Biblia de la Blaj 1795. Ediţie jubiliară  

 

V Lucian Mureşan, arhiepiscop şi mitropolit, Precuvântare

Acad. Camil Mureşanu, Cartea cărţilor

Ioan Chindriş, Secolele Bibliei de la Blaj

Eugen Pavel, Un monument de limbă literară: Biblia lui Samuil Micu

*

Cătră cetitoriu

Cuvânt înainte la S. Scriptură

Însămnarea  rândului cărţilor Sfintei Scripturi

În ceale cinci cărţi ale lui Moisi. Cuvânt înainte

Cartea Facerii

Dumnezeiasca Scriptură cea Veachie. Cartea Facerii

Cartea Ieşirii

Cartea Leviţilor

Cartea Numerilor

A Doaoa leage

Cartea lui Iisus Navi

Cartea Judecătorilor

Cartea Rut

Patru cărţi a Împăraţilor

Cartea a doao a Împăraţilor

Cartea Împăraţilor a treia, carea la jidovi să zice Întâia a Împăraţilor

Cartea Împăraţilor a patra, carea la jidovi să zice A doao a Împăraţilor

Cartea Paralipomenon

Cartea 2 Paralipomenon

Cartea lui Esdra şi a lui Neemiia

Cartea lui Neemiia (carea şi a Esdrii a doao să zice)

Cartea Estirii

Cartea lui Iov

În Cartea Psalmilor. Cuvânt înainte

Psaltirea prorocului şi împăratului David

La Cartea Pildelor

Eclisiastul

Cântarea lui Solomon

Prorociia lui Isaiia

Prorociia lui Ieremiia

Plângerea Ieremiei

Prorociia lui Iezechiil

Prorociia lui Daniil

Prorociia lui Osie

Prorociia lui Ioil

Prorociia lui Amos

Prorociia lui Avdie

Prorociia lui Iona

Prorociia lui Miheia

Prorociia lui Naum

Prorociia lui Avacum

Prorociia lui Sofonie

Prorociia lui Agheu

Prorociia lui Zahariia

Prorociia lui Malahiia

Cuvânt înainte la cărţile care să zic Apocrifa

Cartea lui Tovit

Cartea Iuditei

Prorociia lui Varuh

Cartea lui Ieremiiia prorocului

Cântarea celor trei prunci

Cartea Esdrii a treia

Cartea înţelepciunei [lui Solomon]

Cartea lui Iisus, fiiul lui Sirah

Istoriia Susanei

Istoriia omorârei bălaorului şi a sfărmării lui Vil, despărţită de la sfârşitul Cărţii lui Daniil

Cartea întâiu a Macaveilor

Cartea a doao a Macaveilor

Cartea a treia a Macaveilor

A lui Iosif Flavie

Rugăciunea lui Manasi,împăratul Iudei, când era rob în Vavilon

*

Cuvânt înaite despre Evanghelii

Sfânta Evanghelie a Domnului Iisus Hristos de la Mateiu

Cuvânt înainte despre Sfântul Marco Evanghelistul

Sfânta Evanghelie a Domnului Iisus Hristos de la Marco

Cuvânt înainte despre Sfântul Luca Evanghelistul

Sfânta Evanghelie a Domnului Iisus Hristos de la Luca

Cuvânt înainte despre Sfântul Ioan Evanghelistul

Sfânta Evanghelie a Domnului Iisus Hristos de la Ioan

Cuvânt înainte despre Faptele Apostolilor     

Faptele Apostolilor

Cuvânt înainte în cărţile Sfântului Pavel Apostol

În cartea Sfântului Pavel cătră romani. Cuvânt înainte

Cartea Sfântului Pavel Apostol cătră romani

În cartea cea dintăiu a Sfântului Apostol Pavel cătră corinteani

În cartea Sfântului Apostol Pavel cătră corinteani a doao

Cartea Sfântului Apostol Pavel cătră galateani

Cartea Sfântului Pavel Apostol cătră efeseani

Cartea Sfântului Apostol Pavel cătră filipiseani

Cartea Sfântului Pavel Apostol cătră coloseani

Cartea Sfântului Pavel Apostol cătră tesalonicheani 1

Cartea Sfântului Pavel Apostol cătră tesalonicheani 2

Cartea Sfântului Pavel Apostol cătră Timoteiu 1

Cartea Sfântului Apostol Pavel cătră Timoteiu 2     

Cartea Sfântului Pavel Apostol cătră Tit

Cartea Sfântului Pavel Apostol cătră Filimon

Cartea Sfântului Pavel Apostol cătră evrei

Cartea cea săbornicească a Sfântului Apostol Iacov

A Sfântului Apostol Petru Cartea săbornicească 1

A Sfântului Apostol Petru Cartea cea săbornicească a doao

În cărţile ceale săborniceşti ale Sfântului Ioan Apostol. Cuvânt înainte

Cartea Sfântului Ioan 1

A S. Ioan Apostol Cartea sobornicească 2

A S. Ioan Apostol Cartea sobornicească 3

Cartea cea sobornicească a Sfântului Apostol Iuda

Apocalipsul S. Ioan Apostol

Însămnarea apostolilor şi a evangheliilor duminecilor, a sărbătorilor, a morţilor şi a maslului

Cătră cetitoriu

*

Sidonia Puiu, Indice de concordanţe ale numelor proprii

Elena Comşulea, Valentina Şerban, Sabina Teiuş, Glosar