive, redactarea unui material de cca 40 p.

           

Proiectul de cercetare II/3

            a) Denumire: Carte și bibliotecă în Transilvania medievală (sec. XIV-XV)

            finalizare 2011

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Adinel Dincă

            c) Volum de muncă: Documentare, fișare, redactarea unui material de cca 40 p.

 

Proiectul de cercetare II/4

a) Denumire: Glosar de termeni și expresii din documentele latine privind istoria medie a României, vol. II, lit D-H

b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Vasile Rus (1/2 normă)

c) Volum de muncă: documentare, fișare, redactare - 50 voci

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  III

Denumirea:      ASPECTE ALE VIEȚII POLITICE, ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA MODERNĂ (SECOLELE XIX-XX)

 

            Proiectul de cercetare III/1 :

a)  Denumirea: Biografii pașoptiste. Culegere de studii, vol. IV (proiect nou)

b) Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Mihaela Cosma, C. S. dr. Varga Attila, C. S. dr. Marin Balog

            c) Volum de muncă: Documentare și redactarea unui material de cca 100 p.

           

Proiectul de cercetare III/2/B (2010-2013)

a) Denumirea: Studii privind mișcarea națională a românilor din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, vol. II

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Dumitru Suciu

            c) Volum de muncă: documentare și redactarea unui material de cca 80 pag./2010

           

Proiectul de cercetare III/3

a)  Denumirea: Raporturile dintre sași și români pe Pământul Crăiesc în deceniul neoabsolutist

            b) Colectivul de cercetare: C.S. dr. Loránd Mádly.

            c) Volum de muncă: Documentare, redactarea unui material de cca 40 p.             

           

Proiectul de cercetare III/4 - suspendat provizoriu

 

Proiectul de cercetare III/5

a) Denumirea: Paternuri ale mortalității rurale și urbane din Transilvania (1850-1900). Studiu de caz: comitatul Cluj           

b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Daniela Deteșan

            c) Volum de muncă: documentare și redactarea unui material de cca 30 pag.

 

Proiectul de cercetare III/6

a) Denumirea: Investițiile austriece în economia Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Rolul și efectele lor în modernizare 

b) Colectivul de cercetare: C.S. dr. Marin Balog

            c) Volum de muncă: documentare și redactarea unui material de cca 30 pag.

           

Proiectul de cercetare III/7

a) Denumirea: Spațiul economic românesc în viziunea cercurilor diplomatice din România și Germania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (1866-1890)         

b) Colectivul de cercetare: C.S. dr. Marin Balog

            c) Volum de muncă: documentare și redactarea unui material de cca 50 pag./2011 

 

Proiectul de cercetare III/8

a) Denumirea: Revoluția săsească de la 1848-1849 - o reparație istorică /Die siebenbürgisch-sächsische Revolution von 1848-1849 - eine geschichtliche Instandsetzung

b) Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Mihaela Cosma

            c) Volum de muncă: documentare și redactarea unui material de cca 50 pag./2011

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  IV

Denumirea:      SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ȘI INSTITUȚII ALE STATULUI ÎN SECOLUL XX

Proiectul de cercetare IV/1 :

a) Denumire : Omul politic și de cultură Valeriu Braniște (1869-1928). Monografie

f) Colectivul de cercetare: CSI dr. Gheorghe Iancu 

g) Volum de muncă : 60 pag. (documentare și cercetare în arhive și biblioteci, fișare, redactări parțiale)

 

Proiectul de cercetare IV/2:

a) Denumirea: Regimul antonescian și politica față de minoritățile naționale. Studiu de caz.  Germanii

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmar Trașcă

c) Volum de muncă: Documentare, redactarea unui material de cca 30 pag.

 

Proiectul de cercetare IV/3:

a) Denumirea: Mișcarea legionară și exilul din Germania

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmar Trașcă

c) Volum de muncă: Documentare, redactarea unui material de cca 45 pag.

 

            Proiectul de cercetare IV/4

a)  Denumirea: Relațiile dintre serviciile secrete românești și cele străine (americane, britanice, germane, sovietice)  1939-1943

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmar Trașcă

            c) Volum de muncă: Documentare și redactarea unui material de cca 30 pag.       

 

Proiectul de cercetare IV/5

a) Denumirea: Stat și confesiune în România între 1947-1990. Cazul Bisericii Unite Române  

b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Mircea-Remus Birț

            c) Volum de muncă: Documentare, redactarea unui material de cca 50 p.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  V.

Denumirea:      CULTURĂ, ȘTIINȚĂ ȘI INFORMARE ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ

 

Proiectul de cercetare V/1:

            a) Denumirea: Bibliografia istorică a României, vol. XIII (2009-2010)

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Stelian Mândrut (coordonator),  C.S.III

drd. Ottmár Trașcă, C.S. dr. Attila Varga + alți colaboratori benevoli, interni și externi

            c) Volum de muncă: fișare titluri carte și periodice

 

Proiectul de cercetare V/2:

a) Denumirea: Cultura și dinamica modernizării în România sec. XX. Cercetare asupra ponderii, naturii și efectelor investițiilor simbolice

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Lucian Nastasă, C.S.I dr. Stelian Mândruț, C.S.III dr. Veronica Turcuș

c) Volum de muncă: Documentare în arhivele interne, externe, fișarea și întocmirea unor studii de cca 170 p./2011

V/2A.Lucian Nastasă - Imposibila alteritate în învățământul superior românesc. Analiza socio-istorică a antisemitismului universitar. 1920-1940 - p. nou - 100 pag.

V/2/C. Veronica Turcuș - Italia în periodicele din Clujul interbelic (anii 1922-1930)- p. nou (2011-2012) - 20 pag.

V/2/D. Veronica Turcuș - Elevii Școlii Române din Roma în perioada interbelică: programe de studii și viață internă Pentru anul 2011 - 50 pag.  

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VI

Denumirea:     ROMÂNIA ȘI INTEGRAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

 

Proiectul de cercetare VI/1:

a) Denumirea: Aspecte ale integrării României în Uniunea Europeană (p. nou)

2011-2013

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. ½ n. Vasile Pușcaș

            c) Volum de muncă: documentare și redactare - Pentru anul 2011 - 50 pag.

 

 

 

 

4. TIPĂRITURI

 

            A. CĂRȚI:

 

 1. carte de autor

 

      b. volum colectiv

 

c. ediții critice și anastatice

 

e. instrumente de lucru

 

B. ARTICOLE apărute în reviste străine recunoscute de comunitatea științifică de specialitate (a), capitole din cărți apărute peste hotare (b)

 

a. în reviste

 

B. Articole apărute în reviste străine recunoscute de comunitatea științifică de specialitate (a), capitole din cărți apărute peste hotare (b)

  

b. capitole din cărți

 

C. Articole apărute în reviste ale Academiei Române (a) sau capitole din cărți publicate de Editura Academiei Române (b)

 

 1. în reviste

 

 D. Articole apărute

 

 1. în alte reviste de specialitate clasificate

  

D. Articole apărute

 

b. capitole din cărți publicate la alte edituri recunoscute

  

E. Articole publicate în reviste de cultură

 

F. Alte materiale publicate: recenzii, note bibliografice, prefețe

 

  

5. ORGANIZĂRI ȘI PARTICIPĂRI la manifestări științifice

 

A. ORGANIZĂRI:

 

I. Sesiuni organizate de Institutul de Istorie "George Barițiu"

 

Departamentul Istorie:

 Sesiunea aniversativă Institutul de Istorie din Cluj la 90 de ai de la înființare. 1920-2010. Locul Institutului în cercetarea istorică din România.

Manifestarea s-a desfășurat în cadrul Zilelor Academice Clujene, în data de 2 iunie 2010, orele 10 în noul sediu al Institutului, str. Kogălniceanu nr. 12-14, Sala de Conferințe.

Simpozion internațional România în cadrul sistemului internațional interbelic.

Manifestarea s-a desfășurat în cadrul Zilelor Academice Clujene, în vechiul sediu al Institutului, str. Napoca nr. 11, Sala Francisc Pall (Catedra de Istorie contemporană și Relații internaționale a Facultății de Istorie și Filosofie) în data de 3 iunie 2010, orele 10.

Conferința științifică internațională Recent Studies on Past and Present: Archaeology, History, Religion and Cutlure in Comparative Perspective

Manifestare desfășurată în 21-22 octombrie 2010, orele 10, în Sala de Conferințe a Institutului de Istorie "George Barițiu, în cadrul POSDRU 89/1.5/61104 Beneficiar Academia Română - Titlu proiect Științele socio-umaniste în contextul evoluției globalizate dezvoltare ași implementarea programului de studii și cercetare postdoctorale  Partener organizator - Institutul de Istorie George Barițiu" din Cluj-Napoca

Conferința Dialogul intercultural și integrarea socio-culturală.

A prezentat E.S. Monsenior Domenico Mogavero, episcop de Mazara del Vallo, Președintele Centrului Mediteranean de Studii Interculturale.

Manifestarea s-a desfășurat în data de 21 octombrie 2010, orele 16, în Sala de Conferințe a Institutului de Istorie "George Barițiu".

Co-organizatori: Institutul de Istorie "George Barițiu" al Academiei Române și Institutul de Studii Internaționale al Universității "Babeș-Bolyai".

Conferința științifică Nicolae Iorga - 70 de ani de la asasinare.

Manifestare desfășurată în 18 noiembrie 2010, orele 10, Sala de Conferințe a Institutului de Istorie "George Barițiu". Cuvântul de deschidere a fost rostit de Prof.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, directorul Institutului. Au  prezentat comunicări Acad. Camil Mureșanu, Prof.dr. Vasile Pușcaș, CSI dr. Lucian Nastasă, CSIII dr. Veronica Turcuș, CSI dr. Cornel Sigmirean, Conf.dr. Marcela Sălăgean.

Conferința Internațională Principatul Transilvaniei între mărire și decădere (a doua jumătate a secolului al XVII-lea)

Manifestarea s-a desfășurat în data de 22 noiembrie 2010, pe secțiuni, începând cu orele 9, comunicările fiind susținute de către cercetători ai Institutului și în special ai Colectivului de Istorie medievală - Susana Andea, Anton Dörner, Adinel Dincă - Veronica Turcuș - și de profesori, istorici, cercetători din cadrul Universității "Babeș-Bolyai", ai Direcției Județene Cluj a Arhivelor Naționale, ai Muzeului de Istorie din Reșița și ai Academiei Maghiare de Științe. Cuvântul de deschidere a fost rostit de Prof.dr. Nicolae Edroiu, directorul Institutului.

  

B. PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

 

 a. Interne.

  

b. Internaționale

 

c. Lansări de carte și dezbateri: 

 

Institutul de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca a organizat în cursul anului 2010  lansări de carte cu prezentarea aparițiilor editoriale ale membrilor sau colaboratorilor institutului și ale publicațiilor sale periodice.

 

În 14 ianuarie 2010, orele 12,00 -  în Aula "Regele Ferdinand I" din clădirea Institutului, str. Napoca nr. 11, a avut loc prezentarea lucrării   Întotdeauna loial. Note diplomatice pentru o Românie modernă (2005-2007) /Iași, Edit. Polirom/ Autor Mihai-Răzvan Ungureanu.  Co-organizatori: Facultatea de Istorie și Filosofie și Institutul de Studii Internaționale din cadrul Universității "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca.

Prezentările au fost rostite de Acad. Nicolae Edroiu, prof. Dr. Vasile Pușcaș și Conf.Dr. Șerban Turcuș.

Participanți: membrii Institutului, cadre didactice și studenți ai Universității "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca.

 

În 25 februarie 2010, orele 12,30, în Aula "Regele Ferdinand I" din clădirea Institutului de Istorie, str. Napoca nr. 11, a avut loc lansarea volumelor II și III din colecția Institutului, Biografii istorice transilvane, volume apărute în anul 2009 la Editura Academiei Române:

Au prezentat considerații pe marginea lucrărilor Dr. Nicolae Edroiu, directorul Institutului, Dr. Attila Varga, Dr. Marin Balog, Dr. Ela Cosma, Dr. Gelu Neamțu.

Participanți: membrii Institutului, cadre didactice și studenți ai Universității "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca.

 

În 3 iunie 2010, în noua clădire a Institutului, str. Kogălniceanu nr. 12-14, Sala de Conferințe, în  cadrul Simpozionului Internațional România în cadrul sistemului internațional interbelic a avut loc, sub egida Institutului de Istorie "George Barițiu" și a Institutului de Studii Internaționale, lansarea lucrării The identity of Romania. Autor Keith Hitchins.   Au prezentat considerații pe marginea lucrării Acad. Nicolae Edroiu și Prof. univ. dr. Vasile Pușcaș.

Participanți: membrii Institutului, cadre didactice și studenți ai Universității "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca.

 

În 16 iulie 2010, orele 15,15, membrii Colectivul de Istorie contemporană al Institutului au organizat o prezentare de carte și dezbatere pe tema Alexandru Vaida Voevod - un politician Ardelean. Cuvântul introductiv a fost rostit de CSI dr. Lucian Nastasă-Kovács, iar prezentarea lucrării Nem (csak) Erdély volt a tét / Nu (numai) Ardealul a fost miza - reportaj postum de la Conferința de la Paris. Autor Kozsta István. a fost realizată de CSI dr. Stelian Mândruț.

 

În 30 septembrie 2010 - orele 12,30 în Sala de Conferințe a Institutului, Dr. Ionuț Isac (Departamentul de Cercetări Socio-Umane) și Dr. Attila Varga (Departamentul de Istorie) au prezentat lucrarea Simion Bărnuțiu - Știința Dreptului (ediție critică după manuscris inedit), editori Ionuț Isac și Attila Varga, Cluj-Napoca, Editura Ardealul.

 

În 28 octombrie 2010, orele 12,30, în Sala de Conferințe a noii clădiri a Institutului, str. Kogălniceanu nr. 12-14, Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, Prof. Monica Columban și CS dr. Attila Varga prezintă lucrarea  Elite masonice maghiare. Loja Unio din Cluj (1886-1926) /Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010/ Autor Varga Attila.

Participanți: membrii Institutului, cadre didactice, studenți și elevi ai Colegiului Național "Emil Racoviță" din Cluj-Napoca.

 

În 22 noiembrie 2010, orele 15, în Sala de Conferințe a Institutului, str. Kogălniceanu nr. 12-14, Prof. dr. Vasile Pușcaș și CSI dr. Lucian Nastasă-Kovács prezintă lucrarea Transilvania roșie. Comunismul român și problema națională 1944-1965 Autor Stefano Bottoni. Cuvântul de deschidere este rostit de Prof.dr. Nicolae Edroiu, directorul Institutului de Istorie "George Barițiu" al Academiei Române.

Instituție co-organizatoare: Institutul pentru Studierea problemelor Minorităților Naționale din Cluj-Napoca.

 

6. DEPLASĂRI PESTE HOTARE

 

A. Stagii de documentare

  

B. Participări la conferințe internaționale desfășurate peste hotare

  

7.  ALTE ACTIVITĂȚI

 

A. Date privitoare la activitățile de doctorat din cadrul institutului ca ICA/IOD

 

 

Nr.crt.

Numele și prenumele

drd.

Numele conducătorului de doctorat

Anul înmatr./

Anul susținerii publice

Titlul tezei de doctorat

1.

Bălu V. Daniela

CSI dr. Gheorghe Iancu

2004/2010

Confesiune și atitudini identitare. Memoria refugiului 1940-1944. Județul Satu Mare

2.

Țineghe V. Cristina Dina

CSI dr. Gheorghe Iancu

2001/2010

Problema Maramureșului istoric. 1919-1923

3.

Zsuzsanna Kolumbán

CSI dr. Simion Retegan

2003-2010

Societatea secolului al XIX/lea din Dioceza reformată a Odorheiului,

4.

Sâmbotelecan I. Marinel

Acad. Camil Mureșanu

2001/2010

Viața și activitatea episcopului Ioan Bob (1739-1830)

5.

Melenti D. Dan Lucian

CSI dr. Dumitru Suciu

2005/2010

Structuri bisericești românești din comitatul Turda. Protopopiate, Parohii, Filii. 1850-1900

6.

Hancu M. Ana

CSI dr. Gelu Neamțu

2006/2010

Pierderile umane și materiale în timpul revoluției și războiului civil din Transilvania la 1848-1849

7.

Mioc Gh. Eugen

CSI dr. Gheorghe Iancu

2003/2010

Dinamica structurilor de putere în Timișoara și în fostul județ Timiș (1944-1965)

 

            Cercetătorii științifici gr. I și II din cadrul Institutului au fost cooptați în numeroase comisii de evaluare a tezelor de doctorat ca și referenți oficiali atât în cadrul Institutului, cât ci și la diverse universități de stat din țară (Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, Universitatea din Sibiu, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din Oradea).

 

B. Date privitoare la implicarea în granturi (interne și internaționale)

 

 

 

B. DATE PERSONALE

ALE MEMBRILOR INSTITUTULUI DE ISTORIE "GEORGE BARIȚIU"

anul 2010

 

Departamentul de ISTORIE

 

CS I dr. SUSANA ANDEA  (cartea de muncă la Institut)

I. Stadiul lucrării de plan

II. Cărți, studii și articole științifice

 III. Participări la reuniuni științifice

 1. Interne.

 1. Internaționale

 IV. Deplasări peste hotare

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activități

  

CSII dr. LIDIA GROSS (cartea de muncă la Institut)

I. Stadiul lucrării de plan

II. Cărți, studii și articole științifice

III. Participări la reuniuni științifice

IV. Deplasări peste hotare

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activități

 

CSIII ½ n. dr. VASILE RUS (cumul la salariu, ½ normă;  cartea de muncă la Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Limbi Clasice)

I. Stadiul lucrării de plan

II. Cărți, studii și articole științifice

III. Participări la reuniuni științifice

 1. interne

 2. internaționale

IV. Deplasări peste hotare

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activități

 

CS III dr. ADINEL DINCĂ (cartea de muncă la Institut)

I. Stadiul lucrării de plan

II. Cărți, studii și articole științifice

 III. Participări la reuniuni științifice

 1. Interne

 1. internaționale

IV. Deplasări peste hotare

V. Stadiul pregătirii la doctorantură

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

 VII. Alte activități

 

 CSI dr. ½ n. NICOLAE EDROIU, membru corespondent al Academiei Române, directorul Institutului de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca

I. Stadiul lucrării de plan

II. Cărți, studii și articole științifice

 Prefețe. Necroloage

 III. Participări la reuniuni științifice

 1. Interne

  B. Internaționale

IV. Deplasări peste hotare

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

 VII. Alte activități

 

CSI dr. ½ n. LADISLAU GYÉMÁNT (cumul la salariu, ½ normă; cartea de muncă la Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene)

I. Stadiul lucrării de plan

II. Cărți, studii și articole științifice

III. Participări la reuniuni științifice

A. interne

B. internaționale      

IV. Deplasări peste hotare

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activități

 

CS II dr. ANTON DÖRNER (cartea de muncă la Institut)

 I. Stadiul lucrării de plan

II. Cărți, studii și articole științifice

III. Participări la reuniuni științifice

A. Interne

B. Internaționale

IV. Deplasări peste hotare

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activități

 

CS I dr. REMUS CÂMPEANU (cartea de muncă la Institut)

I. Stadiul lucrării de plan

II. Cărți, studii și articole științifice

III. Participări la reuniuni științifice

A. interne

B. internaționale

IV. Deplasări peste hotare

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

 

CS I dr. DUMITRU SUCIU (cartea de muncă la Institut)

I. Stadiul lucrării de plan

II. Cărți, studii și articole științifice

III. Participări la reuniuni științifice

 1. Interne

V. Date privitoare la activități de doctorat

 

CS II dr. MIHAELA COSMA (cartea de muncă la Institut)

I. Stadiul lucrării de plan

II. Cărți, studii și articole științifice

III. Participări la reuniuni științifice

A. interne

B. internaționale

IV. Deplasări peste hotare

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activități

membră a colegiului de redacție al Revistei de Istorie Socială, director Mihai-Răzvan Ungureanu, Iași-București (2010)

 

CSIII dr. MIRELA POPA-ANDREI (cartea de muncă la Institut)

II. Cărți, studii și articole

 

CS III dr. DANIELA DETEȘAN (cartea de muncă la Institut)

I. Stadiul lucrării de plan

II. Cărți, studii și articole științifice

A. Cărți

III. Participări la reuniuni științifice

 1. Interne

 1. Internaționale

(http://www2.iisg.nl/esshc/programme.asp?selyear=10&nw=10)

IV. Deplasări peste hotare

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activități

Membru în Comisia Internațională de Demografie Istorică.

 

C.S. III dr. LAJOS-LORÁND MÁDLY (cartea de muncă la Institut)

I. Stadiul lucrării de plan

II. Cărți, studii și articole științifice

III. Participări la reuniuni științifice

A. Interne

B. Internaționale

IV. Deplasări peste hotare

V. Stadiul pregătirii la doctorantură

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activități

 

C.S. dr.  VARGA ATTILA  (cartea de muncă la Institut)

I. Stadiul lucrării de plan

II. Cărți, studii și articole științifice

 

 III. Participări la reuniuni științifice

A. interne

B. internaționale

IV. Deplasări peste hotare

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activități

  

C.S. dr. MARIN BALOG (cartea de muncă la Institut)

I. Stadiul lucrării de plan

II. Cărți, studii și articole științifice

III. Participări la reuniuni științifice

A. interne

B. Internaționale

IV. Deplasări peste hotare

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activități

 

CSI dr. GHEORGHE IANCU (cartea de muncă la Institut)

I. Stadiul lucrării de plan

II. Cărți, studii și articole științifice

 III. Participări la reuniuni științifice

A. interne

IV. Deplasări peste hotare

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activități

 

CSI dr. LUCIAN NASTASĂ-KOVÁCS (cartea de muncă la Institut)

I. Stadiul lucrării de plan

II. Cărți, studii și articole științifice

III. Participări la reuniuni științifice

A. interne

B. internaționale

IV. Deplasări peste hotare

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activități

 

CSI dr. VASILE PUȘCAȘ (cartea de muncă la UBB)

I. Stadiul lucrării de plan

II. Cărți, studii și articole științifice

III. Participări la reuniuni științifice

A . Interne

 B. Internaționale

IV. Deplasări peste hotare:

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activități

Membru în board-ul

Membru în comisiile științifice/editoriale:

 

CS III drd. OTTMAR TRAȘCĂ  (cartea de muncă la Institut)

I. Stadiul lucrării de plan

II. Cărți, studii și articole științifice

III. Participări la reuniuni științifice

A. Interne

B. Internaționale

IV. Deplasări peste hotare

V. Stadiul pregătirii la doctorantură

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activități

 

C. S. III dr. Veronica TURCUȘ (cartea de muncă la institut)

II. Cărți, studii și articole științifice

Studii și articole științifice

III. Participări la reuniuni științifice

 1. interne

      B. internaționale

IV. Deplasări peste hotare

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activități

 

CSI dr. STELIAN MÂNDRUȚ (cartea de muncă la Institut)

I. Stadiul lucrării de plan

II. Cărți, studii și articole științifice

III. Participări la reuniuni științifice

A. interne

B. internaționale

IV. Deplasări peste hotare

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activități

 

CS III dr. MIRCEA BIRȚ  (cartea de muncă la Institut)

I. Stadiul lucrării de plan

II. Cărți, studii și articole științifice

III. Participări la reuniuni științifice

A. interne

B. internaționale

IV. Deplasări peste hotare

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activități

 

 

 D I R E C T O R

 Prof.univ.dr. Nicolae EDROIU